JP Update – Het activeringsjuweel terugbrengen naar de Atlantic Space Ark

JP Update – Het activeringsjuweel terugbrengen naar de Atlantic Space Ark

Medio september 2023 maakte JP deel uit van een gezamenlijke missie om een activeringsjuweel terug te geven dat eerder in juli 2023 uit de Atlantic Space Ark was gehaald.

Hij beschreef hoe vijf Noordse buitenaardse wezens het juweel overhandigden aan JP’s team van vier speciale operators nadat het was verwijderd, door hen geretourneerd. Vier van de Scandinaviërs sloten zich aan bij het team van JP toen ze afdaalden in de ruimteark vanaf een donutvormig marineschip. Nadat het uit de ruimteark was gehaald, werd het juweel gebruikt om oude technologieën over de hele wereld te activeren.

Opnieuw beschreef JP de diepe emoties van verdriet en geluk die door het juweel werden gecreëerd en die alle leden van het gezamenlijke team, inclusief de vier Scandinavische landen, beïnvloedden.

Na voltooiing van de missie zei JP dat de ark in beweging was gekomen en zich spoedig zou losmaken van de liftschacht die hem met het marineschip verbond. JP kreeg te horen dat de ruimteark nu in beweging was en naar verwachting de ruimte in zou stijgen met de nadering van een nieuwe Atlantische orkaan.

Ga voor meer interviews, artikelen, foto’s en video’s over JP naar:

https://exopolitics.org/jp-articles-p… Voor deel 1 van US Army Insider Missions, met de missies van JP, ga naar: https://exopolitics.org/us-army-insid…

Michael Salla

Vertaling: wakkeremensen.org