Geheime Ondergrondse Oorlog Bereikt Zijn Laatste Countdown

 

Geheime Ondergrondse Oorlog Bereikt Zijn Laatste Countdown

Geschreven door Dr Michael Salla – 27 oktober 2021

Volgens Val Nek, een Hoge Commandant van de Galactische Federatie van Werelden, zijn we de Final Countdown ingegaan in een epische oorlog achter de schermen die plaatsvindt in afgelegen ondergrondse faciliteiten verspreid over de VS en de rest van de planeet. Zijn laatste update, doorgegeven via zijn contactpersoon, Megan Rose, geeft veel details over gecoördineerde militaire campagnes uitgevoerd door speciale strijdkrachten die behoren tot een Aardse Alliantie die samenwerken met hun collega’s van de Galactische Federatie met als doel het verwijderen van de laatste overblijfselen van een Deep State buitenaardse alliantie die zich verschanst heeft in meerdere ondergrondse faciliteiten.

Op 14 oktober gaf Megan de volgende update door van Val Nek [VN]:

VN: Het einde van de oorlog is nabij. De Federatie en de Aardse Alliantie hebben voldoende voorbereidingen getroffen om de communicatiesystemen op Terra volledig veilig te maken. De radiofrequenties, die gehackt waren door de Orion Grijzen, drieletteragentschappen en de Duistere Vloot, zijn nu in handen van de Earth Alliance. Zoals ik al eerder zei, heeft de Earth Alliance samen met de Federatie gevochten om de planeet terug te veroveren. Het laatste deel van deze oorlog, het aftellen, is de ondergrondse oorlog. De ondergrondse oorlog is een van de bloedigste en gruwelijkste oorlogen die we ooit hebben gevoerd. Ik weet zeker dat het Terraanse leger hetzelfde kan zeggen.

Wat Val Nek hier beschrijft lijkt niet op de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog, toen Nazi-Duitsland en Keizerlijk Japan tot het bittere einde vochten. Dit diende een dubbel doel. Om de geallieerde machten tegen te werken door vitale civiele infrastructuur te vernietigen die nodig was voor de nationale wederopbouw, en ook om tijd te geven om personeel en middelen naar ondergrondse bases in Antarctica en Zuid-Amerika te brengen voor de oprichting van een geheim ruimteprogramma ‘Dark Fleet’ (aka ‘Nacht Waffen’) dat formeel geallieerd was met het Draconische Rijk.

Hoewel de uitkomst van de oorlog misschien duidelijk is, kan worden voorspeld dat de Deep State, net als de nazi’s voor hen, de oorlog verlengt om levens en infrastructuur te vernietigen in een daad van kwaadaardigheid, terwijl het de gelegenheid aangrijpt om al het personeel en alle middelen die het kan weg te halen van de slagvelden naar overgebleven ‘veilige locaties’ op Aarde, ons zonnestelsel of elders in de melkweg.

Val Nek vervolgde zijn update door te beschrijven hoe soldaten van de Earth Alliance die gewond waren geraakt in de woeste ondergrondse gevechten worden genezen:

In eerdere verslagen heb ik gezegd dat deze soldaten hun toevlucht zoeken in de genezingstechnologieën die beschikbaar zijn op het Lunar Operations Command, dat binnenkort zal worden uitgebreid tot een volledig functionele, ultramoderne faciliteit met technologie van hogere dichtheid, zoals beschreven in de Jupiter-overeenkomsten. Hoewel ik niet voor de Earth Alliance kan spreken, kan ik wel melden dat de taken van de Federatie met betrekking tot het schoonmaken en ontruimen van ondergrondse bases nu voltooid zijn. Dit is uitstekend nieuws.

In een eerder rapport meldde Val Nek hoe het Lunar Operations Command werd omgevormd tot een medische faciliteit waar de Galactische Federatie genezende wetenschap en technologieën introduceerde aan de Earth Alliance. Grote bedrijven waren betrokken bij de massaproductie van deze geavanceerde genezingstechnologieën voor de uiteindelijke vrijgave aan de mensheid.

Belangrijk is dat ik in een eerder artikel JP aanhaalde, een dienstdoend lid van het Amerikaanse leger die ik sinds 2008 ken, die onthulde dat hij en collega’s van het leger naar de maan werden gestuurd om nieuwe faciliteiten te bouwen voor een multinationale alliantie die samenwerkte met ‘Noordse’ buitenaardsen. Dit was een belangrijke bevestiging van wat Val Nek eerder heeft beweerd en maakt het aannemelijk dat gewonde Special Forces naar de Maan worden gebracht om te genezen.

Val Nek’s update besprak vervolgens twee belangrijke Amerikaanse bases waar ondergrondse gevechten plaatsvonden:

Er zijn twee bases waar we ons het laatst zorgen over maakten: de Dulce Base en Area 51. Zoals Commandant Ereydon eerder rapporteerde, werden Orion Grijzen gevangen genomen en waren we in staat om hun energiefrequentie te identificeren, hun genetische codering die hun bewustzijn verbond. Ik kan bevestigen dat deze code inderdaad gehackt werd en binnenkort zullen alle communicatiesystemen in Terra beveiligd zijn. Er zijn in dat opzicht op dit moment geen buitenaardse bedreigingen meer voor Terra. De Alliantie heeft de taak om de servers te herstellen, de frequentie van de servers te veranderen en de satellietcommunicatie te vervangen. Ze hebben alles wat ze nodig hebben, ze hebben de technologie. We zijn verder gegaan met de bevrijding van Planeet Terra.

Val Nek verwees hier naar een eerder rapport van Thor Han Eredyon, een andere commandant van de Galactische Federatie, dat werd doorgegeven door Elena Danaan, waarin de gevangenneming van negen Orion Gray buitenaardse wezens werd besproken. Opnieuw was er onafhankelijke bevestiging voor een dergelijke bewering, die afkomstig was van een andere contactpersoon, Alex Collier, die beschreef wat hij had geleerd van de Andromeda Raad over de gevangenneming van een groep Orion Gray’s.

Ik stelde Val Nek een reeks vragen over zijn update die Megan hem vriendelijk doorgaf en ik kreeg de volgende antwoorden:

Vraag 1: Je beschrijft de gevechten op deze ondergrondse bases als bijzonder hevig. Kunt u details geven over deze gevechten in termen van gebruikte wapens, personeel en hun locaties?

VN: Ja, ik kan spreken namens federatiepersoneel dat aan de zijde van de Earth Alliance heeft gevochten. Het is belangrijk op te merken dat het de plicht van de Federatie is om buitenaardse aanwezigheid in deze gebieden te verwijderen. In het belang van de training van het Terraanse leger vochten ook menselijke soldaten mee om sommige gebieden met de Federatie te elimineren. De meeste van deze menselijke soldaten hebben nog nooit zulke verschrikkingen gezien en ze verdienen ons grootste respect. De wapens die werden gebruikt om de kwaadaardige buitenaardse aanwezigheid in deze gebieden te ontmantelen, zijn gemeenschappelijk voor de Federatie en zullen in de toekomst worden gemaakt voor gebruik door de Earth Alliance. Je kunt ze het beste omschrijven als laserkanonnen. Ze zenden een hoogfrequente “laser” uit die de atomaire bindingen van een structuur of persoon de-magnetiseert, wat trauma en de dood tot gevolg heeft. Deze apparaten zijn relatief eenvoudig en effectief in de 4e en 5e dichtheid, waar de meeste van deze wezens verblijven. De meeste van deze menselijke soldaten zijn niet in staat om effectief met het blote oog te zien in 4D of 5D. Ze hebben speciale superpakken met helmen om te kunnen zien.

Dit is geen technologie van de Federatie, eerder iets dat eerder in hun ruimteprogramma’s werd ontwikkeld, maar niettemin effectief is. Onze militaire strategie was als volgt: isoleer een deel van de basis en val aan. Dit werd gedaan op een manier om het meeste leven te behouden, aangezien deze wezens en corrupte militaire functionarissen mensen en andere wezens gijzelen voor experimenten.

Ik hoorde voor het eerst over supersoldaatpakken die werden gedragen door personeel van geheime ruimteprogramma’s in 2014 van Randy Cramer, die zegt dat hij van 1987 tot 2007 in een 20 en terug programma heeft gediend. Hij beschreef hoe hij werd getraind om te strijden tegen inheemse buitenaardse soorten op Mars namens een door bedrijven geleid geheim ruimteprogramma waarvoor Amerikaanse mariniers in het geheim werden gerekruteerd om het te beschermen.

Cramer’s getuigenis werd ondersteund door Michael Gerloff, een voormalig militair van het Amerikaanse Korps Mariniers en Washington State Trooper, die uitgebreide documentatie verschafte over zijn beweringen dat Amerikaanse mariniers tijdens hun trainingskamp werden gerekruteerd voor een geheim ruimtevaartprogramma. Ironisch genoeg bewapende de Galactische Federatie in het geheim de inheemse Marsbewoners om tegen de Dark Fleet en de bedrijfsalliantie te vechten en zo hun planeet te bevrijden.

Later gaf Val Nek aanvullende informatie in antwoord op vraag 1.

V1: VN: Ik wil graag toevoegen dat de Dulce basis en Area 51 als laatste werden ontruimd vanwege hooggeplaatste grijze bewoners van de Orion groep. Deze wezens droegen een master frequentie die nodig was om hun bewustzijn en de internet systemen van Terra te hacken. Area 51 is lange tijd gebruikt als basis door de Killy Tokurt, of Tall Whites, in het bijzonder, en functionarissen van de corrupte Terraanse regering. Deze wezens, kan ik melden, een klein aantal van hen, werden ook gevangen genomen voor een soortgelijk doel. De Killy Tokurt hebben connecties met de Terraanse regering. De Killy Tokurt hebben al heel lang bepaalde diensten aangeboden aan Terraanse regeringen, die ik niet zal onthullen, maar die deel uitmaken van de buitenaardse infiltratie. Ik kan melden dat deze informatie is teruggevonden en we werken ijverig samen met de alliantie.

We hebben uitgebreide informatie over de Tall Whites (ook wel Killy Tokurt genoemd) dankzij de onthullingen van Dr. Charles Hall, die bijna drie jaar lang weerman was voor de USAF op de luchtmachtbasis Nellis in het midden van de jaren 60. Hij schreef vijf delen over de geschiedenis van de Tall Whites. Hij schreef een vijfdelige serie boeken met de titel Millennial Hospitality waarin hij de overeenkomsten tussen de USAF en de Tall Whites beschreef die teruggingen tot de jaren 1950 en hoe ze elkaar diensten verleenden, waaronder een ondergrondse faciliteit in Indian Springs van waaruit de Tall Whites konden opereren.

Veelzeggend genoeg kwam de bevestiging van Hall’s opmerkelijke bewering in de vorm van een nieuwsbericht uit Nevada waarin fondsen werden beschreven die ten tijde van de overeenkomsten bestemd waren voor de bouw van een grote ondergrondse faciliteit bij Indian Springs, wat nooit officieel bekend is gemaakt. Val Nek’s bewering dat verschillende Tall Whites gevangen werden genomen als gevolg van ondergrondse gevechten in Area 51, komt overeen met Dr. Hall’s informatie dat ze daar een belangrijke basis hadden.

Vervolgens vroeg ik Val Nek over een geheime basis in mijn thuisland Australië:

Vraag 2: Behoorde Pine Gap Australië tot de ondergrondse faciliteiten waar gevechten hebben plaatsgevonden? Zo ja, wat kunt u vertellen over deze basis en de gevechten die daar plaatsvonden?

VN: Ik heb niet de vrijheid om de operaties in Australië bekend te maken, maar ik kan wel bevestigen dat de ondergrondse oorlog is gewonnen en dat buitenaardsen ofwel zijn gevlucht ofwel met geweld van de planeet zijn verwijderd.

Dit is inderdaad goed nieuws omdat Pine Gap, samen met Dulce New Mexico, lange tijd beschouwd is als een plaats waar enkele van de meest flagrante schendingen van mensenrechten plaatsvonden tegen gevangen burgers die gebruikt werden voor genetische experimenten.

Vervolgens vroeg ik Val Nek over het beruchte Dulce-incident in 1979:

Vraag 3: Je beschrijft dat de Dulce basis één van de laatste was die ontruimd werd. Hoe verhoudt de voortdurende strijd daar zich tot een gerapporteerd vuurgevecht tussen Delta strijdkrachten van het Amerikaanse leger en Orion Grays in 1979?

VN: De Dulce basis was het centrum van het Orion Grey netwerk. De ondergrondse faciliteit daar is vele kilometers diep met toegang tot tunnels over het hele land van de Verenigde Staten. Ik ben niet op de hoogte van het specifieke incident waar u naar verwijst. Maar ik kan u wel vertellen dat dit soort Grijzen snel en heel gemakkelijk sterft. Dit was echter niet ons doel. Ons doel was eerst om ze te vangen en de sleutel tot hun korfbewustzijn te vinden. Dit werd met succes gedaan door de Federatie. De rest van de basis en de wezens die er woonden, werden door de Federatie geëlimineerd met onze wapens zoals hierboven beschreven.

De gegijzelde mensen werden verwijderd en verzorgd door de Earth Alliance, in faciliteiten die ze hebben opgezet voor medische doeleinden. De mens-hybride of gegijzelde buitenaardse soorten werden verzorgd door de Federatie, omdat ze genomen bevatten die onbekend zijn voor het medisch personeel van de Alliantie. Het zal u echter interesseren dat uw Terraanse leger zal worden getraind in de genetica van deze soorten, mocht dat in de toekomst nodig zijn.

In 2003 heb ik een uitgebreid rapport geschreven over meerdere getuigenissen van insiders over de gebeurtenissen in Dulce en het beruchte vuurgevecht dat daar plaatsvond. Het rapport is beschikbaar op mijn website.

Vraag 4: Er gaan geruchten dat de Deep State zijn laatste stand maakt in Australië en Hawaï, zijn die geruchten waar?

VN: In het belang van Megans veiligheid kan ik geen commentaar geven op deze vraag.

Dit is een veelzeggend antwoord. Australië neemt enkele van de meest ‘draconische’ politieacties in de Westerse wereld tegen demonstranten om het officiële gezondheidsbeleid van de overheid af te dwingen. Wat Hawaï betreft: op het moment dat ik dit schrijf, verlaten mijn vrouw en ik het Grote Eiland na er 17 jaar te hebben gewoond, omdat de voortekenen zeer onheilspellend zijn voor degenen die ervoor kiezen om niet mee te werken aan het steeds ‘Draconischer’ gezondheidsbeleid. Het is zeer aannemelijk dat de Deep State en zijn buitenaardse bondgenoten inderdaad hun laatste stand maken op deze twee idyllische locaties in de Stille Oceaan.

Mijn volgende vraag ging over massavernietigingswapens die in het bezit zijn van de Deep State:

Vraag 5: Er zijn beweringen dat de Deep State heeft gedreigd draagbare kernwapens en andere exotische wapens zoals scalaire, torsie-, ’toplet’- en ‘strangelet’-bommen te gebruiken als zijn bestaan werd bedreigd. Zijn zulke wapensystemen gelokaliseerd en geneutraliseerd?

VN: Oh ja, daar ben ik blij om. Nucleaire wapens zijn gemakkelijk te ontmantelen met behulp van technologie van de Federatie. Deze technologie werd in de jaren 1950 aangeboden aan de regeringen van uw volk, maar werd geweigerd. Ik kan nu melden dat deze technologie in handen is van de Aardse Alliantie, en zij hebben ons standpunt over kernwapens vriendelijk geaccepteerd. Ons standpunt is als volgt: dit zijn massavernietigingswapens, voor alle betrokkenen, en ze zullen niet goed zijn voor de planeet Terra. Deze technologie, om kernwapens te ontmantelen, maakt gebruik van magnetische frequentie. De magnetische kracht is gemaakt van elementen die niet bekend zijn op planeet Terra. Het is vrij eenvoudig als je een bom ziet als een eenvoudige chemische reactie, hoe je een chemische reactie omkeert met behulp van elementen, is eenvoudige technologie.

Het is waar dat nucleaire wapentechnologie al lang een grote zorg is voor de Galactische Federatie, die de proliferatie van deze wapensystemen aan de orde heeft gesteld als een belangrijk kenmerk van hun historische diplomatieke contacten met verschillende Amerikaanse en Sovjet-regeringen. Het laatste boek van Elena Danaan, We Will Never Let You Down, dat ik ten zeerste aanbeveel, bespreekt deze historische onderhandelingen tot in detail. (Hier het boek vertaald in Nederlands)

Daarnaast raad ik aan om een recente persconferentie te bekijken met voormalige USAF-officieren die onthullen hoe UFO’s nucleaire raketten verstoorden, waardoor ze effectief geneutraliseerd werden voor onbepaalde tijd. Dit bevestigt direct de opmerkingen van Val Nek over technologieën van de Federatie die dergelijke gevaarlijke wapensystemen kunnen neutraliseren.

Vraag 6. U zegt dat de Earth Alliance gecompromitteerde satellietcommunicatiesystemen vervangt. Is Starlink van Elon Musk het belangrijkste middel voor een nieuw, ongecompromitteerd systeem?

VN: Ja, de satellieten waar ik het over heb zijn satellieten op de grond. Deze satellieten zullen worden vervangen door satellieten in een baan om Terra, in de lucht. Starlink is niet de juiste naam voor dit systeem, het is iets anders. Ik zal het niet onthullen, maar je bent welkom om te speculeren. Het maakt gebruik van dezelfde technologie als het satellietsysteem dat jullie Starlink noemen.

([Megan]: Val Nek zegt, zeer dichtbij, maar geen sigaar….naar boven)

Het antwoord van Val Nek is weer veelzeggend. Iets als Starlink is voorbereid en staat op het punt om officieel gelanceerd te worden. Mijn speculatie is dat Val Nek zinspeelt op de Space Fence die formeel onder controle staat van US Space Command. Dit nieuwe communicatiesysteem zal zeker worden beheerd door US Space Command en de multinationale ruimtealliantie die het heeft gevormd als gevolg van de Jupiter Akkoorden die in eerdere artikelen zijn besproken. Belangrijk is dat generaal James Dickinson, het hoofd van Space Command, in augustus bevestigde dat er meer dan 100 overeenkomsten zijn gesloten met verschillende nationale ruimteagentschappen, militaire commando’s en ruimtevaartbedrijven, waardoor het mogelijk is dat zo’n satellietcommunicatiesysteem in het geheim is voorbereid en bijna wordt gelanceerd.

Mijn laatste vraag aan Val Nek was de volgende:

Vraag 7: Als gehackte radiofrequenties en communicatiesystemen die voorheen werden gebruikt om afwijkende meningen en het publieke ontwaken te smoren nu in handen zijn van de Earth Alliance, hoe lang moeten we dan nog wachten voordat we tekenen zien van sociale media en massamedia die echte informatie naar buiten brengen over wat er op onze planeet gebeurt?

VN: Ik kan deze vraag niet volledig beantwoorden, omdat het om particuliere Terraanse bedrijven gaat die buiten de handen van de Federatie liggen. Ik kan wel zeggen dat de Earth Alliance de technologie en de middelen heeft gekregen om een internetsysteem te creëren dat nuttig is. Het tijdsbestek kan ik niet vrijgeven, maar het zal niet lang duren. Het is een actieve operatie, begrijp dat goed.

Het is veelzeggend dat Val Nek dit doorgaf vlak nadat president Donald Trump de lancering aankondigde van een nieuw social media bedrijf, Truth Social. Zoals ik al eerder heb besproken, heeft Trump volgens professor Haim Eshed, de vader van Israëls ruimteprogramma, samengewerkt met de Galactische Federatie om haar bestaan bekend te maken aan de mensheid. Daarom zou het geen grote verrassing zijn dat Trump achter de schermen een cruciale rol speelt bij het creëren van een nieuw internetsysteem.

Samenvattend kan ik zeggen dat er veel te verwelkomen valt in het meest recente rapport van Val Nek. Zijn onthulling dat de mensheid de laatste aftelling is ingegaan voor de dreigende nederlaag van de alliantie van Deep State, Orion Gray, Draconian en Dark Fleet is zeer welkom nieuws. Terwijl er nog meer woeste gevechten in het verschiet liggen, is de geheime ondergrondse oorlog een beslissende fase ingegaan en hoeven we misschien niet lang meer te wachten om de resultaten te zien en de onthulling van een Star Trek toekomst.

© Michael E. Salla, Ph.D. Copyright Kennisgeving

Ik wil Megan Rose bedanken voor het doorsturen van de update van Val Nek en zijn antwoorden op mijn vragen. Ik raad je ten zeerste aan om je te abonneren op haar YouTube-kanaal.

Verwante Artikelen & Podcasts

Earth Alliance missie naar Ganymedes om ET bezoekers te begroeten & een Star Trek toekomst in te wijden.
Zijn Tall Gray buitenaardse leiders zojuist gevangen genomen door de Galactische Federatie?
Veroorzaken Geheime Maan Bouwprojecten Wereldwijd Arbeiders tekort?
Worden onderdrukte genezingstechnologieën massaal geproduceerd op de Maan voor publieke vrijlating?
Galactische Federatie helpt mensheid een Starfleet te bouwen voor planeetverdediging.
Heeft US Space Command geavanceerde technologie ontvangen van de Galactische Federatie?
Heeft de leider van US Space Command zojuist Jupiter-overeenkomsten bevestigd?

Voor een complete lijst van artikelen en interviews over de Galactische Federatie en/of met Megan Rose en Elena Danaan klik hier.

Tot slot, als je meer wilt leren over verschillende Galactische Federaties en Raden en hoe deze samenwerken met meerdere nationale ruimteprogramma’s, raad ik je mijn laatste webinar aan die nu beschikbaar is op Vimeo.

Vertaling: wakkeremensen.org