Interview met Cobra over tachyon kamers – 2e deel – 6 maart 2023

 

Interview met Cobra over tachyon kamers –
2e deel – 6 maart 2023

Eventnl – 11maart 2023

Het interview met Cobra is geïnitieerd door Jardin des Pleiades, en bevat twee delen:

Link naar de video van het interview

Rhona:  Hallo, iedereen. Ik ben Rhona van Eric’s tachyon kamer bij Poitiers in Frankrijk. We hebben elkaar eerder gesproken. We gaan dit interview vandaag houden als onze tweede aflevering over tachyon kamers, waarin we verder gaan met het begrijpen van tachyon kamers. We raden mensen aan die het eerste interview hebben gehoord… die het eerste interview nog niet hebben gehoord, het te beluisteren voordat ze naar dit interview luisteren, en de link zal worden gegeven nadat we klaar zijn. Dus hartelijk dank voor het aanvaarden van dit interview over tachyon kamers, dat zal worden verdeeld in twee delen, geschiedenis en Genesis, en hoe het werkt en de behandelingen. Dus laten we beginnen. Hoe lang bestaan tachyonskamers al in het universum?

Cobra: De tachyon kamers bestaan al minstens honderden miljoenen jaren, sinds de tijd dat de geavanceerde kosmische beschavingen tachyons hebben ontdekt en gebruikt voor tachyon kamers.

Rhona: Oké. Welke verschillende beschavingen van galactische wezens gebruiken tachyonkamers?

Cobra: Ik zou zeggen dat alle galactische beschavingen die een bepaalde drempel van evolutie bereiken, spiritueel en technologisch, tachyons gebruiken, omdat tachyons de deeltjes zijn die zeer direct verbonden zijn met de Bron en eigenlijk de eerste gemanifesteerde materie in dit universum zijn.

Rhona: Oké. En op dit moment, wat doet het gebruik van een tachyon kamer voor individuen, wetende dat ze worden bediend door deze zeer spiritueel geëvolueerde wezens?

Cobra: Het helpt in een spirituele evolutie van die individuen die de tachyon kamer gebruiken. En natuurlijk helpt het ook bij de genezing van hun situatie, hun lichaam, hun emoties, hun geest, hun hele samenstelling.

Rhona: Oké. Verschillen tachyon kamers afhankelijk van welke verschillende galactische beschaving ze gebruikt?

Cobra: Natuurlijk kan het eigenlijke ontwerp variëren, maar de basistechnologie, er zijn weinig principes gebaseerd op geavanceerde fysica die niet veranderen.

Rhona: Oké. Wanneer kwamen de eerste tachyon kamers op Aarde?

Cobra: Eigenlijk waren ze hier ook al honderden miljoenen jaren geleden, toen er eerdere kosmische beschavingen de Aarde bezochten. Maar meer recent waren ze hier aanwezig in Atlantis.

Rhona: Oké. Welke beschavingen brachten hen naar de Aarde?

Cobra: Zowel Pleiadiërs als Siriërs hebben hen in Atlantis naar de Aarde gebracht.

Rhona: Oké. En waar, waar zouden ze kunnen komen? In wat voor soort locatie?

Cobra: Ze werden gebruikt in genezingstempels, in inwijdingstempels en ook in sommige privéhuizen.

Rhona: Oké. Zijn ze verdwenen toen de quarantaine werd ingesteld?

Cobra: Wat er gebeurde was dat de kwantumverbinding tussen de oppervlakte van de planeet en het tachyonveld werd verbroken. Dus die verbinding was weg en tachyonkamers waren niet meer bruikbaar. Sinds de quarantaine was ingesteld, waren er nog enkele gedeeltelijk functionerende tachyonkamers, vooral in de tempels, maar dit alles is verdwenen, dit alles is ongeveer 2000 jaar geleden volledig vernietigd.

Rhona: Oké. Laten we verder gaan met het onderwerp piramides. Zijn er tegenwoordig piramides die een bepaald percentage activering hebben?

Cobra: Ik zou zeggen dat de piramides die in Atlantis werden gebouwd, bijvoorbeeld de Grote Piramides in Egypte, nog steeds enige restverbinding hebben met het tachyonsveld.

Rhona: Verbinden de tachyon kamers zich energetisch met piramides, tempels en andere constructies die energetisch sterk zijn?

Cobra: Alle tachyon kamers die wij bouwen zijn verbonden met het planetaire Lichtgrid, dus ze zijn allemaal ook verbonden met de tempels en piramides en andere locaties.

Rhona: En, en wat is het doel hiervan?

Cobra: Om het Lichtnetwerk rond de planeet te versterken.

Rhona: Oké. Kunt u ons in verband met tachyon energie vertellen over de Maya’s en andere verbonden beschavingen? Wat is of was hun verbinding met de Bron en tachyon energie?

Cobra: De Maya’s waren verbonden met de Pleiadiërs en zij wisten tot op zekere hoogte van het bestaan van de tachyon kamers.

Rhona: Ah, oké. Dus ze waren verbonden. Op dit moment, wat is de link? De energetische regel tussen de tachyon kamers en Agartha?

Cobra: In het Agartha netwerk zijn er op dit moment veel tachyon kamers vrij actief en ze ondersteunen het planetaire Lichtnetwerk.

Rhona: Oké. En is er een bepaald type tachyon kamer in Agartha?

Cobra: Zij gebruiken enkele tachyon kamers die gebaseerd zijn op oude Atlantische technologie, en er zijn, in enkele zeldzame gevallen, ook Pleiadische tachyon kamers die daar bestaan.

Rhona: Oké. En wat is de interactie tussen de tachyon kamers op het oppervlak van de planeet en het portaal in het centrum van de Aarde?

Cobra: De tachyon kamers zijn zowel verbonden met, ik zou zeggen, bron van tachyon veld hoog in de lucht, en zijn ook verbonden met het portaal in het centrum van de Aarde en dit creëert een zuil van tachyon energie, die door de kamer stroomt.

Rhona: Oké. Nou, bedankt voor het eerste deel van dit interview, en op naar het volgende, dat iets langer zal zijn. Dus hoe het werkt en behandelingen. Tachyon kamer technologie, zoals je net zei, is erg oud. Dus waarom is tachyon kamer technologie pas onlangs beschikbaar gemaakt?

Cobra: Omdat de mensheid er nog niet klaar voor was. Het werd de mensheid al eerder aangeboden, maar er was geen interesse. Het was niet, er was geen ontvankelijkheid. Dus zodra het bewustzijn er klaar voor was, konden tachyon kamers zich over de wereld verspreiden.

Rhona: Logisch. Dus wanneer, over een ander onderwerp, wanneer een cintamani steen wordt begraven, wordt daar ook een engelachtig wezen verankerd, wat is dan het rolverschil tussen deze twee soorten engelachtige wezens? Die in de tachyon kamer en die van een cintamani steen?

Cobra: Engelenwezens die met de tachyonkamers werken zijn gericht op genezing van een mens, die in de tachyonkamer aan het genezingsproces wordt onderworpen. En de cintamani stenen engelen zijn meer gericht op het verankeren van het Licht in het planetaire raster.

Rhona: Oké. En wat is de rol van de tachyon kamer en de Mjolnir technologie?

Cobra: Het is niet het hoogste doel om deze vraag te beantwoorden.

Rhona: Oké. Dus ik stel me voor dat tachyon kamers op Aarde verbonden zijn. Wat is het doel van deze verbinding, en is het zoiets als de verbinding tussen Boeddhische zuilen?

Cobra: Zoals ik al eerder zei, is het doel van deze verbinding om het planetaire Lichtrooster te versterken en te vergroten. Ja.

Rhona: Staan ze ook in verbinding met de andere tachyonkamers in de hele melkweg?

Cobra: Ja. Alle tachyon kamers als onderdeel van het planetaire energieraster zijn verticaal verbonden met het tachyon kamer netwerk, of ik, ik zou zelfs zeggen, met het galactische netwerk van Licht, dat in de hele melkweg bestaat.

Rhona: Oké. En hoe helpen tachyon kamers wezens uit de onzichtbare wereld?

Cobra: Ja, wezens uit de onzichtbare wereld kunnen zich soms verbinden met de tachyon kamer. Maar aangezien de meeste van die wezens ver weg in de natuur bestaan, ver weg van menselijke nederzettingen, is het niet zo vaak.

Rhona: Hmm. Oké. De tachyon kamer is technologie. Het kan worden beschouwd als de aanpassing van een zeer delicate, nauwkeurige klok. De bewaker van de kamer staat garant voor de goede werking ervan, door niets aan te raken dat in de kamer zit, en door geen andere elementen toe te voegen, als dat gedaan is, werkt de kamer perfect. Kan een tachyon kamer worden aangetast door het duister, en zo ja, hoe?

Cobra: De tachyon kamer kan, als je hem niet verandert, niet door het duister worden aangetast. Maar als je een van de elementen verandert, is de basisbescherming van de kamer natuurlijk weg.

Rhona: Ja. Logisch. Verwijdert de tachyon kamer tijdens een sessie de volgende entiteiten: reptielachtigen, onstoffelijke zielen (mens en dier), entiteiten gerelateerd aan hekserij, gedachtevormen, egregoren, elementalen, entiteiten gerelateerd aan ziekte, de onzichtbaren op het geestvlak? Zijn er nog andere entiteiten die door de kamer verwijderd kunnen worden?

Cobra: De tachyon kamer kan al die entiteiten tijdens de healingsessie verwijderen. En dit is een van de sterke punten van de kamer. Dit is een van de belangrijkste aspecten van de kamergenezing.

Rhona: Oké. Dus gebreken die we hebben in onze verschillende energielichamen, waardoor deze entiteiten blijven hangen, worden niet gesloten tijdens een sessie. Dus één sessie is niet genoeg om ons in de toekomst te beschermen tegen nieuwe aanvallen. We moeten regelmatig aan onszelf blijven werken. Bent u het hiermee eens?

Cobra: Natuurlijk kan één healingsessie niet al onze problemen oplossen die zich in dit leven en in vorige levens hebben opgehoopt, maar als je een paar regelmatige sessies neemt, zul je zeker een behoorlijke verbetering ervaren.

Rhona: Prachtig. Onze energetische herinneringen, onze lage frequenties, huidig leven, vorig leven, transgenerationeel collectief bewustzijn, oefenen een energetische aantrekkingskracht uit. Eenmaal getransmuteerd vinden deze attracties niet meer plaats. Zo beïnvloeden we een positievere toekomst voor onszelf. Klopt dit?

Cobra: Ja.

Rhona: Oké. Dus na een sessie in de tachyon kamer wordt onze eigen energie verhoogd. Welk niveau kunnen we bereiken?

Cobra: Er is geen limiet. Het ligt aan ons, aan onze vrije wil en onze bereidheid om de genezing te accepteren.

Rhona: Oké. Dus alle mensen die de (tachyon) kamer gebruiken dragen bij aan het verhogen van de trilling van de Aarde en haar bewoners en ook aan haar bevrijding?

Cobra: Ja, natuurlijk.

Rhona: Prachtig. Dus, uit nieuwsgierigheid, wat als we een tachyon sessie zouden doen voor iemand die het fysieke vlak lang geleden heeft verlaten? Hoe kan de tachyon kamer met hen werken?

Cobra: Dat is mogelijk. Die gedesincarneerde persoon kan de healing in een tachyonskamer zoeken, bijvoorbeeld als hij of zij moeite heeft om over te steken naar de hogere niveaus, om gehechtheden aan de aarde los te laten en om innerlijke problemen op te lossen, dat kan ook helpen.

Rhona: Oh, zo, dus hoe kan dat?

Cobra: Je kunt, je moet een ceremonie doen voor of een korte meditatie voor de healing sessie, en dat wezen uitnodigen als je weet, als hij… een van de, van je geliefden, die eerder is overleden, je nodigt hem of haar gewoon uit naar de, naar de kamer op een bepaalde afgesproken tijd. En de kamer zal zijn werk doen.

Rhona: Zou de persoon in de tachyon kamer zijn met de overledene of zou de overledene alleen zijn?

Cobra: Beide opties zijn mogelijk. Het is aan jou.

Rhona: Oké. Dus wat gebeurt er tijdens iemands allereerste sessie en de allereerste verbinding met de kamer?

Cobra: In de eerste sessie scant het Lichtwezen meestal het energieveld van die, en het fysieke lichaam van die persoon en past de helende frequentie aan en doet de eerste helende sessie.

Rhona: Dus is dit mogelijk de reden waarom mensen in de eerste of tweede sessie heel vaak feedback geven dat ze dan de sterkste gevoelens hebben, maar soms is dat niet het geval?

Cobra: Meestal zijn mensen nog niet zo lang blootgesteld aan tachyon energie, en de eerste blootstelling is natuurlijk meestal de meest intense. Het is alsof je een paar dagen geen water hebt gedronken, en de eerste druppel water is natuurlijk het meest intens.

Rhona: Oké. Dus tijdens de sessie maakt de persoon contact met de verschillende lichtfrequenties. Kunnen zij zich hier gemakkelijk opnieuw mee verbinden door te mediteren of door emotioneel en mentaal los te laten? In de toekomst?

Cobra: Dat kan tot op zekere hoogte, maar zonder de hulp van de kamer zullen zij enige tijd nodig hebben, enige oefening, regelmatige beoefening van meditatie bijvoorbeeld, om die frequentie vast te houden.

Rhona: Oké. Een opmerking van onze vriend, Dr. Mac Namara. Hij zegt, ik heb wonderbaarlijke ontwikkelingen gezien bij sommige mensen, en er lijkt een verandering te zijn in het zwaartekrachtveld, en zelfs de tijdlijn die de cliënt ervaart, de tijd lijkt aanzienlijk te versnellen of te vertragen, zelfs na slechts één sessie. Mensen lijken veel meer te gloeien en sprankelende ogen te hebben. Kunt u ons vertellen over het verlengen van de tijd in de kamer met mensen voor ernstige ziekten? En als het mogelijk is, hoe lang zou u dan aanraden?

Cobra: Normaal gesproken zou ik dat niet aanraden, omdat de toegewezen 20 minuten de optimale tijd is voor de mens om die hoeveelheid tachyon energie te integreren. Dus ik zou niet aanraden dit te verlengen.

Rhona: Oké. Oké, perfect. Kunt u ons uitleggen hoe dieren energetisch werken in relatie tot mensen?

Cobra: Kunt u deze vraag herformuleren?

Rhona: Maar dieren, als ze een tachyonsessie doen, lijken ze, er lijkt een andere energetische reactie te zijn of een eenvoudigere, maar heeft u, heeft u hier ervaring mee?

Cobra: Ja, meestal is het mentale lichaam van de dieren veel minder ontwikkeld en staan ze veel meer in contact met hun emotionele lichamen. Dus op een bepaalde manier zijn ze in staat om de energie directer en duidelijker en eenvoudiger te voelen, en ze hebben minder of, of bijna geen psychologisch verdedigingsmechanisme. Dus genezing voor dieren is gewoonlijk gemakkelijker en korter.

Rhona: Dus wat krijgen ze als ze in de tachyon kamer worden gezet?

Cobra: Nogmaals, het herstelt hun fysieke gezondheid, vitaliteit en energieveld komt in balans.

Rhona: Oké. En hoe werkt het op het niveau van de groep dierlijke zielen?

Cobra: Als een dier van een bepaalde dierenziel in de kamer komt, helpt dit de evolutie van de hele zielengroep van dat bepaalde dier.

Rhona: Oké. De situatie hier op Aarde met implantaten, zwarte gaten en de primaire anomalie belemmert onze vooruitgang, onze genezing. Het is alsof een deel van ons werk wordt opgepot. Zodra de gebeurtenis plaatsvindt en de implantaten allemaal zijn verwijderd, zullen we dan eindelijk toegang hebben tot alle vruchten van onze hartenarbeid?

Cobra: Ja. Eindelijk, na de Event of wanneer de dingen beter worden, zullen we eindelijk wat tastbare resultaten krijgen. En al het werk dat we gedaan hebben is niet voor niets geweest.

Rhona: Kunt u uitleggen hoe duistere krachten ons genezingsproces belemmeren? Wanneer we in sommige gevallen bepaalde frequenties hebben geherharmoniseerd?

Cobra: Meestal als we een bepaald niveau hebben bereikt, proberen ze aan te vallen om de trillingsfrequentie weer te verlagen.

Rhona: Oké. En bestaan er tachyon kamers op een etherisch vlak of op een astraal vlak?

Cobra: De tachyon kamers van de geavanceerde beschavingen bestaan zowel op fysieke, etherische, astrale, mentale vlakken.

Rhona: Oké. En hoe verschillen ze van de tachyon kamers die we op Aarde kennen?

Cobra: Oké. De tachyon kamer die we op Aarde hebben is de, ik zou zeggen de gemakkelijkste, eenvoudigste versie van de tachyon kamer, die geschikt is voor het stadium van ontwikkeling van de oppervlakte planetaire situatie. De tachyon kamers die de Lichtkrachten hebben zijn meestal veel geavanceerder.

Rhona: Oké. En kunnen onze astrale lichamen in deze kamers gaan terwijl we slapen?

Cobra: Ja.

Rhona: Prachtig. In een tachyon kamer na een sessie zei iemand dat hij nog nooit zo’n zuiver kanaal had gezien. Kunt u de zuiverheid van de kracht van het kanaal voor de kamer naar de Bron verklaren?

Cobra: Ja. Het is eigenlijk het zuiverst mogelijke kanaal omdat het gebaseerd is op een kwantumverbinding tussen de Bron, de bron van het tachyonveld en de kamer, dus dit is het zuiverst mogelijke kanaal op dit moment op het oppervlak van de planeet.

Rhona: Oké. Sommige tachyonkamers voegen een kwantumfluctuatieresonator en/of een Pleiadische Sterrenpoort toe tijdens de sessie. Dat zijn de enige extra voorwerpen die op de vloer van de kamer kunnen worden geplaatst. Wat levert het werken met de kwantumfluctuatieresonator op voor de sessie?

Cobra: Het harmoniseert het kwantumveld, wat tot op zekere hoogte de efficiëntie van de kamer verhoogt.

Rhona: En wat levert het werken met de Pleiadische Sterrenpoort op voor de sessie?

Cobra: Het brengt extra Pleiadische energie naar de sessie omdat de tachyon kamer zelf een Pleiadische technologie is, en de Pleiadische sterrenpoort maakt hem een beetje efficiënter, dus dit wordt ook aanbevolen.

Rhona: Oké. Waarom raadt u aan geen voorbereiding te doen vlak voor, tijdens of vlak na de sessie?

Cobra: Voor de sessie kun je een voorbereiding doen als je dat wilt, zoals een korte meditatie. Maar het is niet verplicht. Mensen kunnen hun eigen begeleiding hierbij gebruiken.

Rhona: En adviseert u mensen om op dezelfde dag geen andere behandelingen te doen, zelfs niet een paar dagen ervoor of erna, of is het geen probleem om verschillende dingen op dezelfde dag te doen?

Cobra: Het is niet extreem aan te raden, omdat de tachyon energie op zichzelf volledig efficiënt werkt. Maar als je andere behandelingen moet doen, is dat oké, maar doe ze dan gewoon niet… Ik zou zeggen: geef het integratieproces minstens een paar uur de tijd om in ieder geval tot op zekere hoogte voltooid te zijn voordat je andere behandelingen op dezelfde dag doet.

Rhona: Mm-Hmm. Oké. Veel tachyon kamers over de hele wereld hebben onlangs een scherpe daling in het aantal klanten gehad, sinds de herfst van 2022. Weet je waarom?

Cobra: Ja, er was een sterke aanval van de duistere krachten tegen de tachyon kamers, omdat ze erg succesvol werden en ze probeerden het aantal bezoeken te verminderen omdat mensen genezen werden. Problemen werden opgelost.

Rhona: En zijn de Krachten van het Licht zich hiervan bewust en welke acties hebben zij ondernomen of kunnen zij ondernemen om ons te helpen de situatie op te lossen?

Cobra: Ja, zij zijn zich hiervan bewust. Zij geven begeleiding aan sommige mensen. En een deel van deze begeleiding is dit interview, omdat het een duidelijker begrip zal geven van wat de tachyon kamers zijn en mensen beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over de tachyon kamers.

Rhona: Dank je. Laten we even kijken naar de medische bedden. Als de Event voorbij is en ze beschikbaar zijn, wie zorgt er dan voor de medische bedden? Zullen het individuen zijn die dat willen, of specialisten zoals artsen, galactische wezens?

Cobra: Oké. De eerste medische bedden zullen worden geïntroduceerd na de Event, en ze zullen worden gegeven aan, ik zou zeggen, gekwalificeerd personeel. Ze zullen een korte training ondergaan en ze zullen worden gecontroleerd dat hun… ik zou zeggen persoonlijkheidsstructuur zal worden gecontroleerd tegen innerlijke corruptie en op zo’n manier zal dit netwerk exponentieel groeien totdat het de kritische massa bereikt. Zodat mensen aan de oppervlakte echte genezing kunnen krijgen.

Rhona: En in wat voor soort structuren zullen ze beschikbaar zijn?

Cobra: Kun je deze vraag herformuleren?

Rhona: Zal het in ziekenhuizen zijn? Zal het in speciale plaatsen zijn? Zullen er medische centra zijn of zal het helemaal apart zijn?

Cobra: Dit zal via verschillende kanalen gaan. Het zal via officiële kanalen gaan, via ziekenhuizen, via genezingscentra, via spirituele genezingscentra, naar privé huizen, naar privé bedrijven. Het zal een combinatie van dit alles zijn.

Rhona: Oké. We hebben het regelmatig over het werk met de tachyon kamers aan de harmonisatie van onze verschillende energetische lichamen. Laten we nu eens kijken naar wat de kamer ons kan brengen vanuit een ander gezichtspunt. Bijvoorbeeld, sommige mensen zeiden tijdens de sessie of zelfs na de sessie dat ze informatie-downloads ontvangen, maar dat ze het gevoel hebben dat ze er geen toegang toe hebben. Kunt u hierop ingaan?

Cobra: Oké. Tijdens de tachyon healing sessie proberen de Lichtkrachten een energiekanaal te creëren met die specifieke persoon. En soms proberen ze informatie te sturen en op basis van het bewustzijn van dat wezen dat die persoon geneest, bepaalt het hoe succesvol die persoon zal zijn in het ontvangen van de download.

Rhona: En wat kan de kamer ons brengen naast fysieke verbetering?

Cobra: Het kan emotionele genezing brengen, energetisch herstel, helderheid van de geest en spirituele verbinding.

Rhona: Dank je. Op dit moment zijn er talloze aardbevingen over de hele wereld. Er waren er twee in Turkije, een begin februari en de andere eerder deze week. En eind januari vertelde u ons dat het oude Atlantische Lichtnetwerk opnieuw werd geactiveerd. En dat een zeer belangrijk aspect van dit proces de reactivering is van de oude Atlantische Godinnenvortexen en dat deze verbonden zijn met de oude Atlantische evenaar. Houden de aardbevingen in Turkije verband met deze reactiveringen?

Cobra: Dit is één aspect hiervan. Ze zijn hiermee verbonden en ook met sommige geopolitieke situaties. En natuurlijk, helaas volgens de bronnen, vonden ze niet op natuurlijke wijze plaats.

Rhona: Oké. Dus, kun je uitleggen wat er gebeurt met de heteluchtballonnen in Noord-Amerika en China?

Cobra: Het is een geopolitiek spel om het juiste klimaat en voorwaarden te creëren voor de wereldoorlog. Dit is wat ze willen.

Rhona: Oké. Dus, heel erg bedankt. Dit is het einde van het einde, het interview. Heb je nog een boodschap voor ons en voor de lente van 2023?

Cobra: Oké. De lente van 2023 is een extreem uitdagende tijd en een extreem veelbelovende tijd. Dus laten we allemaal werken om zoveel mogelijk Licht te verankeren zodat de maximale positieve tijdlijn gemanifesteerd wordt. Grote dingen zijn mogelijk, maar we moeten onze focus houden. En overwinning van het Licht!

Rhona: Geweldig. Dus nogmaals, hartelijk dank dat u deze tijd met ons neemt. Ik wil ook Gwen van jardin des pléiades in Bretagne, Frankrijk, bedanken voor het organiseren van dit tweede interview. Eric voor de technische ondersteuning van de tachyonkamer bij Poitier in Frankrijk en alle tachyonkamerbewakers die werken aan het ontstaan van de nieuwe wereld. Tot ziens, Cobra. En we eindigen met muziek.

Cobra: Oké. Bedankt. Bye-Bye.

Rhona: Dank je.

Vertaald door Veronica