Sirius – de Blauwe Ster Mensen.

Sirius  –  de Blauwe Ster Mensen

14 februari 2013

Kenmerken van degenen die Sirius als hun Planetaire oorsprong hebben.

Degenen die Sirius als hun oorspronkelijke planeet hebben zijn erg geconcentreerd, erg vastberaden en doelbewust op de weg die ze op een zeker moment gaan.
Het is erg moeilijk het denken te veranderen bij iemand die van Sirius komt; pas als ze ervan overtuigd zijn dat een nieuwe weg beter van toepassing is, worden ze volledig gericht op het nieuwe en verlaten ze de oude weg snel.

Sirius-zielen hebben sterke overtuigingen, idealen en persoonlijke integriteit.Zielen van Sirius zijn loyaal en betrouwbaar in vriendschappen, maar verwachten hetzelfde terug. Ze raken gekwetst en gedesillusioneerd als aan deze verwachtingen niet wordt voldaan. Zielen van Sirius delen hun innerlijk niet gemakkelijk met anderen en kunnen het moeilijk vinden om hun gevoelens te uiten en hun emoties en behoeften te delen.

Om volledig geaccepteerd en vertrouwd te worden als een nabije persoonlijke vriend van iemand van Sirius, houdt in dat je zorgvuldig wordt onderzocht.

Zij die van Sirius komen kunnen moeilijkheden hebben in relaties en vriendschappen door te verwachten op een bepaalde manier te worden behandeld, maar delen hun verwachtingen niet met die andere betrokkenen.

Het is belangrijk te werken aan het delen van verwachtingen en idealen, en te communiceren over behoeften en verlangens om te voorkomen dat je gekwetst en gedesillusioneerd raakt.

Dit gebeurt vaak als resultaat van gebrekkige communicatie of door een tekort aan wederzijds begrip en duidelijkheid in de relatie.

Zielen van Sirius hebben de neiging op de toekomst georiënteerd te zijn, en houden er niet van op het verleden gericht te zijn. Ze worden defensief als ze door anderen gedwongen worden zich op het verleden te richten.

Dat is te wijten aan het feit dat oud-zeer en emoties liever worden binnengehouden, ontkend of onderdrukt, in plaats van deze op het moment van gebeuren te delen.
Hierdoor kunnen er grote hoeveelheden oude emoties zijn, waarvan het nodig is dat deze worden aangepakt, zodat ze kunnen vrijkomen.

Mensen van Sirius houden niet van confrontaties of openlijke uitingen van woede, maar gedwongen tot een woordenwisseling verdedigen ze zichzelf en hun overtuigingen fel.

Dit speelt nog nadrukkelijker als om het eergevoel van henzelf of van hun geliefden gaat.

Een van de lessen die veel mensen van Sirius hebben gekozen om in dit leven aan te werken is het belang van loslaten van oude pijn, en van vergeving van zichzelf en anderen om verder te kunnen gaan.

Zielen van Sirius hebben een zeer uniek en sterk gevoel voor humor, dat vaak alleen zichtbaar is als ze samen zijn met mensen die zij vertrouwen en waarbij ze zich op hun gemak voelen.

Door sommige mensen kunnen zij die van Sirius komen als dromers worden gezien..
Dit komt door hun actief en levendig innerlijk leven.

Dit kan vergeetachtigheid veroorzaken en een neiging niet te letten op triviale 3D dingen in het heden.

Bij tijden zullen ze ongeïnteresseerd lijken, niet oplettend, maar in werkelijkheid zijn ze simpelweg ergens anders.

Ze realiseren zich niet dat anderen zich niet bewust kunnen zijn van hun innerlijke activiteit, omdat ze rustig en kalm lijken en gereserveerd aan de buitenkant –
maar er is veel activiteit IN hen.

Van de jonge kinderzielen wordt vaak gedacht dat ze leerstoornissen hebben en problemen met hun vermogen tot aandacht en concentratie.

Dit komt door de aantrekkelijkheid van hun innerlijke wereld, die vaak interessanter is dan wat onderwezen wordt op de aardse scholen.

Ze leren het best als visuele lesmethoden worden gebruikt en ook als hen wordt toegestaan verschillende manieren van leren uit te proberen door ruimte te krijgen voor onderzoek en vrijheid van beweging.

Dit zijn zielen die een groot voordeel hebben in alternatief onderwijs, ze zijn erg intelligent en sterk genoeg van binnen om te voelen dat sommige dingen hen gewoon niet interesseren – ze zouden niet verplicht moeten worden dit te leren.

Zielen afkomstig van Sirius hebben een diepe verbinding met de aarde en met de energieën van de natuur.

Veel zielen ( van Sirius) hebben talloze levens gehad als Amerikaanse Indiaan en houden nauwe banden en herinneringen van deze levens.

Ze zijn erg visueel, zowel in hun mogelijkheden om dingen te zien die anderen niet zien als in hun wijze van leren.

http://www.starseeds.net/group/Sirius

©2012 Nederlandse vertaling Joke