Greer’s 20 jarig jubileum van “Disclosure” Of is er een Andere Agenda?

Greer’s 20 jarig jubileum van “Disclosure”
Of is er een Andere Agenda?

Door: James Gilliland – 14 April 2021

Heeft u zich ooit afgevraagd waarom de onthulling in 70 jaar nergens toe heeft geleid? We zitten nog steeds met de vraag of UFO’s bestaan en of de regering het in de doofpot stopt. Heb je je ooit afgevraagd waarom de topmensen in het veld doorgaan in het gecontroleerde verhaal, anders dan slechts een paar? Gezien het feit dat Dr? Greer ECETI, heeft bestempeld als een hippiekamp dat valse informatie verspreidt, dat drugs gebruikt en vreemde dingen in de lucht ziet, laten we het dan over zijn kamp hebben.

Hij schept op over zijn connecties met de Rockefellers, Clintons, Podesta’s en nu de CFR, Council on foreign relaties. Hij citeert de verklaring van de CFR dat er geen negatieve ET’s zijn, terwijl het algemeen bekend is dat de wereldelite en de CFR vol zitten met Satanisch/Luciferiaanse invloeden die verbonden zijn met de Grijze en reptielachtige alliantie.  Hij heeft altijd het standpunt ingenomen dat er geen negatieve ET’s zijn, terwijl de geschiedenis, elk heilig boek, de Nag Hammadi, elke oude cultuur, zelfs tempel- en grafmuren melding maken van ontmoetingen met negatieve ET’s en ongeziene negatieve invloeden.

Het is een bekend historisch feit dat Marduk zich feitelijk aansloot bij de reptielachtigen voor totale suprematie over de Aarde en zijn eigen volk. Toch zegt Dr? Greer dat we elke ET of Geest moeten toestaan om in ons te komen, contact te maken, ons te leiden in ons dagelijks leven. Dit is de meest onprofessionele, onverantwoordelijke verklaring ooit gemaakt met ernstige gevolgen. Dit is de belangrijkste reden voor het schrijven van dit artikel, omdat ik overstelpt ben met mensen die hulp vragen binnen zijn organisatie om vrij te worden en los te komen van deze entiteiten. Wij worden ook gekastijd voor het niet samenwerken met Greer die met niemand samenwerkt die zijn donder zou kunnen stelen en hebben tot op heden niet de redenen verteld waarom.

Wij maken ons ook zorgen over Greer’s uitspraken over de noodzaak van bevolkings -beperking, dat de wereldelite gelijk geeft. Tijdens een diner zei Greer dat we de bevolking moeten terugdringen. Wij zeiden hem: als u een man van overtuiging bent, moet u eerst gaan. Hij antwoordde: “Ik ben te belangrijk.”  Er werden nog meer dingen gezegd tijdens dat diner die we niet eens kunnen noemen.

Veel authentieke contactpersonen en adviseurs moeten zijn rotzooi opruimen nadat mensen ofwel goedgelovig ofwel in onwetendheid zichzelf hebben opengesteld voor ongeziene negatieve ET’s of andere invloeden. Veel van hun levens veranderden letterlijk in een hel na het bijwonen van zijn duizend dollar plus, evenementen die veel veiliger in je eigen achtertuin zouden kunnen worden gedaan. Je zou ook niet onderworpen worden of je macht moeten afstaan aan zijn megalomane autoritaire heerschappij. Hij heeft letterlijk miljoenen dollars aan donaties en opbrengsten aangenomen van projecten die nooit naar het beoogde doel zijn gegaan. Dit is maar één reden waarom zijn voltallige personeel regelmatig opstapt. Hij laat ze NDA’s, geheimhoudingscontracten, ondertekenen en bedreigt ze als ze zijn geheimen openbaar maken, zoals waar het geld echt naartoe is gegaan. Er is een lange lijst van zeer ontgoochelde, ontmoedigde medewerkers die graag naar buiten zouden treden, hun verhalen zouden je ineen doen krimpen. Als Greer niets te verbergen heeft, onthef ze dan van hun NDA’s. Als het aan Greer wordt overgelaten, zal het nooit gebeuren.

Greer schept op over connecties op extreem hoog niveau in leger en regering, maar wanneer de genoemde connecties gevraagd worden, bevestigen ze zijn beweringen niet.  Sommige verklaringen impliceerden dat persoonlijke briefings niet meer waren dan een gemailde brief die waarschijnlijk nooit voorbij het personeel geraakte. Het siert hem dat hij veel hooggeplaatste militairen zover kreeg om bescherming te beloven, maar die belofte kwam hij niet na toen ze werden lastiggevallen en bedreigd met verlies van hun pensioen. De meest voor de hand liggende vraag is, waarom zou je liegen tegen hoge regeringsfunctionarissen en militairen, die vanaf de eerste dag betrokken zijn geweest bij de doofpotaffaire? In sommige gevallen met dodelijk geweld. Wat gaan ze zeggen?

“Mijn mede-Amerikanen, we hebben een contract gesloten met de Grijze Alliantie, reptielachtigen, verschillende high-tech beschavingen die moreel bankroet zijn, geven niets om de mensheid, uw kinderen, vrouwen etc. We zijn overeengekomen dat zij in ruil voor technologie burgers mogen ontvoeren en erop experimenteren zonder hun toestemming, in de wetenschap dat sommigen nooit zullen terugkeren. We gaan ook al sinds eind jaren ’60 heen en weer naar de maan en Mars, maar we sturen nog steeds astronauten op gecontroleerde voetzoekers om het geheim te houden.  Natuurlijk is dit in het belang van de nationale veiligheid. We weten nu dat het een vreselijke vergissing was, maar we willen volledige openheid van zaken geven en zullen volkomen eerlijk tegen u zijn. Onze gecontroleerde narratieve agenten, zij die in het verleden met ons samenwerkten zullen van hun leiband worden gehaald en kunnen nu de waarheid vertellen. Trouwens, al die technologie die we voor jullie verborgen hielden is nu beschikbaar.” 

Is dit waar jullie op wachten? Het trieste is dat de massa hen zou geloven omdat het officieel is. Hoe officiëler het is, hoe minder waarheid het zal bevatten. Hoe hoger op de ladder in de meeste organisaties, hoe duisterder het wordt. Wordt wakker, dit is al eeuwen aan de gang. Degenen die niet konden leven met wat er gebeurde, die diepgaande kennis hadden van de gruweldaden en het openbaar maakten, zijn nu dood, onder extreme dwang of ondergedoken. Waar was hun bescherming?

Veel van deze op de wereldelite afgestemde moreel bankroete ambtenaren zijn Greer’s mensen, zoals hij zelf toegeeft. Hij schept openlijk over hen op. Begrijpt u nu waarom wij zeggen dat de topmensen op het gebied van de Ufologie ofwel vrijwillig ofwel onwetend deel uitmaken van het gecontroleerde verhaal? Begrijpt u waarom de spiritueel en technologisch vooruitstrevende ET’s, de Star Nations, onze voorouders, deze “officiële” groepen hebben gemeden als de pest? Toch wenden de massa’s zich tot hen als ambassadeurs voor contact en informatie over ET’s.

“Als de welwillenden hen mijden, met wie werken ze dan samen? Wat is hun echte agenda?”

Begrijpt u waarom alleen de elite beschikt over anti/tegen zwaartekracht, energie zonder brandstof, extreme levensverwachting en genezingstechnologieën, med-bedden enz. technologieën die al meer dan 70 jaar bestaan en nog steeds groeien? Als Greer hoort dat iemand technologie heeft, belegt hij een vergadering en eist 51% van de aandelen op, om de wetenschappers te vertellen dat ze de technologie nooit zonder hem zullen kunnen gebruiken. Wat is er gebeurd met degenen die zo dom waren om te tekenen, waar is hun technologie? We zijn gecensureerd, uitgenodigd en onuitgenodigd door de grootste UFO conferenties en podia in de wereld die willens en wetens de gecontroleerde oppositie steunen, de fraude, diegenen die gesteund worden door de moreel corrupte alleen voor de naamsbekendheid en de kaartverkoop.

Denkt u dat ze me nu zullen uitnodigen? Weet je nu waarom ECETI zijn eigen platforms, conferenties, radioprogramma’s heeft? Het is een omweg. Roem en fortuin betekenen niets voor mij. De waarheid en wat beter is voor de mensheid en de Aarde komen op de eerste plaats.

Dit is de kern van de zaak, dit is de reden waarom de massa’s geen contact hebben met de welwillende ET’s of de geavanceerde Binnenaardse wezens en waarom deze aardvriendelijke en helende technologieën niet beschikbaar zijn voor het publiek. Dezelfde mensen die beweren te leveren heulen met degenen die het onderdrukken. Dit wordt “geplande oppositie” genoemd en een gecontroleerd verhaal. Hoe lang zal dit spel doorgaan? Einstein zei dat steeds weer hetzelfde doen en een ander resultaat verwachten een vorm van waanzin is.  De welwillenden wachten op het einde van dit spel. Ze wachten op iets dat onberispelijke integriteit heet, samen met een sterk moreel kompas.

We hebben al 35 jaar contact met ECETI, het is openbaar geweest, tienduizenden mensen hebben het bezocht, hadden hun eigen waarnemingen en contacten, waaronder commandanten van luchtmachtbases, drievoudige PHD Boeing-ingenieurs, Lock Heed-Skunk werkfunctionarissen, NASA, luchtverkeersleiders, piloten en professionele mensen uit alle lagen van de bevolking, waaronder ouderen uit alle naties. Velen hebben getuigd op Coast to Coast met Art Bell.  ABC, Fox News, Paranormal State, History Channel, Danny Dyer, te veel om op te noemen specials hebben verslag gedaan van het voortdurende contact waarbij wij hen de exacte tijd en locatie gaven waarop de schepen redundant zouden verschijnen. Dit is volledig gedocumenteerd met foto’s, ooggetuigen en video. Toch hebben nu Hollywood, het main stream nieuws, sociale media, zelfs grote UFO conferenties het deksel erop gedaan. In sommige gevallen met extreme censuur gevolgd door karaktermoord. Dit geldt ook voor de laatste Ancient Aliens aflevering, gefilmd bij ECETI, waar ze mij en onze informatie over wie er op de schepen zijn, hun bedoelingen, de vele niveaus van contact, volledig uit de aflevering hebben verwijderd en zich hebben aangesloten bij het gecontroleerde verhaal.

Om het nog erger te maken leent Greer de informatie van anderen, veel van zijn levensverhaal is fictief.  Een goed voorbeeld is een van zijn laatste video’s Contact Has Begun. We hadden Contact Has Begun 1 en 2 al uitgezonden, moeilijk te missen omdat het op Netflix stond. Greer heeft er ook toe bijgedragen dat ECETI zwaar geredigeerd of helemaal gecensureerd werd bij Thrive en andere podia. Waarom? Hoe kwam hij aan de top en werd hij de eerste en belangrijkste autoriteit over UFO’s? Waren het connecties, speelde hij het spel mee met de grote jongens en wie zijn zijn sponsors? Zijn laatste poging is om het groot te maken in Hollywood. We zijn door Hollywood zwartgemaakt omdat we adrenochroom, kinderhandel en opoffering in Satanisch/Luciferiaanse rituelen aan de kaak hebben gesteld.  Toch lijkt Hollywood hem met open armen te ontvangen? Heeft hij ooit gezegd dat hij tegen iets van dit alles is?

Hoe kan iemand bij zijn volle verstand met enige basislogica of morele integriteit die beweert voor openbaarmaking te zijn, dit negeren? Dat kunnen ze niet, dus moeten ze ECETI en de boodschapper demoniseren met ongegronde geruchten en beschuldigingen. Dit bevestigt alleen hun eigen karakter en onwetendheid samen met hun ware agenda. Wat zij zich niet realiseren is dat ik geen behoefte heb aan liefde, acceptatie of goedkeuring buiten mijzelf en dat ik volledig geliefd, geaccepteerd en goedgekeurd wordt door God/Schepper/Grote Geest en de Schone Vele dienaren daarvan. Hoewel niet onvervreemdbaar zijn mijn hart en acties en intenties altijd voor het hogere goed.

Wij weten dat dit artikel een terugslag zal hebben van juist die mensen die wij adviseren om niet langer in de misleiding mee te gaan. Wij spreken namens de Galactische Federatie die niet langer het bedrog en de onderdrukking van de opwaartse evolutie van de mensheid zullen tolereren. Zij kunnen de geest manipuleren, maar zij hebben geen controle over de ontwakende ziel. Noch kunnen zij de miljoenen geïncarneerden uit hogere beschavingen controleren die ontwaakt worden en zich herinneren.  Dat is in handen van de Schepper en de dienaren daarvan.  Als Dr? Greer ons bezoekers- en personeelsbeleid zou lezen, zou hij weten dat we een extreem geen drugs- en geen alcoholbeleid hebben, dat zijn verhaal en pogingen om ons in diskrediet te brengen totaal onderuit haalt. Degenen die betrokken zijn bij het overtreden van de regels worden van het terrein gestuurd.

De vraag die men moet stellen is, waarom zijn wij een bedreiging? Waarom al die censuur en concurrentie? Als we allemaal hetzelfde doel hebben, als we samenwerken met spiritueel en technologisch geavanceerde buitenwereldse bezoekers voor het grotere goed van de mensheid, waarom is er dan concurrentie en een bedreiging? Waarom wordt het vertellen van de waarheid aan de schandpaal genageld, gecensureerd en wordt er geroepen dat het verdeeldheid schept? Is de waarheid en de logica die wijst op het extreme gebrek aan onderscheidingsvermogen niet welkom? Wat ik hilarisch vind is het spirituele beschimpende oordelen en de zelfingenomen veroordeling van zijn volgelingen. Het komt voort uit onwetendheid en spiritueel ego. Als ze spiritueel gevorderd waren, zouden ze aanvoelen en zien wat er werkelijk aan de hand is. Vooral als ze helderziend of heldervoelend zijn.  Lees

het begin nog eens als je het antwoord op de vraag waarom dit aan de orde is nog niet begrepen hebt.

Er zijn ongeziene en geziene negatieve ET’s, velen vallen onder de Grijze Alliantie en de Reptiliaanse Alliantie. Sommigen verwijzen naar hen als demonen, Jin, een groot aantal namen verschillend in elke cultuur en religie. Velen werken vrijwillig of in onwetendheid met hen samen. Zij hebben de hoogste niveaus van regeringen, religies en bedrijven overgenomen, waar er ook maar machtsposities zijn, om de massa’s te controleren en te manipuleren. Als je nog niet begrepen hebt waarom er zoveel onmenselijkheid op Aarde is, reken dan niet-menselijke inmenging en invloed mee. Het Grote Ontwaken is de realisatie en bevrijding hiervan op elk niveau.

Er zijn ook geziene en ongeziene positieve invloeden. Dit is de meest gecensureerde informatie en vol van oplichters. De Spiritueel en Technologisch Geavanceerde multidimensionale buitenwereldse bezoekers die sommigen aanduiden als Sterren Naties of Oude Voorouders die in directe oppositie zijn tegen degenen die buiten de Universele Wet opereren. Nu weten jullie waarom de duistere harten zo wanhopig proberen hen van jullie weg te houden. Waarom ze jullie honderden jaren hebben voorgelogen. Stel je voor wat er zou gebeuren als de massa’s de waarheid zouden ontdekken? Wat zou er gebeuren als de massa de intentie zou uitspreken om zich aan te sluiten bij de Spiritueel en Technologisch Geavanceerde Buitenwerelders die onder de Universele Wet werken waar Universele Vrede, Broeder/Zusterliefde, Individuele Vrijheid en Welvaart voor Allen op de allereerste plaats komen. Wat als de massa’s zouden kiezen voor Eenheidsbewustzijn dat alle culturele en religieuze grenzen overstijgt? Stel je de Quantumsprong voor die de mensheid in evolutie zou maken als zij zich niet langer zouden laten verdelen door samen te werken met de oorspronkelijke terravormers, hoe snel zou de planeet dan geheeld en hersteld kunnen worden?

We moeten onderscheidingsvermogen gebruiken, persoonlijke verantwoordelijkheid nemen, rechtop staan in onze eigen goddelijkheid en onze God/Schepper/Grote Geest rechten opeisen en wakker worden uit de droom, de maakbaarheid, de geplande oppositie, en misleidingen van de duistere harten. De Aarde is aan het rijzen, aan het ascenderen, dit is onze bestemming, zij die zich verzetten zullen niet frequentie specifiek zijn voor de niet te stoppen spirituele evolutie van de Aarde. De waarheid zal van de daken worden geschreeuwd, geen steen zal onaangeroerd worden gelaten. De Aarde heeft gekozen, de Schepper heeft ingestemd, de spiritueel en technologisch geavanceerde buitenwerelders, Opgestegen Meesters, Heiligen en Wijzen, geavanceerde Binnenaardse wezens zijn nu aan boord. Iedereen wacht op de massa, het Grote Ontwaken. Het is een kwestie van percentages. Het is aan ons om deel te nemen aan het verhogen van die percentages aan de lichtzijde.

Er staat ons een rit te wachten die allesbehalve saai zal zijn. Willens en onwetens samenwerken met de duistere harten zal gevolgen hebben. Neem weloverwogen beslissingen, doe je eigen onderzoek, loop weg van alles wat jou en anderen als individu niet kracht geeft of schadelijk is voor de Schepping. Breek uit het kuddebewustzijn, jullie voortbestaan in de toekomst hangt er van af. Als je contact wilt maken met de welwillende wezens is daar een open geest, liefdevol hart en zuivere intentie voor nodig. Stel de intentie in om alleen contact te maken met welwillende wezens in dienst van de mensheid en de Aarde, kwalificeer het. Het helpt ook om clearings of gebeden te doen voordat je je openstelt voor geesten.   Niet de puja’s voor Shani ook bekend als Lucifer. We zullen niet vermelden welke dokter die intentie zet. Genoeg met de spelletjes, we hebben niet de luxe om door te gaan met die onzin. De Galactische Federatie wacht. Als we hulp willen, moeten we het initiatief nemen, ons deel doen.

Het ga jullie goed,

Hulpmiddelen voor het helen van ongeziene negatieve invloeden.

https://www.eceti.org/clearing-technique.html

James Gilliland

www.eceti.org

www.bbsradio.com

ECETI Stargate YouTube

Vertaling: Martien

 

KORTE VORM VAN ZUIVERINGSGEBED

  “WIJ VERWELKOMEN ALLE ENTITEITEN IN LIEFDE EN LICHT, WIJ SPREKEN

TOT U VAN DE HEER GOD VAN ONS WEZEN WIJ ZEGGEN U, U BENT

ALLEN GENEZEN EN VERGEVEN, OPGETILD EN VERLICHT VERVULD EN

OMRINGD DOOR HET CHRISTUS LICHT EN DE CHRISTUS LIEFDE EN

WIJ VRAGEN DE MOOIE VELEN OM U TE BEGELEIDEN NAAR UW

PERFECTE PLAATS.

GA IN VREDE”