HOORZITTINGEN OVER OPENBAARMAKING, WAAROM ZIJ MISLUKKEN. 

HOORZITTINGEN OVER OPENBAARMAKING, WAAROM ZIJ MISLUKKEN. 

Door: James Gilliland – 28 Mei 2022

Contact maken

De hoorzittingen waren van meet af aan gedoemd te mislukken. Zij zullen ons niet dichter bij contact brengen. Ik wil dat je dit beredeneert. Stel je voor dat

een Spiritueel en technologisch geavanceerde ET de kamer binnenloopt. Zij zijn telepathisch, uiterst gevoelig voor energieën, kennen ons beter dan wij onszelf kennen, kunnen alle verborgen agenda’s en bedoelingen van iedereen in de kamer aanvoelen. Zij bezitten wat men noemt direct weten, niets is verborgen. Maak nu de balans op van wie er in de kamer is. Dat is alles wat ik te zeggen zou moeten hebben, maar sommigen hebben meer uitleg nodig. Om contact te kunnen leggen met de geavanceerde beschavingen moet men de handen uit de mouwen steken. Men moet een open geest hebben, een liefdevol hart en zuivere bedoeling. Er mogen geen zelfzuchtige verborgen agenda’s zijn. Tot 80% van de toppolitici in jullie leiderschap behoren tot een misdadig kartel. Het zijn zelfzuchtige pathologische leugenaars en zij hebben heel wat te verbergen. Toch gaan wij naar hen toe om de waarheid te krijgen? Wij zitten er eigenlijk op te wachten dat zij ons vertellen wat de meesten al weten. Waar is de logica? De waarheid zal hun carrière beëindigen.

Hollywood wordt ook door dezelfde club beheerst. Als je over deze club en hun ontaarde daden spreekt, wordt je uit Hollywood verbannen. En dan is er nog het nieuws. Dezelfde club. Die Hollywood produkties over ET’s zijn een gecontroleerd verhaal. De meeste zijn wat als scenario’s over dingen die al duizenden jaren aan de gang zijn, andere zijn onevenwichtig met ET’s die allemaal slecht of allemaal goed zijn. De meesten blijven steken op de primitieve vraag: is er leven buiten de Aarde? Zij halen de deskundigen erbij om de vragen te stellen waar een 5-jarige het antwoord op weet.

Veel van jullie leiders in de UFO-gemeenschap behoren tot dezelfde club. Zij zijn wat men noemt de geplande oppositie, die er is om het verhaal te controleren dat met dezelfde mensen omgaat. Als zij het spel meespelen en het gecontroleerde verhaal gaande houden, stijgen zij naar de top. Velen zitten om de verkeerde redenen in de ufologie. Roem, fortuin, proberen aanvaarding en goedkeuring te vinden die zij als kind niet gekregen hebben. Hun agenda’s en bedoelingen zijn weer uit eigen belang. Er zijn er die ongeziene negatieve invloeden de overhand hebben laten nemen, waarbij een groot percentage van de informatie afkomstig is van die invloeden of van hun eigen niet geheelde of niet afgewerkte zaken. Dan zijn er de agentschappen en instellingen en ook de door de regering goedgekeurde contactpersonen. 

Dit brengt ons terug bij de vraag: is er een plaats, een omgeving waar een spiritueel en technologisch geavanceerd buitenwereldse bezoeker zich prettig en veilig kan voelen, vrij van verborgen agenda’s en bijbedoelingen? Zit daar eens mee. Wie heeft de gelegenheid te baat genomen? Na twee bijna-doodervaringen en een leven lang contactstudie met Yogi’s, Lama’s, Ouderen uit bijna elk land, weet ik niet zeker of ik in aanmerking kom of de frequentie kan handhaven die nodig is om regelmatig met hen in contact te treden. Denk je dat de politieke, religieuze, zakelijke instellingen in aanmerking komen? Waarom zijn wij dan van hen afhankelijk, vooral gezien hun geschiedenis? 

Het goede nieuws is dat de geavanceerde wezens zeer vergevingsgezind en begripvol zijn. Zij zullen je halverwege tegemoet komen. Je behoeft niet volmaakt te zijn. Perfect is relatief voor degene die het definieert. Wij zijn allemaal onvolmaakt voor anderen, die zelden verder zien dan hun eigen projecties. Alles wat je nodig hebt is een open geest, een liefdevol hart en zuivere intentie. Met spiritueel en technologisch geavanceerde buitenwerelders begint het contact innerlijk. Wanneer je de gelegenheid te boven bent gekomen beginnen de uiterlijke verschijningen. Op jouw pad naar verlichting zullen zij je onderweg ontmoeten. Men moet alle religieuze en culturele grenzen overstijgen. Streef naar Eenheidsbewustzijn en leef volgens de Universele Wet. Al het andere is een recept voor mislukking, tenzij je natuurlijk met geregenereerde ET’s wilt werken, wat helaas velen in de UFO-gemeenschap doen, sommigen vrijwillig en sommigen in onwetendheid. Dit geldt voor het leiderschap in de politiek, de godsdiensten, de muziek- en de filmindustrie, die gecontroleerd worden door een zelfzuchtige wereldelite, voor moreel en qua integriteit uitgedaagde Satanisten/Luciferianen, die zich bezighouden met de meest ontaarde en verachtelijke daden die de meesten niet als werkelijkheid kunnen aanvaarden.

Kennis hiervan is de reden waarom wij de meest gecensureerde groep op de planeet zijn en waarom er geen wereldwijd contact is geweest. Er is geen plaats voor gecreëerd. Ondanks dit alles zijn zij er wel. Er ontvouwt zich een grote planetaire bevrijding. De Aarde gaat door een zeer energetische plaats in het melkwegstelsel. Het is een cyclus. De Zon breidt zich uit, werpt de ene zonnevlam na de andere af en de Schumann Resonantie is van de schaal. Het ontwaken en helen van de mensheid en de Aarde is in volle gang en wij moeten in frequentie stijgen om de Aarde te evenaren in haar ascensie, als wij willen blijven. 

Degenen die egoïstisch, moreel en integer zijn en die daden hebben verricht die schadelijk of slavend zijn geweest voor de mensheid en de Aarde, zijn niet frequentiegebonden aan dit proces. Alles zal bekend gemaakt worden en karma zal versneld worden. De openbaring van iemands ware karakter en de reactie op zijn daden is de drijfveer achter de chaos die eigenlijk het genezingsproces is. Veel van onze eigen chaos is ons eigen genezingsproces, onze schaduwzijde die zich openbaart. 

 In de komende dagen zullen wij persoonlijke verantwoordelijkheid moeten nemen. Wij kunnen niet op anderen of de wereld waarin wij leven de schuld geven of projecteren wat van binnen ligt, onze eigen onafgemaakte zaken. Wij moeten de wonden, trauma’s en verkeerde conclusies uit vroegere ervaringen helen. Leer te onderscheiden wat jouw gedachten en emoties zijn en wat er van buitenaf binnenkomt. Leer grenzen te stellen en liefdevolle onthechting te beoefenen. Het belangrijkste is om dienstbaar te zijn aan anderen en te leven volgens de Universele Wet. Universele Vrede, Broeder/Zusterliefde, Individuele Vrijheid en Welvaart voor allen zijn de doelen. Dan zul je een ruimte geschapen hebben voor de Spiritueel en Technologisch gevorderde buitenwerelders om te komen. Dit omvat ook de andere dimensies en de mensen van de Binnenaarde die geduldig hebben gewacht om zich bij ons te voegen. 

James Gilliland

www.eceti.org 

www.bbsradio.com 

Eceti Stargate Rumble, Vimeo. Op YouTube

Vertaling: Reinier