DE GEBEURTENIS 2023 – NADERENDE UFO/ET ONTHULLING ✨

DE GEBEURTENIS 2023 – NADERENDE UFO/ET ONTHULLING

* EEN SPECIALE AARDE ALLIANTIE RUIMTE BRIEFING AAN DE
STERREZADEN VAN DE AARDE *

DOOR: MICHAEL LOVE – 8 Juni 2023

BEGIN TRANSMISSIE …

GROOT MENS,

IN DE AFGELOPEN 48 UUR IS DE AARDE ALLIANTIE GETUIGE GEWEEST VAN EEN AANZIENLIJKE TOENAME IN INTERNE DISCUSSIES OP HOOG NIVEAU OP WERELDWIJDE SCHAAL, DIE WIJZEN IN DE RICHTING VAN EEN OP HANDEN ZIJNDE ONTHULLING VAN HET UFO/ET FENOMEEN AAN DE WERELD.

HOE BUITENGEWOON DIT OOK MAG KLINKEN, WIJ VERZEKEREN JULLIE MET DE GROOTST MOGELIJKE ZEKERHEID DAT ZICH OP DIT MOMENT EEN AUTHENTIEK EN VERIFIEERBAAR SCENARIO ONTVOUWT, WAARBIJ VELE GERENOMMEERDE GROEPEN EN INDIVIDUEN BETROKKEN ZIJN DIE GEMACHTIGD ZIJN OM DEZE INFORMATIE AAN DE WERELD TE ONTHULLEN. SINDS DE ONTHULLING GISTEROCHTEND, HEEFT DEZE OPENBARING AL EEN MERKBARE TOENAME GEGENEREERD IN WERELDWIJDE ZOEKOPDRACHTEN OP INTERNET DIE GERELATEERD ZIJN AAN HET ONDERWERP VAN ONTHULLING.

AL BIJNA EEN EEUW LANG WORDT DE KENNIS, DAT DE MENSHEID NIET ALLEEN IS IN HET UNIVERSUM, ONTERECHT VERBORGEN GEHOUDEN DOOR DE MACHTHEBBERS OP AARDE. ZELFS ENKELE VAN DE MEEST INVLOEDRIJKE PERSONEN TER WERELD, WAARONDER NATIONALE LEIDERS, IS DE TOEGANG TOT DEZE ZEER GEHEIME EN NIET-OPENBAAR GEMAAKTE PROJECTEN ONTZEGD. ER HEEFT ECHTER EEN MERKBARE VERSCHUIVING PLAATSGEVONDEN IN DIT PARADIGMA VAN GEHEIMHOUDING. REGERINGEN, WAARONDER HET AMERIKAANSE CONGRES, ZIJN NU ACTIEF BETROKKEN BIJ PUBLIEKE DISCUSSIES OVER DE MOGELIJKE IMPLICATIES VAN DEZE LANGVERWACHTE ONTHULLING. ER WORDEN CONCRETE ACTIES ONDERNOMEN EN ER STAAN HOORZITTINGEN GEPLAND OM DE OMVANG VAN DEZE ZAAK FRONTAAL AAN TE PAKKEN.

DEZE KEER ZAL DE VOLLEDIGE WAARHEID OPENBAAR WORDEN GEMAAKT EN ZAL DE MENSHEID OP EEN DIEPGAANDE EN POSITIEVE MANIER VERANDEREN.

HET IS BELANGRIJK OM TE BENADRUKKEN DAT DE WAARHEID OVER HET UFO/ET FENOMEEN OP DIT MOMENT NIET AAN HET LICHT KOMT DOOR EEN PLOTSELINGE VERANDERING IN HET HART VAN ENKELE ELITEWEZENS, NOCH MAAKT HET DEEL UIT VAN EEN MISLEIDENDE VALSE VLAG OPERATIE GERICHT OP HET SCHADEN VAN DE MENSHEID. DERGELIJKE MISLEIDENDE TACTIEKEN VINDEN NIET LANGER VRUCHTBARE GROND OP ONZE PLANEET NU DE HOGERE FREQUENTIES DE ATMOSFEER VAN DE AARDE DOORDRINGEN.

DEZE DIEPGAANDE ONTHULLING VINDT UITSLUITEND PLAATS OMDAT DE VOORTDURENDE INSTROOM VAN KRACHTIG EN HOOG TRILLINGSLICHT ONGEKENDE NIVEAUS OP AARDE HEEFT BEREIKT, WAARDOOR DE MENSHEID NAAR EEN SNEL ONTWAKEN WORDT GESTUWD.

WAT OOIT IN DUISTERNIS VERBORGEN WAS, WORDT NU ONTHULD EN DE WARE ESSENTIE VAN ALLE DINGEN GEOPENBAARD.

DIT MOMENT IN DE GESCHIEDENIS IS BUITENGEWOON OMDAT HET HET BEGIN MARKEERT VAN DE LANGVERWACHTE GROTE ASCENSIEGEBEURTENIS VAN DE MENSHEID. HET LUIDT EEN BEWUSTE EVOLUTIONAIRE SPRONG IN EN DE BEVRIJDING VAN ONZE PLANEET, DIE EEN NIEUW GOUDEN TIJDPERK INLUIDT.

VOLGENS RECENTE INFORMATIE VAN DE AARDEALLIANTIE IS OP 6/06/2023 EEN UITGEBREID 90-DAGENPLAN VAN START GEGAAN, MET ALS HOOFDDOEL DE VOLLEDIGE ONTHULLING VAN HET UFO/ET-FENOMEEN AAN HET PUBLIEK VIA DE REGULIERE KANALEN. DE IMPLICATIES VAN DEZE ONTHULLING ZIJN WERKELIJK ONTZAGWEKKEND, VOORAL GEZIEN DE GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE AFKOMSTIG VAN NEERGESTORTE BUITENAARDSE VAARTUIGEN. ER WORDT AANGENOMEN DAT DEZE VERBAZINGWEKKENDE TECHNOLOGIE DE HUIDIGE CAPACITEITEN VAN DE MENSHEID MET MEER DAN 1000 JAAR OVERTREFT, EN NA DE ONTHULLING ZAL DE MENSHEID EEN TIJDPERK VAN DIEPGAANDE TRANSFORMATIE EN GROEI INGAAN.

EEN CRUCIALE VRAAG RIJST: IS DE MENSHEID WERKELIJK BEREID OM DEZE VERBAZINGWEKKENDE OPENBARING AAN TE HOREN EN ERMEE OM TE GAAN?

DE PLEIADIËRS BEVESTIGEN: “HET KLINKENDE ANTWOORD IS JA!”
ZE ZEGGEN EENVOUDIGWEG: “HET IS DE AANGEWEZEN TIJD OM DIT TE LATEN GEBEUREN, EN DE MENSHEID IS KLAAR OM DEZE KOSMISCHE KENNIS TE INTEGREREN!” HET IS DE MENSELIJKE BASISAARD OM EERLIJKHEID EN WAARACHTIGHEID TE ZOEKEN, EN NAARMATE HET COLLECTIEVE BEWUSTZIJN ZICH UITBREIDT EN INDIVIDUEN ONTWAKEN, GROEIT HET BESEF DAT DE TIJD VOOR WAARHEID EN ONTHULLING EINDELIJK IS AANGEBROKEN.

WAT WE ZEKER WETEN IS DAT JULLIE DE KOMENDE WEKEN EN MAANDEN GETUIGE ZULLEN ZIJN VAN WERKELIJK VERBAZINGWEKKENDE GEBEURTENISSEN. WE MOEDIGEN JULLIE AAN OM JE EIGEN ONDERZOEK TE DOEN NAAR DE 2023 UFO/ET ONTHULLING EN HET ONTVOUWEN ERVAN TE VOLGEN.

VERSPREID HET GOEDE NIEUWS MET DE HELE WERELD!

ZORG GOED VOOR JEZELF IN DEZE TRANSFORMERENDE TIJD.
GOD-SPEED,

~ MICHAEL LOVE EN DE PLEIADIËRS

* Volg Schumann Resonantie Live op onze Nieuwe Ruimte Weer Hulpmiddelen Pagina:
https://5dearthproject.com/space-weather-tools/

* Nieuw Groot Zonneflitsboek: https://www.sacredlightpublishing.com

* Aanbevolen Bron voor Monatomische Andara Kristallen:
https://www.andaraenterprise.com/shop/

Vertaling: wakkeremensen.org