Remote Viewing VS Presidentiële Ontmoetingen

Remote Viewing VS Presidentiële Ontmoetingen
met Buitenaardsen & Geheime Overeenkomsten.

Dr. Michael Salla – Galactische Federatie van Licht – 29  APRIL 2021

Een van de minst begrepen processen in de moderne geschiedenis van UFO’s zijn de geheime ontmoetingen tussen “Presidential Meetings with Extraterrestrials,”, en de daaropvolgende afspraken die daaruit voortkwamen. Een aantal insiders en ooggetuigen hebben zich in de loop der jaren gemeld om hun kennis te delen over deze zeer geheime gebeurtenissen, die tot op de dag van vandaag geheim blijven en hevig worden betwist onder UFO-onderzoekers.

Aan dit geheel van getuigenissen die bewijzen dat dergelijke ontmoetingen en overeenkomsten hebben plaatsgevonden, kunnen we nu recente remote viewing sessies toevoegen die zijn uitgevoerd door het Farsight Institute volgens een wetenschappelijk rigoureus protocol. De gegevens van Farsight geven ons een onafhankelijke manier om de eerdere getuigenissen te evalueren over ontmoetingen van Amerikaanse Presidenten met buitenaardsen en het sluiten van overeenkomsten met buitenaardsen. Voordat ik de recente Farsight remote viewing sessies over “Presidentiële ontmoetingen met buitenaardsen” bespreek, moet ik uitleggen wat al bekend was uit meerdere bronnen over dergelijke ontmoetingen.

De eerste verwijzingen naar ontmoetingen van Amerikaanse presidenten met buitenaardsen kwamen uit een brief gedateerd 16 april 1954, die werd geschreven door een zeer gerespecteerde metafysische leider, Gerald Light, minder dan twee maanden nadat President Eisenhower naar verluidt een ontmoeting had met een buitenaardse delegatie op de luchtmachtbasis Edwards. Light’s brief beschreef zijn verslag uit de eerste hand van de ontmoeting en de gebeurtenissen die plaatsvonden nadat een delegatie van menselijk uitziende buitenaardsen arriveerde in een vliegende schotel.

Light beschreef de verwachtingen dat het publiek de waarheid zou worden verteld door de Eisenhower regering, maar in plaats daarvan werd op hoog niveau een doofpotoperatie uitgevoerd. Helaas was er geen onafhankelijke bevestiging van de gedenkwaardige ontmoeting waarvan Light zegt getuige te zijn geweest. Het gevolg was dat Light’s verhaal snel werd weggewuifd, belachelijk gemaakt en vergeten door het grote publiek.

In de daaropvolgende decennia kwamen anonieme klokkenluiders af en toe naar voren om geïnterviewd te worden door een onverschrokken journalist of dappere UFO onderzoekers, zoals Timothy Good, die de informatie opnamen in hun krantenartikelen of boeken. Good’s boek uit 1991, Alien Contact, was een van de eersten die details vrijgaf over de buitenaardse ontmoeting van Eisenhower. Zeer weinigen waren bereid om dit bekend te maken en de kritiek, spot en risico’s te trotseren die gepaard gaan met het naar buiten treden over zo’n hoogst geheim onderwerp.

In 1991 bracht een voormalig top inlichtingenofficier van de Amerikaanse Marine, William Cooper, zijn zeer controversiële boek uit, Behold a Pale Horse, waarin hij een deel van de inhoud onthulde van officiële dossiers waarvan hij getuige was geweest en die een beschrijving gaven van een ontmoeting tussen President Eisenhower en verschillende delegaties van buitenaardsen op Edwards AFB en andere locaties in de periode 1954-1955. Cooper zei dat de eerste delegatie er niet in slaagde een overeenkomst te bereiken met Eisenhower’s regering, maar hem waarschuwde voor een tweede buitenaardse groep die spoedig contact zou maken. Eisenhower werd verteld dat deze laatste groep meer bereid zou zijn om tot een overeenkomst te komen, maar verraderlijk zou blijken te zijn, en de planeet op een zeer duister pad zou brengen.

Cooper zei dat er uiteindelijk een overeenkomst werd bereikt die een beperkt aantal buitenaardse ontvoeringen toestond, maar dat deze exponentieel toenamen als gevolg van de toestemming die werd gegeven (zie mijn artikel van januari 2004).

Begin 2007 doken getuigenverklaringen uit de eerste hand op van een aantal getuigen die in februari 1955 op Holloman AFB aanwezig waren geweest, die voor het eerst onomstotelijk aantoonden dat er inderdaad een tweede ontmoeting had plaatsgevonden. UFO researcher Art Campbell verzamelde een aantal van deze verslagen van insiders over wat er gebeurde, samen met documenten die hun getuigenissen bevestigen. Kortom, President Eisenhower werd gezien terwijl hij in een vliegende schotel stapte die was geland, maar er kwamen weinig details naar voren over wat er werd besproken en de inzittenden van het vaartuig.

Met de remote viewing gegevens die onlangs werden verstrekt door Dr. Courtney Brown en zijn team van remote viewers, is er nu voor het eerst een onafhankelijke manier beschikbaar om dergelijke insider accounts te bevestigen. Bovendien wordt een zeldzame blik geworpen op deze hoogst geheime ontmoetingen tussen Amerikaanse Presidenten en buitenaardsen, en wat er werd afgesproken.

Zoals uitgelegd in mijn vorige artikel over de remote viewing protocollen van het Farsight Instituut, worden alle sessies uitgevoerd onder “blinde condities.” De remote viewer wordt simpelweg verteld een doel te bekijken, b.v. “Doel X”, zonder enige details te krijgen. Alleen de persoon die de sessies opzet, Dr. Brown, is op de hoogte van het doelwit. Hier zijn de twee doelen die werden gegeven aan de vijf remote viewers die deelnamen aan de sessies.

Doel 1: De eerste ontmoeting tussen een president van de VS en buitenaardsen van de Galactische Federatie van Werelden tijdens de 20e Eeuw.

Doel 2:

Deel A: De ontmoeting op het hoogste niveau tussen een president van de VS en/of zijn vertegenwoordigers en Reptiliaanse buitenaardsen en/of hun vertegenwoordigers tijdens de 20e Eeuw.

Deel B: De eerste ontmoeting tussen een president van de VS en/of zijn vertegenwoordigers en buitenaardsen van het Orionstelsel tijdens de 20e Eeuw.

Hoewel er aanzienlijke verschillen waren tussen de remote viewers over bepaalde details van de scènes waarvan zij getuige waren, had het algemene beeld dat zij beschreven een opmerkelijke samenhang. Dit is een van de verbluffende aspecten van meervoudige remote viewing sessies van blinde doelen door hoog opgeleide en bekwame remote viewers. Het is gemakkelijk te begrijpen waarom de US Intelligence Community al tientallen jaren gebruik maakt van remote viewing als aanvulling op informatie die wordt verzameld via andere traditionele bronnen: menselijke (HUMINT), elektronische (ELINT), fotografische (IMINT), enz.

In het geval van Doelen 1 en 2, waren de remote viewers in staat om onafhankelijk te bevestigen dat hoge menselijke vertegenwoordigers (Eisenhower administratie) een ontmoeting hadden met verschillende groepen buitenaardsen die in ruimtetuigen aankwamen op afgelegen locaties waar ontmoetingen plaatsvonden. De buitenaardsen kwamen van concurrerende allianties; sommigen zagen er menselijk uit (Galactic Federation of Worlds), terwijl anderen Reptilians waren (Draco Empire) of geallieerd met hen (Orion Collective).

Sommige onderhandelingen verliepen slecht (Galactische Federatie), terwijl andere tot het sluiten van overeenkomsten leidden (Draco en Orion). De succesvolle buitenaardse groepen gaven technologieën in ruil voor menselijke genetica of toestemming om bases op Aarde te vestigen.

De menselijke leider (Eisenhower) had uiteindelijk veel spijt van het weggeven van iets waardevols (mensen) voor wat hij herkende als technologische snuisterijen. Aan de andere kant hadden de buitenaardsen die een overeenkomst hadden bereikt (Draco en Orion) het gevoel dat zij een belangrijke overwinning hadden behaald op hun vijanden (Galactische Federatie).

Dit suggereerde dat de menselijke kant (VS) onderhandelde vanuit een zwakke positie omdat zij geen van de verschillende buitenaardse groepen als vijanden zagen maar als neutrale bieders in een onderhandeling. Daarentegen zagen de Reptilian-geallieerde buitenaardsen de (Aarde) menselijke kant als naïeve natuurlijke vijanden die gemanipuleerd en uitgebuit moesten worden terwijl zij technologische steun veinsden.

Na het bekijken van de observaties van de remote viewers, moet men inzien dat zij in algemene termen spraken over menselijke en niet-menselijke subjecten die elkaar op verschillende plaatsen ontmoetten en met elkaar in wisselwerking stonden, zonder specifieke groepen of locaties te noemen. Het is pas wanneer Dr. Brown hun gegevens analyseert in relatie tot de twee doelen die hij voor de sessies had gesteld, dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er was gebeurd.

Dit is hoe Dr. Brown de remote viewing gegevens samenvatte:

Er was een ontmoeting, niet slechts één ontmoeting, maar een paar ontmoetingen. De bijeenkomsten waren tussen verschillende buitenaardse groepen en een of meer Amerikaanse presidenten en hun vertegenwoordigers. De ET’s waren niet allemaal dezelfde mening toegedaan. Ze wilden allemaal iets. Sommigen leken de mensheid te willen waarschuwen om geen deal te sluiten met andere ET groepen. Iedereen wilde een soort alliantie. Maar de leiders van de VS wilden ook iets, dingen.

Inderdaad, de leiders van de mensheid leken wanhopig om een deal te sluiten, en die wanhoop leidde tot een deal die velen nu diep betreuren. Dit is een van de redenen voor de voortdurende geheimhouding. De deal was zo slecht dat de huidige menselijke leiders er niet over durven te praten. Dus van de kant van de ET, en van de kant van de menselijke leiders, blijft het stil.

Wat hier opmerkelijk is, is dat de remote viewing gegevens veel bevestigen van wat insiders hebben onthuld over geheime ontmoetingen tussen de Eisenhower regering en buitenaardsen daterend uit 1954. De eerste ontmoeting met vertegenwoordigers van de Galactische Federatie leidde niet tot overeenkomsten, maar latere besprekingen met de Reptilian en Orion allianties wel.

De waarschuwingen van de eerste groep buitenaardsen (Galactische Federatie) werden in de wind geslagen, en de afspraken die met de tweede groep (Draco en Orion alliantie) werden gemaakt, werden door President Eisenhower betreurd.

Het is bekend dat President Eisenhower zeer ongelukkig was met de manier waarop de buitenaardse kwestie werd beheerd door de Majestic-12 Groep (MJ-12). Terwijl President Truman MJ-12 in september 1947 had opgericht, gaf Eisenhower het veel meer macht op aanbeveling van nationale veiligheidsadviseurs zoals Nelson Rockefeller.

Eisenhower uitte zijn teleurstelling in privégesprekken met vertrouwde militaire adviseurs en dreigde zelfs Area 51’s S-4 faciliteit binnen te vallen waar buitenaardse technologieën werden opgeslagen en bestudeerd door MJ-12 personeel. Geavanceerde buitenaardse technologieën werden met beperkt succes teruggedraaid, zoals bevestigd door Bob Lazar in 1989. Ondertussen werden steeds meer mensen ontvoerd door buitenaardsen en onderworpen aan genetische experimenten.

Eisenhower’s besef dat de afspraak met de buitenaardsen een slechte was leidde tot zijn beroemde afscheidsrede over de gevaren van het Militair Industrieel Complex en waarschuwde President Kennedy voor de MJ-12 Groep.

Desalniettemin blijven de afspraken tot op de dag van vandaag bestaan, zoals blijkt uit Dan Sherman, een voormalig US Air Force elektronische communicatie expert (1982-1994) die in 1998 in zijn boek, Above Black: Project Preserve Destiny, dat de NSA hem had opgeleid om te communiceren met Grey buitenaardsen die verslag deden van de ontvoeringen die zij uitvoerden. Toen Sherman zich realiseerde dat er een geheime overeenkomst bestond tussen buitenaardsen en de Amerikaanse regering die ontvoeringen toestond, besloot hij ontslag te nemen en verliet hij vol afschuw de luchtmacht.

De overeenkomsten gaan veel verder dan alleen het toestaan van het ontvoeren van mensen voor genetische experimenten. Volgens meerdere rapporten van ingewijden strekken de overeenkomsten zich ook uit tot soldaten die op missies worden gestuurd om te strijden tegen Reptiliaanse buitenaardsen met weinig kans op succes, en miljoenen die jaarlijks verdwijnen in een slavenhandel waarbij individuen worden gestuurd naar afgelegen diepe ondergrondse bases (DUMB’s) of locaties buiten de planeten (Maan en Mars) zonder vooruitzicht op terugkeer.

Dit alles maakt het gemakkelijker om Dr. Brown’s conclusie te waarderen dat menselijke politieke leiders bang zijn om de verschillende overeenkomsten die met buitenaardsen zijn gesloten te onthullen. De reactie van het publiek op het vernemen van de waarheid zou volslagen afschuw zijn en een onmiddellijke eis om dergelijke overeenkomsten te beëindigen. De verwachte reactie van het publiek is zeer hoog onder de factoren die het geheimhoudingssysteem in stand houden dat nog steeds van kracht is decennia nadat de eerste overeenkomsten voor het eerst werden bereikt en periodiek worden vernieuwd in het volste geheim, zonder dat het publiek iets te weten komt over de overeenkomsten en hun verborgen bepalingen.

Dr. Brown’s remote viewing sessies over “Presidentiële Ontmoetingen met Buitenaardsen” leveren een waardevolle ondersteunende bron van bewijs dat zulke ontmoetingen werkelijk hebben plaatsgevonden, en hebben geresulteerd in overeenkomsten met manipulatieve buitenaardse groepen die de evolutie en ontwikkeling van de mensheid blijven plagen. Intussen heeft de buitenaardse groep (Galactische Federatie) die in de jaren ’50 door Amerikaanse functionarissen werd afgewezen, stilletjes gewacht op de dag dat de eerdere onderdrukkende overeenkomsten publiekelijk zouden worden ontmaskerd, en worden vervangen door meer rechtvaardige regelingen.

Nu de mensheid haar Grote Ontwaken ondergaat en leert van de vele duistere activiteiten van de Deep State en zijn bondgenoten, zal het belangrijk zijn om de volledige onthulling van deze geheime overeenkomsten op te nemen. Het meest kritieke is dat we bevriend moeten raken met de Galactische Federatie van Werelden wiens vertegenwoordigers ons als eersten waarschuwden voor de gevaren van overeenkomsten met de Orion en Draconische buitenaardse alliantie, en een belangrijke rol achter de schermen hebben gespeeld in het assisteren van het Grote Ontwaken van de mensheid.

© Michael E. Salla, Ph.D.

Opmerking: Video’s met het op afstand bekijken van Presidentiële Ontmoetingen met Buitenaardsen zijn beschikbaar bij het Farsight Institute.

Originele Bron

klik hieronder op de afbeelding om de video te bekijken op Rumble

 

Vertaling: Martien