EDGAR MITCHELL Piloot USAF, astronaut NASA Getuige in het ‘Disclosure Project’ mei 1998

EDGAR MITCHELL

Piloot USAF, astronaut NASA
Getuige in het ‘Disclosure Project’ mei 1998

(Onze grote dank gaat uit naar James Fox die dit interview met ons wilde delen. S.G.)
1 Februari 2010
In februari van 1971 vloog astronaut Edgar Mitchell mee aan boord van Apollo 14 en werd de zesde man die op de Maan liep. In deze getuigenis bevestigt hij het feit dat we hier op Aarde worden bezocht door buitenaardse wezens en dat er neergestorte toestellen, lichamen en materialen zijn geborgen. Ook spreekt hij van de geheimhouding die zich voor meer dan 50 jaar heeft voorgedaan omtrent dit onderwerp en het gebrek hierbij aan zichtbare controle en overzicht op hoog regeringsniveau. Hij is bezorgd over hoe wij omgaan met onze Aarde en ziet de crisis van een groeiende vervuiling van ons milieu als een realiteit.

Edgar Mitchell: In de literatuur zien we claims van militaire piloten die tijdens hun vluchten ontmoetingen hebben gehad en met behulp van koersbegeleiding jacht maakten op deze ongeïdentificeerde objecten. Er zijn mensen met officiële posities die als taak hadden om zoveel mogelijk te weten te komen van mogelijke buitenaardse bezoeken en daarmee iets te doen, mensen binnen de overheid. Er gebeurt heel veel onder dekking van deze hoge, geheime classificaties die onder militair gezag vallen. Ik denk dat het een behoorlijk duister gebied is wanneer we over dit niveau van activiteit praten. Er zijn bij wijze van spreken een aantal verhalen (als we het hebben over hoe geheimhouding wordt afgedwongen) die behoorlijk afschuwelijk zijn. Ik kan deze niet bevestigen. Ik weet ook niet of deze zonder meer waar zijn. Maar net als in veel andere verhalen, zij maken mensen bang en is dat misschien de reden waarom zo weinig mensen naar voren durven te komen.

In principe gaat mijn interesse uit naar de aard van het universum waarin wij leven? Wat is onze relatie met die grote realiteit? Als UFO’s deel uitmaken van die grote realiteit en wij ontkennen dat, dan is dat voor mij onaanvaardbaar. Dat is niet de manier zoals ik leef. Ik ging de ruimte in om te leren over het universum waarin wij leven, om nieuwe inzichten te krijgen en om voorbij de grenzen te gaan van het ons bekende bestaan. En als deze fenomenen echte indicaties zijn van nieuwe informatie over de kosmos in zijn geheel, en van intelligent leven in de kosmos, en ons vermogen om in de kosmos te reizen, dan hebben wij de verplichting om het tot op de bodem uit te zoeken. Het is alleen maar mijn nieuwsgierigheid die mij daartoe drijft.

Het lijkt erop dat er gedurende de laatste 50 jaar een behoorlijke geheimhouding heeft plaatsgevonden over de zogenaamde UFO-gebeurtenissen. Het is een zeer complex onderwerp. Wij hebben hier niet te maken met iets dat heel simpel is. We hebben allerlei soorten waarnemingen. Er zijn de afgelopen 50 jaar vele duizenden en duizenden rapporten opgemaakt. Veel van die waarnemingen zijn meestal misinterpretaties van één of ander natuurfenomeen.

Maar een groot gedeelte daarvan is geen misinterpretatie. Dat zijn goed gedocumenteerde gebeurtenissen die vliegende toestellen laten zien die niet overeenkomen met welk aards toestel dan ook, wat in het kort gezegd voor iedereen de bevestiging is dat het buitenaardse toestellen zijn. We moeten vertrouwen op de mensen die erbij waren en er mee hebben gewerkt, dus data uit de eerste hand.

Een aantal mensen die ik ken en claimen dat ze in die posities zijn geweest, zijn voormalige geheime dienst-, militaire-, overheidsmensen, en enkele aannemers die in de beginjaren als officiële taak hadden om het te onderzoeken en er daardoor van weten. Deze mensen werden in die tijd door grote beperkingen en hoge betrouwbaarheidsverklaringen ervan weerhouden om het grote publiek hierover te vertellen. Het lijkt erop dat die periode allang voorbij is, maar ze staan nog steeds onder deze veiligheidsrestricties of ze denken dat ze hier nog onder vallen.

Ja, er hebben buitenaardse bezoeken plaatsgevonden. Er zijn toestellen neergestort. Er is materiaal en er zijn lichamen gevonden en geborgen. En er is ergens een groep mensen die op dit punt wel of geen banden heeft met de overheid, maar die het op een zeker moment wel had en die deze kennis had. Zij deden pogingen het verborgen te houden en gaven geen toestemming om deze kennis in het openbaar vrij te geven. Ik kan geen antwoord geven op de vraag wie deze mensen zijn. Maar er is heel veel bewijs dat wijst in de richting van een clandestiene groep die schijnbare raakvlakken heeft met de overheid en sommige overheidsfaciliteiten, maar opereert op een onzichtbare en een geheime wijze die niet onder het algemene hoge niveau van overheidscontrole valt, voor zover we weten.

Van alles wat ik weet kan ik zeggen dat er buitenaardse bezoeken zijn geweest en dat dit nog steeds zo is. Er zijn toestellen gecrasht die zijn gevonden en opgeruimd. Er heeft een soort technische onderzoek plaatsgevonden (om erachter te komen hoe het werkt) en dat heeft ertoe geleid dat sommige van deze toestellen of sommige onderdelen konden worden gekopieerd. En er zijn aardbewoners die op de één of andere manier gebruikmaken van deze apparatuur. En dat misschien een groot deel van de gebeurtenissen die wordt aangegeven als UFO-activiteit, de z.g. ontvoeringen en dat soort dingen, helemaal niets met de Buitenaardsen te maken heeft. Ik denk zelf dat wat echt met Buitenaardse activiteit te maken heeft maar een klein gedeelte is. Het grootste deel is te wijten aan menselijke activiteiten, aardse bezigheden op een zeer heimelijke wijze uitgevoerd. Ikzelf weet niets van de motivatie hiervoor, maar als het normale menselijke motivatie is, dan heeft het alles te maken met macht, controle, hebzucht en geld enz. enz.

Ik denk dat de tijd nu daar is om het te openbaren aan het publiek. Ik zie echt geen reden die een kwaadwillige bedoeling suggereert. Wij zien dingen zoals b.v. ontvoeringen die door velen als vijandig worden aangeduid. Voor zover dit waar is, wijt ik dat aan een andere (niet Buitenaardse) oorzaak. Er is zoals je wilt een berg aan bewijsmateriaal dat in zekere zin ‘smoking gun’ bewijs is, maar dat tot nu toe nog niet naar voren is gebracht, tenminste niet door de overheid.

De vraag: is het geheim gehouden of hoe kon het geheim worden gehouden? Het ís niet geheim gehouden. Het is er altijd geweest. Maar het onderwerp is door middel van disinformatie gebruikt om verwarring te creëren en er zodoende de aandacht van te onttrekken, zodat de waarheid niet naar buiten kon komen. Disinformatie is een simpele, andere manier om openbaring tegen te werken. En het is in de afgelopen 50 jaar constant gebruikt: weerballonnen boven Roswell in plaats van één of ander soort neergestort toestel. Dat is disinformatie. We zien het al 50 jaar lang. En het is de beste manier om iets te verbergen.

Dat buitenaardsen hier zijn, zou niet veel meer betekenis moeten hebben dan dat wij naar de maan zijn geweest. Okay? Het is nu eenmaal een deel van zoals de dingen zijn. En we zullen het moeten begrijpen en in de context plaatsen van ons eigen verhaal, onze basiskennis, onze kosmologie, de aard van ons bestaan, wie we zijn, hoe de wereld werkt. En natuurlijk zal die kennis ons begrip veranderen van hoe de wereld of het universum in zijn totaal werkt. Tot aan de laatste 30 jaar was de algemene kennis, zowel in de wetenschap als in de theologie, dat we alleen waren in het heelal en dat wij in z’n geheel de enige vertegenwoordiging van leven waren, waar dan ook in het ons bekende heelal. Wel, dat gelooft niemand meer. Dat verandert onze kijk op wie we zijn en hoe we erin passen.

En het is zeer duidelijk geworden dat de leidende rol die wij onszelf gaven als beheerders van het leven op Planeet Aarde onvoldoende is gebleken. We zijn geen goede beheerders geweest. We hebben over de hele wereld milieuproblemen gecreëerd die onze civilisatie aan de rand van de ondergang hebben gebracht. En veel mensen willen dat niet horen, maar het wordt langzaam maar zeker duidelijk dat het wel degelijk waar is. En dus, deze kennis van wie we zijn en hoe we een planeet beheren en hoe we passen in het grote geheel, is een zeer belangrijke vraag.

Wel, Dr Greer startte inderdaad een initiatief en ging naar Washington (1), waar hij sprak met belangrijke mensen van de overheid en presenteerde daar enkele van de getuigen, over wie we hebben gesproken, die hierover inlichtingen verstrekten. Hij heeft gevraagd om over deze kwesties hoorzittingen voor het huis van afgevaardigden te houden. Ik heb hem daarbij begeleid en geholpen. En ik geloof dat het een heel belangrijk doel is om het geheel onder supervisie van het congres te krijgen, maar dat is tot nu toe nog niet gebeurd.

We hebben bepaalde leden van het congres ingelicht, sommige van hun stafleden en een aantal mensen van het Witte Huis. We hebben gesproken met mensen in het Pentagon. En over het algemeen werd het goed ontvangen en waren sommigen stomverbaasd over wat ze te horen kregen. Maar ook nu weer heeft het niet geleid tot enige verhoogde activiteit.

James Fox: Was dit voor velen nieuw, over wat ze hoorden?

Edgar Mitchell: Voor sommigen zeker, voor anderen niet echt. Maar ik moet zeggen dat ik steeds meer begin te geloven dat mensen op hoge posities in de overheid weinig, zeer weinig betrouwbare informatie hierover hebben. De meesten hebben niet meer kennis dan de gewone man in de straat. En jazeker, zij werden buitengesloten van de dingen waarover we hier spreken.

James Fox: Is dat een zorg voor jou?

Edgar Mitchell: Zeker, dat is een zeer grote zorg voor mij. Ik heb deze bezorgdheid keer op keer geuit. Dat is precies wat ik bedoel: wat voor activiteit er ook gaande is, vanwege het feit dat het een clandestiene groep is, een zogenaamde overheidsgroep, een zogenaamde particuliere groep, en het, voor zover ik dat zie, zonder enige vorm van zichtbare controle en overzicht op hoog overheidsniveau is, is dat een zeer grote zorg.

(1) (Astronaut Mitchell refereert hier aan de briefing die Dr. Greer in 1997 had georganiseerd voor het Amerikaanse Congres, personeel van het Witte Huis, het Pentagon en anderen. Er waren meer dan een dozijn regerings- en militaire getuigen aanwezig die getuigenis aflegden in verband met zaken die ze persoonlijk hadden meegemaakt op het gebied van UFO’s en buitenaardsen. Het was zeker verontrustend om te zien dat zoveel hoge overheidsfunctionarissen en hooggeplaatste Pentagon officieren waren buitengesloten van zoiets belangrijks als dit. Dr. Steven Greer.)

Met toestemming vertaald.

Vertaling: Hans Jochems voor Ufowijzer