Cabal leiders gaan naar Antarctica om zich over te geven aan aliens en de Aarde Alliance

Cabal leiders gaan naar Antarctica om zich over te geven aan aliens en de Aarde Alliance

Door: DR MICHAEL SALLA op 16 December, 2021.

Onlangs is het nieuws opgedoken dat de wereldelite (aka cabal) naar Antarctica reist voor een geheime bijeenkomst. Uit openbare tweets weten we dat Claus Schwab, oprichter en uitvoerend voorzitter van het World Economic Forum, en Cristina Lagarde, president van de Europese Centrale Bank, een geheime vergadering op Antarctica hebben bijgewoond.

Twee andere aanwezigen waren Brad Garlinghouse en David Schwartz, respectievelijk president en CTO van Ripple Labs, een computersoftwarebedrijf dat gespecialiseerd is in online-betalingssystemen.

De vier tweets van bovengenoemde elites, die begonnen met Lagarde die in juli 2021 tweette dat zij een bijeenkomst in Antarctica zou bijwonen, hebben tot veel speculatie geleid. Om meer te weten te komen over de Antarctische bijeenkomsten, nam ik contact op met Elena Danaan om te zien of haar bronnen buiten de planeet enige antwoorden konden geven over wat er werkelijk op Antarctica gebeurde.

Elena kreeg antwoorden van Thor Han Eredyon, een commandant van de Galactische Federatie van Werelden, en Oona van de Intergalactische Confederatie (aka de Wachters). De antwoorden waren verbazingwekkend. Het lijkt erop dat een belangrijk keerpunt is bereikt en de wereldelite wordt naar Antarctica ontboden voor een ontmoeting met een delegatie van buitenaardse rassen en leiders van de Aardse Alliantie om te onderhandelen over de voorwaarden van hun overgave.

Antarctica werd gekozen voor de bijeenkomst omdat het een portaal bevat dat de elites van de wereld kan transporteren naar een verre wereld in een ander melkwegstelsel waar zij goed bevoorraad zullen zijn, maar voor altijd verbannen.

Voordat zij naar de nieuwe wereld vertrekken, moeten zij echter eerst helpen bij de overgang van het financiële systeem van de wereld en veel van de duistere magie ongedaan maken die is ontketend om de mensheid en de Aarde zelf in slavernij te houden.

Dit is het eerste bericht dat Elena (E) op 14 december van Thor Han (TH) ontving over de gebeurtenissen op de Antarctica-bijeenkomst.

Thor Han: Bij besluit van de Hoge Raad van de GFW, na de recente akkoorden die op Jupiter zijn gesloten tussen de Aardse Ruimte Alliantie en de Galactische Federatie van Werelden, de Raad van Vijf en de Zenateaanse Alliantie.

De Aardse elites onder leiding van de vijand zijn overeengekomen op het zuidelijke continent bijeen te komen, samen met onze vertegenwoordigers, om hun macht over het financiële wereldsysteem over te dragen aan de Aardse Alliantie. Dit oude systeem moet worden vervangen door het nieuwe systeem dat door de Earth Alliance zal worden opgezet. In ruil daarvoor krijgen ze een leven buiten de wereld aangeboden met alle voorzieningen.

Elena: Waarom worden ze niet gewoon berecht voor hun wandaden en dienovereenkomstig veroordeeld?

Thor Han: Alleen zij kunnen het duistere web ontrollen dat zij hebben gecreëerd, want zij werpen de ankers van grote immoraliteit in de fundamenten van uw samenlevingen. De hoogste hiërarchie van de Aardse Alliantie heeft besloten dat er geen grotere chaos zal ontstaan door deze machtsoverdrachten, want economische ineenstorting zou nog meer leed toevoegen aan deze moeilijke tijden voor het reeds zwaar gewonde volk van de Aarde. De GFW en de Earth Alliance spannen zich in om ervoor te zorgen dat deze overgang zo weinig mogelijk schade veroorzaakt.

Elena: Heeft dit alleen betrekking op de ontwikkelingen in het financiële stelsel?

Thor Han : Industriegebieden zijn onderling afhankelijk van het financiële systeem. Wees voorbereid op verrassende veranderingen in nieuwe energiesystemen en de toepassing van technologie op vele gebieden.

Elena: Waarom was je de laatste dagen op Jupiter? En terug op dezelfde dag dat deze vergaderingen in Antarctica bekend worden gemaakt?

Thor Han : Ik zei toch dat er bijeenkomsten op Jupiter waren. De duistere elites waren er niet, zij zouden niet getolereerd worden in de Shari (Ashtar GC) faciliteit. De donkere krachten ontmoetten onze afgezanten in Antarctica. De laatste bijeenkomsten op Jupiter waren de bijeenkomsten die ik net noemde, met alleen de leiding van de Earth Alliance. Die vergaderingen zijn vandaag, aardetijd, afgelopen. Dit is de verklaring die ik u kan geven, met de zegen van mijn superieuren. Heeft Oona contact met je opgenomen?

Elena: Ja, dat deed ze.

Thor Han : Dan kent zij meer details dan ik, althans op dit moment. Ik spreek je weer in de komende paar uur. U kunt natuurlijk met Dr Michael praten en hem mijn beste groeten doen.

Elena: Dat zal ik zeker doen, dank u, Thor Han.

Thor Han’s boodschap geeft ons een duidelijk beeld van wat er werkelijk gebeurde op Antarctica. De daar bijeengekomen wereldelites ontmoetten een delegatie van leiders van verschillende buitenaardse organisaties en de Earth Alliance die deelnamen aan de in juli 2021 ondertekende Jupiter Akkoorden. De elites moesten een plan voorstellen voor een soepele economische overgang naar een rechtvaardiger monetair systeem. systeem en een wereldwijde financiële ineenstorting voorkomen.

Dit wordt bevestigd door de tweets van twee hoge Ripple Labs functionarissen, Schwartz en Garlinghouse. Hun aanwezigheid en deskundigheid wezen erop dat wat op Antarctica werd onderhandeld een nieuw online betalingssysteem betrof.

Zou dit verband kunnen houden met een kwantum financieel systeem (QFS) waarover veel is gespeculeerd? Volgens een bron, Nigel Matte, zou het volgende QFS worden gekoppeld aan een kwantuminternet dat zal worden gecreëerd via het Starlink satellietsysteem dat door Elon Musk’s SpaceX is gecreëerd. Schwartz en Garlinghouse zouden over de deskundigheid beschikken om te helpen bij het plannen van een soepele overgang van het huidige mondiale financiële systeem naar een QFS dat gekoppeld is aan quantum cloud computing.

Thor Han wees erop dat de gevolgen voor verscheidene industrieën enorm zullen zijn, te beginnen met de energiesector. Afstappen van fossiele brandstoffen is namelijk de sleutel tot de ontsluiting van een groot aantal alternatieve energietechnologieën die sinds het begin van de 20e eeuw zijn onderdrukt.

Zo zullen ook vele andere onderdrukte technologieën zoals elektromagnetische en holografische geneeswijzen worden vrijgegeven, ter vervanging van de farmaceutische industrie die spoedig in diskrediet zal worden gebracht, als gevolg van de opstand van de nationale bevolkingen tegen het verplichte vaccinatiebeleid en de steun van Big Pharma.

Men mag niet vergeten dat er momenteel alleen al in de VS meer dan 5.900 octrooien worden onderdrukt als gevolg van door de inlichtingendiensten opgelegde nationale veiligheidsbevelen. Het merendeel van deze onderdrukte octrooien heeft betrekking op alternatieve energie- en genezingstechnologieën. Toen president Donald Trump in januari 2017 een topgeheim memorandum uitvaardigde om in de komende twee jaar 1.000 van deze patenten vrij te geven, werd dit door de inlichtingengemeenschap genegeerd en werd zijn administratie vervolgens doelwit.

Interessant is dat de cabal geen toestemming kreeg om het Ashtar Galactic Command hoofdkwartier te bezoeken, waar de Jupiter Akkoorden voor het eerst werden onderhandeld tussen 14 door de VS geleide ruimte naties, met vertegenwoordigers van de galactische gemeenschap. Dit geeft goed aan hoe de situatie in ons zonnestelsel radicaal is veranderd met de verdrijving van het Ciakahrr (Draconische) Rijk en de Orion (Grijze) Collectieve Krachten, en de Aardse cabal die geïsoleerd is van zijn vroegere bazen.

Na zijn eerste antwoord stuurde Thor Han Elena meer informatie over de bijeenkomsten die hij op Jupiter bijwoonde:

TH: Een ander aspect van mijn aanwezigheid op Jupiter was het bespreken van dit verschijnsel dat zich zeer recentelijk heeft voorgedaan in de nabijheid van uw sterrensysteem: een ineenstorting van het continuüm van de 3e dichtheid. Dit gebeurt in pockets in het weefsel van de ruimte en uw sterrenstelsel komt in een van deze pockets terecht op zijn weg door deze arm van het melkwegstelsel.

Een verdere ineenstorting van de 3e dichtheid zal plaatsvinden, als een brug naar de 5e dichtheid. De vijand en de duisternis weten dit, zij wisten dat dit gebeurde en dit is een van de redenen waarom zij lang geleden al wisten dat zij dit sterrenstelsel hadden verloren. Ik zal je daar later meer over vertellen.

De boodschap van Thor Han bevestigt dat ons zonnestelsel een gebied in de ruimte is binnengegaan waar een galactische anomalie heerst die een aanzienlijke invloed heeft op de ruimte van de derde dichtheid. In 2014 bevestigden wetenschappers dat ons zonnestelsel op het punt stond een grote interstellaire wolk binnen te gaan die de “lokale donut” wordt genoemd, die ongeveer 30 lichtjaar breed is en bijeen wordt gehouden door een zeer groot magnetisch veld.

Volgens verschillende onderzoekers werd deze interstellaire wolk voor het eerst waargenomen in 1961 rond het sterrenbeeld Pleiaden en de “fotonengordel” genoemd vanwege de witte halo die hij uitstraalde. Een van de voorstanders van de “fotonengordel” was Noel Huntley, Ph.D., die in 2010 een artikel schreef met de titel “The Photon Belt Encounter” waarin hij het bestaan ervan en het grote belang voor buitenaardsen beschreef:

Wat is deze elektromagnetische wolk, deze gouden nevel, door buitenaardsen soms een stralingsnevel genoemd? De meest universele benaming is “fotonengordel” of “fotonband”, bestaande uit vele banden, en elke ontmoeting met deze gordel wordt door de buitenaardse wezens als van groot belang beschouwd.

Volgens Thor Han’s informatie had Dr. Huntley gelijk en zal het gebied van de ruimte dat wij zijn binnengegaan het bewustzijn versnellen van een derde dichtheid materialistisch bestaan naar een vijfde dichtheid bestaan. Volgens de Wet van Materiële Eenheid is “de vijfde dichtheid misschien het best te omschrijven als extreem wit in trilling. Daarom is de “fotonengordel” geen onnauwkeurige beschrijving van dit gebied van de 5e dichtheid, ondanks wat veel critici over de term te zeggen hebben.

Als het collectieve bewustzijn van de mensheid niet voldoende ontwikkeld zou zijn om zich aan te passen aan de vijfde dichtheidsfrequenties, zou het imploderen in een door zichzelf veroorzaakte wereldwijde rampspoed. Als het bewustzijn van de mensheid zich echter zou ontwikkelen, zou een gouden tijdperk van wijsheid, liefde en vrede aanbreken.

Thor Han maakt duidelijk dat de elites van de wereld begrepen dat de strijd om de Aarde verloren was en dat zij niet wilden deelnemen aan wat komen ging. Vandaar hun bereidheid om mee te werken aan de overgang naar een nieuwe Aarde, zodat zij het Antarctische portaal konden gebruiken om voorgoed naar een andere planeet te vertrekken.

In een tweede vervolgbericht, verzonden op 14 december, nam Thor Han contact op met Elena en deelde hij meer informatie over deze “fotonengordel” (ook bekend als “local fuzz”) en hoe de Jupiter Akkoorden de elite van de wereld vijf maanden gaven om zich over te geven aan de Earth Alliance. Thor Han zei:

TH: Ik ga het hebben over dit natuurlijke verschijnsel dat zich voordoet in de buurt van uw sterrenstelsel. Dit is geen geïsoleerd verschijnsel; terwijl jullie sterrensysteem door het raster van dit melkwegstelsel beweegt, dat bestaat uit fluctuerende frequentiegolven, komen jullie pockets van hogere trillingsdichtheid van materie tegen. Dit betekent dat de natuurkundige wetten die atomen samenbinden, sneller gaan oscilleren. Het gaat niet om tijd, begrijp je, de snelheid van de tijd verandert niet, alleen je perceptie ervan, omdat je snelheid verandert.

Het gaat niet om tijd, het gaat alleen om de lichamelijkheid van het weefsel van de ruimte dat beweegt. Zoals de universele wetten van de fysica werken, gebeurt dit soms geleidelijk, tenzij de ruimte met hogere dichtheid even groot of groter is dan het genoemde sterrensysteem. De grens van een dichtheidszone is niet scherp, maar vaag.

E: Wat gebeurt er als de aarde door een van deze zones met hogere dichtheid, of bellen, gaat?

TH: Niets dat in de buurt komt van een dramatische gebeurtenis, zoals veel aardbewoners vrezen, zou kunnen gebeuren. Het manifesteert zich als een verschuiving in het bewustzijn wanneer waarnemingen, zowel mentaal als fysiek, zich naar een hoger niveau bewegen. Lichamelijke verschijnselen kunnen optreden, zij die hun geest openlijk hebben voorbereid berijden de golf, maar voor hen die er niet klaar voor zijn en zich ertegen verzetten, resulteert het in lichamelijk en geestelijk lijden.

Het gezichtsvermogen verandert, percepties veranderen, inclusief de perceptie van lineaire tijd, die als sneller wordt ervaren. Maar weet je, dit proces, door deze nieuwe Nataru zone komen, is onvermijdelijk. Dus aardlingen moeten echt alle weerstanden loslaten, zoals de grootste, die is angst.

Thor Han heeft hier bevestigd dat de beweging van ons zonnestelsel in de “fotonengordel” (“local fuzz”) niet iets is dat fysieke vernietiging inluidt, maar veeleer een versnelling van het bewustzijn signaleert. Degenen die emotioneel en mentaal voldoende voorbereid zijn, zullen in staat zijn de komende galactische golven te berijden en een nieuwe werkelijkheid te manifesteren: het spreekwoordelijke Koninkrijk der Hemelen op Aarde. Zij die niet voorbereid zijn, zullen het tegenovergestelde doen en meer stress en ontreddering ervaren in hun persoonlijke en collectieve leven.

Thor Han vervolgde zijn tweede vervolgbericht als volgt:

E: Terug in Antarctica, wat kun je me nog meer vertellen? Ik mag die kerels niet, ze zijn het toppunt van het kwaad. Ze hebben zoveel leed veroorzaakt.

TH: Ze zullen het niet meer doen. Toen de Jupiter-akkoorden tot stand kwamen, kregen zij een waarschuwing dat wij elkaar over vijf maanden zouden ontmoeten en dat zij zich moesten voorbereiden op overgave. Dat wisten ze dus en daarom drukken ze wanhopig al hun agenda’s tegelijk door. Maar uw mensen beginnen dat in te zien.

E: Wacht, waarom geef je ze vijf maanden?

TH: Voor de overgang. Deze ontmoeting is een keerpunt voor hen, en voor jou. Als we ze allemaal in één keer hadden uitgeschakeld, zouden Terra’s financiële en economische systemen in vreselijke chaos zijn geïmplodeerd. Er zijn betere manieren. Zij worden verzocht hun sleutels en gereedschap aan de Alliantie over te dragen, om de overgang voor de mensen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Een ander vermeldenswaardig ding is dat zij de duistere etherische kunsten hebben geleerd en de spreuken moeten worden tenietgedaan. Dit zal hun macht teniet doen. Het is machteloos voor hen om deze wereld te verlaten. Omdat ze zullen vertrekken. Weet je, toen ik het over de overgang had, bedoelde ik dat de aardbewoners de gezichten van hun vijanden moeten zien, om hun bewustzijn voor de waarheid te openen. Hoe pijnlijk dit proces ook is, het is noodzakelijk.

E: Dit doet me denken aan wat de Negen mij onlangs vertelden, namelijk dat elk bewust wezen een rol te spelen heeft in de evolutionaire spelen van het universum.

TH: Dat klopt. Weet je, toen ik vier jaar geleden op de Himalaya-basis verbleef, was ik getuige van grootse plannen in de maak voor het ontwaken van de aardbewoners. De tijdoorlog was de grootste zorg. Stel je een oorlog in de tijd voor als een gelaagd schaakbord. Er is geen betere manier om het u te beschrijven.

Thor Han’s verwijzing naar het gebruik van “zwarte etherische kunsten en spreuken” door de wereldelite is veelzeggend. Hij verwijst naar een weinig begrepen aspect van het controlesysteem van de wereldelite, namelijk het gebruik van zwarte magie om al hun activiteiten te onderbouwen. Thor Han bevestigt hier wat verschillende onderzoekers in het verleden al hebben onthuld, de cabal gebruikt regelmatig zwarte magie als onderdeel van hun wereldwijde controlesysteem.

Een goed voorbeeld is hoe de National Aeronautics and Space Administration (NASA) regelmatig magische symbolen gebruikte voor het publieke ruimteprogramma, zoals gedocumenteerd door Richard Hoagland en Mike Bara in hun bestseller uit 2009, Dark Mission: The Secret History of NASA .

Wat we ook hebben geleerd van president Vladimir Poetin en een militaire inlichtingengroep die verbonden is met de Q-beweging (een beweging die verbonden is met de 17e letter van het alfabet) is dat de wereldelite “Satanisten” praktiseert die de macht van demonen en andere negatieve entiteiten oproepen om de mensheid en de geest van de planeet te onderwerpen. In dit verband zei Poetin in zijn State of the Nation Address in 2013: “de nieuwe wereldorde aanbidt Satan”.

Deze zwarte magie ceremonies vinden regelmatig plaats in verschillende energie vortexen of “heilige plaatsen” rond de planeet, zoals onthuld door vele occulte onderzoekers zoals Fritz Springmeier in zijn boekenserie, Bloodlines of the Illuminati. Meer recentelijk heeft Brad Olsen, een zeer bekwaam onderzoeker en auteur, ook veel van deze zwarte magie/satanistische praktijken onthuld in zijn boekenreeks Beyond Esoteric:

Er is totale controle over het menselijk ras, en de gedachte dat zwarte magie gebruikt kan worden om de massa’s te beheersen is verontrustend. Het occulte wordt tegenwoordig gebruikt in een nieuw soort fascisme onder sommige van de elite globalisten, die bijna elk aspect van ons leven volledig beheersen, van gezondheid en financiën tot politiek en onderwijs…. Onderzoek wijst uit dat occulte ceremonies en rituelen op hogere niveaus veel verder gaan dan wat iemand zich kan voorstellen. …. Waarom is het zo moeilijk te geloven dat occulte praktijken een echt controlemiddel zijn? (p. 55).

Belangrijk is dat Thor Han wees op het expliciete verband tussen de in juli ondertekende Jupiter-akkoorden en de vijf maanden later gehouden vergaderingen op Antarctica. Een van de bepalingen van de akkoorden was de overgave van de wereldelite tegen december 2021. Deze tijdlijn wordt bevestigd door de tweet van Christine Lagarde in juli waarin zij stelde dat er in december op Antarctica zou worden vergaderd. Haar tweet is het overtuigende bewijs dat de cabal inderdaad vijf maanden de tijd heeft gehad om zich voor te bereiden op het afstaan van zijn macht, zonder het wereldwijde financiële systeem in te laten storten als voorwaarde voor zijn vertrek van de Aarde door de intergalactische poort van Antarctica.

Deze onderhandelde overgave en het vertrek van de cabal kondigt een ongelooflijke nieuwe periode aan, nu de wereld overgaat op nieuwe levensveranderende financiële, politieke, gezondheids- en energiesystemen. De boodschap van Oona, een van de Bewakers, geeft nog meer details over de ongelooflijke planetaire transities die we spoedig zullen meemaken. Ik zal haar boodschap analyseren in deel 2 van deze serie.

Een video versie van dit artikel is beschikbaar op  YouTube & Rumble

Ik wil Elena Danaan bedanken voor de toestemming om Thor Han’s berichten te publiceren. Haar website is hier.

Michael E. Salla, Ph.D. Copyright

16 dec 2021 Update:

De originele bron voor de vier twitterberichten die in bovenstaand artikel worden aangehaald, is gevonden. De vier tweets verschenen voor het eerst op het twitteraccount van XRP the Standard Productions op 3 december. Vervolgens werden ze opnieuw geplaatst in een artikel dat op 7 december op The Void werd gepubliceerd en dat ik als bron voor bovenstaand artikel heb gebruikt. Twee van de tweets werden vervolgens door Ben Fulford op zijn site geplaatst op 13 december 2021. Joseph Farrell haalde het Void artikel aan en verwees naar de tweet van Klaus Schwab op 13 dec. Ik plaatste het bovenstaande artikel waarin de vier tweets worden besproken op 16 december. De XRP site plaatst satirische verhalen, en is er trots op mensen verkeerd te informeren. Helaas, wat de vier Antarctica tweets betreft, doet dit aanzienlijke twijfel rijzen over hun authenticiteit. Desinformatie is echter bedoeld om echte gebeurtenissen door het slijk te halen, en er is echt iets gebeurd in Antarctica, aangezien een van de vier bronnen, David Schwartz, actief post over zijn recente reis naar Antarctica. We weten dus dat een van de vier twitterbronnen naar Antarctica is geweest. Zijn Klaus Schwab en Christine Lagarde daar ook geweest? Nu weten we het niet met zekerheid. Deze ongelukkige ontwikkeling doet niets af aan de juistheid van de informatie die Elena Danaan van haar bron Thor Han heeft gekregen over wat er onlangs op Antarctica is gebeurd. Het enige wat het doet is verwarring en misleiding zaaien op een toch al moeilijk te onderzoeken gebied. Hoewel ik enige zorgvuldigheid heb betracht met betrekking tot de vier twitterberichten, was het duidelijk niet goed genoeg. Les geleerd. Ik zal het de volgende keer beter doen. Fool me once shame on you. Fool me twice …

Michael Salla, Ph.D.

Podcasts en aanverwante artikelen

Contact met de Raad van Negen & 24 ET Seeder Races

Contact met de Raad van Negen en Roddenberry’s Star Trek toekomst

Missie van Aardse Alliantie naar Ganymedes om ET bezoekers te verwelkomen en een Star Trek toekomst in te wijden

Update over Earth Alliance vergaderingen op Ganymedes met de Intergalactische Confederatie

Franse contactpersoon bevestigt dat de Intergalactische Confederatie menselijke werelden zaait

Zijn de grote grijze buitenaardse leiders zojuist gevangen genomen door de Galactische Federatie?

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org