Het Einde Van De Tirannen

Het Einde Van De Tirannen

James Gilliland – www.eceti.org – 31 Januari 2021

Het is al drie jaar geleden dat we hebben gesproken over een alliantie, een meesterplan dat zich op dit moment ontvouwt. Er was veel weerstand tegen deze boodschap, maar nu is de tijd gekomen om te onthullen wat jullie niet zullen horen in het mainstream nieuws, sociale media en vele alternatieve media. Dit plan is multidimensionaal en we zullen alle dimensies van dit plan behandelen. Er is jaren geleden een alliantie gesloten tussen Trump, Poetin, Xi Jinping, en Modi. Er zijn veel leiders bij betrokken, we noemen alleen de hoofdrolspelers.  Er zijn anderen die hen steunen met een onvoorstelbare rijkdom die ongenoemd zal blijven, maar die niet hebben toegelaten dat die macht en rijkdom hun ziel hebben bedorven.

Zij hebben een erecode, die van hun voorouders stamt, en zij leven volgens die code. De code is afgestemd op de Universele Wet, de Wet van Een, de grondbeginselen in alle religies, afgestemd op dienstbaarheid aan anderen. Er is een kracht die zich afstemt op deze erecodes die de ultieme kracht is, de bron waaruit alle leven, alle geluid, alle vibratie voortkomt. Er zijn God/Godinnen wezens die één zijn geworden met die kracht, een groot aantal multidimensionale wezens, beschavingen die vaak de Grotere Familie van de mensheid worden genoemd, Spiritueel en Technologisch Geavanceerde buitenaardsen, Sterren Naties, etc. die zich op de Mensheid en de Aarde storten om te helpen bij wat het best kan worden aangeduid als planetaire bevrijding. Men kan ook naar hen verwijzen als Engelenwezens, Meesters, Heiligen en Wijzen, maar dat is een beperkte visie op wat zich aan het ontvouwen is.

Er zijn andere codes van oneer die op eigenbelang zijn gericht, ze sluiten aan bij duistere krachten, met als belangrijkste focus een onverzadigbare zucht naar macht en rijkdom ten koste van de Mensheid en de Natuur. In feite is de duistere kracht in oorlog met de schepping, de Mensheid en de Natuur. De duistere krachten hebben niets te maken met kleur of geloof, zij zijn een beperking of afwezigheid van licht, bewustzijn en energie. Door hun afwezigheid van licht zijn ze parasitair geworden, ze voeden zich met de energie van anderen in plaats van uit de Schepper te putten. Hun rijk heeft chaos, pijn, lijden en verdeeldheid nodig om te kunnen bestaan. Het is een multidimensionale hiërarchie maar gaat niet verder dan de 4e dimensie. Tirannie heeft een frequentie en zij die zich afstemmen op tirannie zijn niet langer frequentiespecifiek voor de evolutie van de Aarde. Actie/reactie, karma en tijd zijn aan het versnellen. De tirannen zitten in een neerwaartse spiraal, hun koninkrijken en hun levens zullen eindigen. Hun ongeziene meesters worden uitgeschakeld in de oorlogen die niet van het vlees zijn. De enige uitweg voor de fysieke tirannen en duistere harten is om hun bewustzijn, energie en bezittingen af te stemmen op het ontwakings- en genezingsproces. Slechts weinigen kunnen het verleden loslaten, maar hun verleden is wat hun ondergang zal zijn. Het zal hen niet worden toegestaan te reïncarneren, de Aarde zal voorbij hun frequentie bewegen. De meesten zullen hun lessen afmaken op een zeer duister niveau met gelijkgestemden van geest, in het ergste geval weigeren ze te helen en zullen ze geassimileerd worden in hun oorsprong, waarbij ze alle herinneringen aan zichzelf verliezen.

De 5e dimensie is eenheidsbewustzijn. Er komen wezens binnen tot in de 13e dimensie als deel van het ontwaken en heling of planetaire bevrijding van de Aarde. Maak je niet druk om de kleine dingen, stem je af op het grotere geheel. Daal af in je hart en stem je af op deze hogere dimensies van liefde, vreugde en gelukzaligheid. Dit zal je bevrijden van het vervallen in depressie, angst en apathie, die allemaal ontworpen zijn om je frequenties te verlagen en controle over je te behouden. De planetaire bevrijding, het ontwaken en helen van de Mensheid en de Aarde kan niet worden gestopt. Jouw vibratie, die bestaat uit je houdingen/emoties en overtuigingen, bepaalt wat je ervaart en waar je naartoe gaat na het verlaten van dit niveau. Het draait allemaal om frequentie. Verhoog je frequentie door het verleden los te laten, jezelf en anderen te vergeven, een open geest, liefdevol hart en zuivere intentie te houden. Stem jezelf af op de Universele Wet. De Universele Wet wordt het best geïllustreerd als Universele Vrede, Broeder/Zusterliefde, Individuele Vrijheid en Welvaart voor allen. Dat is wat komen gaat. Het zit in het bewustzijn en de energie van de prachtige vele wezens die op één lijn staan met de Alomtegenwoordige Schepper in de hele Schepping. Zij zijn hier in aantallen en kracht als nooit tevoren om de profetieën te vervullen.

De mensheid en de Aarde zijn onderworpen aan slavernij, onderdrukt, de pijn en het lijden dat door de eeuwen heen is toegebracht door deze duistere harten is onpeilbaar, maar zo is ook de kracht die komt om het tijdperk van duisternis te beëindigen.

Voor hen die een meer gefundeerde boodschap nodig hebben om vertrouwen in de toekomst te hebben, hier is het. De wereldelite, die vaak bestaat uit Satanisch/Luciferiaanse kinderoffers en -handel, waaronder drugshandel, wordt op dit moment opgepakt.  Historisch gezien gaat dit allemaal terug tot de Phoeniciërs die Bal en Baphomet aanbaden, ultra-rijke families die al duizenden jaren over het lot van de mensheid en de Aarde beslissen. Ze worden ook wel de Khazarianen genoemd, veranderen vaak van naam, velen verbergen verachtelijke daden achter antisemitisme en zouden niet als het Joodse volk moeten worden aangeduid. Herken ze aan hun daden. Zij zijn de profiteurs van oorlog en ziekte, de bankiers die beide kanten van elke oorlog sinds Napoleon hebben gefinancierd. Zij zitten achter de CCP, de Communistische Chinese Partij, zij zijn de belangrijkste machten achter de slavernij, pijn en lijden dat al duizenden jaren voortduurt. Zij hebben Hitler, Stalin, Mussolini, Pol Pot en een hele reeks andere socialistische en communistische tirannen gefinancierd, omdat die regeringsvormen het best passen bij hun behoefte aan totale overheersing.

Zij gebruiken steekpenningen en chantage om hun doelen te bereiken, seksuele honingpotvallen zoals die van corrupte politici, leiders van bedrijven en religieuze instellingen om hun bevelen uit te voeren. Zij hebben bijna elke industrie en beweging gekaapt en overgenomen, inclusief vrouwenrechtenbewegingen, rassenbewegingen, genderbewegingen en zelfs milieubewegingen. Zij bezitten Hollywood en de muziekindustrie. Volg het geld, ken hun symbolen. Zij zijn de kracht achter de socialistische beweging van vandaag. De geschiedenis heeft bewezen, dat als je de macht en rijkdom centraliseert, in de handen van enkelen, zijn die weinigen gemakkelijk corrupt te maken. Er is nooit een wapen krachtig genoeg geweest om een man/vrouw tot slaaf te maken, dan hun eigen geest. Daarom wordt deze oorlog vaak een bewustzijnsoorlog genoemd, waarbij onze zielen op het spel staan.   Dit is in het proces van onthulling en verwijdering.

Wij moeten ook de geschiedenis van andere landen kennen om historisch te begrijpen wat er zich heeft afgespeeld. Toen de Chinese burgeroorlog in 1949 eindigde, nam de Communistische Volksrepubliek China onder leiding van voorzitter Mao Zedong de macht over het Chinese vasteland over. Dit moet niet worden verward met de Republiek China onder leiding van President Chiang Kai-Shek, die de regering van de Republiek China terugtrok naar Taiwan. Met de val van de CCP, de communistische kant van de onderdrukking die goed op gang is gekomen, zal de Republiek China terugkeren.

“Taiwan en het vasteland van China zullen worden herenigd onder een republiek, net zoals Amerika zal terugkeren naar een republiek. “

USA Inc. die Amerika in 1871 overnam door de grondwet te veranderen en de Communistische China partijen zijn de partijen van slavernij en onderdrukking zij zullen beide echte republieken worden. Een republiek is een regering van het volk, door het volk, en voor het volk.  Alle leiders, inclusief Rusland, zullen uiteindelijk een republiek kiezen die in lijn is met de Universele Wet. Hun grondwetten zullen de Universele Wet weerspiegelen. Degenen die zich hebben aangesloten bij de Satanisch/Luciferiaanse wereldelite en de CCP zullen ter verantwoording worden geroepen. Hun egoïstische acties en beslissingen die niet in het hoogste en beste belang van hun volk zijn, zullen hen aan het licht brengen. Dit zal binnenkort allemaal publiekelijk worden bekendgemaakt.

“Zie de laatste uitvoerende orders en wie ze dienen.”

Maak je geen zorgen, ze hebben geen basis, USA Inc is ontbonden. Ze zullen nietig en ongeldig worden verklaard. Alles zal worden onthuld tussen nu en april.

Stel je een wereld voor waarin de dreiging van het communisme, de slavernij en onderdrukking van de Satanisch/Luciferiaanse wereldelite, de profiteurs van oorlog en ziekte allemaal verdwijnen. Kun je je de kwantumsprong in evolutie voorstellen die zal plaatsvinden? Brandstofloze energie, anti/tegengestelde zwaartekracht, onderdrukte geneeswijzen en geneeswijzen, dit omvat vormen van energetische genezing, Rife en Tesla technologieën, medische bedden, een verhoogde levensduur en een schoon milieu zullen allemaal naar voren komen. Hoe zit het met replicators? De meeste van deze patenten zijn al vrijgegeven.  Vrede, het Ontwaken, Genezing en Herstel van de Aarde zullen op de eerste plaats komen.

We moeten het verleden loslaten, de valse beelden van leiders gecreëerd door de globale elites, de mainstream pers en de sociale media. Zij brengen iedereen in diskrediet, demoniseren en vermoorden iedereen die zich tegen hen verzet. Zij zijn de zaaiers van haat en verdeeldheid, indien ongecontroleerd, leiden ze tot oorlog. Wat zij, die het weten, op het fysieke niveau zien, komt voort uit beslissingen op hogere onzichtbare niveaus. Degenen die opgeleid zijn in de echte geschiedenis van tirannie en een spirituele verbinding hebben, zijn degenen die begrijpen en het beste vat hebben op wat er zich ontvouwt. Jullie zullen uiteindelijk alle leiders samen zien komen in een of andere vorm van een Republiek afgestemd op de Universele Wet, het is de enige bestuursvorm die duurzaam is. We gaan een nieuw tijdperk binnen. Het bewustzijn en de energieën zijn aan het veranderen. De mensen zijn aan het ontwaken. De krachten hierachter, de oorzaak is slechts bij weinigen bekend. Het effect echter zal door iedereen gezien worden. Verwacht wonderen, maar onthoud dat sommige wat langer kunnen duren dan verwacht.

Houd een open geest, een liefdevol hart en zuivere intentie.

James Gilliland

www.eceti.org

www.bbsradio.com

ECETI Stargate You Tube

Toestemming verleend om Wereldwijd te delen.

Vertaling: Martien