Deel 2 – Cabal leiders gaan naar Antarctica om zich over te geven aan Buitenaardsen & Aarde Alliantie

Deel 2 – Cabal leiders gaan naar Antarctica om zich over te geven aan Buitenaardsen & Aarde Alliantie

Door Michael Salla – 19 December 2021

https://youtube.com/watch?v=6b5iQFNtfKQ%3Ffeature%3Doembed

Deel 2 – Transcriptie tekstpagina’s

Michael Salla intro

Cabal Leiders gaan naar Antarctica om zich over te geven aan Buitenaardsen en de Aarde Alliantie.

In zijn aanvankelijke December communicatie met Elena Danaan noemde Thorhan Eredian dat Oona, een lid van de Intergalactische Confederatie, ook bekend als de Gardians of Cedars, meer details heeft over de Antarctica Bijeenkomsten, hun implicaties en de zwarte magie gebruikt door de Wereldwijde Elite. Elena had eerder een ontmoeting met Oona die haar reis had gefaciliteerd om de Gardians the ontmoeten en later met de Raad van 9 in een gebied van de ruimte tussen Jupiter en zijn belangrijkste maan Ganymedes.

De Gardians zijn de ceders van op Mensen lijkende rassen in vele Galaxi’s  en zijn gekomen om naar het slagen van de mensheid te kijken in de Galactische gemeenschap, Elena zei dat zij Oona’s verlangen voelde om een boodschap uit te wisselen, en moest gaan liggen en een gesprek channelen.

Wat volgt is de vertaling van de boodschap, die Oona uitwisselde naar Elena:

1:57 – Oona

Ze zijn gekomen om hun vrijheid veilig te stellen. Ze hebben sleutels en om deze sleutels te geven, moeten ze toestemmen om deze sleutels af te geven. Want het gaat niet alleen om materiële bezittingen. Maar het gaat ook over rituelen die zij hebben uitgevoerd om deze planeet en het menselijk ras van Terra in zeer duistere rituelen vast te houden. Deze moeten worden ontbonden en zij hebben, alleen zij, de sleutel om deze duistere cirkels te ontbinden die rond elke samenleving, menselijke wezens, zijn getrokken.

We hebben een ontmoeting met hen om hen in staat te stellen deze duistere rituelen te ontbinden om de geesten te bevrijden en de bescherming die ze op de monetaire instellingen creëerden.  Een duistere oude instelling. Die van de naam, nummer 33 (Illuminatie).  Die van de lagere nummers, de omgekeerde driehoeken, en al diegenen die de zielenoogster aanbaden. Zij die werkten om de ziel te scheiden van menselijke wezens en lichamen staan op het punt deze planeet te verlaten. Onderhandelde deals, je moet niet geloven dat we akkoord gaan met hun daden. We [zijn] ontstemd [over] alles wat ze hebben gedaan.

Antarctica is de ontmoetingsplaats omdat het Portaal hen kan meenemen wanneer het moment daar is. Ze zullen ons de sleutels geven (om) hun rituelen te ontsluiten en de donkere cirkels te ontbinden, de negen niveaus van duisternis zullen ineenstorten als één en tot stof uiteenvallen. Het is voorbij. Het stof zal worden verstrooid naar de vier winden van menselijk bewustzijn, bevrijd.

We hebben ze opgeroepen toen de nieuwe akkoorden werden gesloten tussen jullie planeet en de Galactische Federatie van Nataru (Melkweg). Vanaf dat moment vlogen we naar jullie sterrenstelsel en nu deze ontmoetingen met de duisteren van het menselijke ras van Terra zullen wij alle duistere bindingen van magie bevrijden. Zij zijn uitgespeeld. Zij zullen profiteren van een gevangenis planeet die hen zal geven wat ze willen, maar ze zullen het nooit verlaten. Een wereld ver in een andere Galaxy waarvan jullie de naam nog niet kennen. Ze zullen vergeten worden en tevreden zijn. De beste manier om een conflict te beëindigen.

Ik van de Do, de Guardians, Stichters, laat deze boodschap achter. Het is voorbij voor de heerschappij van het duister. We hebben gewacht en tegelijkertijd gewerkt met de Galactische Federatie van Nataru en de Zenatae Alliantie om deze planeet te bevrijden. Wij in onze buitenposten in de hogere bergen van jullie wereld hebben een zuivering van het duister voorbereid. Dit proces begon 200 van jullie jaren geleden en nu nadert het de laatste fase. De duisternis is losgelaten. Het is omdat de mensen van Terra het moeten zien en het bestrijden. De heerschappij van het duister op deze planeet is voorbij. Zij die millennia lang werkten aan het scheiden van de ziel van de menselijke lichamen van de Terranen zullen gaan. Geen zielenoogst meer.

13:05 – Alex Collier

“Wat de negatieven doen (en zij kunnen dit doen tijdens een ontvoering of een bijna-doodervaring) is het volgende:

Tijdens een ontvoering wordt een man, bijvoorbeeld, aan boord van een schip genomen. Zijn lichaam zal in een coma worden gebracht en tot het punt van de dood, waarin de ziel bestaat. Ze zullen dan technologie gebruiken om de originele ziel te vervangen door een andere ziel. Daarna brengen ze het lichaam van het individu terug. Ze doen dit proces in 4 seconden. Het nieuwe individu heeft een compleet nieuwe agenda. Als je een negatief georiënteerde ET bent, moet je, om de 3e dichtheid te manipuleren, in de 3e dichtheid zijn.” (Verdedigen van Heilige Grond )

AC: … Zij (Andromedanen) vonden ook meer dan 1.000 Mensenkinderen die in cryogene Statis waren geplaatst, en meer dan 1.000.000 van deze kleine doosjes die de levenskrachten van zielen van de aarde bevatten.

VAL: Gevangen Menselijke Zielen?

AC: Zielen.

VAL: En wat doen ze met deze zielen.

AC: Zij voeden zich met de energie die door de zielen wordt uitgestraald, wat zij doen, Val, is dat zij de levenskracht nemen en zij hevelen het op de een of andere manier beetje bij beetje over en voeden het aan de Hybriden om hen in leven te houden, proberen hen in leven te houden en een ziel in hen te creëren. Heilige grond verdedigen

16:29 vervolg Oona

Ja, ze ontmoeten ons en de delegatie van de Galactische Federatie van Nataru, Zenatae – twee wezens. Raad van Vijf – één wezen. Intergalactische Fouderassen – 5 Wezens. Terran Alliantie – 10 wezens. De strijdkrachten van Terra – 20 soldaten. Ze zullen niet meteen worden meegenomen omdat ze de rituelen moeten ontbinden, alle bases van de samenleving moeten herschikken om een chaotische ineenstorting te vermijden. Zij zullen niet meteen worden meegenomen omdat zij de rituelen moeten ontkrachten, alle bases van de samenleving moeten herschikken om een chaotische ineenstorting te voorkomen. Wij wensen de Mensen van Terra geen Monetaire ineenstorting toe. Wij wensen een zachte overgang, omdat jullie al genoeg chaos hebben gehad.

Ze hebben opdracht om de Monetaire systemen te recalybreren naar het nieuwe systeem dat de Aarde alliantie brengt. Quantum Abstract, geen metaal meer, geen papier meer, althans voor een tijdje voor een overgang.

Jullie zijn moe, dus ik zal mijn laatste woorden zeggen. Spoedig zullen de gebeurtenissen op jullie planeet zich versnellen. Het zal een vreselijke storm zijn, maar hoe meer jullie zullen ontwaken, hoe sneller deze storm voorbij zal zijn. Velen zullen hun leven verliezen door keuze in het vaccin…., maar dit werd uitgesloten door de duisteren. Vrije wil was de val, nu stopt het binnenkort, jullie zullen het zien.

Antarctica is de bijeenkomst van de oude wereld, met de mensen van andere sterrenstelsels, om de sleutels van de Earth Alliance en de federatie te overhandigen en te vertrekken. Zoals ik al zei, ze gaan deze week niet weg, ze krijgen de opdracht om het systeem te veranderen en dan gaan ze voor altijd weg.

2023 zal dit alles een herinnering zijn. We zullen samen vieren. Geef deze boodschap door, je vriend Thor Han zal niet in de problemen zitten. De man met het witte haar met wie je spreekt, hij zal de boodschap doorgeven. Geef hem mijn vriendschap, ik was met hem verbonden, hij zal het zich herinneren.

Oona heeft gesproken

21:40 – Michael Salla

6.1 En het geschiedde, toen de zonen der mensen talrijker werden, dat hun in die dagen schoone en schone dochters werden geboren.

6.2 En de engelen, de zonen des hemels, zagen hen en begeerden hen. En zij zeiden tot elkander: Kom, laat ons voor onszelven vrouwen kiezen, uit de kinderen der mensen, en laat ons voor onszelven kinderen verwekken. “…

6.6 En zij waren, in totaal, tweehonderd en zij kwamen neer op Ardis, wat de top is van de Berg Hermon. En zij noemden de berg Hermon omdat zij daarop zwoeren en elkaar met vloeken verbonden [ bron ]

23:20 – QFS – Michael Salla

Het Quantum Financieel Systeem (QFS) is een megalithische financiële structuur die aan de mensheid is gegeven door de hemelen. Ik noem het een megaliet omdat het op zichzelf staat als het meest geavanceerde financiële systeem dat iemand zich kan voorstellen. Deze technologie heeft geen soortgenoten op de aarde op dit moment. Het is een prachtig systeem, ontworpen om de omvang aan te kunnen van de boekhouding die nodig is om elke financiële transactie in de wereld te balanceren in real-time.

Het QFS is ondergebracht in het MEGA Quantum bewustzijn (QC), vaak een computer genoemd. Dit Quantum Bewustzijn [nes] is Goddelijk Bewustzijn dat beschikbaar wordt gemaakt voor ons om te gebruiken in deze Derde Dimensie. De gereedschappen die het brengt zijn noodzakelijk voor ons om het Gouden Tijdperk van de Mensheid binnen te leiden. De QFS is een grootboek boekhoudsysteem dat bestaat uit individuele rekeningen. Het QS is slechts een van de vele toepassingen gehuisvest in het QC, klaar om geïmplementeerd te worden.

Einde transcriptie

Transcriptie en Vertaling door: Martien / voor wakkeremensen.org