Aurora Ray & Your Galactic Federation Ground Crew WIE ZIJN DE LYRANEN?

Aurora Ray & Your Galactic Federation Ground Crew

WIE ZIJN DE LYRANEN?

Door: Jeans Creation – 18 April 2021

De Lyranen van vandaag zijn meestal wezens die bestaan in andere dimensionale rijken
buiten wat wij als ons universum beschouwen.

De geschiedenis van Lyra

Eeuwen geleden was er een tijd dat hogere dimensionale wezens begonnen over te steken naar nog hogere rijken. Tijdens dit proces maakten vele van deze wezens de keuze om terug te keren naar een lagere trillingsstaat. Dit wordt zaaien genoemd.

Er zijn verwijzingen dat de Lyranen de eersten waren die ons universum bezaaiden. Dit is enigszins waar omdat er vele “zaadzettingen” tegelijkertijd plaatsvonden.

De Lyranen kozen voor een meer passieve manier van zaaien. Ze bleven eeuwenlang etherisch. Terwijl andere zaadjes in het universum zich ontwikkelden tot tastbare vormen. Besloten de Lyranen dat ook te doen.

Lyranen hadden de mogelijkheid om te kiezen hoe hun eerste belichaming eruit zou zien. Velen kozen het lichaam dat het dichtst bij hun etherische vormen kwam, de kat/felijn. Anderen kozen een meer mensachtig lichaam. Deze mensachtige lichamen waren er in een grote verscheidenheid. Er waren grote verschillen in huidskleur. Sommige waren heel klein, andere heel groot. Er waren veel tweevoetige mensen met een kattengezicht. Sommigen kozen zelfs voor extreem menselijke lichamen met nauwelijks enige kattenkenmerken. d.w.z. een mens met kattenogen.

Er wordt gezegd dat mensen genetisch gecreëerd zijn door Lyranen. Hoewel de Lyranen een grote kennis van genetica met zich meebrachten. Het was alleen door te voortplanting dat de Lyranen genetische stammen creëerden die zich uiteindelijk vermengden met andere niet-Lyraanse rassen.

In de meeste Galactische geschiedenissen, zijn er verslagen van de Draco-Lyranen oorlog. Helaas zijn er veel verschillende versies over wat er werkelijk is gebeurd. Omdat de Lyranen niet voorbereid waren op het contact met het meer geavanceerde Draconian leger. Het meeste van wat men zich herinnert, is slechts een vage herinnering van het feit.

In die tijd hadden de Draconians andere politieke belangen die de oorlog veroorzaakten. Lyra’s diversiteit vormde een bedreiging voor het zorgvuldige genetische werk dat de Draconians samen met hun bondgenoten hadden ontwikkeld. De Draconians waren eigenlijk een militant ras dat bevelen van bovenaf uitvoerde.

De bondgenoten van de Draconians waren louter een psychisch ras dat nog geen geschikte tastbare vorm had gevonden. Ze hadden een contract met de Draconians. Hun bondgenoten zouden de Draconians krachtige training geven in psychische gedachten beheersing en technologieën, in ruil daarvoor zouden de Draconians genetisch onderzoek doen en voorraden kweken voor hun bondgenoten.

Er was een lange periode van vrede tussen het Draconische leger en de Lyranen. Op een gegeven moment gingen de Lyranen zelfs akkoord met Draconische hybridisatie, klonen en genetische testen. Als de Lyranen toen hadden begrepen dat de Draconians slechts “bevelen opvolgden” zouden zij contact hebben opgenomen met hun etherische broeders en psychisch met de Draconian bondgenoten hebben gevochten. Zo eindigde de vrede met de vernietiging van vele Lyraanse planeten.

Toen dit gebeurde, maakten veel Lyraanse incarnaties simpelweg de keuze om terug te keren naar een hogere dimensie. Anderen reïncarneerden in verre oorden.

BEN JIJ EEN LYRAANS STERRENZAAD?

Een Lyraan zal de gebruikelijke Sterrenzaad kenmerken hebben, maar hier zijn wat extra kenmerken die uniek zijn voor Lyranen.

De wetenschap of het gevoel dat ze niet “naar huis” kunnen gaan. Dit wordt veroorzaakt door de wetenschap dat hun eerste Lyraanse incarnatie op een planeet was die vernietigd werd.

De persoon zal ook een gevoel van onderliggende autoriteit hebben. Mensen zullen geneigd zijn zich tot je aan te trekken en je gedachten, oordelen en meningen te vertrouwen. De persoon bevindt zich misschien niet in een hoge gezagspositie, maar niettemin erkennen de mensen jouw autoriteit.

Er is een element van strengheid of ernst. Niet dat een Lyraan niet luchthartig kan zijn en gevend. Lyranen hebben het vermogen om “stevige liefde” te geven wanneer nodig.

Een band met katten hebben. De originele Ouderen die Lyra hebben gezaaid, hadden overeenkomsten met wat wij kennen als “katachtigen”. Dus dit kan van alles zijn, van het herinneren dat je een katachtige mensachtige was tot het begrijpen van katten zoals je dat van ieder ander mens zou doen.

Sommige Lyraanse sterrenzaden zijn boos of bang voor Draconians. Ze kunnen zelfs bang zijn om “uit de kast te komen” als Lyraan omdat ze “gevonden” kunnen worden. Dit komt door de Lyra-Draco oorlog. Andere Lyraanse Sterrenzaden zullen zich verbonden voelen met Draconians. Dit komt omdat voordat de Lyraanse planeten werden vernietigd er een klein aantal Lyraanse-Draco Hybriden werden geboren.

Sommigen zullen voelen dat ze een bewaarder van kennis zijn. Voor de vernietiging van de Lyrische planeten ontsnapte een groep wijzen, oudsten en leraren naar de veiligheid. Deze groep nam de Lyraanse geheimen met zich mee en beloofde de kennis levenslang veilig te bewaren.

Lyranen kunnen ook een verlegenheid over zich hebben. Een stille natuur die afstandelijk of afzijdig kan overkomen. Een eenling zijn kan erg comfortabel voelen voor een Lyraan. Dit zorgt ervoor dat Lyraanse sterrenzaden ongewone eerste indrukken maken.

Veel Lyranen weten dat ze oude wortels hebben. Toch hebben ze moeite om hun Sterrenzaad connectie te vinden. Dat komt omdat ze zich met meerdere sterrenstelsels identificeren. De meeste Lyranen zijn geïncarneerd als Andromedanen, Pleiadiërs, Arcturiërs, Siriërs, Veganiërs, Centauriërs, etc. nadat hun systeem was vernietigd.

Jeans Creation

Kunstenaar: Vashta Narada

Bron

Vertaling: Martien

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien