Jouw Afkomst, Jouw Drijvende Kracht Brutale Eerlijkheid

Jouw Afkomst, Jouw Drijvende Kracht Brutale Eerlijkheid

Door: James Gilliland – 9 April -2021

In de laatste dagen van de tirannen zullen alle registers opengetrokken worden. Een eugenetische aanpak, wereldwijde bevolkingsvermindering, 13 van de 14 mensen worden verwijderd als ze succes hebben, verdeeldheid, bedrog en sociale manipulatie zullen zo duidelijk zijn dat zelfs de meest kritisch denkende en onderzoek gestoorde het zal zien. De verdeeldheid zaaiende groepen zoals Antifa, Black Lives Matters die openlijk verklaren dat ze marxistische communisten zijn, Open Grenzen, veel van de gender bewegingen hebben allemaal hun wortels in een meesterplan om Amerika ten val te brengen. De mainstream en sociale media, Hollywood, de muziekindustrie, corrupte politici worden allemaal gecontroleerd door de globale elite en de CCP. Wees er zeker van dat hun boodschappen een agenda hebben en die agenda is niet in jullie hoogste en beste belang. Ze geloven eigenlijk dat deze duistere harten een hooggeplaatste plaats voor hen hebben, maar uiteindelijk weten ze te veel en zullen ze worden afgevoerd. Dit geldt ook voor de gecompromitteerde generaals die als eersten zullen gaan, zoals openlijk verklaard door de CCP.

Socialisme en communisme hebben nooit goed uitgepakt voor de massa’s, in feite waren alle genocidale dictators in de geschiedenis socialisten of communisten. Als je de macht en rijkdom centraliseert, in de handen van een paar mensen, de wereldelite. Wanneer ze je je stem ontnemen, “censuur”, je vermogen om jezelf te verdedigen, je fundamentele mensenrechten en je land wegnemen, eindig je in een verlies van vrijheid, armoede, slechte gezondheid, met als einddoel lijfeigenschap. Ondanks wat jullie idiote gecompromitteerde professoren zeggen bestaat er niet zoiets als een onderhoudbaar democratisch socialisme. Ken jullie geschiedenis. We zijn een republiek, zelfbesturend zonder de banaan.

Dit artikel gaat daar niet over. Dit artikel gaat over diegenen in de patriotten-, spirituele en ufo-gemeenschap die in dezelfde val lopen. Het verdelingsspel, het bouwen van een carrière op de fouten of tekortkomingen van anderen, de concurrentie, geruchten, roddels en achterklap moet stoppen. Je kunt je carrière niet opbouwen over de ruggen van anderen, jouw koninkrijk zal vallen. Proberen het karakter van een ander te vermoorden zal alleen resulteren in de moord op je eigen karakter, een karmische 101 terugslag.

Niemand is perfect, velen doen hun uiterste best, het is een leer- en genezingsproces. We leven in een wereld waar de kaarten zwaar tegen ons zijn opgezet. Met de bedriegers, corrupte politici, corrupte agentschappen, honingpotten, MK Ultra invloeden, en niet te vergeten de ongeziene negatieve invloeden, het ergste wat we kunnen doen is, toestaan dat de verdeeldheid binnen de gemeenschappen de toch al extreme uitdagingen nog groter maakt. We zijn allemaal een enorme berg onzin aan het doorzeven, laag na laag van desinformatie, verkeerde informatie, gerecyclede onwetendheid, met het einddoel van totale overheersing, de wereld werpend in lijfeigenschap, slechte gezondheid, een oorlog tegen de mensheid en de Natuur.

We moeten ons verenigen en ons richten op de grote vissen. Er zullen fouten worden gemaakt, mensen zullen onwetend desinformatie doorgeven. Er zullen mensen zijn die bewust desinformatie doorgeven met slechte bedoelingen, anderen om de vijand af te schrikken. Wat het belangrijkste is, is waar je vandaan komt. Wat is je agenda, wat is je motivatie, komt het vanuit een slachtofferperspectief of in dienst van het ontwaken en helen van de mensheid en de Aarde. Als je oorsprong niet klopt, als je agenda bedorven is, dan zul je geen deel uitmaken van de oplossing, in feite zul je het probleem vergroten. Dit moet met brute eerlijkheid worden aangepakt. Als je dit ongeheeld aanpakt, zullen er projecties en verdeeldheid ontstaan, die beide vermeden kunnen worden. “Artsen heel jezelf.”

Wanneer de verdeeldheid zich voordoet, moeten we ons afvragen is dit in het verleden gebeurd, heb ik volledig gecommuniceerd, heb ik geluisterd naar de communicatie van anderen, is er wijsheid te halen uit deze ervaring om het niet opnieuw te creëren? We moeten ons ook afvragen of ik dit doe vanuit een slachtofferrol, probeer ik van buitenaf de erkenning, acceptatie en goedkeuring te krijgen die ik als kind niet kreeg? Doe ik dit vanuit het ego, inclusief het spirituele ego, op zoek naar liefde, acceptatie, goedkeuring, roem, bekendheid, erkenning van buitenaf?  Wanneer je gecentreerd bent, hou je van jezelf, accepteer je jezelf, keur je jezelf goed, kun je de dingen zien met de Boeddha geest of de frisse geest.

De projecties en filters zijn weg. Er zijn veel meesters geweest die dit hebben behandeld. “Haal de balk uit je eigen oog voordat je de splinter uit het oog van iemand anders haalt.”  Niemand weet wat een andere ziel nodig heeft voor voltooiing. We zitten diep in een multidimensionale oorlog. Dit omvat cyber-, biologische, psychologische, geziene en ongeziene entiteiten. Je kunt het opsplitsen in twee categorieën, Goed en Kwaad, maar er zijn veel grijstinten. Als we evenveel tijd zouden besteden aan het helen van onze eigen wonden, trauma’s en verkeerde conclusies uit vroegere ervaringen als aan het projecteren en beschuldigen van anderen, zouden we een enorme sprong voorwaarts maken in spirituele evolutie. Dit vergt een opschorting van het ego, de behoefte om gelijk te hebben en brutale eerlijkheid tegenover onszelf. De donkere harten gebruiken onze wonden, trauma’s en wrok om de massa’s te manipuleren, sociaal te manipuleren en te sturen om hun agenda’s te vervullen.

Als we uit hun invloed willen stappen, moeten we helen en terugkeren naar het Eenheidsbewustzijn of de Universele Wet. Universele Wet is in feite Universele Vrede, Broeder/Zusterliefde, Individuele Vrijheid en Welvaart voor Allen. Eer en respect voor de heilige cirkel van het leven, de Schepper in alle Schepping. Heb geen twijfel dat hun spel is om te verdelen en te veroveren en ze doen het geweldig, alleen omdat we het toelieten.

We zijn uit ons centrum gestapt, onze basis. We stonden hen toe ons te verdelen door ras, geslacht, politiek, religie en geloof. Hun grootste nachtmerrie is dat we ons verenigen, volledig bewust van hun agenda’s en wat ze in het verleden hebben gedaan. GW Bush zei dat als ze wisten wat we het Amerikaanse volk hebben aangedaan, ze ons aan de hoogste boom zouden ophangen. Met andere woorden, jullie zijn de vijand van de wereldelite, de corrupte politici en religieuze leiders. Jullie zijn ook de vijand van ongeziene krachten die niets geven om de mensheid en de Aarde. Dit verklaart de extreme onmenselijkheid die nu plaatsvindt. Kinderoffers en kinderhandel zijn een klassiek voorbeeld. De sociaal gemanipuleerde, kritisch denkende en door onderzoek gestoorde massa’s zullen stap voor stap hun bevelen opvolgen, zelfs als dat hun ondergang en die van hun kinderen betekent. In feite passen de Lock Step en Agenda 21 initiatieven in deze categorieën. Onderzoek ze.

Het grote Ontwaken is samenwerken om zoveel mogelijk mensen wakker te maken. Het toestaan van innerlijke verdeeldheid is schadelijk voor het einddoel. Er is een overvloed aan agentschappen, bedriegers, negatieve invloeden zichtbaar en onzichtbaar die ons tegenwerken. Waarom de deur openzetten? Wiens agenda dient al die verdeeldheid? Het is tijd om diep adem te halen, afstand te nemen van de chaos en verdeeldheid, je afkomst en motieven opnieuw te evalueren, jezelf en anderen te vergeven en te herijken. Laat de behoefte om gelijk te hebben los, wees flexibel, geef toe wanneer je ongelijk hebt en voer de correctie uit. Dat heet nederigheid. Humor en nederigheid zijn wat ons door deze moeilijke tijden heen zal helpen. Neem jezelf niet eens serieus, de kans is groot dat dit allemaal een droom is.

Het ga jullie goed,

 

James Gilliland

www.eceti.org

 

Vertaling: Martien