Boodschap van de Galactics, Orion Raad van Licht, Pleiadische en Andromedaanse Raad

James Gilliland:

Boodschap van de Galactics, Orion Raad van Licht, Pleiadische en Andromedaanse Raad

3 November 2020 – James Gilliland

In de komende dagen gaan jullie een grote polariteit zien. Het zal worden versneld en versterktwaarvan het bijproduct chaos is.

Hoeveel chaos hangt af van de mensen op Aarde, individueel en collectief. Er zijn mensen die zich aansluiten bij de Universele Wet, die door velen worden aangeduid als Eenheidsbewustzijn waarvan de belangrijkste beginselen zijn: Universele Vrede, Broeder/Zusterliefde, Individuele Vrijheid en Welvaart voor Allen.

De geestelijk en technologisch geavanceerde Buitenwereldse, Ancient voorouders en Trans/Ultradimensionals hebben alle religieuze en culturele grenzen, oorlog, ziekte en armoede overstegen.  Ze hebben brandstofloze energie, anti zwaartekracht en andere technologieën die onze stoutste dromen overstijgen. Tirannie bestaat niet in hun eschavingen. Er is geen gebrek, geen competitie die ze kunnen repliceren, materialiseren alles wat ze nodig hebben, het Universum, het multiversum is hun speeltuin.

Ze leven volgens de Universele Wet in dienst van de Schepper binnen de gehele Schepping. Ook zij hebben hun uitdagingen gehad, de meeste in een ver verleden, ze begrijpen en hebben compassie met de Mensheid op Aarde. Zij zijn nu hier om te helpen bij het ontwaken en genezen, in het “Ascensie” proces dat goed op gang is met de Mensheid en de Aarde. Het is ontegenzeggelijk de Mensheid en de Aarde ondergaan een snelle, vibrerende verheffing. Volgens de wetenschap bewegen we ons doorheen een zeer energetische plaats in de ruimte. Alle banden binnen het elektromagnetische lichtspectrum zijn toegenomen, de Schuman Resonantie heeft ongekende pieken gehad, inkomende Kosmische, Gamma, en röntgenstralen van verre sterrenstelsels bombarderen de Aarde ook exponentieel. De Zon is erg druk bezig geweest met een Coronale Massa-Uitstoot en Zonnevlammen, die ook een sociale, economische en fysieke impact hebben.

Deze binnenkomende energieën kunnen leiden tot stemmingswisselingen, Lusteloosheid, emotionele uitbarstingen, sociale en economische veranderingen, zwaar weer en een toename van vulkanische en aardbevingsactiviteit. De Aarde breidt zich uit met deze energieën.

Er is ook de instroom van hoger bewustzijn en energie die komt met de aanwezigheid van hogere dimensionale wezens die toevoegen aan het bewustzijn en de energie van de planeet. We zijn in een natuurlijke cyclus gekomen om de mensheid te helpen bij het maken van deze verschuiving. Velen hebben grote oorlogen meegemaakt met regenererende ET’s en zijn planetaire bevrijders zoals in de Orion Raad van Licht.  Wij brengen een expansie in het bewustzijn en de beschikbare energie, genezing, steun voor degenen die ervoor kiezen om te ontwaken en te genezen en zo in hun eigen goddelijkheid te stappen. Wij zijn niet om aanbeden te worden, of gezien te worden als goden zoals in het verleden, maar wij zijn hier om jullie te herinneren aan de God/Schepper/Grote Spirit binnenin jullie en de hele Schepping. Sommige van onze oude voorouders kwamen miljarden jaren geleden naar jullie planeet. Er waren vele kolonisatiepogingen waarvan sommige mislukten door interne gevechten en oorlogen, sommige bezweken aan de veranderingen op Aarde, overstromingen, poolverschuivingen en massale vulkaanuitbarstingen.

Wij waren de oude tempelbouwers met technologieën die tot op de dag van vandaag ongeëvenaard zijn. Sommige waren welwillend, andere waren geëvolueerde tirannen. Wij waren de bebaarde goden in jullie geschiedenis waar jullie heilige boeken mee verzadigd zijn, geschreven in kleitabletten en afgebeeld op tempelmuren. Dit is de oorsprong van de Hebreeuwse goden, de Griekse goden, de Egyptische goden en andere geavanceerde culturen die hieraan voorafgingen. Sommige van onze voorouders bestaan nog steeds samen met hun nakomelingen. Degenen die zich hebben gedecentraliseerd of zijn achtergelaten en buiten de Universele Wet om hebben gewerkt, worden behandeld door de weldoeners die zich geestelijk bleven ontwikkelen.

In waarheid is God/Schepper/Grote Spirit het enige bewustzijn dat al het bewustzijn op alle vlakken en dimensies doorheen het multiversum omvat. De Alomtegenwoordige, Almachtige, Alwetende Schepper binnen de gehele Schepping. Zoals alle grote Meester Heiligen en Wijzen jullie hebben verteld is de tempel binnenin jullie. Door naar binnen te gaan via bewuste gebedsmeditatie en andere spirituele praktijken breiden jullie je uit in gewaarzijn, in bewustzijn, totdat jullie één worden met het ene bewustzijn. Het enige verschil tussen jou en de wezens van een hogere dimensie is dat ze toegang hebben tot en meer gebruik maken van het verenigde veld, het ene bewustzijn. Die toegankelijkheid als nooit tevoren op Aarde, een gouden kans om een ​​kwantumsprong in bewustzijn te maken.

We zouden nalatig zijn als we jullie niet een evenwichtig verhaal over de schaduwzijde zouden brengen. Er waren zeer technologisch en mentaal geavanceerde wezens die geestelijk achtergebleven waren in jullie verleden. Ze werden vereerd als goden vanwege hun geavanceerde technologieën en praktijken in duistere magie. Ze hebben maar één doel, wereldheerschappij en zullen alle middelen gebruiken die nodig zijn om hun doelen te bereiken.  Ze verlangen naar macht en rijkdom, zijn egoïstisch, arrogant op het niveau van het narcisme, sommigen zijn genocidaal, sommigen beoefenen eugenetica, de meesten hebben een gebrek aan empathie en mededogen. Liefde zit niet in hun woordenschat. Hun oude rituelen omvatten extreem decadent gedrag, inclusief het offeren van kinderen met gebruikmaking van hun bloed en lichaamsdelen. Degenen die hen volgen wordt roem, macht en rijkdom beloofd als ze hun ziel en leven geven aan de ongeziene krachten die tijdens deze rituelen worden opgeroepen.  Wees niet zo naïef of in ontkenning om te denken dat dit tot op de dag van vandaag niet meer wordt beoefend. Het is afgeladen met de hogere echelons in religieuze, zakelijke en politieke instellingen. Het is doorgedrongen in heel Hollywood en de muziekindustrie. Dit alles zal worden blootgelegd, jullie idolen zullen vallen en jullie terugbrengen naar jezelf.

Externe aanbidding gaat in tegen de leer van alle Meesters. Velen in deze machtige rollen zullen ontwaakt zijn, ze gaan zich hun eigen goddelijkheid en de goddelijkheid in anderen realiseren. Ze zullen de betovering verbreken. Dit maakt deel uit van het Grote Ontwaken. Leiders in elke levenswandel worden wakker en herinneren zich vorige levens in andere geavanceerde beschavingen die hier nu aan dit proces deelnemen. Zij hebben zich gerealiseerd dat als zij op dezelfde weg doorgaan, dit zal resulteren in de slavernij en de ondergang van het grootste deel van de mensheid, waaronder zijzelf.  De droomspreuk werd verbroken. De dromen van hogere beschavingen, die in harmonie met elkaar en de natuur leven, ontvouwen zich in de harten en geesten van allen die kiezen of hebben gekozen.  Hun zielen worden geactiveerd. De meesten kijken naar de hemel voor de grote invasie. Het is al gebeurd. Het was de incarnatie van gevorderde zielen van vele Sterren Volkeren. Ze worden geactiveerd om een profetie te vervullen. “God/Schepper/Grote Spirit heeft het beste voor deze tijd gegeven.” Eén aan de kant van God is de meerderheid. Ze zullen alle mensen om hen heen beïnvloeden en de waarheid zal hun keuzewapen zijn. Er is een plan, het is multidimensionaal en uiteindelijk wint God/Schepper/Grote Spirit.

Het beest zal vallen, al diegenen die op één lijn staan met het beest zullen ermee vallen. De Aarde ascendeerd Zij die niet in staat zijn hun frequenties te verhogen, het verleden los te laten, te genezen en zich op één lijn te stellen met de Universele Wet, kunnen zichzelf of hun koninkrijken niet in stand houden. Er zal een grote ontrafeling zijn.

Wat je nu ziet, vooral tijdens deze verkiezingen, is het Grote Ontwaken. Niets zal verborgen blijven. Proberen ze de waarheid te verdoezelen, de deep state, de door het bedrijfsleven gesponsorde mainstream media, zelfs de sociale media die hun ziel hebben verkocht voor roem macht en rijkdom zal worden blootgesteld in daad en karakter. Degenen die tegen de massa hebben gelogen, deze hebben gebruikt door het creëren van verdeeldheid in cultuur, ras en religie om hun eigen positie, macht en rijkdom te bevorderen, zullen worden ontmaskerd. “Geen enkele rots zal niet omgedraaid worden achtergelaten en al hun ongerechtigheden zullen van de daken worden geschreeuwd.” Amerika werd gesticht op basis van vrijheid van tirannie. Vrijheid van de Overheersers, socialistische agenda’s waardoor de macht en de rijkdommen van het individu worden afgenomen en in de handen worden gelegd van een paar miljardair narcisten die elk aspect van jullie leven willen beheersen, is niet waar Amerika op is gegrondvest. Pas op voor de verdelers, voor hen die de gewonden en de nederlaag trotseren door ten onrechte te beweren dat ze hun redders zijn, terwijl in werkelijkheid, zoals de geschiedenis bewijst, zij hun slavendrijvers zijn geweest.

“Zij die eisen dat je het ene ras boven het andere kiest, zijn de ware racisten.”

Kritisch denken, persoonlijk onderzoek, en het ter harte nemen zijn de instrumenten van de verlichte. Volg het geld, Antifa, Black Lives Matter, en andere grote multimediagroepen worden gefinancierd door Soros een toegegeven nazi die in zijn eigen woorden heeft gezegd dat het neerhalen van Amerika zijn grootste prestatie zal zijn. De CCP, de communistische partij van China heeft ook zwaar geïnvesteerd in de DNC en vele politieke leiders. De laatste bom is de honderden miljoenen die met de familie Biden zijn geïnvesteerd. Ze zijn gecompromitteerd. Wist je dat wanneer je bijdraagt aan het BLM, de meerderheid naar de campagne van Biden gaat? Begrijpt je nu waarom de rellen, dood en verwoesting van de binnensteden doorgaan en niet één van hen het geweld aan de kaak zal stellen terwijl anderen zeggen dat Antifa en het geweld een mythe is?

Het is tijd om te ontwaken, stop met het inhalen van de voorouderlijke aardappel. Beoordeel een persoon naar karakter en daad want zo staan ze in de hemel bekend. Als je niet voorbij de leugens, misleidingen, manipulaties en karaktermoorden hebt gekeken die anderen beschuldigen van wat ze zelf hebben gedaan of een “marxistische huurder” aandoen, dan laat ik jullie met een paar vragen zitten. Waarom houdt de ene groep drugs en mensenhandel, geweld, plunderingen, corruptie op het hoogste niveau tegen, terwijl de andere groep een oogje dichtknijpt, steunt of deelneemt aan al het bovenstaande? Dit is geen strikvraag. Ten koste van wie hebben ze hun enorme rijkdom en macht vergaard? Velen zullen in opstand komen, stelen en doden namens hun slavendrijvers terwijl ze hen in een razernij van verdeeldheid brengen om zich af te wenden van hun eigen duistere daden.

Waarom haten corrupte politici, de wereldwijde elite, de deep state, de corporatieve eigenaren van de extreem vooringenomen en bedrieglijke main stream media en sociale media Trump? Waarom haten de Satanische/Luciferianen en pedofielen Trump die de massale mensenhandel en pedofiele ringen die tijdens de laatste regering op onduidelijke wijze opereerden, uit elkaar heeft gedreven? Het karakter van een man wordt bepaald door zijn daden. Het moet niet worden vastgesteld door zijn tegenstanders met een lange geschiedenis van bedrog en corruptie.

Achter wie denk je dat onze Galactische Familie en de Hemelen staan?

Amerika is niet perfect, het is een werk in uitvoering, het is meer afgestemd op de Universele Wet dan enig ander land. Het lot van Amerika is niet om nog een derde wereldland te zijn waar de controleurs je mee naartoe willen nemen. Op een bepaald punt was je halverwege. Je ontweek een kogel. Nu heb je nog een kans om de dingen recht te zetten.  Amerika ligt op een andere koers. Een golf van vrijheid, hoger bewustzijn en energie stroomt door Amerika. Het zal de hele wereld beïnvloeden die kijkt, bidt voor Amerika.  Het wordt gesponsord op hoog niveau en het zal zegevieren. De krachten die erachter zitten zijn onvoorstelbaar. De grote vraag is of jullie gaan toestaan dat de Amerikaanse factie met hun corrupte politici, gesponsord door de wereldwijde elite die de kreupele mainstream pers en sociale media controleert, jullie op een pad van decentralisatie brengt totdat jullie een derdewereldland worden? Een factie die een hekel heeft aan vrijheid, persoonlijke macht, fundamentele mensenrechten, de grondwet en de Bill of Rights goddelijk geïnspireerde doctrines. Een wereld waar jullie fundamentele mensenrechten al geannexeerd zijn/worden, het recht op privacy, vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid, het recht om jezelf te verdedigen, zal niet meer bestaan?

Het is nu tijd om te eisen dat deze vrijheden volledig worden hersteld, om degenen die deze vrijheden hebben geschonden en blijven liegen en bedriegen tegen het volk ter verantwoording te roepen. Volg niet langer als bereidwillige participanten of in onwetendheid de bevelen van de controleurs want het einddoel is jullie slavernij en uiteindelijke ondergang. Zij worden geregeerd door het kwaad, gezien en ongezien die niets geven om de mensheid of de Aarde. Dit is God/Schepper/Grote Spirit’s laatste stelling. Wat sommigen Armageddon noemen. Het overwinnen van het kwaad en het begin van duizend jaar vrede. Zoals de profetieën voorspelden is dit de dood van het beest, het begin van duizend jaar vrede waar de Aarde zich aansluit bij de rest van het Universum, een grote reünie met de Sterren Naties en het nemen van een kwantumsprong in de evolutie. Het is tijd om hoog te staan in je eigen goddelijkheid om van de Universele Wet de wet van het land en de wereld te maken. Universele Vrede, Broeder/Zusterliefde, Individuele Vrijheid en Welvaart voor Allen.

Ontvangen via James Gilliland

www.eceti.org 

Vertaling: Martien – wakkeremensen