De Galactische Federatie van Licht

De Galactische Federatie van Licht

17 januari 2013

Werd 4,5 miljoen jaren geleden gesticht, om te voorkomen dat de interdimensionale krachten van het duister deze melkweg zouden domineren en exploiteren.De overbekende Star Wars films van George Lukas zijn op dit gegeven gebaseerd.

Tegenwoordig zijn er meer dan 200.000 leden van de sterrenstaten, confederaties of unies. Ongeveer 40% van de bewoners zijn humanoïde (gelijkend op mensen van de Aarde); de overigen bestaan uit verschillende vormen van Bewust Levende Wezens, die met verstand en gevoel zijn uitgerust.

In dit document willen wij informatie verschaffen over enkele leden van de Galactische Federatie. Wij hopen dat deze informatie een hulp zal kunnen zijn bij het identificeren en het bevestigen van iedere ervaring die je misschien met deze wezens hebt gehad, of nog zullen hebben.

Ons doel is het kweken van goodwill en begrip voor de sterrennaties, die beantwoorden aan de roep van de Aardse Spirituele Hiërarchie om ons te helpen bij het proces naar verlichting en transformatie.Een en ander kan leiden naar het moment dat de buitenaardsen zich openlijk aan het menselijke ras zullen bekendmaken.

De namen van de in deze lijst genoemde sterren en andere hemellichamen zijn die zoals die door de Aardse wetenschap worden gehanteerd. Het zou te ver voeren de lokaal bekende namen te hanteren.

Met dank aan: www.runningfox.nl