DAVID HAMILTON Getuige in het ‘Disclosure Project’ december 2000

DAVID HAMILTON

Getuige in het ‘Disclosure Project’ december 2000

12 februari 2010

David Hamilton werkt voor het Amerikaanse Ministerie van Energie op het gebied van een nieuwe generatie energiesystemen. Hij legt uit dat we al bijna de helft van ’s werelds fossiele olievoorraden hebben opgebruikt, net nu Azië en China een industriële revolutie ondergaan en zich positioneren als nog grotere energieverslinders van deze olie dan de ‘eerste wereld landen’ al zijn. Om de huidige aardse crisis in milieuvervuiling, wereldwijde opwarming, enz. te temperen en tevens een vooruitstrevende en stevige technologische samenleving te behouden, moeten we technologieën ontwikkelen die niet meer passen in het oude model.
David Hamilton: Ik ben David Hamilton van het Ministerie van Energie. Mijn achtergrond ligt in nucleaire energie, brandstofcel systemen en elektrische energiesystemen. Voor het Ministerie van Energie focus ik mij hoofdzakelijk op een nieuwe generatie energiesystemen.
We hebben een wereld ontwikkeld die helemaal afhankelijk is geworden van olie en die olievoorraden worden nu steeds schaarser. Als we kijken naar de olieproductie, dan zijn we nooit eerder in de situatie als nu geraakt waar de productie en de vraag elkaar kruisen, maar binnen ongeveer een jaar of tien zullen we zien dat er een conflict ontstaat tussen vraag en aanbod, en dat betekent dat we dan echt productie-gelimiteerd gaan worden. Het andere wat daarmee verbonden is en wat we pas nog hebben gezien, is de recessie in Azië welke wereldwijd een ‘kleine recessie’ veroorzaakte. We hadden daar zelf niet zoveel last van, maar nu Azië weer uit dat dal klautert, gaan meteen de olieprijzen weer omhoog, omdat de vraag omhoog gaat. En we zullen zien dat het steeds slechter gaat worden, ik heb wat grafieken die dat laten zien.
Als je kijkt naar de technologie van de Aziatische- en Chinese bevolking in vergelijking met waar wij nu zijn, en waar Engeland is, dan zitten zij nu op het niveau van de technologie die wij in 1920 hadden. Als hun economische groei omhoog gaat en zij willen ook net zoveel auto’s als wij hebben, dan zal de vraag naar olie astronomisch worden, omdat op dit moment de geïndustrialiseerde naties maar 20% van de totale wereldbevolking uitmaken. Er is geld van de regering nodig om tot nieuwe ideeën te komen en de mensen te ondersteunen die denken aan ‘outside the box’ (zich buiten de begaande wegen begeven) technologieën om de olie te vervangen.
Er zijn wat dingen waar ik wel wat vanaf weet, en wat dingen waar ik echt niet over kan praten, maar ik weet dat er ongelofelijk indrukwekkende wapensystemen en potentiële energiesystemen in ontwikkeling zijn. Degene die ik heb bestudeerd waren beschikbaar voordat ze geheim werden, en in die zin ben ik veel over deze wapens te weten gekomen, vanwege mijn kwantummechanische achtergrond.
Er zijn veel technologieën waarvan je het verloop van de ontwikkeling kan volgen via de literatuur, welke dan plotseling niet meer werd gepubliceerd, maar je kunt de gegevens tot een bepaald punt terugvinden en daarna zijn ze ineens helemaal verdwenen. Je kunt ook de achtergronden van mensen volgen om te weten te komen voor wat voor firma ze hebben gewerkt, of dat ze gedurende die periode gewerkt hebben onder regeringscontracten, en het lijkt vreemd waarom ze soms niet langer publiceren.
Ik heb best heel wat mensen in het land gesproken, en ook in Rusland, die wat zeer ongewone technologieën hebben gezien die ze verder willen ontwikkelen, maar ze hebben continu moeilijkheden (ze worden tegengewerkt) tijdens het uitvoeren daarvan. Historisch gezien, als je kijkt naar technologieën die door mensen worden beschreven als vrije energie machines – die niet op olie lopen maar op hoge elektrische spanningen of andere toepassingen en die meer energie afgeven dan ze opnemen – dan hadden ze daardoor altijd veel problemen en moeilijkheden.
Misschien ben je bekend met het werk van Dr. Henry Moray; zijn experiment stamt van rond de éérste wereldoorlog. Ik kan mij de precieze tijdsperiode niet meer herinneren, maar het werd vernietigd; alles was weg en zijn zoon heeft nooit het precieze concept begrepen van wat hij aan het doen was, dus hij was niet in staat om het werk van z’n vader te reproduceren.
In de jaren twintig vond T. Henry Moray een ‘gratis energie’ apparaat uit dat, zoals het werd beschreven, een output had van 50 kilowatt aan elektriciteitsvermogen. Het kon volgens de standaard wetenschap van die tijd niet worden verklaard. De elektriciteit vertoonde een vreemde ‘koude stroom’ karakteristiek waarbij dunne draden een aanzienlijke hoeveelheid energie konden geleiden zonder warm te worden. Moray onderging meedogenloze onderdrukking, en in 1939 werd het apparaat vernietigd.
Dr. Moray B. King schreef er een boek over:
(Zie de getuigenis van Mark McCandlish, waar Moray’s werk beschreven wordt met verschillende soorten energie. LW)
Overeenkomstig daarmee, en met mijn werk in Russische universiteiten, kwam ik erachter dat zij, van wat ik beschouw als één van de beste ooit, een zwaartekracht experimenten uitgevoerd hadden. Het was in het Laboratorium voor Hittebestendige Materialen in Rusland. Zij hadden hun experiment niet in het laboratorium gedaan, maar in een dependance en demonstreerden dat dit apparaat een reductie van 35% in het zwaartekrachtveld veroorzaakte. Afijn, we zagen dat en we waren er erg van onder de indruk. Ze hadden de zwaartekrachtonderzoekers bij DOE-I er naar laten kijken. Wij waren er allemaal in geïnteresseerd, en we wilden er een vervolg aan geven en nog een tweede keer een experiment doen, een duplicatie-experiment, reproduceerbaarheid daar gaat het om bij goed wetenschappelijk onderzoek.
Maar je liep tegen veel tegenstand op bij mensen, en in het Russische geval was dat nog erger. Toen ze een keer niet aanwezig waren bij de dependance, wat aan de overkant van de straat was voor zover ik het begreep, is de boel totaal geplunderd. Al de apparatuur was weg. Maar gelukkig voor ons hadden ze al hun opnames, al hun videobanden, en al het presentatie materiaal nog.
Dat was allemaal nog compleet, maar de machine en al de uitrusting die nodig was om het experiment te dupliceren was verloren. Het is mogelijk dat er personen van het Maffiatype bij betrokken waren, in de veronderstelling dat er wat geld aan dat spul te verdienen was. Mijn Russische vrienden vertelden dat de werkwijze van een bepaalde afdeling van het ministerie niet verschilde van die van de Maffia, dus dat maakte het probleem nog gecompliceerder.
(Hetzelfde gebeurt in Amerika, waar ook veelbelovende nieuwe technologieën worden gesaboteerd. Zie de getuigenis van Kolonel Charles Brown. SG.)
Uiteindelijk moeten we totale afstand nemen van de olie om dat nog als brandstof te gebruiken, omdat het er voor de vele generaties die na ons komen niet meer is. Als we om de mensheid als ras geven, moeten we dat doen.
Nu, vanwege en door mijn werk in de theoretische fysica, wil ik jou mijn mening geven over de vergissing die Einstein maakte, omdat hij zich dat niet realiseerde, en dat was vanwege speciale relativiteit.
De reden is dat speciale relativiteit dingen op een zeer simpele manier verklaart voor de meeste dingen die we in de natuur zien, maar het geldt niet voor zwaartekracht; het geldt niet voor zwaartekracht anomalieën; het geldt niet voor wat voor soort ruimtetijdkromming dan ook.
Ik geloof dat dat de reden is waarom speciale relativiteit nooit verklaard kon worden: het had een meer intensere grafische behandeling nodig, een intensere algebraïsche behandeling, om het uiteindelijk goed uit te kunnen leggen. Momenteel doen wij dat met ongeveer zo’n 150 wetenschappers over heel de wereld, zij werken aan hogere topologische (exacte wetenschap) wiskunde en hogere topologische geometrische structuren, en dat zal helpen dat te verklaren, en zij verklaren veel van de anomalieën die wij vandaag de dag hebben.
Er bestaat in deze systemen een potentie welke ons in staat kan stellen de natuur zover te krijgen dat ze reorganiseert. Sommige mensen mogen dit vacuümenergie noemen, maar energie is overal om ons heen: materie is energie. Alles in deze kamer veroorzaakt een ruimtetijdkromming, omdat alles vanuit energie ontstaat, energie veroorzaakt ruimtetijdkromming. Wat Einstein in 1917 liet zien was dat een planeet dit veroorzaakt, maar zoals we weten van E = mc2 is dat er een relatie met de energie is.
Als we kijken naar de energie dan is die overal om ons heen. Veel ervan is zeer ongeorganiseerd. We moeten dat samenhangend maken, en dat is, althans zoals ik het voel, wat de vacuümenergie ons biedt. Hoe kunnen we die energie bemachtigen? Bundel het samen in wat wij willen waarnaar het wordt omgezet, en gebruik dan die afgegeven power (die veel meer is dan wij er in moeten stoppen) voor alles waar we het voor nodig hebben.
Stel je voor dat het waar is dat we die elektromagnetische velden kunnen gebruiken en ze zo kunnen beheren dat we ons kunnen ontkoppelen van de zwaartekracht, of om ze een negatief zwaartekracht effect te laten creëren. Sommige astronomische onderzoekers hebben het idee dat we al negatieve zwaartekrachteffecten zien bij grote gedeelten van het universum en dat dit de reden is waarom het universum uitdijt in plaats van krimpt.
Maar nogmaals, als we deze effecten locaal in ons voordeel kunnen toepassen, en we kunnen het doen zonder gebruik te moeten maken van enorme hoeveelheden energie, mogelijk door gebruik te maken van andere energiebronnen waar we eerder over spraken: de vrije energie concepten, de vacuümenergie, dan hebben we een manier om materiaal in de hoogte en alle richtingen te verplaatsen en zeer efficiënt en wat zeer belangrijk is, zonder enige vervuiling.
Terwijl de wereldbevolking maar groeit, wordt de ruimte op deze kleine planeet steeds maar kleiner en kleiner. Kijk bijvoorbeeld naar de toekomstverwachtingen van Los Angeles in 2050; 50 miljoen mensen. Op dit moment moet je je afvragen, waar gaat dat allemaal naartoe? We hebben een paar serieuze problemen onder ogen te zien. De andere kant van de munt, voor wat betreft energie aangelegenheden, is de hoeveelheid CO2 die we in de atmosfeer lozen. Dit was een belangrijk aspect waar het Ministerie van Energie aan werkte, om te proberen schonere brandstoffen te krijgen, door samen te werken met EPA en andere mensen om de hoeveelheid CO2 te reduceren.
We hebben een behoorlijk aantal rapporten van het ijs verlies van de grote ijsvlakten.
Dit is verontrustend, een stijging van het water van ongeveer 30 meter is voor de meeste mensen niet verontrustend maar als je onder die 30 meter stijging woont heb je wel degelijk een goede reden om behoorlijk ongerust te zijn.
Maar als je kijkt wat wij daar in Amerika aan hebben gedaan, dan is dat alleen gefocust op onszelf, en de Europeanen focussen ook alleen maar op zichzelf.
Nogmaals, we komen weer terug bij het feit van de 20% van de wereldbevolking. We hebben nu al de helft van de beschikbare bekende brandstoffen gebruikt, en nu zien we dat de overige 80% van de wereldbevolking in opkomst is om diezelfde technologieën te gaan gebruiken. Daarom, is het mogelijk dat we in een CO2 dichtheidsprobleem komen dat onomkeerbaar zou kunnen worden? En er zijn heel wat rapporten die daarover berichten wanneer dat gaat gebeuren. Het zal niet een zeer kalme overgang worden, wat de meeste mensen echter wel denken. Het kan een catastrofale verandering zijn en dat past precies in de fossiele historie, er zijn geen echt kalme veranderingen geweest gedurende de uitstervingsfases, het waren catastrofale veranderingen die eindigden in een totale uitroeiing van grote populaties.
Ik denk dat een wereldwijde inspanning nodig is om deze problemen te voorkomen. Het zal een grote inspanning vereisen om iedereen van de fossiele brandstoffen af te buigen.
Maar om dat te doen is een enorme inspanning nodig. Welnu, het uitgeven van al dat geld dat daarvoor nodig is, door alle landen, is nog niet zo slecht, want het creëert hightech banen. En op de lange duur zal het heel veel hightech banen creëren. Ik denk dat het goed is voor de wereld, het is goed voor de mensen en het is goed voor het hele menselijke ras. Maar we moeten er wel nú mee beginnen, voordat het te laat is. Ik ben bang dat als we binnenkort niet iets doen, iedere samenleving waarvan de voorraad fossiele brandstoffen beperkt begint te worden zal beginnen met het oplossen van de problemen die de oorzaak zijn van die voorraadbeperking. Ik zou het verschrikkelijk vinden om te zien dat we in een positie komen waar andere mensen ons willen elimineren of dat wij hen moeten elimineren om onze levensstijl te continueren.
DAT IS DE REDEN WAAROM WE ER NÚ MEE MOETEN BEGINNEN.
OM DÍT TE BEHOUDEN
Met toestemming vertaald
Vertaling: Hans Jochems voor Ufowijzer januari 2007