Zijn de Grote Grijze Buitenaardse Leiders Zojuist Gevangen Genomen Door de Galactische Federatie?

Zijn de Grote Grijze Buitenaardse Leiders Zojuist Gevangen Genomen Door de Galactische Federatie?

03.10.2021 – Dr. Michael Salla | Elena Danaan | Galactische Federatie van Licht

GESCHREVEN DOOR DR MICHAEL SALLA OP 3 OKTOBER, 2021.

Op 30 september ontving ik een update van Elena Danaan en haar buitenaards contact, Thor Han Eredyon, betreffende een contingent van Grote Grijze Buitenaardse leiders van Orion die zojuist gevangen waren genomen door de Galactische Federatie van Werelden. Er werd beweerd dat de Grote Grijzen dezelfde buitenaardse wezens waren die in de jaren ’50 een overeenkomst hadden bereikt met de Majestic 12 Groep zonder goedkeuring van President Eisenhower, en daarbij de mensheid uitverkochten. Als dat waar is, betekent de gevangenneming een grote stap voorwaarts voor de mensheid om de controle over het zonnestelsel terug te krijgen.

Wat volgt is de update die ik van Elena kreeg over de gevangenneming van de Orion Grote Grijzen:

[Thor Han maakte telepathisch contact met mij over waar hij was: in een donkere kamer met ander personeel van de Federatie, kijkend naar hoge transparante cilinders met een blauwachtige gel. Negen van hen bevatten elk een Grote Grijze in stasis. Ik kon in de kamer Hoge Commander Ardaana, de wetenschapscommandant Denethor, enkele Ummieten en andere wezens van verschillende rassen identificeren.

[Dit zijn Eban, een zeer zeldzame en uitzonderlijke vangst, zei Thor Han. (Ik wist dat de Eban aan het hoofd staan van de Orion Nebu groep en degenen zijn die verantwoordelijk zijn voor de verdragen met MJ12 & MIC. Het is uiterst moeilijk ze te vangen, vervolgde hij, omdat ze spelen met frequentieverschuivingen, interdimensionale sprongen en temporele verstoppertje spelen. En als we er een vangen, verdwijnt hij onmiddellijk. Zoals u weet, hebben we de frequentie gevonden om al hun portalen in dit sterrenstelsel te vergrendelen. Zo hebben we deze gevangen toen ze probeerden te ontsnappen via een van de poorten bij Saturnus.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de Ebans de leiders zijn van de Orion Nebu, Grote Grijzen van het Orion sterrenbeeld, en het was deze groep die de Eisenhower administratie ontmoette en afspraken maakte met hen. Deze ontmoetingen en overeenkomsten met de Grote Grijzen werden voor het eerst besproken door William Cooper in zijn boek uit 1991, Behold a Pale Horse.. Hij schreef:

Later in 1954 landde het ras van grijze buitenaardse wezens met grote neuzen, die in een baan om de Aarde waren geweest, op de Holloman Luchtmacht Basis. Er werd een basisovereenkomst bereikt. Dit ras identificeerde zichzelf als afkomstig van een planeet rond een rode ster in de Constellatie van Orion die wij Betelgeuse noemden. Zij verklaarden dat hun planeet stervende was en dat zij op een onbekend toekomstig tijdstip daar niet langer zouden kunnen overleven.

Elena voegde er later aan toe dat de gevangen Ebans van Betelgeuse komen, wat overeenkomt met wat Cooper eerder had onthuld. Het is ook de moeite waard erop te wijzen dat het vermogen van de Grote Grijzen om zichzelf te transporteren via “frequentie verschuivingen, interdimensionale sprongen en temporele verstoppertje” de noodzaak verklaart voor een frequentie raster dat rond de planeet wordt gecreëerd.

In een eerdere update van Val Nek (ontvangen van Megan Rose), werd beschreven hoe nieuwe technologieën werden verstrekt aan US Space Command om te voorkomen dat de Grote Grijzen en andere negatieve groepen dergelijke geavanceerde middelen gebruiken om de Aarde te infiltreren en hier een ravage aan te richten.

Elena vervolgde de update die ze van Thor Han had gekregen:

[Thor Han] Het is een grote vangst voor de Galactische Federatie omdat we voor het eerst op het punt staan hun hersenfrequentie te trianguleren in een poging de frequentie transmissie van hun koningin-bewustzijn te neutraliseren, en er bij te komen. Zoals je weet, functioneren de Nebu als een korfbewustzijn; voor de eerste keer in de geschiedenis van dit melkwegstelsel, gaan we deze code kraken. Ze zullen niet hier op dit schip blijven, ze staan op het punt naar een veiligere plek te worden getransporteerd.

[Waarom worden ze in het donker gehouden?

[Ze gedijen op ultraviolet licht. Ons normale licht schaadt ze, we moeten ze in leven houden. Alle Nebu proberen dit stelsel te verlaten. Velen hebben dat al gedaan, in de hoop krachten te verzamelen en terug te komen. Daarom is het nodig hun centrale bewustzijn te deactiveren. Eenmaal losgekoppeld van het, zullen ze nutteloos zijn, geneutraliseerd.

Dit is een punt dat zowel Elena als Megan hebben gemaakt over de Draco Reptilians en Orion Grijzen die ons zonnestelsel nu verlaten door ingrijpen van de Galactische Federatie die hun Eerste Richtlijn handhaaft.

De Draco’s en de Grijzen zijn van plan terug te keren met nieuwe bondgenoten, en de tijd was kort voor de mensheid/de Aardse Alliantie om geavanceerde planetaire verdedigingstechnologieën en een krachtige ruimtevloot voor te bereiden om de rest van het zonnestelsel te beschermen.

In Thor Han’s update was ik geïntrigeerd door de parallellen met de Borg zoals afgebeeld in de Star Trek serie en hoe hersenfrequenties werden gebruikt voor individuele leden om zich te verbinden met het collectief. Ik vroeg Elena ernaar, en wat volgt is de Q & A tussen ons:

[Dat is goed nieuws Elena. Dus ze zijn als de Borg. Eenmaal gescheiden van de korfgeest, zijn ze nutteloos omdat ze geen individualiteit hebben ontwikkeld.

Wat is het aan hun hersenfrequentie dat hen verbindt met de Koninginnegeest? We hebben het over iets heel anders dan implantaten, toch?

[Oh ja, helemaal. Alle Grijzen met een reptiloïde genoom, zoals de Eban, Zeta, Grail, Solipsi Rai, Do-Hu etc…, hebben een soort korfvormige sociale structuur. Ja, zoals de Borgs ! Nee, we hebben het niet over implantaten, het is iets totaal anders.  Er is geen technologie bij betrokken. We hebben het over bewustzijn. Hoewel ze zelf individueel denken, is hun brein gekalibreerd op een specifieke hersenfrequentie die verbonden is met een centraal bewustzijn, de “koningin”.

Als er orders komen van deze gecentraliseerde “koningin”, kunnen ze zich niet verzetten en gehoorzamen ze, net als de Borg. Ik weet niet zeker of het een echte “koningin” is, het kan een super-computer zijn of een soort supra-AI ik weet het niet, maar het wordt “koningin” genoemd. Deze “koningin” bevindt zich in de Orion M42 nevel. Ze hebben individualiteit, maar het is erg basaal. Wanneer de “koningin” een order stuurt, stel je een kwantumspin voor in het centrum van een web: iedereen ontvangt het en het neemt de hersenfuncties over en het basale individuele denken. Eenmaal losgekoppeld van de koningin, en dus van de korf, zijn ze verloren en nutteloos.

Dus de Galactische Federatie probeert deze koningin te kapen. Spannend.

De Nebu agenda was om hetzelfde te doen met de mensheid.

Dit was een fascinerend antwoord, de Tall Grays waren via bewustzijn verbonden met een koningin, en implantaten maakten geen deel uit van hun communicatieproces. Dit betekent dat het communicatieproces vergelijkbaar is met dat van bijen en andere insectensoorten, waar de korfgeest alleen via het bewustzijn wordt overgebracht, waardoor de koningin het collectief kan controleren.

https://youtu.be/sMt3SzAH_i0

Belangrijk is dat de implantaten door de Grote Grijzen zouden worden gebruikt voor opsporingsdoeleinden in plaats van communicatie, zoals geïllustreerd in het ontvoeringsfenomeen waar miljoenen ontvoerde mensen gedurende tientallen jaren zijn geïmplanteerd.

De Grijzen implantaten bleken geavanceerder te zijn dan de ruwe RFID-chips die massaal werden geproduceerd door grote bedrijven zoals Siemens om mensen te volgen die werden ontvoerd en/of in de slavenhandel werden gebracht, zoals ik al in december 2015 uitlegde.

Een ontvoering gebeurde met Elena toen ze negen jaar oud was, en het Grijzen implantaat werd herbestemd zodat het kon fungeren als communicatiemiddel met Thor Han en de Federatie.

Elena’s update van Thor Han bleek heel goed nieuws te zijn. Dezelfde groep Grijze leiders die een akkoord hadden bereikt met de Majestic 12 Groep waren nu in hechtenis. Ik was geïntrigeerd door wat hun lot zou zijn en stelde Elena/Thor Han daarover enkele vragen. Hier is de relevante Q en A met Thor Han [TH].

Michael: Er waren er 9 van hen in capsules. Maken zij deel uit van een soort regerende Raad of slechts een of twee leiders en hun volgelingen?

THOR: “Zij zijn het equivalent van officieren, deel van een speciaal hoog commando. Zij ontvluchtten de Dulce basis en probeerden te ontsnappen door het Saturnus portaal, gelegen in de buurt van hun voormalige Saturnus basis. Ze maken geen deel uit van een raad. We moeten ze eerst onderzoeken, en als we tevreden zijn, zullen we ze tot leven wekken en de gebruikelijke procedure doorlopen. Geen onderhandeling. Nebu onderhandelen niet, ze doden de geïnfecteerde elementen van het ‘hive’ schip, om de term te gebruiken die zij gebruiken.

Michael: Ook, zullen er onderhandelingen zijn voor hun vrijlating, een soort van proces, of zullen ze gewoon worden geëxperimenteerd om de code te kraken, etc?

THOR: Ze hebben een veiligheidshersenschild waar we doorheen moeten breken. Zolang ze verdoofd zijn, kunnen ze geen signaal naar de hive sturen, wat zou resulteren in hun verwijdering op afstand.

Elena: Verwijdering?

THOR: Hun bewustzijn zou onmiddellijk uit hun lichaam worden verwijderd en worden samengevoegd in het bewustzijn van de hive, in Uru An Na. Het is hetzelfde als ze op afstand doden, ze uit de weg ruimen voor ze meer informatie vrijgeven.

Thor Han’s antwoord maakt duidelijk waarom de Orion Grijzen een geduchte kracht in de ruimte zijn die opereert zoals het fictieve Borg collectief dat doet als het gaat om het beëindigen van het leven van zijn gevangen personeel. De verwijzing naar de Dulce basis is ook veelbetekenend omdat dat dezelfde locatie is die geïdentificeerd is door de klokkenluider, Phil Schneider, die een vuurgevecht beschreef dat daar in 1979 plaatsvond en waarbij een aanzienlijk aantal US special forces gedood werden door de Grote Grijzen.

Wat Elena’s laatste update ondersteunt is dat contactpersoon Alex Collier, die al lange tijd contact heeft, zojuist naar voren is gekomen in een interview dat de informatie bevestigt die wordt vrijgegeven door Elena en Megan Rose over de recente bevrijding van het zonnestelsel van de Orion Grijzen en Draco Reptilians. Alex gaf een tijdlijn voor hoe dit vandaag de dag speelt, en hoe negatieve buitenaardse groepen zoals de Orion Grijzen gevangen worden genomen:

Ergens rond het midden van december, voor Kerstmis, zou dit voorbij moeten zijn. Met andere woorden, de strijd tussen het licht en het duister, op dat moment zal het gewoon opruimen zijn, verzamelen, tribunalen, dat soort dingen, maar de oorlog zelf zou voorbij zijn. De meeste regressieven [Orion Grijzen en Draco Reptilians] die op de planeet waren, zijn verwijderd, en degenen die zich hier nog verborgen hielden, hebben zich praktisch overgegeven omdat ze geen keus hebben.

De informatie van Alex’ Andromedaanse buitenaardse contact, Mornay, ondersteunt direct de informatie dat de Orion Grijzen hun tijdelijke oorlog met de Galactische Federatie, Andromeda Raad, en geallieerde buitenaardse groepen aan het verliezen zijn.

De schijnbare gevangenneming van deze groep van Grote Grijzen leiders die betrokken waren bij de afspraken die zijn gemaakt met de MJ-12 Groep is weer een ander teken van een diepgaande verschuiving in termen van de uitbreiding van de mensheid in de ruimte. Dit suggereert dat de onderliggende machtsstructuren achter ruimte-exploratie op fundamentele manieren zijn veranderd, zoals Elena en Megan hebben gerapporteerd, en zoals we vandaag de dag zien met de snelle uitbreiding van ruimte-operaties door het Amerikaanse leger en lucht- en ruimtevaart bedrijven om een Star Trek Toekomst te bewerkstelligen.

Ik wil Elana Danaan bedanken voor het doorgeven van Thor Han’s update en antwoorden op mijn vragen.
Haar YouTube kanaal is hier.

© Michael E. Salla, Ph.D.

Video Versie van dit artikel is voorhanden op YouTube en Rumble.

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org