Verdeeldheid In De UFO Gemeenschap

Verdeeldheid In De UFO Gemeenschap

Nieuwsupdate – door: James Gilliland – 23 Januari 2022

Sprekend op verschillende grote UFO conferenties in het begin van de jaren 90 kreeg ik te horen dat mensen of van me hielden of me haatten, er was geen middenweg. Na een toespraak voor een uitverkochte zaal en de grootste toeloop naar DVD’s na de toespraak volgens de verkoop ter plekke, dacht ik dat alles geweldig was verlopen. Hoewel de vraag er was, werd ik niet meer uitgenodigd? Naïef als ik toen was nam ik dat persoonlijk op. Ik begreep niet waarom iemand me zou haten omdat ik de waarheid vertelde over mijn ervaringen. Het brengen van een spirituele boodschap in de UFO-gemeenschap, een multidimensionale boodschap die alle niveaus met elkaar verbond, werd goed ontvangen met staande ovaties. Vooral gezien het feit dat ik al het bewijs, foto’s, video’s, ooggetuigen uit alle lagen van de bevolking had om het feit dat er contact is, te ondersteunen. Ik gaf overvloedig de tijd en de plaats aan waar de schepen zouden verschijnen, ze verschenen, maar dit was niet genoeg. Ik was in de Art Bell show en Art vroeg me waarom de UFO gemeenschap hun jongen opeten. Ik had toen echt geen antwoord, maar de ervaring gaf me het antwoord. Ik stapte uit het gecontroleerde verhaal.

Toen ik naar Contact in The Dessert ging, werd ik geconfronteerd met dezelfde tegenwerking en stelde ik dezelfde vraag. Waarom houden mensen van je of haten ze je? Ik zei hen dat ze ofwel van zichzelf houden ofwel zichzelf haten, gewond zijn en dit alles op mij projecteren in plaats van de persoonlijke verantwoordelijkheid op zich te nemen. Dit is geen uitvlucht; het is gebaseerd op spirituele wetten. Hoe meer licht je genereert, hoe groter de spiegel, je weerkaatst en versterkt alles wat mensen liefhebben en haten aan zichzelf. De wonden en trauma’s komen naar de oppervlakte en raad eens op wie ze die projecteren?  Ik heb alle tegenstrijdige ongegronde geruchten gehoord, maar het feit is dat ik het zo druk had met het opbouwen van ECETI en het onderhouden van de tuinen, het schrijven van de boeken, het geven van shows enz. Ik had echt niet de tijd om deel te nemen aan alle avonturen waarvan ik beschuldigd werd. Ondanks het feit dat ze gemakkelijk ontkracht konden worden, ging de onzin door.  Ik heb zelfs het T shirt gemaakt, Ik ben niet je Vader, je Moeder, of je X minnaar, ik zit hier alleen maar. Ik heb nooit beweerd perfect te zijn, ik ben altijd in mijn hart gecentreerd geweest in dienstbaarheid en mijn waarheid is altijd consistent geweest, hoewel flexibel voor nieuwe kennis. Ik luister altijd naar de waarheid van anderen, kijk hoe het voelt, laat alles door het hart gaan in meditatie, terug naar de bron.

Twee bijna-doodervaringen en meer dan 36 jaar intensieve training met Meesters, Ouderen van elk geloof en elke cultuur samen met uitgebreide procesgerichte training creëerden de basis om me enigszins gezond en gecentreerd te houden. Het stelde me in staat om de voortdurende aanvallen en projecties van me af te schudden. Ik ontdekte in mijn onderzoek dat je hogere dimensionale wezens en hun voertuigen niet kunt verwijderen uit wetenschap, religie, cultuur, geschiedenis of archeologie, het staat vol in alle oude wijsheid en wetenschappen als je het onderzoek doet. Ondanks dit, in plaats van te zoeken naar overeenkomsten, is er zoveel interne strijd over wie gelijk heeft, “in wat in werkelijkheid een meerkeuzevraag is”, waarbij het juiste antwoord al het bovenstaande is. Het is alsof je een stuk van de taart hebt en van iedereen eist dat hij de hele taart is, terwijl dat duidelijk niet zo is. We kunnen ook de geplande oppositie, bedriegers, en opgeblazen ego’s die roem en fortuin zoeken boven de waarheid, niet negeren. De UFO-gemeenschap is altijd geïnfiltreerd geweest door al het bovenstaande, niet alleen geziene maar ook ongeziene negatieve invloeden. Regenererende soorten zoals Reptilians, Grijzen, hybriden en AI hebben zich altijd bemoeid met openbaarmaking. Slechts weinigen zijn zich daarvan bewust en nog minder weten ze hoe ze op te ruimen. Gewoon een observatie.

Mensen blijven me vragen wie gelijk heeft, wie ongelijk, aan welke kant sta je. Ik zeg hen dat ik aan de kant van de Waarheid sta, ik sta aan de kant van genezing, ik sta aan de kant van wat de mensheid en de Aarde het beste dient. Ik sta niet aan de kant van het aanvallen van andermans waarheid of karakter met zelfingenomenheid of niet en dat spiritueel noemen. Ik sta niet aan de kant van de bewering dat de meesters of spiritueel geavanceerde ET’s zich hier ook mee bezighouden. Dat doen ze niet. Het kost me alles wat ik kan opbrengen om iemand die wordt aangevallen niet te verdedigen, omdat ik altijd de underdog heb verdedigd of degenen die werden aangevallen. Ik kies niet de kant van hun waarheid, ik kijk naar de actie die tegen hen wordt ondernomen.

Er wordt gezegd dat het karakter van een man/vrouw wordt bepaald door zijn/haar daden. Degenen die aanvallen moeten zich afvragen waarom deze persoon zo’n bedreiging vormt. Ga ermee zitten, volg de emoties, wat vertegenwoordigt deze persoon voor mij en is het al eerder gebeurd? Hoe kan ik dit depersonaliseren, het herformuleren, zelfbeheersing gebruiken om het te verwerken, het achter me laten en terugkeren naar mijn eigen persoonlijke God/Schepper/Grote Geest verbinding? Terug naar mijn eigen unieke zieledoel zonder afleiding. Het vergt een zeer wijze ziel en afwezigheid van ego om deze weg in te slaan. De behoefte om gelijk te hebben wint het in de meeste gevallen. 

Verdeel en heers is altijd de modus operandi geweest van de donkere harten. We hebben allemaal een kleine duisternis in ons die hen binnenlaat. De manier om dit te vermijden is onze eigen duisternis te bezitten, niet deel te nemen aan verdeeldheid zaaiende acties of karaktermoord. Het zal altijd op je terugkomen en in deze tijd bijna ogenblikkelijk. Nu ik al geruime tijd in de spirituele en UFO-gemeenschap zit, zie ik dat mensen die in glazen huizen wonen de meeste stenen gooien. Je zou ze kunnen bewaren om je eigen fundering te verstevigen. Hun huizen brokkelen herhaaldelijk af en ze kunnen niet begrijpen waarom? Helaas hebben sommigen nooit een basis gehad in spiritualiteit 101 en denken dat ze de ladder van succes en roem kunnen beklimmen of een comeback kunnen maken over de ruggen van anderen. Hoe heeft dat in het verleden uitgepakt? In het verleden gebruikten we het “wat ik zie ben ik” of het inzicht dat wanneer één vinger naar voren wijst er drie naar achteren wijzen om ons te helpen zien welke patronen ons in deze drama’s hebben getrokken. Ik zeg geenszins dat het kwaad niet bestaat. Wat ik wil zeggen is: hoe kunnen we er absoluut zeker van zijn dat waar we anderen van beschuldigen ook is wat we zelf doen of wat ons overkomt?

Ik weet dat, ongeacht wat ik zeg, dit gedrag zal blijven bestaan. Het is zo diep geworteld in het sociale bewustzijn en wordt door de massa gesteund dat het nu aanvaardbaar is geworden of wat sommigen normaal noemen. Het is niet normaal of aanvaardbaar en niet wie wij in ons hart zijn.  Mijn wens is dat mensen niet verstrikt raken in alle verdeeldheid en afleiding. Contact komt van binnenuit, we kunnen dat contact niet onderhouden als we bezig zijn met verdeeldheid en afleiding. Liefde is altijd de machtigste positie geweest, de ultieme kracht in het universum.  Net zoals ieder individu zijn eigen persoonlijke God/Schepper/Grote Geest verbinding moet maken, is het hetzelfde met contact maken met Spiritueel en Technologisch geavanceerde of multidimensionale wezens.

Wees altijd helder, creëer vooraf een heilige ruimte, focus op liefde, vreugde en gelukzaligheid, stel je intentie, kwalificeer het contact. De geest waarin je zoekt is de geest waarin je contact maakt. Dit is de weg naar succes in het contact maken met Spiritueel en Technologisch Geavanceerde Buiten-Wereldwezens, Hogere Dimensionale Wezens zowel als Opgestegen Meesters. We moeten de gelegenheid te baat nemen.  

De opruimmethoden staan op:

https://www.eceti.org/clearing-technique.html

Stel je voor dat iedereen opruimt, een heilige ruimte creëert en die vibratie vasthoudt? Wat als het massaal werd gedaan en deze boodschap wijd en zijd werd doorgegeven? Genoeg van wat als. Doe het gewoon!

James Gilliland

ECETI  apparel: 

https://eceti-ranch-official.creator-spring.com/?

ECETI Website sign up for newsletter:

https://www.eceti.org/home.html

ECETI Store website: 

https://www.eceti.org/store.html

ECETI website

www.eceti.org

Eceti Australia – Peter Maxwell Slattery

http://www.ecetiaustralia.org/

VIMEO

RUMBLE

https://rumble.com/vogy1y-as-you-wish-talk-radio.html

BBS RADIO

https://bbsradio.com/asyouwishtalkradio

Eceti.org

https://www.eceti.org/as-you-wish-tal…

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org