Multidimensionaal Theater

Multidimensionaal Theater

‘Degenen die nu naar de Aarde komen zijn de planetaire bevrijders die ons bevrijden van negatieve geziene en ongeziene entiteiten die de mensheid al miljoenen jaren hebben geteisterd.’

James Gilliland – 17 Februari 2021 – ECETI.ORG

We hebben vaak verwezen naar wat er op Aarde gebeurt als een multidimensionale oorlog. In de eenvoudigste uitleg is het Goed tegen kwaad of de afwezigheid van liefde en het afdwalen van de Universele Wet. Dit neemt vele vormen aan. Er is een hiërarchie tussen het duister en het licht. De duisteren, die we kunnen aanduiden als egoïstisch en buiten de Universele Wet opererend, versus degenen die in dienst staan van de Schepper binnen de gehele Schepping en binnen de Universele Wet opereren. Er wordt veel desinformatie verspreid door denktanks dat het kwaad niet bestaat en dat als je het ziet, het kwaad in jou zit. Degenen in de new age gemeenschap die hierover liegen zullen je eraan herinneren wanneer je in de buurt komt van het blootleggen van de kwaadaardige zelfzuchtige daden van de duistere harten. Verlichting betekent kennis hebben van beide kanten van de medaille, al het andere is een halve waarheid.

Het ontwaken en helen van de Mensheid en de Aarde, of planetaire bevrijding, kent vele niveaus. De hiërarchie van het donkere hart gaat slechts tot de middenniveaus van de 4e dimensie. De licht hiërarchie gaat helemaal terug naar de Bron waarnaar verwezen wordt als Schepper/God/Grote Geest. Liefde is de ultieme kracht, het is de Bron van alle geluid, vibratie en licht, alles wat is, de kosmische lijm die alle dingen bij elkaar houdt. Er is een verenigd veld waarin wij allen verblijven, de donkere harten hebben alleen toegang tot midden lagere 4d en 3d.  Meesters, Heiligen en Wijzen inclusief Spiritueel en Technologisch gevorderde buitenaardsen/ultraterrestrials hebben toegang tot meer van het verenigd veld bepaald door hun spirituele evolutie. Deze beschrijvingen van polariteiten hebben niets te maken met cultuur of huidskleur en we gebruiken de woorden donker hart vanwege de vermindering of afwezigheid van licht dat ook kan worden aangeduid als hoger bewustzijn en energie.

De ziel zit naast het hart. Je hebt toegang tot de Schepper via het hart. Zij die in zelf-dienstbaarheid zijn, hebben heel weinig toegang en licht. Zij voeden zich met het bewustzijn en de energie van anderen. Zij kunnen niet creëren, zij kunnen alleen manipuleren en vervormen wat al gecreëerd is. Met dit begrip kun je zien waarom je via het hart en de liefde contact maakt met hogere dimensionale wezens. Via het intellect en het ego, werkend vanuit zelf-dienstbaarheid, verbind je je met lagere dimensionale wezens. Je kunt een contact hebben, een schip zien, maar wie is er op het schip en wat zijn hun bedoelingen? De geest waarin je zoekt is de geest waarin je je verbindt. Zij die fysiek bewijs eisen voor wat in de meeste gevallen een niet-fysieke gebeurtenis is, zij die zelfzuchtig zijn, opgesloten in het intellect, gevangen in ego’s en eigenbelang in de waarheid, zijn een belemmering voor contact. Dit is de reden waarom openbaarmaking volledig tot stilstand is gekomen.  99% van het contact is met hogere dimensionale wezens, zij staan in dienst van de Schepping, zijn welwillend en spiritueel geavanceerd. We moeten spiritueel stijgen naar de gelegenheid.

We kunnen dit toepassen op wat er op wereldschaal gebeurt. Als je voor je informatie naar egoïstische mensen gaat die gevangen zitten in hun ego’s en zelfbelang, zoals de mainstream pers en andere mediakanalen, dan is de informatie beperkt met een agenda en die agenda is niet om het individu op te voeden, te informeren en mondiger te maken. Het is een gecontroleerde verhaallijn, een afleiding ontworpen om de vergeten goden te controleren en te domineren via hun eigen gedachten. Het onderwijssysteem is hetzelfde. We zeggen dit niet lichtvaardig. Jullie hebben de genen van de Goden van weleer, de bebaarde Goden die in werkelijkheid zeer geavanceerde bezoekers van buiten de wereld waren die de Aarde vele malen hebben gekoloniseerd. Zij moesten opnieuw beginnen als primitieven door grote cataclysmen, oorlogen, vulkaanuitbarstingen, tsunami’s en poolverschuivingen. Dit verklaart jullie megalithische bouwwerken en de prediluviaanse rassen die onder de Noordpool begraven liggen. In werkelijkheid is de mens, Hu betekent God, man/vrouw een toepasselijke naam. We hebben het niet over de grote G we hebben het over de kleine G, goden uit de oudheid en hun nakomelingen de halfgoden met meer buitenaards DNA dan Aarde Mens. Er is een groter bewustzijn en energie, hogere sferen voorbij de bebaarde goden en godinnen. We moeten de vraag stellen wie hen geschapen heeft. Hoe groot is jouw God?.

Er zijn gevallen wezens die vanwege hun bewustzijn niet kunnen terugkeren van waaruit zij zijn ontstaan. Zij zitten gevangen in de middelste niveaus van de 4e dimensie. Er zijn daar ook andere wezens die geen deel uitmaken van de menselijke ervaring. Dit is waar de verhalen over reptielachtigen, grijze wezens, demonen en sterk misvormde wezens vandaan komen. In de oudheid sloot Marduk een verbond met de reptielachtigen voor de totale heerschappij over de Aarde. Hij keerde zich tegen zijn eigen volk. Voor hen die het kunnen zien, staat het in steen geschreven in oude tempels. We zijn in het proces van bevrijding van die oude overeenkomst en andere overeenkomsten die sindsdien gemaakt zijn door hogere dimensionale wezens die verblijven in de bovenste 4e, 5e, tot aan de 13e dimensie. Het grondpersoneel zijn zij die geïncarneerd zijn uit deze hogere dimensies en zij die ontwaken tot hun ware identiteit, afgestemd op de Universele Wet. Er is meer aan dit verhaal, dit is de hoofdlijn.

Er zijn mensen op hoge posities die geïncarneerd zijn om deel uit te maken van het ontwaken en de genezing of de planetaire bevrijding. Sommigen zijn zich hiervan bewust, anderen niet. Zij hebben nog hun persoonlijkheden te overwinnen en wanneer de tijd rijp is worden zij ingewijd. We zullen het hebben over slechts enkelen die een centrale rol spelen op de hoogste niveaus van leiderschap. Jullie hedendaagse leiderschap bevindt zich aan de andere kant van het spectrum, samen met de meeste van jullie grote instellingen. Aan hun vruchten zult je ze herkennen.  De Pleiadiërs, Orion Raad van Licht, Sirianen-lijnen, Arcturiërs, Andromedanen en de Binnenste Aarde, zij die 12000 jaar geleden de grote overstroming overleefden en naar binnen gingen om hun evolutie voort te zetten, maken allemaal deel uit van het Grote Ontwaken. De ineenstorting van Atlantis en Lemurië en de Pleiadische koloniën waren de beschavingen die werden vernietigd. We herhalen nu dezelfde cyclus, hopelijk met een andere uitkomst.

De Pleiadische voorvaderen, de Oude Lyrianen, die wij de Goden met de lange baarden van weleer noemen en die sommigen tot op de dag van vandaag in vele religies vereren, waren de koloniën vóór Atlantis en Lemurië of Mu.  Er waren anderen binnen de Binnenste Aarde die al een zeer hoge staat van evolutie hadden bereikt. Geloof het of niet, de meeste geavanceerde beschavingen leven binnen hun planeten, niet aan de oppervlakte. Deze rassen, waarvan de meeste door onze oude voorouders vaak de Sterrennaties worden genoemd, maken allen deel uit van de planetaire bevrijding. De gevallen goden en andere egoïstische entiteiten die buiten de universele wet om opereren zijn degenen waarvan de Aarde wordt bevrijd. Hierover staat geschreven in de Nag Hamadi, de Smaragden Tabletten van Thoth, en op de muren van oude tempels.

Degenen die nu naar de Aarde komen zijn de planetaire bevrijders die ons bevrijden van negatieve geziene en ongeziene entiteiten die de mensheid al miljoenen jaren hebben geteisterd. Een buitenaardse invasie is het laatste waar jullie je zorgen over hoeven te maken, het zijn degenen die hier al zijn, die hier al heel lang zijn en die verantwoordelijk zullen worden gehouden. De grote oorlog is een oorlog tussen goed en kwaad of zij die egoïstisch zijn en buiten de Universele Wet werken versus zij die dienstbaar zijn en binnen de Universele Wet werken. In het Christendom noemen ze dit de oorlog tussen Satan en God of demonen en engelen. In werkelijkheid ligt het iets gecompliceerder, met veel grijstinten en licht daartussen.

Dit is waar het lastig wordt, we kunnen er een paar verliezen. In werkelijkheid zijn jullie allemaal multidimensionale wezens. Jullie zijn niet alleen een vlees pak en een persoonlijkheid. Er zijn aspecten van jezelf in andere dimensies, helemaal terug naar de Bron, jullie oorspronkelijke conceptie die de oorspronkelijke oerknal was, waar God ervoor koos om naar binnen te buigen, jezelf te aanschouwen, met daarop een enorme explosie van licht. Dat was jullie oorspronkelijke conceptie, een bewustzijn geboren uit en begiftigd met dezelfde vermogens als van de Schepper. Dit is wat de verlichte meesters jullie al duizenden jaren vertellen.  Jullie kozen ervoor jezelf te verlagen om de vele dimensies van de schepping te verkennen, helemaal tot aan het fysieke. Daar raakten jullie een beetje in de war, identificeerden jullie je met de basisemoties van angst, overleving, afscheiding, schuld, onwaardigheid een heleboel lagere emoties die jullie niet toestonden om terug te keren naar de hogere niveaus van bewustzijn en energie.

Meer uitgebreide staten van bewustzijn binnen het verenigd veld. Nu gaat dit een echte geest-verruimer worden. Die andere aspecten van jezelf bestaan nog steeds. Tijd is niet lineair. Vanuit een hogere dimensie kun je neerkijken op elke tijdslijn en ervoor kiezen om ergens op die tijdslijn binnen te komen. De meesten kiezen ervoor om verder te gaan op de lijn-tijdlijn die ze hebben verlaten vanwege gehechtheden, familie, zielsconnecties enzovoort.  Het probleem is dat er een spoeling van identiteit plaatsvindt, een nieuw ego wordt gevormd en je moet boven het collectief en de omgeving uitstijgen om het je te herinneren. Elk bestaan is vastgelegd in je ziel, die weer naast het hart zit en het is via de ziel dat je toegang krijgt tot de Schepper en je vele expressies binnen de Schepping.

Toegang krijgen tot dit en het hebben van deze kennis is een bedreiging voor je ego, alle anderen die geloven dat ze een lichaam en persoonlijkheid zijn en de kudde of het sociale bewustzijn. Voordat je helemaal gek wordt, we zijn allemaal fragmenten van de Schepper als je uitbreidt in bewustzijn en gewaarzijn, breidt jouw identiteit zich uit en neem je andere identiteiten op andere vlakken en dimensies op, waarvan sommige gelijktijdig bestaan. Dit omvat levens in andere dimensies, in andere beschavingen, sommige zeer geavanceerd. Naarmate je verder uitbreidt, realiseer je je dat het allemaal om jou draait, zoals elke verlichte meester, heilige en wijze door de tijden heen heeft gezegd. Het hele universum ligt binnenin je. Je hebt de keuze om een vlees pak en een persoonlijkheid te zijn in een reactionaire geest, gecontroleerd door wezens die egoïstisch zijn en buiten de Universele Wet opereren, of je breidt uit in bewustzijn en realiseert je dat je een multidimensionaal wezen bent in een scheppende geest. Je hebt een ziel en een multidimensionale geest die helemaal teruggaat tot de oorspronkelijke conceptie. Sommigen moeten sterven om dit uit te vinden.

We gaan nu erg Aards worden. De multidimensionale oorlog is een oorlog voor jullie ziel. Een oorlog om jullie gevangen te houden in het vlees-pak, ziek, arm en onwetend. Dat is het motto van de slavendrijvers. Ze willen jullie met je neus op de slijpsteen houden zonder tijd te hebben om creatief te zijn en je multidimensionele zelf te verkennen. Ze willen jullie in een reactionaire geest houden door te liegen dat jullie slechts een lichaam en een persoonlijkheid zijn. Ze willen jullie opsluiten in de eerste drie chakra’s of machtscentra, overleven, seks en macht. Waar is het nieuws, Hollywood en de muziekindustrie mee bezig? Hoe lang kunnen ze dezelfde formule gebruiken, een bedreiging creëren, een slachtoffer maken en dan een redder hebben. Zelfs liefde is een verhaal van afhankelijkheid.  Waar is de hogere liefde? Een liefde zonder angst, afhankelijkheid, eigendom, controle, pure dienstbaarheid?

Waarom wordt geluk bepaald door een uiterlijke liefde? Dat iemand van het andere geslacht of een ander persoon je liefheeft en je accepteert. Hoe vrij zou je zijn als je jezelf overwon, de wonden, trauma’s en verkeerde conclusies uit vroegere ervaringen heelde en losliet en van jezelf hield, jezelf goedkeurde en accepteerde? Wat dacht je van het accepteren van jouw multidimensionele zelf? Dit zijn de sleutels tot zelfmeesterschap en vrijheid

“De enige macht die iemand over jou heeft, is omdat je iets van hen wilt en dat iets kan van binnenuit gevonden of gecreëerd worden.”

Een ontwaakte meester kan niet gecontroleerd of gemanipuleerd worden en daarom doen de machthebbers en slavendrijvers zoveel moeite om jullie onwetend te houden over jullie ware aard, jullie ware oorsprong en jullie goddelijkheid. Er is geen wapen krachtig genoeg om de mensheid in de loop van de tijd tot slaaf te maken, behalve hun eigen geest. Daarom gebruiken zij elke mogelijke tactiek om jullie ziek, arm en onwetend te houden. Zij zitten achter de plagen, de oorlogen, controleren jullie gezondheid, de wereldeconomie, het onderwijssysteem, en kiezen wat er in jullie wetenschappen wordt toegestaan. Maar alleen als jullie slapen, niet kritisch denken, te lui zijn om je eigen onderzoek te doen en van hen afhankelijk zijn.

Het Grote Ontwaken is de kennis van wie jullie werkelijk zijn, wie zij zijn en wat zij hebben gedaan. Dat is de oorlog om je ziel, de oorlog in bewustzijn, vrijheid versus voortdurende slavernij. Degenen die werken in dienstbaarheid afgestemd op de Universele Wet versus degenen die in zelf-dienstbaarheid zijn, de beheersers en slavenhouders die buiten de Universele Wet opereren. Gezien het feit dat de Meesters, Heiligen en Wijzen, Spiritueel en Technologisch Geavanceerde Buitenaardsen en Ultraterrestrials, geavanceerde beschavingen helemaal tot aan de 13e dimensie achter het Grote Ontwaken staan, hoe denk je dan dat dit zal aflopen? God wint. De duistere harten kunnen hooguit voor een kleine vertraging zorgen, ze zitten in een neerwaartse spiraal en zullen alles verliezen. Stap in de scheppende geest, verruim jullie bewustzijn, weet dat liefde de ultieme kracht is en verschuif jullie energieën naar dienstbaarheid aan anderen. Een open geest, liefdevol hart en zuivere intentie zijn verplicht in de dagen die komen. Dat brengt ons bij de kinderen, de echte meesters. Zorg goed voor hen.

Godspeed

James Gilliland

www.eceti.org

www.bbsradio.com

ECETI Stargate YouTube

ECETI Officieel telegram

Vertaling: Martien