Eceti news – Januari

James Gilliland  

Woensdag 20 Januari 2021

We hebben gesproken over het feit dat ons zonnestelsel zich verplaatst naar een zeer krachtig gebied in de ruimte. We hebben ook gesproken over hoe de hogere dimensionale wezens, heiligen, wijzen en meesters deze gebeurtenissen gebruiken om het ontwaken en de genezing van de mensheid en de aarde te bevorderen. Wij bevinden ons op het hoogtepunt van die tijd, de sluiers tussen de werelden worden steeds dunner en het effect van hun bewustzijn en energie wordt wereldwijd gevoeld.

Ze brengen het bewustzijn van hoe geestelijk en technologisch geavanceerde beschavingen leven met zich mee. Wat velen noemen de Universele Wet. Deze wet is verweven in alle heilige boeken en religies en toch is hij vertroebeld door koningen en instellingen die hem hebben aangepast aan hun behoeften. Deze koningen en instellingen hebben zich afgescheiden van de Alomtegenwoordige Schepper die in de hele Schepping woont.

Zij verheffen zichzelf tot uitverkorenen, gaan tussen degenen met de enige ware kennis en connectie.  Zij houden zichzelf vast aan uitwendige goden die gescheiden zijn van de mens en de natuur. Beperkte versies van alomtegenwoordigheid. Dit was om de mensen te controleren en te domineren en voor persoonlijke macht en rijkdom. Die God verbood het volk te ontdekken dat God in hen woont en dat het niet nodig is om tussenbeide te komen. Vele Meesters uit vele culturen waren het eens over een alomtegenwoordige, almachtige, alwetende God. Het pad was om naar binnen te gaan door middel van gebed en meditatie.

“Persoonlijke kracht komt voort uit het besef dat je geen persoon bent. Je hebt een lichaam en een persoonlijkheid, maar in werkelijkheid ben je een multidimensionaal wezen dat bestaat in een vibrationeel continuüm in een meer uitgebreide staat van bewustzijn, helemaal terug naar de bron”.

De controleurs hebben een systeem opgezet om jullie op te sluiten in het lichaam en de persoonlijkheid. Overleven, seks en macht zijn de eerste drie energiecentra of chakra’s. Liefde gevoeld, Liefde gesproken, God gezien in alle dingen en IK BEN God zijn de volgende vier.  Hopelijk beginnen nu enkele grote openbaringen zich te beroeren. Wat doet Hollywood, de muziekindustrie, het mainstream nieuws sociaal bewustzijn in het algemeen bombarderen jullie met het 24/7 stelen van jullie focus en aandacht? Angst is het belangrijkste dat jullie in de overlevingskansen opsluit. Seks is nummer 1, porno nummer 1 in de zoekmachines. UFO’s zijn nummer 2, dus er is wat verlossend voordeel. De macht is volledig verdraaid. Echte kracht komt voort uit de wetenschap dat je een uniek doel hebt om te leven en om anderen te dienen.

Liefde is de ultieme kracht, liefde dient en versterkt. Zie je de zon om iets terug  vragen, heeft het een verborgen agenda? De veranderde en verdraaide vormen van overleven, seks en macht zitten in de persoonlijkheid. Ze zitten ook in het lichaam als cellulair geheugen. De lust voor valse macht en rijkdom door onwetende en moreel uitgedaagde individuen door de geschiedenis heen heeft de evolutie van de mensheid getekend en geremd. De onwetendheid van de Alomtegenwoordige Schepper binnen de gehele Schepping heeft de scheidslijnen tussen rassen, culturen en de natuur doen ontstaan.

Dit ene besef zou de hemel op aarde kunnen herstellen. De Schepper houdt van diversiteit, het creëerde de polariteiten om samen te komen in hun eigen creaties. Er is een groot verschil tussen positief/negatief Goed en kwaad. Het kwaad is het best te begrijpen en houdingen en handelingen buiten de Universele Wet om zijn meestal geboren uit onwetendheid. Er zijn mensen en wezens gezien en ongezien die in deze categorie passen. Verlichting is om in kennis van beide te zijn en niet in ontkenning van het een of het ander.

Zelf Meesterschap is het vermogen om het eigen gezag te behouden, het verschil te onderscheiden, heilige ruimte te creëren en ongeziene negatieve invloeden te verwijderen of te genezen. Het is het meester worden over oordeel, de emoties, het beoefenen van liefdevolle onthechting en toch het behouden van onderscheidingsvermogen doorheen het hart. Je ziel zit vlak naast het hart het is de verbinding met de hogere dimensies. De hemel op aarde is een werk in wording met veel mankracht. We krijgen veel hulp

James Gilliland

www.eceti.org

www.bbsradio.com

ECETI Stargate Youtube

Vertaling: Martien