Rob Potter interviewt Corey Goode — The Blue Avians Deel I

Rob Potter interviewt  Corey Goode
The Blue Avians Deel  I

11 april 2016 / geplaatst 30 augustus 2016

Lieve Veelbelovende Vrienden en Familie,

Ik heb Corey’s informatie enige tijd gevolgd en ik ben totaal gefascineerd. In het begin waren de context en de informatie verstorend voor me omdat de strekking van zijn onthullingen en de toon van zijn verslag geweest was zoals alle ET groepen elkaar aan de keel zaten. Hij gaf aan de ICC en SSP groepen die complex vijandig waren van hoe wij versus de andere soort  scenario’s met bijna iedereen deed en zij vochten altijd tegen elkaar.

Het scheen dat ze allen wedijverden en de bovenste hand zochten. Het scheen dat ze allemaal agenda’s hadden van niet zulke aardige bedoelingen naar de aarde bevolking toe. Ze zijn heel materialistisch en hebben geen zorg voor de Aarde volkeren of dat de technologie die ze kregen en verhandelden het resultaat was van slaafse manipulatie en zelfs moord.

Duidelijk zijn ze zich bewust van de vijandige agenda die gevoerd wordt door de Aardse minions van de Draco Cabal of de Syndicat Alliance. In Corey’s vroege verhaal scheen het dat geen van de 40 Super Federatie mensen positief waren. Ik vergiste me, omdat ik, sedert ik met Corey heb gesproken, een duidelijker plaatje heb gekregen. 

Duidelijk kunnen we de Sphere Wezens als positief zien maar ik had eerst zorgen dat Corey misschien gebruikt werd om hen te promoten als allemaal slecht en dat alleen de Sphere wezens ons kunnen redden uit het Aardse moeras en dat ze de quarantaine situatie kunnen beheersen. Dit kan waar zijn in bepaalde mate maar het konijnenhol is diep en zelfs tientallen jaren, voor degenen in dit veld.

Mijn ervaring en informatie door veel andere contactpersonen is dat er veel positieve en spiritueel ontwikkelde groepen zijn die heel veel liefde hebben en medeleven voor ons hier beneden en dat ze onze gebeden horen en bewogen zijn om ons te helpen. Ze zijn betrokken in de Super Federatie Alliantie van 40 zoals Corey heeft gezegd.

Corey gaf zelfs informatie door van de glazen paden die mijn zichten uitdaagden op bepaalde zaken. Ik heb niet op al die glazen paden van Intelzichten van informatie ingestemd tot op vandaag toe. Corey heeft niet verklaard dat dezen precies waar zijn omdat dit rapporten zijn van de SSP. De SSP kan gemakkelijk misleid worden, in mijn zicht, door sommigen van die inter-dimensionale wezens.

Om de SSP te misleiden zou een kinderspel zijn voor bepaalde goedgunstige ET groepen wat ik begrijp, en de SSP glazen paden konden fout zijn. Corey erkent in een van onze interviews dat de glazen paden fout zouden zijn. Ik geef Corey zeker niet de schuld om deze dingen te rapporteren. Ik ben me bewust dat veel van mijn vooraf opgevatte ideeën misschien verkeerd waren en het zal moeilijk zijn om de pil van totale chaos te slikken en een gebrek aan eerlijkheid en medeleven is de enige zaak hier buiten. Maar, ik ben nog niet klaar om in te stemmen met sommige van zijn informatie over mijn ervaringen. Nog. Ik laat nu de details van de tafel weg als persoonlijk.

Toen Corey dit opnoemde, zei ik hem om door te gaan, om zich niet tegen te houden en om de bel van de mensen te barsten met waarheid, zoals jij dat begrijpt. We moeten allemaal meer flexibel zijn bij ons vooraf opgevatte geloof. Ik stem in met Corey – we moeten doorzichtig zijn in ons besef van de werkelijkheid.

Ik had al Corey’s shows nog niet gezien tot vlak voor dit interview. Ik keek naar alles apart om voorbereid te zijn om er met Corey erover te praten. Een veel breder plaatje van informatie wordt duidelijk voor me. Door mijn bijna 6 uren privé conversatie met Corey voor het interview over de laatste 7 maanden of zo, heb ik heel veel respect gekregen voor deze man.

Ten eerste is hij bescheiden, hij is ernstig, en ik merk geen agenda of manipulatie vanuit hem door zijn bedoeling of in zijn daden. In feite gaat hij ook door een leerproces. Hij is duidelijk ontwikkeld in zijn ervaring en een super intuïtieve empath (iemand die kan invoelen) met 20 jaren in de SSP om zijn leren te versnellen als zijn ervaringen groeien.

Ik zal Corey vragen om me te corrigeren als ik fout zit, maar ik weet zeker dat hem geen details zijn gegeven, geen situatie info, over waar hij naar toe gaat of wie hij zal ontmoeten als hij wordt opgepikt in de sfeer portalen die hem transporteren. Hij is als een pas geboren hertje op die manier en heeft alleen zijn weten en innerlijke integriteit om met elke ontmoeting om te gaan die hij op zijn reizen krijgt als de gekozen delegaat. Hij is met zichzelf bewonderingswaardig omgegaan vanuit mijn visie van zijn rapporten.

Dit zet hem ergens op een niet voordelige wijze wat betreft de SSP “goede mensen” die volledige ontsluiting willen zo spoedig mogelijk en die zichzelf beschermen tegelijkertijd. De SSP goede mensen zouden eerder Gonzales hebben die hen strafbare Intel zouden geven om de superieure positie toe te staan over alle ET groepen.

Het schijnt voor de SSP dat alle ET’s vijandig zijn en gevaarlijk en de SSP is heel erg defensief. Juist vanuit hun perspectief, maar ik voel dat de tijd dit gezichtspunt zal veranderen die zij hebben als ze beginnen te groeien in wijsheid en begrip van universele wetten en meer ervaringen en begrip krijgen van de quarantaine en de bedoelingen van de Super Federatie 40.

Corey in mijn opinie handelt als onze reporter. Hij is voor iedereen en hij is als een onpartijdige camera die aan ons rapporteert wat hij beleeft gebaseerd op zijn eerlijke en transparante rapporteren. Hij doet een excellente job en hij gaat om met een verbazende set van ervaringen op een heel transparante en eerbare manier, in mijn opinie.

Ik moet oprecht zijn en mijn persoonlijke kijk geven op bepaalde dingen en dit zijn mijn opinies gebaseerd op mijn levenservaring en Corey’s gesprekken met mij.

Ten eerste zou het schijnen dat de individuen in de SSP, inclusief Corey nul contact hadden in het verleden met de welwillende Super Federatie 40 groepen. Dit is kennelijk aan het veranderen. Maar, Corey heeft geen direct contact of gesprekken of begrip van hun relatie met de Aarde, van die groepen direct. Zijn rapporten gaan allemaal over de Nazi groepen, hun verbreidingsgeschiedenis op Aarde, het Zonne stelsel, op andere werelden en zelfs in het weefsel van de tijd zelf.

Dit gebrek aan contact is niet zonder reden zoals eerder in zijn werk onder mind controle op de 20 en terug zou hij in groot gevaar zijn als enig contact was geprobeerd om plaats te vinden tijdens zijn aanstelling in de ruimte. Dit gaat op voor de goede SSP afwijkingen die de Aarde ook proberen te bevrijden zoals elke basis in ons zonnestelsel.

Ten tweede, het gehele programma van de SSP, de ICC enz. zijn allen uit de Nazi’s voortgekomen. De Nazi wonnen eigenlijk de oorlog op een bepaalde manier en zijn doorgegaan met het bewind van terreur via hebzucht machtige hongerige corporate typen die tot aan verwoesting toe danig hebben huisgehouden op Aarde en in de buitenste ruimte. Het laagste morele karakter was met de Nazi’s samengegaan en dit heeft geleid tot waar we nu zijn.

De vrije wil van miljoenen zielen in de programma’s en op Aarde werd geweld aangedaan door kidnappings, leugens en de hoeveelheid van lijden is buiten bevattingsvermogen als we de onder drukking zien van healing technologieën maar ook de manipulaties van oorlogen. Er zijn te veel gruwelijkheden op te noemen. We weten allemaal wat er gebeurt en we vragen gerechtigheid.

Het gebrek aan compassie door de goede mensen in de SSP om Corey te helpen met zijn gezondheid is verontrustend en verkeerd. Alhoewel het walgelijk is voor Corey en voor ons allemaal, is het begrijpelijk als deze mensen ook slachtoffers zijn en dat ze zoveel bloedbaden en kwaad gezien hebben dat ze hun zicht en modus operandi als de enige wijze zagen. Ze kozen om gewikkeld te blijven in vechten en militaire macht als de enige manier naar buiten. Zoals Corey zei, ze willen graag hun weg uit situaties bombarderen. Velen van hen zijn ware helden en zeer behoedzaam en willen niet vernietigen. Ik zal hen vragen om in deze tijd medeleven te hebben.

Het meeste van hun werk is voor het Cabal syndicaat geweest en ze hebben relaties gehad met Draco’s, Mantoïds en Grijzen en dat soort. Ze zijn in oorlog geweest op Mars en door het zonnestelsel heen dus is het natuurlijk dat ze geen vertrouwen hebben voor ET groepen en het schijnt ook geen respect hebben voor zelfs de Super Federatie 40 groepen.

De quarantaine heeft een verdrag sedert de Mohammed tijd om zich niet te bemoeien met de oppervlakte bevolking of om met ons op enige wijze contact te leggen. Dit is geaccepteerd geworden als de volle oorlog van hun gecombineerde technologische macht die gebruikt werd tegen elkaar die duizenden werelden zouden verwoesten als die werd losgelaten, Het verlies van levens zou onvoorstelbaar zijn en ze realiseerden zich dit allemaal. Dit is waarom vijandige groepen bases naast elkaar kunnen hebben op de maan en dat ze elkaars ruimte kunnen respecteren….Soms.

Ik heb over rapporten gehoord van diverse kleine schermutselingen die de beperkingen testen van specifiek de reactie van de andere kant op de maan. Dus met deze complexe politieke situatie in een vloeibare beweging met veelvoudige culturen is het zeker een moeilijke situatie om op te lossen. Wij hier, zonder vol bewustzijn dat is hersteld, hebben het echt heel zwaar inderdaad. De Aarde is het eerste echte bezit en wij zijn droog veevoer op de wijze van sommigen.

Zoals Corey tegen me zei, we hebben de vrije wil en dit is zo specifiek individueel. We kunnen het systeem weigeren en we kunnen de AI matrix overstijgen. We kunnen aan de consequenties lijden van de AI van de Aarde wetten als we de universele waarheid opvolgen en zelfs ons leven verliezen. Maar Corey heeft gelijk – de macht van besluit is van ons om te kiezen.

Ik voel dat massa bewustzijn oneerlijk werd gemanipuleerd en onze vrije wil was van ons weg genomen op een heel slechte en listige wijze met ontwikkelde in de trein gestapte technologie stelsels van stoffelijke slavernij en mentaal op de niet verwachtende Aarde mens ondergeschoven. Onze Aarde cultuur en ware geschiedenis werd voor ons verborgen en we moesten de kogel slikken en proberen om onszelf vrij te maken.

Eerst moesten we onze zielen bevrijden in ons goddelijke geboorterecht en toegang krijgen naar onze god aanwezigheid en aanhankelijk zijn voor de liefde en de krachtige onthullingen die waar zielencontract verleent. Ten tweede moeten we onszelf verenigen onder een algemeen doel om alternatieven te vinden voor het kwaad dat eeuwig verschanst zit op Aarde en die we ondersteunen.

Ik wil toegeven dat er heel positieve en gunstige krachten in de Super Federatie 40 groepen zitten die heel erg hard gewerkt hebben voor onze bevrijding. Het feit dat Corey noch ik of iemand anders niet alle details heeft, betekent niet dat mijn veronderstellingen misschien niet waar zijn.

Ik voel dat Corey ons met hem meeneemt door deze onthullingen heen en wij leren van hem zoals hij genereus zijn ervaringen met ons deelt. Ik kan het niet helpen maar ik denk dat meer details nog zullen komen die zullen verduidelijken wat er is gebeurd in het verleden en in de huidige stand van zaken. Ik voel dat dit het plan is dus kunnen we geleidelijk de ui-lagen van het bedrog on-dekken om onszelf te healen om vrij te zijn en de planeet te bevrijden.

Ik voel ook dat we dit uit de intellectuele argument fase moeten halen en ons realiseren dat we niet echt een volle onthulling krijgen van Corey of van Cobra of iemand totdat de misdadigers op Aarde zijn gearresteerd – wat onze taak is. We moeten ons afhouden van de vijandige matrix tot elke prijs. We moeten ook vrij zijn van de vijandige agenda’s van onvriendelijke wezens die niet op de planeet zijn(= off planet). Ik voel ook dat dit moet komen door de hulp van de Sfeer Wezens en de Super Federatie 40 de goede ET groepen.

Als dit veilig is voor alle betrokkenen en de vijandelijkheden stoppen, dan kunnen we de volle waarheid krijgen. Sommige op de Aarde gebaseerde intel die wordt achtergehouden door veel dappere zielen om de vuile waarheid te onthullen van wat er hier is gebeurd zal naar buiten komen, beloof ik. We kunnen dan deze informatie verwerken wat dan in staat zal zijn om te versterken door de innerlijke opslag kamers en de Akasha opslag via kristal hologrammen op een verenigde onthulling voor iedereen.

Er zijn veel andere binnen Aarde Agarthaanse netwerken die niet genoemd zijn door Corey’s verslag en dit zal tegen die tijd wel naar buiten komen. Veel ervan zal aan de oppervlakte komen nadat de AI bedreiging niet langer meer hun beschavingen kunnen bedreigen.

Dan voorspel ik dat we een open eerste contact zullen hebben met veelvoudige groepen die openlijk en liefdevol hun kant van het verhaal zullen uitleggen. In de tussentijd moeten we een open denken houden en een open hart en een doordringbare bubbel. Dit zal geen valse landing zijn met een andere agenda, hoop ik. Maar als dit is geprobeerd, zullen we dat weten en zullen we de leugens afwijzen.

Op een dag zullen we allemaal worden aangeboden om bij onze planeet te komen in liefde voor andere positieve rassen om te leren en te groeien en om onze plek met liefde en ware vrije wil in te nemen om zo vol bewust en als voelende wezens te zijn naast de andere rassen. Ik weet dat we hen ook veel zullen leren. We zullen vrij zijn en het universum onderzoeken in vrede en goede wil verspreiden en medeleven do

or de hele kosmos.

Dank je, Corey Goode, om me toe te staan jou te interviewen.

God ‘s Zegen en Vrede Aan Iedereen.

Zegen aan het Licht

Rob Potter

Geniet van het interview

Bron: http://www.theeventchronicle.com/metaphysics/galactic/rob-potter-interviews-corey-goode-blue-avians-part/

Vertaling – winnyd@stralendetoekomst.nl