UFO’s Worden Mainstream

UFO’s Worden Mainstream

Door: David Haggith – 11 Mei 2024

Als we nog een sociale ontwrichter willen in dit “Jaar van Chaos”, zou de volledige publieke onthulling dat UFO’s echt zijn voldoende zijn. Vorig jaar zagen we dat UFO’s mainstream werden toen het Congres openlijk mensen begon te ondervragen over hun betrokkenheid bij UFO’s of hun kennis van mensen of afdelingen die bij hen betrokken waren. Eén verhaal in het nieuws van vandaag vat samen hoeveel leden van het Congres ervan overtuigd zijn dat de diepe staat al tientallen jaren bewijsmateriaal voor het Congres verborgen houdt. Hier is een overzicht van het verhaal, dat is opgenomen in de krantenkoppen aan het einde van dit hoofdartikel:

Uit onlangs vrijgegeven documenten blijkt dat twee van de hoogste senatoren van ons land de afgelopen jaren ervan overtuigd waren/zijn dat de Amerikaanse regering in het geheim exotische vaartuigen van “niet-menselijke” oorsprong had teruggevonden. Senator Chuck Schumer en wijlen senator Harry Reid hebben in de loop der jaren steun gekregen van een aantal andere senatoren op hoog niveau voor hun onderzoek naar wat er door de inlichtingen over UFO’s verborgen wordt gehouden. agentschappen/militaire afdelingen van de Amerikaanse regering. Sommige van deze hooggeplaatste senatoren beweren rechtstreeks UFO’s te hebben waargenomen.

Geen van de in het artikel genoemde regeringsmensen, die geloofden dat hun eigen regering UFO-geheimen verborgen hield, waren lichtgewichten. De lijst is een who’s who van grootmachten in het Congres die, zelfs met hun politieke invloed, er niet in zijn geslaagd de deuren te openen die deze geheime kennis zouden moeten bewaken. Hoewel het verhaal leest als een gigantische complottheorie voor The X-files, is het grootste deel nu congresverslag, terwijl de belangstelling voor het opendwingen van die gesloten deuren is toegenomen. Het probleem is niet het ontbreken van de kracht om deuren open te forceren, maar het vinden van de deuren die geopend moeten worden. Met andere woorden: de documenten lezen als congresfeiten.

In 2011 had de toenmalige senator Jospeh Lieberman, voorzitter van de Senaatscommissie voor Binnenlandse Veiligheid en Regeringszaken, een ontmoeting met een wetenschapper van hoog niveau bij het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid om een ultrageheim UFO-programma op te zetten. De onlangs vrijgegeven congresdocumenten van vandaag schetsen in detail hoe het doel van het programma was om toegang te krijgen tot de UFO-inventaris die in handen is van verschillende afdelingen van de Amerikaanse overheid en vervolgens met die inventaris te experimenteren om deze achterwaarts te engineeren.

Ja, dit is het soort plot dat veel afleveringen van The X-files heeft opgeleverd en de ruggengraat is geweest van meer dan een paar sciencefictionfilms, behalve dat dit een congresverslag is dat nu aan alle leden van het Congres en het publiek wordt onthuld, waarbij wordt erkend de creatie van een dergelijk programma. Lieberman en Reid zeiden destijds dat de oprichting van het programma een kwestie van ‘urgentie’ van de staat was.

De onlangs vrijgegeven en vrijgegeven documenten behandelen alle details, inclusief het bezit van biologische monsters, als feitelijke verklaringen over wat de overheid heeft en waarvoor het programma in het leven is geroepen. Het programma werd snel vernietigd, en het verhaal over deze onlangs vrijgegeven documenten vermeldt niet waarom. Was het zo dat een krachtige diepe staat de mensen in de regering had gepositioneerd die nodig waren om deze te sluiten?

Dat zou kunnen, en je zou gemakkelijk kunnen zeggen dat dit ook een complottheorie is; en het is in termen van het ontbreken van hard bewijs buiten de documenten zelf, maar dit is wat er het afgelopen jaar is veranderd toen het verhaal weigerde te sterven:

Schumer en een tweeledige groep senatoren hebben wetgeving geïntroduceerd die, opnieuw, het bestaan van deze programma’s als feiten naar voren brengt, inclusief specifiek de poging om UFO’s van ‘niet-menselijke’ oorsprong achterwaarts te ontwikkelen. Bij de presentatie van de wetgeving aan het Congres uitte senator Schumer de volgende beschuldiging:

De regering “heeft gedurende vele decennia een grote hoeveelheid informatie over [UFO’s] verzameld, maar heeft geweigerd deze met het Amerikaanse volk te delen.”

Senator Schumer zegt dat meerdere geloofwaardige bronnen naar voren zijn gekomen om te verklaren dat partijen van de Amerikaanse regering op illegale wijze UFO-gerelateerde informatie voor het Congres hebben achtergehouden.

Opnieuw ontdeed het Congres Schumer’s wetgeving van de belangrijkste onderdelen. Onlangs maakte aparte wetgeving overheidsfinanciering van dergelijke programma’s illegaal. Je kunt niet achter iets aan gaan als je niet weet waar het gebeurt, maar de wetgeving verhoogt in ieder geval het risico voor iedereen die betrokken is bij zo’n geheim programma, als ze gepakt worden, omdat ze in strijd met de wet handelen als ze zo betrokken zijn. Senator Rubio en Gillibrand, lid van de commissie Inlichtingen en Strijdkrachten van de Senaat, steunden die wetgeving. De wetgeving maakt het terugvinden, analyseren en engineeren van UFO’s illegaal, evenals alle veiligheidsgerelateerde acties of contraspionage. President Biden ondertekende die wetgeving afgelopen december in wet.

Terwijl de opschudding over de Amerikaanse kennis over UFO’s sinds december enigszins is afgenomen, blijft Schumer de kwestie achtervolgen en is hij van plan zijn oorspronkelijke wetgeving dit jaar weer voor te leggen aan het Congres. Ondertussen is het eigen UFO-bureau van het Pentagon in diskrediet gebracht door enkele van zijn eigen flagrant valse rapporten. In de tussentijd hebben verschillende hoge regeringsfunctionarissen geweigerd om de directeur van het UFO-onderzoeksbureau te ontmoeten dat het Congres vorig jaar heeft opgericht, wat het idee van een diepe staatsdekking heeft aangewakkerd.

In het artikel van vandaag wordt ook opgemerkt dat het ministerie van Justitie betrokken is bij een of andere vorm van “strafrechtelijk onderzoek” met betrekking tot illegale UFO-programma’s. Het zegt niets over de aard van dat onderzoek, of het nu gaat om de klokkenluiders die onderzocht worden of om de mensen/afdelingen waartegen zij geklokt hebben.

Het mysterie blijft dus ronddwalen, maar het aantal hooggeplaatste leden van het Congres dat beschuldigingen uit, van illegale overheidsactiviteiten in verband met UFO’s van niet-menselijke oorsprong, is enorm geworden.

David Haggith

Bron

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.org

 

♥ ♥ ♥ ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien