Vertaling van de video behorend bij: De Jupiter Hub, Maan, Medbeds, Oekraïne en Israël/Palestina – Een Interview met Thor Han Eredyon

Vertaling van de video behorend bij: De Jupiter Hub, Maan, Medbeds, Oekraïne en Israël/Palestina – Een Interview met Thor Han Eredyon. 

TH=Thor Han – Telepatisch ontvangen door Elena Danaan
MS=Michael Salla

20min
TH- De Jupiter akkoorden, zoals beschreven in het boek van Elena Danaan ‘Wij zullen jullie nooit in de steek laten”, is een akkoord tussen een aantal landen met ruimtevaartprogramma’s die de Artemis akkoorden hebben getekend, zij hebben toegang tot de Jupiter Hub.

China was hier niet in meegenomen en was daar beledigd over. Zij bouwen nu hun eigen macht en zoeken bondgenoten. Zij zullen daar niet in slagen. Zij vormen geen bedreiging.

Zij zijn bezig een basis op te zetten op de Maan. 5 Naties doen daaraan mee. China, Rusland, Pakistan, en nog wat andere.

22min
MS- Hoe staat Rusland met betrekking tot ‘the Hub’.

TH- Misschien zal het je verbazen, maar Rusland heeft toegang tot de Hub, omdat Rusland een goede macht heeft binnen de Aarde alliantie.

China bouwt een ruimte macht.

China, de krachten die de ruimtemacht in de ruimte bouwen en jullie satelliet Luna zijn dezelfde mensen die de negatieve factie van de Amerikaanse regering bezitten wat jullie Deep State noemen. Dit zijn degenen die verschillende landen tegen elkaar uitspelen. Het gebeurt ook op dit moment met de oorlog in het Midden-Oosten waarvan jullie op de hoogte zijn. Degenen die achter de opkomst van China in de ruimte zitten, zijn dezelfde die alle banken bezitten. De Deep State, de piramide die jullie kennen, die metaforisch gebaseerd is in de VS…

China is niet volledig in handen van deze mensen, het is de helft van China. De rest zijn goede regeringen en White Hats.

Rusland zit op hetzelfde systeem. Rusland heeft ook een diepe aanwezigheid van jullie menselijke vijand, voorbereid door de reptielachtigen die weg zijn van aarde. Rusland zal toegang hebben tot de Hub omdat het geen oorlog wil. Ze zoeken economische inmenging wanneer de duisteren het genereren. De leider, Vladimir Poetin maakt deel uit van de Earth Alliance.

MS- Hoe zit het met de maanbasissen die de med-beds en de geavanceerde genezingstechnologieën bouwen, die werden gecreëerd nadat EA het Adamische DNA had gedeeld met de GF die vervolgens de codes doorgaf aan het ruimtecommando en de Earth Alliance om beschikbaar te maken voor mensen op aarde. Is er nieuws?

TH- Deze med-beds worden massaal gemaakt op het moment en niet alleen op de Maan. De fabrieken op Luna zijn verzadigd. De med-beds zijn klaar. We ontwikkelen nu op Luna, in samenwerking met de Earth Alliance, faciliteiten voor genezing. Het wordt een medische plaats. Voorlopig zal het eerst dienen voor de militairen op Terra die gewond zijn geraakt in het laatste conflict met Extra Galactische Wezens. Nu ontwikkelen we medische faciliteiten om burgers te helpen genezen. Langzaamaan zullen burgers naar Luna worden gebracht om te genezen, maar wat betreft de implementatie van de medische bedden, moeten we de zaken op Terra nog op orde krijgen.

MSHoe worden deze med-bed faciliteiten op de maan beschikbaar gemaakt voor mensen. Gaat het op basis van serieusheid van verwondingen?

TH- De wetenschappelijke medische gemeenschap zal beslissen over de prioriteitsvolgorde. Van wat ik weet zijn de kinderen prioriteit

MSWorden de faciliteiten gebruikt voor bijvoorbeeld mensen met ernstige verwondingen zoals ontbrekende ledematen?

Hoe zit het met leeftijdsverjonging?

TH- Het is veelzeggend dat je het hebt over de levensduur, want ik wil je dit vertellen. De personen die prioriteit zullen krijgen bij mijn steun zullen diegenen zijn wiens leven in gevaar is voor een lang leven om hun genetisch erfgoed te behouden. En deze mensen die langer zouden moeten leven en die ziektes hebben die hun levensduur veranderen, zullen bovenaan de prioriteitenlijst staan, neem ik aan.

MS- Dus geen 70-jarigen die gezond zijn maar naar de maan willen om er weer 30 te worden?

TH- Ik weet het Michael dat je dat graag zou willen. Maar jammer genoeg gaan mensen wiens leven in gevaar zijn voor. Mensen met kanker of genetische storingen en dodelijke ziektes, zij gaan voor.

MS- Het is misschien nuttig om onderscheid te maken tussen de verschillende wegen.
Het verjongingspotentieel van deze technologieën op de maan – dat is één pad.
Het andere pad is het alchemistische pad. JP had het over de Levensboom die zou worden beschermd door de ‘mierenmensen’ en dat de zaden daarvan aan de aardse alliantie zouden worden gegeven om met de mensheid te delen. Dat suggereert dat er een ander proces is, een ander pad, een alchemistisch pad in tune met de natuur en sommige planten die leven zouden kunnen verlengen. Wat weet je daarvan?

TH- Dat suggereert dat er een ander proces is, een ander pad, een alchemistisch pad… afgestemd zijn op de natuur of dat er bepaalde planten zijn die het leven kunnen verlengen.

MS- Dus wat weet je daarvan?

TH- Belangrijke vraag. Maar wat betreft de mensen die ziek zijn of DNA storingen hebben, zijn niet in staat om te mediteren of hun bewustzijn te verhogen/verruimen. Ze zijn niet in staat om dit, om de impuls te geven om dit te doen en zichzelf te genezen. Ze hebben de hulp van de technologie nodig. Mensen met pijn zijn niet in staat om toegang te krijgen tot hogere bewustzijnstoestanden.

MS- Een vraag over een recente ontwikkeling met betrekking tot de GF die Elena aankondigde op de conferentie over Ningle Mark. Wat betekent het dat de Ningle Mark hebben geratificeerd of ermee hebben ingestemd volwaardig lid te worden van de GF van Werelden?

TH- Dat betekent dat we nu machtiger zijn dan het Cikar rijk, en het Cikar rijk zal worden verslagen en uitgeschakeld op het juiste moment, als de tijd daar is. Want ondanks het feit dat het Cikar rijk niet naar terreur kan grijpen, reiken ze nu naar andere sterrenstelsels en veroorzaken ze grote schade aan andere werelden. Dit moet gestopt worden. Terra is niet de enige plek in dit sterrenstelsel waar de Cikar schade aanrichten — aangericht hebben (want ze zijn er niet meer).

Jullie sterrenstelsel is nu goed beschermd en kan niets meer overkomen zelfs niet middels de sterrenpoorten. Zelfs al zouden we een fout maken en per ongeluk vijanden door de Jupiter sterrenpoort heen laten, zullen we in staat zijn hen onmiddellijk uit te schakelen of minstens te neutraliseren. Negumak zijn een heel machtige cultuur en zijn nu lid van de GFW en we zijn nu het machtigste in dit sterrenstelsel. Het is geweldig nieuws dat deze potentiële dreiging de Negumak cultuur, nu aan de kant staat van rechtvaardigheid en balans.

MS- Ik heb recent een Bosnische onderzoeker van Piramides geïnterviewd. Dr. Sam Osmanagich, en hij vond bewijs van oud reptiliaans soort van Negumak uitziende insectoïden, vechtend met elkaar. Hij vond dat bewijs dat deze buitenaardse roofdierfilms waarin deze dit soort vechtende ET’s worden afgebeeld, waren gebaseerd op feiten. Dus is dat wat er gebeurde in de geschiedenis van de Oude Aarde dat er op een gegeven moment gevechten waren tussen de Negumak en de draconische wezens op aarde?

TH- De Negumak kwamen jullie sterrenstelsel lang geleden binnen. Dit was nog voor de “grote vloed” welke Dryass (?) werd genoemd. De Negumak vielen jullie sterrenstelsel binnen en vocht tegen de Cikar. Mensen herinneren zich dat de planeet Tir, die wij kennen als Mars, een aanwezigheid had van wezens die we herkennen als Negumak. Ze hadden daar een buitenpost. Nu niet meer. Zij vochten tegen de Cikar in de ’grote oorlog’ in jullie sterrenstelsel met als gevolg de explosie en vernietiging van de 5e planeet. Daar waren de Negumak bij betrokken en zij zijn na dit conflict vertrokken. Maar op Aarde herinneren mensen zich hen, want de kolonies die op Mars waren –de mensen en de insectoïden—hebben de verhalen verteld toen ze naar aarde kwamen.

34 min
MS- Wat betreft Oekraïne—één van de probleemgebieden op aarde op het moment. In het verleden hebben we informatie gekregen via jou van JP dat er een SpaceUp was in Kherson onder de Oleshky Sands nationaal park in Oekraïne. Deze SpaceUp die daar begraven ligt… aan welke kiem van beschaving behoort deze toe? Was dat de basis voor een oude beschaving daar in Oekraïne?

TH- Deze ark, onder Oekraïne was een samenstelling van verschillende zaaier-rassen. Ik vertelde je dat sommige arken verschillende samenstellingen zijn van verschillende culturen van de zaaier-groep, omdat niet alle 24 representatief zijn voor alle culturen, maar het aantal was belangrijk. Deze ark in Oekraïne is erg belangrijk. De technologie in deze ark is zeer gewild omdat het technologieën van verschillende zaaier-culturen bevat. Zoals je kunt begrijpen, zijn al deze technologieën verschillend en interessant omdat ze verschillende mogelijkheden bieden voor de reproductie van technologie door het Terraanse leger in de negatieve factie en voor hen erg belangrijk is om te bemachtigen.

36:25
In de tijd zat er in deze ark een kleine kolonie van de intergalactische confederatie. De Ark was echter een groot ruimteschip. Ze hebben er een stad omheen gebouwd en niet ver hiervandaan kun je piramides vinden, verstopt onder vegetatie in oost-centraal Europa.

MS- Het lijkt erop dat het Oekraïense leger een poging doet om een offensief te starten om Kherson te heroveren…het gebied waar de Ark is. Voor mij is dat een teken dat rivaliserende facties vechten om de controle over de ruimte ark (schip).

TH- Maar waarom zouden aardse militaire facties zo hard vechten? Ze slachten burgers af om een peninsula te herstellen dat kaal is en waar niets op staat. Dit slaat nergens op. Dit komt omdat deze peninsula de hub is voor een heleboel laboratoria en faciliteiten die de negatieven rond de ark hebben gebouwd. Ze wilden de technologie van de Ark gebruiken voor hun eigen belang en creëerden centra voor genetische modificatie en onderzoek. Ze wilden wezens en mensen creëren met speciale gaven. Ze begonnen in dit gebied onder de grond een leger van klonen met geavanceerde capaciteiten op te bouwen. Ze experimenteerden ook met ziektes die in de atmosfeer verspreid zouden worden en ook veel met wapens. Deze faciliteit onder de peninsula in Oekraïne is de hub voor verschillende laboratoria die met wapens experimenteren op deze planeet om de bevolking af te slachten. Dit zou extreem dramatisch zijn geweest voor de hele bevolking van Terra als deze plannen zouden zijn voltooid. Maar nu is er geen reden meer tot zorg. De faciliteiten zijn overgenomen door de Aarde Alliantie welke de hybriden hebben bevrijd en naar plekken met medische hulp zijn gebracht. Tot mijn spijt moet ik zeggen dat velen van deze hybriden gedood moesten worden omdat ze afgezien van dat ze extreme pijn ervoeren, ook machtige wapens waren, geprogrammeerd met AI gekoppeld aan biologie. Het was ontoelaatbaar dat zijn vrij zouden komen dus het was noodzakelijk om ze van de wereld te verwijderen en hun levens te beëindigen hoe zeer we dat ook betreuren.

MS- Was dit een van de motivaties van Poetin toen hij dit gebied in Oekraïne veroverde? Om een halt toe te brengen aan het exploiteren van de Technologieën van het ruimteschip waardoor biologische wapens gecreëerd werden en andere massavernietigingswapens.

TH- Poetin had geen interesse in de Ark want hij had toch al vrij toegang tot deze technologieën. Hij heeft deze operatie geleid om een halt toe te roepen aan de laboratoria and fabrieken van hybride wezens omdat dit onze planeet zou hebben verwoest. Dit was de sleuteloperatie om de mensen op onze planeet te bevrijden van de potentiële tirannie en bezetting van de menselijke duisteren. Door een eind te maken aan de productie van ziekten en klonen zijn jullie nu op het punt gekomen dat jullie een positieve toekomst tegemoet kunnen gaan.

Vladimir Poetin, ik mag niet veel over hem zeggen, maar hij wordt uitgemaakt voor de ‘Duistere’, maar dat is hij niet. Hij werkt vóór en samen met de mensheid wie hij dan ook is.

42:25
MS- Als we kijken naar het Israël-Palestina conflict en het lijkt erop dat veel mensen claimen dat de aanval van Hamas (terroristen) op Israëlische burgers geoorloofd was. Een beroemde journalist Seymour Hersh zei dat twee van de drie Israëlische bataljons vlak voor de aanval waren teruggetrokken waardoor het mogelijk is geworden dat het gebeurde.

Was deze aanval geoorloofd en waarom?

TH- Nee dat hebben wij niet toegestaan. Het was een menselijk conflict. Afgezien van het feit dat we hebben getracht het aantal slachtoffers te beperken hebben we ook veel burgers gered. Maar zoals de High Commander jullie verteld heeft was dit georganiseer door de Deep State. Twee facties in deze oorlog zijn eigendom van dezelfde mensen en zij hebben dit gespeeld om mensen ertoe te brengen hun aandacht op dit deel van de wereld te vestigen omdat er andere prioritaire gebeurtenissen op deze planeet plaatsvinden met betrekking tot de evolutie van jullie planeet en de onthulling van de waarheid. Wat er gebeurde in Israël en het gebied is het afleiden van de aandacht door de mensen bezorgd te maken, maar ook dit is een industrie voor deze twee partijen om zoveel mogelijk winst te maken voordat ze falen omdat ze falen. Deze twee facties zijn eigendom van dezelfde mensen die de financiële sleutels van jullie systeem op Terra in handen hebben.

44:30
MS- Vele mensen vragen zich af waarom de GF het Israëlisch-Palestijnse conflict niet beëindigt.

TH- Jullie zijn als planetaire cultuur geen lid van de Galactische Federatie van Werelden (GFW). We zijn daarom niet geoorloofd om deel te nemen in conflicten tussen mensen geleid door mensen. Nu hebben we ingegrepen met behulp van de Aarde Alliantie. Dat is de reden waarom we dit soort Allianties maken, zodat wanneer planetaire culturen bedreigd worden door iets van buitenaf en niet direct door ons beschermd kunnen worden, dat ze in staat zijn zelf te vechten met behulp van onze middelen.

MS- Kan het Solar Warden programma [secret space program] ingrijpen?

TH- Dat zou openbaarmaking verstoren.

MS- Is dit Israëlisch-Palestijns conflict onderdeel van het ontwakingsproces van de mensheid zo dat de voorwaarden gecreëerd worden om Solar Warden en openbaring te laten plaatsvinden?

TH- De Duisteren hebben de operatie van Israël-Palestina gecreëerd.

Dit maakt geen deel uit van een plan tot openbaarmaking van de waarheid. Maar als je kijkt vanuit een hoger perspectief achter de realiteit, dan zie je dat er vanuit de bron een hogere wil is dat alle wonden gemaakt worden om te ontdekken dat je jezelf kunt helen. De bron zet acteurs in om evolutie te creëren. Dit is moeilijk uit te leggen aan de mensen. Want zij die lijden kunnen dit niet horen. Dit speelt ook een rol in het opengaan van je bewustzijn en evolutie zowel als planetair bewustzijn. Want de duisteren creëren oorlogen. Zij bezitten het financieel systeem en de benzine industrie bezitten, zijn ook acteurs van de bron. Alles om evolutie te bevorderen. Want conflicten maken je sterker en intelligenter.

47:57
MS- In het verleden heeft Oona gezegd dat 2023 het jaar van openbaarmaking en bevrijding zou zijn. Thor Han heeft gezegd dat het een beetje vooruitgeschoven zou worden naar 2024. Is dat nog steeds het plan?

TH- Het grote plan van openbaring had in 2023 moeten plaatsvinden en ik heb het definitieve plan daartoe gegeven aan Generaal van Herck. Dit geeft aan dat er een vertraging heeft plaats gevonden en wij hebben overdacht wat we nu zouden gaan doen. Het zou als het goed is in 2024 plaats moeten vinden, maar ik moet zeggen dat de ‘Duisteren’ die deze wereld nog steeds op financieel en economisch gebied in hun macht hebben, zullen tot het bittere einde vechten. Dit zou nog een vertraging kunnen betekenen, we weten het niet.

MS- De GF heeft aangegeven dat de bevrijding van deze planeet plaats gaat vinden, of dat nou in 2023 of 2024 gebeurt of nog een vertraging, maar uiteindelijk zal het gebeuren. We zullen een geboorteproces doormaken, dus moeten we optimistisch blijven en hoge frequenties genereren om dit geboorteproces van Nieuwe aarde te helpen.

Maar tegelijkertijd brengen anderen de informatie naar buiten dat de aarde in de macht zal zijn van de duisteren en dat de toekomst er somber uitziet en dat we een zonnevlam nodig hebben om alles te resetten. Is dat propaganda of zijn dat verschillende tijdlijnen?

TH- Er is één tijdlijn. Zij die werken met sombere verhalen werken voor de Duisteren. Als er een vertraging optreedt, houdt dan voor ogen dat het een kans is om bewustzijn te vergroten.

Neem al het bedrog en kwaad dat deze wereld is aangedaan en gebruik het als een hulpmiddel om de realiteit van je eigen bewustzijn bloot te leggen. Hoe reageer je hierop en hoe kun je dit verwerken en het hogere plaatje zien. Wat genereert dit op het niveau van het universum? Wat is dit op het niveau van het begrip van de bron en de wil en de plannen van de grotere Schepper? Probeer alle schade en vertragingen te begrijpen die in waarheid werken voor de evolutie van de mensheid. Dit is een kans die aan de mensheid wordt gegeven om te begrijpen en beter voorbereid te zijn wanneer de waarheid naar buiten komt. Je weet dat het pijnlijk kan lijken, maar aan het einde van het spel dient het je evolutie en bereidt het je beter voor. Hoe meer uitstel, hoe meer kans je krijgt om jezelf voor te bereiden. Dit is dus een goede uitdaging. De duisteren kunnen niet winnen wanneer ze iets proberen te doen om de mensheid in trilling naar beneden te sleuren.

Neem alles wat er gebeurt als een uitdaging en een hulpmiddel en stap voor stap

MS- Wat zou je zeggen tegen mensen die tegen hun grens oplopen. Of het nou financieel is of gezondheid, emoties, niet meer in staat om langer te wachten.

TH- Hoop houden, hoe moeilijk het ook is. Deze mensen zijn zoals zo veel mensen op de planeet aan het eind van hun latijn en in grote pijn.
Ik zou zeggen om te kijken naar al het moois om hen heen en het leven te waarderen. Ze kunnen de levensadem genieten en genieten van het zonnetje op hun gezicht, hun families en geliefden. Zoek geluk in de momenten die je gegund zijn. Elke ademhaling in en uit je longen is een kadootje. Elke seconde dat je leeft is een gift van de bron en dat dien je te eren en te vieren. Als je geen hoop meer hebt, vier dan het moment. Als je het moment viert, creëer je een hoopvolle toekomst, want dan grond je dat in wie je bent. Ik beveel mensen aan om te mediteren en het geluk te vinden in elke seconde die ze gegeven is en te genieten van de zon van jullie ster op jullie gezicht.

ED- Wat adviseer jij TH aan de mensen die bewijs willen dat je er bent. Die contact willen met ET’s.

TH- Kijk omhoog naar de lucht en je zult ons elke dag zien. Je moet je bewustzijn verheffen naar een hoger niveau en dan zul je onze schepen zien die in de 3e dimensie zijn. Jullie moeten omhoogkijken en ook in jullie hart. Je kunt contact maken met het bewustzijn en het tegenwoordige moment.

Ik zal jullie vertellen wat er wordt gegenereerd door al onze schepen, er zijn er nu enkele duizenden in jullie sterrensysteem. We creëren een bewustzijnsschild en we kunnen het jullie laten voelen als jullie je hart openen, dan zullen jullie onze aanwezigheid in jullie lucht voelen en kunnen jullie ons bewustzijn voelen, het veld van het bewustzijn van al onze schepen en dit is een prachtige ervaring. Je moet ons voelen en ons dichtbij voelen. Heb je ooit gemerkt dat wanneer je een van onze schepen ziet er een verbinding in bewustzijn is? Weet je, je voelt en verbeeld je nu alle honderdduizenden mensen zoals wij in jullie sterrenstelsels. Ik zeg nu miljoenen. Wij zijn hier en ons bewustzijnsveld communiceert met dat van jullie. Probeer het morfogenetisch veld van jullie planeet te verbinden met het veld van ons bewustzijn. Er valt veel te winnen. Op deze manier zal jullie bewustzijn evolueren naar een hoger niveau om zich te verbinden met intergalactische en galactische culturen. Het zal prachtig zijn om te ervaren.

Vertaling: Silvia – voor wakkeremensen.org