DE BEVRIJDING VAN PLANEET AARDE

JAMES GILLILAND –

DE BEVRIJDING VAN PLANEET AARDE

DOOR JAMES GILLILAND
26 maart 2017

Terwijl velen de inslag voelen van wat er in hun dagelijkse leven gebeurt, kennen zeer weinigen de bron ervan. Het is alsof de wereld gek is geworden maar de wereld is altijd gek geweest. Mensen worden er zich nu meer van bewust. Het konijnenhol is een plek waar weinige durven te komen en hoe dieper men gaat dan hebben ze twee keuzen: totale ontkenning en blijven bij die status quo of grove eerlijkheid; wat ook betekent dat ze vrijwillige deelnemers zijn in een heel zieke en verdraaide wereld, sommigen wetend anderen onwetend.

Bijna alles wat de sociale makers en programmeurs jullie hebben verteld is fout. Jullie geschiedenis die je geleerd is, is verkeerd. Jullie godsdiensten hebben ellendig gefaald om de innerlijke wereld en de wereld vrede te brengen, en een meer intens met God. Dit houdt veel nieuwe tijds filosofieën in – die ook werden toegeëigend en gecompromitteerd. Jullie politici zijn zelf-dienend geworden en faalden om jullie in de grond menselijke rechten te beschermen, om de planeet te helpen evolueren en om in harmonie te leven met elkaar en de Aarde. De scholen hebben gefaald om de kinderen op te voeden betreffende hun goddelijke erfenis, morele waarden, hogere idealen, samen te werken versus competitie, en kritisch vernieuwend te denken.

De wetenschap in de meeste scholen is voor het grootste deel barbarisch; sommigen leren Darwinisme – op goed geluk af, totaal niet ondersteund in de fossiele registratie. Anderen leren over een enige God met een baard die de hemelen schiep en de Aarde in 6 dagen. Dat de Arde “Natuurlijk 6.000 jaren oud is, ”eerder dan 7.5 miljard met buitengewoon ontwikkelde beschavingen die meer dan 600 miljoen jaren terug gaan. We zijn niet veel verder dan het be lie f dat de Aarde plat is. (lie = leugen). En wat meer, ik heb rond de aarde gevlogen en zag ik ooit een rand? “De keten van opvolging” die de grote archeologen en wetenschappers willen dat we die slikken, is er een progressieve evolutie van Apen naar de moderne mens? Dit is ondanks het feit dat de antieke bouw-rassen stenen monumenten bouwden die niet kunnen worden vermenigvuldig tot op deze dag door moderne methoden. Ze zijn gebouwd op leylijnen die in veel gevallen nog oudere ruïnes onder zich hebben. Laten we de sterren poorten niet noemen en de wormholen die zijn achtergelaten – dat is “complot spul” waarover bepaalde agentschappen niet willen dat we daar over spreken.

De meeste doktoren zijn zakenlieden geworden en drugsverleners: ze negeren veel van de geneesmiddelen voor de meeste ziekten, samen de preventieve maatregelen negerend en dieet methodes. Voedsel zou jullie medicijn moeten zijn en wat is er gebeurd met de voedsel industrie? Dit is allemaal ontworpen. Het is allemaal onderling verbonden en geregeerd door een antieke kracht die dat heeft onderdrukt, “door volkerenmoord” en de mensheid heeft verslaafd, nog langer dan volgens jullie opgetekende geschiedenis.

Indien je de ladder van macht opklimt, van positie en rijkdom wordt het in elk instituut donkerder en meer corrupt – wat je voert naar ongeziene entiteiten, energieën en krachten die de meeste mensen onvoorstelbaar vinden.

Er is een Grote Oorlog gaande, transdimensionaal van aard, terwijl we spreken. De meeste mensen zien er de stoffelijke, sociale en economische aspecten van. Indien je het vibrationele continuüm ervan zou zien, begrijp je de deelnemers van die Grote Oorlog.

Alles begint in het bewustzijn, dan verlaagd naar licht, gevolgd door energie en uiteindelijk wordt het massa. Er zijn verschillende dimensies en elke dimensie heeft een frequentie.

De HOOGSTE FREQUENTIES ZIJN ZUIVERE ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE, VREUGDE EN VERRUKKING.

Karakteristieken lijken dienst aan anderen, ze praktiseren vriendelijkheid en liefde, werken samen met de Universele Wet; die in de grond vastzitten aan principes die nodig zijn voor een gezonde beschaving en omgeving.

Principes zoals Universele Vrede, Broederlijke/Zusterlijke Liefde, Individuele Vrijheid en Welzijn zijn voor IEDEREEN in de Universele Wet. Deze hogere lagen van bestaan die horen bij de Universele Wet drukken hard op de Aarde. Alles van een lagere frequentie moet omhoog gaan en healen, worden losgelaten of ontploffen, transformeren of ineenstorten.

Dit is het eenvoudigste zicht op wat zich nu ontvouwt, maar het is nog meer gecompliceerd.

Tot op dit punt is de Aarde geregeerd geworden door de controleurs, sommigen die in-slaaf makers genoemd worden. Ze hebben een rooster geschapen deels met technologie en ook met programmering die velen noemen ‘sociaal bewustzijn’. Als je geen deel bent van sociaal bewustzijn zul je worden gestraft, doodverklaard (verbannen worden) of zelfs gedood in extreme gevallen.

Sociaal programmering wordt gedaan door de media en godsdiensten, politiek en zaken instituten. Ze worden geregeerd door de hoogste niveaus door ongeziene invloeden vaak verwezen naar “de controleurs”

De controleurs kunnen demonisch zijn, gedegenereerde buitenaardsen en gevallen mensen die geobsedeerd zijn door macht, rijkdom, beroemdheid waarbij sommigen hun zielen verkocht hebben om dat te verkrijgen. Dit valt onder het aanbidden van Satan, in bloed offer-rituelen, pedofilie, enz. die nu worden blootgelegd en waar eindelijk mee afgerekend wordt. Dit bewustzijn is niet frequent specifiek voor het ontwaking en healing proces dat nu onderweg is. Dus hun dagen zijn geteld wat veel van de chaos creëert die de planeet nu beleeft. Het moeras zal worden gedroogd – maar wees niet zo naïef om te denken dat er alleen één niveau zit anders dan het stoffelijke om mee af te rekenen. Wij wonen allemaal in het moeras tot op een of andere graad en met niets ontziende eerlijkheid moeten we kijken hoe diep we zijn ondergegaan. De meesten weigeren verandering en vrezen het onbekende. Dit is iets wat we allemaal los moeten laten. We moeten het onbekende bekend maken en leren om met de veranderingen mee te stromen. Nu, gezien het feit dat bijna alle instituten ellendig hebben gefaald, waarom gaan we nog met ze door?

De godsdiensten hebben ellendig gefaald om Universele Vrede te brengen en een meer dichtbije verbinding met God. In feite werden ze in de meeste gevallen gebruikt om anderen te demoniseren en om oorlog te veroorzaken.

De defensie industrie in waarheid zou moeten worden genoemd “de beledigende industrie”
omdat ze in het verleden werden gebruikt door de bedrijfs-elite  als hun woeste patrouille.

Het “Alleen ons” stelsel, de EPA, de FDA andere alfabet agentschappen werken allen in de oppositie van hun voorschrift. Hoe kan iemand van hen de mensheid en de Aarde dienen?

Er is een bedrijf–elite wier lust naar macht en weelde niet te stillen is – en die buitenkansjes (dividend) maakten ten koste van de mensheid en de Aarde. Dat zijn de ‘puppets’ van ongeziene negatieve entiteiten die geen zorg hebben voor de mensheid en de Aarde – in feite velen voeden zich met de pijn en de ellende.

Onmenselijke daden worden gedaan door niet-mensen of door mensen die in de meeste gevallen geprogrammeerd zijn door of onder invloed staan van niet-mensen.

Deze niet-mensen en hun puppets zijn de bron van alle pijn, lijden en verwoesting van de Aarde. Zij zijn in oorlog met de Schepper en de hele Schepping.

De Schepper is alomtegenwoordig in de Schepping. Dus de 60 miljoen dollar vraag is – ben jij mens? Loop jij met je praatje in onberispelijke integriteit? Hoe diep zit jij vast in het moeras? Hoeveel van de sociale programmering heb jij geaccepteerd om jouw werkelijkheid te zijn? Weet je zelfs dat er een moeras is? Weet een vis dat hij in water is als dat alles is wat hij weet? Wordt hij ooit dorstig? Als de vis in ‘kool-aide’ (?) zat, hoe veel kool-aide kon het dan drinken voordat het dodelijk werd?

Hoe voel je over degenen die leven boven het moeras? Hoe voel je je over de boot schudders, de moeras drogers? Hoe over de pioniers, vrijdenkers, klokkenluiders zij die jou boot schudden en je comfort zones (aangename gebieden) schudden? Zij die een hoger pad kennen – een dat duurzaam anders is dan waar wij heden op zitten? Wist je dat er degenen zijn die hoog zitten die zien dat de Aarde een gefaald experiment is en die de lei schoon willen vegen en overnieuw beginnen, zoals in het verleden ook is gebeurd?

Er zijn er ook die ingespannen proberen om deze beschaving te verdedigen; die bijna onverdedigbaar is. Specifiek als het komt om de Universele Wet getrouw te blijven.

De puppet meesters en de elite zijn een ultimatum gegeven: Of, je geeft de macht terug aan de mensen, stop de in slaaf brenging door afhankelijkheid, het enorme ongelijke verstrooien van rijkdom, de oorlogen en de verwoesting van het milieu of er zal een her-setting gebeuren. Jullie zullen alles verliezen en er zal geen plek overblijven om je te verstoppen. Het ultimatum inclusief hun ondergrondse bases gaan de ruimte in en kolonies naar andere planeten. Nu, dat ultimatum is kracht bij gezet. De psychopaten, zelfs tot hun eigen ondergang, weigerden. De meesten van hun ondergrondse bases werden vernietigd.

Hun schepen werden ook terug gezonden en gingen kreupel naar de planeet. Hun bondgenoten, de negatieve ET’s zijn ook geëlimineerd, het meeste deel. Hun rooster/netwerk – draconisch van aard en ondersteund door technologie en sociale programmering – is ontmanteld. Niet alles in een keer: de meeste mensen zouden met de schok niet kunnen omgaan. Dit is de chaos nu en de chaos die nog komt.

De individuele en collectieve inslag zal direct horen bij de keuzen en daden die individueel en collectief worden genomen. De 5deDimensie is hier, alles dat niet resoneert daarmee en niet frequent specifiek is zal niet doorgaan op de Aarde, want de Aarde heeft gekozen om op te stijgen.

Je kunt de grens naar de 5dedimensie niet passeren behalve als je een open geest hebt, een liefdevol hart en zuivere bedoeling. Dit is ook de eerste vereiste voor contact met de Spirituele en Technisch ontwikkelde Wezens van de Wereld Af. De Opgestegen Meesters en de ontwikkelde wezens in de Binnen Aarde.

Het intellect is een druppel in de zee van bewustzijn. Het emotionele lichaam en spirituele lichamen zijn ver superieur. Zij die gevangen zijn in het intellect zullen ver komen bij deze overgang. De natuur geeft niet om jullie ge lo ven. (wat je gelooft zijn leugens dus). Zullen die je voeden, bekleden, je warm houden? Liefde zit niet in het intellect. Noch zal men God vinden door het intellect of geluk. Stoffelijke voorwerpen bezitten geen emoties. Als je jouw emoties vastzet aan stoffelijke dingen, is wat er gebeurt, als ze wegvallen of vertrekken zoals ze uiteindelijk allemaal doen. Wat gebeurt er als die glanzende nieuwe auto die je vastmaakte aan je zelfwaarde, als die kapot was of gestolen werd? Wat gebeurt er als mensen aan wie je je liefde, vreugde en geluk vastzette, als ze je verlaten?

Wat als je via je hart je eigen persoonlijke verbinding kon maken met God, met Grote Geest, de Schepper?

Wat als je liefde wordt, vreugde wordt, totale acceptatie vindt en waardering binnenin? Wat zou er gebeuren als je energie zoekt, of je energie lekt als een batterij, hoe zelf bekrachtigend zou dat zijn – om naar binnen te gaan en je jezelf zou vinden? Het ware zelf – niet het sociaal geprogrammeerde zelf. Dan zou je vrij zijn, je zult om je heen kijken en vragen heb ik dit spul allemaal nodig?  Wil ik me zelf laten omgeven met wat nu voelt dat die zombies zijn? Wil ik echt deel zijn van deze kudde en is deze kudde houdbaar? Ben ik frequent speciaal voor mijn omgeving of moet ik een verandering maken? Word ik ondersteund en spiritueel gevoed?

Dan, verdrietig, zullen de meesten ontwaken in de morgen, naar hun kamertjes gaan en direct terugvallen in de kudde van zombie eters.

Maar sommigen zullen dat niet.
Dat zijn degenen die wij zoeken.

Wees Goed  (Be well) (Wees Eerlijk)

James Gilliland

http://galacticconnection.com/

vertaald:  winnyd@stralendetoekomst.nl