𝐓𝐇𝐄 ππ‹π„πˆπƒπˆπ€ππ’~ππ€π˜ π€π“π“π„ππ“πˆπŽπ !~𝐖𝐄 𝐀𝐑𝐄 π€π“π“π„ππ“πˆπ•π„ π“πŽ π„π•π„π‘π˜π“π‡πˆππ† 𝐓𝐇𝐀𝐓 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐄𝐍𝐒

𝐓𝐇𝐄 ππ‹π„πˆπƒπˆπ€ππ’~ππ€π˜ π€π“π“π„ππ“πˆπŽπ !~𝐖𝐄 𝐀𝐑𝐄 π€π“π“π„ππ“πˆπ•π„ π“πŽ π„π•π„π‘π˜π“π‡πˆππ† 𝐓𝐇𝐀𝐓 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐄𝐍𝐒

18 Mei 2022 – The Galactic Federation

Een boodschap van de GF waar er gesproken wordt over 21 mei a.s

https://www.youtube.com/watch?v=nGjl_awspmg

Hier de Nederlandse vertaling van de video

𝐓𝐇𝐄 ππ‹π„πˆπƒπˆπ€ππ’ ~

Let op! ~ Wij letten op alles dat er gebeurt

18 mei 2022 – De Galactische Federatie

Vertaald uit het Engels vanaf de video door Henk Steur

Een boodschap van de GF waarin er gesproken wordt over 21 mei aanstaande.

Aardse broeders en zusters, ik ben Kalighal. Commandant van het Pleiadische schip.

Nogmaals, ik ben hier om u te informeren over ons laatste rapport. Interessant is dat naarmate de 21e mei nadert, het lijkt alsof alle duistere krachten krimpen. Ik zou niet zeggen dat ze verborgen zijn. Ik zou niet zeggen dat ze volledig gedomineerd zijn. Ik zou zeggen dat ze zich op iets voorbereiden. Dit zijn allemaal oorlogsstrategieΓ«n; ja, we zijn nog steeds in oorlog. Maar in een oorlog waarin het licht won. Maar….”Als we kunnen plagen. Als we schade kunnen veroorzaken, als we problemen kunnen veroorzaken, waarom doen we het dan niet!” denkt de duistere Kaballah. Denk niet dat ze zich overgeven of slapen, want dat doen ze niet. Integendeel. Deze strategische retraite is precies om iets groots te plannen.

Maar wat voor nut zou het hebben als miljoenen schepen rond uw planeet elke omtrek van het oppervlak zouden observeren? Wat voor nut zou het voor ons allemaal hebben om hier te zijn? Niemand is ontspannen of slaapt. We zijn 100% van de tijd attent. Dus alle bewegingen, zelfs als ze zich binnen de planeet (AzovStal?) in hun grotten, in hun schuilplaatsen bevinden, worden door ons vastgelegd. Niets wat ze doen is een verrassing voor ons. We weten dus precies hoe we moeten handelen en wat we moeten plannen om ze te bestrijden. Ja, de 21e zal een grote feestdag zijn voor deze planeet, want het zal de totale en definitieve implantatie van het Licht zijn.

Enkele punten moeten echter nog worden aangepakt. Velen van jullie vinden dat iedereen al vernietigd had moeten worden. Dat is niet onze strategie. De strategie is precies om te handelen waar ze iets veroorzaken. We zullen niet eerst aanvallen, want er is echt geen aanval. Er is altijd het voorstel tot overgave; het voorstel van alle wezens om behandeld te worden en een nieuwe weg te kiezen. Velen accepteren het niet, dus worden ze gearresteerd en meegenomen naar een plek waar ze weerklinkend kwaad kunnen blijven leven. Onze hele strategie, vastgesteld door onze hogere commandanten, is tot op de dag van vandaag succesvol geweest. We hadden praktisch geen slachtoffers in elk gevecht. Degenen op de slagvelden maakten deel uit van hun leger, dus sommigen bezweken echt aan de aanvallen. We hebben geen tentoonstelling nodig. We hebben geen applaus nodig. We hebben hier een missie te volbrengen en we hebben dit werk met veel toewijding en liefde gedaan en jullie weten van niets omdat alles in een andere dimensie wordt gedaan. We willen jullie hier niet vertellen dat jullie bang moet zijn voor de 21e. Integendeel, de mantra “Het Licht heeft gewonnen” heeft al een egregore (Een verzameling kennis gebundeld in astrale krachten en ‘bewaard’ op een hoger vlak) rond de planeet gecreΓ«erd en elke keer dat je zegt: “Het Licht heeft gewonnen” wordt er een kleine hoeveelheid energie naartoe gebracht. Dus, zoals we hebben gezegd, herhaal deze mantra vele malen per dag, maar met oprechtheid en liefde, en deze egregore van Licht voegt toe aan al het Licht dat op de planeet aankomt. Jullie zijn niet in staat om de donkere plekken te zien die nog steeds op jullie planeet bestaan, zien we, en elk van hen wordt goed geobserveerd en behandeld. Ze hebben nog steeds krachtige wapens op jullie planeet. Voorzichtigheid en strategie staan ​​bij ons centraal. Degenen die als mensen aan de oppervlakte leven en allerlei commando’s van hen horen, denken dat ze nog steeds veel schade aanrichten. En dit is wat er wordt gepland. Maar we kunnen u verzekeren dat er niets zal gebeuren. Alle massavernietigingswapens op jullie planeet zijn vernietigd. Ze denken van niet, maar ze zijn vernietigd. Er is geen kans dat ze worden gebruikt. Het woord van het moment is vertrouwen. Na de totale implantatie van het Licht, zal er een reeks gebeurtenissen en gebeurtenissen plaatsvinden op jullie planeet als onderdeel van de reis naar dag van Ascensie.

Onze komst hangt van veel factoren af. Zoals ik al zei, we zijn hier niet om te pronken, we wachten hier niet op applaus. Degenen die het uit liefde doen, hoeven geen dank. Ze doen het omdat ze van hun broers houden. Denk dus niet dat we naar jullie planeet willen afdalen zodat we met glorie en pracht worden ontvangen. Je weet dat het niet zo zal zijn. Ja, we zullen van velen een warm welkom krijgen, maar de overgrote meerderheid zal ons niet met een open hart ontvangen. Met een OPEN Hart. Dus waarom onze aanwezigheid opleggen. Niet nu. Jullie zullen het moment hebben. Nadat alle waarheden naar voren zijn gekomen, zullen jullie ons kennen. Een voor een. En dan kunnen we beetje bij beetje naar jullie planeet gaan. Een deel van degenen die hier al een tijdje komen, is al vertrokken, hun strijd is niet langer nodig. Dit is voor u om te beseffen. De rust die we zijn, vertrouwen, zekerheid, het Licht, heeft gewonnen!

Er is geen stukje van jullie planeet onontdekt door onze monitoring. Alles wat er gebeurt weten we en op deze manier zijn we in staat om de juiste verdedigings- en aanvalsstrategieΓ«n uit te stippelen.

Vrees niets! Jullie zullen veel te zien hebben terwijl jullie planeet aan het opruimen is. Gaia moet aan de kettingen trekken….alles wat er op haar oppervlak is gedaan, wat niet normaal is, dit alles zal worden vernietigd. Verwacht dus geen gemakkelijke dagen! Elke verandering is ingewikkeld. Geen enkele verandering is gemakkelijk en er verschijnt veel vuil aan het einde van de verandering. Dingen die achterblijven, Β die niet meer bruikbaar zijn en die schoongemaakt moeten worden. En dit is wat Gia doet en zal doen.

Angst voor wat?

Wie in het Licht gelooft, is nergens bang voor. Je kunt nergens bang voor zijn. Volg gewoon het Pad van Licht en ieder van jullie zal worden ondersteund, verzorgd, zodat er niets verkeerds zal gebeuren, noch met jullie, noch met jullie familie. Zodat ik zou zeggen dat ieder van jullie die wakker is, die dit hele proces begrijpt… denk alleen aan je huis… de rest zal hulp krijgen. Maar je moet je zorgen maken over hen in je huis die nog niet zijn ontwaakt.

Vrees niets. Wie in het Licht leeft, zal niets kwaads bereiken. Je moet dit geloven en wat er ook gebeurt, begrijp dat de planeet zichzelf aan het opruimen is… dat Gaia alles teruggeeft wat tegen haar is gedaan! Maar Gaia weet precies wie jullie allemaal zijn. Dus wees niet bang. Alles zal gebeuren zoals het moet zijn. We zijn er allemaal en we zullen ons best doen om je te helpen met alles wat je nodig hebt. Dit is ook een onderdeel van onze missie.

Vertrouw gewoon!

Open harten, verlichte geesten, geloof in het Licht en niets, niets, niets zal jullie bereiken. Geloof en vertrouwen in degenen die leiden. Dit hele proces kan door niets worden verstoord. Dus als je voelt dat angst je geest overneemt, vraag dan onmiddellijk om hulp, want dit gevoel kun je niet voelen omdat al je beschermingsbarrières zullen verdwijnen.

Tril geloof, tril vertrouwen, en jullie zullen allemaal dag in dag uit worden voorbereid om op te stijgen naar de Vijfde Dimensie.

Vrede zij jullie. Bedankt voor het lezen.