Het Vlaggenschip Nibiru van de Pleiadische Federatie

Het Vlaggenschip Nibiru van de
Pleiadische Federatie

13 januari 2013

Er circuleert nogal wat tegenstrijdige informatie over Nibiru. Het gevolg hiervan is dat ik ieder keer dezelfde vragen ontvang. De volgende tekst is mijn poging om deze informatie te sorteren en het in zijn correcte context te plaatsen.Veel van wat er is gechanneld uit andere bronnen bevat een kern van waarheid.

Het probleem met deze informaties is dat het uit zijn context wordt genomen of als algemene verklaring wordt weergegeven. Dit terwijl de informatie in werkelijkheid alleen maar van toepassing is op een klein segment of groep van de Nibiruaanse populatie. Ik zal het uitleggen…Jelaila

Wat is Nibiru
Nibiru is het 4e dimensie vlaggenschip van de Galactische Federatie van het melkwegstelsel. Net zoals op de Pelegai hebben vele verschillende beschavingen vertegenwoordigers die aan boord van de Nibiru leven. Nibiru is zowel een vlaggenschip van de Federatie als ook een planeet en een gevechtsschip. Nibiru is iets meer dan 3 keer zo groot als de Aarde.

Nibiru is van oorsprong een planeet die uit zijn baan werd gegooid door de implosie/explosie van Sirius B. Hij kwam terecht in de Pleiaden en werd daarom bij sommigen bekend als een Pleiadische planeet.

Nibiru werd een Sterrenschip toen het werd omgezet van een bijna levenloze vorm, uitgehold en omgebouwd tot schip. Je kunt het op een aantal punten vergelijken met het ruimtestation van de televisie serie Deep Space Nine. Het enige verschil is dat Nibiru door het melkwegstelsel reist. Dit is de reden dat men er binnenin leeft en niet op het oppervlak. Een andere reden is dat het werd gecreëerd voor reizen diep in de ruimte, waar er vele jaren geen zon zou zijn. Je zou kunnen zeggen dat het een kunstmatige planeet is. Alleen de buitenkant is origineel.

Nibiru is een gevechtsschip omdat het is uitgerust met schepen en zware wapens om oorlog te kunnen voeren. Wanneer onderhandelingen falen heeft Nibiru de mogelijkheid om oorlog te voeren om zichzelf te verdedigen tegen aanvallen. Het gebruikt diezelfde wapens ook om planeten en rassen te beschermen tegen aanvallen wanneer het hiervoor gemachtigd is.

Welke kleur heeft Nibiru?
Nibiru is een rode planeet met een gouden glans. Hierdoor lijkt het vanaf Aarde gezien op een heldere geelgouden ster. Nibiru’s helderheid komt deels door het goudstof dat in haar atmosfeer rondzweeft. Dit goudstof word gebuikt om de atmosfeer in stand te houden en om de gaten in haar atmosfeer op te vullen. Deze gaten zijn het gevolg van de atoomraketten die op haar zijn afgeschoten tijdens de laatste Grote Galactische Oorlog en haar zwaar beschadigd hadden. Het goud weert straling uit de ruimte en houd de mensen binnenin in leven.

Overigens was dit dezelfde oorlog waarin Maldek vernietigd werd door Nibiru, nadat de tegenpartij de koloniën op Mars, Venus en de Aarde had vernietigd. Wanneer je meer wilt weten over de afloop van deze oorlog en de reden dat Maldek vernietigd werd, dan kun je dat vinden in het boek: We are the Nibiruans. De biosfeer van Mars en Venus werd tegelijk met hun kolonies vernietigd, waardoor beide planeten achter bleven als een woestenij. In oude tijden werd Nibiru gesymboliseerd als de achtpuntige ster, voornamelijk door haar helderheid. De Egyptenaren noemden haar “de heldere ster van de overgang”.

Heeft Nibiru Ringen?
Ja, zoals ik het begrijp heeft Nibiru ringen net zoals Saturnus. De ringen worden gebruikt als een soort voortstuwingssysteem. Ze stuwen Nibiru door de ruimte heen. De ringen bewegen in tegenovergestelde richting van elkaar en ook op en neer als vleugels, maar de vleugels bewegen in tegengestelde richting. Ik ben geen wetenschapper en dus vind ik het moeilijk te omschrijven wat ik zie. Er is een naam voor maar deze naam is mij even ontschoten.

Waarom noemen sommige mensen Nibiru een rode komeet?
Ik geloof dat dit komt doordat Nibiru een baan maakt, en ook enige tijd gebonden was aan deze baan toen het werd overgenomen in 2000 v.Chr. Buiten dat lijkt het alsof Nibiru een baan maakt omdat zij het melkwegstelsel doorkruist. Maar ze kan haar normale ronde ook verlaten wanneer ze nodig is voor een bepaalde opdracht die vereist dat ze deze baan verlaat. Ook nu moeten we kijken naar de historische oriëntatie van de mensen die deze bewering hebben gemaakt. Het kan heel goed zijn dat het uit een tijd stamt dat hun voorouders Nibiru kenden als een planeet met een stationaire baan net zoals de andere planeten in ons zonnestelsel. Deze kennis is dan wel correct, maar dan alleen in hun eigen tijdsperiode. Het klopt niet in zijn algemeenheid.

Is Nibiru een bruine dwerg?
Vele wetenschappers speculeren dat Nibiru een donkere ster of een “bruine dwerg” is. Een bruine dwerg is een ster die nooit voldoende massa verzameld heeft om te kunnen ontsteken. Nibiru kan als bruine dwerg worden geclassificeerd omdat het of een planeet of een ster was voordat het uit het Sirius sterrenstelsel werd geslingerd door de implosie of explosie van Sirius B. Omdat ik niet weet welke van de twee het was, heb ik er geen probleem mee dat wetenschappers het als een bruine dwerg bestempelen. Zij kunnen alleen werken met wat ze weten op dit moment. De tijd zal ons leren welke van de twee het is.

Aangezien Nibiru dichterbij komt, zal een hoogtepunt van verwarring en radicale theorieën bereikt worden wanneer wetenschappers en de mensheid in zijn algemeenheid proberen vat te krijgen op het mysterie. Het zal weer een manier zijn waarbij Nibiru de mensheid helpt bij het ontwaken tot alles wat er is.

Wie leven er op Nibiru

Er zijn vele rassen en beschavingen vertegenwoordigd in de populatie aan boord van de Nibiru. Van sommigen zijn er meer aanwezig dan anderen. Sommigen zijn mensachtig, sommige reptielachtig, sommige insectachtig, sommige androide (kunstmatige levensvorm), etc. Sommigen zien er zelfs uit als harige apen. Er zijn letterlijk honderden rassen en hybride variaties vertegenwoordigd in de populatie van Nibiru. Wederom refereer ik aan Deep Space Nine en ook Star Trek.

Elke groep van wezens heeft een leefgebied die hun natuurlijke omgeving simuleert. Bijvoorbeeld: de dolfijn vertegenwoordigers leven in een aquatische omgeving terwijl de reptielachtigen leven in een warme vochtige omgeving. De mensen leven in een omgeving die erg lijkt op die van ons op aarde. De octopusachtige wezens leven in tanks die speciaal voor ze zijn gemaakt, etc. Omdat Nibiru bijna 4 keer zo groot is als de Aarde is er voldoende ruimte om te bewegen. Sommige groepen hebben zich tot complete beschavingen ontwikkeld en gaan dan ook niet zo vaak naar hun thuiswereld als de anderen.

En net als in jouw land, zijn er hier ook facties binnen de rassen met verschillende agenda’s. Sommigen werken ervoor om het leven van anderen te verbeteren en sommigen doe dat juist ook niet. De ene factie kan een conflict hebben met een bepaald ras en anderen van dat ras hebben dat niet. Ze hebben onenigheden en vooroordelen, positieve kwaliteiten en niet zulke wenselijke kwaliteiten, net zo als wij.

Hebben de verschillende rassen familieleden (channels) op Aarde en delen die channels informatie met ons?

Ja, ja, ja!!! Hier komt een heleboel verwarring vandaan. Bijvoorbeeld, er zijn enkele channels die informatie ontvangen dat Nibiru van plan is om de Aarde over te nemen en de mensheid tot slaven te maken. In dat geval moet je je afvragen: “Welke individuele groep die gechanneld wordt aan boord van de Nibiru wil dit doen?” Het betekent niet dat iedereen op Nibiru dit wil doen. Het is alsof je zegt dat de Ku Klux Klan het totale blanke ras op Aarde vertegenwoordigd en daarom dat alle blanken de zwarten, de aziaten, de indianen en elke andere cultuur en elk ras die de KKK afkeurt wil vernietigen. Zie je wat ik bedoel?

Deze channels krijgen hun informatie van hun individuele groepen aan boord van de Nibiru. Het betekent niet dat het geloof en de bedoelingen van één groep de gehele populatie van Nibiru vertegenwoordigd, net zoals dat de meningen en bedoelingen van de Nazi’s niet de gehele arische populatie van de Aarde vertegenwoordigt.

Ja, er zijn kleine groepen aan boord van de Nibiru die de Aarde over willen nemen, en dat zijn veelal, maar niet allemaal, Reptielachtigen. Zij vertegenwoordigen echter op geen enkele manier de meerderheid van de mensen op Nibiru noch Nibiru’s hoofddoel voor de Aarde. Er zijn ook kleine groepen mensen hier op Aarde die de Aarde willen overnemen. Ik refereer aan de James Bond films, maar betekend dat dat zij al onze meningen vertegenwoordigen?

Wanneer we kunnen stoppen met de gedachte dat andere planeten en beschavingen geheel goed of geheel slecht zijn en maar één bedoeling of mening hebben, dan zullen we een hoop angst die gegenereerd word door deze alles of niets gedachtegang wegnemen. En laten we deze gechannelde bedoelingen in perspectief houden. Het is dus niet zo dat ze incorrect zijn, maar ze vertegenwoordigen de bedoelingen en meningen van slechts een bepaalde groep. Dus wanneer er een groep is die zegt dat er een hele planeet is die de Aarde wil overnemen, dan is het het beste om te vragen wie het is op die planeet die de Aarde wil overnemen in plaats van aan te nemen dat dit iedereen betekend.

Wat is het doel van Nibiru?

Nibiru heeft vele doelen. Ik zal er enkele noemen:

1- Vrede bewaarder –
Nibiru’s hoofddoel is het bewaren van de galactische vrede. De taken van Nibiru als vrede bewaarder zijn er vele. Een van de meest belangrijke plichten is om zich door het melkwegstelsel voort te bewegen en te onderhandelen over verdragen en allianties onder de vele zich ontwikkelende en geavanceerde rassen. Dit houdt ook het onderhandelen over vrede tussen oorlogvoerende rassen.

2- Genetische opwaardering –
Het onderhandelen over vrede houdt soms ook het gebruik in van de laboratoria aan boord van de Nibiru om nieuwe hybride rassen te creëren. Deze nieuwe rassen en de genetische opwaarderingen in kwestie, brachten in sommige gevallen de middelen om oorlogen te stoppen omdat vele oorlogen ook begonnen waren naar aanleiding van genetica. Net zoals kinderen moeten leren om te delen, zo moeten evoluerende rassen dat ook.

Bij rassen die klaar zijn om toe te treden tot de galactische gemeenschap, wordt genetische opwaardering gefaciliteerd door processen die naar de planeet worden verzonden. Dit is de reden dat er veel mensen zijn die boeken schrijven over DNA hercodering, verschillende processen leveren en ook workshops faciliteren om training en ondersteuning te bieden. De wezens die de informatie sturen zullen in de meeste gevallen leden van de GF zijn, en ook Starseed kinderen op Aarde hebben die ze proberen te assisteren.

Dit verklaart ook waarom er vele verschillende technieken voor DNA hercodering worden aangeboden. Elk ras heeft een bepaalde genetische opmaak en bij het hercoderen hiervan kunnen bepaalde processen nodig zijn die bij andere rassen niet nodig zijn. Maar in alle gevallen zijn er sommige dingen hetzelfde. Emotionele opschoning is de sleutel tot DNA hercodering en dit is het geval voor alle rassen vertegenwoordigd op de Aarde.

3- De Galactische Federatie’s Mission Control van de Planetaire Ascentie Programma’s –
Hoewel de belangrijkste verrichtingen voor ieder planetair ascentie plan bij het GF hoofdkwartier in het Sirius sterrenstelsel liggen, maakt het hebben van een rondcirkelend satellietkantoor het uitvoeren van vele taken veel makkelijker en efficiënter. Omdat Nibiru’s baan ons melkwegstelsel doorkruist en het het belangrijkste vlaggenschip van de GF is, is het de perfecte locatie om ascentie programma’s voor planeten en beschavingen gelieerd aan de GF te organiseren en uit te voeren. Omdat de meeste planeten in ons melkwegstelsel zijn bezocht door rassen die lid zijn van de Federatie, en deze rassen nog wel of niet in de buurt van de planeet zouden kunnen zijn, is het hebben van sterrenschepen die beschikbaar zijn om kritieke taken zoals genetische opwaardering uit te voeren, van groot belang.

Het ascentie programma van de Aarde word gecoördineerd door Nibiru, met elk Starseed ras vertegenwoordigt in de vele Nibiru raden. Doordat de raden samenwerken aan het voltooien van ons ascentie plan zijn we in goede handen, en kunnen we er zeker van zijn dat er alles aan word gedaan om onze uiteindelijke succesvolle toetreding tot de galactische gemeenschap veilig te stellen.

4- Het Mission Control centrum voor Starseeds en Walk-ins –
Onder de vele verantwoordelijkheden die Nibiru heeft valt ook de training, ondersteuning en begeleiding van Walk-ins en Starseeds. Voor Walk-ins levert Nibiru missie plannen en wijst ondersteunend personeel aan die de ziel die naar de Aarde word gestuurd te beschermen en in de gaten te houden. Aan Starseeds geven ze advies over welke raamwerk er gemaakt moet worden om hun thuiswereld te assisteren bij de volgende stap in hun spirituele evolutie.

Er is nog veel meer, maar het is voldoende te zeggen dat de mooie omgeving met bewegende trottoirs, de slanke Grieks-achtige kolommen en het gezang, telepathische dolfijnen (waarvan sommigen zelfs rechtop lopen) het decor is op Nibiru waar de Walk-ins en Starseeds getraind worden. Vele vertellen dat ze in een klaslokaal zijn tijdens de droomstaat en hoewel dit ook vaak voorkomt bij mensen die ontvoerd zijn door Grey’s en Zeta’s, en hoewel de schepen anders zijn heeft Nibiru ook klaslokalen. Het verschil dat ik ben komen te begrijpen, zit hem vaak in de omgeving. Dit is een hele serene setting met muziek en kleuren die uit een andere wereld lijken te komen.. Heel vredig. Wanneer ik daar naartoe ga tijdens de droomstaat, wil ik niet meer terug.

Wie heeft de leiding over Nibiru?

Nibiru krijgt haar opdrachten van het centrale commando van de Galactische Federatie’s Hogere Nibiruaanse Raad. De Hogere Nibiruaanse Raad, zoals we reeds eerder hebben besproken, werd opgericht om de management taken en verantwoordelijkheden van de GF af te handelen. Dit omvat het geven van taken aan de verschillende sterrenschepen van de Federatie waarvan Nibiru, hoewel dit het vlaggenschip is, er maar één is. Dit betekent dat wanneer Nibiru voor een taak wordt weggestuurd naar een planeet of sterrenstelsel, het daar naartoe is gestuurd in opdracht van de GF.

Nibiru is in essentie een field office net als Deep Space Nine een field office was van de Galactic Federation in de televisie serie. Ik kan me niet meer precies herinneren hoe ze die GF noemden.

Welke rol speelt Nibiru in onze ascentie?

Nibiru blijft onze trigger voor ontwaken. Wanneer het dichtbij genoeg is zal het zich de-camoufleren en zichzelf laten zien, wat een algehele verschuiving in ons bewustzijn zal veroorzaken. De mensheid zal dan ontwaken tot het feit dat ze niet alleen zijn in het universum, en zal beginnen te zoeken naar de reden en het doel achter dit grootse planeet/schip. Pas dan zal de oude kennis aan het licht komen die door de religies en overheden van de Aarde onderdrukt zijn om de mensheid in toom te houden. De ware identiteit van de mensheid zal dan aan hen geopenbaard worden en zij zullen de mogelijkheid krijgen het te omarmen op een mondiale schaal.

De effecten die Nibiru teweegbrengt worden reeds gevoeld. Door haar grote omvang beïnvloed Nibiru ons weer, onze planetaire frequentie en onze zon. Wederom, ik ben geen wetenschapper dus ik kan je deze informatie niet geven in wetenschappelijke termen. Ik zal je vertellen wat zij mij laten zien.

Nibiru beïnvloedt onze zon. Door de druk die uitgeoefend word door haar massa die dichterbij ons komt creëert het een druk op de zon. Deze druk kun je vergelijken met het indrukken van een tomaat totdat die begint te scheuren. Deze scheuren zijn de zonnevlammen en emissies van de zon. De zon is aan het veranderen en zend meer licht uit. Vergelijk het met het vervangen van een 75 watt gloeilamp door een 150 watt gloeilamp. Dit veranderd ons DNA en activeert de sluimerende codes die er binnenin liggen, om te beginnen met de transmutatie van onze op koolstof gebaseerde naar op kristallijn gebaseerde lichamen (zie: Let’s get real about Ascension Part I and Part II).

Hoe oncomfortabel ook, deze transmutatie is nodig om naar een hogere dimensie te verschuiven, bijvoorbeeld de 5e dimensie.

Waar is Nibiru nu en wanneer zal ze terugkeren?

Nibiru is in ons zonnestelsel en gaat richting de Aarde op haar standaard ronde door ons melkwegstelsel. Dit is de reden dat we haar effecten kunnen voelen. NASA en andere overheidsorganisaties weten dit maar al te goed. Nibiru werd voor het eerst door onze wetenschappers gezien in 1987. We voelen haar effecten sinds 1996.

Wat betreft haar terugkeer, geef ik wederom aan dat dat aan ons ligt. Nibiru wacht op ons om onze hoofden uit het zand te halen, bij wijze van spreken, en accepteren dat we niet alleen zijn in het universum. Wanneer er genoeg mensen zijn die dit niveau van begrip hebben bereikt zal Nibiru de-camoufleren en zichzelf laten zien. Dit kan volgend jaar zijn of in 2010, of in 2012. We hopen in ieder geval dat het op zijn laatst 2012 zal zijn. Dus, nogmaals, we zijn zelf verantwoordelijk voor wanneer het zal gebeuren. Nibiru is er om ons te dienen en te assisteren bij onze ascentie. Dit is waarom de GF haar naar deze kleine uithoek van ons melkwegstelsel heeft gestuurd. Het is tijd dat we ons naar het galactisch burgerschap toe bewegen. Nibiru is hier om ons te helpen zoals het alle ander planeten heeft geholpen die hetzelfde proces hebben doorgemaakt en zal dit blijven doen voor de vele miljoenen jaren die nog gaan komen. En wie weet zit jij op een dag op dat schip op weg naar de volgende planeet die klaar is om te ascenderen.

Bron: The Nibiruan Council
Vertaald door CrystalDimensions.nl