Corey Goode Intel Update Part 1

Corey Goode Intel Update Part 1

14  August 2016 / Geplaatst 10 september 2016

Onze planeet en zonnestelsel gaan door een veel intensere verandering dan de meeste mensen zich ooit konden voorstellen. Niet alleen zijn buitenaardsen heel echt, beide, de positieve en negatieve groepen zijn veel meer ontwikkeld in onze eigen levens dan de meesten van ons zich ooit kunnen realiseren. Alhoewel veel mensen

Alhoewel veel mensen nu de klassieke spirituele leringen niet zien zitten die we in al die millennia hebben gekregen, blijkt het dat niets van groter betekenis kan zijn om te bestuderen en te beoefenen. Ik voerde 20 jaren dienst uit in het ‘geheime ruimte programma’ die nog steeds onbekend is voor de meeste mensen. En toch duiken meer en meer insiders op zoals de aero ruimte ingenieur William Tompkins, die onafhankelijk van mij, veel aspecten van mijn getuigenis kan valideren. Tompkins kan gezien worden op Cosmic Disclosure, een wekelijkse show op Gaia die me heeft geholpen om deze boodschap te delen met een groot gehoor die nu de tv kijkers getallen van CNN laat uitdijen.

De data van de echte wereld neemt ook toenemend toe en ondersteunen de dingen die ik gezien en gehoord heb. David Wilcock, die me interviewt op Cosmic Disclosure, publiceerde een veel-omvattend overzicht van dit geval, en bewijsbare bewijs, zoals die van 19 juni. De laatste update-sectie van het artikel dook een paar minuten op voor hij naar Colorado vloog voor nog de ronde van Cosmic Disclosure tapes, en die nodig zijn voor iemand die dit verhaal volgt.

see : Full Disclosure and Ascension: The War Has Gone Hot! (Part II)

Het bewijsbare bewijs hield veelvoudige, wijd verspreide rapporten in van heel bizarre meteoor zichten. NASA probeerde een wild schijnend patroon op te eisen dat verscheen aan de hemel boven Phoenix op 2 juni dat dit ’t werk was van een “asteroïde”. Dit soort gebeurtenissen zijn van diepe zorg voor de ‘insider-wereld’, omdat er vrees is dat een hyper-ontwikkeld toestel op een bevolkt stedelijk gebied kan neerstorten.

Mijn informatie had erop gewezen dat er een oorlog plaats vond tussen positieve en negatieve buitenaardsen en andere op Aarde-gebaseerde groepen, en dat er neerschietingen toenemend algemeen werden. Die zouden leiden naar een zichtbare fenomeen. Deze intel werd bijna direct bevestigd door de gebeurtenissen in David’s artikel.

De sleutel spelers in ons verhaal sloten de Cabal in, een groep die veel mensen de “Nieuwe Wereld Orde” noemen. Onbekend voor de meeste mensen is de Cabal zeer effectief tegen gesteld door een groep van allianties, op Aarde maar ook in het Geheime Ruimte Programma. Hun financiële en politieke controle over onze planeet wordt systematisch omvergeworpen.

De Aarde Alliantie Groepen houden een betekenisvol percentage in van de verdediging en spionage gemeenschap van de VS die vechten ten goede. Dit houdt een wijde variëteit in van computer hackings die de verborgen waarheden reeds blootleggen. We horen ook dat grote gegevens (data)‘dumps’ konden gebeuren in de toekomst die voor het publiek de Volle Onthulling zal blootleggen – inclusief de foute overtredingen van de Cabal en de waarheid van het Geheime Ruimte Programma.

Uiteindelijk werd de Cabal geschapen en gedreven door negatieve buitenaardsen, inclusief een reptiliaanse groep gekend als de Draco. De mensen in de Cabal zijn geen –vorm-veranderende reptilianen, omdat het biologische leven dat vermogen niet heeft. Maar bepaalde Cabal leden hebben wel telepatische verbindingen met die wezens die sommige intuïtieven zullen zien als een reptiliaanse laag op hun gezichten. Dit telt voor de vele gevallen die David Icke heeft gerapporteerd in zijn vroegere werken.

De Draco zijn een onderwerpend ras en Tompkins’ nieuwe getuigenis onthulde dat zij met Nazi’s contact gemaakt hebben niet alleen om de Aarde hopelijk te onderwerpen maar om een leger te creëren dat kon gebruikt worden om ook vele andere werelden te onderwerpen. De Nazi’s hadden de mentaliteit en het industriële weten dat de Draco wilden en zij begonnen de ruimte te koloniseren met de technologie die de Draco hen laat in 1930 gaven,

De Verenigde Staten was zijn eigen ruimte programma aan het ontwikkelen vanwege middelen die ze hadden verkregen maar slaagden daar niet in tot nergens in de mate die de Duitsers hadden. Uiteindelijk werd de VS uitgescholden om bij de Duitse SSP te komen en hun hoop was dat ze in staat zouden zijn om het programma over te nemen en de Duitsers te verpletteren. Ongelukkige genoeg gebeurde het tegengestelde – minstens vele jaren.

Het niveau van technologie in de SSP werd kleiner dan iets dat we op Aarde hebben en houd kopieer apparaten, teleportatie, tijd reizen, anti-zwaartekracht, vrije energie en healing technologieën in die alle vormen van ziekten, ziekten en zelfs veroudering veroudert. Deze technologieën transformeren onze gemeenschap in een nacht in een ware Star Trek. Deze middelen bestaan al in onze hemelen en ons is gewoon niet toegestaan om ze te zien of te gebruiken, dank zij de Cabal en hun opperheren.

Maar een steeds toenemende kolom van weerstand heeft zich in de SSP ontwikkeld die we de SSP Alliantie hebben genoemd. Daar mijn voormalige werk in de SSP eindigde in 1987, werd ik pas geleden gecontacteerd door een nieuwe groep van machtige buitenaardsen, en dit voerde me dat ik terug werd gebracht – door hun eigen directe vraag.

Deze nieuwe groep werd oorspronkelijk genoemd de “Sphere Wezens” (De Bol Wezens) daar die arriveerden in een magnifieke schare/strijdmacht van reuzen bollen – sommigen waren zo groot als de planeet Neptunus in diameter. Alhoewel de eerste bol verscheen in 1980, kwamen ze niet eerder tevoorschijn in grotere aantallen tot in de late 1990. Weer een grote instroom verscheen precies rond de Maya Kalender de eind-datum van 2012. De bollen weigerden te communiceren met de SSP of de SSP Alliantie op elke wijze, en veroorzaakten grote bezorgdheid en mysterie.

Ik begon nauwer te werken met David Wilcock vanaf oktober 2014 na ons oorspronkelijke geschreven contact die vijf jaren eerder was begonnen. Alhoewel David eerst sceptisch was over mijn ervaringen en eisen, realiseerde hij zich spoedig dat ik dozijnen en dozijnen gegevens punten bevestigde die hij had gehoord van andere ‘insiders’. Ik was ook best verbaasd over hoeveel hij wist en niet publiekelijk had onthuld over de SSP. Deze informatie werd achter gehouden zodat hij niet kon uitvinden wie echt was en wie vals/fout was.

David schreef zorgvuldig op alles wat ik zei in de ware tijd toen ik sprak, wat uitgroeide tot een 150 pagina’s aparte bladen document op eind februari 2015. We beginnen nu met het proces om dit in een gepubliceerd boek te zetten en zal je verslag doen als het voortgaat.

David deelde ook de inhoud van dit document met sleutel mensen op het Gaia tv netwerk die dit trust/vertrouwen had verdiend. David gaf een eerste ‘leak’ van de gegevens die ik hem gaf, samen met de gegevens van anderen, op zijn Bewuste Leven Expo gesprek diezelfde februari. Dit bracht een beroering in de ‘insider wereld’ en bracht me ertoe te worden bedreigd, alhoewel ik hem het meeste van de intel niet had gegeven, die hij deelde.

Je kunt me zien in de audience in het video stukje dat David pas na-produceerde en vrijgaf op 2 augustus 2016 als The Ascension Mysteries. Tegengesteld aan bepaald commentaar dat on-line verscheen, was ik nog totaal anoniem voor iedereen maar David in de tijd van zijn opname: ??—

Kort daarna gingen we openbaar met deze informatie, de “sphere wezens” communiceerden ten slotte met de SSP Alliantie. Ze vroegen naar mij, bij mijn naam. Ik was omhoog gebracht aan het begin van maart 2015 en geïntroduceerd aan sleutel mensen in de Alliantie door mijn contact LT.Col. Gonzales waar de sphere wezens ook mee in aanraking kwamen.

De wezens die deze vergadering vergemakkelijkten hadden in het verleden al contact met me gelegd. Ze waren mens-achtig maar bezaten ook vogel-achtige kenmerken, inclusief blauwe en purperen veren en werden dus de Blauwe Avians genoemd. De twee wezens waar ik de grootste interactie mee had noemden zichzelf Ra-Tear-Eir en Ra-Rain-Eir. Het eerste woord werd uitgesproken bijna als het woord “Raw”.

De Blue Avians weigerden om direct met de Alliantie te communiceren, maar eindigden door mij te gebruiken als hun boodschapper in de eerste bijeenkomst. Ze stonden achter me, samen met een ander soort wezen die we gewoon de Gouden Triangle-Headed Wezens noemen. (Gouden Driehoek-Hoofden Wezens) en ze communiceerden antwoorden op de vragen van de Alliantie door direct in mijn denken te spreken. Dan rapporteerde ik de antwoorden zo zorgvuldig mogelijk.

Dit was een grote verrassing, en was slechts de eerste van vele bijeenkomsten die volgden. Ik werd een voertuig van communicatie voor de SSP Alliantie en hun planeet-helende pogingen om wijdverspreid bekend te worden voor de mensheid. Deze poging werd enorm geholpen door David’s coöperatie en zelfs meer dan dat toen Gaia besloot om een gehele tv serie te wijden aan die gebeurtenissen ‘de Kosmische Onthulling’ genoemd.

In september 2015 niet lang nadat Kosmische Onthulling begon uit te zenden op wekelijkse basis, werd ik geïntroduceerd naar een andere alliantie, deze keer een groep van intelligente beschavingen die in de aarde wonen. Dit is in geen geval de “holle aarde”. Er zijn honingraat achtige ‘pockets’ onder de oppervlakte van de aarde die getransformeerd kunnen worden in bewoonbare regio’s met voldoende ontwikkelde technologie. Die gebieden zijn al grotendeels bewoond door beschavingen die betekenisvol meer zijn ontwikkeld dan onze eigen.

Alhoewel ik in de SSP gehoord had van inner-aarde beschavingen, de omvang van wat ik zag was best verrassend. Een groep die zichzelf de Anshar noemen waren direct betrokken bij de spirituele evolutie van de mensheid. Ze zagen eruit als lijkend op Nordisch-soort mensen op aarde, alhoewel hun haar wit was en hun ogen waren iets groter. Ik werd geïntroduceerd aan een hoge priesteres van de Anshar die zichzelf Kaaree noemde en ervoer wat alleen beschreven kon worden als een mind-samensmelting.

Dit gebeuren had een blijvende inslag op me, inclusief het feit dat ik bijna onmiddellijk een veel gezonder dieet begon te eten en ik sedert die tijd voldoende gewicht ben verloren zodat mijn verschijning merkbaar is veranderd.

De over alles heen boodschap van de Anshar weerspiegelt dat van de Blauwe Avians – namelijk dat onze planeet en zonnestelsel op het punt staan om een dramatische energie-verandering te ondergaan, die gelijk staat aan een spirituele transformatie voor iedereen. Hoe meer liefdevol, nuttig, vriendelijk en medelevend we zijn, hoe meer we nut hebben van die verandering, omdat dit uiteindelijk een soort van spirituele graduatie is. We zullen nieuwe vaardigheden winnen, meer dan de grote meesters waar we over lezen in spirituele teksten.

Negatieve krachten zijn toegestaan om verleidingen aan ons te bieden wanneer en waar we hen voor uitnodigen te doen. Dit is deel van de kosmische wet van de vrije wil waar het universum door geregeerd wordt. Deze negatieve wezens voeden zich uiteindelijk met onze vrees, angst en verdriet, die vaak “loosh” genoemd wordt en ze handelen letterlijk als een energetische voedsel bron voor hen.

Veel van de schijnbaar on-uitlegbare en zelf-vernietigende handelingen van de Cabal hebben meer zin als je eenmaal begrijpt dat de Draco planeten zoals die van ons gebruiken om “angsten te kweken”. Een planeet met een kleinere bevolking die meer vast beheerst wordt zou een grotere over alles heen “loosh” hoeveelheid voor de Draco creëren dan we nu hebben. En inderdaad zien we hun voortdurende pogingen om naar “ontvolking” te pushen, het doden van miljarden mensen – maar ook naar een Nieuwe Wereld Orde.

Veel van deze kosmische strijd is goed-uitgelegd in de Wet van Een serie, die een groep van 106 vragen-en-antwoorden sessies zijn tussen een Ph.D. fysicus en een zoals beweerd wordt, buitenaardse intelligentie die zichzelf Ra noemt. Ik kreeg deze serie aangewezen toen ik in de SSP was en de gegeven propaganda erover stelde voor dat het negatief was. David Wilcock had dit reeds bestudeerd en gaf bijna 20 jaren les met het Law of One materiaal bijna toen ik hem erover vertelde met alles dat ik wist.

De Blauwe Avians vroegen me om de Law of One te lezen spoedig nadat ze contact met me hadden gelegd. Toen de SSP Alliantie de kans kregen om met hen te spreken, was een van de eerste vragen die ze stelden: “Ben jij de Ra van de Law of One serie?” Hun enige antwoord was om te zeggen: “Ik ben Ra.” net zoals de bron zichzelf introduceerde aan het begin van elk antwoord die werden gegeven in de dialogen van de Wet van Een.

Toen David Wilcock vroeg of deze groep de Ra was van de Wet van Een serie, hoorde hij drie woorden heel duidelijk in zijn denken: “Ga nu naar buiten.” Hij ging uit zijn voordeur en zag een enorme regenboog die zorgde voor een indirecte maar dwingende bevestiging dat dit inderdaad was waarmee we omgingen. David en ik bespraken dit in het restaurant terwijl we dat opnamen, en bij het verlaten van het restaurant zagen we beiden een regenboog.

De Wet van de Vrije Wil staat het negatieve toe om verstorende en in de war brengende gebeurtenissen te brengen in elke mate ze kunnen. De tol op mijn familie en op mijzelf is heel groot geweest. De wezens legden uit dat ik alleen ervaar waar ik toestemming voor heb gegeven. (“authorized”) en daarom konden die gebeurtenissen bijna geheel worden vermeden als we in staat waren om consistent hun boodschap te volgen en te ondersteunen.

Dit is veel moeilijker dan het klinkt omdat we constant worden uitgedaagd door dingen die ons uitnodigen naar negatieve emoties. Door dit werk te doen nemen deze uitdagingen dramatisch toe.

David gaf de meest lopende/huidige informatie die beschikbaar was in de tijd van zijn June 19th article. (zijn artikel van 19 juni) Dat hield het verdrietige verhaal in van Lt. Kol. Gonzales, mijn hoofd contact in het Geheime (SSP) Ruimte programma Alliantie die zich tegen mij keerde.

Dit gebeurde nadat een lager niveau SSP groep mij had gevangen en zij gebruikten ontwikkelde technologie om drie Alliantie leden die ik kende, te “uiten”. Ze lieten me een serie plaatjes zien van iets dat leek op een i-pad en mijn onderbewuste erkenning van mensen die ik had gezien voordat ik op het apparaat was geregistreerd. Dit compromitteerde Gonzales en dwong hem zich te verbergen.

Ik ging door een extreem duistere fase waarin ik herhaaldelijk werd ontvoerd en ondervraagd op een martel-achtige manier door een specialist in de SSP Alliantie wier taak het was om “onder-uitvoerend bezit te mobiliseren”. Ik was uitgebrand en deed niets waarop de Alliantie had gehoopt of verwacht dat ik zou doen, en ze hadden dezelfde negatieve sentimenten over David.

Het menselijke aandeel van dit werk of een dagelijkse basis was buitengewoon moeilijk en er schijnen spirituele invloeden te zijn die bedoeld waren om af te leiden, te frustreren, vertragen en anders onze vermogens te onderbreken om verder te gaan en om deze boodschap te delen.

De SSP specialist die zichzelf “De Wrangler” noemde, of De Ruziemaker, die me was toegewezen gaf niks om excuses. Ze zien zeer krachtige veranderingen op aarde gebeuren die kon leiden naar een Volledig Onthullingsgebeuren in onze nabije toekomst. Dit is niet iets dat gebeurt als bij toverslag. We moeten er voor vechten, en de negatieve krachten gaan alles verliezen als dit onderzoek slaagt.

De Wrangler had me een baan aangeboden om te doen wat Gonzales had gedaan. Ik zou dan betaald worden en had dan een hoger-niveau toegang, maar ik moest dan ook al mijn daden geheel geheim houden. Toen ik eenmaal besloot dat ik die baan niet wilde, werd ik gespaard/vrijgesteld van verdere interacties met deze man. Was ik daar naartoe gegaan is het heel waarschijnlijk dat ik nog meer gemarteld zou worden dan eerst.

David’s artikel ging direct naar buiten voor we begonnen in Boulder, Colorado te tapen en dit was het meest recente verslag van volledige aard dat ik heb aangeboden. We namen episodes op die deze update beschreven die al op Cosmic Disclosure stonden. Wat je nu gaat lezen is een geschreven verslag van wat mij was gebeurd sedert de gebeurtenissen in deze programma’s. Niet lang nadat ik terug kwam uit Boulder, Colorado kreeg ik contact met Kaaree via de Anshar “etherische conferentie-oproep” methode. Zij rapporteerde over een aantal recente vergaderingen die zij had en bijwoonde, inclusief een met een aantal SSP Alliantie vertegenwoordigers.

In deze briefings leerde ze dat onze kortgeleden verkenningsvlucht naar de IJS grotten van Antartica zeer verstoord waren geworden door individuen die verantwoordelijk waren voor de veiligheid op die installaties.

Ze werden ’t meest geschokt dat hun ontwikkelde technologie de aanwezigheid niet speurde van de Anshar Bus Craft.

Dit had niet alleen een psychologische inslag op degenen die werken in die voorzieningen, maar er werd naar me toe gecommuniceerd dat specifieke gebieden onder het ijs publiek gemaakt werden. Dit zijn antieke plaatsen die tamelijk betekenisvol zijn op een aantal niveaus.

Ik vond later uit dat de overblijfselen van een oude beschaving werden opgegraven. Ze maken catalogen van kunstvoorwerpen, technologie en ze hebben zeer interessante overblijfselen van de bewoners gevonden

De reporten die zorgden dat de inlichtingen wezen naar een specifieke groep in de Alliantie waren te laat om gebruikt te worden als toegankelijke intel. In de tijd dat de briefing oorspronkelijk werd afgegeven, was een deel van de Alliantie al geplaatst en runden ze een operatie in de Antarctische regio.

Kaaree was gewaarschuwd door SSP Alliantie vertegenwoordigers dat de “Wrangler” niet alleen had verklaard dat zijn interesse was om me terug te krijgen, hij had al naar een paar contacten gereikt om te zien welk soort toegang ze hem konden bezorgen naar mij toe.

Ik begreep niet waarom dit zo persoonlijk was voor de Wrangler. Er was me gezegd dat dit individu in een zeer hoog getriggerde status zal zijn en dat hij zeer nauwkeurig werd gade geslagen.

Ik vroeg of er iets was om te rapporteren over Gozales. Ik leerde dat hij onder de zorg zat van de antieke afscheidingMaya groep. De etherische conferentie oproep werd dan beëindigd, korte tijd later, nadat Kaaree en ik over een paar persoonlijke zaken hadden geconverseerd.

In de volgende weken werd ik gecontacteerd door Kaaree voor korte uitwisselingen, met heel weinig info van haar vergaderingen met de SSP Alliantie die naar me toe druppelden. Ik voelde me geheel niet-verbonden en niet nuttig.

Ik vroeg Kaaree waarom zij nog met me communiceerde als ik zo weinig had te bieden in de laatste tijd.

Ze glimlachte tegen me en zei dat ik nog een rol moest spelen in toekomstige gebeurtenissen. Ze zei dat na onze “mind-meld” of ‘denk-samensmelting’ we waren verbonden op een wijze waardoor zij naar binnen kon kijken in mij voor de rest van mijn leven. Ik herinnerde me een communicatie met Raw-Tear-Eir waarin me werd verteld dat als de kosmische energie toenam, de sferen zouden uitdijen van ons ZonneStelsel. In die tijd zouden er twee andere rassen zijn die dan zouden komen en meer nauw zouden werken met de mensheid terwijl ze de overgang maken. Karee pikte op wat ik er over dacht en gooide er tussen in: “Jij en ik zullen in contact zijn ver nadat de Bewakers uit fase zijn.”

Op 10 juli om 3:40 in de ochtend, werd ik gewekt door een bekend blauw licht dat door mijn oogleden drong. Ik opende mijn ogen om een blauwe orb te zien in de kamer die zijn typische zig-zag dans deed langs het plafond terwijl het wachtte op me om het antwoord. Ik kwam overeind, deed wat kleren aan en gaf aan dat ik klaar was voor transport. Ik had er geen idee van dat die vergadering zou plaats vinden, dus de bestemming was onduidelijk op dat moment.

Toen ik aankwam kon ik het silhouet van Raw-Tier-Eir zien en een veel korter figuur die er links van stond. Ze schenen op een afstandje te staan. Mijn aandacht werd plotseling getrokken naar de buitenkant van de reuzen energetische bol waar we in waren. Ik merkte andere sferen van diverse afmetingen die weg gingen van de zon.

Deze sferen waren meer verlicht dan dat ik ze eerder had gezien – vanaf het perspectief binnen de sfeer waar we in waren. Ze schenen te flikkeren dan werden ze meer doorzichtig. Ze gingen naar de orbit van Venus en Aarde op een langzame vaste manier.

Toen keek ik naar onze Zon. De muur van de sfeer waar ik in was, gedroeg zich als een soort filter die de manier veranderde waarop we normaal de Zon zouden zien. Ik zag wat scheuren (crackles) ze leken van elektriciteit die uit de corona straalden.

Mijn aandacht werd toen terug in de sfeer getrokken waar Raw-Tear-Eir en nog een individu stonden, ongeveer 10 feet verder (3 m). Ik groette Tear-Eir en keek naar de persoon die naast hem stond. Ze keken terug naar me met enige van de meest meelevende ogen die ik ooit heb gezien.

De nieuwe persoon was ongeveer 5 foot 5 inches groot en droeg een dunne groene robe en licht bruine sandalen. Zijn gezicht leek wat een mengsel scheen van etnische kenmerken, inclusief Afrikaanse karakteristieken. Zijn ogen waren bruin, dezelfde maat als die van ons en zijn haar had een “zout en peper” kleur, met meer zwart dan wit. Zijn gezicht leek op dat van een ouder individu van zijn ras, dankzij de verschijning van rimpels. Zijn huid had ongeveer de kleur van hen die in Noord Afrika wonen in deze tijd, behalve zijn huid die ook een licht oranje tint had. Zijn hoofd was van een licht andere vorm dan die van ons, meer rond maar in het algemeen zag hij er erg menselijk uit.

Ik dacht in mezelf: “Ik vraag me af hoe het voelde toen de Indiaanse Amerikanen en Spanjaarden elkaar voor het eerst zagen”. Ik merkte hoe lang we er stonden in stilte toen hij ten slotte sprak.

Ik weet zeker dat mijn kaak naar beneden viel toen hij me in volmaakt Engels toesprak. Ik kon niet eens een accent onderscheiden. Hij riep me bij mijn naam die de Blauwe Avians gebruiken als ze zich tot me richten. Hij introduceerde zichzelf als “Micca”.

Hij zei dat zijn planeet in onze plaatselijke sterren cluster woont en dat zijn mensen onze “sterren-neven” zijn en dat ze ongeveer 94% dezelfde genetics hebben. Hij zei dat hij een ambassadeur was van zijn stelsel van planeten naar de Aarde. Micca zei dat zijn volk bekoord werd door onze culturen en kunstvormen, maar dat ze altijd verstoord werden door ons vermogen tot geweld. Hij zei meer dat zijn volk in het verleden op de Aarde had gewoond als vluchtelingen tijdens hun eigen strijd voor vrijheid. Hij zei dat het maar een paar generaties waren geweest sedert zijn volk de tirannieke wezens hadden overstegen die hen tot slaaf hadden gemaakt.

Ik vroeg Micca waarom hij in ’t Engels tot me sprak en niet non-verbaal communiceerde. Hij zei dat hij volmaakt in staat was om non-verbaal te spreken maar dat hij liever in mijn eigen spraak wilde spreken.

Toen zei hij dat zijn volk gecombineerd had door onze radio, tv en internet gegevens vanaf hun begin om meer te weten over hoe onze huidige gemeenschap zich gedraagt – en waar we op een bewustzijnsniveau zitten. Veel van zijn volk bekijken nu diverse vormen van entertainment en ‘t geven van informatie uit nieuwsgierigheid. Hij zei dat velen van zijn volk opgewonden waren over het vooruit zicht om in de toekomst naar de Aarde te komen om ons te helpen, nadat we ware soevereiniteit hadden verkregen van dezelfde wezens die hen tot slaaf hadden gemaakt.

Micca zei verder dat hij nauw had samen gewerkt met Raw-Tear-Eir tijdens de worstelingen van hun volk en dat ze pas door een proces waren gegaan dat erg leek op wat wij staan te doen.

Hij zei dat zijn volk niet zoveel problemen hadden gekend als er op Aarde worden gevonden, maar dat er talloze overeenkomsten waren. Hij zei dat als we bereid waren om dat te accepteren, dat hun inzet zeer waardevol zou zijn in de niet al te verre toekomst. We spraken nog wat meer over wat zijn volk graag zou willen doen bij de mensheid in de toekomst. Toen beëindigde hij abrupt de conversatie en zei me vaarwel.

Ik was wat van mijn stuk gebracht hoe snel hij de conversatie beëindigde en verwachtte dat Raw-Tear-Eir toen ging communiceren. Toen zag ik een blauwe orb komen van achter hem en zipte direct voor mijn borst voordat het me direct naar de slaapkamer bracht. Ik heb een gevoel dat ik het laatste nog niet heb gezien van Ambassadeur Micca.

Toen probeerde ik verder te gaan met mijn normale schema. Ik was nog niet in staat geweest om met David te praten sedert we ’t laatst in Boulder waren en Cosmic Disclosure filmden in laat juni en ik was heel veel bezig in mijn hoofd. We waren een familie vakantie aan het plannen bij Long Beach wat ons, wat ik gehoopt had, een gelegenheid gaf om recente gebeurtenissen te bespreken. David zat gevangen in een grote stoffelijke en emotionele huisreiniging, met resultaten die uiteindelijk positief waren, en onze schema’s kwamen niet overeen.

Zes dagen na de ontmoeting met Micca, juli de 16de, kreeg ik weer een blauwe orb die in mijn kamer verscheen. Ik herhaalde het proces en vond mezelf weer terug op een massieve bol die voor het silhouet stond van Raw-Tear-Eir en een kleinere figuur op een afstandje. Weer keek ik naar de overweldigende kosmische scene en was getuige van een zicht dat leek op de keer ervoor. Eens te meer keek ik naar beneden en zag Raw-Tear-Eir en nog een persoon die voor me stonden. Toen zag ik de silhouetten van Raw-Mare-Eir, Raw-Rain-Eir en een “Driehoofdig Wezen” die verderop stond. Ik begroette Tear-Eir en richtte me toen op zijn gezelschap. Het kostte me even te realiseren dat de persoon die voor me stond Gonzales was. Ik was geschokt en was toen wat nerveus om hem te zien.

De laatste paar keer dat we elkaar ontmoetten was helemaal niet van harte geweest. Ik was in de grond afgewezen naar de Wrangler. Het laatste dat ik van Gonzales had gehoord was dat hij met de Maya groep weg was en dat hij emotionele “healing” kreeg. Toen ik naar zijn gezicht keek om zijn opstelling te beoordelen, merkte ik dat hij zijn kenmerkende frons niet op zijn gezicht had, noch was hij herhaaldelijk de pezen in zijn kaken niet aan het trekken. Zijn gezicht was totaal ontspannen zonder uitdrukking toen hij van boven naar beneden naar me keek. Toen kreeg hij een enorme lach op zijn gezicht en vroeg me hoe ik was geweest.

Na een korte begroeting legde hij uit dat van af zijn gezichtspunt en ervaring in tijd, hij ongeveer bijna 6 maanden was weg geweest. Hij zei dat de technologie van de Maya afscheidingsgroep gewoon magisch was. Ik bleef denken hoe “blissed-out” (uitgeblust) hij had gehandeld en de opmerkelijke verandering in zijn over alles heen energie nu was.

Hij zei dat hij nu zichzelf kende en hij had een echt doel in zijn leven gevonden. Hij zei dat hij had geprobeerd om een doel te vinden in de krijgsdienst door zichzelf toe te wijden aan de missie en om alles te doen wat nodig was om dat te bereiken.

Hij had zichzelf overtuigd dat hij voor het groter goed werkte en was ten slotte een “dienst voor anderen” soort mens geworden. Hij was gevallen in de val van lagere dichtheid van egoïsme en van zelf-absorbtie. Hij en ik hadden gepraat over hoe Tear-Eir en Kaaree me hadden gevraagd, ieder ervan, of ik wilde weten “wie ik was, en wie je bent en wie je wilt zijn”. Ik had geantwoord “Nee” bij twee gelegenheden, omdat iets diep in mij me vertelde dat ik deze informatie moest vermijden.

Kaaree vertelde me zelfs dat de antwoorden de aard zouden veranderen van mijn persoonlijke relaties. Ik dacht aan mijn familie en heb me goed gevoeld door dat besluit. Toen dit gebeurde bij mijn eerste ontmoeting met Kaaree – antwoordde ze “halsstarrigheid schijnt je te volgen door al je incarnaties heen.”

Gonzales zei dat deze grote doorbraak in zijn “healing” gebeurde toen hij “ja” antwoordde op diezelfde vraag toen de Maya groep het aanbod deed. Hij bracht een tijdje door om er doorheen te gaan en moedigde me aan om hetzelfde te doen als de situatie zichzelf weer voordeed.

Gonzales kreeg toen een ernstige blik op zijn gezicht en verontschuldigde zich voor zijn recente gedrag. Hij wilde me hardop horen zeggen dat ik hem vergaf, dus dat deed ik natuurlijk. Hij scheen heel erg opgelucht te zijn dat ik geen wrok droeg naar hem. Toen informeerde hij me dat hij een paar mensen had ontmoet in de SSP Alliantie. Hij kon niet teruggaan naar zijn oude post na zijn verdwijning, maar hij was in staat om in contact te blijven met bepaalde voordelen.

Hij ging blijven bij de Maya groep en zou een liaison of zoiets zijn tussen hen en andere groepen die wachtten om de mensheid tot dienst te zijn. Gonzales zei dat hij niet veel informatie voor me had, maar hij zou dat verbreden naar vroegere info die hij ook had gedeeld alsof een olijftak te bieden van de SSP Alliantie. Ik had in een gebrek van verse info gezeten, al in weken, en was blij te horen wat hij had te zeggen.

Hij ging verder met praten over alle activiteiten die plaats vonden in de zuidelijke hemisfeer die gerapporteerd waren door David Wilcock, Dr. Michael Salla en van mij zelf. Hij ging sommige details binnen over de gebeurtenissen waar deze Cabal facties zich op voorbereiden. Elke factie had een iets ander zicht op wat ze verwachten dat zou gebeuren met onze planeet. Iedereen verwacht dat de Zon een grote hoeveelheid energie zal afgeven, in alle richtingen ineens.

Wilcock onderzoekt intens de intel van wetenschappelijke en spirituele hoeken hiervan in The Ascension Mysteries, vanwege 30 augustus. Ik ben een ontwikkelde kopie aan het lezen en voel dat het een immense nuttige bijdrage is aan de discussie over alles heen.

Gonzales zei: “Niemand weet echt wat er gaat gebeuren” als het verwachte zonne gebeuren plaats vindt. Hij zei dat velen van de elite denken dat onze ster op het punt staat zich te ‘her-setten” of zoiets. Volgens Gonzales was dit al eonenlang gebeurd op een half regelmatige basis, niet alleen voor onze ster maar in ons hele plaatselijke sterren cluster.

Het Law of One perspectief is dat dat een natuurlijk gebeuren is dat evolutie en Ascentie promoot door het universum heen op natuurlijk-zich herhalende cycli van tijd. De meest wetenschappelijke en pragmatische van die “geheime syndicaten” denken dat het hele oppervlakte gebied van de Zon zijn corona op het punt staat om een massale uitwerping te doen. Ze denken dat de Zon dan enige dagen bijna totaal donker zal worden voordat hij ontwaakt in een nieuwe staat van evenwicht.

Deze syndicaat “eierkoppen”(geleerden) denken dat de volgende energetische schokgolf en de inslag van deze mega-CME alle communicaties, elektronica en bronnen van elektriciteit zal wegnemen op aarde. Dit zou een negatieve impact hebben op onze huidige infrastructuur maar zou effectief alle sporen wegnemen van de Al bedreiging van ons zonnestelsel. Het zou ook de volmaakte gelegenheid verzorgen om te déclassificeren en de technologieën in een keer op de hele planeet te verspreiden.

Sommige van die syndicaten denken verder dat dit een omslag zal veroorzaken van het magnetische veld van de Aarde, wat een dramatisch effect zal hebben op ieder levend schepsel op de planeet. De neurologische en magnetische velden van onze lichamen zouden uitgewerkt worden, net als ons bewustzijn.

Er is een afwijking tussen die diverse syndicaten in wat ze geloven hoe veel kracht een effect van deze ‘zonne-nies’ zal hebben op de atmosfeer en op de oppervlakte van de Aarde. Sommigen denken dat het een klein gebeuren is dat enkele tientallen jaren zal kosten om van te genezen, terwijl anderen dramatische toenames verwachten in vulkaan erupties en aardbevingen op grote schaal over de wereld. Deze specifieke syndicaat groep denkt dat het een planetaire winter zal veroorzaken die de afbraak zal herhalen van de vorige ontwikkelde beschaving, die gebeurde vlak voor onze vorige ijstijd.

In ieder geval verwacht ieder van die geheime Aarde syndicaten om weer op te duiken nadat het stof zich heeft gesetteld en ze hun controle over de overlevers/survivers weer hebben uitgevoerd. Ze denken dat nadat ze weer “orde in de chaos” hebben gebracht dat ze goden zullen zijn die dienen over een utopische planeet met de Nieuwe Wereld Orde.

Gonzales zag de bezorgde blik op mijn gezicht en zei: “Dit gebeuren is niet imminent en dit is alleen wat sommige van die syndicaten verwachten.” Hij zei des te meer esoterisch van die syndicaten geloven, zoals velen doen in onze gemeenschap, dat dit een spirituele oogst zal zijn. Dit is het perspectief van de Wet van de Ene, waar David nu verslag van geeft en wetenschappelijk onderzoekt, al twintig jaren. Ze denken dat ze kunnen ontsnappen of zich er voor kunnen verbergen als ze diep ondergronds zitten en onder de ijskappen, zoals Antartica.

Op dit moment merkte ik dat we nu dichter bij de andere Blauwe Avians stonden en het Driehoekige-Hoofdwezen. Gonzales keek een paar keer naar Tear-Eir en zei toen dat hij ons gesprek moest onderbreken. Een blauwe orb kwam aan. Gonzales keek naar me en zei: “Ik denk dat Tear-Eir je oor wil buigen(staat er, maar betekent wat anders) totdat ik terug kom.” Hij keerde zich naar de blauwe orb en werd mee genomen

Ik keek naar Tear-Eir en keek naar de anderen. Ik was ten slotte in staat geweest om de Law of One (Book Een) te lezen. Na dat begon ik nu in ernst te lezen. Tear-Eir begon met me te communiceren in erg dezelfde soort bewoordingen en zinsneden. Ik was nu in staat om meer vragen te stellen en begreep meer van wat er naar me toe werd gecommuniceerd. Ik vroeg me af welke informatie ik zou krijgen in deze laatste communicatie.

(eind Deel I)

Bron: http://spherebeingalliance.com/blog/corey-goode-intel-update-part-1-aug-2016.html

Vertaling: Martien