Corey Goode Intel update Part 2

COREY GOODE INTEL UPDATE PART 2

Door: Madeline | 22 Aug 2016 |
Herplaatst 12 september 2016

Bron: http://nl.spherebeingalliance.com/blog/corey-goode-intel-update-part-2.html

Sphere Wezen Alliantie of Bol Wezen Alliantie

Raw-Tear Eir begroette me op de normale wijze. Raw-Rain-Eir, Raw-Mare-Eir en het Gouden Driehoek Hoofd Wezen bleven in positie ongeveer 30 feet weg (= plusm.90 cm)en schenen hun aandacht in mijn richting te hebben gelegd.

Raw-Tear-Eir begon toen met me te communiceren en gebruikte dezelfde bewoording als die gezien worden in de Law of One.

Toen ik in Joshua Tree was voor de conferentie van deze voorbije zomer had ik een ervaring die me niet op mijn hoede liet zijn. Het begon toen veel van de luisteraars bij het Contact in de Woestijn enige tijd een blauw knipperend licht aan de hemel zagen, op zeer grote hoogte. Er was geen begeleidend rood licht zoals je normaal bij een vliegtuig zou zien. De “blauwe knipperaar” bewoog helemaal niet zoals een vliegtuig deze ging voor en achteruit en van de ene naar de andere kant in andere patronen. Ik riep David in opwinding toen ik het zelf zag en gauw ging hij naar buiten en observeerde het ook uitgebreid.

De volgende morgen was ik in mijn kamer en lag op het bed toen ik plotseling een koor van stemmen hoorden van alle leeftijden en ook van beide geslachten die herhaalden: “Wij zijn de boodschappers en helpers van de Ene Oneindige Schepper.” Ik sprong direct uit bed en ging naar buiten om te zien of de bron van de stemmen zichtbaar was. Ik zag niks en toen ik het woestijn terrein afzocht en de hemelen erboven, stopten de stemmen. Ik ging weer de tent in en zat op het bed, ik vroeg me af wat er net was gebeurd. Ik keek mijn kopie na van de Wet van de Ene)(Law of One) (Boek Een) die boven aan het bed lag.

Ik had het boek een aantal maanden geprobeerd te lezen maar ik was niet in staat om iets dat ik had gelezen te onthouden. Toen ik het wilde lezen, dwaalde mijn denken af. De woorden schenen boven de pagina te zweven en veroorzaakten dat ik me wat misselijk en duizelig voelde toen ik doorduwde om het te lezen. Ik pakte het boek op en begon te lezen en voor de eerste keer de informatie te onthouden. Toen ik het boek had uitgelezen, was ik verbaasd dat Tear-Eir met me communiceerde met de zelfde bewoordingen toen we elkaar ontmoetten bij de volgende keer. Ik was nu in staat om meer directe vragen te stellen en ik kreeg antwoorden die gemakkelijker waren te vertalen in menselijke taal.

Ongeveer een week later werd ik opnieuw gewekt door een blauwe orb die mijn kamer in kwam. Ik had geen eerdere waarschuwing over deze ontmoeting dus was ik niet in staat om me mentaal voor te bereiden of om andere kleren aan te doen. Toen werd ik naar een van de bollen gebracht waar Tear-Eir op me wachtte. In die vergadering met Tear-Eir werd me bevestigd dat ik mijn eerste contact van het Gouden Driehoek Hoofd Wezen had gekregen toen ik de frase hoorde: “Wij zijn de boodschappers en helpers van de Ene Oneindig Schepper.” De naam die Tear-Eir gebruikte voor dit wezen was bijna onuitsprekelijk, een kort geluid. Ik wist wie hij bedoelde toen zijn naam werd gebruikt dankzij de hele context van het gesprek.

In onze huidige bijeenkomst stond ik voor Tear-Eir en hij begon te communiceren.

Mijn aandacht werd terug gericht op de kosmische scene die zich om ons heen ontvouwde. Ik keek naar de bollen die langzaam in de richting gingen van Venus en Aarde op hun weg naar het buitenste zonnestelsel. Het leek meer en meer alsof ze vervaagden. De Zon begon te knetteren met dezelfde vreemde elektrische ontlading die ik gezien had bij mijn laatste bezoek dagen ervoor. Het scheen alsof er een halo van krommende elektriciteit uit de Zon’s corona kwam.

Tear-Eir zond me toen visualisaties van de Zon die een serie krachtige energie ontploffingen uitzond op een pulserende wijze. Ik zag toen hoe de energiegolven het aard magnetisch veld raakten en er zich omheen wikkelden. De energie werd gestuurd in de kern via de noord en zuid polen en dan doken ze naar buiten uit de oppervlakte van de Aarde.

Ik dacht bij me zelf dat het onmogelijk zou zijn om je ondergronds ervoor te verbergen voor deze energetische golf, en het deed er niet toe hoe diep onder de oppervlakte je was of afgeschermd werd door ontwikkelde technologie. Ik verwachtte de volgende communicatie die over de scene ging die ik net had gezien. Tear-Eir legde toen uit dat ons co-creatieve massa bewustzijn een deel speelde in wat er zich spoedig zou ontvouwen.

Ik was niet geschokt om te horen dat er energetische, kosmologische en massa bewustzijns onderdelen waren bij wat er gebeurde in ons zonnestelsel. Maar, ik was verrast te ontdekken hoe veel ons massa bewustzijn deze werkelijkheid beïnvloedde. Tear-Eir communiceerde toen dat elke mens op de planeet een belangrijke bijdrage had in dit proces, geen wezen was meer belangrijk of meer speciaal dan een andere. Het was een boodschap van Eenheid – het centrale uitgangspunt van de ‘Wet van de Ene’ serie.

“Hij” communiceerde verder dat het bewustzijn van andere wezens – die nu gevangen waren in ons zonnestelsel – ook bijdroegen aan het proces. Tear-Eir zei toen dat de toegenomen energetische golven gedragsveranderingen op Aarde veroorzaakten, maar ook op diverse bases en toestellen die in ons sterrenstelsel woonden. Dit bemoeide zich ook met het “gedragsverandering” rooster dat vele duizenden jaren de gedachten en het gedrag van mensen op deze planeet heeft beïnvloed. Als resultaat moest dit rooster omhoog gedraaid worden naar zijn maximale krachtsniveau om de gewenste effecten op de bevolking te krijgen, waarbij, zoals ze me vertelden, ook de zij-effecten zouden toenemen.

De energetische veranderingen en toegenomen kracht voor het mind controle rooster waren aan het veroorzaken dat mensen zich grillig gedroegen en apathisch werden en ineffectief. Ik had dit effect gemerkt in pasgeleden maanden op mezelf en op die welke om me heen werkten.

Tear-Eir stelde toen dat we het punt bereikt hadden van een toegenomen samengaan van “tijdelijke werkelijkheden” die exponentieel zou doorgaan indien de energie die uit onze ster uitstraalde, toenam.

Ik had e-mails gekregen zonder vragen over het “Mandela Effect” maar ik was nog niet in staat geweest om erin te kijken. In een van onze kortgeleden reisjes met episodes voor Cosmic Disclosure, bracht een van de producers van Gaia het onderwerp naar voren en ging er in detail over door. Mijn interesse ging omhoog en ik keek toen dieper in het fenomeen, toen ik thuis kwam.

Tear-Eir communiceerde dat dit inderdaad een echte ervaring was, en een voorbeeld van wat we meer en meer zouden beleven tot de laatste samensmelting. Hij zei dat ons co-creatieve bewustzijn ons stuurde naar een keuze waarvan we de tijdelijke werkelijkheid uiteindelijk zouden beleven. We hebben een klein raam/window om onszelf doorheen te duwen om gezamenlijk de optimale tijdelijke werkelijkheid te beleven…. Lees meer op Sphere Being Alliance

OVER COREY

Geïdentificeerd als een intuïtieve empath (IE) met precognitieve vermogens, werd Corey Goode gerécruteerd door een van de MILAB programma’s op de jonge leeftijd van zes jaar. Goode trainde en diende in de MILAB programma’s van 1976 – 1986/87. Aan het eind van die tijd als een MILAB werd hij toegewezen aan een IE ondersteuning voor een draaiende Aarde Delegatie Zetel (gedeeld door geheime aardse regeringsgroepen) in een “menselijk soort” ET Super Federatie Raad.

MILAB is een term die gebruikt wordt voor militaire ontvoering van een mens die hen indoctrineert en hen traint voor een aantal militaire ‘zwarte operatie’ programma’s

Goode’s IE vermogens speelden een belangrijke rol om te communiceren met niet-aardse wezens ( genoemd “interfacing”) als deel van een van de Geheime Ruimte Programma’s (SSP). In zijn 20 jarige dienst had hij een veelheid aan ervaringen en opdrachten inclusief de Intruder Intercept Interrogation Pogramma, Opdracht voor ASSR “ISRV”- Auxiliary Specialized Space Research, Interstellar Class Vessel en veel meer. Dit gebeurde allemaal in een “20 en Terug” overeenkomst van 1986/87 – 2007 met werk in oproep tot aan de huidige dag.

Goode werkt nu in de informatieve technologie en in de communicatie industrie met 20 jarige ervaring in hardware en software virtualisatie, stoffelijke en IT veiligheid, counter Elektronische surveillance, risico inschatting, en uitvoerende bescherming, en diende in de Texas Army State Guard (2007 – 2012), C41 ( Command, Control, Communicaties, Sompoutation & Intelligence) De tijd in de Texas Militaire Dienst was niet verbonden aan de Geheime Ruimte Programma Dienst.

Goode gaat verder met zijn IE werk nu en is in direct stoffelijk contact met de Blue Avians ( van de Sphere Being Alliance) die hem gekozen hebben als een delegaat voor een raakvlak met de Veelvoudige ET Federaties en Raden namens hen, liason(= verbinding) met de SSP Alliantie Raad en om belangrijke boodschappen aan de mensheid te bezorgen.

———————————–

Vertaling: Martien