Pentagon geeft UFO bewijs vrij: “Er zijn veel meer waarnemingen dan er openbaar zijn gemaakt”

Pentagon geeft UFO bewijs vrij: “Er zijn veel meer waarnemingen dan er openbaar zijn gemaakt”

Door: Joe Martino – 25 maart 2021 – Collective Evolution

IN HET KORT

> De feiten: De vroegere directeur van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendienst John Ratcliffe verklaarde dat er veel UFO-waarnemingen zijn waarvan het publiek niet op de hoogte is gebracht, en dat hun manoeuvres zeer moeilijk te verklaren zijn.

> Denk na: Waarom is de regering van de VS plotseling zo enthousiast om een onderwerp te onderzoeken en het publiek details te vertellen die zij lang belachelijk hebben gemaakt en verborgen hebben gehouden? Welke technologieën zitten er achter UFO’s? Hoe zouden deze energietechnologieën de samenleving als geheel kunnen veranderen?


Denk er eens even over na: heeft het gevoel postgevat dat er de laatste 4 jaar in de mainstream meer over UFO’s is gesproken dan op enig ander moment in jouw herinnering? Als je ja antwoordt, ben je niet alleen… en misschien zijn we allemaal niet alleen.

Wat is er gebeurd:

De voormalige directeur van de nationale inlichtingendienst John Ratcliffe verklaarde in een interview op Fox news dat een aankomend rapport van het pentagon veel informatie zal onthullen met betrekking tot UFO-waarnemingen waar het publiek nog niet van op de hoogte is.

Het zal omvatten “objecten die zich bezighouden met acties die moeilijk te verklaren zijn, […] bewegingen die moeilijk te repliceren zijn, waar we de technologie niet voor hebben.”

Dit terwijl hij toegeeft dat “er veel meer waarnemingen zijn dan openbaar zijn gemaakt.” Iets dat sommigen zou verbazen die niet op de hoogte zijn van onderzoek op dit gebied.

Voormalig directeur van het Advanced Aerospace Threat Identification Program Luis (of Lue) Elizondo sloot zich aan bij ‘Fox & Friends’ om meer te bespreken over de aankomende Pentagon release en Ratcliffe’s uitspraken.


Lue Elizondo legde uit dat deze vaartuigen niet noodzakelijkerwijs de wetten van de fysica overtreden, maar dat zij misschien alleen ons huidige begrip van de wetten van de fysica overtreden. Hij stelt dat degenen met een diep begrip van kwantumfysica in staat zijn om zinvolle verklaringen te geven voor hoe deze vaartuigen manoeuvres kunnen uitvoeren waarover we horen, maar waarvan we ons niet kunnen voorstellen dat onze eigen vliegtuigen ze doen.

Elizondo gaat verder met te stellen dat er drie opties zijn voor waar deze vaartuigen vandaan komen:

  • VS geheime technologie. In wezen technologie in zwarte budgetprogramma’s waar zelfs personen met een hoge veiligheidsmachtiging niets vanaf weten. Hij denkt dat deze verklaring hoogst onwaarschijnlijk is.
  • Buitenlandse vijandige technologie. Hij denkt dat dit een enorm falen zou betekenen van de inlichtingendiensten van de VS, en van andere landen, aangezien zij ook geen verklaring hebben. Daarom is deze verklaring ook onwaarschijnlijk.
  • Deze toestellen komen van iemand of iets anders. Zijn het buitenaardsen? Misschien een vorm van AI? Ik bedoel, wie weet op dit punt – maar een eerlijke, diepe blik op dit gebied zou suggereren dat buitenaardsen de meest plausibele verklaring is, en er is overvloed van bewijsmateriaal om die bewering te maken.

Waarom het belangrijk is:

Ten eerste, om verder te gaan waar nummer 3 hierboven ophield. Voor mij is de voornaamste reden waarom de meeste mensen niet begrijpen waarom we naar buitenaardsen zouden grijpen als verklaring, dat ze eenvoudigweg niet de tijd hebben genomen om een eerlijke blik te werpen op de informatie die beschikbaar is over de studie van dit fenomeen. Van klokkenluidersverslagen van personen met een hoge bevoegdheid, tot vrijgegeven documenten en sommige van de beschikbare fysieke bewijzen, er is heel wat om te verwerken. We kunnen zelfs kijken naar de goed gedocumenteerde contactgevallen of CE5 ervaringsdeskundigen die beweren hun bewustzijn te gebruiken om in contact te komen met ET wezens. Iets wat ik zelf ook vaak heb ervaren, maar zonder een goed begrip van bewustzijn klinkt het volkomen krankzinnig.

Het punt is, als we 100 voet weg blijven van echt te kijken naar wat hier aan de hand zou kunnen zijn, zullen we het waarschijnlijk niet echt begrijpen, en eerlijk gezegd is dat wat de meeste mainstream stemmen aan het doen zijn.

Ik behandel dit onderwerp al meer dan tien jaar en het is heel gewoon dat de openheid van het grote publiek voor dit onderwerp samenhangt met de beschikbaarheid van informatie, vooral als die afkomstig is van bronnen die zij vertrouwen. Dit betekent dat mensen doorgaans meer openstaan voor het UFO-fenomeen wanneer zij het reeds bestaande bewijsmateriaal daadwerkelijk onderzoeken. Zij zullen er zelfs meer voor openstaan wanneer zij dat reeds bestaande bewijs onderzoeken van een bron die zij reeds vertrouwen – zelfs wanneer die bron niet noodzakelijk betrouwbaar is. We hebben dus een keuze: beginnen met het onderzoeken van informatie buiten de mainstream, die dit onderwerp al decennia lang belachelijk maakt en niet eerlijk behandelt, of ergens anders heen gaan. Kunnen we echt vertrouwen op wat er vanuit het Pentagon wordt vrijgegeven?

De implicaties van deze discussies zijn aanzienlijk controversiëler en gelaagder dan men aanvankelijk zou beseffen. In het Fox News interview bespreekt de presentator het feit dat sommige van deze toestellen “de geluidsbarrière doorbreken zonder een sonische dreun, hoe is dat mogelijk?” Wat ze hier suggereren is dat er technologie is waar we misschien niets van weten – publiekelijk. En als je denkt aan zovele van de grootste uitdagingen van de mensheid, energie, vervuiling, enzovoort, wat zou er dan gebeuren als deze potentieel ET-technologie gebruik zou maken van energietechnologieën die geen fossiele brandstof of vervuiling vereisen? Hoe zou dit de maatschappij als geheel veranderen? Zou dit een goede reden kunnen zijn waarom deze technologieën zo geheim worden gehouden, omdat ze de manier waarop onze economie momenteel functioneert zouden verstoren?

De Afleiding:

Als je pas sinds kort geïntrigeerd bent geraakt door het UFO onderwerp lijkt het zeker een spannende tijd, en dat is het ook. Maar velen die dit onderwerp al jaren onderzoeken, vooral op een geloofwaardige manier, stellen zich de vraag waarom de Amerikaanse regering plotseling zo geobsedeerd is om te praten over een onderwerp dat zij lang hebben ontkend en belachelijk gemaakt? Er zijn vele theorieën over het waarom, maar we kunnen niet weten welke de juiste is.

Voor mij is het UFO en ET fenomeen er één dat me altijd gefascineerd heeft, en mijn journalistieke geest heeft altijd gezien dat de realiteit van dit fenomeen heel duidelijk buitenaardsen impliceert, ook al hebben we nog geen 100% bewijs. Ik ben geneigd te denken dat dit fenomeen nauw verbonden is met het bewustzijn. Hoe zou het onderliggende wereldbeeld van de mensheid veranderen als we wisten dat we niet alleen zijn? Wat zegt het over onze plaats in het universum? Waarom zijn zoveel ervaringsdeskundigen in staat om fenomenale ervaringen met ET wezens te hebben door gebruik te maken van hun bewustzijn?

Ik heb een heleboel gedachten hierover uiteengezet in mijn volledige interview van Dr. Steven Greer’s laatste film Close Encounters of The Fifth Kind. Je kunt dat hele interview hier bekijken.

 

Joe Martino

Collective Evolution

Vertaling: Martien

♥  ♥  ♥ 

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien