Het Laatste Nieuws van ECETI en James Gilliland

Het Laatste Nieuws van ECETI en James Gilliland

17 september 2019 / Bron: ECETI

Alles komt aan het licht. Het is niet mooi. Alles is in staat van genezing en dat is waarom we hier zijn….

Blijf erbij het is vrijdag de 13e, volle maan, de maskers komen naar beneden en de verandering raakt het publiek. Politiek gaat nu niet meer over het dienen van de mensen, maar over macht en rijkdom. Er zijn mensen die hun integriteit hebben behouden en werkelijk standpunten in de politiek hebben ingenomen om te dienen, maar de overgrote meerderheid van de bevolking is nu zelfingenomen. Voor hen is het dienstbaar zijn aan zichzelf, door hun posities te gebruiken om de macht over anderen te implementeren in plaats van de mensen te dienen en te versterken. Ze hebben ook grote rijkdom vergaard ten koste van de mensheid en de Aarde. Het is zo decadent en duidelijk geworden dat alleen degenen die lijden aan Terminale cognitieve dissonantie, zo decadent zijn geworden. Het TCD- en TDS Trump Disangement Syndrome kan niet voorbij de leugens, de sociale programmering, de verdeeldheid en de vernietiging van Amerika zien.
Het past alleen maar bij het fake nieuws dat mensen Andrew McCabe toevoegen aan hun lijst van betaalde leugenaars. Vraag me af hoe hij een nieuwsadviseur van de gevangenis kan zijn na vier keer tegen de FBI en het Congres te hebben gelogen? Er is een oorlog aan de gang, die interdimensionaal is, en het is tussen degenen die echt naar de hemel op Aarde verlangen en degenen die zich willen voeden met pijn, lijden, doorgaan met het gefabriceerde gebrek, ziekte, dood en vernietiging. Jullie sterven ver voor jullie tijd en het is alsof een negatieve hiërarchische kracht in oorlog is met de hele schepping. Waarom is er zoveel onmenselijkheid tegen de schepping? Omdat er niet-menselijke krachten zijn die niets om de schepping geven, zij kunnen niet hun eigen licht genereren en kunnen ze zich alleen nog maar voeden met de krachten van anderen. Ze maskeren zich achter nobele doelen zoals socialisme en milieu- en humanitaire projecten, maar wanneer de feiten worden uiteengezet, zijn hun werkelijke wensen en doelen tegengesteld. Wat ze zoeken wanneer je het over het geheel genomen bekijkt is het macht, rijkdom en groot aanzien. Ze zijn ego gedreven zelf dienende narcisten.
Wanneer heeft het socialisme gewerkt? Noem alle genocidale tirannen uit het verleden op en je zult zien dat ze allemaal socialisten waren. Als je de macht en rijkdom neemt, centraliseer het dan in de handen van een paar mensen, dan komt het altijd in een dictatuur terecht. Als je de massa’s wilt beheersen door ze te verdelen met ras- en geslachts kwesties, demoniseer dan degenen die de mensen echt willen bevrijden en bekrachtigen, doe beloftes die je nooit kunt nakomen, haal ze over om jou de macht en de rijkdom te geven, en neem hun geweren op alle mogelijke manieren af, de “Valse Vlaggen”. In het verleden waren het messen, zwaarden en bogen die werden afgenomen. Zelfs een botermes zou met de dood worden bestraft. Hoe ver zullen ze deze keer gaan?
In alle gevallen werden velen gedupeerd door op vreedzame wijze het socialisme in te marcheren met beloften van een betere wereld waar alles vrij is, maar zoals de geschiedenis heeft aangetoond, moesten zij zich een weg naar buiten vechten om hun vrijheid terug te krijgen. Veel welvarende landen wendden zich tot het socialisme om vervolgens in diepe armoede terecht te komen. Het meest recent was Venezuela, andere landen die ooit socialistische landen waren, gaan nu terug naar het kapitalisme. De grondwet en de Bill of Rights garanderen de rechten en de vrijheid van de mensen, maar in veel gevallen zijn de rechten en de vrijheid van de mensen nog steeds in het gedrang gekomen. Je kunt de voortdurende erosie van de rechten en de vrijheid van de mensen zien van juist die mensen die een eed hebben afgelegd om die rechten te beschermen. Deze mensen leven onder een elitair tweeledig systeem, ze zijn draconisch, hebben een draconische, egoïstische en onverzadigbare zucht naar macht en rijkdom ten koste van mens en natuur. Alles waar ze anderen van beschuldigen, doen ze zelf tienvoudig. De meesten konden niet omgaan met de waarheid over waar deze onverzadigbare lust hen naartoe heeft gebracht.
Aan de top staan satanische/Luciferiaanse sekten, kinderoffers, pedofielen die totale dominantie wensen, inclusief de dood in rituele offers. Hun duistere heer eist het als ze die ladder van succes, macht en rijkdom willen blijven beklimmen. Deze geest, waarheid en integriteit uitgedaagde mensen komen voor in alle kleuren, geslachten en zijn leugenachtig van aard. Hun doel is hetzelfde.
Het is het centraliseren van de macht en rijkdom, het ontwapenen van de mensen, het creëren van een massale afhankelijkheid en het behouden van volledige controle over de mensen. Maken ze de mensen mondiger, ondersteunen ze persoonlijke verantwoordelijkheid, ondersteunen ze jullie door God gegeven rechten, het recht op zelfbeschikking of gaan ze je vertellen hoe je met hun social-engineering programma’s moet denken en leven. Willen ze dat jullie denken dat jullie het slachtoffer zijn, machteloos en alleen zij jullie kunnen genezen en herstellen? Ze leven in gesloten herenhuizen met bewapende bewakers, maar geloven nog steeds niet in grenzen en jullie recht om jezelf te beschermen. Er zijn twee redenen voor open grenzen, een, velen profiteren van de kinder- en drugshandel met miljoenen donaties aan hun campagnes. Twee, het vergroot hun machtsbasis om het land te overspoelen met immigranten en hen vervolgens alle rechten van burgers, het stemrecht, te geven. Over stemmen gesproken, kijk naar de geschiedenis van de democratische partij. Ze stemden tegen het vrijlaten van de slaven, vrouwenrechten, was de partij van de KKK en nu is er een nieuwe plantage van onwetende, maatschappelijk geprogrammeerde mensen die bang zijn om onderzoek te doen naar hun vroegere onrechtvaardigheden en doelstellingen die nooit veranderd zijn.
Zij spreken dubbel, doe wat ik zeg en niet wat ik doe. Ze willen regelmatig vliegtuigen verbieden die nog steeds over de hele wereld vliegen. Ze willen hamburgers en plastic rietjes verbieden, maar je zult hen toch een hamburger zien eten terwijl ze door de straat lopen met een plastic rietje in hun mond. Ze liegen al decennialang tegen de mensen, er is niets veranderd in hun methode en de waanzin anders dan dat mensen wakker beginnen te worden. Ze worden wakker en lopen weg. De macht moet bij de mensen blijven. Pas op voor degenen die proberen om de macht en rijkdom te centraliseren onder het mom wij weten het beter terwijl ze beloven dat alles gratis zal worden. Een land is geen land zonder grenzen. Laten we dit land eerst bij elkaar brengen en dan anderen helpen. Laten we een einde maken aan de kinder- en drugshandel, en degenen die ervan profiteren ter verantwoording roepen met een gelijke rechtsgang voor het hele systeem.

Veel van jullie idolen en helden zullen vallen als de maskers worden neergehaald. Het zal voor velen een extreme teleurstelling zijn, maar het is een stap in het ontwakings- en genezingsproces. Stop met het weggeven van je macht aan idolen en helden dat als je een beetje onderzoek doet met brutale eerlijkheid, je zult merken dat ze het niet verdienen. Wees je eigen held, creëer de hemel op Aarde. Leidt het gesprek en houd anderen verantwoordelijk die het ene ding zeggen en meestal het andere doen, maar om één reden, macht en rijkdom. Ik zou kunnen toevoegen dat het meestal op jouw kosten is.
De miljonaire politici die hypocriet eisen dat er een einde komt aan de ongelijke verdeling van rijkdom en armoede, moeten hun eigen rijkdom als voorbeeld nemen. De miljonairs en miljardairs die beweren milieuactivisten te zijn, moeten hun eigen middelen gebruiken om de Aarde te herstellen in plaats van dit van de bevolking te eisen. Velen van hen hebben de puinhoop veroorzaakt. Sommigen zijn in feite eigenaars van de humanitaire organisaties die ontworpen zijn om de rotzooi op te ruimen die zij persoonlijk onder valse edelmoedigheid hebben gemaakt. Als je wilt helpen om het voedsel en het geld direct in de handen te leggen die het nodig hebben. Hieronder is een klassiek voorbeeld van een krijger voor het volk v.s. de arrogante elite die hun eden verraden voor iedereen te zien. Het gaat niet om de wet, er was geen Russische collusie met Trump, maar een berg van Russische collusie met het DNC en de diep state marionetten. De diep state liegt herhaaldelijk tegen de opsporingsdiensten en het Congres, maar wanneer iemand die verbonden is met Trump iets vergeet, gooit hij of zij het boek naar hen toe. Zij moeten Trump, Barr, alle generaals of witte hoeden die weten wie zij zijn en wat zij hebben gedaan, uitschakelen. Dit is voor iedereen zichtbaar.
De waarheid staat op zichzelf, de berg van leugens is aan het eroderen, de maskers komen naar beneden en de komende twee maanden zal een wervelwind van verandering voor het goede zijn. Het is alsof de Schepper het allemaal wegspuwt met een explosie van universele wet, hoger bewustzijn en energie. Er is geen gebrek om een einde te maken aan honger, dakloosheid, om energie te leveren voor persoonlijke of transportbehoeften. Er is alleen een gebrek aan eerlijkheid, integriteit en dienstbaarheid aan anderen. Dit wordt gedreven door social-engineering, fakenieuws. Het is tijdelijk. Hoeveel leugens kun je vertellen tegen de massa’s die wijs zijn en niet meer luisteren? Kijk naar de beoordelingen, hoe laag kunnen ze gaan voordat ze niet langer een verrijking zijn?
Geniet van de show.
ECETI and James Gilliland
Vertaling: Martien

 ♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.
Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.
In Liefde en Licht, Ine & Martien