Aankomend UFO Rapport Sluit Buitenaardse Theorieën Niet Uit, Zeggen Bronnen

Aankomend UFO Rapport Sluit Buitenaardse Theorieën Niet Uit, Zeggen Bronnen

Door: Trace William Cowen – 6 Juni 2021

U bent nu vast wel op de hoogte van de nieuwsberichten die voorafgaan aan de aanstaande publicatie van een mogelijk historisch rapport over UAP’s (beter bekend als UFO’s). Het rapport wordt later deze maand verwacht en is al eerder door insiders geplaagd als zou het meer inzicht voor het publiek bevatten over een reeks “moeilijk te verklaren” waarnemingen.

Deze week benadrukken anonieme commentaren van hoge regeringsfunctionarissen en anderen die zijn ingelicht over het regeringsrapport, hoe baanbrekend de komende weken zouden kunnen zijn voor de UAP onderzoeksgemeenschap en daarbuiten.

Volgens het New York Times rapport van Julian E. Barnes en Helene Cooper, dat donderdag werd gepubliceerd, kunnen inlichtingendiensten de verbijsterende bewegingen van UAP’s die de afgelopen jaren door piloten van de marine werden waargenomen, nog steeds niet verklaren. Volgens de bronnen van de Times bepaalt het rapport dat de “overgrote meerderheid” van de meer dan 120 UAP-incidenten die in de afgelopen 20 jaar zijn gedocumenteerd “niet afkomstig waren van een Amerikaanse militaire of andere geavanceerde technologie van de Amerikaanse regering.”

Verder zeiden topambtenaren dat de dubbelzinnigheid van de algemene bevindingen in het komende rapport “buitenaardse ruimtetuigen” theorieën en soortgelijke verklaringen niet uitsluiten. Ook wordt voorgesteld dat “ten minste enkele” van de UAP’s het resultaat zouden kunnen zijn van een andere regering zoals Rusland of China die nieuwe technologie uitprobeert, hoewel de mate waarin die theorie wordt toegepast – d.w.z. het totale aantal bij de theorie passende incidenten en de kenmerken van elk daarvan – niet bekend werden gemaakt.

CNN publiceerde donderdag ook een vooruitblikkend stuk over het UFO rapport, met vergelijkbare commentaren van bronnen die bekend zijn met de bevindingen van het rapport. Volgens drie van hun bronnen:

“Volgens drie van die bronnen sluit het rapport echter niet uit dat het om buitenaardse ruimtetuigen gaat.”

Om redenen waarvan sommigen aannemen dat ze twijfelachtig zijn, zijn deze laatste blikken op dit langverwachte rapport grotendeels gepresenteerd met koppen die – op het eerste gezicht – doen klinken alsof de inlichtingengemeenschap heeft vastgesteld dat er nul kans is op een buitenaardse verklaring voor een van deze UAP-ontmoetingen. Een feitelijke lezing van de commentaren van deze bronnen toont echter aan dat dit zeer zeker niet het geval is. In feite is het tegendeel waar: niets (behalve Amerikaanse militaire technologie) is uitgesloten, inclusief verklaringen van de buitenaardse variant.

In mei beweerde Luis “Lue” Elizondo – de voormalige directeur van een voormalig UAP-programma van het Pentagon, die meer recentelijk betrokken was bij Tom DeLonge’s To the Stars Academy of Arts & Science – in een 64 pagina’s tellende klacht dat hij het doelwit was van een lastercampagne nadat hij zijn bezorgdheid had geuit over het gebrek aan aandacht van de overheid voor UAP’s.

Elizondo, die door Complex werd benaderd voor commentaar op die klacht, zei dat het tijd is dat Amerikanen de antwoorden krijgen waar men hun belastinggeld al voor heeft betaald.

“Het verdoezelen van de waarheid met gecoördineerde desinformatie is on-Amerikaans,” vertelde Elizondo per e-mail aan Complex toen gevraagd werd naar de gerapporteerde lastercampagne. “De dappere vrouwen en mannen met wie ik trots heb gediend, zetten hun leven niet op het spel voor een paar schichtige bureaucraten; zij wijden hun leven aan de grondwet, het Amerikaanse volk en de waarheid. Ik ben bemoedigd door de steun die ik heb gekregen van binnen en buiten het Pentagon. De paar overgebleven individuen die tegen transparantie vechten zijn niet representatief voor het Amerika dat ik ken. Ons belastinggeld heeft betaald voor antwoorden. Het wordt tijd dat het Amerikaanse volk ze ook krijgt.”

Trace William Cowen

Bron

Vertaling: Martien