Laura Magdalene Eisenhower: Disclosure 
30 maart 2014.

Laura Magdalene Eisenhower:
Disclosure30 maart 2014.

Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

30 Maart 201Zoals gepresenteerd op het 22WERELD SYMPOSIUM OVER UFO’s EN GERELATEERDE FENOMENEN; Buitenaardsen en Wereldpolitiek (het Italiaanse equivalent van de Burger Disclosure Hoorzittingen). Republiek San Marino. © 2014 Laura Magdalene Eisenhower / www.CosmicGaiaSophia.com Alle rechten voorbehouden. Mag alleen in zijn totaliteit worden weergegeven met copyright en links.

Bekijk hieronder het interview met Laura

 

Om te beginnen wil ik een uitspraak van mijn overgrootvader President Eisenhower delen uit zijn afscheidsrede aan de natie op 17 januari 1961.

“In de raden van bestuur moeten wij waken tegen de acquisitie van ongerechtvaardigde invloeden, zowel gezocht als ongezocht, door het militair-industrieel complex. Het potentieel voor de rampzalige toename van misplaatste macht bestaat, en zal aanhouden.

Wij moeten nooit het gewicht van deze combinatie onze vrijheden of democratische processen in gevaar laten brengen. Wij moeten niets zomaar aannemen. Alleen een alerte en geïnformeerde bevolking kan het juiste in elkaar grijpen afdwingen bij de enorme industriële en militaire verdedigingsmachinerie met onze vreedzame methoden en doelen, zodat veiligheid en vrijheid samen kunnen bloeien.”

Het zijn van een afstammeling van Dwight David Eisenhower opende mij voor alles wat hij had te maken met waar zijn beroemde speech ons voor waarschuwde – de aanwezigheid van het Militair Industrieel Complex.

Het hielp mij ook de verantwoordelijkheid te zien die wij elk als burger hebben om alert en geïnformeerd te zijn en onze vreedzame methoden en doelen te uiten.

Velen van ons zijn geboren met oplossingen en het is tijd dat onze stemmen worden gehoord. Niemand spreekt onze concerns aan en onze kinderen hebben geen echte toekomst anders dan te leven in een geknechte samenleving.

Na zoveel geruchten in mijn leven met betrekking tot Eisenhower en zijn ontmoetingen met Buitenaardsen begon ik het onderwerp te onderzoeken en ontdekte dat mijn pad mij leidde naar meer dan alleen maar onderzoek en informatie, maar naar duidelijke gebeurtenissen die het duidelijk maakten dat het niet alleen maar geruchten waren.

Niets van wat ik deel komt van ook maar iets wat ik kreeg van andere familieleden; ik ben volkomen onafhankelijk met mijn inzichten, ervaringen, theorieën en feiten.

De creatie van Contact Protocollen in het geval van open contact met Buitenaardsen is extreem belangrijk. Maar het bewustzijn van mogelijk contact-scenario’s met vreemdelingen is ook belangrijk.

Er is zware geheimhouding geweest met betrekking tot ET-contact met onze regering en er is veel geheimhouding met betrekking tot degenen die contact hebben gehad of ontvoerd zijn – dit komt omdat er al een invasie was geweest en zij niet willen dat wij dit weten.

Deze invasie heeft alle sectoren van onze maatschappij geïnfiltreerd, voor de meesten in vermomming, maar schaamteloos duidelijk voor velen.

Als wij kijken naar verklaringen van klokkenluiders – is het duidelijk dat er een vorm van overeenkomst was gesloten met een groep ET’s en uit wat ik heb ontdekt begon dit lang voordat Ike het Witte Huis binnenstapte.

Ik heb onderzocht, ervaren en nasporing gedaan over Exo-politiek, van afstand bekijken, channeling, vermeende ET-rassen en de Galactische geschiedenis en ben op een missie geweest die dieper in deze energie ging sinds mijn jeugd. Ik doe ook sessiewerk met mensen die contact hebben gehad en ontvoerd zijn geweest zodat er naar mijn mening geen vraag of twijfel is over de vraag of ET’s interacties hebben met de mensheid.

Misschien zijn sommige stukjes van mijn jigsaw puzzel fout of vals, maar vele ervan zijn zeker betrouwbaar.

Overigens zal ik jullie later vertellen dat ik in 2006 werd geworven voor een reis naar Mars die is verbonden aan de geheime verdragen waarover ik het in deze krant wil hebben – deze agenda heet : Alternatief 3!

Droevige realiteiten

Wij kunnen weersveranderingen niet ontkennen en ook niet het besproeien van onze luchten. Als dit iets is waarmee mensen worstelen om het te geloven, onderzoek dan alsjeblieft het werk van Dane Wiggington die expert is op dit gebied en ook dat van Scott Stevens – een voormalig meteoroloog.

Echt alles wat u hoeft te doen is naar de hemel te kijken om te weten dat er iets helemaal verkeerd is. Wij hebben ook te maken met de ramp in Fukushima, Geo-engineering, Genetisch Gemodificeerd Voedsel, Mind-control, gefingeerde mogelijke buitenaardse invasie-scenario’s, mogelijke nep-geascendeerde meesters en de dreigende gecontroleerde ineenstorting van de economie, de Staat van Beleg, FEMA-kampen en de afscheiding van niet-militairen.

Voor mensen die dit voor het eerst horen doet het mij pijn om dit te delen, maar ik moet wel omdat ik weet hoe dingen groots kunnen verbeteren als jullie weten dat dit alles waar is. Als u besluit dat dit inaccuraat is aanvaard ik dat. Ik vraag alleen een open geest van u en van daaruit kunt u allemaal meer leren en ons helen om van deze wereld een betere plaats te maken.

Dit zijn allemaal geen samenzweringstheorieën maar een droevige realiteit van waarachter een geheime wereldregering opereert.

Een schaduwregering die zijn handen heeft gelegd op buitenaardse technologie. Dit is allemaal zorgvuldig gepland en opgezet als een gigantische infiltratie van de gebieden die deze zaken proberen op te lossen en ons beschermen.

Een ex M-16 klokkenluider verklaart dat het Militair Industrieel Buitenaards Complex (MIEC) momenteel een “Tablets of Destiny” supercomputersysteem gebruikt dat ook de HAARP-aerosol/chemtrails en een kunstmatig intelligentie-mind control-systeem gebruikt om planetaire milieumoord en genocide te plegen.

Hij verklaart dat de Pleiadische vloot er is om de mensheid te bevrijden en dat zij daarin succesvol zullen zijn.

Degenen die verantwoordelijk zijn en degenen die erbij betrokken zijn moeten verantwoordelijk worden gehouden of geholpen worden om zich vrij te maken van de controles die hen chanteren om dit te doen. Met zoveel op trauma-gebaseerde mind-control zijn vele betrokkenen zelfs niet volledig in het bezit van zichzelf. Als dit moeilijk te geloven is onderzoek dan verhalen zoals die van Cathy O’Brien, Duncan O’Fineoan en Arizona Wilder en vele anderen.

Wij worden als mensen uitgedaagd in het volle begrip van het verschil tussen wie er is om ons te helpen en wie dit niet wil, maar dat kan alleen voortkomen uit onderscheidingsvermogen en door onszelf te ontwikkelen met betrekking tot onze Galactische Geschiedenis en door verborgen waarheden te openbaren.

Wij moeten onszelf ook spiritueel ontwikkelen zodat wij onszelf niet beperken of blokkeren bij het uitbreiden naar hogere aarde-energieën.

Dit is geen geloofssysteem van New Age of van religie, het gaat meer over de herkenning van integriteit, onze noodzaak voor vereniging en het zorgen voor onze planeet en het respecteren van andere levensvormen.

Wij moeten doen wat goed is voor onszelf en voor toekomstige generaties zorgen en niet allereerst uitgaan van angst. Wij moeten alle wezens zien als toevoegingen aan onszelf en het is aan ons om in lijn te komen met wat het hoogste goed zal dienen voor de mensheid en de planeet.

Natuurlijk is er geen concreet bewijs voor alle elementen die ik ga presenteren. Aan de andere kant,  vertonen zij ondanks dat echt een mogelijke “geheime geschiedenis” die wij onder ogen moeten zien en overwegen!!

Toen wij voor het eerst hoorden over verdragen.

Voor het grootste deel, als wij horen over relaties met ET’s en onze regering, horen wij alleen over Eisenhower. Bijvoorbeeld, zoals Dr. Pinotti en CUN beschreven in 2000, weten wij nu dat UFO’s werden gerapporteerd in Italië in de dertiger jaren en dat Mussolini – die hen zag als een nieuw buitenlands luchtwapen, in 1933 een officieel comité vormde dat werd geleid door Guglielmo Marconi – “Gabinetto RS 33” – met het doel van engineering studies – na een UFO-crash in Lombardije en het herstel van twee Nordic-type piloten die werden gezien als Duitse piloten. Deze Italiaanse studies werden later geërfd door Nazi Duitsland.In ieder geval, kwamen de boven genoemde Overeenkomsten niet oorspronkelijk van Eisenhower en hoewel ik een aantal mensen heb die dit kunnen bevestigen ga ik er maar een paar noemen.

Volgens Jason Bishop III, als Dulce Base klokkenluider “De regering van de VS ging er in 1933 mee akkoord om dieren en mensen te verhandelen in ruil voor High Tech Kennis en hen toe te staan ondergrondse bases te gebruiken in het westen van de VS die wij niet zouden storen.”

Volgens een klokkenluider en ex-M-16 employé werd het eerste verdrag, tussen de Grijze Buitenaardsen (reptielachtige wezens van het Draco sterenstelsel) en de Amerikaanse regering onder leiding van Roosevelt, in juli 1934 getekend. Het heette het zogenaamde “Grenada-verdrag”. Het verdrag verklaarde dat in ruil voor de hoge technologie van de Grijzen de Amerikaanse regering de Grijzen zou toestaan om ongehinderd door te gaan met het ontvoeren van mensen voor het gebruik in hun doorgaande ET-genetische programma’s.

Dit deed zich voor na het weigeren van hulp van de Pleiadiers die uiteindelijk militaire ontwapening wilden.

Hij zei ook dat nadat de regering van de VS had geweigerd samen te werken met de Pleiadiers zij in plaats daarvan Hitler en de Nazi’s benaderden. De Pleiadiers werkten een verdrag uit met Hitler en de Nazi’s dat zij in ruil voor technologie het Joodse volk niet zouden aanvallen. De Nazi’s ontwikkelden hun vergevorderde schotel-achtig luchtschip vanuit de Pleiadische technologie.

Hoewel de Grijzen wel bekend zijn in ontvoeringszaken hebben ufologen geen rapportage over zulke gebeurtenissen en ook niet van “close encounters of the third kind” (ontmoetingen) met reptiliaanse entiteiten. Maar de klokkenluider is niet de eerste die zoiets claimt.

Rapporten die bevestigd werden door contactpersoon Billy Meijer gaven aan dat ruimtetechnologie was verkregen door een bepaald ras van de Plejadiërs met Hitler Duitsland van 1933 tot 1934, schijnbaar door een groep Nazi-channelaars: de vrouwelijke mediums die “Vrilerinnen” werden genoemd en geleid werden door Maria Orsich. (meer over haar:  http://battleofearth.wordpress.com/2009/05/04/maria-orsic-and-the-vril-society/  via Google)

Billy Meijer en de ex-werknemer zeiden beiden dat zij zich in 1941 uit het verdrag terugtrokken en niet langer wilden samenwerken met Hitler en de Nazi’s. Dat was het moment waarop de Grijzen hen benaderden en dit is waar de Nazi, op trauma gebaseerde mind-control-technologie, vandaan kwam.

Volgens de ex-werknemer van M-16 werden de verdragen elke tien jaar vernieuwd…..als deze verklaringen waar zijn is dit de achtergrond die mogelijk de ontmoetingen bevestigt met de ET’s die plaatsvonden tijdens de regering van Eisenhower in 1954.

Onze regering, in de tijd van Roosevelt, kreeg schijnbaar geheime technologie die niet over mind-control ging, zoals de Nazi’s die ontvingen, maar het waren anti-zwaartekracht apparaten, metalen en legeringen en medische technologie en dit was in ruil voor het toestaan dat de Grijzen menselijke gemeenschappen op diverse niveaus mochten infiltreren en dat hield ook de mogelijkheid in om bepaalde wereldleiders te klonen.

Wij zien nu dus dat beide zijden werden beïnvloed door deze Grijzen!

De infiltratie gaat door.

Het lijkt erop dat infiltratie een factor is geweest sinds de tweede wereldoorlog en de oorlog veranderde gewoon in een andere toestand, maar hij werd nooit gewonnen.

In de regeringstijd van Harry Truman was het omgaan met het ET-probleem geen taak die de president alleen kon uitvoeren. Vele crashes schijnen er te zijn geweest voor Roswell in 1947 en dit werd opgeslagen in het hedendaagse Area 51 waar vele tests, vaartuigen, ET-autopsies en experimenten werden, en nog steeds worden, uitgevoerd. Er wordt gezegd dat Buitenaardsen ook deze basis bezetten, samen met wetenschappers en militair personeel.

Morgan Martell vertelt op zijn website over Project Paperclip: 

In 1946 autoriseerde President Truman het Project Paperclip. Een doel van de operatie was om de Duitse wetenschappelijke expertise en kennis te ontkennen tegenover de Sovjet Unie en het Verenigd Koninkrijk en tevens te verhinderen dat het Duitsland van na de oorlog zijn militaire onderzoekscapaciteiten weer zou gaan ontwikkelen. Een van de gebieden waarop de Nazi-doktoren en psychologen vooruitgang hadden geboekt was dat van sociale en gedragstoepassingen bij mensen, wat ook bekend staat als mind control.

OSS (Office of Strategic Services) was al drie maanden actief geweest met Operatie Paperclip voordat Truman toestemming gaf en vele leden van de Nazi-partij  de Verenigde Staten al waren binnengekomen.

OSS nam dus zijn toevlucht in het witwassen van de geschiedenissen van Nazi’s of schiep soms zelfs geheel nieuwe identiteiten die het makkelijk maakten om hun invloed in Amerika te verspreiden.

Er is gezegd door de klokkenluider van M-16 dat de CIA ongeveer 2 jaar daarna is ingesteld met de Amerikaanse Nationale Veiligheidswet om met de massale aantallen van 1947 om te kunnen gaan van – controle, klonen en andere geheime projecten die het licht zagen door Paperclip.

Normale wetten zijn daarop niet van toepassing en daarom kunnen zij wegkomen met allerlei soorten dingen. Dit alles is uitgedraaid op meest met defensie gerelateerde projecten en technologieën voor wapens die gebruikt worden om ons onder controle te houden.

MJ12 (Majestic Twelve) werd ook geschapen als een groep die zich bezighield met ET-onderzoeken. Dit was ook het jaar van de Roswell-crash en waarin de Buitenaardse Biologische Entiteiten (EBEs) in beeld kwamen om ons te helpen contact te maken met hun ras.

Alternatieven 1,2,3 en Mars.

Toen President Eisenhower aan het bewind was gaf hij opdracht voor een geheime sociëteit onder de naam THE JASON SOCIETY (JASON STUDENTEN) in 1955 dat wordt geacht een tak van Majestic 12 te zijn die Truman instelde toen hij aan het bewind was. The Jason Scholars werd geschapen om onderzoek te doen door alle feiten, bewijzen, technologie, leugens en teleurstelling heen en de waarheid te vinden over de zaak van de Buitenaardsen. Alternatieven 1,2 en 3 zijn 3 agenda’s aanbevolen door JASON Society studenten en hebben relatie met verschillende scenario’s om een mogelijke dag des oordeel’s te voorkomen die er meer dan waarschijnlijk zou komen en niet natuurlijk zou zijn. Maar dit was toen bij velen niet bekend omdat zij het er zeker niet mee eens zouden zijn en ik denk dat dit een deel is van de waarschuwing die Ike ons gaf.

Het eerste alternatief gaat over het gebruik van nucleaire apparatuur om door ontploffing gaten te maken in de stratosfeer waardoor warmte en verontreiniging naar de ruimte kunnen ontsnappen, de tweede heeft het oogmerk om een netwerk te bouwen van ondergrondse steden en tunnels waarin de elite van de mensheid zou kunnen overleven en het derde alternatief beoogt een geheim ruimte- kolonisatie-programma op Mars met hetzelfde doel.

Ik werd uitgezocht om naar Mars te gaan in 2006, maar weigerde omdat ik geloof dat de kracht van de menselijke geest, onze verbinding met deze Aarde en onze eenmaking als ras ons er doorheen zullen helpen en dat geldt ook voor onze verbinding met ons hoger bewustzijn en hogere dimensionale ET-rassen en hun geavanceerde technologieën die in harmonie met de natuur zijn.

Onlangs meldde CNN in het nieuws de kolonisatie van Mars en mensen die ervoor tekenden om daar permanent te verblijven, dus deze ideeën en concepten zijn niet langer meer zo verborgen, maar wat wel verborgen is zijn de redenen, de intenties en het verborgen verhaal over de ET’s en onszelf in verband met waar wij werkelijk van zijn gemaakt en over de toekomst die wij kunnen scheppen en die tegenwoordig is gekaapt. Wij hebben slapend en geavanceerd DNA waarvan velen niet willen dat wij daarmee in contact komen en dat is de reden waarom er een invasie of aanval is die onze expansie, dat onze eenwording tegenhoudt en onze bevrijding tegenhoudt en dit is dus waarop wij ons moeten focussen.

De hoeveelheid illegale activiteiten die achter de schermen doorgaan om deze projecten te kunnen betalen is ongelooflijk en omdat onze belastinggelden hiervoor worden gebruikt en wij hiervoor niet hebben gekozen, hebben wij het recht om het te weten.

Het gaat niet alleen om drugs, het gaat om de diepste vorm van criminele activiteiten die wij ons kunnen voorstellen.

Het is een ding om dingen geheim te houden voor ons bestwil maar het is een ander ding om geheimen te hebben terwijl er ongelooflijk misbruik plaatsvindt, inclusief de marteling van zeer velen.

Dit zijn de mensen die de collaborateurs lijken te zijn en voor de mensen verbergen wat zij doen terwijl zij onderhand heel goed met hen samen kunnen werken. De verdeeldheid in hokjes maakt het voor iedereen verschrikkelijk moeilijk om te weten wat zij beogen en degenen die het wel weten zijn bezig hen te helpen of hen te laten stoppen. Maar ik denk dat daarvoor het hele menselijk ras nodig is.

Sinds 1947 werden er volgens klokkenluider Phil Schneider die als ingenieur hielp bij de creatie van deze bases, in de USA minstens 131 DUMB’s (Diep Ondergrondse Militaire Bases) gebouwd. Volgens hem worden 62 van deze bases gebruikt om grote en kleine “Grijzen” te huisvesten met hun buitenaardse voertuigen. Sommigen hebben gezegd dat er wereldwijd ongeveer 4.000 bases zijn.

De Bilderberg Groep werd gesticht in 1952 om de beslissingsbevoegdheid van de regeringen met betrekking tot het Alien-probleem en andere international zaken, uit handen van de regeringen te nemen. Door de jaren heen is de Bilderberg Groep ontwikkeld naar (of samengegaan met) een geheime wereldregering. Op dit moment is hij bijna geheel bezet met Illuminatie. Dit is waar de echte schaduwregering bestaat als een grote operatie die doorgaat zijn tentakels uit te spreiden.

Van een boek genaamd: Ruimte Poort – De sluier verwijderd. 

Er wordt gesuggereerd dat “De Bilderberg, de Raad voor Buitenaardse relaties en de Trilaterale Commissie de geheime regering vormen en dat zij de hand hebben gelegd op alle Alien-technologie en doorgaan met hun show via MJ-12”

Nu kunnen wij zien hoe de aanbevelingen van de alternatieven worden beïnvloed door deze schaduwregering en niet-aardse wezens omdat er geen manier is waardoor wij zelf in staat zouden zijn om tot deze conclusies te komen of de technologie te kunnen bezitten om daar te komen zonder hun input.

Er is ook gezegd dat zij ons op een catastrofale tijdlijn willen zien zodat wij makkelijker onder controle kunnen worden gehouden voor hun plannen voor een Nieuwe Wereldorde.

Binnen intelligente groepen, clandestiene denktanks en geheime genootschappen zijn er veel oppositie, interne oorlogen en veldslagen aan de gang tussen welwillende groepen en degene die dit niet zijn. De politiek die is verbonden met de Nazi’s en de Zionisten zitten allemaal in deze schaduwregeringen schijnen voor ons als Oorlog te zijn om ons onder de duim en verdeeld te houden maar onder hen zijn er die strijden voor nog meer controle over het mensdom en wij zitten gewoon gevangen in het midden, maar wij kunnen ook grote invloed hebben op de uitkomst.

Dit is voor mij als een Spiegel van de kosmische strijd die plaatsvind, die hun oorsprong hadden zelfs voordat onze huidige planeet helemaal gevormd was en nu hier op Aarde verdergaat. Alle ET-rassen zijn met elkaar verbonden door veel oude galactische historie en sommigen hebben genetica van de anderen, door hybridisatie. (Kruisingen. Henk)

Ik ben hier niet om te bepalen wie eraan welke kant staat binnen deze geheime organisaties en ik wil geen mensen ongerust maken die hun best doen voor ons bestwil. Eerder wil ik de verborgen waarheden laten zien die wij samen allemaal onder ogen moeten zien net zoals de constante besluiteloosheid over disclosure en waar de mensheid wel of niet klaar voor is.

De kat is uit de zak en er is nu geen manier meer om antwoorden aan het menselijk ras te ontwijken en wij moeten de politie, de militairen, de politici en piloten van de vliegtuigen die de chemicaliën uitspreiden laten stoppen met het dienen van deze agenda’s. Eenheid is nu alles!

Het eerste contact.

Eisenhower had een groot dilemma toen hij president werd. Met de koude oorlog en de wapenwedloop tussen de supermachten was het staan voor vrede en het handhaven van veiligheid een heksentoer. Eisenhower’s beroemde speech over “Atoom voor Vrede” bij de Verenigde Naties net twee maanden voor de bijeenkomst op 8 december 1953, gaf aan dat hij voorstander was van het beëindigen van de ontwikkeling en het testen van atoomwapens. Eisenhower stond niet alleen in zijn verlangen dat hij blijkbaar gemeen had met de Buitenaardsen.

Ik heb geen twijfels dat deze gebeurtenissen echt plaatsvonden die zijn gebaseerd op de hoeveelheid bewijzen, getuigenissen van klokkenluiders en alles waarvan ik getuig en heb ervaren in mijn eigen leven. Alle gebeurtenissen leiden naar dit: het podium voor wat er is gebeurd op deze ontmoetingen.

Het eerste contact met president Eisenhower zou plaatsgevonden hebben in Edwards (Muroc) Air Force basis in februari 1954 hoewel sommigen denken dat het de Homestead Air Force basis in Florida was. Het was in ieder geval met blonde Noordse types – zoals de Pleiadiers van vele contactpersonen. Vele exopolitieke studenten hebben bemerkt dat de ontmoeting met de Buitenaardsen op 20 en 21 februari 1954 werd bijgewoond door 4 leden uit de burgerij.

Het waren Gerald Light, een metafysisch student; Edwin Nourse, een vooraanstaand econoom; James Francis MacIntyre, bisschop en hoofd van de Katholieke Kerk in Los Angeles en Franklin Winthrop Allen, een welbekende journalist.

William Cooper (die werd gedood in 2001 en heeft gediend bij de Amerikaanse Luchtmacht, bij de US marine en bij de marine-geheime dienst, tot 1975) had toegang tot geclassificeerde informatie en hij heeft gezegd:

“Deze groep buitenaardsen waarschuwde ons voor de aliens die boven de evenaar ronddraaiden (de “Grijzen”) en boden aan om te helpen met onze spirituele ontwikkeling. Als belangrijkste eisten zij dat wij onze nucleaire wapens zouden ontmantelen en vernietigen. Zij weigerden om technologie met ons uit te wisselen omdat wij spiritueel gezien niet in staat waren om met de technologie om te gaan die wij toen bezaten. Zij geloofden dat wij elke nieuwe technologie zouden gebruiken om elkaar te vernietigen.”

Volgens Cooper heeft dit ras in hun geschiedenis feitelijk iets dergelijks ervaren toen delen van dat ras uit zwierven naar Rigel, een deel van de Orion-constellatie. Dit was na de Lyra-Oorlogen toen de Noordsen werden aangevallen door de Dracons op Lyra waarbij velen vluchtten naar Rigel en dit is hoe het werd beschreven:

“Het eerste wat zij deden (De Draco’s/Grijzen) was het subtiel infiltreren van alle onderdelen van de samenleving en implants te gebruiken om mind control uit te oefenen. Toen holden zij systematisch de collectieve zielenmatrix uit en bewerkten de bevolking naar hun eigen groepsherinnerings-complex en vervingen de zielengeschiedenis van de bevolking door hun eigen herinneringen en veranderden hen in luiaards.”

Nadat zij in Rigel kwamen, beschreef contactpersoon George Andrews dit als volgt:

“er was een nucleaire oorlog aan de gang en er waren milieurampen op Rigel voordat de Draco’s en Grijzen hen stiekem infiltreerden. De overlevende Noordsen werden een deel van een hybridisatie-programma waarbij de kleine Grijzen mogelijk werden ontworpen om hen genetisch te bewerken en zij werden toen de “grote Grijzen” of de “grote Witten”. De grote Grijzen hebben een dominantere rol dan de “gewone” kleinere Grijzen”.

De Noordsen die in staat waren om te vluchten gingen naar Procyon en werden ook aangevallen, maar Alex Collier, een contactpersoon, heeft gezegd dat zij onlangs hun planeet hebben bevrijd van de Grijzen en ons willen helpen…..”

Op de bijeenkomst op Muroc Vliegbasis vertelde dit ras dat wij op een pad van zelfvernietiging zaten en moesten stoppen met elkaar te doden, de verontreiniging van de Aarde moesten stoppen, stoppen met het verkrachten van de natuurlijke bronnen van de Aarde en moesten leren in harmonie te leven.

William Cooper verklaart dat deze woorden werden bekeken met extreme achterdocht, met name de hoofdconditie van nucleaire ontwapening. Er werd geloofd dat die conditie ons hulpeloos zou maken bij een dreiging van buitenaf. Wij hadden niets in onze geschiedenis dat kon helpen bij de beslissing. Nucleaire ontwapening werd niet gezien als voordelig voor de Verenigde Staten. 

Michael Salla’s Exopolitiek onderzoek, bevestigt dat de First Contact ontmoeting plaatsvond met de zoon van een voormalig marine-officier die claimde dat zijn vader Charles Suggs aanwezig was bij de First Contact-ontmoeting. Een andere klokkenluider die de zoon van William Lear is, de beroemde schepper van de Lear jet, bevestigt het First Contact en claimt dat er een buitenaards ras bij was betrokken dat werd afgewezen om hun “principiële overdracht van technologie”.

Zijn onderzoek gaat verder door te zeggen dat gegeven de intensiteit van de koude oorlog, de nationale veiligheidsofficials beter hadden kunnen beslissen dat het beter zou zijn om mooiere termen te bedenken voor het verzoek van de Buitenaardsen.

Gerald Light’s verklaring houdt in dat de ontmoeting op Edwards niet resulteerde in een overeenkomst maar in plaats daarvan resulteerde in een intense onenigheid tussen de officials van Eisenhower.

Zij spreken ook over minstens vier verschillende groepen aliens die betrokken waren bij de bijeenkomst: De Noordsen, de Grijzen, een humanoïde groep waarvan sommigen minstens 2.70 meter groot waren en een ras dat van nature reptiliaans was.

Light geloofde dat President Eisenhower van plan was om een “officiële verklaring af te geven aan het land” ongeveer een maand nadat zijn brief was geschreven. Maar zoals wij weten werd er nooit zo’n aankondiging gedaan.

Verdragen met de Grijzen.

De overleden William Cooper beschrijft een andere ontmoeting en overeenkomst die werd bereikt na het foutlopen van de eerste bijeenkomst. Terwijl Cooper een andere versie heeft van de data en tijden van de bijeenkomsten in 1954, geeft hij toe dat er twee ontmoetingen waren met verschillende Buitenaardsen en President Eisenhower en/of vertegenwoordigers van de regering van Eisenhower.

Dit speciale verdrag stemde niet overeen met Eisenhower, zoals al eerder verteld, sinds de eerste (bekend als het “Grenada Verdrag) werd getekend in 1934 en elke tien jaar werd vernieuwd.

Het tweede zou zijn geweest in 1944 en dat is door een paar bronnen bevestigd en ook weer in 1964 en ook dat is bevestigd. De mogelijkheid dat het hier om gekloonde mensen gaat dient ook in overweging te worden genomen.

Steun voor de diplomatieke rol die werd gespeeld door de “Grote Grijzen” komt van William Cooper, voormalig Marine Intelligence adviseur, die zegt dat hij geclassificeerde documenten heeft gezien waarin de “Grote Grijzen” onderhandelingsovereenkomsten maakten met de regering Eisenhower in bijeenkomsten in 1954.

Snowden, Paul Hellyer and Charles Hall hebben allen onlangs gesproken over de “Grote Witten” die ook bekend staan als de “Grote Grijzen”.

Vanuit onderzoek van Jim Nichols die sleutel-exo-politiek student is, die na dingen van diverse accounts bijeen te hebben gelegd, zegt dat president Eisenhower werd geconfronteerd met alien wezens die techniek hadden die zo geavanceerd was dat zelfs de gedachte aan verdediging zinloos scheen.

Toch vertelden deze wezens aan Eisenhower dat veroveren niet hun intentie was. William Cooper zegt dat“volgens deze overeenkomst de regering van de VS zou toestaan dat mensen werden ontvoerd op voorwaarde dat hen niets zou overkomen, dat zij veilig teruggebracht zouden worden en dat zij zich het incident niet zouden herinneren”. In ruil daarvoor kreeg de regering van de VS hoogontwikkelde technologie. Een ander deel van de Edwards Overeenkomst was de uitwisseling van “ambassadeurs”. Een van de ambassadeurs was de reptieliaanse ambassadeur Krill van Tiphon in Draco. Een andere wordt vaak J-Rod genoemd.

De ET’s die “de Zeta’s” worden genoemd komen van de Reticulim constellatie en worden verondersteld van humanoïde afkomst te zijn waar van andere rassen (degenen die van Draco komen, van Orio en Ursa Maior) wordt gedacht dat zij tot de reptielensoorten behoren.

Er is veel historie te delen over deze rassen, inclusief een planeet die voorheen Apex werd genoemd die Zeta Reticulim werd. Zij waren niet allemaal onschadelijk maar sommigen deden mee aan het vernietigen van hun eigen wereld en veranderden in kleine Grijzen.

Dat werden de wezens die betrokken waren bij de omvorming van de Noordsen op Rigel naar de Grote witten. Zij zijn bekend om hun wens onze ascensie te stoppen door een verkeerde belijning van de rasters van de Aarde.

Op de Zeta website – wordt  gezegd dat degenen die verbonden waren met alternatief 3 alleen ten dienste van zichzelf waren. Met zoveel potentiële ontmoetingen ben ik er zeker van dat wij te maken hadden met een mix van degenen die ons wilden helpen en met degenen die alleen zichzelf wilden helpen.

William Cooper zei ook:
“Een andere belangrijke vondst was ook dat de aliens mensen en dieren gebruikten als bron voor klierafscheiding, enzymen, hormonale uitscheiding, bloed en dat zij ons gebruikten in afschuwelijke genetische experimenten. De aliens legden deze handelingen uit als noodzakelijk voor hun overleving. Zij stelden dat als zij niet in staat waren om hun genetische structuur te verbeteren hun ras snel zou ophouden te bestaan. Wij bekeken hun uitleg met uiterste achterdocht. Omdat onze wapens letterlijk onbruikbaar waren tegen de aliens besloot MJ-12 om door te gaan met vriendschappelijke diplomatieke relaties met hen tot de tijd dat wij in staat zouden zijn om hen op militaire basis uit te dagen.” 

Kolonel Philip Corso, voormalig adviseur van president Eisenhower’s Nationale Veiligheidsraad onthulde dat het verdrag een Paard van Troje was:

“Deze schepselen waren geen welwillende buitenaardse wezens die waren gekomen om de mensen te verlichten. Zij waren genetisch veranderde menselijke automaten, gekloonde biologische entiteiten die feitelijk biologische soorten oogstten op Aarde voor hun eigen experimenten. Wij waren een soort van overgave overeen gekomen voor zolang wij niet tegen hen konden vechten…..”

Mensen die probeerden te ontdekken waar de Greys vandaan kwamen merken op dat zij uit drie verschillende tijd-era’s vandaan kwamen, en dat de meesten van hen uit verschillende tijden in de toekomst kwamen. Sommige schrijvers geloven dat de Greys geen aliens zijn maar mensen uit de toekomst of toekomstige humanoïden.

Dr. Michael Wolf claimde dat hij 25 jaar lang lid was van de satellietregering. Hij werkte op zeer hoog “Boven Top secret” niveau en werkte hoofdzakelijk aan gezamenlijke ET/menselijke wetenschappelijke projecten.

Hij heeft een versie die ietwat verschilt met die van Cooper.

Wolf heeft de Greys beschreven als wezens met positieve bedoelingen met betrekking tot hun aanwezigheid op Aarde, maar dat zij werden tegengehouden door en doelwit waren van schurken.

Robert Dean gelooft dat de Buitenaardsen die de Aarde bezoeken vriendelijk zijn.

Er zijn militaire ontvoeringen die MILAB’s genoemd worden die aan anderen lijken voor te komen als echte Buitenaardse ontvoeringen.

Velen hebben gesteld dat zij geloven dat er een mix is van echte ET’s en degenen die meer robotachtig zijn en die zijn samengesteld om te assisteren bij Militaire ontvoeringen. Er is kunstmatige telepathie en chipping (androïden?) en daarom zou men kunnen concluderen dat vele ontvoeringen niet door echte ET’s worden uitgevoerd en dat is misschien de reden dat er zoveel ontvoeringsgevallen zijn.

Dit staat in tegenstelling tot de verklaringen van Cooper, Lear, Schneider, Corso en, betwistbaar, Generaal Mac Arthur over de ware bedoelingen van de Greys. Het is de moeite waard om Gerald Light’s claim te herhalen over een “conflict tussen de verschillende “autoriteiten” of het gewone publiek moest worden ingelicht, of niet. Zij wilden ook greep krijgen op de intenties van deze wezens voordat zij iets bekend wilden maken.

Disclosure is een grote uitdaging, zelfs al voor deze ontmoetingen. In december 1953 maakten de Verenigde Chefs van Staven van leger, marine en luchtmacht Publicatie 146 die het ongeautoriseerd vrijgeven van informatie over Ufo’s als een misdaad maakten onder de Spionage wet (Espionage Act) met mogelijke gevangenisstraf tot 10 jaar en 10.000 dollar boete. Daarnaast de vele bedreigingen aan families en mensenlevens die zijn bewezen door een paar klokkenluiders die ik heb genoemd en die nu zijn overleden als gevolg van een onverklaarbare dood.

Volgens Phil Schneider was de “Alien Agenda” bekend bij de regering van de Vs vanaf begin 1933.

Originele aantekeningen van Schneider geven aan dat er tussen januari 1947 en december 1952 16 UFO-crashes plaatsvonden.

Een recent interview met Richard Dolan en iemand genaamd anoniem, zei een voormalig CIA-agent dat Eisenhower Gebied 51 (Area 51) wilde binnenvallen.

In een video-verklaring beweerde de voormalige CIA-agent dat President Eisenhower informatie wilde inwinnen van een geheime controlegroep genaamd MJ-12 over alien-gerelateerde projecten in een onderkomen nabij Gebied 51, genaamd S-4. De boodschap was een directe bedreiging dat de President een militaire invasie van Gebied 51 en S-4 zou uitvoeren als op zijn verzoek om informatie niet werd ingegaan.

Zij zeiden dat President Eisenhower de controle was kwijtgeraakt over Buitenaards gerelateerde projecten aan een groep, genaamd MJ-12!!!

Kernenergie en –bommen.

Als Ike op 20 februari 1954 een ontmoeting had met Buitenaardsen liet de ontploffing van een 15 megaton Bravo Hydogen Bom negen dagen later op 1 maart duidelijk het falen zien van de geheime nucleaire diplomatie. De test vond plaats op 28 februari 1954 op het Atol Bikini van de Marshall Eilanden.

Volgens Generaal Light had Ike, na de twee contact-ervaringen, duidelijk de intentie om het engelachtig aanbod van de Noordics te aanvaarden. De defensieve krachten en zorgen van een koude oorlog etc. dwongen hem ertoe zijn mening te veranderen. De belangen van oorlog wonnen het, voor een tijdje, van zijn verlangen naar wereldvrede.

Jim Nichols stelt dat ons door klokkenluiders is verteld dat “rond 1955 Eisenhower zich realiseerde dat het verdrag een misleiding was. Tot zijn grote spijt had dit alien-verdrag een wapenindustrie en geheime dienst voortgebracht met machten die de autoriteit verdrongen van zowel de President als de grondwet. Toen hij het beeld zag van dit “Militair-Industrieel Complex” dreigde Ike in 1961 met zijn vertrek…..”
Steward Swerdlow, een overlevende van het Montauk Project zei:

“…..de controlerende elite omvat ook aardse regeringen(uitvoerende, wetgevende en rechterlijke takken), media-organisaties, internationale organisaties en militaire en geheime diensten-organisaties die werden bevolkt door klonen of cyborgs en het commando en controle van de Grijzen”/Reptielen wier intentie het was om de Aarde over te nemen.”

Dit was al een tijdje aan de gang en was vanaf het begin de bedoeling van een groter plan. De schaduwregering werkt direct met deze wezens terwijl velen onder hen ons willen verdedigen. Zij hebben geavanceerde technologieën die niet worden gebruikt om ons allen te beschermen of de behoeftigen te helpen om het milieu schoner te maken. In plaats daarvan worden zij gebruikt voor Zwarte Bugdet-projecten die miljoenen levens kosten en miljoenen van onze belastingdollars!

Technologie in verkeerde handen/Montauk.

Met Project Paperclip en de betrokkenheid van de Nazi’s lijkt het erop dat het gebruik van deze technologieën die er waren om ons te helpen, in verkeerde handen zijn gevallen.

Volgens Preston Nichols die een deel was van het Montauk project speelden de “mensen van Sirius B een rol bij het verstrekken van exotische technologie zoals tijd/inter-dimensionaal reizen aan regeringsagenten die zijn betrokken bij zowel het Philadelphia Experiment als het Montauk Project.”

De eerste gaat over een in 1943 Marine teleportatie-test en de tweede op Long Island waren geheime militaire experimenten.

Alex Collier legt uit dat degenen van Sirius hier zijn gekomen en werkelijk knoeiden met onze hoofden en zij zijn degenen die onze regering oorspronkelijk de Montauk- technologie gaven. Hij zegt dat deze exotische technologie werd gegeven met als doel van bemoediging van de nationale veiligheidsdiensten om offensieve militaire mogelijkheden te hebben bij een mogelijke buitenaardse dreiging.

John A. Quinn,onderzoeker van het Montauk project zei over het project dat veel ervan wettelijk gefundeerd was tot de late 1960’s maar toen het Congres bekend raakte met de de psychotronische- en mindcontrol-aspecten van het project besloten zij om het onderzoek te beëindigen als deze technologieën in verkeerde handen zouden vallen en op onaanvaardbare manieren gebruikt zou worden. Onfortuinlijk genoeg zijn zij in de verkeerde handen gevallen.

Michael Ash die de Montauk Survivors Tape serie heeft gemaakt, heeft gezegd dat de Grote Reticuliaanse Grijzen waren betrokken bij Montauk. Er waren ook Draco’s die feitelijk de controle hadden over de meeste projecten!

De echte agenda.

De hoeveelheid mind control en illegale activiteiten die illegale activiteiten van onze regering verbergen is in staat om duizelingwekkende dingen weg te stoppen en ik heb persoonlijk mensen ontmoet die slachtoffer waren van mind-control die hebben geleden aan een ongelooflijk trauma. Het is ook heel duidelijk dat de oorlog tussen deze buitenplaneetse groepen ons van de positieve tijdlijn afhoudt.

Er lijkt een thema te zijn dat is verwant aan het oogsten van zielen, het overhevelen van onze vitale energieën en dat de Grijzen proberen een zielenmatrix voor zichzelf te scheppen door hybridisatie (kruisingen) omdat zij in de toekomst afdwaalden en hun zielsenerergie en hun mogelijkheid om voort te planten verloren.

Het zouden wij kunnen zijn, die ons eigen genetisch materiaal voor onszelf bewaren – het hangt echt af van de keuzen en handelingen die wij in de NU-tijd maken.

Er is een kans dat wij kunnen veranderen in Grijzen en worden geregeerd door de Reptielen maar niet als wij ons focussen op onze spirituele ontwikkeling en alles weer balans brengen op deze Aarde.

Er zijn vele hogere rassen die ondergronds leven en niet zijn afgedwaald naar deze vormen omdat zij niet gepolariseerd zijn naar alleen maar technische ontwikkeling en zij andere invloeden en negatieve emoties hebben kunnen ontwijken waarvan sommige rassen zich hebben ontdaan omdat zij voelden dat emoties een probleem waren.

Het is belangrijk er notie van te nemen dat er positief en negatief is binnen alle rassen, net zoals wij dat zien bij de menselijke bevolking, veel diversiteit. Er is ook hybridisatie (Kruisingen) onder deze rassen en met mensen.

Ik denk dat de Grijzen proberen te overleven maar dat wij er zelf lering uit moeten trekken door openlijk over elk betrokken element te spreken zodat wij kunnen beginnen met het scheppen van een positieve verschuiving op deze wereld. Als wij al een ander ras kunnen helpen kan dat niet zijn in ons eigen nadeel. Hoe meer wij begrijpen, hoe meer wij dit type toekomstige scenario’s voor onszelf kunnen vermijden.

Het lijkt erop dat zij willen dat wij ons laten misleiden voor hun weg naar onsterfelijkheid of het uitreiken naar een meer ontwikkelde dimensionale capaciteit, door ons te gebruiken.

Er zijn er ook enkelen die zich met ons willen mengen om een kans te hebben om een geheeld ras te worden en dat zijn degenen die wij zouden moeten omarmen en accepteren omdat er geen weg terug is en elk wezen dat wenst dat wij in vrede kunnen ontwikkelen, een ware vriend is!

Positieve interventie.

Contactpersoon Alex Collier claimt dat de tussenkomst van de wezens van Sirius A komt door fouten die gemaakt zijn door degenen van Sirius B in termen van technologie-overdracht en andere vormen van assistentie die aan de mensheid werd gegeven.

Hij zegt: “Mijn idee is dat degenen van het Sirius A systeem proberen om heilzaam te zijn en te assisteren omdat zij zich verantwoordelijk voelen omdat degenen die van Sirius B kwamen oorspronkelijk van Sirius A kwamen.

De hoofdzakelijke activiteit die kan worden toegeschreven aan de Buitenaardsen van Sirius A is het helpen bij het opbouwen van een passend ecologisch systeem voor (menselijke) evolutie op Aarde door het “biomagnetisch energieraster” van de planeet te veranderen.

Zij zijn de oorspronkelijke bouwers van ons raster, de architectuur waarop de planeet was gebaseerd. Daardoor zijn zij nuttig bij het ontdekken van de heilige geometrie en het ontdekken van de fysieke wetten van onze thuiswereld. Zij kunnen ons helpen bij het construeren van het nieuwe raster en in het construeren van een nieuw systeem dat passend is voor onze volgende uitdagingen. Wij zouden dus zeggen dat de Siriers uitstekende bondgenoten zijn voor het strategisch ontwerpwerk dat voor ons ligt.”

Werving.

In 2006 probeerden zij mij te recruteren voor een geheime operatie aangaande het Alternatief 3-scenario voor kolonisatie van Mars.Ik bleef erbuiten, maar dat viel helemaal niet mee. In elk geval ontdekte ik dat er andere projecten waren die verschillende apecten hiervan vertegenwoordigden. Mijn vriend en collega Andrew Basiago en ik hebben samengewerkt aan vele dingen en waren in staat om de puntjes met elkaar te verbinden, met het verbazingwekkende onderzoek van Alfred Lambremont Webre. Van: “Dit is geen science fiction.”

Er was een geheim teleportatie-programma voor Mars, het CIA- programma uit de 80er jaren waarin Andrew D. Basiago en een aantal andere klokkenluiders aan meededen. De teleportatietechnologie voor dit programma kan gegeven zijn door de Amerikaanse regering door een bepaalde soort grijze Buitenaardsen. Rusland en het Verenigd Koninkrijk hadden destijds ook teleportatieprogramma’s voor Mars. Er zijn rapporten die aangeven dat de huidige bases op Mars oplopen tot 500.000 kolonisten.

Het Mars Teleportatie-project vertegenwoordigt de eerste keer sinds 9.500 voor Christus dat de Aarde – en Mars gemeenschappen verenigd waren. Andy, Alfred en ik onderzoeken een Mars Beschermings Verdrag om een open relatie tussen Mars en de Aarde weer in te voeren en om de kolonisatie van Mars door de Aarde te voorkomen. Het is positief voor de mensheid om overlevingskolonies op Mars te hebben. De Aarde heeft vele cataclysmen (zeer grote rampen) in het verleden meegemaakt en wij zouden het menselijk genoom moeten beschermen door menselijke nederzettingen op andere hemellichamen te plaatsen.

“Nu de geheimhouding rondom zulke projecten de regering noodzaakt om de vrije wil van individuen te roven en de mensheid uitsluit van debatten over een onderwerp dat de hele menselijke toekomst aangaat, en afleidt van de bestemming van een planeet om een buitenaardse agenda te dienen, het bewustzijn van vrije mensen vereist dat zulke projecten worden ondernomen in het volle daglicht van publiek en nauwkeurig onderzoek en niet in de donkere uithoeken van het Militair-industrieel Complex.”

Andrew D. Basiago and Laura Magdalene Eisenhower, 2010!

Goed nieuws ! 

De ET’s zijn onder ons. Valiant Thor en de andere Wezens van de planeet Venus in en andere dimensie (een heel andere wereld dan degene die wij kennen in onze dimensie) kwamen in de 60 er jaren toen President Eisenhower nog in functie was. Hij en vice-president Nixon gaven hen voor drie jaar een Vip-status op het Pentagon om zijn voorstel te bespreken, maar zijn missie werd tegengehouden door de gezamenlijke Chefs van Staven.

Zij zijn nog steeds rond de wereld gestationeerd in moederschepen. Zij wilden ons assisteren bij onze spirituele ontwikkeling en ons helpen bij onze uitdagingen maar de Schaduwregering wilde dit niet. Er komt een film en een boek van Frank Stranges en het vertelt veel over deze wezens en hun bezoek aan onze regering.

Ook George Adamski vertelde dat hij Venusianen op Aarde heeft ontmoet en ook Paus Johannes XXIII in Rome en gaf hem een boodschap door van de Noordsen, vlak voor de Paus stierf. De secretaris van deze Paus, Monseigneur Capovilla , gaf onlangs toe dat dezelfde Paus een alien piloot had ontmoet in de tuinen van het Vaticaan.

Op diezelfde plek had Paus Pius XII (die door Kardinaal MacIntyre werd verteld over de gebeurtenis met President Eisenhower in 1954 in Muroc) een visioen van een “vreemde” zon die danste in de lucht en toe Paus Franciscus werd gekozen in 2013 werd er een Ufo gezien en gefilmd boven het Vaticaan.

Neem in overweging dat de Noordsen hetzelfde voorkomen hebben als Bijbelse Engelenen dit is zeker niet alleen maar toevallig. De meeste rassen waren de Wachters uit het Boek van Enoch waarvan sommigen zijn gevallen en anderen nog steeds de Bron van Al Wat Is dienen. Dit is een oorlog uit de oudheid die miljoenen jaren teruggaat.

Het lijkt er dus op dat er een soort van algemene hulp is van positieve groepen zoals de Pleiadiers, de Arcturiers, de Andromedanen, de Tau Cetianen, de Alpha Centaurianen, de Procyons, Beschermende Allianties, en de Hoger dimensionale wezens die in Telos wonen en in het Agarthaanse, ondergrondse netwerk op Aarde en ook op Venus, om er maar een paar te noemen.

De aanbevelingen van de meeste van deze rassen gaan allemaal over groots ontwaken en spirituele ontwikkeling, inclusief het helpen van degenen die zich los willen maken van de vijandige wezens. Alleen de simpele keuze om niet voor deze groepen te werken kan alles veranderen.

Dit is veel beter dan wegrennen en het grootste deel van de mensheid kwetsbaar achter te laten of achter te laten voor een overname en deze stille invasie door te laten gaan. Ik kies ervoor om door te gaan en te helpen ons vooruit te brengen omdat ik in ons geloof en in waartoe wij in staat zijn om te bereiken!!!

Alternatief 4: Een positieve Menselijke Toekomst.

Er zijn veel meer welwillende ET-rassen dan onwelwillende, maar het is belangrijk dat wij het hele plaatje begrijpen zodat wij het verschil kennen en onze mensenrechten kunnen beschermen en ons hoogste potentieel kunnen bereiken.

Wij hebben mogelijkheden die onze wildste voorstellingsvermogen te boven gaan. Het is tijd dat wij de welwillende krachten gaan herkennen en de uitgestrektheid van onze multidimensionale Kosmos en weten dat wij multidimensionale wezens zijn.

Het is ook belangrijk dat wij de bijdragen herkennen van anderen die oplossingen voor heling hadden, voor veilige technologieën en feitelijke waarheden over wat er aan de hand is en die niet voldoende zijn gefundeerd en grotelijks zijn genegeerd.

Door onszelf individueel te reinigen van de programmeringen, de manipulaties en de controles kunnen wij de schade die er is aangebracht omkeren. Ik heb dit Alternatief 4 genoemd omdat de Alternatieven 1,2, en 3 ons verbinden met dingen die in het geheim zijn gedaan – met de gebeurtenissen van catastrofe, een catastrofe die makkelijk opgewekt en gesimuleerd kan worden door weersveranderingen en donkere technologieën zoals HAARP, wat de mogelijkheid heeft om superstormen en rampen te scheppen.

Alternatief 4 gaat over het verbinden met de Organische Tijdlijn en het Goddelijk geboorterecht van ons ongelooflijk menselijk potentieel als een verenigde kracht die werkt met de hoger Dimensionale rassen van de kosmos. Om dit te doen moeten wij de agenda’s die verovering zoeken om ons allemaal te verdelen, overwinnen.

Tijdens de Venster-periode van 2012 -2017 – die een Stellaire Activatie Cyclus wordt genoemd, hebben wij een diepgaande mogelijkheid om dit te bereiken.

Dichtbij Ike’s Speech.

“Wij bidden ervoor dat alle volken van alle geloven, alle rassen, alle naties, hun grote menselijke behoefte voldaan zien worden; dat die nu ontkende kans zal komen om die geheel te genieten; dat allen die verlangen naar vrijheid die spirituele zegening kunnen ontvangen; dat degenen die nu vrijheid hebben zullen begrijpen dat daaraan zware verantwoordelijkheden verbonden zijn; dat allen die ongevoelig zijn voor de behoeften van anderen liefdadigheid leren kennen; dat de plagen van armoede, ziekte en onwetendheid zullen verdwijnen van de Aarde en dat in de goedheid der tijden, alle volkeren samen kunnen leven in een gegarandeerde vrijheid door de bindende kracht van gezamenlijk respect en liefde.”!!

Mijn laatste gedachten.

De Aarde is een levend organisme en wij zijn daar een deel van en met assistentie van de hogere rassen van onze Galactische Familie en een dieper bewustzijn van onszelf en de valkuilen van deze lagere krachten zullen wij in staat zijn om naar een toekomst van vrede te navigeren, naar helderheid en onderscheidingsvermogen.

Wij moeten de vibratie van Liefde op de planeet laten toenemen en onze Macht terugnemen.

Wij moeten Gaia in staat stellen om in balans te komen en dit te corrigeren door te stoppen met het gebruik van deze controlerende technologieën en Spirit in staat te stellen om over het lot van elk mens te beslissen omdat alleen de natuur beslist….niet de regeringen.

Dit is onze grootste test als ras. De grootste bedreiging voor hen is onze Eenheid, onze vrije geesten en onze verbinding met ons Hoger Zelf. Laten wij de kansen omarmen die wij hebben, de vrije wil die wij hebben, om deze Aarde te herstellen naar het paradijs dat zij bedoeld is te zijn en onze harten te herstellen ten dienste van anderen, de Waarheid, en elkaar……

Zoals gepresenteerd op het 22e WERELDSYMPOSIUM OVER UFO’S EN GERELATEERDE FENOMENEN, BUITENAARDSEN EN WERELDPOLITIEK. (het Italiaanse equivalent van de Citizen’s Disclosure Hearings).

Republiek San Marino.© 2014 Laura Magdalene Eisenhower / www.CosmicGaiaSophia.com
 Alle rechten voorbehouden. Mag in zijn geheel geplaatst worden met copyrights en links.

Om te beginnen wil ik een uitspraak van mijn overgrootvader President Eisenhower delen uit zijn afscheidsrede aan de natie op 17 januari 1961.

“In de raden van bestuur moeten wij waken tegen de acquisitie van ongerechtvaardigde invloeden, zowel gezocht als ongezocht, door het militair-industrieel complex. Het potentieel voor de rampzalige toename van misplaatste macht bestaat, en zal aanhouden.

Wij moeten nooit het gewicht van deze combinatie onze vrijheden of democratische processen in gevaar laten brengen. Wij moeten niets zomaar aannemen. Alleen een alerte en geïnformeerde bevolking kan het juiste in elkaar grijpen afdwingen bij de enorme industriële en militaire verdedigingsmachinerie met onze vreedzame methoden en doelen, zodat veiligheid en vrijheid samen kunnen bloeien.”

Het zijn van een afstammeling van Dwight David Eisenhower opende mij voor alles wat hij had te maken met waar zijn beroemde speech ons voor waarschuwde – de aanwezigheid van het Militair Industrieel Complex.

Het hielp mij ook de verantwoordelijkheid te zien die wij elk als burger hebben om alert en geïnformeerd te zijn en onze vreedzame methoden en doelen te uiten.

Velen van ons zijn geboren met oplossingen en het is tijd dat onze stemmen worden gehoord. Niemand spreekt onze concerns aan en onze kinderen hebben geen echte toekomst anders dan te leven in een geknechte samenleving.

Na zoveel geruchten in mijn leven met betrekking tot Eisenhower en zijn ontmoetingen met Buitenaardsen begon ik het onderwerp te onderzoeken en ontdekte dat mijn pad mij leidde naar meer dan alleen maar onderzoek en informatie, maar naar duidelijke gebeurtenissen die het duidelijk maakten dat het niet alleen maar geruchten waren.

Niets van wat ik deel komt van ook maar iets wat ik kreeg van andere familieleden; ik ben volkomen onafhankelijk met mijn inzichten, ervaringen, theorieën en feiten.

De creatie van Contact Protocollen in het geval van open contact met Buitenaardsen is extreem belangrijk. Maar het bewustzijn van mogelijk contact-scenario’s met vreemdelingen is ook belangrijk.

Er is zware geheimhouding geweest met betrekking tot ET-contact met onze regering en er is veel geheimhouding met betrekking tot degenen die contact hebben gehad of ontvoerd zijn – dit komt omdat er al een invasie was geweest en zij niet willen dat wij dit weten.

Deze invasie heeft alle sectoren van onze maatschappij geïnfiltreerd, voor de meesten in vermomming, maar schaamteloos duidelijk voor velen.

Als wij kijken naar verklaringen van klokkenluiders – is het duidelijk dat er een vorm van overeenkomst was gesloten met een groep ET’s en uit wat ik heb ontdekt begon dit lang voordat Ike het Witte Huis binnenstapte.

Ik heb onderzocht, ervaren en nasporing gedaan over Exo-politiek, van afstand bekijken, channeling, vermeende ET-rassen en de Galactische geschiedenis en ben op een missie geweest die dieper in deze energie ging sinds mijn jeugd. Ik doe ook sessiewerk met mensen die contact hebben gehad en ontvoerd zijn geweest zodat er naar mijn mening geen vraag of twijfel is over de vraag of ET’s interacties hebben met de mensheid.

Misschien zijn sommige stukjes van mijn jigsaw puzzel fout of vals, maar vele ervan zijn zeker betrouwbaar.

Overigens zal ik jullie later vertellen dat ik in 2006 werd geworven voor een reis naar Mars die is verbonden aan de geheime verdragen waarover ik het in deze krant wil hebben – deze agenda heet : Alternatief 3!

Droevige realiteiten

Wij kunnen weersveranderingen niet ontkennen en ook niet het besproeien van onze luchten. Als dit iets is waarmee mensen worstelen om het te geloven, onderzoek dan alsjeblieft het werk van Dane Wiggington die expert is op dit gebied en ook dat van Scott Stevens – een voormalig meteoroloog.

Echt alles wat u hoeft te doen is naar de hemel te kijken om te weten dat er iets helemaal verkeerd is. Wij hebben ook te maken met de ramp in Fukushima, Geo-engineering, Genetisch Gemodificeerd Voedsel, Mind-control, gefingeerde mogelijke buitenaardse invasie-scenario’s, mogelijke nep-geascendeerde meesters en de dreigende gecontroleerde ineenstorting van de economie, de Staat van Beleg, FEMA-kampen en de afscheiding van niet-militairen.

Voor mensen die dit voor het eerst horen doet het mij pijn om dit te delen, maar ik moet wel omdat ik weet hoe dingen groots kunnen verbeteren als jullie weten dat dit alles waar is. Als u besluit dat dit inaccuraat is aanvaard ik dat. Ik vraag alleen een open geest van u en van daaruit kunt u allemaal meer leren en ons helen om van deze wereld een betere plaats te maken.

Dit zijn allemaal geen samenzweringstheorieën maar een droevige realiteit van waarachter een geheime wereldregering opereert.

Een schaduwregering die zijn handen heeft gelegd op buitenaardse technologie. Dit is allemaal zorgvuldig gepland en opgezet als een gigantische infiltratie van de gebieden die deze zaken proberen op te lossen en ons beschermen.

Een ex M-16 klokkenluider verklaart dat het Militair Industrieel Buitenaards Complex (MIEC) momenteel een “Tablets of Destiny” supercomputersysteem gebruikt dat ook de HAARP-aerosol/chemtrails en een kunstmatig intelligentie-mind control-systeem gebruikt om planetaire milieumoord en genocide te plegen.

Hij verklaart dat de Pleiadische vloot er is om de mensheid te bevrijden en dat zij daarin succesvol zullen zijn.

Degenen die verantwoordelijk zijn en degenen die erbij betrokken zijn moeten verantwoordelijk worden gehouden of geholpen worden om zich vrij te maken van de controles die hen chanteren om dit te doen. Met zoveel op trauma-gebaseerde mind-control zijn vele betrokkenen zelfs niet volledig in het bezit van zichzelf. Als dit moeilijk te geloven is onderzoek dan verhalen zoals die van Cathy O’Brien, Duncan O’Fineoan en Arizona Wilder en vele anderen.

Wij worden als mensen uitgedaagd in het volle begrip van het verschil tussen wie er is om ons te helpen en wie dit niet wil, maar dat kan alleen voortkomen uit onderscheidingsvermogen en door onszelf te ontwikkelen met betrekking tot onze Galactische Geschiedenis en door verborgen waarheden te openbaren.

Wij moeten onszelf ook spiritueel ontwikkelen zodat wij onszelf niet beperken of blokkeren bij het uitbreiden naar hogere aarde-energieën.

Dit is geen geloofssysteem van New Age of van religie, het gaat meer over de herkenning van integriteit, onze noodzaak voor vereniging en het zorgen voor onze planeet en het respecteren van andere levensvormen.

Wij moeten doen wat goed is voor onszelf en voor toekomstige generaties zorgen en niet allereerst uitgaan van angst. Wij moeten alle wezens zien als toevoegingen aan onszelf en het is aan ons om in lijn te komen met wat het hoogste goed zal dienen voor de mensheid en de planeet.

Natuurlijk is er geen concreet bewijs voor alle elementen die ik ga presenteren. Aan de andere kant,  vertonen zij ondanks dat echt een mogelijke “geheime geschiedenis” die wij onder ogen moeten zien en overwegen!!

Toen wij voor het eerst hoorden over verdragen.

Voor het grootste deel, als wij horen over relaties met ET’s en onze regering, horen wij alleen over Eisenhower. Bijvoorbeeld, zoals Dr. Pinotti en CUN beschreven in 2000, weten wij nu dat UFO’s werden gerapporteerd in Italië in de dertiger jaren en dat Mussolini – die hen zag als een nieuw buitenlands luchtwapen, in 1933 een officieel comité vormde dat werd geleid door Guglielmo Marconi – “Gabinetto RS 33” – met het doel van engineering studies – na een UFO-crash in Lombardije en het herstel van twee Nordic-type piloten die werden gezien als Duitse piloten. Deze Italiaanse studies werden later geërfd door Nazi Duitsland.In ieder geval, kwamen de boven genoemde Overeenkomsten niet oorspronkelijk van Eisenhower en hoewel ik een aantal mensen heb die dit kunnen bevestigen ga ik er maar een paar noemen.

Volgens Jason Bishop III, als Dulce Base klokkenluider “De regering van de VS ging er in 1933 mee akkoord om dieren en mensen te verhandelen in ruil voor High Tech Kennis en hen toe te staan ondergrondse bases te gebruiken in het westen van de VS die wij niet zouden storen.”

Volgens een klokkenluider en ex-M-16 employé werd het eerste verdrag, tussen de Grijze Buitenaardsen (reptielachtige wezens van het Draco sterenstelsel) en de Amerikaanse regering onder leiding van Roosevelt, in juli 1934 getekend. Het heette het zogenaamde “Grenada-verdrag”. Het verdrag verklaarde dat in ruil voor de hoge technologie van de Grijzen de Amerikaanse regering de Grijzen zou toestaan om ongehinderd door te gaan met het ontvoeren van mensen voor het gebruik in hun doorgaande ET-genetische programma’s.

Dit deed zich voor na het weigeren van hulp van de Pleiadiers die uiteindelijk militaire ontwapening wilden.

Hij zei ook dat nadat de regering van de VS had geweigerd samen te werken met de Pleiadiers zij in plaats daarvan Hitler en de Nazi’s benaderden. De Pleiadiers werkten een verdrag uit met Hitler en de Nazi’s dat zij in ruil voor technologie het Joodse volk niet zouden aanvallen. De Nazi’s ontwikkelden hun vergevorderde schotel-achtig luchtschip vanuit de Pleiadische technologie.

Hoewel de Grijzen wel bekend zijn in ontvoeringszaken hebben ufologen geen rapportage over zulke gebeurtenissen en ook niet van “close encounters of the third kind” (ontmoetingen) met reptiliaanse entiteiten. Maar de klokkenluider is niet de eerste die zoiets claimt.

Rapporten die bevestigd werden door contactpersoon Billy Meijer gaven aan dat ruimtetechnologie was verkregen door een bepaald ras van de Plejadiërs met Hitler Duitsland van 1933 tot 1934, schijnbaar door een groep Nazi-channelaars: de vrouwelijke mediums die “Vrilerinnen” werden genoemd en geleid werden door Maria Orsich. (meer over haar:  http://battleofearth.wordpress.com/2009/05/04/maria-orsic-and-the-vril-society/  via Google)

Billy Meijer en de ex-werknemer zeiden beiden dat zij zich in 1941 uit het verdrag terugtrokken en niet langer wilden samenwerken met Hitler en de Nazi’s. Dat was het moment waarop de Grijzen hen benaderden en dit is waar de Nazi, op trauma gebaseerde mind-control-technologie, vandaan kwam.

Volgens de ex-werknemer van M-16 werden de verdragen elke tien jaar vernieuwd…..als deze verklaringen waar zijn is dit de achtergrond die mogelijk de ontmoetingen bevestigt met de ET’s die plaatsvonden tijdens de regering van Eisenhower in 1954.

Onze regering, in de tijd van Roosevelt, kreeg schijnbaar geheime technologie die niet over mind-control ging, zoals de Nazi’s die ontvingen, maar het waren anti-zwaartekracht apparaten, metalen en legeringen en medische technologie en dit was in ruil voor het toestaan dat de Grijzen menselijke gemeenschappen op diverse niveaus mochten infiltreren en dat hield ook de mogelijkheid in om bepaalde wereldleiders te klonen.

Wij zien nu dus dat beide zijden werden beïnvloed door deze Grijzen!

De infiltratie gaat door.

Het lijkt erop dat infiltratie een factor is geweest sinds de tweede wereldoorlog en de oorlog veranderde gewoon in een andere toestand, maar hij werd nooit gewonnen.

In de regeringstijd van Harry Truman was het omgaan met het ET-probleem geen taak die de president alleen kon uitvoeren. Vele crashes schijnen er te zijn geweest voor Roswell in 1947 en dit werd opgeslagen in het hedendaagse Area 51 waar vele tests, vaartuigen, ET-autopsies en experimenten werden, en nog steeds worden, uitgevoerd. Er wordt gezegd dat Buitenaardsen ook deze basis bezetten, samen met wetenschappers en militair personeel.

Morgan Martell vertelt op zijn website over Project Paperclip: 

In 1946 autoriseerde President Truman het Project Paperclip. Een doel van de operatie was om de Duitse wetenschappelijke expertise en kennis te ontkennen tegenover de Sovjet Unie en het Verenigd Koninkrijk en tevens te verhinderen dat het Duitsland van na de oorlog zijn militaire onderzoekscapaciteiten weer zou gaan ontwikkelen. Een van de gebieden waarop de Nazi-doktoren en psychologen vooruitgang hadden geboekt was dat van sociale en gedragstoepassingen bij mensen, wat ook bekend staat als mind control.

OSS (Office of Strategic Services) was al drie maanden actief geweest met Operatie Paperclip voordat Truman toestemming gaf en vele leden van de Nazi-partij  de Verenigde Staten al waren binnengekomen.

OSS nam dus zijn toevlucht in het witwassen van de geschiedenissen van Nazi’s of schiep soms zelfs geheel nieuwe identiteiten die het makkelijk maakten om hun invloed in Amerika te verspreiden.

Er is gezegd door de klokkenluider van M-16 dat de CIA ongeveer 2 jaar daarna is ingesteld met de Amerikaanse Nationale Veiligheidswet om met de massale aantallen van 1947 om te kunnen gaan van – controle, klonen en andere geheime projecten die het licht zagen door Paperclip.

Normale wetten zijn daarop niet van toepassing en daarom kunnen zij wegkomen met allerlei soorten dingen. Dit alles is uitgedraaid op meest met defensie gerelateerde projecten en technologieën voor wapens die gebruikt worden om ons onder controle te houden.

MJ12 (Majestic Twelve) werd ook geschapen als een groep die zich bezighield met ET-onderzoeken. Dit was ook het jaar van de Roswell-crash en waarin de Buitenaardse Biologische Entiteiten (EBEs) in beeld kwamen om ons te helpen contact te maken met hun ras.

Alternatieven 1,2,3 en Mars.

Toen President Eisenhower aan het bewind was gaf hij opdracht voor een geheime sociëteit onder de naam THE JASON SOCIETY (JASON STUDENTEN) in 1955 dat wordt geacht een tak van Majestic 12 te zijn die Truman instelde toen hij aan het bewind was. The Jason Scholars werd geschapen om onderzoek te doen door alle feiten, bewijzen, technologie, leugens en teleurstelling heen en de waarheid te vinden over de zaak van de Buitenaardsen. Alternatieven 1,2 en 3 zijn 3 agenda’s aanbevolen door JASON Society studenten en hebben relatie met verschillende scenario’s om een mogelijke dag des oordeel’s te voorkomen die er meer dan waarschijnlijk zou komen en niet natuurlijk zou zijn. Maar dit was toen bij velen niet bekend omdat zij het er zeker niet mee eens zouden zijn en ik denk dat dit een deel is van de waarschuwing die Ike ons gaf.

Het eerste alternatief gaat over het gebruik van nucleaire apparatuur om door ontploffing gaten te maken in de stratosfeer waardoor warmte en verontreiniging naar de ruimte kunnen ontsnappen, de tweede heeft het oogmerk om een netwerk te bouwen van ondergrondse steden en tunnels waarin de elite van de mensheid zou kunnen overleven en het derde alternatief beoogt een geheim ruimte- kolonisatie-programma op Mars met hetzelfde doel.

Ik werd uitgezocht om naar Mars te gaan in 2006, maar weigerde omdat ik geloof dat de kracht van de menselijke geest, onze verbinding met deze Aarde en onze eenmaking als ras ons er doorheen zullen helpen en dat geldt ook voor onze verbinding met ons hoger bewustzijn en hogere dimensionale ET-rassen en hun geavanceerde technologieën die in harmonie met de natuur zijn.

Onlangs meldde CNN in het nieuws de kolonisatie van Mars en mensen die ervoor tekenden om daar permanent te verblijven, dus deze ideeën en concepten zijn niet langer meer zo verborgen, maar wat wel verborgen is zijn de redenen, de intenties en het verborgen verhaal over de ET’s en onszelf in verband met waar wij werkelijk van zijn gemaakt en over de toekomst die wij kunnen scheppen en die tegenwoordig is gekaapt. Wij hebben slapend en geavanceerd DNA waarvan velen niet willen dat wij daarmee in contact komen en dat is de reden waarom er een invasie of aanval is die onze expansie, dat onze eenwording tegenhoudt en onze bevrijding tegenhoudt en dit is dus waarop wij ons moeten focussen.

De hoeveelheid illegale activiteiten die achter de schermen doorgaan om deze projecten te kunnen betalen is ongelooflijk en omdat onze belastinggelden hiervoor worden gebruikt en wij hiervoor niet hebben gekozen, hebben wij het recht om het te weten.

Het gaat niet alleen om drugs, het gaat om de diepste vorm van criminele activiteiten die wij ons kunnen voorstellen.

Het is een ding om dingen geheim te houden voor ons bestwil maar het is een ander ding om geheimen te hebben terwijl er ongelooflijk misbruik plaatsvindt, inclusief de marteling van zeer velen.

Dit zijn de mensen die de collaborateurs lijken te zijn en voor de mensen verbergen wat zij doen terwijl zij onderhand heel goed met hen samen kunnen werken. De verdeeldheid in hokjes maakt het voor iedereen verschrikkelijk moeilijk om te weten wat zij beogen en degenen die het wel weten zijn bezig hen te helpen of hen te laten stoppen. Maar ik denk dat daarvoor het hele menselijk ras nodig is.

Sinds 1947 werden er volgens klokkenluider Phil Schneider die als ingenieur hielp bij de creatie van deze bases, in de USA minstens 131 DUMB’s (Diep Ondergrondse Militaire Bases) gebouwd. Volgens hem worden 62 van deze bases gebruikt om grote en kleine “Grijzen” te huisvesten met hun buitenaardse voertuigen. Sommigen hebben gezegd dat er wereldwijd ongeveer 4.000 bases zijn.

De Bilderberg Groep werd gesticht in 1952 om de beslissingsbevoegdheid van de regeringen met betrekking tot het Alien-probleem en andere international zaken, uit handen van de regeringen te nemen. Door de jaren heen is de Bilderberg Groep ontwikkeld naar (of samengegaan met) een geheime wereldregering. Op dit moment is hij bijna geheel bezet met Illuminatie. Dit is waar de echte schaduwregering bestaat als een grote operatie die doorgaat zijn tentakels uit te spreiden.

Van een boek genaamd: Ruimte Poort – De sluier verwijderd. 

Er wordt gesuggereerd dat “De Bilderberg, de Raad voor Buitenaardse relaties en de Trilaterale Commissie de geheime regering vormen en dat zij de hand hebben gelegd op alle Alien-technologie en doorgaan met hun show via MJ-12”

Nu kunnen wij zien hoe de aanbevelingen van de alternatieven worden beïnvloed door deze schaduwregering en niet-aardse wezens omdat er geen manier is waardoor wij zelf in staat zouden zijn om tot deze conclusies te komen of de technologie te kunnen bezitten om daar te komen zonder hun input.

Er is ook gezegd dat zij ons op een catastrofale tijdlijn willen zien zodat wij makkelijker onder controle kunnen worden gehouden voor hun plannen voor een Nieuwe Wereldorde.

Binnen intelligente groepen, clandestiene denktanks en geheime genootschappen zijn er veel oppositie, interne oorlogen en veldslagen aan de gang tussen welwillende groepen en degene die dit niet zijn. De politiek die is verbonden met de Nazi’s en de Zionisten zitten allemaal in deze schaduwregeringen schijnen voor ons als Oorlog te zijn om ons onder de duim en verdeeld te houden maar onder hen zijn er die strijden voor nog meer controle over het mensdom en wij zitten gewoon gevangen in het midden, maar wij kunnen ook grote invloed hebben op de uitkomst.

Dit is voor mij als een Spiegel van de kosmische strijd die plaatsvind, die hun oorsprong hadden zelfs voordat onze huidige planeet helemaal gevormd was en nu hier op Aarde verdergaat. Alle ET-rassen zijn met elkaar verbonden door veel oude galactische historie en sommigen hebben genetica van de anderen, door hybridisatie. (Kruisingen. Henk)

Ik ben hier niet om te bepalen wie eraan welke kant staat binnen deze geheime organisaties en ik wil geen mensen ongerust maken die hun best doen voor ons bestwil. Eerder wil ik de verborgen waarheden laten zien die wij samen allemaal onder ogen moeten zien net zoals de constante besluiteloosheid over disclosure en waar de mensheid wel of niet klaar voor is.

De kat is uit de zak en er is nu geen manier meer om antwoorden aan het menselijk ras te ontwijken en wij moeten de politie, de militairen, de politici en piloten van de vliegtuigen die de chemicaliën uitspreiden laten stoppen met het dienen van deze agenda’s. Eenheid is nu alles!

Het eerste contact.

Eisenhower had een groot dilemma toen hij president werd. Met de koude oorlog en de wapenwedloop tussen de supermachten was het staan voor vrede en het handhaven van veiligheid een heksentoer. Eisenhower’s beroemde speech over “Atoom voor Vrede” bij de Verenigde Naties net twee maanden voor de bijeenkomst op 8 december 1953, gaf aan dat hij voorstander was van het beëindigen van de ontwikkeling en het testen van atoomwapens. Eisenhower stond niet alleen in zijn verlangen dat hij blijkbaar gemeen had met de Buitenaardsen.

Ik heb geen twijfels dat deze gebeurtenissen echt plaatsvonden die zijn gebaseerd op de hoeveelheid bewijzen, getuigenissen van klokkenluiders en alles waarvan ik getuig en heb ervaren in mijn eigen leven. Alle gebeurtenissen leiden naar dit: het podium voor wat er is gebeurd op deze ontmoetingen.

Het eerste contact met president Eisenhower zou plaatsgevonden hebben in Edwards (Muroc) Air Force basis in februari 1954 hoewel sommigen denken dat het de Homestead Air Force basis in Florida was. Het was in ieder geval met blonde Noordse types – zoals de Pleiadiers van vele contactpersonen. Vele exopolitieke studenten hebben bemerkt dat de ontmoeting met de Buitenaardsen op 20 en 21 februari 1954 werd bijgewoond door 4 leden uit de burgerij.

Het waren Gerald Light, een metafysisch student; Edwin Nourse, een vooraanstaand econoom; James Francis MacIntyre, bisschop en hoofd van de Katholieke Kerk in Los Angeles en Franklin Winthrop Allen, een welbekende journalist.

William Cooper (die werd gedood in 2001 en heeft gediend bij de Amerikaanse Luchtmacht, bij de US marine en bij de marine-geheime dienst, tot 1975) had toegang tot geclassificeerde informatie en hij heeft gezegd:

“Deze groep buitenaardsen waarschuwde ons voor de aliens die boven de evenaar ronddraaiden (de “Grijzen”) en boden aan om te helpen met onze spirituele ontwikkeling. Als belangrijkste eisten zij dat wij onze nucleaire wapens zouden ontmantelen en vernietigen. Zij weigerden om technologie met ons uit te wisselen omdat wij spiritueel gezien niet in staat waren om met de technologie om te gaan die wij toen bezaten. Zij geloofden dat wij elke nieuwe technologie zouden gebruiken om elkaar te vernietigen.”

Volgens Cooper heeft dit ras in hun geschiedenis feitelijk iets dergelijks ervaren toen delen van dat ras uit zwierven naar Rigel, een deel van de Orion-constellatie. Dit was na de Lyra-Oorlogen toen de Noordsen werden aangevallen door de Dracons op Lyra waarbij velen vluchtten naar Rigel en dit is hoe het werd beschreven:

“Het eerste wat zij deden (De Draco’s/Grijzen) was het subtiel infiltreren van alle onderdelen van de samenleving en implants te gebruiken om mind control uit te oefenen. Toen holden zij systematisch de collectieve zielenmatrix uit en bewerkten de bevolking naar hun eigen groepsherinnerings-complex en vervingen de zielengeschiedenis van de bevolking door hun eigen herinneringen en veranderden hen in luiaards.”

Nadat zij in Rigel kwamen, beschreef contactpersoon George Andrews dit als volgt:

“er was een nucleaire oorlog aan de gang en er waren milieurampen op Rigel voordat de Draco’s en Grijzen hen stiekem infiltreerden. De overlevende Noordsen werden een deel van een hybridisatie-programma waarbij de kleine Grijzen mogelijk werden ontworpen om hen genetisch te bewerken en zij werden toen de “grote Grijzen” of de “grote Witten”. De grote Grijzen hebben een dominantere rol dan de “gewone” kleinere Grijzen”.

De Noordsen die in staat waren om te vluchten gingen naar Procyon en werden ook aangevallen, maar Alex Collier, een contactpersoon, heeft gezegd dat zij onlangs hun planeet hebben bevrijd van de Grijzen en ons willen helpen…..”

Op de bijeenkomst op Muroc Vliegbasis vertelde dit ras dat wij op een pad van zelfvernietiging zaten en moesten stoppen met elkaar te doden, de verontreiniging van de Aarde moesten stoppen, stoppen met het verkrachten van de natuurlijke bronnen van de Aarde en moesten leren in harmonie te leven.

William Cooper verklaart dat deze woorden werden bekeken met extreme achterdocht, met name de hoofdconditie van nucleaire ontwapening. Er werd geloofd dat die conditie ons hulpeloos zou maken bij een dreiging van buitenaf. Wij hadden niets in onze geschiedenis dat kon helpen bij de beslissing. Nucleaire ontwapening werd niet gezien als voordelig voor de Verenigde Staten. 

Michael Salla’s Exopolitiek onderzoek, bevestigt dat de First Contact ontmoeting plaatsvond met de zoon van een voormalig marine-officier die claimde dat zijn vader Charles Suggs aanwezig was bij de First Contact-ontmoeting. Een andere klokkenluider die de zoon van William Lear is, de beroemde schepper van de Lear jet, bevestigt het First Contact en claimt dat er een buitenaards ras bij was betrokken dat werd afgewezen om hun “principiële overdracht van technologie”.

Zijn onderzoek gaat verder door te zeggen dat gegeven de intensiteit van de koude oorlog, de nationale veiligheidsofficials beter hadden kunnen beslissen dat het beter zou zijn om mooiere termen te bedenken voor het verzoek van de Buitenaardsen.

Gerald Light’s verklaring houdt in dat de ontmoeting op Edwards niet resulteerde in een overeenkomst maar in plaats daarvan resulteerde in een intense onenigheid tussen de officials van Eisenhower.

Zij spreken ook over minstens vier verschillende groepen aliens die betrokken waren bij de bijeenkomst: De Noordsen, de Grijzen, een humanoïde groep waarvan sommigen minstens 2.70 meter groot waren en een ras dat van nature reptiliaans was.

Light geloofde dat President Eisenhower van plan was om een “officiële verklaring af te geven aan het land” ongeveer een maand nadat zijn brief was geschreven. Maar zoals wij weten werd er nooit zo’n aankondiging gedaan.

Verdragen met de Grijzen.

De overleden William Cooper beschrijft een andere ontmoeting en overeenkomst die werd bereikt na het foutlopen van de eerste bijeenkomst. Terwijl Cooper een andere versie heeft van de data en tijden van de bijeenkomsten in 1954, geeft hij toe dat er twee ontmoetingen waren met verschillende Buitenaardsen en President Eisenhower en/of vertegenwoordigers van de regering van Eisenhower.

Dit speciale verdrag stemde niet overeen met Eisenhower, zoals al eerder verteld, sinds de eerste (bekend als het “Grenada Verdrag) werd getekend in 1934 en elke tien jaar werd vernieuwd.

Het tweede zou zijn geweest in 1944 en dat is door een paar bronnen bevestigd en ook weer in 1964 en ook dat is bevestigd. De mogelijkheid dat het hier om gekloonde mensen gaat dient ook in overweging te worden genomen.

Steun voor de diplomatieke rol die werd gespeeld door de “Grote Grijzen” komt van William Cooper, voormalig Marine Intelligence adviseur, die zegt dat hij geclassificeerde documenten heeft gezien waarin de “Grote Grijzen” onderhandelingsovereenkomsten maakten met de regering Eisenhower in bijeenkomsten in 1954.

Snowden, Paul Hellyer and Charles Hall hebben allen onlangs gesproken over de “Grote Witten” die ook bekend staan als de “Grote Grijzen”.

Vanuit onderzoek van Jim Nichols die sleutel-exo-politiek student is, die na dingen van diverse accounts bijeen te hebben gelegd, zegt dat president Eisenhower werd geconfronteerd met alien wezens die techniek hadden die zo geavanceerd was dat zelfs de gedachte aan verdediging zinloos scheen.

Toch vertelden deze wezens aan Eisenhower dat veroveren niet hun intentie was. William Cooper zegt dat“volgens deze overeenkomst de regering van de VS zou toestaan dat mensen werden ontvoerd op voorwaarde dat hen niets zou overkomen, dat zij veilig teruggebracht zouden worden en dat zij zich het incident niet zouden herinneren”. In ruil daarvoor kreeg de regering van de VS hoogontwikkelde technologie. Een ander deel van de Edwards Overeenkomst was de uitwisseling van “ambassadeurs”. Een van de ambassadeurs was de reptieliaanse ambassadeur Krill van Tiphon in Draco. Een andere wordt vaak J-Rod genoemd.

De ET’s die “de Zeta’s” worden genoemd komen van de Reticulim constellatie en worden verondersteld van humanoïde afkomst te zijn waar van andere rassen (degenen die van Draco komen, van Orio en Ursa Maior) wordt gedacht dat zij tot de reptielensoorten behoren.

Er is veel historie te delen over deze rassen, inclusief een planeet die voorheen Apex werd genoemd die Zeta Reticulim werd. Zij waren niet allemaal onschadelijk maar sommigen deden mee aan het vernietigen van hun eigen wereld en veranderden in kleine Grijzen.

Dat werden de wezens die betrokken waren bij de omvorming van de Noordsen op Rigel naar de Grote witten. Zij zijn bekend om hun wens onze ascensie te stoppen door een verkeerde belijning van de rasters van de Aarde.

Op de Zeta website – wordt  gezegd dat degenen die verbonden waren met alternatief 3 alleen ten dienste van zichzelf waren. Met zoveel potentiële ontmoetingen ben ik er zeker van dat wij te maken hadden met een mix van degenen die ons wilden helpen en met degenen die alleen zichzelf wilden helpen.

William Cooper zei ook:
“Een andere belangrijke vondst was ook dat de aliens mensen en dieren gebruikten als bron voor klierafscheiding, enzymen, hormonale uitscheiding, bloed en dat zij ons gebruikten in afschuwelijke genetische experimenten. De aliens legden deze handelingen uit als noodzakelijk voor hun overleving. Zij stelden dat als zij niet in staat waren om hun genetische structuur te verbeteren hun ras snel zou ophouden te bestaan. Wij bekeken hun uitleg met uiterste achterdocht. Omdat onze wapens letterlijk onbruikbaar waren tegen de aliens besloot MJ-12 om door te gaan met vriendschappelijke diplomatieke relaties met hen tot de tijd dat wij in staat zouden zijn om hen op militaire basis uit te dagen.” 

Kolonel Philip Corso, voormalig adviseur van president Eisenhower’s Nationale Veiligheidsraad onthulde dat het verdrag een Paard van Troje was:

“Deze schepselen waren geen welwillende buitenaardse wezens die waren gekomen om de mensen te verlichten. Zij waren genetisch veranderde menselijke automaten, gekloonde biologische entiteiten die feitelijk biologische soorten oogstten op Aarde voor hun eigen experimenten. Wij waren een soort van overgave overeen gekomen voor zolang wij niet tegen hen konden vechten…..”

Mensen die probeerden te ontdekken waar de Greys vandaan kwamen merken op dat zij uit drie verschillende tijd-era’s vandaan kwamen, en dat de meesten van hen uit verschillende tijden in de toekomst kwamen. Sommige schrijvers geloven dat de Greys geen aliens zijn maar mensen uit de toekomst of toekomstige humanoïden.

Dr. Michael Wolf claimde dat hij 25 jaar lang lid was van de satellietregering. Hij werkte op zeer hoog “Boven Top secret” niveau en werkte hoofdzakelijk aan gezamenlijke ET/menselijke wetenschappelijke projecten.

Hij heeft een versie die ietwat verschilt met die van Cooper.

Wolf heeft de Greys beschreven als wezens met positieve bedoelingen met betrekking tot hun aanwezigheid op Aarde, maar dat zij werden tegengehouden door en doelwit waren van schurken.

Robert Dean gelooft dat de Buitenaardsen die de Aarde bezoeken vriendelijk zijn.

Er zijn militaire ontvoeringen die MILAB’s genoemd worden die aan anderen lijken voor te komen als echte Buitenaardse ontvoeringen.

Velen hebben gesteld dat zij geloven dat er een mix is van echte ET’s en degenen die meer robotachtig zijn en die zijn samengesteld om te assisteren bij Militaire ontvoeringen. Er is kunstmatige telepathie en chipping (androïden?) en daarom zou men kunnen concluderen dat vele ontvoeringen niet door echte ET’s worden uitgevoerd en dat is misschien de reden dat er zoveel ontvoeringsgevallen zijn.

Dit staat in tegenstelling tot de verklaringen van Cooper, Lear, Schneider, Corso en, betwistbaar, Generaal Mac Arthur over de ware bedoelingen van de Greys. Het is de moeite waard om Gerald Light’s claim te herhalen over een “conflict tussen de verschillende “autoriteiten” of het gewone publiek moest worden ingelicht, of niet. Zij wilden ook greep krijgen op de intenties van deze wezens voordat zij iets bekend wilden maken.

Disclosure is een grote uitdaging, zelfs al voor deze ontmoetingen. In december 1953 maakten de Verenigde Chefs van Staven van leger, marine en luchtmacht Publicatie 146 die het ongeautoriseerd vrijgeven van informatie over Ufo’s als een misdaad maakten onder de Spionage wet (Espionage Act) met mogelijke gevangenisstraf tot 10 jaar en 10.000 dollar boete. Daarnaast de vele bedreigingen aan families en mensenlevens die zijn bewezen door een paar klokkenluiders die ik heb genoemd en die nu zijn overleden als gevolg van een onverklaarbare dood.

Volgens Phil Schneider was de “Alien Agenda” bekend bij de regering van de Vs vanaf begin 1933.

Originele aantekeningen van Schneider geven aan dat er tussen januari 1947 en december 1952 16 UFO-crashes plaatsvonden.

Een recent interview met Richard Dolan en iemand genaamd anoniem, zei een voormalig CIA-agent dat Eisenhower Gebied 51 (Area 51) wilde binnenvallen.

In een video-verklaring beweerde de voormalige CIA-agent dat President Eisenhower informatie wilde inwinnen van een geheime controlegroep genaamd MJ-12 over alien-gerelateerde projecten in een onderkomen nabij Gebied 51, genaamd S-4. De boodschap was een directe bedreiging dat de President een militaire invasie van Gebied 51 en S-4 zou uitvoeren als op zijn verzoek om informatie niet werd ingegaan.

Zij zeiden dat President Eisenhower de controle was kwijtgeraakt over Buitenaards gerelateerde projecten aan een groep, genaamd MJ-12!!!

Kernenergie en –bommen.

Als Ike op 20 februari 1954 een ontmoeting had met Buitenaardsen liet de ontploffing van een 15 megaton Bravo Hydogen Bom negen dagen later op 1 maart duidelijk het falen zien van de geheime nucleaire diplomatie. De test vond plaats op 28 februari 1954 op het Atol Bikini van de Marshall Eilanden.

Volgens Generaal Light had Ike, na de twee contact-ervaringen, duidelijk de intentie om het engelachtig aanbod van de Noordics te aanvaarden. De defensieve krachten en zorgen van een koude oorlog etc. dwongen hem ertoe zijn mening te veranderen. De belangen van oorlog wonnen het, voor een tijdje, van zijn verlangen naar wereldvrede.

Jim Nichols stelt dat ons door klokkenluiders is verteld dat “rond 1955 Eisenhower zich realiseerde dat het verdrag een misleiding was. Tot zijn grote spijt had dit alien-verdrag een wapenindustrie en geheime dienst voortgebracht met machten die de autoriteit verdrongen van zowel de President als de grondwet. Toen hij het beeld zag van dit “Militair-Industrieel Complex” dreigde Ike in 1961 met zijn vertrek…..”
Steward Swerdlow, een overlevende van het Montauk Project zei:

“…..de controlerende elite omvat ook aardse regeringen(uitvoerende, wetgevende en rechterlijke takken), media-organisaties, internationale organisaties en militaire en geheime diensten-organisaties die werden bevolkt door klonen of cyborgs en het commando en controle van de Grijzen”/Reptielen wier intentie het was om de Aarde over te nemen.”

Dit was al een tijdje aan de gang en was vanaf het begin de bedoeling van een groter plan. De schaduwregering werkt direct met deze wezens terwijl velen onder hen ons willen verdedigen. Zij hebben geavanceerde technologieën die niet worden gebruikt om ons allen te beschermen of de behoeftigen te helpen om het milieu schoner te maken. In plaats daarvan worden zij gebruikt voor Zwarte Bugdet-projecten die miljoenen levens kosten en miljoenen van onze belastingdollars!

Technologie in verkeerde handen/Montauk.

Met Project Paperclip en de betrokkenheid van de Nazi’s lijkt het erop dat het gebruik van deze technologieën die er waren om ons te helpen, in verkeerde handen zijn gevallen.

Volgens Preston Nichols die een deel was van het Montauk project speelden de “mensen van Sirius B een rol bij het verstrekken van exotische technologie zoals tijd/inter-dimensionaal reizen aan regeringsagenten die zijn betrokken bij zowel het Philadelphia Experiment als het Montauk Project.”

De eerste gaat over een in 1943 Marine teleportatie-test en de tweede op Long Island waren geheime militaire experimenten.

Alex Collier legt uit dat degenen van Sirius hier zijn gekomen en werkelijk knoeiden met onze hoofden en zij zijn degenen die onze regering oorspronkelijk de Montauk- technologie gaven. Hij zegt dat deze exotische technologie werd gegeven met als doel van bemoediging van de nationale veiligheidsdiensten om offensieve militaire mogelijkheden te hebben bij een mogelijke buitenaardse dreiging.

John A. Quinn,onderzoeker van het Montauk project zei over het project dat veel ervan wettelijk gefundeerd was tot de late 1960’s maar toen het Congres bekend raakte met de de psychotronische- en mindcontrol-aspecten van het project besloten zij om het onderzoek te beëindigen als deze technologieën in verkeerde handen zouden vallen en op onaanvaardbare manieren gebruikt zou worden. Onfortuinlijk genoeg zijn zij in de verkeerde handen gevallen.

Michael Ash die de Montauk Survivors Tape serie heeft gemaakt, heeft gezegd dat de Grote Reticuliaanse Grijzen waren betrokken bij Montauk. Er waren ook Draco’s die feitelijk de controle hadden over de meeste projecten!

De echte agenda.

De hoeveelheid mind control en illegale activiteiten die illegale activiteiten van onze regering verbergen is in staat om duizelingwekkende dingen weg te stoppen en ik heb persoonlijk mensen ontmoet die slachtoffer waren van mind-control die hebben geleden aan een ongelooflijk trauma. Het is ook heel duidelijk dat de oorlog tussen deze buitenplaneetse groepen ons van de positieve tijdlijn afhoudt.

Er lijkt een thema te zijn dat is verwant aan het oogsten van zielen, het overhevelen van onze vitale energieën en dat de Grijzen proberen een zielenmatrix voor zichzelf te scheppen door hybridisatie (kruisingen) omdat zij in de toekomst afdwaalden en hun zielsenerergie en hun mogelijkheid om voort te planten verloren.

Het zouden wij kunnen zijn, die ons eigen genetisch materiaal voor onszelf bewaren – het hangt echt af van de keuzen en handelingen die wij in de NU-tijd maken.

Er is een kans dat wij kunnen veranderen in Grijzen en worden geregeerd door de Reptielen maar niet als wij ons focussen op onze spirituele ontwikkeling en alles weer balans brengen op deze Aarde.

Er zijn vele hogere rassen die ondergronds leven en niet zijn afgedwaald naar deze vormen omdat zij niet gepolariseerd zijn naar alleen maar technische ontwikkeling en zij andere invloeden en negatieve emoties hebben kunnen ontwijken waarvan sommige rassen zich hebben ontdaan omdat zij voelden dat emoties een probleem waren.

Het is belangrijk er notie van te nemen dat er positief en negatief is binnen alle rassen, net zoals wij dat zien bij de menselijke bevolking, veel diversiteit. Er is ook hybridisatie (Kruisingen) onder deze rassen en met mensen.

Ik denk dat de Grijzen proberen te overleven maar dat wij er zelf lering uit moeten trekken door openlijk over elk betrokken element te spreken zodat wij kunnen beginnen met het scheppen van een positieve verschuiving op deze wereld. Als wij al een ander ras kunnen helpen kan dat niet zijn in ons eigen nadeel. Hoe meer wij begrijpen, hoe meer wij dit type toekomstige scenario’s voor onszelf kunnen vermijden.

Het lijkt erop dat zij willen dat wij ons laten misleiden voor hun weg naar onsterfelijkheid of het uitreiken naar een meer ontwikkelde dimensionale capaciteit, door ons te gebruiken.

Er zijn er ook enkelen die zich met ons willen mengen om een kans te hebben om een geheeld ras te worden en dat zijn degenen die wij zouden moeten omarmen en accepteren omdat er geen weg terug is en elk wezen dat wenst dat wij in vrede kunnen ontwikkelen, een ware vriend is!

Positieve interventie.

Contactpersoon Alex Collier claimt dat de tussenkomst van de wezens van Sirius A komt door fouten die gemaakt zijn door degenen van Sirius B in termen van technologie-overdracht en andere vormen van assistentie die aan de mensheid werd gegeven.

Hij zegt: “Mijn idee is dat degenen van het Sirius A systeem proberen om heilzaam te zijn en te assisteren omdat zij zich verantwoordelijk voelen omdat degenen die van Sirius B kwamen oorspronkelijk van Sirius A kwamen.

De hoofdzakelijke activiteit die kan worden toegeschreven aan de Buitenaardsen van Sirius A is het helpen bij het opbouwen van een passend ecologisch systeem voor (menselijke) evolutie op Aarde door het “biomagnetisch energieraster” van de planeet te veranderen.

Zij zijn de oorspronkelijke bouwers van ons raster, de architectuur waarop de planeet was gebaseerd. Daardoor zijn zij nuttig bij het ontdekken van de heilige geometrie en het ontdekken van de fysieke wetten van onze thuiswereld. Zij kunnen ons helpen bij het construeren van het nieuwe raster en in het construeren van een nieuw systeem dat passend is voor onze volgende uitdagingen. Wij zouden dus zeggen dat de Siriers uitstekende bondgenoten zijn voor het strategisch ontwerpwerk dat voor ons ligt.”

Werving.

In 2006 probeerden zij mij te recruteren voor een geheime operatie aangaande het Alternatief 3-scenario voor kolonisatie van Mars.Ik bleef erbuiten, maar dat viel helemaal niet mee. In elk geval ontdekte ik dat er andere projecten waren die verschillende apecten hiervan vertegenwoordigden. Mijn vriend en collega Andrew Basiago en ik hebben samengewerkt aan vele dingen en waren in staat om de puntjes met elkaar te verbinden, met het verbazingwekkende onderzoek van Alfred Lambremont Webre. Van: “Dit is geen science fiction.”

Er was een geheim teleportatie-programma voor Mars, het CIA- programma uit de 80er jaren waarin Andrew D. Basiago en een aantal andere klokkenluiders aan meededen. De teleportatietechnologie voor dit programma kan gegeven zijn door de Amerikaanse regering door een bepaalde soort grijze Buitenaardsen. Rusland en het Verenigd Koninkrijk hadden destijds ook teleportatieprogramma’s voor Mars. Er zijn rapporten die aangeven dat de huidige bases op Mars oplopen tot 500.000 kolonisten.

Het Mars Teleportatie-project vertegenwoordigt de eerste keer sinds 9.500 voor Christus dat de Aarde – en Mars gemeenschappen verenigd waren. Andy, Alfred en ik onderzoeken een Mars Beschermings Verdrag om een open relatie tussen Mars en de Aarde weer in te voeren en om de kolonisatie van Mars door de Aarde te voorkomen. Het is positief voor de mensheid om overlevingskolonies op Mars te hebben. De Aarde heeft vele cataclysmen (zeer grote rampen) in het verleden meegemaakt en wij zouden het menselijk genoom moeten beschermen door menselijke nederzettingen op andere hemellichamen te plaatsen.

“Nu de geheimhouding rondom zulke projecten de regering noodzaakt om de vrije wil van individuen te roven en de mensheid uitsluit van debatten over een onderwerp dat de hele menselijke toekomst aangaat, en afleidt van de bestemming van een planeet om een buitenaardse agenda te dienen, het bewustzijn van vrije mensen vereist dat zulke projecten worden ondernomen in het volle daglicht van publiek en nauwkeurig onderzoek en niet in de donkere uithoeken van het Militair-industrieel Complex.”

Andrew D. Basiago and Laura Magdalene Eisenhower, 2010!


Goed nieuws ! 


De ET’s zijn onder ons. Valiant Thor en de andere Wezens van de planeet Venus in en andere dimensie (een heel andere wereld dan degene die wij kennen in onze dimensie) kwamen in de 60 er jaren toen President Eisenhower nog in functie was. Hij en vice-president Nixon gaven hen voor drie jaar een Vip-status op het Pentagon om zijn voorstel te bespreken, maar zijn missie werd tegengehouden door de gezamenlijke Chefs van Staven.

Zij zijn nog steeds rond de wereld gestationeerd in moederschepen. Zij wilden ons assisteren bij onze spirituele ontwikkeling en ons helpen bij onze uitdagingen maar de Schaduwregering wilde dit niet. Er komt een film en een boek van Frank Stranges en het vertelt veel over deze wezens en hun bezoek aan onze regering.

Ook George Adamski vertelde dat hij Venusianen op Aarde heeft ontmoet en ook Paus Johannes XXIII in Rome en gaf hem een boodschap door van de Noordsen, vlak voor de Paus stierf. De secretaris van deze Paus, Monseigneur Capovilla , gaf onlangs toe dat dezelfde Paus een alien piloot had ontmoet in de tuinen van het Vaticaan.

Op diezelfde plek had Paus Pius XII (die door Kardinaal MacIntyre werd verteld over de gebeurtenis met President Eisenhower in 1954 in Muroc) een visioen van een “vreemde” zon die danste in de lucht en toe Paus Franciscus werd gekozen in 2013 werd er een Ufo gezien en gefilmd boven het Vaticaan.

Neem in overweging dat de Noordsen hetzelfde voorkomen hebben als Bijbelse Engelenen dit is zeker niet alleen maar toevallig. De meeste rassen waren de Wachters uit het Boek van Enoch waarvan sommigen zijn gevallen en anderen nog steeds de Bron van Al Wat Is dienen. Dit is een oorlog uit de oudheid die miljoenen jaren teruggaat.

Het lijkt er dus op dat er een soort van algemene hulp is van positieve groepen zoals de Pleiadiers, de Arcturiers, de Andromedanen, de Tau Cetianen, de Alpha Centaurianen, de Procyons, Beschermende Allianties, en de Hoger dimensionale wezens die in Telos wonen en in het Agarthaanse, ondergrondse netwerk op Aarde en ook op Venus, om er maar een paar te noemen.

De aanbevelingen van de meeste van deze rassen gaan allemaal over groots ontwaken en spirituele ontwikkeling, inclusief het helpen van degenen die zich los willen maken van de vijandige wezens. Alleen de simpele keuze om niet voor deze groepen te werken kan alles veranderen.

Dit is veel beter dan wegrennen en het grootste deel van de mensheid kwetsbaar achter te laten of achter te laten voor een overname en deze stille invasie door te laten gaan. Ik kies ervoor om door te gaan en te helpen ons vooruit te brengen omdat ik in ons geloof en in waartoe wij in staat zijn om te bereiken!!!

Alternatief 4: Een positieve Menselijke Toekomst.

Er zijn veel meer welwillende ET-rassen dan onwelwillende, maar het is belangrijk dat wij het hele plaatje begrijpen zodat wij het verschil kennen en onze mensenrechten kunnen beschermen en ons hoogste potentieel kunnen bereiken.

Wij hebben mogelijkheden die onze wildste voorstellingsvermogen te boven gaan. Het is tijd dat wij de welwillende krachten gaan herkennen en de uitgestrektheid van onze multidimensionale Kosmos en weten dat wij multidimensionale wezens zijn.

Het is ook belangrijk dat wij de bijdragen herkennen van anderen die oplossingen voor heling hadden, voor veilige technologieën en feitelijke waarheden over wat er aan de hand is en die niet voldoende zijn gefundeerd en grotelijks zijn genegeerd.

Door onszelf individueel te reinigen van de programmeringen, de manipulaties en de controles kunnen wij de schade die er is aangebracht omkeren. Ik heb dit Alternatief 4 genoemd omdat de Alternatieven 1,2, en 3 ons verbinden met dingen die in het geheim zijn gedaan – met de gebeurtenissen van catastrofe, een catastrofe die makkelijk opgewekt en gesimuleerd kan worden door weersveranderingen en donkere technologieën zoals HAARP, wat de mogelijkheid heeft om superstormen en rampen te scheppen.

Alternatief 4 gaat over het verbinden met de Organische Tijdlijn en het Goddelijk geboorterecht van ons ongelooflijk menselijk potentieel als een verenigde kracht die werkt met de hoger Dimensionale rassen van de kosmos. Om dit te doen moeten wij de agenda’s die verovering zoeken om ons allemaal te verdelen, overwinnen.

Tijdens de Venster-periode van 2012 -2017 – die een Stellaire Activatie Cyclus wordt genoemd, hebben wij een diepgaande mogelijkheid om dit te bereiken.

Dichtbij Ike’s Speech.

“Wij bidden ervoor dat alle volken van alle geloven, alle rassen, alle naties, hun grote menselijke behoefte voldaan zien worden; dat die nu ontkende kans zal komen om die geheel te genieten; dat allen die verlangen naar vrijheid die spirituele zegening kunnen ontvangen; dat degenen die nu vrijheid hebben zullen begrijpen dat daaraan zware verantwoordelijkheden verbonden zijn; dat allen die ongevoelig zijn voor de behoeften van anderen liefdadigheid leren kennen; dat de plagen van armoede, ziekte en onwetendheid zullen verdwijnen van de Aarde en dat in de goedheid der tijden, alle volkeren samen kunnen leven in een gegarandeerde vrijheid door de bindende kracht van gezamenlijk respect en liefde.”!!

Mijn laatste gedachten.

De Aarde is een levend organisme en wij zijn daar een deel van en met assistentie van de hogere rassen van onze Galactische Familie en een dieper bewustzijn van onszelf en de valkuilen van deze lagere krachten zullen wij in staat zijn om naar een toekomst van vrede te navigeren, naar helderheid en onderscheidingsvermogen.

Wij moeten de vibratie van Liefde op de planeet laten toenemen en onze Macht terugnemen.

Wij moeten Gaia in staat stellen om in balans te komen en dit te corrigeren door te stoppen met het gebruik van deze controlerende technologieën en Spirit in staat te stellen om over het lot van elk mens te beslissen omdat alleen de natuur beslist….niet de regeringen.

Dit is onze grootste test als ras. De grootste bedreiging voor hen is onze Eenheid, onze vrije geesten en onze verbinding met ons Hoger Zelf. Laten wij de kansen omarmen die wij hebben, de vrije wil die wij hebben, om deze Aarde te herstellen naar het paradijs dat zij bedoeld is te zijn en onze harten te herstellen ten dienste van anderen, de Waarheid, en elkaar……

Zoals gepresenteerd op het 22e WERELDSYMPOSIUM OVER UFO’S EN GERELATEERDE FENOMENEN, BUITENAARDSEN EN WERELDPOLITIEK. (het Italiaanse equivalent van de Citizen’s Disclosure Hearings).

Republiek San Marino.© 2014 Laura Magdalene Eisenhower / www.CosmicGaiaSophia.com
 Alle rechten voorbehouden. Mag in zijn geheel geplaatst worden met copyrights en links.