Waarom Wij Geen Contact Hebben.

Waarom Wij Geen Contact Hebben.

Door: James Gilliland – 5 Maart 2021

Als we zeggen dat we geen contact hebben, moeten we dat kwalificeren. Er is contact geweest sinds het begin van de mensheid, beschavingen zijn gekomen en gegaan, vaak als gevolg van de invloed van onevenwichtigheden en machtsstrijd binnen hun samenlevingen. Sommige gingen ten onder, sommige moesten opnieuw beginnen als primitieven, sommige bleven zich spiritueel en technologisch ontwikkelen. Degenen die zich spiritueel bleven ontwikkelen gingen terug naar de sterren, de oorspronkelijke koloniën, “beschavingen” kwamen uit de sterren.

Nu moeten we gaan spelen hoe groot is jouw God. Waren er in het verleden geavanceerde beschavingen op Aarde? Zouden de bebaarde goden van weleer de leiders kunnen zijn van deze oude verloren werelden? Wie waren de Griekse goden, de Egyptische goden, de goden en godinnen van de oude geschiedenis? Zijn er andere beschavingen uit de sterren duizenden, miljoenen zelfs miljarden jaren ouder dan wij en zouden zij door primitieve mensen als goden worden aangeduid? Wie of wat schiep hen? Is God mannelijk/vrouwelijk androgeen, een mengeling van beide bestaande buiten de noodzaak van lichamelijkheid of polariteit?

Er zijn er die naar God verwijzen als de leegte, het niets, de lege ruimte, onpersoonlijk. Anderen zeggen dat de Schepper persoonlijk alomtegenwoordig is in de hele schepping, de bron van alle licht, geluid en vibratie. Het oorspronkelijke Onze Vader in het Aramees getuigt hiervan. Wat als iedereen gelijk had volgens hun niveau van bewustzijn. Wat als God niet kon worden gevat in woorden of beelden, zelfs niet in de heilige teksten? Hoe beperkt het ook moge zijn, wat als God het ene bewustzijn was dat alle bewustzijn op alle vlakken en dimensies in het multiversum omvat? Voorbij intergalactisch zelfs interdimensionaal? De uitgestrektheid van de Schepping is zo groot als onze kennis, ons vermogen om uit te breiden in bewustzijn. Hoeveel van de Schepping kunnen wij toestaan deel uit te maken van onze werkelijkheid? Dit is de kernkwestie betreffende contact.

Niet alle schepselen zijn gelijk, er zijn verschillende intenties, culturen en manieren, zo boven zo beneden. Sommige wezens zien er nogal bizar uit maar zijn zeer verlicht met goede bedoelingen, andere zien er naar onze maatstaven misschien prachtig uit maar zijn uit op eigenbelang, hebben negatieve bedoelingen. Hoe kun je zien wie wie is en hoe zul je reageren op wezens die volledig buiten je hokje staan? Zal je reageren met angst, agressie, ze aanbidden als goden? Alle drie zijn ongepast gedrag. Hoe zullen onze leiders hen begroeten? Zien ze hen als een bedreiging, proberen ze technologie van hen te krijgen tegen elke prijs? Hoe zit het met jullie leger, zullen zij zich terugtrekken en een vreedzame dialoog beginnen? Hoeveel van jullie leiders leven volgens de universele wet?

Hoeveel nemen het morele standpunt in? Hoe zou de pers reageren, wat voor draai zouden ze eraan geven? Hoe zouden de profiteurs van oorlog en ziekte reageren op een macht die zo ver boven die van hen uitstijgt, dat oorlog overbodig wordt? Hoe zouden de grote farmaceutische bedrijven en de ziekenhuizen reageren op energetische genezing, technologieën die daadwerkelijk genezen zonder het gebruik van medicijnen? Wat zouden de kolen- en olie-industrieën doen wanneer de technologie beschikbaar wordt gesteld om in al onze energie- en transportbehoeften te voorzien zonder brandstof. Wat zouden religies doen wanneer zij ontdekken dat de uiterlijke goden die zij in stand houden geavanceerde wezens zijn, geen goden die zich door de geschiedenis heen zowel positief als negatief hebben gedragen en er geen middelman/vrouw nodig is om een eigen persoonlijke verbinding tot stand te brengen? Wat als deze verbazingwekkende wezens bestaan in het verenigde veld waarbinnen wij allen bestaan, alleen hebben zij er meer toegang toe?

De grote duizend dollar vraag is met wie deze spiritueel en technologisch geavanceerde wezens contact zouden leggen? Wie op Aarde heeft het spirituele bewustzijn en het morele kompas dat nodig is om met deze wezens om te gaan? Wie in jullie regeringen, jullie zakenwereld en religieuze instellingen? Wie zou als hun voornaamste richtlijn doen wat het beste is voor de mensheid en de Aarde zonder persoonlijke motieven?

Begrijpt u nu waarom spiritueel en technologisch geavanceerde wezens contact met de massa’s en het merendeel van het leiderschap op Aarde vermijden?

Het spirituele bewustzijn is afwezig in de meeste gevallen zijn de morele kompassen gebroken. Dit brengt ons bij de UFO-gemeenschap. Wist u dat velen in de UFO-gemeenschap arm in arm werken en gefinancierd worden door de wereldelite die deelneemt aan een gecontroleerd verhaal? Velen hebben nauwe banden met Satanisch/Luciferiaanse groepen die verachtelijke dingen doen met kinderen. Toch zijn deze zelfde mensen de mensen waar men naar toe gaat, zij krijgen alle pers, zij staan aan de top van de ladder in de UFO-gemeenschap. Denk je dat zij het spirituele bewustzijn en morele kompas hebben voor contact met spiritueel en technologisch geavanceerde buitenwerelders, oude voorouders die terugkeren?  Worden zij gesponsord door de Satanisch/Luciferiaanse tirannen die de mensheid duizenden jaren lang hebben verarmd en tot slaaf gemaakt?

De oorlogs- en ziekteprofiteurs wiens motto is: houd ze ziek, arm en dom. Wat kun je van deze mensen anders verwachten dan een gecontroleerd verhaal, desinformatie? Aan wie hebben zij hun trouw te danken? Zal de massa ooit contact hebben onder de huidige omstandigheden? Nee. Zullen degenen die streven naar bewustzijnsverruiming, zich richten op dienstbaarheid aan anderen en een goed moreel kompas hebben, contact hebben? Ja, maar niet door het volgen van hen die dat niet doen.

Er is eens gezegd dat de Universele Vrede niet zal komen via regeringen of religies, maar via de harten en geesten van de mensen. Het is hetzelfde met contact maken met spiritueel geavanceerde wezens. Zij werken volgens de Universele Wet. We moeten de gelegenheid te baat nemen. Niet vallen voor de hype van Hollywood en het gecontroleerde verhaal. Het vergt een open geest, een liefdevol hart en een zuivere intentie, vooral als het gaat om het werken met deze verbazingwekkende wezens. Jammer genoeg schieten de meeste instellingen te kort. Zelfs de UFO-gemeenschap heeft haar prioriteiten niet op orde, roem en geld verdienen is niet het juiste motief.

Er is echter contact met wezens van mindere aard en helaas hebben velen bewust en sommigen in onwetendheid de deuren geopend. Door hun daden, associaties en frequentie zul je ze kennen. Alleen omdat je dood bent betekent nog niet dat je verlicht bent. Alleen omdat je een ET bent betekent nog niet dat je welwillend bent. Het is het toppunt van onwetendheid, onverantwoordelijkheid en gevaarlijk om de deur te openen voor een ongeziene entiteit zonder een heilige ruimte te creëren. De geest waarin je zoekt is de geest waarin je contact zult maken. Dit is hetzelfde met leiders met kwade bedoelingen die geen onderscheidingsvermogen en moreel kompas hebben en die de goedgelovigen in de neerwaartse spiraal leiden.

Nu weet je waarom de massa’s geen contact hebben gehad. Als je op deze reis gaat, doe het dan goed. De sleutel ligt niet in het volgen, het ligt in persoonlijke bekrachtiging. Het is het ontwikkelen van je eigen innerlijke gevoeligheid om te onderscheiden wie wie is en wat goed voor je is.

Het ga u goed, de hemel wacht.

James Gilliland

www.eceti.org

www.bbsradio.com

ECETI Stargate YouTube 

Vertaling: Martien

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien