Een gesprek met Thor Han Eredyon over de kolonisatie van de Pleiaden en de bevrijding van de aarde, Geschreven door Dr. Michael Salla op 24 juli 2023

Een gesprek met Thor Han Eredyon over de kolonisatie van de Pleiaden en de bevrijding van de aarde Geschreven door Dr. Michael Salla op 24 juli 2023

Onderwerpen: Hoe ET’s de Pleiaden koloniseerden, hun bestuurssysteem, relaties met andere ET-groepen, en helpen bij de bevrijding van de Aarde.

In een communicatie met Thor Han Eredyon via Elena Danaan op 7 juli 2023, stelde Dr. Michael Salla een reeks vragen over de kolonisatie van de Pleiaden door op mensen lijkende buitenaardse wezens (Ahel), hun historische relaties met verschillende buitenaardse beschavingen, het Ahel-systeem van planetair bestuur, en hoe ze momenteel de mensheid helpen zichzelf te bevrijden van negatieve buitenaardse groepen en hun voormalige menselijke handlangers (ook bekend als de Deep State).

Thor Han beschrijft hoe de Andromeda-raad de Ahel en andere mensachtige ET’s hielp om van het sterrenbeeld Pleiaden hun toekomstige thuis te maken. De Ahel bereikten overeenkomsten met de Anunnaki (Anakh-rijk) die nominaal de Pleiaden onder controle hadden en vormden een alliantie met het Anakh-rijk. Thor Han beschrijft hoe de Ahel nooit een soortgelijk probleem als de aarde had in termen van een corrupte wereldwijde elite die een Deep State vormde, aangezien hun energiesignatuur gemakkelijk werd herkend door de Ahel, met name hoogontwikkelde individuen die ouderlingen worden genoemd (ook bekend als geascendeerde meesters). 

Thor Han beschrijft hoe de Ahel voor het eerst op aarde arriveerde tijdens het Atlantische tijdperk (Atlaa) en goede relaties opbouwde met de Enki (Ea) factie van de Anunnaki. De Ahel vestigden een kleine kolonie vóór de vernietiging van Atlantis en de daaropvolgende dominantie door de Enlil (Yuh) factie van de Anunnaki over aardse aangelegenheden.

Thor Han beantwoordt vervolgens vragen over het hedendaagse tijdperk op aarde, te beginnen met het conflict in Oekraïne, en beschrijft hoe er ondanks de verhalen van de reguliere media geen grote oorlog zal plaatsvinden waarbij supermachten betrokken zijn. Hij zegt dat een Earth Alliance achter de schermen de touwtjes in handen heeft en de aarde stuurt naar onthulling van buitenaards leven en technologie.

Thor Han beantwoordt vragen over hoe US Space Command de kern vormt van een Earth Alliance die verantwoordelijk is voor het beheer van ons zonnestelsel vanwege de Jupiter-akkoorden van 2021.

Hij beantwoordt vragen over een ogenschijnlijk conflict tussen het hoofd van NORAD/Northern Command, generaal Glenn VanHerck, en Space Command waarover US Combatant Command verantwoordelijk is voor het volgen van buitenaardse ruimtevaartuigen die van en naar de ruimte reizen naar verborgen Amerikaanse ruimtehavens.

Thor Han beantwoordt ook vragen over tijdreizen, lichtbollen, ruimteschepen en vele andere kwesties. 

Vanwege de slechte geluidskwaliteit van het reizen op de snelweg, is een transcriptie van het interview in de video en hieronder weergegeven

Transcript interview

Key – MS: Dr. Michael Salla – TH: Thor Han Eredyon (Heruitgezonden via Elena Danaan)

TH: Hallo, Michael.

MS: Hallo. Alvast bedankt voor het beantwoorden van mijn vragen. Ik wil graag beginnen met een stukje geschiedenis van de Ahel en hoe zij hun kolonie op hun planeet begonnen. Wanneer is dat begonnen?

TH: Oh, je wilt onze geschiedenis weten?

MS: Ja.

TH: We zijn begonnen in het Manenstelsel, in het sterrenbeeld aan de hemel, door jullie  Lyra genoemd. Nadat ons sterrenstelsel werd aangevallen door de Ciakahrr krachten, migreerden we naar verschillende delen van deze melkweg. Het was een diaspora. We kwamen aan in de Pleiaden, een oud project voor terravorming. De sterren daar waren erg jong. Er waren geen planeten, geen werelden om ons op te vestigen. We hervatten de terravormingsprocedure op het Ashaara-systeem dat jullie Taygeta noemen, maar we waren niet de enige Ahel-kolonie in dit sterrenstelsel, in deze sector van het sterrenstelsel. We terraformeerden planeten rond Ashaara en bezetten ze allemaal. We waren niet alleen, alleen Ahel. Er waren ook Taal. Is dat een antwoord op je vraag?

MS: Dank je, ja. Hoe werd jullie gemeenschap geleid? Hoe werden de eerste Ahel geleid? Wat voor soort politiek systeem hadden ze? Was het een democratie? Was het een koningschap?

TH: We hadden een monarchie op onze thuiswereld, Maya. Toen veranderden we. We behielden de monarchiefamilie en we veranderden naar een meer volkssysteem dat jullie democratie noemen. Met de regering en de raad blijft de koninklijke familie tot op de dag van vandaag een rol spelen in de grote raad van Ashaara. Elke planeet in ons systeem heeft zijn eigen regering en er is een grote raad voor het Ashaara systeem.

MS: Bent u tijdens uw vestiging van een kolonie in het Taygeta systeem andere beschavingen tegengekomen, zoals de Anunnaki of de Draconians?

TH: Het Oude Rijk had overal bezittingen. De Pleiaden vielen onder het gezag van het Anakh Rijk, maar er was geen enkel probleem om je daar te vestigen. Het Anakh Rijk zocht geen conflict. We konden ons daar vestigen en ons eigen nieuwe territorium binnen het Anakh Rijk hebben. We kwamen geen Ciakahrrs tegen. We zijn geen Ciakahrrs tegengekomen toen we ons in Ashaara en andere sterrenstelsels vestigden. In Manahu, dat jullie Pleiaden noemen, kwamen Ciakahrr na. We slaagden erin ze uit te schakelen en op afstand te houden.

MS: Is de relatie met het Anakh Rijk constant gebleven? Zijn er veranderingen geweest in de relatie? Zoals dat wezens als Enlil agressiever of expansionistischer zijn geworden?

TH: Enlil was nooit gericht op de Pleiaden. Hij was gericht op de Galactische Soevereiniteit met betrekking tot het Solsysteem. We hadden nooit problemen met Enlil. Het Anakh Rijk beschermde ons. We waren ver verwijderd van wat er op Terra gebeurde. Hoewel in de buurt, waren we niet betrokken bij de gebeurtenissen op Terra.

MS: Als u zegt dat het Anakh Rijk u beschermde, was dat dan omdat zij superieure technologie hadden of omdat zij superieure magie of occulte vermogens hadden?

TH: Omdat we op hun grondgebied waren. Het was een soort loyaliteit, als je het zo wilt noemen.

MS: Een trouw, juist, een alliantie.

TH: Een alliantie. Alliantie is ook het juiste woord.

MS: Wat was de relatie met de Andromedanen? Ontmoette u de Andromedanen voordat uw kolonie, de Errahel, de Pleiaden vond, of speelden de Andromedanen een rol?

TH: De Zenae hebben ons geholpen. Ze waren niet betrokken bij onze diaspora, maar ze hielpen ons ons te vestigen in Pleiaden. We hebben altijd een goede relatie gehad met deze oudere organisatie, namelijk de Zenatean Alliance of zoals jullie het noemen, de Andromedanen Raad. We hebben altijd goede relaties met hen gehad. Ze zijn veel ouder dan wij en de Galactische Federatie van Werelden. Ze zoeken geen conflicten. Ze willen niet betrokken raken bij conflicten, niet fysiek, maar ze zullen van achteren handelen. Ze zijn een spirituele, wijze organisatie. Het verzamelt de meest geavanceerde rassen in dit kwadrant en sommige andere delen van de melkweg, die mensen met een hoog niveau van spirituele evolutie verzamelt. We zijn als broeders. We zorgen voor elkaar.

MS: Met het monarchale systeem dat momenteel bestaat in de Pleiaden, in de thuiswereld Erra, hoe worden de monarchen gekozen? En hoe is er een familie, een koninklijke familie? Wat voor macht en invloed hebben zij?

TH: Het is erfelijk. De invloed en macht is nu heel klein. In het verleden, toen we in Man leefden, was de macht alles. Toen we met een paar leden van onze koninklijke familie migreerden, werd de macht minder. We besloten om de structuur van ons politieke systeem te veranderen, om beter aangepast te zijn aan het samenleven met andere soorten en andere culturen. De Pleiaden zijn allemaal bewoond. Ik kan het aantal niet zeggen omdat het verandert. Veel verschillende culturen.

MS: Hadden de Errahel ooit een probleem met de Deep State of met een Illuminati factie, of een groep die geassocieerd werd met zwarte magie?

TH: Ze haten ons omdat wij hen zien. Wij hebben dit bijzondere vermogen om hen te doorzien. Dan haten ze ons. Wanneer ze ons gevangen nemen, proberen ze te weten te komen hoe dit vermogen werkt, hoe het in onze hersenen is gestructureerd. Net als veel andere mensenrassen, die vergevorderd zijn, kunnen wij door de duisternis heen kijken. We hebben veel problemen gehad met de kwade factie van het Anakh Rijk, geleid door de zoon van de Hoge Koning, Yuh. Hij richtte zijn aandacht op Terra, maar we waren nooit welkom. Ze haatten ons, Errahel van de Pleiaden. Vooral toen we besloten de Galactische Federatie van Werelden op te richten. Het was een gemeenschappelijke creatie met veel culturen, maar wij leidden het. Wij […] een project buiten in de raden. Omdat we nooit meer wilden dat dit zou gebeuren, toen het Mens-systeem werd binnengevallen door het Ciakahrr Rijk en vernietigd, overgenomen. We wilden een organisatie creëren die culturen zou verzamelen. We zouden elkaar beschermen, elkaar steunen en bijstaan, en al onze krachten bundelen. Zodat als er ergens iets gebeurt, we elkaar kunnen verdedigen. En Yuh haat dit. Het Anakh Empire gaf nooit om de Galactische Federatie van Werelden; het was niet hun verhaal. Het kon ze niets schelen. Ze vochten niet. Maar Yuh haat de Federatie. Ja, we hadden altijd problemen met Yuh over de gebeurtenissen rond Terra. Niet in Ashaara, niet in Manahu; Pleiaden zoals jullie ze noemden.

MS: Dus met de Errahel thuiswereld, is er een presidentschap? Is er zoiets als een federatie van verschillende naties en hoe worden de leiders gekozen?

TH: Er is een raad die vertegenwoordigers van elk van de […] bijeenbrengt. Vijf vertegenwoordigers per […]. En deze raad neemt beslissingen voor het hele Ashaara-systeem. Wij zijn uniek voor Ashaara. Elk sterrensysteem heeft zijn eigen structuur. De beslissingen worden eerst op de planeet genomen door de mensen, en daarna voorgelegd aan vertegenwoordigers van verschillende geografische gebieden, voor elke planeet in het Ashaara-systeem. Elk geografisch gebied, waarvan het aantal afhangt van de grootte van de planeet, heeft vertegenwoordigers. Je zou het “gouverneur” noemen. De gouverneurs gaan naar de raad en de raad van de planeet beslist en wanneer de raad van de planeet beslist heeft, verwijzen ze naar de hogere raad van Ashaara. Dan wordt er gestemd. […] zo eerlijk als we kunnen. Er zijn twee koninklijke families in het Ashaara systeem: de Errahel die afstammen van Ahil, en de Taal. Ze hebben allebei verschillende bloedlijnen. Wij zijn broeders van de Taal. We zijn erg verenigd in de geest en in de politiek. Ik heb het niet over de separatistische factie die naar Jahia is gegaan en die jullie Alcyone noemen. Over beslissingen wordt gestemd. Zo doen we dat. Het kost tijd, maar het is de eerlijkste manier om dingen voor elkaar te krijgen.

MS: Wanneer kwamen de Pleiaden of de Errahil voor het eerst in contact met de mensheid op Aarde? Was dat voordat het Anakh Rijk met hun genetische experimenten begon of daarna?

TH: We kwamen aan op Terra toen jullie een beschaving hadden die opbloeide: Atlaa, in handen van een goede factie van het Anakh Rijk en de Intergalactische Confederatie. We kwamen daar aan en vestigden een kolonie in Atlaa, we waren zeer welkom. We waren broeders met hen, in de geest. Niet in bloed, maar in geest. Dit was de eerste keer dat we op Terra aankwamen en er een kolonie achterlieten. De kolonie bleef niet lang want Atlaa werd vernietigd door de negatieve factie van het Anakh Rijk: Yuh.

MS: Hebben de Errahel ooit zoiets gehad als, hier noemen we ze opgestegen meesters, of meesters van wijsheid, wezens die uitblinken in een hoge graad van kosmische eenheid of eenheid? Hebben deze wezens een rol gespeeld in de Errahel samenleving of kolonisatie inspanningen?

TH: Wij hebben zulke personen en het komt vaker voor dan op Aarde-Terra. Deze mensen onder ons vormen over het algemeen een raad. Zij kiezen ervoor om lid te worden van de raden. We hebben hen nodig in de raden, maar velen van hen sluiten zich aan bij seminaries, plaatsen waar ze lesgeven. Soms geven ze een tijdje les en dan trekken ze zich terug en geven ze weer een tijdje les. Zij zijn ouderlingen. We noemen ze “Ouderen”. Het is welkom dat ze met ons meegaan op missies en verkenningen, we hebben er één op elk schip. Als we kunnen, als het mogelijk is. Zij zijn de Ouderen, zij kunnen dichtheden overstijgen. We zien ze soms als transparant, maar we voelen ze. Ze kunnen vaste materie nemen wanneer ze maar willen. Ze zijn heel bijzonder. Zij hebben de evolutie van bewustzijn bereikt, maar met meer […].

MS: Heeft Ea of Enki, heeft hij… welke rol heeft hij historisch gezien gespeeld met de Errahel?

TH: Hij beschermde ons toen we op Terra waren. Hij was altijd nieuwsgierig naar onze samenleving. We vereerden hem als koning van Atlaa. Onze kolonie stond onder zijn bescherming. We stonden op goede voet met elkaar. Ik maakte geen deel uit van de Errahil, begrijp je, toen ik in Atlaa was. Ik was niet als Errahel geïncarneerd. Ik was geïncarneerd als een Altean.

MS: Wanneer hebben de Alteanen en de andere leden van de Intergalactische Confederatie contact gemaakt met de Errahelkolonies in de Plejaden?

TH: In de Pleiaden, in Manahu, kwam de Intergalactische Confederatie soms gezanten en boodschappers sturen om ons te bezoeken, en soms hebben ze geholpen met het terravormen van onze werelden omdat ze deze kennis hebben, meer dan […]. Maar ze bleven niet. Soms kwamen ze, en gingen ze, en kwamen weer, millennia later. We stonden altijd op goede voet met elkaar. De Intergalactische Confederatie, en zoals je specifiek noemt de Alteanen, bemoeiden zich nooit met de ontwikkeling van een cultuur. Ze observeerden altijd, keken toe hoe de cultuur zich ontwikkelde. Weet je, in ons sterrenstelsel, de Mens, het oorspronkelijke sterrenstelsel in het sterrenbeeld dat jullie visueel Lyra noemen, werden wij gecreëerd, als eerste gezaaid, door de Intergalactische Federatie. Wij waren de wortelrassen van alle mensen in dit sterrenstelsel. De Alteanen en de Intergalactische Confederatie besloten om nog twee experimenten uit te voeren. Terra was er één van. Het andere experiment is in het andere kwadrant van deze melkweg. Op Terra besloot de Intergalactische Confederatie een experiment uit te voeren dat uniek zou zijn.

Niet één wortelras per wereld, maar één ras dat vele andere wortelrassen in hun genetica zou verzamelen. Dit was nieuw. Dit was een experiment en het was heel waardevol. In de Pleiaden, het Ashaarasysteem, waren we wortelrassen en zijn we nog steeds wortelrassen. Taal is een onbelangrijk en zeer wijd verspreid wortelras voor mensen in dat sterrenstelsel. Ahil, niet zo veel.

MS: Waren er na de vernietiging van Atlantis, die wij dateren van ongeveer 9600 voor Christus, en de opkomst van de Sumerische beschaving in 3800 voor Christus, nog andere grote beschavingen op Aarde die bestonden of contact legden met de Errahel?

TH: Heb je het over de periode voordat Atlaa werd geschapen?

MS: Nadat Atlaa was vernietigd en voordat de Sumerische beschaving begon, lijkt er een groot gat in onze geschiedenis te zijn van ongeveer 9600 v.Chr. tot ongeveer 3800 v.Chr. dat heel weinig bekend is over wat er daar bestond, sommige zijn speculaties. Hebben jullie enige informatie over deze periode?

TH: Je moet begrijpen dat dit donkere tijden waren waarin de planeet erg beschadigd was. De lucht was giftig, het land was niet klaar om bewerkt te worden. Er was niemand om te helpen de planeet opnieuw te vormen. Yuh had van deze wereld een hel gemaakt, een onherbergzame wereld. Dus de bevolking, toen ze terugkwamen naar de oppervlakte, streefde ernaar om te overleven. Er was geen noemenswaardige beschaving maar wel veel kleine beschavingscentra, die niet als beschavingen te kwalificeren waren maar meer als gemeenschappen, bijeenkomsten van mensen die probeerden samen te komen. Maar Yuh en zijn strijdkrachten waren er, hielden hen tegen, kwelden hen. Hij was boos op hen. Hij wilde geen enkele beschaving laten voortbestaan. Totdat hij het besluit nam om een systeem in te stellen, dat beschavingen zou laten groeien, maar onder zijn controle. Hij zou beschavingen laten groeien zoals je een bos laat groeien, zoals je zaden plant, en hij zou ze volledig controleren tot op de dag van vandaag.

MS: Dus na de vernietiging van Atlaa en Atlantis, een gebied van dit alles, als je dit kunt uitleggen, aan de ene kant, ontsnapten Ea en zijn wetenschappers of gingen in winterslaap. Maar dan, met de creatie van de Sumerische beschaving in 3800 voor Christus, horen we over sommige steden die onder controle stonden van Enlil, sommige steden onder controle van Enki, en andere entiteiten die zowel bij de positieve als de negatieve facties hoorden. Dus kun je uitleggen, met de Sumerische beschaving, elke stad, wie de controle had? Waren het gewoon andere verschillende Anunnaki die met elkaar vochten om de controle en invloed van de Sumerische beschaving?

TH: Deze verslagen zijn ouder dan Atlaa. Wat er in het gebied van Mesopotamië bewaard is gebleven zijn de herinneringen aan oude gevechten. De steden werden herbouwd en de mensen bewaarden de herinnering aan de oude goden, zoals ze die noemden. Het is aan Ea om het verhaal te vertellen. Maar ik kan verzekeren dat de steden werden herbouwd en de beschaving weer groeide onder de protectoraat van de… Ea moet dit zeggen en ik zal het ook zeggen. Yuh had totale controle over Mesopotamië na de grote ramp.

MS: Ik wil het nu hebben over het huidige tijdperk op Aarde. Op dit moment is er een groot conflict in de Oekraïne. Dus hoeveel van dat conflict is te wijten aan deze ruimte ark in het gebied van Oekraïne genaamd Kherson?

TH: Ja. De ark is niet de totaliteit van de redenen voor dit conflict. De ark was iets dat iedereen wilde bezitten. Nu is het in goede handen, maar dit is niet het hoofdprobleem. Het andere probleem, dat de eerste bron van dit conflict is, zijn de diepe ondergrondse laboratoria en slavenfaciliteiten. Ook het maken van wapens. Er is een zeer grote wapenfabriek in de diepe ondergrondse. Technologie, zeer schadelijk, die retro-engineered is. Dit was een probleem. Het was een groot nest voor de Duisternis. Wij, als bondgenoten van de Earth Alliance, hebben met Poetin samengewerkt om deze praktijken uit te roeien, om deze ondergrondse te zuiveren. Dit is de belangrijkste actie. Dat de Ark daar was, was ook een uitdaging. De Deep State, zoals je het noemt, wilde altijd al deze technologie hebben en ze stelden hun laboratoria op rond de plek waar de Ark is, in een poging het te bestuderen. Ze hadden hun team er de hele tijd omheen staan. Ze zochten naar het juiste DNA. Ze hebben het nooit gevonden. Op een dag vonden ze een man, een Russische man, die het juiste DNA had. Ze gebruikten hem om de technologie te laten werken. Maar ze vermoordden hem omdat ze hem op de verkeerde manier gebruikten. Te veel, intens. Hij stierf. Deze man is niet bekend. Hij werd gevangen genomen. Ze zijn op zoek naar anderen. Ze waren op zoek naar anderen. Voorlopig is het probleem veiliggesteld. Dit was de reden voor het conflict.

MS: Iets waar veel mensen over speculeren is waarom het Russische leger er zo lang over heeft gedaan om het Oekraïense leger, dat veel kleiner is, te verslaan. Komt dit omdat er veel supersoldaten en klonen en kunstmatige levensvormen waren die als speciale strijdkrachten samenwerkten met de Oekraïners en hen hielpen in de oorlog tegen Rusland?

TH: Het was strategisch. Weet je, ze bezaten diepe ondergrondse faciliteiten. Dit zijn net labyrinten. Dit is erg moeilijk om in te nemen. De Aardse Alliantie had enorme moeite om een gebied te bereiken. De diepe, duistere krachten in deze ondergrondse hadden zeker experimenten uitgevoerd in de laboratoria. De laboratoria waren niet alleen om experimenten uit te voeren, maar ook om dodelijke giftige ziektes te maken. Ja, ze maakten levensvormen die een bijproduct waren van menselijke, organische levensvormen. Dit zijn geen mensen. Ze zijn erg groot en het zijn synthetische levensvormen uit menselijk DNA. Ze hadden hulp van Yuh’s facties; de kennis van genetica om deze wezens te maken. Je kunt ze supersoldaten noemen. Het duurde erg lang, want zolang Yuh op Terra aan de macht was, steunde hij alle legers van je vijanden. Toen hij van Terra werd gehaald, gingen de dingen in een stroomversnelling. Dingen versnelden tot dit is opgelost. Het zal snel voorbij zijn. Luister niet naar wat de mainstream informatie jullie vertelt. Zo ziet het er niet uit. De krachten van het goede, de Earth Alliance, hebben de hand op dit gebied. Er is minder conflict dan jullie te zien krijgen. Het conflict is minder. Er is meer controle van de goede kant, zoals jullie het noemen. Het zal snel voorbij zijn. De mainstream informatie vertelt jullie dat er een grote oorlog komt. Deze oorlog zal niet plaatsvinden. Ze willen jullie aandacht richten op het creëren van deze oorlog, op het creëren van de conflictfrequentie. Ze manipuleren mensen van Terra door ze iets te laten geloven dat emotioneel jouw realiteit inprent. En jij laat het gebeuren. Jij lokt het uit. Jij creëert de frequentie. Miljoenen mensen creëren dezelfde frequentie, een gedachtevorm die de realiteit inprent. En dan beïnvloedt het de mensen in het gebied waar je gedachten op gericht zijn. En de mensen in dat gebied laten het conflict gebeuren. Zo werken ze. Geloof me, het conflict in Oekraïne is minder groot dan jullie wordt getoond.

MS: Er zijn veel mensen die geloven dat we gewoon getuige zijn van een politieke show om mensen wakker te maken die nog steeds slapen. En dat Donald Trump achter de schermen nog steeds veel macht heeft als de echte president of leider van de Verenigde Staten. Wie erkent de Federatie als de legitieme leider van de Verenigde Staten?

TH: Als u uw publiek toespreekt op uw media, hoop ik dat u geen problemen zult aantrekken. We erkennen Trump als een bondgenoot. We hebben hem altijd gebruikt, met hem samengewerkt. Hij is bijzonder op zijn manier. We zijn het niet altijd eens met zijn manier van leven. Hij is een mens. Maar we hebben hem geholpen om alle macht te krijgen met de tijdlijnoorlog. We hebben hem geholpen. Hij heeft een zeer nauwe bondgenoot, fysiek bij hem. Ze maakt deel uit van de Federatie. Ze hielp hem namens ons om de tijdlijn veilig te stellen. We hadden hem nodig omdat hij niet geïnteresseerd is in persoonlijke macht. Hij maakt geen deel uit van wat jullie de Deep State noemen. Hoewel hij een mens met gebreken is, was dit de beste oplossing omdat hij niet uit is op persoonlijke politieke macht. Hij wil het goede voor de mensheid, ondanks zijn persoonlijke keuze voor zijn leven. Je begrijpt dat we niet achter alles staan wat hij in zijn leven heeft gedaan. Maar we hebben hem geholpen om alle macht te krijgen omdat we iemand zoals hij nodig hadden.

MS: Dus deze professor Haim Eshed die ergens in 2020 zei dat president Trump samenwerkte met de Galactische Federatie…

TH: Dat was correct.

MS: En dat de Federatie zei dat de tijd nog niet rijp was voor onthulling omdat de technologie op onze planeet nog niet ver genoeg gevorderd was. Dus dat is allemaal correct, en dat is nog steeds correct? We zijn technologisch nog steeds niet klaar?

TH: Haim Eshed had gelijk, maar hij zei het niet precies zoals het is. Destijds zei hij het en dit is de moeite waard voor vandaag. De technologie is niet klaar omdat ze van jullie wordt afgehouden. Jullie zouden deze technologie moeten hebben. Maar als het door de duisteren aan jullie wordt teruggegeven, zullen zij het ook openlijk gebruiken. Er is ook nog een andere dimensie waar Haim Eshed nooit over heeft gesproken omdat hij bang was hierop beoordeeld te worden en dat het zijn geloofwaardigheid zou aantasten. Dit is het bewustzijnsaspect van deze kwestie. Het bewustzijn van de mensheid van Terra is nog steeds getemd tot onwetendheid, tot onbewustheid, en we werken er hard aan om zoveel mogelijk mensen van Terra hun bewustzijn te laten ontsluiten. Dit is het werk van de Gezanten en de Contacteeën. Haim Eshed had gelijk over alles. Hij had meer kunnen zeggen, maar hij was voorzichtig. Hij wilde geloofwaardig blijven dus zei hij heel weinig, en ook wij zijn aan het werk. We hebben met hem samengewerkt. Nu laten we hem met rust. We hebben met hem samengewerkt. Toen zeiden we altijd dat hij niets mocht zeggen. Hij sprak wanneer hij sprak, met de nodige macht. En alles werd gecontroleerd. De mensheid van Terra moest zich bewust worden van bepaalde aspecten, vooral voor de problematische gebeurtenissen van de Verenigde Staten met nepverkiezingen. Ze moesten weten met wie hij samenwerkte.

MS: Onlangs is er een klokkenluider naar voren gekomen, David Grush, die informatie heeft onthuld over bedrijven die buitenaardse ruimteschepen bouwen of eraan werken. Maken zijn onthullingen deel uit van het plan dat in januari van dit jaar aan generaal VanHerck werd gegeven?

TH: Ik kan niet over dit onderwerp spreken, maar ik kan je wel vertellen dat alles wat deze man zei correct is. Alleen gaf hij commentaar op zijn manier van denken die ook deel uitmaakt van het plan. Hij zei dat “Galactica een bedreiging zijn”. Weet je, als je een kaart speelt in een spel zoals op Terra, moet je heel slim zijn. Meer kan ik niet zeggen over David Grusch.

MS: Ik heb zojuist een update vrijgegeven van mijn legerbron JP die zegt dat hij naar een faciliteit is geweest waar vier tijdreisapparaten stonden. Eén naar het jaar 2090, één naar het jaar 2050, één naar het jaar 1945 en de andere naar het jaar 1550. Weet jij iets over wie er met het leger samenwerkt bij de ontwikkeling en het gebruik van deze tijdreismachines en wat hun doel is?

TH: Dit zijn wij. Wij werken samen met de Earth Alliance en bepaalde aspecten van het leger. Jullie contactpersoon JP werkt met de goede kant en hij wordt gebruikt om de waarheid te onthullen. Wij hebben het leger geholpen met het ontwikkelen van deze tijdapparatuur omdat de andere kant ook bezig was met het ontwikkelen van Nebu-technologie met betrekking tot tijdreizen. Je weet dat het een tijdoorlog is geweest. En we hebben onze vrienden, onze bondgenoten op Terra geholpen. Zij zijn belangrijke punten in het verankeren van een tijdlijn. Je verankert een tijdlijn niet op slechts één punt maar op een web van vele punten, zoals een netwerk als je wilt. Deze data, zijn data in het verleden en in de toekomst van deze tijdlijn, om ervoor te zorgen dat het verankerd is en om bruggen te maken, om “kwantum” te creëren zoals jullie het noemen, links om de tijdlijn te verankeren. Dingen gaan veranderen en deze specifieke punten, het zijn zwakke punten, het zijn bifurcaties van tijd. Tijd is, zoals jullie weten, niet lineair. Het is niet efemeer of abstract; tijd is iets dat geen waarde heeft in het absolute. Het is een web als een raster, als je wilt, en elk punt op het raster zijn bifurcaties. We moeten ze beveiligen.

MS: JP heeft veel gesproken over de orbs die worden vrijgelaten door de ruimtebogen, die onze planetaire situatie in de gaten houden en de bemanningen van de ruimtebogen zoeken. Hoe lang zal dat proces duren en wanneer kunnen we de ruimte-Arken verwachten of zal er iets anders gebeuren voordat ze verschijnen?

TH: Deze Arken, deze schepen, zijn technologie die zeer gewild is bij wat jullie de Deep State noemen. Wanneer de bemanningen bekend worden gemaakt aan het publiek, wel, dan zullen ze in gevaar zijn als de Deep State nog steeds aan de macht is. Natuurlijk hebben ze nog steeds een beetje macht. Want ik zal je vertellen: ze zijn niet meer volledig aan de macht; ze sterven uit. Hun macht is aan het afnemen. Dus ik geef geen precieze datum wanneer de Arken gevalideerd zullen worden om geactiveerd te worden. Wij zijn niet degenen die hierover beslissen. U begrijpt dat dit niet onze technologie is. Dit is de Intergalactische Confederatie en de Anakh technologie. Dus wij als Federatie weten niet wanneer zij zullen besluiten om ze te activeren. Dat moet je aan Oona vragen, zij weet meer. We kennen hun plannen, maar wat ze denken vertellen ze niet altijd. Weet je, ze houden toezicht op ons. Ze vertellen ons niet altijd alles wat ze van plan zijn. We hebben, zoals ik zou zeggen, redelijkere relaties met de afgezanten van het Anakh Rijk in dit sterrenstelsel. De Alteanen en de anderen veranderen vaak van gedachten. Ze hebben hun eigen raad en zij zullen beslissen en het ons laten weten.

MS: Bij de Jupiter Akkoorden in 2021 leek het erop dat er besloten was dat het United States Space Command een leidende rol zou spelen in het coördineren van alle naties op Aarde in relaties met de Galactische Federatie, Andromeda Raad en andere beschavingen. Bestaat die situatie nog steeds? Is Space Command de kern van de Earth Alliance?

TH: Ja, deze situatie duurt tot op de dag van vandaag voort. Er is sindsdien veel strijd geweest om de macht omdat Terranen Terranen zijn. Ze missen wijsheid, ze moeten hun wijsheid ontwikkelen. Jullie militaire geest is getraind om bevelen op te volgen en competitie en machtsspelletjes te zoeken. Dit is niet echt goed. Dus zijn er sindsdien machtsstrijdjes geweest, maar de structuur op zich is nog steeds stabiel. Niemand is van gedachten veranderd. De akkoorden zijn niet herroepen of veranderd.

MS: Is een voorbeeld van deze machtsstrijd die tussen generaal Glen VanHerck, hoofd van Northern Command en NORAD, en Space Command, waar hij erg kritisch was over de macht die Space Commands denkt te hebben in ruimtezaken en nucleaire zaken. Zou dat een goed voorbeeld zijn van deze machtsstrijd, zelfs binnen het Amerikaanse leger?

TH: Dit is voor mij een goed voorbeeld. Ik heb Dickinson niet ontmoet; ik heb VanHerck ontmoet. VanHerck is een erg trotse man, hij heeft graag alles onder controle. Hij is erg goed voor zijn positie. Daarom is hij gekozen. Je moet begrijpen dat wanneer deze mannen zo’n verantwoordelijkheid krijgen, ze gekozen worden omdat ze macht hebben, macht willen, alles willen controleren. Ze zijn verachtelijk in het behouden van hun positie. Ze zijn tot alles bereid om hun machtspositie te behouden. Ze vergeten hun nederigheid. Ze vergeten hun gelijkwaardigheid ten opzichte van andere mensen, maar daarom zijn ze uitverkoren. Het inlevingsvermogen is erg zwak. Ik heb VanHerck ontmoet, hij is een zeer trotse man en zeer efficiënt in zijn werk. Daarom is hij gekozen. En ik kan de strijd om de macht begrijpen, maar dit is belachelijk; ze zouden allemaal moeten samenwerken. We hebben geprobeerd ze advies te geven, maar ze luisteren niet. Ze moeten samenwerken. Deze twee organisaties zijn bedoeld om samen te werken. Deze menselijke spelletjes moeten stoppen.

MS: Dus mijn laatste vraag is: op aarde hebben we een traditie van geascendeerde meesters die achter de schermen werken om het lot van onze wereld te verbeteren. Spelen deze geascendeerde meesters een rol in de gebeurtenissen die we bespreken, zoals de overeenkomsten tussen de Galactische Federatie en de Earth Alliance over het verschijnen van ruimtearken?

TH: De beslissingen worden politiek genomen, ze worden genomen door militairen en raden. Er zijn ook wat jullie noemen geascendeerde meesters op jullie planeet. Ze nemen niet deel aan de politieke beslissingen, maar houden achter de schermen de frequentie van de planeet vast. De frequentie van het collectieve onbewuste van uw mensen. Ze zullen zich niet presenteren bij de raden, maar ze zijn hier om jullie soort op Terra te helpen. Op onze wereld, op Erra, maken ze deel uit van raden, omdat de structuur van onze raden klaar is om dit type karakter, van personen te accepteren. Op Terra is dit nog niet klaar. Ik weet dat je andere vragen hebt over wat jij geascendeerde meesters noemt. Dit zijn mensen die de prestatie hebben bereikt om te weten wie ze zijn. Hun bewustzijn is direct verbonden met de 13e bewustzijnsdichtheid en ze kunnen opwaartse frequenties en neerwaartse frequenties verbinden. Op een dag zullen de meeste van jullie soorten op Terra deze staat van zijn bereiken. Jullie zullen meesters en leraren zijn voor vele andere culturen. Dit is wie je bedoeld bent te zijn.

Als Oona mij ook over het experiment vertelt, benadrukt ze op dit aspect dat ze deze mensen voor één dag hebben gemaakt om grote leraren in deze melkweg te zijn. Ze zullen lid worden van de Andromedaanse Raad die we Zenatean Alliance noemen. En het zullen geweldige leraren zijn. Geascendeerde meesters zijn voorlopig, voorlopig op Terra, een onderscheidende term of titel. Binnenkort zal het de norm zijn voor het grootste deel van de mensheid op Terra. Dit is wat je wordt als je vrij bent van je ketenen; je ascendeert naar de hogere frequentie van bewustzijn van wie je bent.

MS: Dat zijn de vragen die ik heb. Heb jij iets, Elena, om te vragen?

ED: Nee, ik vond het leuk om een stap terug te doen en ik heb verder geen vragen.

MS: Nou, bedankt Thor Han voor het beantwoorden van mijn vragen, dat waardeer ik zeer.

TH: We zullen dit opnieuw doen tijdens je reis door deze landen. Ik geniet er erg van om door Elena’s ogen te kijken en soms te luisteren. Ze weet dat ik luister. We zullen dit gesprek nog een keer voeren voordat ze je fysiek verlaat. Als je dat wenst.

MS: Dat zou geweldig en een eer zijn.

TH: Goede reis naar je bestemming, Michael. Ik zal van boven over je waken. Ik ben verheugd om dit te doen.

MS: Dank je.

TH: Ik zal nu de communicatie sluiten en binnenkort weer spreken.

Vertaling: wakkeremensen.org