De Galactische Familie, een overzicht van genotypes

De Galactische Familie, een overzicht
van genotypes

Lyssa Royal Holt – 1 September 2016

Germane: Gegroet. Het is een genoegen om hier weer te zijn. Wij willen jullie informeren over de genotypes van jullie galactische familie. Naar deze informatie hebben jullie al lang gevraagd en wij willen tenminste de basisinformatie verstrekken, waardoor jullie dit kunnen gebruiken voor jullie toekomstig werk.

De ‘Lyranen’

Wij beginnen met de groep Lyranen. Wij gaan jullie wat basisinformatie verstrekken over de verschillende subgroepen die binnen hun rassen heeft bestaan, waardoor jullie een beter begrip krijgen, misschien, van de diversiteit van jullie voorvaderen, die, natuurlijk, gereflecteerd worden in de diversiteit dien jullie op jullie wereld kennen. Wij zullen daarna de beschavingen van Vega binnenbrengen, aangezien zij ook bijgedragen hebben aan het vormen van enige van de andere galactische rassen.

Wanneer we dan beginnen met de Lyranen (chronologisch teruggaan), zou de eerste fysieke uitdrukking van degenen die als Lyranen worden beschouwd een beetje kleiner zijn, kleiner in feite dat de huidige gemiddelde mens. Maar toen de cultuur groeide, toen hun ervaringen en genetische structuren begonnen te veranderen, begonnen ook hun fysieke eigenschappen zich te uit te breiden.

De Lyraanse Titanen

Wij gaan jullie enige eerste groepen geven die actief waren in de verkenning van de ruimte, want dit zijn degenen waar jullie je het meeste druk over maken sinds jullie daar contact mee hebben gemaakt. Als eerste heb je het genotype die we de Lyraanse Titanen zullen noemen.

Deze entiteiten (fysiek als jullie natuurlijk) levend in de derde en vierde dichtheid, waren Kaucasisch als type. In het algemeen bezaten zijn een lichte huid, lichte ogen en licht gekleurde haren; het donkerste haar zou een doorsnee bruin zijn, wat het een beetje ongewoon was.

Het fysieke lichaam zou mesomorf genoemd kunnen worden, wat fundamenteel een goed uitgebalanceerd, gespierd lichaam is. De lengte zou variëren tussen de 180 en 270 cm, afhankelijk van de groep entiteiten waar we over spreken; het kleinste wezen van 180 cm (vrouwelijk zowel als mannelijk). Deze entiteiten ontwikkelden deze lengte gedurende een lange periode van genetische ontwikkeling op een planeet met een hoger gravitatieveld en een dichtere elektromagnetische atmosfeer, die ook in het algemeen in het zonnestelsel aanwezig is. Dit gevoegd bij de schepping van een meer stevige entiteit zullen we maar zeggen. Deze entiteiten zijn in bepaalde Griekse mythologieën gereflecteerd en in enkele bijbelse verhalen over giganten. Dit is een van de groepen, waarvan jullie beschaving nog een cellulair geheugen bezit. Deze speciale groep was een van de eerste groepen die een relatie van Godsverering met jullie begonnen te vormen. Kunnen jullie het tot zover volgen?

Dit is een van de redenen voor sommige van de uitdrukkingen in jullie religieuze kunst en architectuur (die heel grote deuren en ramen kennen); deze patronen met deze speciale raciale structuur lagen zeer diep in de menselijke psyche opgeslagen. Zij waren de oorspronkelijke goden, of tenminste degenen die de meeste indruk op jullie maakten.

De Lyraanse Roodharigen

Er is een ander ras dat zich heeft afgesplitst van dit ras van Titanen, de roodharige Lyraanse. Hun haar was rood tot aardbeiblond van kleur. Hun huid was zeer, zeer licht; deze entiteiten konden zich moeilijk aan bepaalde frequenties van het natuurlijk licht blootstellen; het gevolg van de planeet waar zij oorspronkelijk vandaan kwamen.

Sommigen van hen hadden ook enorme afmetingen, hoewel anderen een gemiddelde menselijke lengte bezaten. De oogkleur was in het algemeen licht tot wat je momenteel groen zou noemen, hoewel het een andere kleur groen is dan op jullie wereld. Deze entiteiten waren een van de eerste Lyraanse pioniers. (Pioniers is een zeer vriendelijk woord, want er zijn veel werelden die de roodharigen beschouwden als indringers, plunderaars en de eerste vernietigers van het Lyraanse genotype).

Is hun huidige staat hetzelfde?

Welnu, tot op zekere hoogte spreken we over het verre verleden toen zij zich met jullie aarde bemoeiden. Deze entiteiten bestaan nog steeds, maar zijn veel kleiner in aantal. Wij zouden willen zeggen, dat de mythologische figuren in jullie Noorse mythologieën, de Vikings etc. het meest aan hen verwant zijn. Die mythologie ging in feite over aardse wezens die óf beïnvloed waren door óf een wederzijds verkeer hadden met deze roodharige Lyraanse afstammelingen. Dit is niet een zeer algemene interactie op jullie wereld, niet zo gewoon als dat van de Titanen, maar normaal genoeg om in jullie mythologie bewaard te blijven.

Hadden zij de een of andere spirituele en energetische relatie met de paar roodharige Pleiadiërs? Blijkbaar bestaan er restanten van een roodharige groep in de Pleiaden.

Ja, er zou een genetisch verband zijn, zeer zeker. En als er een genetisch verband is, bestaat er ook altijd een energetisch verband.

Het is moeilijk te geloven dat er iemand in de Pleiaden woont die gewelddadig is. Maar wanneer die agressieve neiging in andere gebieden kanaliseerde …

Het kanaliseerde in opwinding. De Pleiadische versie is meer verwaterd. (We kunnen daar later op doorgaan wanneer jullie dit willen). Maar de rasechte roodharige was zeer agressief, gewelddadig, gepassioneerd en tot op zekere hoogte zeer opstandig.

Zij zagen het Lyraanse ras van Titanen als hun ouders en zij kwamen sterk in opstand tegen dat idee. Zij verzetten zich hiertegen, want zij voelden dat de moraliteit van het Titanenras invloed had op hun werkelijkheid. Wij denken niet dat dit de kwestie was, maar dit was een andere uitdrukking die in jullie galactische familie ervaren moest worden.

Evolueerden deze roodharige mensen op een natuurlijke wijze als roodharigen, of bestond er bewuste manipulatie van de genetische lijn?

Er waren sommigen van het Titanenras die vertrokken en op onderzoek uitgingen. De eerste groep koloniseerde een specifieke planeet en na een aantal generaties hebben zij zich aan de planeet aangepast. Hun aanpassing had betrekking op het specifieke mineralenrijk en de atmosfeer van die planeet; de specifieke golflengte van de atmosfeer van de planeet veroorzaakte de mutatie naar een meer rode tint. Dat, in combinatie met de meer opstandige houding, begon een specifiek sub-genotype te creëren.

Dus, dat specifieke ras voelde zich binnen de familie enigszins een buitenbeentje. Droegen zij een teken op hun schouder, om zo maar eens te zeggen? Voelden zij dat zij iets moesten bewijzen?

Wij zouden zeggen, dat komt dicht bij de waarheid, zeker. Wij zeggen dit voorzichtig, maar dit is het verhaal van jullie gehele galactische geschiedenis. De meeste groepen versplinterden, omdat zij het niet met de moedergroep eens waren. Op deze manier is het meeste van jullie ervaring als een galactisch soort gebaseerd op conflict/meningsverschil en de poging tot rechtvaardiging.

Roodharigen & Kaucasische subgroepen

Tot zover heb je Titanen en de roodharigen. En binnen de roodharigen zijn er twee subgroepen: één met een Titanen lengte en één met een gemiddelde lengte. Ook binnen de Lyrans heb je een type dat we de Kaucasiër zouden willen noemen, die lichtgekleurd van huid en ogen zijn (de donkerste ogen waren misschien lichtbruin, maar dat is ongewoon), de haarkleur varieerde van bijna wit tot lichtbruin (maar het bruin kwam zeer weinig voor).

Het soort lichamen van de entiteiten kon van alles zijn, van ectomorfisch (dun) tot mesomorfisch (gespierd). Dit is het meest voorkomende soort. De meeste van jullie genetische voorvaderen waren van deze Kaucasische categorie. Jullie diversiteit begon met wat roodharige invloeden en ook met wat invloeden van de Titanen, maar deze laatsten zijn ondergeschikt aan die van de Kaucasiërs.

Wat betreft de feitelijke innerlijke structuur, is die informatie niet nodig, want dat zou te veel tijd in beslag nemen en dit doet op dit moment niet ter zake. Waarom we deze informatie nu communiceren is niet zo zeer voor de globale feiten, maar meer voor jullie begrip hoe jullie planeet zo’n grote verscheidenheid aan groepen heeft bereikt. Dus willen we ons liever tot de uiterlijke verschijning beperken en de innerlijke gesteldheid achterwege laten.

Donkergekleurde Lyrans 

Er was een andere groep, een humanoïde soort die meer zeldzaam is, maar die ook interacties met jullie wereld heeft gehad. Zij hadden Kaucasische kenmerken, maar de huid is licht chocoladebruin over het gehele lichaam. Jullie zouden het als een heel prettige, aantrekkelijke kleurnuance ervaren. De ogen zijn bruin, niet zwart, hoewel sommige ogen groen waren en het haar was niet zwart maar donkerbruin. Deze groep had invloed op jullie planeet in de gebieden van India, Pakistan etc.

Deze gebieden hadden hun grootste belangstelling tijdens hun bezoeken. Geen enkel ras op jullie wereld nu zijn zuivere uitdrukkingen van deze rassen; elk ras op jullie wereld is een vermenging. Dit laatste ras echter, wat we de donkergekleurde Lyranen zullen noemen, werd als pacifistisch beschouwd. Hun psychologische gesteldheid was extreem passief, vredelievend. Men zou hen zelfs lusteloos, lui kunnen noemen, want het was erg moeilijk om een emotionele reactie uit hen te krijgen. Jullie zullen sommige van deze individuen in bepaalde Sanskriet teksten van de oude tijden terugvinden.

Wij zullen het even hebben over de invloed van Vega. Echter, wij willen heel duidelijk stellen dat deze laatste groep, de donkergekleurde Lyranen, niet dezelfde is als sommige Vega genotypes waar we over willen spreken, die een verschillende genetische structuur bezitten.

Zijn ze genetisch volstrekt verschillend van de Lyranen? Deze groep vindt zijn basis in de Lyranen en de groep waar je over gaat spreken zouden niet als Lyranen beschouwd worden?

Vogelachtige Lyraanse Subgroep

Ja. Zij kunnen er wel hetzelfde uitzien, maar de basisgenen zijn verschillend. Wij moeten enkele andere vormen bespreken die hun energie uitgedrukt hebben door de Lyraanse energie die menselijk is, in de betekenis van zoogdier, maar die er heel anders uitzien dan wat jullie menselijk noemen. Je vindt hen ook in sommige mythologieën van jullie terug. Er is een groep van entiteiten die zoogdier zijn, maar die toch volgens Lyraanse principes zijn georiënteerd (Lyra is de moedergroep) en wiens uiterlijk sterk verschilt van de menselijke vorm. Eén bijzondere groep zouden jullie buitenaards noemen. Het lichaamstype van deze entiteiten zouden jullie ectomorph noemen, zeer dun, bijna teer en vogelachtig. De gezichtsstructuur is meer hoekig, benig, scherper en doet aan een vogel denken, hoewel zij nog steeds zoogdier zijn. De ogen lijken op die van een vogel. Het haar is niet gevederd, maar het is van een andere kwaliteit waardoor het op veren lijkt, wanneer je het niet aanraakt of van dichtbij bekijkt. Het had zich ook op een bepaalde manier ceremonieel versierd, waardoor het veren lijken. Dit had geen bepaalde bedoeling maar was eenvoudig hun eigen uitdrukking. Deze entiteiten zijn zeer koel, beheerst en intellectueel. Zij beschouwen zichzelf allereerst als wetenschappers, ontdekkers en filosofen. Zij zijn niet betrokken mij de galactische politiek, maar ze reizen en bezoeken wel. Zij hebben bemoeienis gehad met de Aarde tijdens de meest invloedrijke beschavingen: de Sumerianen en de Egyptenaren. En er waren contacten met wat jullie de Indus vallei noemen.

Deze entiteiten zijn op een twijfelachtige manier jullie mythologieën binnengekomen. Het zijn geen vogels, het zijn zoogdieren die op vogels lijken. Wij hebben niet eerder over deze entiteiten gesproken, aangezien wij onze discussie wilden beperken tot dat wat nu voor jullie planeet van belang is. Dit is een curiositeit, maar voor dit moment is het voor jullie niet belangrijk voor jullie ontwakingsproces.

Katachtige Lyraanse Subgroep

Een andere Lyraanse subgroep is ook een zoogdier en wat jullie menselijk noemen, maar die eruitzien als wat jullie op jullie wereld de katachtigen noemen. Het zijn geen katmensen, maar humanoïden die katachtige kwaliteiten bezitten. Zij zijn zeer snel en sterk. De neus valt nauwelijks op, lijkt op die van de kat. De oren zijn noch menselijk noch katachtig, maar is een kruising, een beetje puntig, niet veel, een beetje.

De mond is zeer teer en klein. (Vaak, wanneer buitenaardsen naar het menselijk gezicht kijken, zien ze dat de mond zo’n opvallende onderdeel van het menselijke gelaat vormt). Deze katachtige entiteiten hebben zeer kleine, tere en wat jullie zouden noemen sierlijke, fijne monden. De ogen zijn zeer opvallend, groot en katachtig met een tweede ooglid. Nog eens, deze eigenschappen zijn ontwikkeld vanuit een specifieke omgeving, waarin zij zich talrijke generaties geleden hebben geplaatst. Zij bezitten geen vacht. Er bestaat evenwel een beschermende laag, die jullie zouden zien als een perziken dons op de huid, vanwege de sterke ultraviolette straling op hun thuisplaneet. Het beschermt gewoon de huid.

Elk vluchtig contact met deze entiteiten op jullie wereld zou gerapporteerd worden dat zij de katmensen zijn, maar dit zijn ze niet. Zij zijn menselijk.

Dus in het begin nam de ontwikkeling van deze twee groepen een andere richting dan de onze. Wanneer zij hun oorsprong vinden bij de Lyrans, dan praten wij over miljoenen jaren geleden dat deze ontwikkelingen gescheiden van ons plaatvonden, is dat juist?

O, zeker. Zij zijn niet zo sterk betrokken bij jullie menselijk drama. Dit komt niet omdat zij zich niet wilden verbinden met het disfunctioneren en de conflicten van de Lyrans. Het is eenvoudig omdat hun belangstelling een andere richting is uitgegaan en zij in die richtingen zijn geëvolueerd. Zij hebben af en toe contact met jullie gehad. Zij beseffen dat jullie een deel van de familie zijn, tenminste genetisch. En er zijn individuen in hun samenlevingen die zich vaak naar jullie projecteren op een astraal niveau, eenvoudig om de communicatielijnen open te houden. Maar voor dit moment is er geen grote noodzaak om veel bemoeienis te hebben met jullie culturen.

Ogen

Er is nog een punt dat we willen bespreken over de bewoners van Lyra, Vega en andere buitenaardse beschavingen en degenen die met jullie gecommuniceerd hebben. Het gaat over hun ogen. Allereerst zijn hun ogen benadrukt, of dit nu komt door de schuine stand, de vorm, de grootte, de kleur of hun reflecterend vermogen. In het algemeen vallen ze sterk op. Wanneer je in jullie mythologieën zoekt, zijn er veel beschavingen waarbij de nadruk op de ogen ligt, vooral bij de Egyptische beschaving. Dit is niet als een versiering begonnen, maar als een imitatie van de goden, als een poging om de mensen meer op een god te doen lijken, als een poging om de goden te vereren. Na verloop van tijd is de kennis verloren gegaan waarom de ogen geaccentueerd moesten worden; oorspronkelijk kwam dit vanwege de goden.

Dus, waarom zijn onze ogen zo klein in vergelijking met de rest van de familie?

Wanneer jullie je de verhalen nog herinneren die wij verteld hebben over de genetische manipulatie bij het scheppen van de homo sapiëns, de Lyrans wilden jullie niet dat jullie op hen zouden lijken. Zij hadden zeer bepaalde denkbeelden over het creëren van jullie conform hun uiterlijk. Dus één van de keuzen in het scheppen van de ogen was: jullie meer aapachtige ogen te geven. Jullie begrijpen wat wij met aapachtig bedoelen?

Het vasthouden van de aapachtige uitdrukking?

Het bewaren van een aapachtige kwaliteit, de aap, wat tot op zekere hoogte één van de meest pijnlijke dingen zijn die ze jullie hebben aangedaan. Wanneer jullie de ogen van de goden zouden hebben gehad, wanneer jullie in je eigen ogen zouden hebben gekeken, dan zouden jullie God zien.

Interessant. Wanneer wij in de spiegel kijken zien wij het verleden, waar wij de toekomst hadden moeten zien, minstens symbolisch, het genetische antwoord.

Ja. Dat was oorspronkelijk de bedoeling, waardoor jullie altijd achterom zouden kijken, nooit vooruit. Toen de ‘Sirians’ het project van de Lyrans overnamen, was het te laat om dit te veranderen. Dus, tot op zekere hoogte moedigden de Sirians jullie aan in de praktijk van het accentueren van de ogen, als een herinnering aan God, waardoor jullie niet jullie voorouders zouden vergeten. Zij hebben lange perioden getracht jullie geheugen te stimuleren, waardoor jullie het nooit zouden vergeten.

Zijn er andere lijnen van Lyraanse evolutie die historisch niets met ons van doen hebben, die letterlijk zich hebben afgetakt in andere delen van de galaxy?

O zeker. Maar het grootste deel van de Lyraanse evolutie is met jullie verbonden. Bijvoorbeeld, de vogel- en katachtige entiteiten, waarover we hebben gesproken, hebben hun eigen verbinding met andere groepen. Zij zijn een onderdeel van de ontwikkelingsevolutie van andere beschavingen.

Het is belangrijk dat we hier nu eens en voor altijd vaststellen dat de Lyraanse genetische basisstructuur in al deze gevallen de moeder is. Echter, wij zien Vega als van dusdanige importantie dat het evengoed zijn eigen genotypen voor zijn rekening kan nemen. Die entiteiten die heel, heel lang geleden zich in andere richtingen vertakten, begonnen door hun eigen ervaringen, door hun eigen evolutie hun eigen unieke genotypes te vormen.

De ‘Vegans’

Er is minder variatie in de Vegaanse genotypes dan in de Lyraanse. De belangrijkste subgroep van Vegaanse genetica is wat wij de standaard Vegan zouden noemen, die gemiddeld 180 tot 210 cm lang zijn ( mannen en vrouwen), donkere huidskleur, geen Kaucasisch type. In het algemeen gesproken zijn de huidlagen dikker maar met minder lagen. De huid is niet zo zacht als de menselijke huid, is ruwer, in staat om hoge niveaus van ultraviolette straling te verdragen en ook hitte en koude. Een steviger menselijk wezen dat beter bestand is tegen extreme omstandigheden. In het algemeen zal het haar van de Vegans die haar bezitten hoofdzakelijk zwart zijn, met variaties van licht tot donkerbruin (wat zeldzaam is) en een zelfs donkerder zwart met een groenige glans. De laatste is sterk gevarieerd. Het is interessant op te merken dat, afhankelijk van een bepaald Vegaans ras, sommigen helemaal geen haar bezitten, sommigen hebben weinig haar en anderen hebben weer een grote bos haar, afhankelijk van het individuele ras. De huidskleur kan van alles zijn, van lichtbruin (bijna beige) tot zeer donkerbruin, wat jullie op jullie op je eigen planeet (jullie eigen terminologie gebruikend) of negroïde of Indiaans (jullie oorspronkelijke bewoners), en alles daartussen.

Dus, sommige van de Indianen van de Oostkust zijn extreem donkerbruin in tegenstelling tot de huidskleur van sommige Afrikaanse groepen die zeer zwart zijn, bijna koolzwart?

Ja. In het algemeen gesproken, het koolzwart is een hoedanigheid van jullie Aarde die hier vandaan komt, die hier is uitgebroed. Het is daarbuiten zeer ongewoon. Ook zul je zien dat de huid meer gerimpeld is, niet altijd maar soms.

‘Vegans’ van het Menselijke Soort

Wij kunnen de Vegaanse genotypes fundamenteel verdelen in slechts twee categorieën. De ene is menselijk (humanoïde) en de andere is niet-menselijk, maar dit betreft het uiterlijk, niet de genetische structuur. Wat we eerder als Vegaans hebben beschreven is het menselijke soort. In het algemeen zie je bij de menselijke groep dat de ogen zeer opvallend zijn. Het doorsnee oog in de standaard menselijke groep van Vega heeft een zeer grote, donkere pupil en iris. De ogen zijn in het algemeen een beetje hoekig maar toch groot en zij hebben een ooglid. Dus, het is niet zoals bij de Zeta, die geen ooglid lijken te hebben. Wanneer zij door jullie straat zouden lopen, zouden zij er een beetje vreemd uitzien, maar je zou niet direct aan een buitenaardse bewoner denken. Zij zouden beslist je aandacht trekken; je zou kunnen denken dat ze de een of andere geboorteafwijking hadden.

De ogen van deze Vegans zijn zeer opvallend en zouden nog meer de aandacht trekken dan de ogen van de Lyrans. Het is simpel het contrast tussen de donkere huid en het wit van de ogen buiten de pupil en iris wat het doet opvallen. Natuurlijk, degenen met donker haar en wimpers lijken een zwarte uitlijning rond hun zeer grote ogen te hebben.

Veel andere groepen die we gaan behandelen stammen af van deze Vegaanse groep, met name de Orions. Het is een zeer uitgebreide categorie die we hebben beschreven, de menselijke groep in de Vegaanse genetische structuur.

‘Vegans’ van het niet-menselijke soort

De tweede groep – het niet-menselijke Vegaanse type – is nog een humanoïde, is nog een zoogdier. Wanneer we het woord niet-menselijk gebruiken, hebben we het over het uiterlijk. Het uiterlijk van deze speciale entiteiten kunnen zowel insectachtigen of reptielachtigen zijn. (Dit zijn jullie etiketten die wij toevoegen aan het fysieke uiterlijk van deze bijzondere entiteiten.) In het algemeen gesproken, zal je zien dat de variatie in huidskleur dezelfde is als bij het menselijke soort. Er zijn echter enkele groepen die niet alleen een groenige glans van het haar bezitten, maar ook de huid glanst groenachtig. Het valt niet erg op; wij willen jullie niet laten denken dat we het over het een of andere groene monster hebben. Wij spreken over een fundamenteel menselijke entiteit met een koperkleurige huid en een bloedstroom die het een groene glans geeft. De ogen zijn zeer groot en kan of kan niet een tweede ooglid bezitten, afhankelijk van de planeet van oorsprong. Zij hebben een zeer kleine neus en in sommige gevallen een zeer opvallende kaak. De kaak kan óf uitsteken (wat het een reptielachtig aanzien geeft) óf teruggetrokken zijn (waardoor het op een insect lijkt). Wij spreken nog steeds over entiteiten van het humanoïde type. Wij noemen deze groep alleen maar niet-menselijk vanwege het uiterlijk, het zijn nog steeds zoogdieren. Deze entiteiten hebben met jullie op deze planeet gecommuniceerd en zijn verantwoordelijk voor de verhalen die circuleren over reptielachtige monsters en koudbloedige buitenaardsen etc.

(Wanneer iemand bang is, wanneer iemand het onbekende ontmoet, overdrijft men de ervaring). Deze entiteiten zijn genetisch met jullie verbonden. Zij planten zich nog steeds voort als zoogdieren. De fundamentele genetische structuur wordt gereflecteerd door de sjablonen, door middel waarvan jullie galactische familie zichzelf uitdrukt, dus zij zijn nog steeds een deel van jullie familie.

Er valt nog meer te vertellen over deze bijzondere entiteiten, maar voor dit moment is het voldoende voor degenen die nieuwsgierig waren naar deze reptielachtigen. Het zijn geen insecten, het zijn geen reptielen, het zijn humanoïden en zoogdieren. Zij lijken alleen niet op jullie.

Deze twee groepen, t.w. de genotypes van de Lyrans en de Vegans, hebben een bijdrage geleverd in hoe de rest van jullie galactische familie zichzelf genetisch heeft uitgedrukt. Wij willen nu nog de andere hoofdgroepen van de galactische familie noemen en jullie laten zien waar hun genetische erfgoed ligt.

De Beschaving van de Pleiaden 

De meest opvallende is die van de ‘Pleiadians’. De Pleiadians scheidden zich af van de Lyraanse groep, sommigen gingen rechtstreeks van Lyra naar de Pleiaden, anderen gingen naar de Aarde en vermengden hun genen met de Aardse genen voor zichzelf en gingen daarna terug naar de Pleiaden om zich te voegen bij de andere Lyraanse splintergroepen aldaar. De standaard Pleiadian is een vermenging van verschillende genotypes waar we over hebben gesproken. In het algemeen zal een Pleiadian zich in haarkleur manifesteren van blond tot soms zelfs zwart, of zeer donkerbruin. De ogen zijn in het algemeen lichtblauw tot lichtbruin (Kaucasisch). In het algemeen zijn ze Kaucasisch. In lengte kunnen zij variëren van zeer klein (150 cm) tot zeer lang (soms 210 cm, zeldzaam maar mogelijk). Je kunt zien hoe sommige recessieve genen, afkomstig van hun Lyraanse erfgoed (de titanen b.v.) zich in een lichaam kunnen manifesteren. Dus, de Pleiadian groep is, in termen van het Kaucasische soort, zeer divers.

Deze lichtbruine ogen die je blijft noemen, lijken die eerst goudkleurig?

Ja.

Dus de verhalen over gouden ogen slaan in feite op deze lichtbruine ogen, in vergelijking met onze normale bruine ogen?

Ja, het is niet hetzelfde als jullie gewone bruine ogen. Wanneer we over oogkleur spreken, hebben we het absoluut niet over wat jullie onder oogkleur verstaan. Wat jullie als je eigen oogkleur zien is alleen maar hoe jullie ogen het licht reflecteren in jullie werkelijkheid. Wanneer je in een andere frequentie zit, of wanneer je in een andere werkelijkheidsgebied bevindt veranderen alle kleureigenschappen, omdat de wetten die de lichtreflectie bepalen veranderen en dus de kwaliteit van het gereflecteerde licht verandert. Dus we hebben dit meer in zijn algemeenheid beschreven. Er zijn andere oogkleuren, maar wanneer we over lavendelblauwe ogen zouden spreken dan zouden jullie een beeld maken hoe lavendelblauw eruit ziet en dan zou je perceptie van wat wij zeggen heel onjuist zijn. Dus we houden deze informatie heel globaal.

Het is niet nodig dat we niet langer uitweiden over de Pleiadian genotypes, want zij reflecteren de Lyraanse groepen heel sterk. Sommige zijn combinaties; sommige zijn roodharig; sommige hebben een lichte huid. De Pleiadian fysieke uitdrukking is fundamenteel verbonden met de Lyraanse genen en, in sommige gevallen, met de Lyraanse en Aardse genen. Is dit voldoende?

Zou je iets kunnen vertellen over het emotionele temperament van de Pleiadians, de overeenkomsten en de verschillen binnen hun eigen groepen en in vergelijking met ons?

Hun emotionele lichamen zijn meer harmonieus, ofschoon je moet begrijpen dat zij hier nu komen vanwege hun ontkenning van negativisme. Hierover hebben we al eerder gesproken, dus dat is niks nieuws. Jullie daarentegen ontkennen zowel het negatieve en het positieve in een poging om neutraal of objectief, verstandig te zijn. Dat is wat een belangrijk deel van jullie werkelijkheid tracht te doen. Welnu, tot op zekere hoogte is dit een poging om in balans te brengen wat jullie zien als de energieën van je voorvaderen, omdat heel duidelijk is dat, alles wat hij hebben gedaan, niet bij hen gewerkt heeft aangezien zij steeds in conflict waren. Dus jullie zijn gebonden en bepaald om te doen wat jullie voorvaderen op wat voor manier dan ook hebben gedaan. De emotionele structuur van de Pleiadians onderdrukt momenteel het negatieve niet langer, althans voor het grootste gedeelte. Echter, hoe zij vandaag zijn is vanwege het onderdrukken van hun negativisme. Dus, datgene wat in feite negatief is (repressie) kan in een groeiproces veranderd worden dat uiteindelijk kan leiden naar de groei die gezocht wordt.

Is het potentieel gelijk, is de basale emotionele structuur dezelfde?

O zeker. Wij zouden willen zeggen, meer dan bij alle andere rassen waarover wij hebben gesproken. De emotionele overeenkomst tussen de Pleiadians en jullie is zeer opvallend. Een van de belangrijkste redenen voor het verschil is eenvoudig de verschillen in jullie werkelijkheid. Als, laten we zeggen, verscheiden duizenden jaren geleden, Pleiadians uit dat gebied zouden komen en op jullie wereld zouden wonen, zouden ze emotioneel jullie zijn geworden. Maar met hun evolutie zou dat niet gebeuren.

De Beschaving van Orion

De Orion beschaving bestaat voor 89% uit oorspronkelijke Vegans. Van die 89% Vegaanse genen zouden we zeggen dat 75% van het menselijk soort is, Vegaanse basisgenen. De overblijvende 14% kunnen als niet-menselijke Vegaanse genen worden beschouwd. Daarom, jullie verhalen over reptielen van Orion zijn juist, hoewel ze ietwat opgetuigd zijn (gewoonlijk door het emotielichaam), omdat er niet-menselijke entiteiten met Vegaanse basisgenen bestaan die binnen het Orion stelsel leven (of hebben geleefd in het verleden) die verantwoordelijk zijn voor die verhalen. Hoofdzakelijk is het Vegaans.

Zijn het de lichaamstypes met een hoog koper gehalte, die niet alleen het gevolg is van de genen maar ook door het dieet?

Ja, heel zeker. Jullie lichamen hier op Aarde zijn op water gebaseerd en ook hun lichamen bevatten in zekere mate water als een belangrijke substantie, een bepaalde olie of vettige substantie smeert het lichaam, de huid. Te vergelijken met het denkbeeld van de motor in een auto, de versnellingsbak heeft olie nodig. Een ding dat we nog willen noemen, is het unieke van de ogen van de Orions. Door een zeer gedisciplineerde spirituele training, o.a. dieet, ceremonie en bepaalde psychische ervaringen, kunnen sommige priesters in het Orion stelsel de oogkleur veranderen in een zeer helder blauw. Sommigen van jullie hebben contacten gehad met deze Orion entiteiten met zeer hardblauwe ogen. Wanneer iemand contact heeft gehad, is het zeer waarschijnlijk dat deze entiteit een priester of iets dergelijks is, want het is niet de oorspronkelijke kleur bij de geboorte, doch is verkregen langs een bepaalde spirituele weg.

Wij vertelden jullie dat 89% van de Orion entiteiten in wezen Vegaans zijn. De overblijvende 11% hebben een Lyraanse afkomst. Wij zouden willen zeggen dat van die 11%, 90% bestaat uit mensen met een lichtbruine huidskleur waar we over hebben gesproken en de resterende 10% zijn van het Kaucasische Lyraanse soort met licht haar. Zij zijn zeldzaam, maar natuurlijk als je het hebt over miljarden mensen, praat je toch over een aanzienlijke hoeveelheid mensen.

En zij hebben de neiging om agressief te zijn, om hun kenmerken te wissen?

Ja, in het algemeen is dat het geval. Dit zijn de meest gewone fysieke eigenschappen van deze Orion entiteiten. Om nu een beetje esoterisch te worden, wanneer je in een verfijnde vibratie komt, wanneer je in de hogere niveaus van de vierde dichtheid komt, wordt het fysieke uiterlijk heel kneedbaar en niet zo belangrijk meer. Waar we over praten is de derde dichtheid en de vroege vierdedichtheids karakteristieken, want daar zijn de genetische verschillen zeer duidelijk, zeer zichtbaar.

Bestaan er genoeg genetische overeenkomsten, waardoor de natuurlijke kruising mogelijk is?

Ja, absoluut.

En tussen de Lyranen en de Vegan types?

Wij kunnen zeggen dat, wanneer je een toevallige Lyran zou nemen en een toevallige Vegan, er een 60% kan zou bestaan dat er succesvolle geboorte zou zijn zonder enige bijzondere wijziging.

Waar zou het resultaat op lijken?

In sommige opzichten op een typische rasechte bewoner van jullie planeet. Nu komen wij bij het punt aan inzake het denkbeeld van de voortplanting op jullie planeet. Er zijn twee lijnen actief op jullie planeet. Het koninklijke huis van Vega – die in feite in andere handen zijn overgegaan en nu de koninklijke huizen van Sirius zijn, maar met de Vegaanse genen – en de koninklijke huizen van Lyra. Jullie vermenging met elkaar door de gehele geschiedenis is een poging geweest om die huizen te verenigen. Dus ik blijf bij mijn verklaring dat, toen, elke kruising tussen die twee in het algemeen succesvol zou zijn zonder al te veel manipulatie.

vertaald: Martien