Voorbereiding op ET Contact / door Anela Izadi Ph.D., MD,

Voorbereiding op ET Contact

door Anela Izadi Ph.D., MD, 10 januari 2018
Geplaatst 3 mei 2018

(Anela Izadi Ph.D., MD) Op basis van de archeologische bevindingen, klokkenluiders- en contactee-getuigenissen, bestaat er geen twijfel over dat mensen al eeuwenlang door verschillende ET-rassen worden bezocht. Door bepaalde tijden in onze geschiedenis wandelden ET’s en wezens van de innerlijke aarde vrij tussen ons en fungeerden zelfs als onze leraren en Goden, en beïnvloedden onze huidige realiteit. Op een bepaald punt in onze evolutie hield de open mens-ET-interactie op toen onze collectieve herinnering aan de gebeurtenissen vervaagde. Echter, Rebecca Hardcastle, Ph.D. wijst erop  dat mensen over buitenaards bewustzijn beschikken dat ons rechtstreeks verbindt met onze ET-voorouders. Het lijkt erop dat de tijd is gekomen dat de mensheid op individuele en wereldwijde schaal zich herinnerd wie we zijn, waar we vandaan komen en wat ons doel is in het universum.

Helaas heeft onze gelaagde politieke structuur een belemmering gevormd voor de onthulling van onze collectieve herinneringen en voor het openbaarmakingsproces met betrekking tot onze historische gebeurtenissen en mens-ET-interacties. Gelukkig, zoals Dr. Salla zegt, is het ‘Eerste Contact’  geen puur politiek proces, maar eerder een sociaal proces vanwege het grote aantal (miljoenen in de VS alleen) van gewone individuen met directe interacties met ET’s.

In dit artikel ga ik me richten op dit sociale proces in relatie tot voorbereiding op contact.

Degenen die geloven vs degenen die dat niet doen

Uit een opiniepeiling van de Newsweek 2015 bleek dat 54% van de Amerikanen in het ET-bestaan ​​geloven en ongeveer 30% van hen gelooft dat we contact hebben gehad met ET’s, wat door onze regering (en) is verborgen gehouden. Uit een onderzoek van 2012 van National Geographic bleek dat 77% van de Amerikanen geloven dat ET’s de aarde hebben bezocht.

Het sleutelwoord in deze peilingen is ‘geloof’. Of het geloof in het ET-bestaan ​​of de communicatie waar is, is geen voorwaarde voor het geloof zelf. Een persoon zonder ET-contact die gelooft dat ET’s bestaan ​​en contact hebben gemaakt met mensen, kan bijvoorbeeld dezelfde overtuiging delen met een persoon die een ontvoerde of een contactpersoon is. Het voormalige individu heeft a priori, niet-empirische kennis, die onafhankelijk is van hun ervaring, terwijl de laatste een a posteriori kennis heeft die door ervaring is verworven.

Om zich voor te bereiden op contact, hetzij als een collectief of als een individu, moeten degenen die niet in ET’s geloven, deelnemen aan het proces van het veranderen van hun geloofssysteem door een basis kennis a priori of a posteriori te bereiken. Het geloof in het bestaan ​​van ET’s is de basis waarop een individu of een groep zich voorbereidt op contact. Onze overheden maken dit proces uitdagender door te weigeren het bestaan ​​van ET’s officieel bekend te maken en door klokkenluiders zoals o.a. Phil Schneider te vervolgen. Vanwege de connectiviteit van sociale media over de hele wereld en het gemak van reizen, wordt het delen van ET-gerelateerde informatie en kennis echter steeds moeilijker te controleren.

Aan de andere kant, wat moeten de personen met een a priori of een posterieure kennisbasis voorbereiden?

Eén woord komt voor de geest …

Aanvaarding.

Psychologische reacties op levensveranderende informatie

Elisabeth Kübler-Ross was een Zwitsers-Amerikaanse psychiater die een van de vroege wetenschappers was om bijna-doodervaringen te bestuderen. In haar boek On Death and Dying besprak ze de vijf stadia van het omgaan met verdriet als gerelateerd aan dood en sterven. De vijf fasen worden afgekort als DABDA en staan ​​voor:

 

Ontkenning
Woede
Afdingen Acceptatie van
depressie

Sinds 1969, toen haar boek werd gepubliceerd, zijn deze vijf fasen aanvaard als de beste beschrijving van de psychologische reacties die individuen ervaren wanneer ze worden geconfronteerd met levensveranderende situaties. Deze fasen zijn reacties op gebeurtenissen en zijn uniek voor elke persoon die ze ervaart. Het belangrijkste om in gedachten te houden is dat niet iedereen die een levensveranderende gebeurtenis meemaakt, alle vijf de antwoorden in hun lineaire progressie voelt.

Ik geloof dat de kennis en het begrip van deze kwalitatieve descriptoren van menselijke emotionele toestanden kunnen worden gebruikt om individuen en groepen voor te bereiden op indirect en direct bewust contact met ET of binnenaardse rassen. De twee fasen waar ik in dit artikel op zal focussen, zijn Ontkenning en Aanvaarding met een korte beschrijving van woede, onderhandeling en depressie als ze betrekking hebben op realisatie en kennis van de ET-aanwezigheid onder ons en de ET-interactie met mensen.

Ontkenning

Wanneer een persoon een traumatische gebeurtenis meemaakt (bijvoorbeeld een auto-ongeluk, of een ontvoering door buitenaardse wezens), onthoudt men niet wat er is gebeurd, omdat het brein zijn aandacht verschuift van het maken van herinneringen naar ontsnappen aan gevaar. Het komt terecht in de overlevingsmodus of de basis-vecht-of-vluchtreactie. Hetzelfde gebeurt op een emotioneel niveau wanneer een persoon geconfronteerd wordt met levensveranderende informatie (dwz hun religie is een sekte, ET’s zijn echt). Hij of zij betreedt de ontkenningsfase, die van een kort moment tot een heel leven kan duren.

Tijdens de vecht-of-vluchtreactie vernietigt buitensporige productie van noradrenaline het vermogen van de hersenen om herinneringen op te slaan. Adrenalinestoot vergemakkelijkt snelle reflexen en extra fysieke kracht, waarbij het individu alleen wordt gericht op kennis die heilzaam is voor overleving.

Onmiddellijk na de aanzettende gebeurtenis, is de eerste gedachte van het individu geworteld in ongeloof en ontkenning (dwz Heb ik dit echt ervaren? Dit is niet echt.) Dit is niet gebeurd.) Mensen zijn geëvolueerd of zijn gemaakt om de realiteit niet te zien zoals die is. In plaats daarvan zien we de werkelijkheid met onze zintuigen. Ons gedrag als reactie op een realiteit is gericht op onze overleving (fysiek, mentaal en emotioneel) en niet noodzakelijk de waarheid. Bovendien kunnen we op basis van onze individuele basiskennis alleen wat we weten mentaal en emotioneel verwerken.

Ons vermogen om toevlucht te nemen tot ontkenning wanneer we worden geconfronteerd met iets dat we niet mentaal of emotioneel kunnen verwerken, is de grootste belemmering voor onze spirituele evolutie en voor bewuste interactie met ET’s. Onze onwetendheid (opzettelijk en niet-intentioneel) van onze percepties buiten het bereik van vijf zintuigen verergert het probleem van het verwerken van de informatie die onwerkelijk lijkt of buiten het rijk van onze huidige realiteit valt. Ik geloof dat dit de reden is waarom Carl Jung suggereerde waarom de meerderheid van ET-contactervaringen plaatsvindt in het Delta hersengolfbereik terwijl de persoon in diepe slaap is en waardoor ET’s lijken te ontvoeren of contact maken met individuen terwijl ze zich in Theta / Delta hersengolfbereiken bevinden.

Interactie met ET’s in het Theta / Delta-hersengolfbereik verwijdert het vermogen van een persoon om te vechten of te vluchten, waardoor de door hormonen geïnduceerde fysieke stressrespons wordt verminderd. Het brengt ook om de werkelijkheid te focussen die niet met onze vijf zintuigen werd waargenomen. Omdat de interactie plaatsvindt in ons onderbewustzijn of zelfs in een onbewuste toestand, wordt de ervaring gereduceerd tot een droomachtige kwaliteit en herinneringen die op een emotioneel niveau moeten worden verwerkt. Hoe meer we aandacht beginnen te schenken aan onze zintuigen voorbij de fysieke vijf zintuigen, onze dromen en emotionele toestanden, hoe meer we ons voorbereiden op dit contact. Tegelijkertijd wordt het gemakkelijker om contact te maken en te onthouden. Hoe eerder we stoppen met het ontkennen van onze ervaringen, we kunnen een bewust contact tot stand brengen in het alfa / bèta-hersengolfbereik.

Lyssa Royal

Zoals ik tegen mijn man zeg, blijft wat er in het Theta / Delta hersengolfbereik gebeurt, in het Theta / Delta hersengolfbereik. Dromen zijn gemakkelijker om mee om te gaan en moeilijker te ontkennen dan de Alpha / Beta wakkere bewuste realiteit van een ET-contact tenzij een individu voorspelbaar is voor zichzelf en de ET’s in zijn fysieke en emotionele reacties voor een face-to-face, bewust bewuste interactie. Auteur en contactpersoon Lyssa Royal suggereert dat ET’s de mens-ET interactie prefereren die plaatsvindt in het Theta / Delta hersengolfbereik, omdat dit het equivalent is van de ET-waaktoestand. Hoewel dit zeer goed mogelijk is, geloof ik dat de mens-ET-interactie in Theta / Delta-reeks verband houdt met het neutraliseren van onze reacties en ze voorspelbaarder maken. Onze onvoorspelbare fysieke reacties kunnen een veiligheidsrisico vormen voor de ET’s en onszelf tijdens de interactie.

Echter, ik geloof ook dat de meerderheid van ons in telepathische communicatie met ET’s is, maar nogmaals, we zijn ons er niet per se bewust van bewust of ontkennen gewoon dat dit het geval is. Op basis van een persoonlijke ervaring geloof ik niet dat een persoon in een trance of een droomachtige staat moet zijn om deze interactie te laten plaatsvinden. Ik heb ook de ervaring gehad om telepathie te proberen terwijl ik in een droomtoestand was. Het is mogelijk dat telepathie onafhankelijk is van de hersenactiviteit en eerder afhangt van de energetische toestand van de persoon.

Woede, onderhandelingen en depressie

Wanneer een individu de realiteit van de ET-aanwezigheid aanvaardt of zich realiseert dat hij een ontvoerde of een contactpersoon is, kunnen ze zich beginnen af te vragen: “Waarom ik en waarom nu?” Realisatie dat zijn/haar realiteit op zijn kop is gezet, dat hij niet bovenaan staat van de wereld dat hij een bodemvoeder is, of dat hij niet zo intelligent is als hij aanvankelijk dacht, kan woede en frustratie veroorzaken die vaak willekeurig naar de wereld wordt gestuurd. Wanneer woede geen innerlijke vrede tot stand brengt, kan hij doorgaan met onderhandelingen, in het bijzonder met zijn God of de ET’s zelf. Ik denk dat het onderhandelingsstadium een ​​emotionele reactie is die gemakkelijk door de ET’s kan worden uitgebuit met een negatieve agenda.

Als het gaat om de dood en sterven, leren mensen die dit stadium binnenkomen snel dat het niet werkt en komen ze onvermijdelijk in het stadium van depressie. Tijdens het depressiestadium kunnen personen een reactieve en / of voorbereidende depressie ervaren. Reactieve depressie treedt op als een reactie op huidige en eerdere verliezen. Als een vrouw zich bijvoorbeeld realiseert dat zij haar baarmoeder en genetisch materiaal heeft verstrekt aan een alien-hybride programma, kan ze bij elke zwangerschap een gevoel van verlies ervaren. Voorbereidende depressie doet zich voor wanneer een persoon een diep gevoel van verlies in de toekomst voelt. Een vermaard oliemanager realiseerde zich bijvoorbeeld dat hij met de aankondiging van ET-technologieën een groot financieel verlies zou lijden.

De twee klokkenluiders / contactees die me te binnen schieten om hun coping-mechanismen het beste te illustreren wanneer ze worden geconfronteerd met ET-aanwezigheid, zijn Charles Hall en Clifford Stone. In de eenvoudigste bewoordingen is meneer Hall gek geworden en Mr. Stone heeft gelijk. We hebben allemaal een inherente neiging naar een bepaalde manier van assimilatie en verwerking van informatie. Mensen met juiste hersens concentreren zich op de visuele en procesinformatie op een intuïtieve manier, absorberen het hele beeld en de details op een intuïtieve manier, met behulp van foto’s in plaats van woorden. Het linkerbrein is verbaal en verwerkt informatie op een analytische, lineaire manier, waarbij eerst de details worden bekeken en vervolgens het hele beeld wordt geformuleerd. Terwijl Mr. Stone woede, onderhandelingen en depressie ervoer tijdens zijn voorbereiding op contact en terwijl hij actief deelnam aan het contact met verschillende ET-races,

Charles Hall

Ik geloof dat onze regering (en) zich het meest zorgen maken over het woedestadium en alle mogelijke middelen gebruiken om individuen en massa’s te beheersen om schade te minimaliseren als gevolg van woede gericht tegen de overheid, ET’s zelf en zelfs individuele klokkenluiders die contact hebben gehad  of zijn ontvoerd door ETs. Ik vermoed dat dit precies is hoe het publiek zal reageren wanneer het geconfronteerd wordt met de informatie dat ET’s echt zijn en in geheim in contact met onze overheid  zijn geweest en verdragen hebben gemaakt die niet bekend zijn gemaakt. Afhankelijk van de persoonlijkheid van een persoon en inherente linker- of rechterbrein predispositie om informatie te analyseren, zullen sommigen niet lang in deze stadia blijven of kunnen ze allemaal samen overslaan, terwijl anderen de tijd nemen om naar de acceptatiefase te gaan.

Clifford Stone

Ik denk dat het uitermate belangrijk is om ontvoerders en contactpersonen te begeleiden die proberen hun ervaringen te herinneren of hun realiteit te begrijpen in deze stadia van psychologische reacties, omdat ze in feite verdrietig zijn. Een deel van hen sterft wanneer ze zich realiseren dat ze deze ongelooflijke ervaringen hebben gehad, ongeacht of ze positief of negatief waren, en dat er een nieuw individu geboren wordt – een met een groter realiteitsgevoel.

Aanvaarding

Zoals ik eerder heb uitgelegd, worden mensen bestuurd door biologische factoren en individuele-specifieke perceptie wanneer ze worden geconfronteerd met gebeurtenissen die het leven veranderen. Hoe we op deze gebeurtenissen reageren, hangt echter niet alleen af ​​van het feit of we gelijk hebben of niet, maar ook van onze twee primaire basisemoties, liefde en angst. Zoals Kübler-Ross zegt: “Deze twee emoties kunnen niet naast elkaar bestaan ​​- ze zijn tegenstellingen. Van liefde komt geluk, tevredenheid, vrede en vreugde. Van angst komt woede, haat, angst en schuldgevoel.”

Acceptatie is geworteld in liefde – liefde voor iets dat groter is dan het zelf. Het geeft ego-gebaseerde controle op van mensen en situaties die niet gecontroleerd kunnen worden. Met acceptatie van nieuwe geloofsystemen, nieuwe kennis, situaties of eerder onderdrukte ervaringen, moet een persoon een behoorlijke hoeveelheid vergeving voor zichzelf en anderen doen. De acceptatiefase wordt gekenmerkt door een vreedzame oplossing en een stille verwachting van de onvermijdelijke toekomst. Tijd besteed aan acceptatie wordt besteed aan innerlijke beschouwing en het loslaten van alle negatieve emoties.

Ik ben dol op de definitie van acceptatie door Eckhart Tolle als een “dit is het” antwoord op alles wat zich op elk moment van het leven voordoet. Wanneer een persoon stopt met worstelen om weerstand te bieden tegen alles waarmee ze worden geconfronteerd, worden ze psychologisch sterker vanwege de vrede en sereniteit die hun emotionele en fysieke reacties inhalen. Wanneer wij als individu en als samenleving in het algemeen de acceptatiefase bereiken, zijn we klaar voor contact.

Over de auteur

Dit artikel is oorspronkelijk geschreven door Anela Izadi PhD, MD, als onderdeel van een cursus Exopolitics 101, die studenten op het gebied van de exopolitiek introduceert   als de studie van de belangrijkste individuen, instellingen en politieke processen die verband houden met buitenaards leven, en  met de belangrijkste  bewijskrachtige  bronnen en perspectieven die betrekking hebben op een buitenaardse aanwezigheid op aarde die niet is onthuld aan het grote publiek en de meest gekozen functionarissen.

Bron: https://stillnessinthestorm.com/2018/05/preparing-for-et-contact/

Vertaling: Martien