Maandelijks nieuws & updates – ECETI Nieuws 25 juni

 

Maandelijks nieuws & updates

ECETI Nieuws 25 juni

Door: James Gilliland – 25 Juni 2023

Ik wil een paar dingen verduidelijken. Toen ik zei dat de authenticiteit in de ufo gemeenschap bedolven is onder een lawine van oplichters, bedriegers en gecontroleerde oppositie, leek dat een paar mensen te beledigen. Er is een oud gezegde: “Als het je jas niet is, draag hem dan niet”. Wat contact betreft, gechannelde boodschappen zijn slechts zo duidelijk als de channeler. Ze zijn ook zo heilzaam als het niveau waarop ze de boodschap ontvangen. Velen channelen hun eigen onderbewuste of astrale niveau, anderen papegaaien informatie na die ze van anderen hebben gehoord. Velen gebruiken onze informatie letterlijk en vervangen hun gids of ruimtegids als de bron van hun informatie. Er zijn mensen die geen heilige ruimte hebben gecreëerd om ongeziene negatieve invloeden te helen, waardoor deze entiteiten hun boodschappen kunnen beïnvloeden. Er kan een mix zijn van al het bovenstaande. Er zijn er veel die de glimmende nieuwe munt willen zijn waar iedereen op afkomt. Ze verzinnen allerlei exotische verhalen met wendingen en draaien de rollen om om een aanhang te krijgen. Ze komen uit de lucht vallen, roem en geld zijn hun eerste prioriteit. Dit zet ook de deur open voor ongeziene negatieve invloeden en desinformatie. 

Ik maak hier bezwaar tegen omdat het de wateren vertroebelt, verdeeldheid creëert, vervormt en zich mengt in de planetaire bevrijding of het ontwaken en helen dat bekend staat als het ascensieproces. Mensen moeten hun eigen persoonlijke contact maken met God/Schepper/Grote Spirit, tijdens de reis breidt men uit in bewustzijn, die uitbreiding omvat contact met multidimensionale wezens, sommige goedaardig, sommige kwaadaardig. Daar komt onderscheidingsvermogen om de hoek kijken en weten hoe je ongeziene negatieve invloeden kunt genezen. Het is niet omdat je dood bent dat je verlicht bent en het is niet omdat je een ET bent dat je goedaardig bent. Zonder de juiste training kunnen mensen in serieuze problemen komen, degenen die prediken dat er geen negatieve entiteiten bestaan zijn totaal onverantwoordelijk. 

Er zijn sommigen in de spirituele en ufo gemeenschap die volledig zijn afgestemd op en gefinancierd worden door Satanische/Luciferische pedofielen. Sommigen scheppen zelfs op over hun connecties. Deze kwaadaardige groepen zijn ook afgestemd op andere kwaadaardige wezens, demonen, koninklijke reptielachtigen, slangwezens, negatieve grijzen enz. Mensen die naar hun evenementen gaan worden beïnvloed, raken in extreme gevallen bezeten. We zijn de tel kwijtgeraakt van het aantal mensen dat naar ons toe is gekomen om deze onzichtbare negatieve invloeden op te ruimen, de koorden door te snijden en alle bezitterige entiteiten te verwijderen. Verlicht zijn betekent kennis hebben van beide kanten van de medaille, de donkere kant en de lichte kant. Het betekent ook in staat zijn om de aard en intentie van wezens, gezien en ongezien, te onderscheiden. Er is niets dat ik liever zou willen dan zonder werk komen te zitten wat betreft het opruimen van deze entiteiten.

Toen ik zei dat ufologie een kermis met winstoogmerk is geworden, verwees ik naar het gecontroleerde verhaal dat deze informatie niet toestaat. Je kunt geen melding maken van God/Schepper/Grote Spirit, de Geascendeerde Meesters of de spiritueel en technologisch geavanceerde buitenwereldse wezens. Waarom? Omdat het in directe tegenspraak is met de doelen van hun financiers. Ze sponsoren ook een aantal zeer moreel en integer uitgedaagde mensen vanwege de naamsbekendheid om omzet te genereren. Spiritueel onderscheidingsvermogen en een achtergrondonderzoek is op zijn plaats. Hoeveel mensen in de ufo-gemeenschap creëren een heilige ruimte, zuiveren ongeziene negatieve entiteiten voordat ze mensen openstellen? Een dokter die niet genoemd zal worden, zei dat we moeten stoppen met spirituele snobs te zijn en ons open moeten stellen voor alles. Alles wat binnenkomt laten overnemen enz. Hoe spiritueel onverantwoordelijk is dat? Het heeft ons wel bezig gehouden. Ik hoop dat dit dingen verduidelijkt. We willen jullie achterlaten met een paar vragen.

Waarom zijn ze zo bedreigd door de kennis van Geascendeerde meesters, spiritueel en technologisch geavanceerde buitenwereldse mensen? Waarom zijn ze zo bedreigd door de authentieke mensen, degenen met bewijs om hun verhalen te ondersteunen? Hoe past censuur van de kennis van hoger dimensionale wezens in de openbaarmaking?

Het laatste om over na te denken is waarom ze er alles aan doen om 40 jaar volledig gedocumenteerd contact bij ECETI te censureren en in diskrediet te brengen, dat tot hun grote ongenoegen nog steeds doorgaat? Een plaats die bezocht wordt door Geascendeerde Meesters en die volledig gedocumenteerd is. Wat voor soort persoon zou aan zoiets deelnemen en wat is hun motief? Is het jaloezie, zijn het opportunisten die over de ruggen van anderen proberen te klimmen, is het projecteren van hun eigen problemen op anderen, spiritueel ego, narcisme? Of zijn ze het slachtoffer geworden van veel sinistere invloeden en krachten? Het kan al het bovenstaande zijn. Oplichters haten het authentieke, de leugens worden ontmaskerd door de waarheid, het niveau van spirituele bedrevenheid, onwetendheid en karakter worden vastgesteld door hun daden. Het probleem is dat er altijd kritisch denkende en onderzoekende mensen zullen zijn die hen zullen volgen. Stop met het weggeven van je macht, stop met extern zoeken, laat je niet afleiden door het circus. Maak je eigen contact, ze wachten. Er is niets dat ik liever zou willen dan zonder werk komen te zitten wat betreft het opruimen van deze entiteiten.

Maak die intentie bekend aan het universum, het zal reageren.Het ga jullie goed en veel geluk,

James Gilliland

www.eceti.org

www.bbsradio.com

James Gilliland:  ships over the house

Eceti Stargate Officiële Rumble, Youtube, Viemo

Ecetistargate TV.

Vertaling: wakkeremensen.org