Pvila

Pvila

29 december 2012

Degenen die Pvila als hun Planetaire Oorsprong hebben, zijn sterke persoonlijkheden met krachtige vaardigheden en sterk eergevoel.
 
Er is een groot gevoel voor humor en een verlangen om in het middelpunt van de aandacht te staan. Pvilans zijn vaak de clown in de klas of ze spelen “het leven is een feest”.
De humor en de plaaggeest kunnen soms te ver doorschieten, ten koste van anderen.
Dat gebeurt dan niet met de intentie om anderen pijn te doen, het ontstaat vaak in een impulsief moment dat met hen aan de haal gaat.
Een Pvilan moet leren in compassie en zachtmoedigheid met anderen om te gaan.
Pvilans hebben een sterk aura die anderen de indruk geeft dat ze onbuigzaam zijn en ontoegankelijk. Dit kan verwarrend zijn, vooral voor hen die een laag zelfbeeld hebben of onzeker zijn. Soms kunnen anderen het problematisch vinden om met Pvilans om te gaan en hen te begrijpen omdat ze kunnen overkomen als dwars en overheersend.
Het is voor een Pvilan noodzakelijk te werken aan het matigen van de eigen gedragspatronen en het verzachten van de aanpak in contact met anderen.
Het is belangrijk om door de krachtige buitenkant heen te kijken, dan wordt het mogelijk om de vriendelijkheid die bij een Pvilan van binnen aanwezig is, te zien.
Als je dit doet zul je ontdekken dat Pvilans erg zorgzaam zijn en graag mensen helpen. Vooral mensen waarvan ze voelen dat het échte vrienden zijn zullen op hun hulp kunnen rekenen.
Op momenten wanneer ze te veel voor vrienden doen, moeten ze een stap terug doen en anderen hun eigen leerervaringen toestaan.
Iemand die dichtbij een Pvilan staat zal merken dat ze zeer loyaal zijn; het zijn toegewijde vrienden die makkelijk de tekortkomingen en gebreken van anderen door de vingers zien.
Ze zijn echter vaak snel in hun oordeel als ze dezelfde tekortkomingen of gebreken in anderen zien die ze niet als vrienden beschouwen.
Het zal een Pvilan helpen te leren om een stapje terug te doen en afstand te nemen van het ‘Zelf’ als ze zo in zichzelf op gaan, dat ze anderen gaan buitensluiten.
Dit kan problemen geven in persoonlijke relaties als anderen voelen dat ze niet meer meetellen.
Eén van de lessen die veel Pvilans hebben gekozen in dit leven is het werken aan de controle van het ego en te leren het middelpunt te vinden tussen zorg voor anderen en zorg voor eigen behoeften.
Er is een drang om gedetailleerde informatie en kennis te verzamelen en een verlangen om alles te onderzoeken en te begrijpen.
Pvilans bezitten een ‘fotografisch geheugen’. Het is een vermogen om opgedane kennis tot in detail te onthouden voor toekomstig gebruik.
Pvilans zijn goede docenten, auteurs en in staat te werken met technische- en/of wetenschappelijke kennis. Ze houden er niet alleen van om kennis te verzamelen, ze delen dit ook graag met anderen.
Ze hebben veel carrière mogelijkheden en kunnen verschillende carrières tegelijkertijd hebben omdat ze er niet van houden zichzelf te beperken.
Ze zijn doorgaans goed geïnformeerd over veel verschillende onderwerpen en stellen veel vragen bij het zoeken naar informatie en details.
Een Pvilan voelt zich gefrustreerd of kan intolerant zijn naar mensen die niet willen leren of begrijpen met dezelfde ‘drive’ als die zij hebben. Het is goed voor een Pvilan te werken aan het ontwikkelen van tolerantie en te begrijpen dat anderen niet hun dorst naar kennis delen.
Pvilans zijn erg vastberaden en gefocust op alles wat hun pad kruist. Hun weg verandert vaak – ze bewegen zich met gemak van het één in het ander.
Voor anderen lijkt het dan alsof ze moeite hebben met beslissingen nemen of hun gerichtheid niet in stand kunnen houden. Dit is niet waar, ze hebben simpelweg de vaardigheid om in wisselende omstandigheden hun aandacht op veel zaken geconcentreerd te houden.
Interesses kunnen komen en gaan, zo gaan zij in hun verlangen naar nieuwe kennis steeds voorwaarts.
In relaties hebben Pvilans respect en vrijheid nodig.
Ze zouden moeten zoeken naar mensen met persoonlijke kracht en zekerheid, zodat ze niet geïntimideerd worden.
Pvilans moeten tijd alleen hebben om zich weer te verbinden met zichzelf en van binnen vrede te vinden.
Er is een sterke behoefte aan privacy en aan rustige momenten. Ze zijn in harmonie met mensen die deze behoefte aan vrijheid en privacy delen.
Ze voelen zich vaak aangetrokken tot mensen die een zachtere energie hebben, toch is het belangrijk voor hen met mensen van gelijke intelligentie te kunnen zijn.
Deze mensen bieden uitdaging en spanning waar een Pvilan zo van houdt.
Hun energie komt vooral in balans door een intellectuele uitdaging, wat dus erg belangrijk is voor een Pvilan.
©2012 Nederlandse vertaling Joke