Deel 2: Oudste UFO-Meldpunt heeft bewijs over buitenaards contact in het Roswell van Nederland… Groningen

Deel 2: Oudste UFO-Meldpunt heeft bewijs over buitenaards contact in het Roswell van Nederland… Groningen

10 april 2018 / Anton Teuben

Het is aan te raden om deel 1 eerst te lezen en dan verder te gaan met deel 2. Als je deel 1 hebt gelezen, begrijp je dat we vele getuigen en feiten verzameld hebben en het bewijs kunnen leveren dat door dit universele contact kennis is verkregen die de aardse begrippen en normen en waarden overstijgen. Voor de meeste mensen is dit te begrijpen als het duidelijk wordt uitgelegd waartoe wij in staat zijn. Nogmaals wijzen wij erop dat er door geen enkele instelling onderzoek is gedaan naar de gebeurtenissen boven Noord-Nederland en allemaal in de doofpot zijn verdwenen.

Laten we nog eens onder de loop leggen wat er gebeurt als iemand plotseling wordt geconfronteerd met iets wat niet van deze aarde is. In eerste instantie probeert men het te rationaliseren, maar later realiseren velen zich dat er geen aardse verklaring voor kan worden gevonden en vergeten of verstoppen het, omdat referentiemateriaal niet of nauwelijks beschikbaar is. Ook wij kunnen bevestigen dat de meeste meldingen verklaarbaar zijn, maar richten ons nu op die feiten die we jaren hebben onderzocht en waar duidelijk meer aan de hand was. Besef ook terdege dat slechts enkelen van duizenden die iets hebben meegemaakt daar melding van maken en we ons ook moeten afvragen waar die getuigen het melden. Bij bijvoorbeeld de politie, het bisdom, de dominee en priester, het Ministerie van Defensie en militaire vliegbasissen, de wetenschap, media en politiek krijgt vrijwel niemand een antwoord. Veel mensen werden bij deze instellingen van het kastje naar de muur gestuurd en verkeerd beoordeeld door onwetendheid. Deze mensen kwamen dan uiteindelijk bij ons terecht.

Enkelen op duizenden die iets hebben gezien maken daar dus melding van. Dat impliceert dat er duizenden rondlopen met geheimen die ze met niemand konden delen. Een groot aantal hebben wij uit dit isolement kunnen halen, want ze waren absoluut niet de enigen. Wij weten dat er nog duizenden zijn die het voor zich zelf houden en dat er nog veel meer bewijs aanwezig is dan wijzelf kunnen vermoeden. In de periode van 1985 tot 2013 hebben wij duizenden meldingen gehad en zijn gestopt met het registreren omdat we nu wel weten dat er meer rondvliegt en de bekendmaking door onszelf dient te worden gedaan. Nu komen de meldingen binnen bij ufomeldpunt.nl. Zij zullen ook 28 april a.s. tijdens Het Wonder van Groningen Deel 3 aanwezig zijn. Zij houden vanaf 2013 bij wat er allemaal wordt gemeld. We zullen de hun laatste updates en bevindingen horen.

Wederom leveren we jullie weer een aantal feiten en beelden uit het noorden van het land die bevestigen dat hier meer rondvliegt dan waar wij weet van hebben.

 Enkelen van de duizenden getuigen in Groningen

Dagbladen over de UFO-golf

‘Hausse aan UFO’s boven Groningen’
Vanuit de provincie Groningen zijn afgelopen maanden enkele honderden meldingen binnengekomen van mensen die vermoeden een UFO te hebben gezien… Lees meer

Vreemd object boven de Waddenzee

Lichtbollen/UFO’s boven Stadskanaal en vele andere plaatsen

UFO’s gespot boven Stadskanaal

Getuigen in Friesland

Disclosure komt van de massa waarvan momenteel miljoenen mensen wereldwijd contact hebben gemaakt en op een vreedzame manier worden ingelicht en ingewijd. Dit uitbreidende buitenaardse contact zal de geheimhouding verpletteren en resulteren in Universal Peace, interstellaire communities, de invoering van vrije energie en verlichting.

Universe is magic and love the key

http://www.antonteuben.nl/