Kosmische onthullingen  seizoen 5 – aflevering 10: SSP

Kosmische onthullingen 

seizoen 5 – aflevering 10:SSP

Verklaringen met William Tompkins – Overzicht en Analyse | Corey Goode en David Wilcock

 5 augustus 2016 / geplaatst 19 augustus 2016

William Tompkins is een 94 jarige klokkenluider en voormalig betrokkene die zegt onder andere meegewerkt te hebben in de ontwikkeling van anti-zwaartekracht ruimteschepen in het vroegere geheime Amerikaanse ruimte programma (SSP).

Veel van zijn verklaring is in overeenstemming met verklaringen van Corey Goode en andere betrokkenen die naar voren zijn gekomen om het bestaan van geavanceerde lucht-en ruimtevaart projecten in het geheim ontwikkeld tijdens de 20e eeuw te openbaren.

Corey Goode en David Wilcock bespreken Tompkins’ verklaring en discuteren over hoe deze in relatie staat met andere informatie in deze aflevering van Kosmische Onthullingen.

Tompkins verhaal begon toen hij een tiener was met een passie voor het maken van modellen. Als kind had hij al een bijzonder ruimtelijk inzicht dat hem in staat stelde om erg waarheidsgetrouwe modellen te bouwen simpelweg door te observeren wat hij zag. Hij was erg geïnteresseerd in Marine schepen van alle types. (fregatten, jagers en vliegdekschepen) Hij kon ze zonder veel moeite erg nauwkeurig schetsen.

Nadat hij een aantal heel nauwkeurige miniatuur modellen had gemaakt van diverse geheime militaire installaties, zoals radartorens op vliegdekschepen tijdens de tweede wereld oorlog, werd zijn vader meegenomen door de Marine voor ondervraging. De Marine vermoede dat hij wellicht een spion zou zijn, ze waren verbluft over hoe precies de kleine Tompkins zijn modellen waren. Vaak waren zijn modellen zo gedetailleerd dat ze als geheim geklasseerd zouden moeten worden.

Tompkins beschreef hoe hij als jongeman op neer liep op het dek van sommige van deze schepen, kijkend naar de schaduwen die de installaties op het dek wierpen. Dit stelde hem in staat om met zijn bijzondere ruimtelijke inzicht zich voor te stellen deze installaties er uit zagen. Soms betrof dit uiterst geheime radarinstallaties die hij dan thuis dusdanig precies schetste. Zij schetsen waren zo nauwkeurig dat ze de aandacht van de overheid te wekten.

Na Tompkins en zijn vader onderzocht en geëvalueerd te hebben heeft het leger Tompkins een baan aangeboden in geheime overheidsprogramma’s onder voorbehoud dat hij eerst zijn reguliere opleiding succesvol zou afronden. Hij begon te werken in een normale functie bij luchtvaartbedrijf Douglas Aircraft, terwijl hij in het geheim deelnam aan reverse engineering (noot van de vertaler:  revers engineering “achteruit ontwikkelen” is een techniek waarbij uitgegaan wordt van een bestaand product of bestaande techniek om te achterhalen hoe het precies ontworpen is en of werkt) projecten waaronder buitenaardse techniek.

Tijdens de oorlog, hebben Amerikaanse strijdkrachten verschillende zeer geavanceerde Nazi werkplaatsen/ werven en installaties buitgemaakt die ze vervolgens ontleden om te achterhalen hoe ze werkte. Tompkins was blijkbaar een sleutelfiguur in dit proces. De legertop in die tijd vond de rapporten van dit proces niet geloofwaardig, evengoed enkele van hen vond dit belangrijk genoeg om een speciaal project op te zetten om mogelijkheden te onderzoeken ruimteschepen te ontwikkelen waarin Tompkins wederom een sleutelrol speelde. Hij begon met het ontwerpen van ruimteschepen die later gebouwd werden in enorme ondergrondse scheepswerven. Hieruit zijn de eerste Solar Warden schepen aan het eind van de zeventiger jaren voortgekomen.

Tompkins kwam er tijdens het werken aan deze geheime projecten achter dat de Duitsers enorm veel voortgang hadden geboekt in luchtvaart technologie voor en tijdens de oorlog. Blijkbaar hadden ze dit bereikt met hulp van verschillende buitenaardse groepen, de Nordics en de Reptilians. Deze vliegende schotel achtige schepen varieerde in afmetingen van 18 tot 150 meter, gemaakt van chroom-molybdeenstaal en wogen honderden tonnen. Het schip werd voortgestuwd door een anti zwaartekracht technologie die aanvankelijk ontwikkeld was door hun vroegere werk met Viktor Schauberger en Winfried Otto Schumann, later verbeterd door hun Reptilian bondgenoten aldus Tompkins.

gerelateerd Kosmische Onthullingen Seizoen 2 – Aflevering 1: Contact is gemaakt – Overzicht en Analyse | Corey Goode en David Wilcock

Onderdeel van de overeenkomst met de Reptilians was dat de Duitsers een ruimtevloot zouden ontwikkelen die in staat was om hun buitenaardse bondgenoten te assisteren in hun ruimte verovering en expansiedrift. Goode en Wilcock speculeren dat de Reptilian groep waarover Tompkins spreekt ook wel de Draco zou kunnen zijn die de Duitsers hielp later de Dark Fleet te vormen. Op dit moment is dat een onbevestigd verband. Hier bovenop komt dat door deze bondgenootschappen, de Duitsers een enorm arsenaal aan wapens en verdediging mogelijkheden ontwikkeld hebben welke her en der verspreid waren in het Derde Rijk in die tijd. De Duitsers waren in staat om veel van deze geavanceerde wapens in het geheim te ontwikkelen in ondergrondse werven met behulp van slavenarbeid en gedwongen tewerkstelling in erbarmelijke omstandigheden.

Tompkins stelt dat tijdens en voor de tweede wereldoorlog Duitsland het enige grote land was dat gedetailleerd kennis had van buitenaardse beschavingen. Naast het ontwikkelen van geavanceerde luchtvaart infrastructuur en technologie was Duitsland ook vergevorderd in genetisch en biotechnisch onderzoek. Eén van de vruchten van dit vakgebied is een gekloond leger, waarvan Tompkins zegt dat het actief was tijdens de oorlog en waarvan de prestaties in de slag tegen de Russen uitmuntend waren.

Duitsland ontwikkelde ook levens verlengende technologieën met als doel het fysiek gestel dusdanig te verbeteren dat een aanzienlijke toename in IQ en het aanzienlijk langzamer verouderen van de cellen proefpersonen in staat zouden stellen om tot 2.000 jaar oud te worden. Dit eenvoudigweg door het toedienen van injecties of capsules voor een periode van slechts zes maanden. Deze programma’s zouden geïnspireerd kunnen zijn door hun Nordic bondgenoten die een levensverwachting hebben van tussen de 1.500 en 2.000 jaar. Dit Nazi programma, zoals eveneens andere van hun projecten, werden na de oorlog mee genomen naar de Verenigde Staten van Amerika en door ontwikkeld. Vanaf toen zijn verschillende grote biotech bedrijven verder gegaan met deze programma’s en technologieën, volgens Tompkins zullen deze binnen twee jaar beschikbaar zijn voor een select gezelschap.

Tompkins voegt toe dat veel van de ontwikkelingen van de afgelopen 100 jaar, in gebieden als wiskunde, luchtvaart techniek, energie opwekking en dergelijke, moedwillige gefrustreerd worden met fouten en onvolledigheden om de massa om de tuin te leiden.

Tompkins stelt dat een deel van deze verwarring onder de mensen voortkomt door “iets” wat door de Reptilians in het menselijk brein gestopt is. Waarschijnlijk een soort genetisch of ander psychologische afwijking die de menselijke potentie verminderd. Deze manipulatie noemt hij “mind control” ( gedachten beheersing/ manipulatie) waarvan hij zegt dat bekend is in bepaalde kringen dat dit al duizenden jaren gebeurd. Sommige van de meest succesvolle beschavingen die we kennen, zoals de Romeinen waren ook onderhevig aan deze gedachten manipulatie waarvan hij spreekt.

Maria Orsic is een medium van de Vril Society en onderdeel van een Duits SSP (Secret Space Program, Geheim Ruimtevaart Programma)  die haar paranormale krachten gebruikte om in contact te treden met buitenaardse intelligenties tijdens de dertiger jaren. Corey Goode beschreef haar als een prachtige vrouw, van menselijke oorsprong. Tompkins deelde die mening niet en zegt dat Orsic een van de Nordic groep was die in contact stond met de Duitsers. Hij gaat nog verder en beweerd dat Orsic en acht van haar collega’s een anti-zwaartekracht ruimteschip ontwikkelden. Toen de Duitsers dit ontdekten confiskeerde ze alles en stopten ze haar werkzaamheden. Naar het schijnt zijn twee van deze schepen ontworpen door Orsic naar area 51 gebracht. De Duitse SS probeerden aanvankelijk samen te werken met Orsic maar kreeg later toestemming van Hitler om hun eigen programma op te starten. Orsic wilde niet dat haar uitgebreide kennis gebruikt zou worden door de schandelijke Duitsers toen ter tijd, wat aangeeft dat zij en haar team wellicht wat vredelievender van aard waren. Tompkins zegt dat ze uiteindelijk gevlucht zijn naar Antarctica met hulp van de Reptilians, de  bondgenoten van Duitstland.

gerelateerd Het Nazi Antarctische Fort: Base 211 en operatie Highjump.

De Reptilians waren al in bezit van de beste locaties in het meest zuidelijke continent voor geheime basissen onder gletsjers en boden de Duitsers enkele kleinere locaties aan. De “kleinere” grotten waren evengoed enorm in afmetingen, aldus Tompkins waren sommige zo groot als de hele staat California.

Admiraal Byrd, die Operatie Highjump leidde, ging met een invasie vloot naar de Duitse enclave en liep tegen heftig verzet aan. Tompkins zegt dat de Duitsers hulp hadden van hun Reptilian bondgenoten die met hun geavanceerde ruimteschepen en wapens in staat waren de aanval af te slaan. Dezelfde bondgenoten hielpen Duitsland na de oorlog verder in hun ruimtevaart programma’s in het zonnestelsel en ver daar buiten.

Analyse

Tompkins zijn verklaringen hebben sterke verbanden met beweringen van Goode.

Beide klokkenluiders spreken over het vroegere Duitse SSP programma die met behulp van buitenaardse bondgenoten tot stand kwam en versterkt werd door deelname van personen zoals Maria Orsic. Goode suggereert dat sommige van de smart glass pad informatie (noot van de vertaler: Smart Glass Pad is naar verluid een geavanceerde buiten aardse technologie om beelden en geluid af te spelen op wat normaal plexiglas lijkt. ) waar hij tijdens zijn tijd in het programma mee werkte en onderzocht, wel eens het werk van Tompkins en zijn medewerkers zou kunnen zijn. Tompkins ontwierp ook de Solar Warden ruimte vloot waar Goode later gestationeerd zou worden tijdens zijn diensttijd.

Een ander interessant punt is de ontwikkeling van klonen en levens verlengende technologieën, welke erg veel gemeen hadden met de anti-veroudering methodes toegepast op Goode na zijn diensttijd in het twenty-and-back programma.

Goode kreeg injecties en werd in een speciale kamer geplaatst die op een of andere manier zijn lichaam verjongde tot dat van een 17 jarige. Tompkins beschreef dat de Duitsers een soortgelijke technologie ontwikkelde en volgens hem waren ze er tot op zekere hoogte in geslaagd. Echter worden er in deze aflevering geen details genoemd tot hoeverre ze hierin slaagde.

Er zijn echter referenties naar manipulaties door Reptilians bij mensen waar ze “iets in onze hersenen/ gedachten plaatsten” dat onze capaciteit tot handelen aanzienlijk verminderde. Naar alle waarschijnlijkheid doen ze dit of hebben dit in een ver verleden gedaan. Tompkins refereert hier naar de Romeinen welke volgens hem gemanipuleerd waren en onder controle stonden.

Deze verklaring suggereert een aantal interessante punten.

Om te beginnen zouden de Reptilians het mogelijk moeten hebben gemaakt om gedachte controle te bewerkstelligen door middel van een entiteit toevoeging als een mens geboren wordt. Het implanteren van elk mens vergt speciale aandacht voor elke nieuw geborenen, mogelijk via ontvoering of niet fysieke middelen. In een vorige aflevering van Kosmische onthullingen, refereert Goode naar plasma wezens en entiteiten toevoegingen gebruikt door de SSP om gedachte controle en geheugen wis programma’s uit te voeren. Ook andere bronnen refereren naar de inzet van deze etherische toevoegingen om een “gast lichaam” onder controle te houden.

Er is een wetenschappelijke basis die parasitaire relaties met niet stoffelijke entiteiten ondersteund.

Het menselijke lichaam, zoals alle levende wezens, heeft een fysiek deel en een etherisch deel, ondanks dat de huidige moderne wetenschap alleen het eerste erkend. Biologisch gezien produceren alle levende organisme een elektromagnetisch veld om hun lichaam, (de Aura) die gemeten en waar genomen kan worden door het gebruik van speciale technieken zoals Kirlian fotografie. Dit electromagnetische veld beïnvloed de stroom van levens energie ook wel Chi, Qi, Prana of Orgone genoemd. Het individuele bewustzijn samen met de vitaliteit van het lichaam bepalen of dit veld efficient of juist niet met de levens energie om gaat.

Ingrijpende emotionele verstoringen, in zowel de positieve als de negatieve zin kunnen een overschot van levensenergie in de aura veroorzaken waar etherische entiteiten, zoals beschreven door menig onderzoeker, zich aan voeden. Deze overtollige levens kracht energie wordt in sommige kringen ook wel “angst voedsel” oflooshe genoemd.

Vaak worden traumatische ervaringen of psychologisch verslavende denkbeelden in slachtoffers geplant door handlangers van, of deze entiteiten zelf, om een constante aanvoer van overtollige levens kracht energie te produceren. Deze overtollige levens kracht energie wordt door een toevoeging/ aanhangsel in het slachtoffer afgetapt om te voorzien in hun levensonderhoud, tevens stelt het hen in staat het bewustzijn van het slachtoffer te manipuleren.

Alhoewel Tompkins niet verklaarde of de Reptilians de methode met entiteiten toevoegingen gebruikte om gedachten te controleren, is door andere wetenschappers aangetoond met een hoge mate van waarschijnlijkheid dat entiteit toevoegingen een wezenlijk gevaar is voor de mensheid. Het eigen maken vanself-mastery technieken om gelijkmoedigheid te herstellen binnen je bewustzijn is een methode om de productie van looshe te reduceren. Tevens helpt het om overtollige levenskracht energie zelf te gebruiken waar het bijdragen kan aan uw bewustwording evolutie.

De tweede mogelijkheid is dat de Reptilians het menselijke genenbestand aangepast hebben in een ver verleden waarmee ze aanzienlijk afbraak deden aan het menselijk organisme in zijn vermogen om te voorzien in de ervaringsgerichte gegevens die nodig zijn om tot haar volle potentie uit te groeien. Als de Nordics in staat zijn om 2.000 jaar te leven met soortgelijke lichamen als de mensen is het zeer waarschijnlijk dat de Duitsers zich realiseerden dat het menselijk lichaam aangepast kan worden om aanzienlijk langer te leven. Tijdens het onderzoeken van deze mogelijkheden zouden ze aanwijzingen van deze genetische manipulatie ontdekt kunnen hebben.

Lloyd Pye was een onderzoeker die zich voornamelijk bezig hield met de Star Child skull (sterre kind schedel), gevonden in de dertiger jaren, maar hij dook ook in de studie naar de oorsprong van de mens. Tijdens een presentatie die hij hield in 2011 onthulde hij een enorme hoeveelheid aan bewijs dat het menselijke genen bestand gemanipuleerd is op een bepaald ogenblik in ons verleden. Hij verwees naar een brief die hij ontvangen had van een genetici die hun namen niet vrij wilde geven. In de brief stond dat het een goed bewaard geheim was in de biotech wereld dat het menselijk DNA sporen vertoond van manipulatie en er werd verwezen naar het tweede chromosoom als bewijs hiervoor. Pye vermelde ook dat het onder medici algemeen bekend is dat het menselijk genen bestand aanzienlijk meer onverklaarbare onregelmatigheden vertoond dan elk ander genen  bestand uit het dierenrijk. Deze en andere punten onthuld in het artikel waar hieronder naar verwezen wordt maken de aanname geloofwaardig dat er in het verleden veranderingen aangebracht zijn in het huidige menselijke genen bestand.

gerelateerd: De Evolutie van mensen | Alles wat je weet is niet waar (over de oorsprong van de mens) Lloyd Pye

Al deze informatie en meer in dit artikel maken het aannemelijk dat genetische manipulatie van het menselijk ras plaats hebben genomen. De Duitsers, later andere Biotech bedrijven zouden ontdekt kunnen hebben dat er een manier is om het menselijke genen bestand terug naar haar originele staat te brengen door wat het ook is wat er in onze genen gestopt is, om ons te beperken onze volle potentie te bereiken, te verwijderen.

De mens achtige Nordics, genoemd door Tompkins, zouden wel eens het volk dat binnen in de aarde leeft kunnen zijn waar Goode een ontmoeting mee had tijdens zijn onderaardse avonturen van vorig jaar.  Het is goed mogelijk dat een grote variëteit aan menselijke beschavingen zich onttrokken hebben aan het aardse leven en de aarde lang geleden verlaten hebben terug gekomen zijn voor onbekende redenen. Eén hiervan zouden de Nordics kunnen zijn die in contact gekomen is met het vroegere Duitse SSP programma. Of deze wezens zou één van de zeven losgebroken binnenaardse beschavingen kunnen zijn die Goode vorig jaar tegen kwam.

De Reptilians genoemd door Tompkins zijn niet direct in verband gebracht met de Draco zoals door Goode gespecificeerd in zijn verklaring waarvan ook andere ingewijde spreken. Gezien het feit dat de Reptilians bondgenootschap met de Duitsers aangingen en hen voorzagen van kennis en assisteerden op soortgelijke wijze de Draco gedaan hebben in Goode’s verhaal zou het een redelijke conclusie zijn om aan te nemen dat het over het zelfde volk gaat.

Shem van Discerning The mystery heeft meestal een analyse van deze afleveringen. Hier vindt u een analyze van deze aflevering.

gerelateerd: Kosmische Onthullingen met David Wilcock en Corey Good – SSP Getuigenissen met William Tompkins.

Klik hier voor vorige afleveringen in deze serie.

Voor de huidige catalogus van Kosmische Onthullingen klik hier.

Afleveringen 1, 2, 4, 5 en 6 moeten nog geanalyseerd worden maar een vertaling (Engels) van deze afleveringen kun u hier vinden.

Als u nog geen Gaia TV lidmaatschap hebt en u wilt Corey steunen, gebruik deze link: blueavians.com Voor vertalingen van Corey’s artikelen klik hier.

Een deel van de inhoud die we doorgenomen hebben is te vinden op Goode’s websites:

http://spherebeingalliance.com/

http://goodetxsg-secretspaceprogram.blogspot.com/

Om u aan te melden en de afleveringen te zien klikt u hier.

Overzicht van Corey Goode, het Geheime Ruimte Programma Bondgenootschap, en het Sphere Wezen Bondgenootschap.

Corey Goode is een Secret Space Program (SSP Geheim Ruimtevaart Programma) ingewijde en klokkenluider die in 2009 begon informatie te onthullen onder het pseudoniem GoodETxSG. In 2014 onthulde hij een enorme hoeveelheid informatie in een poging de mensheid voor te bereiden op wat hij data dumps noemt, geplant om plaats te nemen op een gunstig moment in de toekomst. Veel van deze informatie waarin hij voorziet is afkomstig van Smart Glass Pads, iPad achtige apparaten geleverd aan SSP personeel ten behoeve van informatie verspreiding. Dit zal een baanbrekend evenement worden, waar de complete geschiedenis van de aarde en de activiteiten van de Cabal onthult worden. Dit zal uiteindelijk leiden tot de waarheid en verzoening en een tribunaal om criminele elementen verantwoordelijk te houden voor hun daden. Ook het SSP verbond is voornemens alle geheime technologie vrij te geven ter voorbereiding op een Star Trek achtige gouden eeuw beschaving.

Volgens Goode, heeft de Cabal of de Geheime Regering en haar syndicaten (zoals genoemd door het SSP verbond) de mensheid tot slaven gemaakt met behulp van valse technologische vooruitgang terwijl zij zelf veel verder gevorderde technologieën ontwikkelden (Star Trek achtige ontwikkelingen) om het zonnestelsel en ver daarbuiten te koloniseren en handel te drijven met duizenden buitenaardse rassen.

Ruimtevaart programma’s zijn in het geheim ontwikkeld in de hele geschiedenis van de aarde, in veel gevallen hebben bepaalde groepen zich los gebroken van de heersende cultuur en vormden wat we noemen eenlosgebroken beschaving. Sommige van deze beschavingen bestaan in het geheim, op aarde, in de aarde al duizenden jaren. Het Agartha Netwerk is een van deze groepen en zij claimen het originele mensenras te zijn. Het was deze groep samen met de Draco Alliantie, die in contact traden met het geheime Duitse ruimtevaart programma begin 20ste eeuw.

In de moderne tijd was Duitsland het verst gevorderd van alle Geheime Ruimtevaart Programma’s, ze begonnen met serieuze pogingen rond 1920-30. De Amerikanen ontwikkelden ook Geheime Ruimtevaart Programma’s maar waren ver achter in hun technologische vooruitgang. Later tegen het einde van de tweede wereldoorlog werden de Amerikaanse SSP’s geïnfiltreerd en overgenomen door de Duitsland. Het was na deze gedwongen fusie dat de SSP onder leiding van het Interplanetary Corporate Conglomerate (ICC), uitgroeide tot het zonnestelsel en daarbuiten, waar ze talloze basissen en mijnen opzetten hoofdzakelijk met gebruik van slavenarbeid.

Begin 1990 kwam een groep binnen de SSP bekend als Solar Warden langzaam in opstand tegen de ICC en zochten alliantie met een groep hoog ontwikkelde buitenaardse bekend als de Sphere Wezen Alliantie in 2012. Sinds dien sloten meer groepen zich aan bij deze alliantie, later bekend als de SSP Alliantie, welke actief was om de mensheid op aarde en daarbuiten te bevrijden. Ondanks hun goede bedoelingen bestaat de SSP Alliantie uit een groep van zeer beschadigde en moreel ambivalente personen, aldus Goode, die tot op zekere hoogte de noodzaak voor verandering zagen en de onwenselijke huidige situatie maar waren zelf zeker geen engeltjes.

De Sphere wezens zijn een groep van vijf buitenaardse rassen, een ervan is bekend als de Blue Avians, die in ons zonnestelsel arriveerde eind 1980. Twee van de rassen blijven onbekend; hoe dan ook er is een ras is van Golden Triangle Head wezens en Blue Orb wezens bestaande uit licht. Over een periode van twintig jaar begonnen ze enorme bollen in ons zonnestelsel te en daarbuiten te brengen, sommige het zelfde formaat als Jupiter. Dit in een poging om galactische energie golven te reduceren welke langzaam het leven zoals we het kennen veranderen. Deze enorme bollen zijn gecamoufleerd en niet zichtbaar voor mensen die op de aarde leven.

Volgens de Sphere wezens, vind er op dit moment een enorme verschuiving in de energetische expressie plaats, als gevolg van een natuurlijk proces van bewustzijn evolutie, in samenhang met de beweging van ons zonnestelsel door de ruimte waardoor we in steeds krachtigere en meer samenhangende energie veldenterecht komen. De Sphere wezen Alliantie vroeg Goode expliciet hen te vertegenwoordigen in de SSP Alliantie bijeenkomsten als een afgevaardigde van de Sphere Wezen Alliantie. Op dit moment is de SPP Alliantie in onderhandeling met de overgebleven Cabal gerelateerde programma’s, evenals met ontelbare rassen die al duizenden jaren in dit zonnestelsel geleefd hebben, zelfs losgebroken beschavingen die ooit woonden op het oppervlakte van de aarde. De Sphere Wezens hebben een energie barrière opgetrokken rond dit zonnestelsel om ingaand en uitgaand verkeer te verhinderen. Hiermee houden ze veel van de negatief georiënteerde groepen die al duizenden jaren min of meer partij kozen met de geheime schaduw regering syndicaten vast. Omdat de Draco Alliantie gepoogd heeft haar onderdanen te verraden aan de Sphere Wezens in de hoop vrije doorgang uit dit zonnestelsel te krijgen om te voorkomen berecht te worden door de SSP Alliantie is sinds deze gebeurtenis de Piramide van Macht, op aarde ook wel bekend als de Cabal of Illuminati in wanorde vervallen.

SSP facties kwamen veel intrigerende zaken tegen terwijl ze zich diep in ons zonnestelsel waagde. Klaarblijkelijk zijn er overblijfselen van extreem oude nederzettingen en technologieën van wat bekend staat als het Ancient Builder Race. Deze wezens waren extreem ontwikkeld en maakte gebruik van een bewustzijn technologie wat lijkt op een levenloos object tot het geactiveerd wordt door een gebruiker. Zij waren ook verantwoordelijk voor de bouw van eeuwen oude Sterre Poorten gevonden in de nabijheid van alle grote objecten in ons zonnestelsel. Volgens de Agathanen zijn de Sphere wezens in feite het Ancient Builder ras hoewel dit aan de SSP nog niet door hen bevestigd is.

De schaduwzijde van de maan is thuis voor veel verschillende groeperingen, waaronder de ICC, de Draco Alliantie, de SSP Alliantie, de Dark Fleet (donkere vloot) en menig meer. De maan is klaarblijkelijk een kunstmatig object en is een neutrale zone geworden voor al deze groeperingen die duizenden jaren geleden een wapenstilstand zijn overeengekomen. De maan doet dienst als een observatiepost voor meer dan 60 verschillende groepen van buitenaardse rassen betrokken in 22 genetische programma’s en sociale experimenten op aarde. Sommige van deze programma’s zijn in conflict met elkaar evengoed hebben al deze programma’s de geschiedenis van de aarde al millennia beïnvloed.

gerelateerd: David Wilcock en Cory Goode: De Geschiedenis van het Zonnestelsel en Geheime Ruimtevaart Programma’s – Aantekeningen van bewustwording Life Expo 2013.

Presentatie beschrijving:

In deze speciale presentatie van Kosmische Onthullingen ontmoeten we William Tompkins, een ingewijde die gewerkt heeft met de Marinetop tijdens aan sommige van de geheime ruimtevaart programma’s ten tijde van haar meest baanbrekende procedures. We horen uit eerste hand over Project Paperclip, Operation High Jump en de constructie van Nazi UFO’s met hulp van Reptilian buitenaardse. Corey Goode is stom verbaasd over hoeveel van wat Tompkins zegt overeen komt met wat hij gelezen heeft op de Glass Pads tijdens zijn ambtsperiode in het geheime ruimtevaart programma.

De discussie met David Wilcock was op 26 july 2016 voor het eerst op het internet te vinden.

 Notities of aantekeningen zijn in het zwart, mijn commentaar in [groene blokhaken] aanvullingen aan het manuscript ter vergemakkelijking van het lezen in [blokhaken] maar de originele dialoog zal altijd in takt gehouden worden. De afbeeldingen met zwarte omranding zijn afkomstig van deze aflevering op Gaia TV.

Gekopieerd door Andrew K. Commentaar door Justin Deschamps.

WT = William Tompkins, DW = David Wilcock, CG = Corey Goode.

De introductie van William Tompkins:

*  WT – Ik ging naar mijn werk, toen ter tijd bij Douglasik was tekenaar en werkte er twee weken toen mijn afdelingshoofd mijn achtergrond begon te onderzoeken.

*  WT – Natuurlijk komen alle dingen die ik voor de Marine gedaan heb boven en hij voegt me toe aan een denk tank, en zo komen we in de eerste denk tank. Het is binnen Douglas in een afgeschermde omgeving met ongeveer 200 personen.

* We onderzoeken alle aspecten van buitenaards-militair, commercieel en aanverwante zaken.

*  Mij was toegewezen om voor de Marine ongeveer 16 tot 18 verschillende klasse Amerikaanse Marine oorlogsschepen die nog niet bestonden. De grotere waren van 1 tot 6 kilometer lang. Deze schepen vlogen in de ruimte, het waren ruimteschip dragers. (noot van de vertaler: het gaat hier om spacecraft carriers, vliegdekschepen voor ruimteschepen die zelf in de ruimte konden vliegen) Ik ontwierp Amerikaanse Marine ruimteschip dragers die uiteindelijk eind zeventiger jaren in Utah ondergronds gebouwd zijn.

*  WT – En je hebt foto’s gezien van Amerikaanse Marine ruimteschepen, Solar Warden. Dus Solar Warden kwam uit een denktank binnen de ontwikkeling afdeling van Douglas. Veel meer andere ontwerpen kwamen hier vandaan.

Overzicht van William Tompkins:

*  DW – Ok, dit is David Wilcock en je kijkt naar Kosmische Onthullingen. Ik ben hier met Corey Goode en in de presentatie van vandaag hebben we een absolute knaller. We gaan William Tompkins interviewen, een veteraan ingewijde van het geheime ruimtevaart programma. Ik heb talloze gesprekken met hem gehad. Hij is werkelijk 94 jaar oud en hij is nog steeds hier. Zijn getuigenis is ongelofelijk. Het bekrachtigd veel aspecten van wat Corey en andere insiders melde waarmee ik gesproken heb. Mensen zeggen tegen ons:” Oh, je hebt geen bewijzen, je kunt het net aantonen!” Nu hebben we een gast die uit het tijdperk van de tweede wereldoorlog komt en zijn getuigenis gaat je wereldbeeld schudden.

*  Ik zal je eerst wat achtergrond informatie over hem geven om dit in te leiden, blijf erbij.

*  William trok als eerste de aandacht van de Amerikaanse Marine toen hij nog een kleine jongen was. Hij woonde vlak bij Long Beach, California, zijn vader nam William en zijn broer elk weekend mee om Marine schepen te bekijken die in de haven van Long Beach lagen.

DW – William Tompinks was een artiest en hij was erg goed in gebouwen en modellen. Al snel begon hij schaal modellen te maken van de schepen die hij bezocht met zijn vader. Het viel de Marine al snel op hoe brilliant deze jongeman was omdat zijn modellen zo waarheidsgetrouw waren.

*  DW – Pas toen de jonge Bill Tompkins geheime onderdelen aan zijn modellen begon toe te voegen werd Bill ook door de legertop opgemerkt. Hij werd ingelijfd bij de Marine en nam plaats in een denk tank tijdens de tweede wereldoorlog. Na  de oorlog begon hij bij Douglas Aircraft wat nu defensie aannemer Mcdonnell Douglas is. Als je geïnteresseerd bent in meer achtergrond informatie over de fascinerende William Tompkins raad ik je aan om naar de biografische introductie van William Tompkins te gaan hier op Gaia.

*  William Tompkins werd onderdeel van een geheime denk tank en begon met het ontwerpen van de schepen, de gebouwen en alles wat nodig was voor het geheime ruimtevaart programma.

 We willen dit met een knaller starten dus we beginnen met William Tompkins zelf en hij gaat ons vertellen over reis van verschillende decennia door geheime ruimtevaart programma’s. Hij trapt af met ons te vertellen hoe de Amerikaanse Marine achter sommige uitvindingen van de Duitsers kwam die zij sinds het begin van de 20ste eeuw hadden gedaan.

WT – Het was in ’43, 1942, de oorlog was gaande. Rico Botta, zijn hobby is om dezeTompkins — Duitsers in de ruimte:
Marine mensen naar Duitsland te sturen.

*  WT – Ze werden naar alle uithoeken van Duitsland gestuurd en waren zeer verbaasd over wat ze ontdekten. Ze ontdekten dat Hitler en de SS een overeenkomst gesloten hadden met Reptilian buitenaardse.

*WT – Ze ontdekten dat er  honderden verschillende geavanceerde wapen types werden vervaardigd. Hieronder 18 meter, 75 meter en 150 meter grote ronde schepen, OK?

*  WT – UFO’s. Ze hebben sommige van deze schepen van Chroom-molybdeenstaal die tonnen en tonnen wogen.

*  WT – Ze hadden anti-zwaartekracht voorstuwing motoren ontwikkeld of het was hen gegeven door de Reptilians.

*  WT – De overeenkomst bleek te zijn dat zij een parallelle ruimte Marine zouden ontwikkelen die de Reptilians hadden en gebruikten in het zonnestelsel, om planeten over te nemen en haar bewoners tot slaven te maken.

 

 

WT – Maar wat ze al bereikt hadden was erg vreemd. Ze hadden al deze UFO’s, verschillende typen voortstuwing die ongelofelijk waren, laser wapen systemen, ongelofelijk materiaal in heel het land, Duitsland en de bezette gebieden.

gerelateerd: Oude UFO waarnemen anti-zwaartekracht schepen | De vliegende machines van het oude India & de vertellingen van oude vliegende machines

 

 

 

 

*  WT – Ze beschikten over enorm grote productie faciliteiten die ze gebruikten en hadden ontworpen voor ontmantelen van regulier wapentuig zoals tanks en faciliteiten waar ze Marine schepen en dat soort spul bouwden. De meeste faciliteiten waren ondergronds. Ze waren begonnen met 11 van deze UFO-vormige schepen in productie te nemen.

 

 

 

 

*  WT – Toen de arbeiders ons begonnen uit te leggen werden ze gestopt door de Admiraal, hij zei, wacht even niet zo snel, I geloof jullie niet. Dat ging zo een tijdje door, ook de Kapiteins zeiden hetzelfde. De arbeiders waren aardige mensen, ze wisten dat ze dezelfde vragen opnieuw zouden krijgen waneer ze terug in het kantoor van de Admiraals zouden komen, en ze wisten dat niemand zou gaan geloven wat ze zeiden. Gelukkig had de Admiraal een typiste bij zich, en de Admiraal zijn assistent was er niet. Deze was niet eens toegestaan daar te zijn. Een van de twee Kapiteins, de Admiraal en ikzelf waren de enige aan wie deze informatie gegeven was door de arbeiders.

*  Ik wilde terug naar mijn werk gaan, bij de Marine, werken voor Admiraal Ricco Botta.

*  WT – We spraken over mijn missie, niet mijn werk, mijn missie. Is het gedocumenteerd, OK? Het is geschreven door het secretariaat van de Marine, Forrestal, die de nummer één werd in het leger.

*  WT – Toen heeft hij, net als verschillende andere mensen, inclusief onze toenmalige President, met heel veel andere mensen gesproken.

WT – Hij zou een zenuwinzinking gehad hebben, ze namen hem mee naar het ziekenhuis daar in Washington, naar de bovenste verdieping en duwden hem uit het raam. Dit was de man die de missie van Admiraal Ricco Botta schreef, van wie mijn missie kwam.  Dat was het niveau van deze informatie in de Verenigde Staten van Amerika.

   Hierna wist geen ander land behalve Duitsland van het bestaan van buitenaardse. Niemand wist iets.Nu de realiteit duidelijk werd wat Duitsland aan het doen was, was het alsof de oorlog al afgelopen was, punt uit. Ze gingen de hele planeet veroveren en ze zouden het in vijf minuten kunnen doen.

*  Ze hadden zelfs een groep soldaten getraind, een heel bataljon, van gekloonde soldaten. Ze hadden een hele gevechtseenheid gekloond. Ze stuurde ze vooruit en ze doodde de Russen met ongelofelijk succes.

   Het is dus niet alleen het materiaal maar ook de geavanceerde medische systemen en een langere levensverwachting. De omvang en schaal waarin dit plaats nam was moeilijk te geloven voor een ieder die ingewijd werd in dit programma.

*  WT – De SS ontdekte dat mensen veel langer konden leven, dus kwam er een nieuw enorm groot programma wat beetje bij beetje gemeld werd door de uitgezonden Mariniers en bij Admiraal Ricco Botta op tafel terecht kwam. Dit werd onderverdeeld in 24 verschillende portefeuilles omdat de implicaties van langer leven enorm waren. Ik denk dat als je de vraag stelt over de Nordics, hun levensverwachting in aardse jaren is ergens tussen de 1.400 en 2.200 jaar. Maar ze zien er exact als ons uit.

 

*  WT – Er is een onderzoek dat we later deden bij TRW naar geavanceerde levens systemen en levensverlengende technologieën. Dit onderzoek zover dat binnen twee jaar dit beschikbaar gaat zijn voor sommige mensen op deze planeet.

gerelateerd: Verjonging is mogelijk en wordt op dit moment getest opmensen.

 

*  WT – Dit werkt alsvolgt, ik was erg betrokken hierin, in essentie neem je vier pillen in een periode van zes maanden. Of je krijgt vier injecties. De verandering begint direct.

 

 

WT Alles is leuker, alles is leuker. Wat je doet is je refereert terug naar het meisje is 21 en de 2.2% van ons brein. Je krijgt minimaal 400% capaciteit over wat je normaal had. Welnu, dit stelt je in staat om bij te dragen, stelt je in staat bij te dragen.

   Related Organic vs. Artificial Immortality | Cyborg ET Races, AI Black Goo, ‘Wave X’, The Solar Shift & Organic Evolution Via Truth Receptivity

 

*  WT – Je gaat aan het werk voor een bedrijf na twintig jaar geven ze je een horloge, je hebt nog wat jaartjes over en je verdwijnt uit beeld. Dan heb je niet heel veel bijgedragen is het wel? Nu krijg je 2.000 jaar, je kunt 2.000 jaar bijdragen en ook nog 2.000 jaar veel lol beleven. Je wordt niet ouder, je blijft daar.

*  Vijf van de meest vooraanstaande medische onderzoek groepen, net als Scripps hier in San Diego, zijn betrokken bij dit. En er zijn honderden bedrijven bij betrokken.

 

*  WT – Er is erg veel wat verwijderd is uit ons deel van ons leven. We zijn in de hoedanigheid waar alles wat we hebben geleerd, of het nu op de universiteit is of in welk technisch vakgebied dan ook, zelfs wiskunde is onzin. [niet waar]. Evengoed omdat we de Reptilians toegestaan hebben iets in onze gedachten te plaatsen, wat ons vermogen om te handelen verwijderd, ons vermogen om onze gehele geschiedenis te leren.

*  WT – Voor duizenden jaren zijn we beïnvloed. We weten dit nu. Dit is niet iets wat we denken dat zou kunnen gebeuren, we weten dit. Dus als we naar verschillende landen kijken, je keek al naar de romeinen en je ziet dat als je in paralel op deze evenementen terug kijkt hoe de Romeinen onder invloed van Mind Control stonden. Ze hadden de elite groep, zij hadden het leger en ze hadden de slaven. Dat is waar we nu zijn, we komen er nu pas achter en we moeten dit rechtzetten.

Tompkins bevestigde Goode zijn verklaring:

DW – Ok, zoals je net gezien hebt, dit is hele veelomvattende informatie die we net kregen. Het is ongelofelijk. Als je goed opgelet hebt tijdens de show, als je andere afleveringen gezien hebt dan realiseer je je hoeveel bevestiging we hier krijgen. Om verder te discusieren over deze details is Corey Goode hier, Corey welkom in de show.

*  CG – Dank je wel.

*  DW – Als eerste, Tompkins begon, werkte van 1942 tot 1946, en evalueerde informatie van deze 29 spionnen die ondergedoken waren in Nazi Duitsland niet minder dan 1.200 keer. Ze melde dat ze eigenhandig de Duitse Geheime Ruimtevaart Programma’s ervaren hadden en dat de Duitsers een overeenkomst hadden gesloten met de Reptilians. Laten we beginnen met hoe voelde je je toen er iemand naar voren kwam die zulke belangrijke informatie uit je verklaring bevestigde in de show?

*  CG – Ja, ik moet zeggen dat het verheugend is, zeker gezien het feit dat hij, naar wat mij verteld is, geen idee heeft wie ik ben, hij zou me niet herkennen als hij me tegen kwam. Dus weet je, dit doet me denken dat zijn onderzoek resultaten een bron kan zijn voor de informatie in de Smart Glass Pads. Ik was waarschijnlijk het resultaat van zijn evaluaties aan het lezen.

James Forestal, secretaris van defensie vermoord:

DW – Welnu, als we spreken over iemand als secretaris James Forestal die uit een raam geduwd  is van de bovenste verdieping om de aard van zijn werkzaamheden, is dat een gebruikelijke gang van zaken? Is er een korte levensverwachting voor mensen die meewerken in dit soort programma’s?

*  CG – Ja, dat hangt er van af of je in het gareel loopt of niet. Als je niet in het gareel loopt dan kunnen er dingen gebeuren, ik bedoel, ze deinzen er niet voor terug om een president te vermoorden, laat staan een formalig.. was hij bevelhebber van de Marine?

*  DW – Ja, hij was secretaris van defensie.

*  CG – Secretaris van defensie?

*  DW – klopt.

*  CG – Wow. Nou ik bedoel dat voor hen is dit een geheim groter dan de nucleaire bom, dan elk ander geheim, zij zijn van mening dat elke vorm van wraak op mensen die niet in het gareel lopen gerechtvaardigd is.

Suboptimalisatie

*  DW – Hij vertelde dat de assistent van Admiraal Ricco Botta niet bevoegd was om toegang te krijgen tot deze informatie. Dat zal sommige mensen bevreemden. Denk jij dat er hier voor nog andere precedenten zijn, in jouw ervaring?

*  CG – Ik zag dit soort dingen constant gebeuren. Je zat in een werkbespreking en er werd een pre-werkbespreking gehouden en ze lieten 5 tot 10 mensen opstaan en de ruimte verlaten omdat ze niet bevoegd waren voor dit soort informatie. Dus ja, ik heb dit soort dingen vaak mee gemaakt.

*  DW – Hij zei ook dat Admiraal Ricco Botta continu zijn ongeloof uitsprak over de verklaring die hij hoorde, dat klonk zo goed, het was moeilijk te geloven. En hij zei dat de Duitsers, de enige waren, het enige land toen ter tijd die op de hoogte was van buitenaardse. Is het jouw ervaring dat deze verbazing een consistent element was, dat de mensen het moeilijk hadden om deze informatie te verwerken?

*  CG – Oh ja zeker, toen ik vertelde dat ik 20 jaar jonger gemaakt ben tijdens mijn 20 jarige dienst in het ruimtevaart programma merkte ik dit alom. Mensen waren verbijsterd, het is te ongelofelijk om aan te nemen.

De Nordics:

*  DW – Ok, hij heeft het in de korte opname die we zojuist gezien hebben ook over Nordics. Als je zijn boek gelezen hebt, hij beschrijft intensieve ontmoetingen die hij later heeft met Nordics. En we hebben wat interview beeldmateriaal waar we later naar zullen kijken. Maar was het voor jou ook interessant om hem dit aspect van de zaak te horen vermelden?

*  CG – ja zeker, Omdat de Duitsers in contact waren en samen werkten met de Reptilians, zoals hij verklaarde. Maar er waren ook Nordic groepen betrokken waar andere elementen van het Duitse ruimtevaart programma mee in contact waren.

gerelateerd: Kosmische Onthullingen Seizoen 4 – Aflevering 6: De Dark Fleet – Overzicht en Analyse Corey Goode en David Wilcock.

Reptilians hielpen de Duitsers

DW – Ok, hij vermeldedat de Duitsers met behulp van, hij noemt ze de Reptilians en niet Draco dus zullen we deze term gebruiken. De Duitsers en de Reptilians waren een Ruimte Marine aan het bouwen en dat het hun doel was niet alleen de aarde te veroveren maar ook om het *  materiaal en het personeel van Nazi Duitsland te gebruiken om een interplanetair, interstellair verovering leger te creëren. Wat dacht je toen je dat hoorde?

*  CG – Ik was geschokt, wetende dat hij niets weet van mijn verklaring en ik heb sinds enige tijd over het ontstaan van wat we kennen als de Dark Fleet gerapporteerd, dit is exact het ontstaan. Ze werken voornamelijk van buiten het zonnestelsel, ze werken samen met de Reptilians om terrein te verdedigen en nieuw terrein te veroveren. Dat was hun mandaat.

*  DW – Ik persoonlijk vind het moeilijk te begrijpen waarom mensen op aarde belang hebben in het veroveren van andere werelden als ze er maar net een paar jaar weten dat deze werelden bestaan. Denk je dat dit meer iets is wat de Draco van hen verlangd heeft, als onderdeel van de overeenkomst?

*  CG – Dat was inderdaad onderdeel van de overeenkomst.

*  DW – Om de technologie in handen te krijgen?

*  CG – Dat was deel van de overeenkomst.

*  DW – Want waarom zouden de Duitsers iets geven om andere planeten? Ze weten er niets van af, ze hebben er geen geschiedenis mee.

*  CG – Nou ik bedoel, als je het bewustzijn niveau en de perceptie van in de jaren 1930 – 40 hebt en er werd verteld dat er zoveel meer was dan de aarde zou je wel eens anders kunnen gaan kijken. Je zou misschien wel erg gretig kunnen worden om daar naar toe te gaan en dat allemaal te zien. Als je dan ook nog eens een veroveraars mentaliteit hebt, alleen maar beter voor de Reptilians en hun doelen.

Levens verlenging:

*  DW – Hij vertelde ook dat de Nordics tussen de 1.400 en 2.200 jaar oud werden. Dat is meer dan 10 keer, misschien wel 20 de normale menselijk levensverwachting. Sommige mensen gaan het daar moeilijk mee krijgen. Heb jij enige informatie onder ogen gehad om deze details te bekrachtigen?

*  CG – Ja, we hebben het over twee tot drie keer de leeftijd van Methuselah [Een man uit de Hebreeuwse bijbel waarvan gezegd wordt dat hij 969 jaar geleefd heeft.]

*  DW – Klopt!

*  CG – Dus ja, dat is dus zeer gebruikelijk in de kosmos. Zodra ze tot een zeker punt in hun technologische ontwikkeling komen, ze, het menselijk lichaam is extreem makkelijk om te manipuleren, helen, en hebben allerlei medische hulpmiddelen. Dus de lichamen van deze buitenaardse, zijn naar ik aanneem hetzelfde. Als zij ruimte reizen kunnen maken dan hebben ze zeker een blik naar binnen gericht en zijn ze er achter gekomen hoe ze hun genenbestand kunnen manipuleren.

Gekloonde soldaten:

*  DW – Welnu, een ander punt dat waarschijnlijk omstreden wordt door sommige mensen is en dat ze moeilijk geloven is dat de Duitsers soldaten kloonden, en dat deze klonen werden ingezet in de strijd tijdens de tweede wereldoorlog. Wat is je reactie hierop?

*  CG – Ik had er nog niet van gehoord, dit is nieuw voor mij. Wel weet ik dat later klonen gebeurde, daar heb ik over gelezen. Dat de Duitsers dit deden en dat de Amerikanen hier ook mee begonnen in ondergrondse basissen. In deze zogenaamde NBC of Biologische Wapen Centra. Ze experimenteerde veelvuldig met klonen.

gerelateerd: Ex Milab Werknemer Onthult Tijd Reizen, Kunstmatige Tijdlijn Manipulatie en Losgebroken Groep Operaties.

 Ondergronds gebouwd ruimteschip:

*  DW – Over deze ondergrondse werven, hij zei dat de Duitsers deze schotels bouwde in verschillende ondergrondse werven, ook noemde hij dat er verschillende prototypes gebouwd waren tot wel 150 meter breed. Is dat ook wat jij gehoord hebt?

*  CG – Onze scheepswerven of hoe je ze ook moet noemen, toen we onze eerste schepen bouwde? Het ging op dezelfde manier, ondergronds, tenminste, dat is wat mij verteld is. Ze waren enorm in ondergrondse grotten en ze werden gebouwd in delen. De delen werden later samengevoegd. Daarna vlogen ze ermee de ruimte in.

*  DW – Is een schip zo breed als 150 meter iets wat jij gehoord hebt?

*  CG – Veel breder.

*  DW – Ok, en hoe zit het met het Chroom-molybdeenstaal, is dat genoemd?

*  CG – Dat, heb ik gehoord ja.  De schepen waren erg dik en zwaar omdat ze materiaal van die tijd gebruikten. Ze waren echter begonnen met materiaal ontwikkelingen en onderzoek. Binnen 20 jaar of zo iets hadden ze materiaal zeer vergelijkbaar met niet aardse materiaal gemaakt. Zo licht dat je het met een hand op kon tillen en er mee kon schudden.

*  DW – Wow!

*  CG – Ik denk niet dat ze er al helemaal in geslaagd waren maar ze ontwikkelden heel veel in hun materiaal wetenschap om het lichter te maken. Aan de andere kant, gewicht doet er niet echt toe als je draaiing of zwaartekracht opheffende technologie hebt. Het ship zou 1.000 ton kunnen wegen, als je het aanzet maakt dat niet meer uit.

   Levensverlengende en verbetering technologie:

*  DW – Dat is waar, welnu, hij zie ook iets waar wederom veel mensen moeite mee zullen hebben om te geloven, vooral de sceptici. Dat is het volgende, hij zei dat binnen twee jaar het mogelijk zou zijn om voor een select aantal mensen levensverlengende technologieën te hebben. Dat je vier pillen slikt of vier injecties krijgt toegediend in een periode van 6 maanden. Hij zei een aantal waanzinnige dingen. Hij zei dat je een 400% IQ toename kreeg, dat je fysieke leeftijd terug gaat naar 29 en dat je dan zo blijft voor een jaar of 2.000. Alles zou better worden, je voelt je beter, je leven is versterkt. Bestaat technologie zoals dat voor zover jij weet?

*  CG – Ja, en zoals ik ook verklaard heb in het verleden, sommige van deze technologie in een bepaalde vormis op mij gebruikt aan het einde van de 20 jaar, toen verjongde ze me helemaal terug vergelijkbaar met een jaar of 16, 17.

*  DW – Maar je lichaam blijft niet zoals 16 of 17 jaar toch?

*  CG – Nee.

*  DW – En je gaat duidelijk geen 2.000 jaar leven.

*  CG – Nee, Je moet het meer zien als een soort van onderhoud, als ze mij die chemicaliën gaven met enige regelmaat, dat is waarschijnlijk wat er gebeurd is. Dat is het nou net met deze programma’s, ze willen mensen afhankelijk maken aan die gene die het programma beheert, ze terug laten blijven komen voor meer pillen of injecties.

*  DW – Ik zal je vertellen, Corey, een van de dingen dat me zorgen baart, en ik wil dit op camera zeggen omdat ik denk dat het heel belangrijk is, is dat Jacob, een van de ingewijde van het Ruimtevaart Programma me beschreef dat “ze” de Cabal gaan proberen om mensen over te halen injecties te nemen om hun leven te verlengen. Maar hij vertelde me dat ze daar nanobots (microscopisch kleine robots die binnen een celkern kunnen werken.) in wilden doen en dat we op die manier allemaal samengevoegd zouden worden met kunstmatige intelligentie. Denk je dat het zo zou kunnen werken?

*  CG – Dat is zeer waarschijnlijk een van de mogelijke scenario’s, je weet dat deze mensen hun hart niet op de juiste plek hebben zitten. Als ze deze technologie verborgen hebben gehouden voor 80 jaar of meer, waarom zouden ze nu opeens welwillend worden en levens verlenging weggeven? Er zit altijd wat achter met deze mensen, dus er zit waarschijnlijk iets als een soort Trojaans Paard in de injecties, net zoals de meeste injecties die mensen nu krijgen.

*  DW – Kun je je een manier voorstellen hoe dit zou werken zonder Kunstmatige Intelligentie en nanobots?

*  CG – Ja, ik bedoel, het werkte voor mij zonder de nanobots.

*  DW – Ok.

*  CG – Ik denk dat ze mij op een andere manier behandeld hebben om me zo snel mogelijk te krijgen op de leeftijd die ze nodig hadden, bij mij ging het via een infuus.

*  DW – Ok.

*  CG – Maar ik ben alleen getuige geweest van een farmaceutische toepassing die plaats vond tegen het einde van mijn dienst.  Het ging verder langs mij heen. Het feit dat hij het heeft over telomere manipulatie en dat soort farmaceutische uitvindingen om mensen hun leven te verlengen, hij geeft heel veel details waarvan ik nooit eerder op de hoogte was.

*  DW – Laat me je dit vragen, als deze technologie beschikbaar wordt is er een manier om dit te testen op nanobots? Of is er een manier om ze te uit te schakelen met een elektrische schok of iets, dat als er nanobots in zitten dat ze niet meer werken?

*  CG – Ja dat zou beide kunnen. Ze kunnen getest worden op nanobots of om helemaal zeker te zijn, ze zouden alle samples een elektrische schok kunnen geven. Uiteraard moeten we dan wel zeker weten of een elektrische schok niets aan de chemicaliën veranderd.

*  DW – Dus we hoeven hier dus geen angst voor te hebben. Als er een technologie is die goedaardig is, die van de welwillenden komt, zouden we het kunnen gebruiken. We moeten alleen zeker stellen dat er veiligheidsmaatregelen en restricties zijn.

*  CG – Klopt, maar tenzij mijn sterfelijkheid me aanstaarde denk ik dat ik liever even rustig afwacht en andere mensen het eerst laat proberen.

*  DW – Ok, We gaan nu naar wat beeldmateriaal kijken dat wat dieper ingaat op meer interessante aspecten over Maria Orsic en het hele Nordic betrokkenheid die Tompkins zijn verklaring ons bied.

Tompkins — Maria Orsic en UFO’s:

*  DW – Dus er was een jonge vrouw, Nordic, net buiten Duitsland. Ze werd benaderd en ze zeiden tegen haar, vanaf nu ben je betrokken in een nieuw programma. En je gaat een grote rol spelen in dit programma.

gerelateerd: De Vrouw Achter Hitlers Vliegende Schotels | Maria Orsic [Orschitsch], Het Vril Genootschap en Alderbaran.


 

 

 

 

WT – Zij was ontwikkeld met- Ik denk dat ze acht meisjes had. Ze spraken er voortdurend telepathisch over om te gaan en ruimteschepen te ontwerpen. De kleine blonde bouwde hen in feite.

*  WT – Uiteindelijk zijn twee van deze naar Area 51 gebracht. Duitsland kwam achter het bestaan van de blondine, naam haar me, stopte alles, en kwam het programma onder hoge druk te staan door de SS om controle te blijven houden. Verschillende keren werkte ze samen maar Hitler stond hen toe onafhankelijk van de SS te werken, de hele ontwikkeling.

 

 

*  WT – Dus er speelde nu twee verschillende zaken in Duitsland. De dames wilde niet dat hun schepen voor iets anders dan reizen gebruikt werden. Ze waren bang dat iemand ze zou toe-eigenen en voor militaire doeleinden zouden gebruiken, wat natuurlijk wel gebeurde.

 

*  WT – De dames eindigden uiteindelijk in Antarctica in de grote werven. Feitelijk hadden de Reptilians drie enorme grotten. Ze lieten Duitsland twee kleinere gebruiken, als we het over klein hebben, hebben we het nog steeds over zo groot als heel California.

 

 

 

*  WT – Er zijn dus steden in beide buitenaardse grotten die produceren alles wat je nodig hebt op een planeet. Dus begon Hitler zijn groep hetzelfde te doen. Vier jaar voordat de oorlog over was werd er besloten dat de oorlog misschien wel verloren zou kunnen worden. Maar als we hem winnen moeten we nog steeds het gebied verlaten omdat de bondgenoten ons van de aarde af bombarderen en er niets over zou blijven.

*  Dus besloten ze om alles naar Antarctica te verhuizen. Admiraal Byrd, ze gingen er naar toe en zouden binnen een week alles uitschakelen.

 

*WT – De beste mensen op elk gebied van de marine, de beste vliegtuigen, de beste schepen, de  beste wapens alles. Vijf weken later zag het er niet zo best uit. Toen we daar aan kwamen werd besloten dat we een aanval vanuit het westen van Antarctica zouden doen, dan de tegenovergestelde kant en beide richting het centrum van het continent. Nog voordat al het materiaal in positie was, dan heb ik het over grote vliegende schepen met vier motoren, Ok? En schepen, oorlogsschepen, jagers, onderzeeboten noem het maar. Voordat ze er waren, kwamen deze redelijk grote schotel uit de oceaan omhoog, zo rond de 30 meter doorsnee, en namen alles mee naar beneden.

Related Operation Highjump and the German UFO Connection | Mid 20th Century Secret Space Program History

Related Operation Highjump Photographs: Spacecraft and Bases in Antarctica


*  WT – Er een verkeerde benaming gebruikt op sommige beschrijvingen van de foto’s van sommige van de Duitse UFOs. Op veel van de close up foto’s kun je heel duidelijk het kruis op de UFOs zien.

 


\*WT – Wat deels incorrect was in die informatie die vrij gegeven is is dat niet alle schepen kwamen van uit de Duitse kant om ons aan te vallen. Sommige kwamen van de grote grotten aangrenzend aan die van de Duitsers, ongemarkeerde UFOs en ongemarkeerde “sigaren”.

   Related Science Confirms: Giant “Wetlands” Exist Beneath the Ice in Antartica – A Good Location for ET or Secret Military Bases?

Related Reptilian Aliens Helped Germans Establish Space Program in Antarctica (Video and Transcript)

 WT – … toen was het een samenwerkingsverband met de buitenaardse die daar leefden, van daaruit opereerde, en de schepen bouwde die naar de maan gingen en naar Mars en al die andere plekken. Maar we verloren die oorlog.

Verschillen in verklaringen:

*  DW – Er is gesproken over Maria Orsicer is door hem gezegd dat ze Nordic was. Is het jou mening dat Maria Orsic in feite een Nordic hier op aarde was en geen geboren mens op aarde?

*  CG – Nee, wat ik begrepen heb is dat ze in contact stond met diverse groepen, een van hen waren de Nordics.

*  DW – Ok.

Maria Orsic was hier geboren:

*  CG – En ze was de leider van de Nordics waar ze mee in contact waren.

*  DW – Dus ze leek misschien wel op ze maar ze was hier geboren.

*  CG – ja, alle leden van haar groep waren mooi. Mensen keken ze na als ze ergens liepen, Ze hadden ook erg lang haar.

Gechanneld schrijven:

*  DW – We hebben van andere bronnen gehoord dat Maria Orsic begon dit werk via gechanneld schrijven en dat ze schreef in de Sumeriaanse taal. Er waren slechts 3 mensen op aarde die dit konden lezen, de Duitsers haalde die erbij en die verifieerde dat dit daadwerkelijkk Sumeriaans was.

CG – Dezelfde bronnen waar ze mee channelde gidste haar met de schetsen en het zoeken in

*  bepaalde zeer oude documenten wat hen enorm hielp in hun ontwikkelingen.

Stond Maria Orsic wellicht in contact met positieve wezens:

*  DW – Welnu, er viel me nog iets interessants op, namelijk dat Maria’s team wilde dat de schepen alleen voor reizen gebruikt weden. Ze wilde niet dat het voor militaire doeleinden gebruikt werd. Dat zou er op kunnen wijzen dat wie haar dan ook hielp waarschijnlijk niet de Draco waren, maar wellicht een welwillende groep zoals bijvoorbeeld de Nordic.

*  CG – Klopt.

*  DW – Wat denk je daar over?

*  CG – Dat is wat er doorgaans gebeurd. Als een kwaadwillende buitenaarde entiteit contact maakt met de leiders van een bepaalde groep, vaak of op een manier zoals ze met Maria Orsic deden, of direct vis-a-vis de welwillende groep komt en hen waarschuwts. Ze proberen hen een hippie achtige vrede en liefdes boodschap te geven. Doe al je kernwapens weg en we geven jullie al deze technologieën, levens verlenging, ruimtereizen alles. Maar de militaire konden dit gewoonweg niet accepteren.

Buitenaardse contacteren de mensheid:

*  DW – Ik weet dat Williams in zijn boek [geselecteerd door buitenaardse]beschrijft dat er verschillende mensen van af einde 1800 onafhankelijk van elkaar telepatisch benaderd zijn en dat zij allemaal informatie kregen voor een Ruimtevaart Programma. Denk jij dat deze welwillende wezens wisten dat het Ruimtevaart Programma in samenwerking zou zijn met de kwaadwillende? Maar ook, waren zij wijs genoeg om te zien dat we dit nodig zouden hebben voor de tijd waarin we nu leven, zodat we uiteindelijk deze technologie konden gebruiken om de Draco te verslaan en om ons te helpen een vliegende start te maken met onze hemelvaart / Gouden eeuw?

     CG – Van wat ik gelezen heb lijkt het erop dat ze evenwicht brachten in de situatie. We   kregen al deze geavanceerde oorlogswapens, en we hadden een interactie met een negatieve

kracht die voornemens was om andere planetaire stelsels over te nemen. Hun inmenging, ons voorzien van * technologieën, was hun manier om dit tegen te gaan. Hun technologieën waren niet heel erg verschillende van wat de Duitsers kregen van de Reptilians.

Verbindingen naar Smart Glass Pas informatie:

*  DW – Hoe voelt het voor jou als klokkenluider die zijn leven gewaagd heeft, je hebt allerlei problemen gehad, ontberingen en tegenvallers, mensen hebben je uitgemaakt voor bedrieger, leugenaar, oplichter et cetera. Hoe voelt het te zien dat dat William Tompkins operatie Highjump bevestigd?

*  CG – Ik ben verheugd maar ook een beetje geschokt. Ik begin te geloven dat veel van de verslagen die hij kreeg van de spionnen tijdens die periode in 1942 de informatie is uit de databank die ik las met de Smart Glass Pads 30 jaar geleden.

*  DW – Ja, want zoals hij zei, er was een stenograaf die alles noteerde wat die 29 spionnen  tijdens die 1.200 verslagen uitbrachten. Dat waren alleen nog maar de 29 spionnen die Tompkins onder zijn hoede had.

*  CG – Ja, we we lazen oude getypte documenten.

*  DW – Oh, echt waar?

*  CG – Ja.

*  DW – Dat wist ik niet, Ok. Dus je zag de daadwerkelijk getypte documenten?

*  CG – Ja, ze waren herzien, maar niet heel veel veranderd.

*  DW – Wow, dus toen hij zei dat er zowel ongemarkeerde schepen waren als Duitse schepen waaronder de sigaar vorige schepen…

*  CG – Dat is nieuw voor mij, dat had ik nog niet gehoord.

*  DW – Ok.

*  CG – Maar ik twijfel er niet aan. Als ze bondgenoten waren met de Reptilians en we komen in een gebied wat door hun beheerd wordt, natuurlijk komen ze hun nieuwe bondgenoten helpen.

Antarctica:

*  DW – Een ander punt dat ik echt schokkend vind, en ik hoop dat de kijkers thuis dit ook begrijpen, is dat hij zegt dat er twee grote gebieden onder het ijs in Antarctica waren, die zeg maar “over” waren en die werden aan de Amerikanen gegeven (noot van de vertaler: ik denk dat hier “de Duitsers” moest staan, maar in het originele artikel staat “Americans”). Naast de veel grotere Draco gebieden. Je hebt zelf, voordat dit gebeurde, voor dat je wist over Tompkins, voor dat ik wist van Tompkins, verklaard dat er twee grote gebieden waren onder het Antarctische ijs, en nog wat kleinere gebieden. Vertel eens, hoe voelt het wederom, om te zoveel details bevestigd te krijgen in deze verklaringen?

*  CG – Het smaakt naar meer.

*  DW – Ja.

*  CG – Weet je ik ben er klaar voor, klaar om meer van Tompkins te horen en van andere klokkenluiders waarvan we horen dat ze naar voren treden. Het was verheugend maar we moeten meer horen. Dit is geweldig.

*  DW – We hebben dus onafhankelijk geverifieerde verklaringen over Opratie Highjump. Alles wat je gezegd hebt lijkt paralel te lopen met dat Byrd daar naar toe gaat met zijn enorme leger. We hebben wat er op lijkt Drace en Duitsers die hard terug slaan en ze zijn een zware slag toegebracht, ze komen kreupel terug.

*  CG – Ja, ze zijn echt verslagen.

*  DW – Dus dit is heel erg in lijn met wat je gelezen hebt in je verslagen.

*  CG – Ja, en ik denk dat ik gelezen heeft wat Tompkins en zijn groep gerapporteerd hebben.

Afsluitende gedachten:

DW – Ik denk dat het belangrijk is voor de mensen thuis om te begrijpen dat sommige mensen die ik ken niet naar voren willen treden maar ik ken meer mensen die precies hetzelfde zeggen wat jij zegt, wat Tompkins zegt. En als je zo veel verschillende bronnen hetzelfde hoort zeggen *  dat je weet dat wel waarheidsgetrouw moet zijn, dat je bewijs hebt. Het bewijs is nog niet zo waterdicht als mensen het graag zien maar we komen dichter en dichter bij, de hele tijd.

*  CG – Weet je, veel sceptici zouden het nog ontkennen als een van deze ruimteschepen vlak voor hun neus zou landen.

DW – Oke dan, het was zeer fascinerend. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken. Het is echt ongelofelijk. Na al die tijd dat mensen zeiden “Corey heeft geen bevestiging”, wat je nu hier gezien hebt veranderd de zaken en ik moedig iedereen aan om iedereen die je kent hierover te vertellen. Want wat we hier nu hebben aangetoond veranderd misschien de gedachten van mensen die dit aanvankelijk niet serieus namen om er nog eens naar over na te denken. We hebben jullie hulp nodig, we hebben zo veel mensen als mogelijk nodig die zich zelf informeren over dit. Zoals Corey net zei, het is vitaal voor de mensheid haar toekomst dat we niet langer * onze hoofden in het zand steken, dat we bewust worden van wat er werkelijk gebeurd.

Dit is Kosmische Onthullingen. Ik ben hier met Corey Goode en William Tompkins.

Ik ben uw gastheer, David Wilcock.

Bedankt voor het kijken.

Klik hier voor William Tompkins biografie, de volgende aflevering in deze serie.

Voor de vorige aflevering in deze serie klik hier

Voor Kosmische Onthullingen overzichten met David Wilcock en Corey Goode klik hier.

Bronnen:

http://www.gaia.com/video/ssp-testimonials-william-tompkins#play/126546

  Noot van de vertaler voor wakkere mensen:

Sommige stukken uit het originele artikel, met name het transcript van de TV show, waren ietwat onsamenhangend. Dit kan aan de overgang van gesproken woord naar geschreven woord liggen of aan bepaalde Amerikaanse uitdrukkingen. Ik heb naar beste kunnen geprobeerd de essentie over te brengen en zo letterlijk als mogelijk te vertalen.

Ik ben echter geen professionele vertaler, ik heb hier mijn tijd in gestoken omdat ik het belangrijk vind dat deze informatie ook voor mensen beschikbaar is die geen Engels kunnen lezen. Indien je dit wel kunt raad ik je aan het originele artikel te lezen.

Mocht u grammaticale of spelling fouten tegen komen hoop ik dat u hier overheen kunt lezen. De tijd die ik, of Wakkeremensen, kwijt zou zijn om het helemaal perfect te krijgen besteden we liever aan het vertalen en of beschikbaar maken van nog meer zeer interessante artikelen.  I.O.