Stairway to heaven … het stappenplan: Samenwerken

Stairway to heaven … het stappenplan: Samenwerken

4 augustus 2021  / Door Anton Teuben

De aarde heeft zich begeven naar de frequentie van de vijfde dimensie die velen nu ontdekken en betreden. De verbinding met de planeet, het vijfde grid, natuur of ecosysteem en universum, wordt wereldwijd geactiveerd. Dat is de actualiteit wat het huidige nieuws overstijgt. Wij kunnen dit evolutionaire nieuws versterken door een hecht team te zijn. De laatste maanden is er, o.a. tijdens de Energy-Update en vele initiatieven in binnen en- buitenland, een steeds grotere groep mensen dat met elkaar door universele kennis is verbonden.

Hoe kunnen we de Nieuwe Wereld creëren. Onze mening is door ons te focussen op de drie onderwerpen die het bewustzijn direct kunnen openen en informatie-overstijgend is:

  1. Wie ben ik (Beings of frequence)
  2.  Schumann resonantie (Alles is energie)
  3. We are not alone (Er is meer; tussen hemel en aarde)

Met deze informatie kan de wereldbevolking verder evolueren omdat dan de juiste tools beschikbaar komen om o.a. jezelf te herontdekken en het zelf-genezend vermogen te activeren.

Om een start te maken met het verder bekend maken van deze informatie hebben wij een voorbeeldbrief opgesteld die eenieder op eigen verzoek kan mailen naar media en instanties. Wanneer er meerdere mails bij redacties binnenkomen, kan de informatie niet worden geweigerd of genegeerd. Het voorzien van mensen met overstijgende informatie is daarnaast belangrijk omdat er nu overal mensen binnen de instituties wakker worden en iedereen voorzien dient te worden van nieuwe inzichten en informatie op alle fronten, en dan vooral eerst de positieve.

Onze missie is de waarheid verkondigen op een rationele manier. Dit is de eerste stap en als deze is voltooid is dienen de vervolgstappen zich organisch aan. Stap voor stap creëren we samen de nieuwe wereld, steeds verder, en niets staat ons meer in de weg om de waarheid voor iedereen boven tafel te brengen. Alles is mogelijk met de juiste intenties en met de innerlijke wetenschap dat….. Universe is magic and love the key.

Liefde is duidelijk zijn, verantwoordelijkheid nemen en met respect en liefde en compassie de waarheid verkondigen. Heel veel dank aan iedereen die ons het vertrouwen hebben geschonken.

*De voorbeeldbrief*

Pas de brief gerust aan naar eigen inzicht. Het is niet onze bedoeling om hierover in discussie te gaan. Iedereen heeft de vrije keuze om vanuit het nu per direct “de nieuwe wereld” te creëren. Heel fijn als je mee wilt doen!

Geachte hoofdredacteur en redactieleden,

Wij/ik willen u op het volgende attenderen en hebben het verzoek hier per omgaande aandacht aan te besteden.

  1. De Schumann resonantie en de mogelijkheden voor ieder mens om zich middels deze natuurzuivere vrije energie gezond te houden.
  2. Onbekende vliegende objecten, waaronder boven Nederland. Een maand geleden verkondigden functionarissen en hoge ambtenaren van het Pentagon dat er geen verklaring is van wie en wat de herkomst is van deze uap’s of ufo’s. Overal over de wereld worden deze objecten gespot en in Nederland en België zijn er talloze mensen getuige van geweest. Wij verzoeken u de feiten te onderzoeken en met de vele getuigen (waaronder ik zelf) een gesprek aan te gaan. Wij verwijzen u ook naar het schumanninstituut.nl en antonteuben.nl voor verdere vragen. [Voeg hier eventueel andere bronnen toe naar keuze]

Wij hopen dat u wilt beseffen dat met simpel onderzoek en beschikbare wetenschappelijk informatie de wereldwijde gezondheidssituatie in korte tijd kan worden hersteld. Tevens is het bekend dat er feiten zijn die wijzen op dat de planeet aarde wordt bezocht. Naar ons inzicht is de vreedzame en liefdevolle universele kennis die “zij” met ons delen van onschatbare waarde voor alles wat leeft op aarde.

Er staan Nederlanders, Belgen en mensen wereldwijd klaar om deze informatie te delen met media, bestuurders, wetenschappers en iedereen ongeacht inkomen, functie, religie of kleur. Negatieve reacties zijn veelal gebaseerd op onwetendheid en het gemis aan een referentiekader. Dat kader creëren is een taak van de gehele media zoals in de code van de journalistiek is verwoord.

In Nederland en België staan wij/ik u alvast tot dienst om de juiste inzichten, feiten en bewijs te delen en toe te lichten. Wij/ik verzoeken u in ieder geval goed kennis te nemen van deze mail en mij/ons te beantwoorden of er aandacht aan wordt besteed. Wij vragen u om uw verantwoordelijkheid te nemen voor onze kinderen, de lezers, onze planeet en u zelf.

Hartelijke groet, je naam

Universe is magic and love is the key

Anton Teuben

https://www.antonteuben.nl/