Intel Updates From Corey Goode

Intel Updates From Corey Goode

Corey Goode: 15 Oktober 2021

15 Oktober 2021 – Updates geplaatst op  AscensionWorks.TVVolg ALLE Updates van Corey Hier

Van Corey Goode:

Update van 3 November: De wereldwijde Galactic League of Nations verklaart zich onafhankelijk van de ICC en geassocieerde Aardse regeringen

Binnen een paar dagen, nadat ik op de laatste van onze verkenningsmissies van de Orion Groep was geweest, werd ik aan boord van een Maya-vaartuig gebracht om een “conferentiegesprek” bij te wonen tussen de SSP Alliance (niet de echte naam, voor operationele veiligheid) liaisons en twee vertegenwoordigers die ooit leiders waren binnen het geheime programma dat de Global Galactic League of Nations werd genoemd (niet de echte naam van het programma, voor operationele veiligheid).

De Global Galactic League of Nations (GGLN) is een zeer groot programma dat bestaat uit deelnemers van de meeste landen van de wereld tot op zekere hoogte. Na de Apollo-missies naar de maan liet de regering van de VS een team van wetenschappers en politici alle landen benaderen om hen geologisch bewijs van de maan te tonen dat er een cyclische zonne – event is die onze beschaving zou vernietigen. Zij vertelden deze naties dat we te laat waren voor de volgende zonne-event en dat als die op die dag zou plaatsvinden, het menselijk ras zou uitsterven. Toen boden zij een oplossing aan. Zij noemden het plan het Behoud van Soorten programma en vroegen elk land 1% van hun bruto binnenlands produkt bij te dragen aan een wereldwijde galactische bond van landen die kolonies zouden stichten in andere sterrenstelsels om het behoud van de mensheid te verzekeren. Dit programma werd ook aangeboden als een stimulans voor deze landen om hun kennis van het zonne-event en onze geavanceerde ruimteprogramma-kolonies geheim te houden.

Gonzales en ik werden voorgesteld aan Raymond (Directeur van Wetenschap en Technologische Ontwikkeling) en Anya (Directeur van Koloniale Veiligheid), die dienden bij de Global Galactic League of Nations in een van hun meest afgelegen kolonie buitenposten aan de rand van ons melkwegstelsel. Beide vertegenwoordigers van de GGLN waren Kaukasisch, eind 50 of begin 60 en gekleed in donkerblauwe jumpsuits waarvan alle militaire insignes waren verwijderd.

Anya gaf toen een korte beschrijving van de geschiedenis van de GGLN en de ontberingen die de deelnemers moesten doorstaan toen ze naar verschillende sterrenstelsels werden gestuurd om kolonies op te zetten in het kader van het “Behoud van Soorten” mandaat van het programma. Ze werden naar onontwikkelde planeten gestuurd om te beginnen met de ontwikkeling van onze steden en infrastructuur, die redelijk overeenkwamen met wat we op aarde zien. Na tientallen jaren van ontwikkeling groeiden de steden en de bevolking gestaag en werden het replicaties van steden die je op aarde zou vinden.

Zij meldden verder dat de GGLN een zeer succesvol programma was en dat zij de technologie die zij van de ICC hadden gekregen, veel verder hadden ontwikkeld. Zij stonden op het punt van technologische doorbraken die de mensen op een vergelijkbaar niveau van ontwikkeling zouden hebben gebracht als sommige van de meest geavanceerde ET’s in ons melkwegstelsel. De Wetenschaps- en Technologiegroepen van de GGLN waren hun doorbraak aan het rapporteren aan hun thuislanden via het ICC communicatienetwerk toen één van de ICC leiders hen voorstelde aan een nieuwe groep ET’s waarvan zij zeiden dat zij zouden helpen bij de uiteindelijke ontwikkeling van deze opwindende nieuwe technologieën.

Deze nieuwe groep ET’s was afkomstig van een van de Galactische Federaties die intergalactische handel met de ICC hadden gedreven en hen adviseerden bij de technologische ontwikkeling en bij diplomatieke introducties bij honderden beschavingen die vervolgens handelsovereenkomsten met de ICC aangingen.

Anya verklaarde dat toen de eerste delegatie van deze Galactische Federatie aankwam, de bewoners van hun specifieke kolonie zeer opgewonden waren. De 28 leden van de Federatie kwamen aan en werden begroet met een festival en kregen een gebouwencomplex om in te trekken en van daaruit te werken. De delegatie van de Federatie bestond uit 18 vrouwen en 10 mannen, die allen jonger dan 35 of 40 jaar leken te zijn en ongewoon aantrekkelijk.

Het GGLN begon met deze Federatieleden samen te werken om de veelbelovende technologieën te ontwikkelen waarover zij contact hadden opgenomen met de ICC. Anya zei dat deze groep leden van de Federatie de GGLN vrijwel onmiddellijk begon te ontmoedigen deze technologieën te ontwikkelen door hen reeds ontwikkelde technologieën van hun eigen beschaving aan te bieden. De wetenschappers van de Federatie begonnen verhalen te vertellen over hoe het gebruik van Kunstmatige Intelligentie, een subruimte-communicatiesysteem en technologische implantaten in hun lichamen ziekten en veroudering konden overwinnen en hun mensen in staat stelden met elkaar in verbinding te staan op een manier zoals zij dat nog nooit waren geweest. Iedereen in hun beschaving kon dan verbinding maken en werken in een virtuele realiteit waar hun mensen hun geesten samen brachten om technologieën te ontwikkelen die zich in zo’n ongelooflijk tempo ontwikkelden dat hun beschaving sprongen van duizend jaar technologie begon te maken in een zeer korte periode van tijd.

De GGLN begonnen de door de Federatie voorgestelde technologieën te onderzoeken en toen zij meenden de technologieën te begrijpen, zetten zij deze in ontwikkeling. Terwijl deze technologieën werden ontwikkeld en getest, werden de GGLN leden hecht met de Federatie leden en uiteindelijk begonnen de Federatie leden fysieke relaties met mannen en vrouwen uit de GGLN kolonie. Anya zelf zegt dat ze werd verleid door de commandant van de Federatie, die haar meer en meer begon te beïnvloeden naarmate de relatie voortduurde. Ze zei dat ze beslissingen nam die ze voor de komst van de Federatieleden nooit had genomen en hoewel ze wist dat het een probleem was, kon ze het niet helpen.

Dit duurde bijna een jaar voordat de GGLN de hersenimplantaten en nanieten die de Federatie hen hielp ontwikkelen, volledig hadden ontwikkeld en getest, en begonnen alle GGLN kolonieleden te verplichten de implantaten te ontvangen die onmogelijk te verwijderen zouden zijn, zo werd hun verteld. Dit was een grote stap voor de GGLN omdat zij zich bewust waren van de dreiging van de Orion Groep en hun AI-god, maar de Federatie overtuigde hen ervan dat de technologie veilig was en dat de AI-god de toegang daartoe was geblokkeerd.

Rond deze tijd ontdekte Anya dat de commandant van de Federatie met wie zij een fysieke relatie had, in het geheim relaties onderhield met andere vrouwen in hun kolonie. Als hoofd van de beveiliging begon zij de Federatiecommandant veel nauwlettender in de gaten te houden. Zij gebruikte het geavanceerde veiligheidssysteem van de kolonie om de communicatie tussen hun nieuwe Federatievrienden en hun thuiswereld af te tappen. Aanvankelijk had zij geen succes, maar uiteindelijk kon zij inbreken in het communicatiesysteem door een van de chips te gebruiken die de Federatie aan de GGLN had gegeven als prototype om in hun systeem mee te liften.

Anya zei dat ze rillingen over haar rug kreeg van wat ze te weten was gekomen. Ze was getuige van een ontmoeting tussen de Federatiecommandant en een Tall Grey ET, waar ze de voortgang van hun missie met de GGLN bespraken. De Tall Grey verklaarde dat de technologieën die de mensen in dit programma ontwikkelden, een gevaar vormden voor de Orion-groep en hun agenda en dat zij onmiddellijk in het Rijk moesten worden opgenomen. Anya was ontzet toen zij de ware agenda van de Federatie ontdekte en zich realiseerde hoezeer zij de Federatie had geholpen door het grootste deel van haar beveiligingspersoneel te laten implanteren. Niet alleen had zij haar eigen mensen beïnvloed om de implantaten te accepteren, ook bij haar was er onlangs een geplaatst en zij doorliep de periode waarin het apparaat zich aan haar neuronen hechtte en in haar denkpatronen integreerde. Dit is een proces dat ongeveer 90 dagen duurt en zij was halverwege.

Anya zei dat ze in paniek raakte. Ze maakte een back-up van alle gegevens die hun systemen hadden verzameld over de Federatieleden sinds ze waren aangekomen, samen met de opname van de communicatie die ze zojuist had onderschept om de anderen te waarschuwen. Ze probeerde met haar beveiligingspersoneel en anderen in leidinggevende posities te praten, maar het was te laat; ze werden erg boos op haar en weigerden naar het bewijs te kijken. Het vertrouwde beveiligingsteam dat zij bijna twee decennia lang had geleid, was al onder de invloed van de Orion Groep en hun AI-god gekomen. De enige andere persoon die naar haar luisterde was Raymond, de ingenieur die de leiding had over de pogingen van de kolonie om de technologieën van de Federatie om te keren. Hij was een van de weinige overblijvers die de implantaten niet hadden gekregen en hij had de gedragsverandering gezien van degenen in zijn team die dat wel hadden gekregen.

Ze besefte dat ze snel moest handelen, dus grepen zij en Raymond een tiental familieleden en vrienden die ze konden vertrouwen, die hen vervolgens hielpen een lange-afstandsschip te stelen om te ontsnappen aan hun vrienden en collega’s die nu gecompromitteerd waren. Anya en haar nieuwe groep vluchtelingen gingen naar een militaire buitenpost van de GGLN in een ander zonnestelsel waar een familielid van haar gestationeerd was, in de hoop dat hij haar aankomst stil zou kunnen houden. Toen ze aankwam, kon haar neef een kopie maken van de informatie die ze had meegebracht en uploadde die naar het mainframe van de militaire inlichtingendienst. Ze wisten beiden dat dit mainframe verbonden was met de kwantum gecorreleerde communicatie apparaten die gebruik maakten van kwantum verstrengeling tussen apparaten waardoor de gegevens onmogelijk te onderscheppen of te ontcijferen waren.

Haar neef hielp de kleine groep vluchtelingen met het aanvullen van hun voorraden, en voorzag hen van informatie die hij van het militaire mainframe had gedownload over Sigmund’s onthullingen over de Donkere Vloot en een groep schurken die wij de Geheime Ruimteprogramma Alliantie (onze organisatie) noemen. Anya en haar bemanning gebruikten die informatie om te proberen de SSP Alliance op te sporen voor hun hulp. Ze gebruikten heimelijke middelen om te reizen en bleven van het communicatienetwerk om detectie te vermijden door iedereen die naar hen op zoek zou kunnen zijn. Het lukte hen enkele maanden om niet ontdekt te worden toen een militaire kruiser van de GGLN arriveerde in het kleine zonnestelsel waar zij zich schuilhielden. De kruiser vloog rechtstreeks naar de maan van een gasreus waar de SSP Alliantie zich in een baan omheen bevond en opende onmiddellijk de communicatie.

De bemanning begon onmiddellijk computersystemen te zuiveren en fysiek bewijs te vernietigen toen de kruiser het zonnestelsel binnenkwam, omdat ze wisten dat er geen kans was dat ze aan gevangenschap zouden ontkomen. Anya opende de communicatie met de militaire kruiser van de GGLN om wat tijd te winnen en werd verrast door wat er toen gebeurde. Ze hoorde iemand zeggen dat hij de commandant van de “Wandering Star” was, het nieuwe vlaggenschip van de vrije koloniën. Haar werd meegedeeld dat de informatie die zij via haar neef had verspreid, het hele militaire netwerk van de GGLN had bereikt. Het leger van de GGLN kon vaststellen dat tientallen van hun kolonies nu onder controle stonden van de Orion Groep via hun bondgenoten van de Federatie.

De bewoners van de GGLN-kolonies waren woedend en riepen de kolonies die met deze Federatiegroepen samenwerkten op hen te verdrijven en terug te keren naar de ontwikkeling van de baanbrekende technologieën die zo veelbelovend waren. Deze kolonies weigerden de allianties en technologieën die zij hadden gekregen op te geven, dus nam het leger van de GGLN contact op met de ICC voor hulp. De ICC beval het GGLN-leger zich terug te trekken en de verdere ontwikkeling van de implantaattechnologieën toe te staan en bereid te zijn die technologie te aanvaarden zodra zij klaar was voor massale toepassing. Het leger van de GGLN kreeg te horen dat het mandaat van alle GGLN-deelnemers om geïmplanteerd te worden, moest worden uitgevoerd.

Toen het GGLN-leger deze bevelen aan de kolonieleiders bracht, kwamen 93 van hen bijeen en verklaarden zich onafhankelijk van de ICC en alle Aardse regeringen. Het GGLN leger beloofde toen trouw aan de nieuwe regeringen van deze kolonies en werd erop uitgestuurd om Anya’s groep te zoeken en contact te leggen met de SSP Alliantie. Toen de SSP Alliantie hoorde van de volledige ineenstorting van het GGLN programma, namen zij contact op en waren nu aan boord van de “Wandering Star” samen met een team van Maya’s. De Maya’s hadden het GGLN leger geholpen een methode te ontwikkelen om de implantaten te verwijderen zonder dat de procedure fataal zou zijn.

Op de terugweg naar een van hun kolonies aan boord van de “Wandering Star” werden ze op de hoogte gebracht van een overeenkomst die de SSP Alliantie en de nieuwe vrije kolonies hadden gesloten om samen te werken om de Orion Groep en de AI agenda te verslaan. De SSP Alliantie had hen het nieuws gebracht van de toekomstige Super Federatie processen en hoe de nieuwe beschermers en Zulu de ICC en Super Federatie op de hoogte hadden gesteld. De GGLN had nog nooit van de Bewakers gehoord, noch was hun verteld dat onze lokale sterrenhoop zwaar bewoond was door wezens die genetisch zeer dicht bij ons stonden.

Aan het eind van deze briefing werd ons medegedeeld dat deze liga van vrije koloniën de SSP Alliantie al hun middelen aanbood in een poging hun thuiswereld, een gevangenisplaneet genaamd Aarde, te bevrijden. De voormalige militaire groepen van de GGLN zijn in een aantal vuurgevechten verwikkeld geweest met Reptilian en Dark Fleet schepen die andere werelden in hun directe omgeving bestookten. Zij sturen een deel van hun bezittingen terug naar ons zonnestelsel via de Zulu-planeet, waar zij zullen worden voorgesteld aan het Zulu-leiderschap, dat bestaat uit meer dan 100 oudere vrouwen van hun samenleving. De Zulu planeet is het hoofdkwartier van de Lokale Federatie van Planeten die bestaat uit meer dan 50 ET groepen uit onze lokale stellaire omgeving.

Mij is verteld dat de “Wandering Star” het vlaggenschip zal zijn van de door mensen geleide vloot die hun intrede in ons zonnestelsel zal coördineren in samenwerking met de SSP Alliantie en elementen van de Aarde Alliantie die nog operationeel zijn na de bijna-ondergang in 2020. Vanwege de operationele veiligheid is dat alles wat op dat moment met ons is gedeeld.

Als deze bevriende strijdkrachten succesvol willen zijn in hun missies, moeten wij, als het verzet op deze planeet, de mensen van de wereld aanmoedigen om de straat op te gaan en hun stem te laten horen. Pas als we de massa’s in de straten zien, zal de Alliantie van de Aarde de invloed hebben om hun stappen te zetten. Als we allemaal tegelijk in opstand komen en de Orion Groep beginnen te beroven van hun macht, zullen we zien dat hun invloed binnen enkele dagen afsterft, omdat ze zich terugtrekken omdat ze niet langer gevoed worden door onze pijn en ons lijden. Het is op dit punt in de geschiedenis dat de mensheid zichzelf zal bevrijden en de karmische lessen zal leren van haar slavernij, om deze fouten nooit meer te herhalen.

Wij moedigen iedereen aan om het rapport van de SSP Alliantie te lezen waarin Micca en zijn planeet van het Olmec volk zichzelf bevrijdden van de Orion Groep en de AI Archon agenda. Het is niet door een planetaire oorlog dat wij bevrijd zullen worden, maar doordat wij weigeren deel te nemen aan het systeem dat ons in de eerste plaats tot slaaf maakt.

Update van 7 november: De ICC reist naar Antarctica om de oude goden uit hun stasis te wekken.

Een nieuw officieel verslag van de SSP Alliantie is onderweg. In dit verslag zal worden beschreven hoe de ICC reageerde nadat hen was meegedeeld dat de Superfederatie processen zal houden om de Kosmische Wet te handhaven.

Deze processen zouden direct na het zonne-event plaatsvinden en nadat de mensheid haar nieuwe tijdlijn had gekozen. De keuze die de mensen op Aarde maken, en de tijdlijn die we kiezen, zal bepalen welke schurkengroepen van de Superfederatie zouden worden berecht en hoe streng de acties van de Superfederatie zouden zijn.

In paniek reisde de ICC naar de oude ruïnestad Atlantis, ruim een kilometer onder het ijs op het continent Antarctica. Het uitgraven van deze oude stad uit het ijs begon tientallen jaren eerder en had slechts een deel van de stad blootgelegd.

Tijdens de eerste opgravingen werden 3 grote moederschepen ontdekt, waarvan werd vastgesteld dat ze waren neergestort en vervolgens werden gekannibaliseerd voor hun technologie om een uiterst geavanceerde stad te bouwen.

Degenen die mijn informatie van de laatste 6 jaar hebben gevolgd, zullen zich herinneren dat bij deze geheime opgravingen een groot aantal stasis-capsules op het schip werd ontdekt, die werden bewoond door wat men dacht de vorsten en elites van het pre-Adamitische rijk, ook bekend als Atlantis, te zijn.

Velen van jullie weten ook dat de Aardse Elite hun bloedlijn danken aan deze groep ET’s die zij aanbaden als de Oude Goden. De Aardse Elite die de ICC controleren waren in paniek omdat zij, in hun noodvergadering met de Orion Groep en de Rogue Federations die hun bondgenoten zijn, angst en onzekerheid bespeurden onder hun leiders.

De ICC besloot de Pre-Adamitische oude goden te wekken en hen om hulp te smeken.

Zij brachten enkele van hun invloedrijkste leden naar het dek van het Pre-Adamitisch schip dat de stasis-capsules huisvestte en bereidden een ceremonie voor.

De ICC voerde een duistere ceremonie uit en bracht een mensenoffer terwijl zij de stasis-apparaten onklaar maakten die sinds vlak voor het laatste zonne-event en een wereldwijde overstroming meer dan 11.800 jaar geleden hadden gewerkt.

De oude goden werden met succes gewekt, maar de ICC was stomverbaasd over wat er daarna gebeurde. Ik werk momenteel aan dit verslag en zal het plaatsen op Ascension Works TV. [Verslag hieronder]

Update van 16 november:

Eindverslag: De ICC Ontsnapte Beschaving reist naar Antarctica om de “oude goden” uit stasis te wekken

Begin november werd ik naar het Maya-schip gebracht dat een zeer geheime en eigen methode heeft om in te breken en verkenningen uit te voeren in uiterst beveiligde faciliteiten en steden van de vijand, de Orion-groep. Aan boord was een kleine delegatie van Anshar, een paar van de SSP Alliantie Raad die aanwezig waren geweest bij eerdere verkenningsmissies, Gonzales en 4 van zijn Maya kameraden en tenslotte Emmi van de groep die wij de Zulu noemen.

De Maya’s hadden het Interplanetaire Corporate Conglomeraat (ICC) in de gaten gehouden sinds de Zulu ouderling, Emmi, de geheime ICC-vergadering in het Lunar Operations Command weken daarvoor had bezocht. Nadat Emmi en de Nieuwe Beschermers hun boodschap aan de ICC hadden overgebracht, kwam de ICC bijeen met de Orion-groep en hun bondgenoten, die allen malafide leden van de Superfederatie waren.  Tijdens deze bijeenkomst werd besloten dat het plan om de meerderheid van de mensen op aarde met hun technologie te implanteren en hen te bekeren tot de nieuwe één-wereld transhumanistische religie, volledig in werking moest worden gesteld voordat het te laat was. De leiding van de ICC en de Intuïtieve Empaten die de bijeenkomst met de Orion Groep bijwoonden hadden veel angst en onzekerheid opgepikt bij hun Buitenaardse bondgenoten. Toen dit werd gerapporteerd aan de ICC Superraad besloten zij tot een drastische actie.

De Maya’s hielden een grote delegatie van de ICC in de gaten die vanaf de Maan naar een gebied op Antarctica reisde waar opgravingen tientallen jaren eerder een oude stad hadden ontdekt met de overblijfselen van drie grote moederschepen. Deze schepen behoorden toe aan een groep die wij de Pre-Adamieten noemden, een groep Buitenaardsen die door de menselijke elite van de aarde werd aangeduid als het Voorvaderlijke Ras of De Oude Goden. Zij kregen deze naam omdat deze groep een grote beschaving op Aarde had opgebouwd die meer dan 50.000 jaar duurde, voorafgaand aan de moderne wetenschappelijke theorieën over wanneer de moderne mens op Aarde verscheen (meer daarover in latere verslagen).

Als u mij dit al eerder hebt horen beschrijven, wilt u misschien even opletten, want de informatie is bijgewerkt vanwege meer gedetailleerde informatie uit recente briefings.

De Pre-Adamieten waren een ras dat afkomstig was van de planeet die wij nu kennen als Mars. Ooit vormden zij een enorm rijk op een planeet die “Super-Aarde” werd genoemd. De planeet leek veel op onze eigen planeet, alleen was hij veel groter en had hij een veel sterker zwaartekrachtsveld en een veel sterkere barometerdruk in zijn atmosfeer. Er waren meerdere manen in een baan om deze planeet, waarvan er één bewoonbaar was en uiteindelijk volledig geterraformeerd werd door de bewoners van de planeet eronder.

De wezens die de hoofdplaneet bewoonden waren lang, mensachtig en hadden een zeer grote schedel. Er was een tweede groep, met aan het hoofd een eigen koninklijke familie, die naar hun maan verhuisde om er een apart maar parallel koninkrijk en beschaving te vestigen. Na duizenden jaren begon deze groep zich te ontwikkelen tot een kortere en iets anders uitziende versie van hun vroegere gestalte. Deze parallelle beschavingen waren beide zeer oorlogszuchtig en na een geschil over een of andere grondstof met een beschaving in onze plaatselijke stellaire omgeving, besloten zij een oud verdedigingsraster te kapen dat alle sterren van onze plaatselijke sterrenhoop omringde en beschermde. Dit verdedigingsraster is minstens twee miljard jaar geleden gebouwd door een groep die wij het Oude Bouwersras noemen.

Er is heel weinig bekend over het Oude Bouwersras. We weten dat in veel sterrenstelsels ruïnes van hun beschaving zijn ontdekt en dat zij een verdedigingsraster hebben gemaakt om de zich ontwikkelende beschaving in hen te beschermen tegen inmenging van buitenaf. Het verdedigingsraster werd gevormd door miljoenen uitgeholde manen en kleine planeten. Offensieve en defensieve technologieën werden in deze schepen ter grootte van een maan geplaatst en op strategische punten rond de plaatselijke stellaire omgeving geplaatst, die vervolgens extreme elektro-zwaartekrachtmotoren gebruikten om de tijd-ruimte in een singulariteit te trekken die met het Kosmische Web in verbinding stond. Het Kosmische Web is een electro-plasmatisch kanaal van energie dat alle Galaxies en Sterrenstelsels daarbinnen verbindt, zowel in subruimte als in ruimte/tijd als electromagnetische filamenten. Als je “Kosmisch Web” invoert in een zoekmachine kun je meer informatie en afbeeldingen vinden om je te helpen visualiseren waar we het over hebben.

Het verdedigingsraster van het Oude Bouwersras had het Kosmische Web aangeboord en gevoed met een frequentie die verhinderde dat het natuurlijke portaalsysteem dat er doorheen werkt, verbinding kon maken buiten het verdedigingsraster. Bovendien werden schepen of sondes die onze stellaire omgeving probeerden binnen te dringen, teruggedrongen met niet-dodelijke middelen. Dit verdedigingsraster was al meer dan twee miljard jaar operationeel en had talloze genetische boeren-rassen ervan weerhouden naar deze sterrenstelsels te komen en hun genetica te oogsten voor hun grote experiment.

Toen de Pre-Adamieten besloten dit verdedigingsraster te hacken, realiseerden zij zich dat het raster werd aangedreven door een stabiel superportaal dat zich het dichtst bij ons eigen zonnestelsel bevond. Dit gigantische portaal stond normaal in verbinding met naburige melkwegstelsels, maar nadat het verdedigingsraster was opgezet, kon het adres ervan alleen naar zichzelf of naar andere natuurlijke portalen in andere lokale sterrenstelsels worden teruggeleid. De Pre-Adamieten waren zich ook bewust van de natuurlijke cyclus van micronova’s die elke ster in ons melkwegstelsel doorloopt. Zij ontwikkelden het ondoordachte plan om het oude verdedigingsraster en de ongelooflijke hoeveelheid energie waarover het beschikte als wapen te gebruiken in het geschil met hun stellaire buren.

De Pre-Adamieten braken in het oude verdedigingsraster in en planden de volle kracht van het energiesysteem direct in het Kosmische Web in te zetten. Ze moesten de puls precies afstemmen op het ritme van het Kosmische Web, zodat het zonnestelsel van hun vijand een vroegtijdige micro-nova zou veroorzaken die hun onvoorbereide beschaving zou vernietigen. Ze voerden hun plan op precies het verkeerde moment uit en toen ze de energiesystemen van het verdedigingsraster openden, barstte hun eigen ster onmiddellijk uit in een micro-nova, die reusachtige elektrische pulsen uitzond die de planeet direct op hun pad troffen en de super-aarde-planeet die zij hun thuis noemden vernietigden, waardoor hij over het hele sterrensysteem explodeerde en fragmenten langs de sterren oort wolk stuurde.

De explosie verwoestte de manen van de geëxplodeerde planeet en stuurde ze in een nieuwe baan rond hun ster. Degenen die de eerste explosie overleefden waren de groep die naar een van de terra gevormde manen was verhuisd, de planeet die wij Mars noemen, en de bewoners van een van de uitgeholde en omgebouwde manen die deel uitmaakten van de oude verdedigingsgordel. De overlevenden op dit oude apparaat werden uit hun baan geslingerd en naar het binnenste zonnestelsel geslingerd. De meeste technologie aan boord van dit enorme oude ruimtestation was vernietigd door de micro-nova, maar degenen aan boord waren in staat om de controle over de navigatiesystemen over te nemen en het naar de planeet Aarde te leiden met behulp van het laatste beetje werkende technologie om het station aan de planeet vast te zetten, waardoor we de maan kregen die we vandaag kennen.

De Pre-adamieten hadden grote gebieden op de maan ontdekt die miljarden jaren eerder bewoond waren geweest door het Oude Bouwersras. Zij konden deze gebieden hergebruiken als een boog om de culturen van hun planeet te bewaren. Er woonden vele duizenden Pre-Adamieten in deze omgevormde gebieden op de maan toen de zonneschok plaatsvond. Velen van de maanbewoners werden gedood, maar genoeg van hen overleefden en begonnen kolonies te stichten op de planeet eronder, terwijl zij de maan gebruikten als station om toezicht te houden op het nieuwe nederzettingsproject.

Terug op de andere maan, de planeet die we nu Mars noemen, worstelde de overgebleven beschaving om te overleven. Er waren nog vele honderdduizenden mensen die op Mars hadden overleefd, maar naarmate de atmosfeer elk jaar meer en meer de ruimte in begon te verdwijnen, werden de dingen steeds wanhopiger. Uiteindelijk stelden de koninklijke familie en hun wetenschappers vast dat de zon opnieuw een micro-nova zou veroorzaken, deze keer volgens haar natuurlijke cyclus, en zij stelden vast dat het volgende zonne-event het laatste restje van de atmosfeer van hun planeet zou wegnemen. Zij besloten hun planeet en hun overgebleven onderdanen te verlaten door de laatste drie werkende moederschepen van hun eens zo grote vloot te nemen en naar de Aarde en haar maan te vluchten.

Wij plaatsen het initiële zonne-event die de Super-Aarde planeet vernietigde zo lang geleden als 500.000 jaar met vele andere micro-nova’s die sindsdien in de natuurlijke cyclus van de Zon zijn voorgekomen. De drie moederschepen die Mars waren ontvlucht, bereikten de maan van de Aarde vlak voor een andere zonnegebeurtenis. De bewoners van de Maan waren zich ook bewust van de komende zonnegebeurtenis en waren wanhopig om zoveel mogelijk inwoners van de Maan te evacueren naar hun hoofdkolonie op Aarde die ooit bewoond was geweest door het Oude Bouwersras. Zij vonden veel nuttige oude technologie en waren begonnen met de bouw van hun nieuwe hoofdstad bovenop de oude ruïnes. Zij hadden dit gebied al duizenden jaren bezet en hadden een prachtige basis ontwikkeld voor een nieuwe beschaving.

De drie moederschepen maakten talrijke reizen om hun mensen naar deze nieuwe stad te brengen, maar het was duidelijk dat zij geen tijd zouden hebben om iedereen te redden. De drie moederschepen waren op weg terug naar beneden nadat ze een andere groep van hun mensen hadden geladen, toen de micro-nova plaatsvond, met catastrofale schade aan de drie schepen tot gevolg, waardoor ze neerstortten. Ze konden landen in de buurt van hun nieuwe hoofdstad en begonnen toen de materialen en technologie te kannibaliseren om de stad te bouwen die de nieuwe hoofdstad zou worden voor hun nieuwe beschaving op Aarde.

Een van de gevolgen van het hacken van het oude verdedigingsraster door de Pre-Adamieten en het veranderen in een wapen was dat het raster instortte voor de rest van de plaatselijke stellaire buurt. Op dat moment, ongeveer 500.000 jaar geleden, waren buitenaardse rassen uit de hele Melkweg nu vrij om naar een gebied in de ruimte te komen dat meer dan twee miljard jaar lang in quarantaine had gestaan. Wij noemen veel van deze groepen “Genetische Boerenrassen” omdat de meesten van hen meester-genetici waren en zich bemoeiden met de natuurlijke ontwikkeling en het ascensieproces van planeten in een of ander groot experiment waaraan zij meewerkten, terwijl sommige van de andere groepen die naar onze plaatselijke stellaire buurt kwamen meer geïnteresseerd waren in het betrekken van deze voorheen onontgonnen sterrenstelsels in handel en commercie zonder volledig te overwegen hoe de nieuwe technologieën en ideeën de samenlevingen van de planeten waarmee zij te maken hadden zouden beïnvloeden. Deze groepen werden uiteindelijk gedwongen zich aan te sluiten bij de Super Federatie, die toeziet op de naleving van de kosmische wetten en handelsgeschillen in dit melkwegstelsel.

De Pre-Adamieten waren al bezig met genetische experimenten op de Aarde en hadden hun genetica honderden generaties lang vermengd met verschillende soorten wezens van hun oude planeet. Toen zij op Aarde aankwamen begonnen zij hun DNA te vermengen met dat van andere ET groepen die zij hadden verzameld om verschillende soorten kunstmatige slaven te creëren. Zij begonnen handel te drijven met verschillende van de nieuwe Genetische Boerenrassen en leerden nog meer geavanceerde methoden van genetische manipulatie, samen met een soort nieuwe en meer geavanceerde technologie waarvan hun nieuwe handelspartners beloofden dat het hun beschaving ten goede zou komen. De Pre-Adamieten bouwden hun beschaving gedurende meer dan 50.000 jaar uit en waren zeer succesvol op hun nieuwe planeet. De nieuwe technologieën die zij van hun nieuwe handelspartners, de Orion-groep, hadden verkregen, brachten hun beschaving inderdaad sneller vooruit dan de Pre-Adamieten zich ooit hadden kunnen voorstellen. Ze beseften het toen nog niet, maar de introductie van deze nieuwe technologieën zou het einde betekenen van de Pre-Adamitische beschaving. Zodra hun wetenschappers de nieuwe nanotechnologieën hadden ontwikkeld en in hun lichamen hadden geïmplanteerd, begonnen zij zich anders te gedragen en bekeerden zij zich tot de religie die de Orion-groep met hen had gedeeld in culturele uitwisselingen.

De Pre-Adamitische beschaving op Aarde begon toen tegen zichzelf te strijden. Er waren er die de implantaten aan alle anderen wilden opdringen en hen wilden bekeren tot de nieuwe godsdienst en er waren er die de Pre-Adamitische erfenis en manier van leven wilden behouden. Zij raakten zo verwikkeld in deze burgeroorlog dat zij niet beseften dat de volgende zonnegebeurtenis op handen was. Normaal gesproken zouden zij de veranderingen in de zonne-energieën hebben opgemerkt die hun gezondheid en bewustzijn op negatieve wijze beïnvloedden. Zij zouden zich hebben voorbereid op de energieën die rationeel denken bijna onmogelijk maakten. Terwijl zij leden aan een vorm van eindtijd-gekte veroorzaakt door de zonne-energieën en midden in hun burgeroorlog zaten, vond de zonne-gebeurtenis plaats. Dit was een van de grotere zonnegebeurtenissen en veroorzaakte dat de Aarde tot 30 graden kantelde voordat zij grotendeels terug kantelde. Daardoor kwam een enorme oceaangolf uit zijn bekken en bedekte het continent waar de Pre-Adamitische hoofdstad lag, Antarctica, terwijl het in een flits werd bevroren tot kilometers massief ijs. Minder dan 300 van de Pre-Adamitische vorsten en wetenschappers konden de stase-kamers bereiken op de overblijfselen van het grootste van hun drie moederschepen. Ze konden ook enkele van hun genetische scheppingen redden in enkele van de stase-kamers op aangrenzende verdiepingen.

Er waren drie verdiepingen met stagnatiekamers, waarvan de eerste werd bewoond door chimera, roodharige reuzen en andere genetisch gemengde wezens. De stagnatiekamers op de tweede verdieping waren gevuld met de wetenschappelijke en technische afgietsels van hun beschaving. De laagste verdieping, die het best geïsoleerd was van het zonnegebeuren, was gereserveerd voor de koninklijke cast. Ze waren ook in staat om diepe ondergrondse grottenstelsels te hebben, bevolkt met een priestercast die optrad als verzorgers van de bevroren stad en instructies doorgaf aan volgende generaties over hoe de stasecontainers te onderhouden, samen met vele andere van hun geheimen. Deze groep bleef geïsoleerd van de menselijke beschavingen die na hun val ontstonden en gaven hun tradities en geheimen duizenden jaren lang onder zeer moeilijke omstandigheden door. Door de ontberingen en de ondiepe genetische poel van de verzorgers, begonnen veel van hun geheimen en tradities verloren te gaan.

Het was deze groep verzorgers met wie de ICC-raad naar Antarctica was gereisd om te overleggen. De ICC had vastgesteld dat hun bondgenoten, de Orion-groep, niet in staat zouden zijn de kosmische beproevingen te ontlopen waarop de Nieuwe Beschermers de Superfederatie opdracht hadden gegeven toezicht te houden. De ICC en andere heersende elites op deze planeet praktiseren allemaal wat zij noemen “De Oude Religie” en voeren hun afstamming terug tot de Pre-Adamitische bloedlijnen. Zij noemen hen het Voorvaderlijke Ras en aanbidden hen als de Oude Goden van Atlantis. Deze “Oude Religie” kwam uiteindelijk van de Orion-groep toen zij duizenden jaren daarvoor de Pre-Adamieten hadden beïnvloed. De beoefening van deze Oude Religie en aanbidding van hun Voorvaderlijke Goden was wat de ICC aanlegde voor de verleidingen van de Orion Groep, hun technologieën, en religie die een afspiegeling was van de “Oude Religie” die zij reeds beoefenden.

Aan boord van het Maya-verkenningsvaartuig keken we allemaal toe hoe een kleine groep van de Pre-Adamitische Verzorgers, gekleed in ceremoniële gewaden, de onderste verdieping van de stase-kamers binnenliepen, waar de koninklijke cast was begraven onder de bijna twee mijl ijs erboven. Zij lieten gele en rode bloemblaadjes op de vloer vallen terwijl het slaan van kleine trommels door de muren van het oude moederschip galmde. De leiding van de ICC-raad kwam vervolgens in één rij de grote zaal binnen, allen gekleed in rode gewaden met capuchons. Een van de Verzorgers kreeg een jonge vrouw die onder invloed van een drug of een soort trance leek te zijn. Ze werd naar de voet van een van de stasecontainers gebracht en geofferd. Toen draaide hij zich om en stak een lange metalen staaf door verschillende metalen hoepels die verbonden waren met hefbomen. De metalen staaf verbond alle hendels zodat ze gelijktijdig konden worden overgehaald. Zodra hij de hendel overhaalde, splitsten de stagnatiekamers zich in tweeën en kwamen er ijskoude nevels uit de afzonderlijke capsules.

Na een paar minuten hoorden we gekreun en zagen we beweging door de mistige mist die uit de stasecontainers kwam. Een voor een kwamen er pre-adamitische wezens uit de peulen, drijfnat, bedekt met een soort slijm, en rillend alsof ze leden aan hyperthermie. De Custodian Pre-Adamite wezens begonnen te spreken met de nieuw ontwaakte leden die erg verward leken. Na een korte discussie veranderde de verwarring van de pas ontwaakte Pre-Adamieten in shock en absolute angst. Een van de Bewaarders wendde zich tot de ICC-raad en zei: “Wat hebben we gedaan? We hadden ze niet wakker moeten maken!”

De Bewaarders legden uit dat veel van hun mondelinge en andere tradities verloren waren gegaan, waaronder het tijdstip waarop de koninklijke klasse moest worden gewekt. Ze zeiden dat de Koninklijken pas zouden ontwaken na de volgende zonnegebeurtenis. Zij hadden hun AI technologie gebruikt om de waarschijnlijke toekomst te voorspellen en hadden ontdekt dat de mensheid hoogstwaarschijnlijk voor de negatieve tijdlijn zou kiezen en dat zij daarmee aan het oordeel van de Super Federatie zouden ontsnappen. Zij legden uit dat als zij vroegtijdig zouden ontwaken, dit erop zou wijzen dat hun waarschijnlijke toekomstvoorspellingen onjuist waren en dat zich dan een onbekende tijdlijn zou ontwikkelen. De Pre-Adamieten waren niet alleen verantwoordelijk voor de vernietiging van het oude verdedigingsraster rond onze plaatselijke stellaire buurt, waardoor de quarantaine werd doorbroken, maar zij waren ook verantwoordelijk voor de negatieve tijdlijn die op Aarde ontstond als gevolg van hun daden. Ze waren niet alleen impopulair bij de bewoners van onze eigen stellaire buurt, maar ook bij de Super Federatie.

Op dat moment haalde Emmi, de Zulu-oudste aan boord van het Maya-vaartuig, haalde diep adem en zei: “Het is tijd.” Emmi teleporteerde toen van waar hij stond naar het midden van de scène die we op Antarctica aan het bekijken waren. Emmi verscheen weer op het dek van het Pre-Adamitische moederschip. De pas ontwaakte Pre-Adamieten begonnen boos te schreeuwen tegen de Bewaarders en de ICC-raad, terwijl ze met hun vuisten wezen en schudden. Emmi begon toen in de taal van de Pre-Adamieten te spreken, en plotseling verscheen er een ander wezen in de kamer. Het was een van de Super Federatie groepen die wij “de blinkende” noemen. Ze waren meer dan 2 meter lang, hadden een lichtgevende witte huid, wit krullend haar, en ogen met irissen die gloeiden als het aangestoken uiteinde van een sigaar als er aan werd getrokken.

Een van de “Shining Ones” trok toen een grote boekrol uit zijn riem en begon die voor te lezen. Terwijl hij voorlas, dreunde en galmde elk woord door het oude moederschip, waardoor de Pre-Adamieten, de Bewaarders en de ICC-Raad op hun knieën vielen met hun handen over hun oren. De enige die nog overeind stond was Emmi, die met een grote verrukte glimlach op zijn gezicht in het rond danste. Toen de “Lichtende” klaar was met het voorlezen van de boekrol, schreeuwde Emmi “HET IS GEDAAN!” en slaakte toen een luide stammenkreet, terwijl hij zich op beide knieën op de grond liet vallen en zijn handen voor zich dichtklapte. Zodra hij dit had gedaan begonnen alle Bewaarders en Pre-Adamieten te scharrelen en te rennen voor honderden kleine blauwe bollen die de kamer binnenkwamen. Sommige bollen gingen door het plafond naar de andere verdiepingen waar zich stagnatiekamers bevonden. De blauwe bollen of sferen begonnen door de kamer te zweven en alle Pre-Adamites en hun genetische creaties van de verdiepingen erboven op te slokken.

Emmi sprak toen de ICC toe. Hij zei: “De kosmische beproevingen van de oude zonnecyclus zijn nu aan de gang; wee degenen onder u die voor deze beproefd zullen worden.” Toen wendde hij zich tot het lichaam van de geofferde vrouw op de vloer en zei: “Ik kan op deze planeet geen schijn van mededogen of geestelijke gezondheid vinden, dit was volkomen onnodig”. Toen boog hij zich voorover en stak zijn hand uit en het lichaam van de geofferde vrouw kwam tot leven. Ze stond op en keek de kamer rond en toen weer naar Emmi, die glimlachte, haar hand pakte en toen van het dek van het oude moederschip verdween, de ICC volkomen met stomheid geslagen achterlatend bij wat ze zojuist hadden aanschouwd.

Op dat moment begonnen de Anshar te omhelzen en te vieren en wendden zich toen tot de SSP Alliantieraad en mijzelf en vertelden ons dat hoe eng de dingen op deze tijdlijn ook lijken te gaan, dat alles op koers ligt voor de meest optimale tijdlijn en toekomst voor onze planeet. Zij zeiden dat de tijdlijn nu voor het eerst aan de mensheid is, en dat de beslissingen die wij nemen voor het eerst onze eigen toekomst zullen bepalen. De Pre-Adamieten hadden ons op het pad van een negatieve tijdlijn gestuurd na de laatste zonnegebeurtenis, en in de aanloop naar deze tijdlijn zullen we de keuze hebben om weer een negatieve tijdlijncyclus te herhalen of te kiezen voor vrijheid in een positieve tijdlijn. De Nieuwe Beschermers, de Federatie van Lokale Planeten en de Super Federatie doen hun deel, maar hun acties worden gedicteerd door het pad dat wij kiezen. Zij wachten nu om te zien of wij zullen opstaan en weigeren deel te nemen aan de slavernij van onze huidige beschaving of dat wij zullen bezwijken onder ons eigen trauma en in een andere negatieve cyclus zullen vallen.

Word nu lid om op de hoogte te blijven van de laatste Intel Briefings. https://ascensionworks.tv/groups/corey-goode-updates/

Corey

Vertaling: Martien / voor ufo.wakkeremensen.org