UFO’s Geobsedeerd Door Onze Nucleaire Wapens? / Door: Arjun Walia

UFO’s Geobsedeerd Door Onze Nucleaire Wapens?

Door: Arjun Walia – 13 Mei, 2022

Een nuttige aanvulling op het volgende verslag van het UFO-verhaal is Onze Familie van de Sterren, dat hier kan worden gedownload: https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2022/03/Our-Family-from-the-Stars.pdf

Het verslag, hieronder, verklaart veel aardse beslissingen rond UFO’s of galactische ruimteschepen. Voor de eigen verklaringen van onze sterrenfamilie over waarom ze hier zijn, zie het boek. De twee vullen elkaar aan.

Long.


Arjun Walia, The Pulse, 12 mei, 2022

(https://thepulse.one/2022/05/12/2-reasons-why-ufos-now-known-as-uaps-may-be-obsessed-with-our-nuclear-weapons/ )

Ongeïdentificeerde Vliegende Objecten (UFO’s), die nu door het Pentagon officieel zijn omgedoopt tot “Unidentified Aerial Phenomenon” (UAP), zijn mainstream

geworden. Opnamen, radartracking gegevens en getuigenissen van ex-personeel van het Ministerie van Defensie hebben het onderwerp geïntroduceerd en gelegitimeerd bij miljoenen, zo niet honderden miljoenen mensen over de hele wereld. Dit heeft bezorgdheid gewekt bij UFO-onderzoekers die tientallen jaren hebben besteed aan het leveren van geloofwaardige bronnen die aantonen dat het fenomeen inderdaad “iets echts is en niet visionair of fictief,” zoals Luchtmacht Generaal Nathan Twining in 1954 verklaarde. Het feit dat deze legitimatie komt na wat door Roscoe Hillenkoetter, de allereerste directeur van de CIA, werd omschreven als een tientallen jaren durende campagne van “geheimhouding en bespotting” is een raadsel.

Waarom nu?

We leven in een tijdperk waarin een autoritaire Orwelliaanse “feitencontroleur” op het internet patrouilleert en mensen vertelt wat wel en wat niet waar is. Elk bewijs, mening of discussie die in twijfel trekt wat regeringen ons vertellen over een bepaald onderwerp, zij het COVID-19, klimaatverandering, geo-politiek enz, wordt gecensureerd. Het UFO onderwerp zal niet anders zijn. Regeringen willen het verhaal controleren, zoals altijd. Wat we waarschijnlijk zullen krijgen, en wat we nu aan het krijgen zijn van regeringen met betrekking tot UFO-transparantie, is een gezuiverde versie, één die hoogstwaarschijnlijk de belangen van de regering dient en die het fenomeen niet op een accurate of gepaste manier weergeeft.

Het proces van “UAP-transparantie” wordt exponentieel versneld. Volgende week is er een hoorzitting van het Congres in de V.S. over het onderwerp. Perssecretaris John Kirby van het Pentagon zei dat ze nog steeds geen idee hebben wat deze objecten zijn, maar ze zijn echt, en ze worden meestal gezien rond militaire trainingsfaciliteiten.

Voor elke doorgewinterde UFO onderzoeker, zoals ikzelf, is dit gewoon niet waar. Ja, ze worden vaak gezien rond militaire installaties, vooral kernwapens en wapenfabrieken, maar naar mijn mening weten regeringen, of tenminste sommigen binnen de regering, al wat sommige van deze objecten voorstellen. Ze bestuderen het fenomeen al tientallen jaren, dus als ons wordt verteld dat het onderzoek naar het fenomeen nog maar net is begonnen, is dat verdacht.

Er zijn bepaalde verhalen die nooit zullen worden gepresenteerd in de mainstream.

Wat betreft het waarom, dat is een andere discussie. Het is geen geheim dat crises, angst en paniek zeer voordelig zijn voor de agenda’s van verschillende regeringen en organisaties zoals het World Economic Forum. Dit artikel zal zich echter richten op het verband tussen UFO’s en onze kernwapens, en een puur speculatieve verklaring geven waarom ze erdoor geobsedeerd lijken te zijn.

UFO’s worden al lange tijd door burgers en militairen waargenomen in de buurt van opslag- en productiefaciliteiten voor kernwapens. In juni 2021 benadrukte Luis Elizondo, voormalig directeur van het Pentagon’s Advances Aerospace Threat Identification Program dit feit in een interview met de Washington Post. Hij legde uit hoe het een wereldwijd fenomeen is, dat deze objecten de lanceercapaciteit van kernwapens hebben verstoord en volledig offline hebben gebracht. We hebben het hier over de meest beveiligde en geavanceerde militaire installaties die door deze objecten zijn “gehackt”. In sommige gevallen hebben ze zelfs het aftellen voor lancering in gang gezet.

Er zijn een aantal voorbeelden. In 1967 zagen militaire getuigen op Malmstrom Air Force Base in Montana een rode, gloeiende UFO zweven net buiten de voorpoort. Toen dat gebeurde, werden alle kernraketten uitgeschakeld en gingen ze helemaal dood. Een soortgelijk incident gebeurde in 1980 buiten RAF Woodbridge in Engeland, dat destijds werd gebruikt door de United States Air Force (USAF). USAF-personeel, waaronder plaatsvervangend basiscommandant luitenant-kolonel Charles I. Halt beschreef het incident, en het vaartuig als een gloeiend metalen object dat zich splitste in meerdere objecten, en uiteindelijk een straal richte op de nucleaire wapens die op de basis waren opgeslagen.

Volgens het Britse Ministerie van Defensie had het incident in Bentwaters geen defensiebelang. Dit had niet veel zin – hoe kan men beweren dat een kolonel in een kernwapenfabriek en zijn ondergeschikten ofwel meemaakten wat zij meemaakten, ofwel allen tezamen leden aan een reusachtige hallucinatie, als geen defensiebetekenis? Je zou denken dat een van beide verklaringen van groot belang zou zijn.

Dus, wat is de verklaring?

Wij spelen met vuur

Eén verklaring zou kunnen zijn dat we met vuur spelen. Misschien waarschuwen de bewoners van deze objecten, of zij die deze objecten op afstand besturen, ons voor het gevaar van kernwapens. Zoals u weet, zou een kernoorlog onze planeet volledig vernietigen en bijna alle leven doden. Misschien zijn er andere beschavingen op andere planeten die ons stadium van technologische ontwikkeling bereikten om zichzelf vervolgens te vernietigen? Sommigen geloven dat dit in het verleden is gebeurd met “Atlantis” hier op Aarde.

Er is reden om deze eerste verklaring te geloven als men door de overlevering duikt die met het fenomeen wordt geassocieerd. Verhalen over wezens die mensen bezoeken en hun bezorgdheid uiten over ons, onze planeet, de richting die we opgaan en het vermogen dat we hebben om onszelf te vernietigen, komen vrij veel voor.

In 1994 bijvoorbeeld waren meer dan 60 schoolkinderen in Ruwa, Zimbabwe, getuige van de landing van een ruimteschip bij hun schoolplein. Meerdere wezens kwamen uit het ruimteschip en werden blijkbaar door de kinderen gezien.

Het fascinerende aan dit verhaal is dat alle kinderen, die door velen werden geïnterviewd, waaronder Harvard psychiater Dr. John Mack, exact hetzelfde verhaal vertelden. Ze deden dat op zo’n nauwkeurige manier en leken volkomen oprecht te zijn over hun ervaring, iets wat niet moeilijk is voor kinderen om te doen.

Een ander opmerkelijk feit in deze zaak is dat de tekeningen van de kinderen van de objecten en de wezens extreem consistent met elkaar waren. Zij vertelden, volgens Mack, duidelijk een verhaal alsof het werkelijk gebeurd was, zij geloofden wat zij zeiden en er was geen bewijs van psychose of waanvoorstellingen bij de kinderen.

Zoals bij vele andere voorbeelden van vermeend contact, werden de kinderen gewaarschuwd voor de richting waarin de mensheid ging, en hoe we langzaam onze planeet en al het leven erop aan het vernietigen zijn.

Kolonel Ross Dedrickson van de Amerikaanse luchtmacht was aangesteld bij de Amerikaanse Commissie voor Atoomenergie en diende bij hen van 1950-1958. Hij was belast met de administratieve taken op de testterreinen in Nevada, de Pacific Nuclear Test Areas ten westen van Hawaï, de productie van kernwapens en de kwaliteitsborging in Albuquerque, en de inspectie van nucleaire en niet-nucleaire faciliteiten in het hele land.

Volgens hem werden kernwapens die de ruimte in werden gestuurd “vernietigd door de Buitenaardsen.” Hij beweerde dat hun belangrijkste zorg het behoud van onze planeet is. Hij beweerde ook dat kernwapens die naar de maan werden gestuurd voor wetenschappelijke metingen, ook door Buitenaardsen werden vernietigd.

Het is bekend dat een gederubriceerd rapport van het Air Force Nuclear Weapons Center van juni 1959 laat zien hoe serieus zij het plan, Project A119 genaamd, overwogen. In het algemeen wilde men de mogelijkheden van wapens in de ruimte onderzoeken, en ook meer inzicht krijgen in de ruimteomgeving en de detonatie van nucleaire bommen daarin.

UFO Destroys Vandenberg Missile – (Prof. Robert Jacobs Testifies) – Deep Thoughts Radio

Professor Robert Jacobs (de eerste officier die ooit werd onderscheiden met het Air Force geleide raket insigne), die de leiding had over de optische instrumentatie op Vandenberg Air Force Base, was verantwoordelijk voor het toezicht op de instrumentatiefotografie van elke raket die de testbaan afging.

In die dagen werden de kernraketten “inter-land ballistische raketten” (ICBM’s) genoemd, omdat de meeste ervan bij de lancering ontploften. Het was ook hun taak om gegevens te verschaffen over waarom ze ontploften, zodat ze de ingenieurs goed genoeg technische opeenvolgende foto’s konden verschaffen zodat ze konden zien wat er mis was met de raket toen die opsteeg tijdens de vlucht.

Volgens hem heeft een UFO een testlancering van een kernwapen onklaar gemaakt terwijl het zich in de lucht bevond.

Het aantal voorbeelden van “geloofwaardige” mensen gaat maar door en door.

Misschien zijn er welwillende krachten daar buiten die om ons en het behoud van onze planeet geven. Dit kan een van de redenen zijn waarom deze objecten, en hun bewoners, wat zij ook zijn en waar zij ook vandaan komen, zo begaan lijken te zijn met onze kernwapens sinds wij ze begonnen te produceren.

Het fenomeen is niet alleen in de afgelopen eeuw gedocumenteerd, maar al duizenden jaren door middel van kunst, de introductie van de drukpers en meer. Je zou denken dat als er echt vijandige bedoelingen waren, die zich nu wel zouden hebben gemanifesteerd. Maar het fenomeen is gecompliceerd en er zijn veel goedwillende en ook kwaadwillende factoren mee verbonden.

Een teken van superioriteit

Het is duidelijk dat deze objecten, wat ze ook zijn, honderden, duizenden of zelfs miljoenen jaren geavanceerder zijn dan wij in technologisch opzicht.

Deze objecten zijn gefilmd, gevolgd op radar en gelijktijdig waargenomen bij manoeuvres die ons begrip van fysica en aërodynamica tarten. Hier is een fascinerend geval uit Iran als je daar meer over wilt weten. Het is een van de duizenden voorbeelden.

Christopher Mellon, Deputy Assistant Secretary for Intelligence van 1997 tot 2002 beschrijft een video van de Amerikaanse marine die in 2017 werd vrijgegeven,

“In sommige gevallen, volgens incidentrapporten en interviews met militair personeel, daalden deze voertuigen van hoogtes hoger dan 60.000 voet met supersonische snelheden, om dan plotseling te stoppen een hover zo laag als 50 voet boven de oceaan.”

Het feit dat countdowns van onze kernwapens zelfs door deze objecten zijn geïnitieerd is nogal verontrustend, en zou misschien een teken van dominantie kunnen zijn. Maar er is zoveel dat we niet weten, misschien zijn deze wezens zo bezorgd over onze planeet dat ons eigen bestaan een bedreiging is voor de planeet zelf? Daarom zou elke vijandige daad eigenlijk een daad van goede wil zijn. Zoiets.

Misschien heeft de ontploffing van kernwapens invloed op hun vermogen om in onze atmosfeer te vliegen? Misschien heeft de energie van een nucleaire ontploffing een soort negatieve invloed op ruimtetijd, op andere dimensies, of iets wat we nog niet begrijpen? (1)

Het is echt moeilijk te zeggen, bijna onmogelijk te zeggen, maar gezien het feit dat deze objecten zulke geavanceerde kenmerken vertonen en er al duizenden, zo niet miljoenen jaren zijn, lijkt een vijandige en agressieve reactie op hen geen optie te zijn.

Hermann Oberth, de grondlegger van de rakettechniek en de astronautiek, ook bekend als de ‘vader van de ruimtevaart’, verklaarde ervan overtuigd te zijn dat ‘vliegende schotels echt zijn’ en dat ‘het ruimteschepen uit een ander zonnestelsel zijn’. Hij geloofde dat ze “bemand werden door intelligente waarnemers die lid zijn van een ras dat onze Aarde mogelijk al eeuwenlang onderzoekt.”

Hij schreef deze woorden in “Flying Saucers Come From A Distant World”, The American Weekly, 24 okt. 1954 en drukte uit dat “de UFO’s een soort schildwachten zijn, hier gewoon om te observeren en te rapporteren; omdat een mensheid die zo begaafd is als uitvinders en onderzoekers als wij, en toch politiek en moreel op ons ontwikkelingsstadium is gebleven, een bedreiging vormt voor de hele kosmos.

Arjun Walia

Voetnoten: Steve Beckow

(1) Steve: Deze laatste verklaring wordt ondersteund door Matthew Ward:

“Wanneer een ziel zich in het gebied van een kernexplosie in de ruimte bevindt, wordt zij verbrijzeld en de delen worden verspreid, en om genezing te laten plaatsvinden, moeten alle delen worden teruggevonden en opnieuw worden geïntegreerd, zodat al het ervaren weer intact is. Voor het grootste deel van een ziel is het uiterst moeilijk om alle delen terug te vinden, en als dat lukt, is het reïntegratieproces ingewikkeld en langdurig. De verspreide delen kunnen vertakkingen hebben voor andere zielen. Zielsdelen kunnen in lichamen terechtkomen, waar de resulterende verandering het gekozen pad van de inwonende ziel kan versterken of belemmeren, of ze kunnen door duistere wezens worden gevangen en zwak om redding roepen. Wegbereiders en genezers in het hele universum, ook op Aarde, helpen de beschadigde zielen.”  (Matthew Boodschap, 5 aug. 2005, op https://www.matthewbooks.com.)

Dit is de belangrijkste reden waarom onze sterrenfamilie de explosie van kernwapens niet zal toestaan. Merk op dat dit alle nucleaire dreigementen van verschillende landen onthult als niet meer dan aanmatiging.

Vertaling: Martien / voor ufo.wakkeremensen.org