ECETI Update- februari

ECETI Update

Door: James Gilliland – 25 Februari 2021

Vaak krijgen wij via spirituele boodschappen informatie waarvan wij geen details kunnen geven omdat wij anders de lopende operaties in gevaar brengen. We kunnen wel zeggen dat alles goed gaat en dat er een plan is, zij het dat het zich niet zo snel ontvouwt als velen zouden willen. In de Spiritwereld kan het woord spoedig tien jaar betekenen, zeer spoedig kan morgen betekenen, weken zelfs maanden. We horen zeer binnenkort over het einde van de tirannie, dat horen we al een tijdje. Eén ding dat me altijd troost geeft is dat tirannie niet frequentiegebonden is aan waar de Aarde zich aan het ontwikkelen is.

We moeten specifiek zijn als we vragen stellen. Ons werd verteld dat 90% van de kinderen in Amerika zijn gered, de tunnels onder het Capitool zijn opgeruimd. De hekken rond het Capitool zijn gemaakt om mensen binnen te houden, niet buiten. Het is een deel van het gevangen nemen van een buitenlandse regering die Amerika heeft overgenomen, USA Inc. en om te voorkomen dat er iets uit de tunnels ontsnapt. Gebruik logica betreffende de Nationale Garde en omheiningen. Veel kinderen werden in de vroege ochtenduren gezien toen ze uit de gebouwen kwamen, wachtend op reddingsvoertuigen.

Dit was geen arrestatie van de politici die aan de gang is en zal escaleren. Het is geen operatie om mensen buiten te houden, het is een operatie om mensen binnen te houden, samen met andere gruwelijkheden. Het geld voor de omheining werd gereserveerd tijdens de Trump regering. Het was een multifunctionele operatie, vang de buitenlandse regering, USA Inc, red de kinderen, verwijder de menselijke en niet-menselijke wezens die verantwoordelijk zijn voor de gruwelijke dingen die kinderen worden aangedaan. Dit was een multidimensionale operatie.

Heeft Trump de leiding? Dit is een grijs gebied. Trump is terug getreden uit USA Inc. wat een ter ziele gegane, niet meer gefinancierde, corrupte regering is, zo geïnfiltreerd door vijandige buitenlandse regeringen en corrupte politici dat het niet meer te redden is. Dit wordt goed vastgesteld door hun acties en beslissingen die allemaal niet in het hoogste en beste belang van het volk zijn. De republiek is hersteld, de schatkist heeft de leiding, niet de Federal Reserve. De Federal Reserve is een groep internationale bankiers, die niet federaal is en dat ook nooit is geweest. Amerika heeft de controle over zijn financiële systeem teruggenomen dankzij Trump. Andere dingen worden in gang gezet door alles over te dragen aan de militaire generaals die een eed hebben ondertekend om het volk en de grondwet te beschermen tegen buitenlandse en binnenlandse vijanden.

De Generaals zijn nu 100% gericht op het herstellen van de Republiek en het verwijderen van alle buitenlandse inmenging. Meer dan 80% van het leger is nu aan boord, omdat één van de doelen van de vijandige buitenlandse regeringen is om de generaals te verwijderen met dodelijk geweld. Zij zijn in de toekomst niet meer te vertrouwen om hun duivelse misdaden uit te voeren. Dit kan verklaren waarom Trump nog steeds met Air Force 1 vliegt en Biden met privévliegtuigen of goedkope imitaties. Het verklaart ook waarom de voetbal, de codes voor de atoombommen, niet in Bidens handen zijn en hij niet wordt gebrieft door het Pentagon. Het leger is 100% op de hoogte van de gestolen verkiezingen en buitenlandse inmenging, ze hebben alle feiten, weten wie het deed, hoe ze het deden tot aan elke illegale stem. De stemmen en de stem van meer dan 80% van Amerika werden omgeleid en tot zwijgen gebracht, vandaar de massale censuurcampagnes. Amerikanen zullen dit niet langer pikken of zwijgen.

Dit is slechts één van de doelen van de wereldelite en de CCP, de Chinese Communistische Partij. Zij werken hand in hand omdat de CCP de perfecte partij is om de ontvolkings- en wereldheerschappij plannen van de wereldelite uit te voeren.  China is verdeeld tussen de CCP en de Chinese Republiek, de oudere, meer eerbare kant van China. Xi Jing Ping is meer op één lijn met de Chinese Republiek.  Poetin heeft Rusland gezuiverd van de wereldelite en de CCP, ondanks alle pogingen om hem te demoniseren.

Elk land heeft een gespleten leiderschap tussen wat sommigen witte hoeden en donkere hoeden zouden noemen, leiders die uit eigenbelang handelen versus leiders in dienst van hun volk. Het einde van de tirannie, die al duizenden jaren bestaat, is een wereldwijde, multidimensionale operatie. Het kan niet worden gedaan met het omzetten van een schakelaar. Wat het leger betreft, zij opereren zeer precies, ze zetten alle puntjes op de i en verzamelen alle bewijzen op veelvuldige wijze vóór de uitvoering. Met andere woorden, ze gaan langzaam en methodisch te werk. Hun carrières en levens staan op het spel, als ze het fout doen heeft dat consequenties. Wees geduldig. Alles zal worden onthuld. Ik zou zeggen dat in de periode van maart tot de 2e week van april belangrijke gebeurtenissen zich zullen ontvouwen en openbaar gemaakt zullen worden.

Kiezers wroeging zal de nieuwe epidemie zijn. Alleen een dwaas zou Biden nog steunen na 1 april. Onderschat het kwaad niet, de maakbaarheid en de cognitieve dissonantie van de massa’s. Ze moeten worden opgevoed en sommigen zullen moeten inzien hoe moreel bankroet hun leiders zijn geworden. Sommigen zijn zelf zo kritisch denkend, onderzoek gestoord en moreel bankroet dat ze niet op andere gedachten gebracht kunnen worden. Er zullen andere maatregelen worden genomen. Het grootste deel van de schoonmaak met de hogere dimensionale wezens zal voltooid zijn om de weg vrij te maken voor het grondpersoneel.

Dit plan is ontstaan in God/Schepper/Grote Spirit met legioenen van lichtwerkers gezien en ongezien. Het kan niet worden gestopt. Het overstijgt kleur, cultuur en geslacht. Het is Universele Wet die in het vlees doordringt, een hoger bewustzijn en energie. Het is meetbaar en niet te stoppen. Vereenvoudigd is het een exponentieel toenemende stroom van Liefde. Wat is en niet is gedaan in Liefde zal ongedaan worden gemaakt.

James Gilliland

ECETI.ORG

Vertaling: Martien