“Het Gouden Boek” – Eindtijd boodschap aan de mensheid:  “De Vijfde Ring” 

“Het Gouden Boek” –
Eindtijd boodschap aan de mensheid:

 “De Vijfde Ring” 

Alfred Steinecker op 11 febr. 2015:

EIND TIJD PROFETIËN EN BOODSCHAPPEN

Op 11 februari 2015

In al die voorbije weken was dit een van de meest intense nachten voor me. Telkens weer werd ik wakker en voelde mijn lichaam sterk resoneren. Ik beleefde korte, uit mijn lichaam belevenissen, terwijl ik intens de binnenkomende energie door het lichaam heen bracht.

De volgende boodschap voor het Gouden Boek werd ten slotte geïntroduceerd door een vervolg van korte, lucide dromen, in de vroege morgen:

Ik stond in een kleine, gezellige woonkamer en greep een boek dat op de tafel lag. Ik opende het op de eerste pagina en las hardop: Hoofdstuk 1, De Vijfde Ring”.

Terwijl ik langzaam heen en weer liep dacht ik hier over na, over die nieuwe zin. Het leek me vreemd dat de titel “De Vijfde Ring” verbonden was aan een “Hoofdstuk 1”. In de droom vroeg ik me dat af omdat we feitelijk aan Hoofdstuk 3 toe waren in het Gouden Boek.

Op een of andere manier had dit geen zin voor me.

Plotseling ging de deur naar de woonkamer open. Een oudere man kwam binnen en ging op de sofa zitten, om duidelijk naar me te luisteren, terwijl ik constant mompelde in mezelf over die zin.

Op dat moment werd ik plotseling wakker en wist ik dat IK BEN me nu de volgende boodschap zou vertellen voor het Gouden Boek.

Alfred: “De Vijfde Ring” is de titel van de nieuwe passage?”

IK BEN: “Ja, dat moet pagina 36 zijn. Schrijf dit op:”

IK BEN: “Bid dat ik je in je open hart kan raken.

Mijn kracht wordt je getoond om het pad te plaveien voor de deur naar het licht.

Het is een lange tijd dat jullie in de duistere diepten gewoond hebben van de wereld, vol lijden en gevaren. Maar, zie, je hebt het licht gezien, dat jullie nu naar huis leidt.

Bewaak je hart vanaf nu, het wordt geëerd en versterkt. Een stroom liefde laat je naar de grote ingang toe glijden die nu open is.

Jullie zullen spoedig andere werelden zien, vol schoonheid en schitterendheid; dat is wat op jullie wacht.

Deze ring van liefde, die eeuwig is, heeft nu het eind van een era bereikt.

Voor altijd en altijd.

Amen.”

Opmerking

Vandaag werd een zeer symbolische boodschap gegeven.

Nadat ik de boodschap had opgeschreven, probeerde ik de diepere betekenis te begrijpen.

Plotseling kreeg ik een idee. Ik volgde die impuls en zocht naar synoniemen van “ring”.

En inderdaad, ik vond de oplossing! Een synoniem voor “ring” is het woord “cyclus”!

Je kunt nu in de boodschap het woord “ring” vervangen door het woord “cyclus” en je zult het eind van een rode draad zien die je alleen maar hoeft op te pikken om naar de eerste verborgen betekenis van de boodschap te gaan!

In de passages van het Gouden Boek, ontvouwt zich stap voor stap een groot en inderdaad verbijsterend plaatje!

 “Het Gouden Boek” – Alle profetieën / boodschappen sedert december 2014, inclusief de laatste vertalingen

vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl