Het Gouden Boek – Boodschappen aan de Mensheid – “Terugkeer van de Bruidegom.”

Het Gouden Boek –
Boodschappen aan de Mensheid –

“Terugkeer van de Bruidegom.”

16 maart 2015/ Alfred Steinecker

Vroeg in de morgen ontwaakte ik uit een diepe slaap en voelde onmiddellijk de krachtige en tegelijkertijd zachte aanwezigheid van IK BEN.

Gisteren vermoedde ik dat het hoofdstuk “DE TERUGKEER” zou eindigen.

IK BEN erkende met deze nieuwe boodschap, het openen van een nieuw hoofdstuk en gaf me te kennen dat dit maar een heel kort hoofdstuk zou worden.

Het nieuwe hoofdstuk heet “Het Huwelijk” en de eerste boodschap van de IK BEN daarin heeft te maken met de “Terugkeer van de Bruidegom”:

IK BEN:
“Het doel is bereikt!

Mijn Kinderen, 

Eonen leefden jullie, duldden jullie, hadden jullie lief en verwachtten jullie dit moment: De Terugkeer van jullie Bruidegom.

Hij staat nu voor jullie!

Kijk in zijn ogen als hij naar je kijkt met een diep liefhebbende aard, zoals je dat nog nooit gekend hebt.

Jullie zijn klaar, je hart begint sneller te kloppen.

Is dit geen inspirerend moment dat de laatste stappen nu kan doen?

Gelukkig voor jullie, aarzel niet om je grote liefde onder ogen te komen.

Werkelijk, ik zeg tegen jullie:
Het moment van het huwelijk is gekomen

Amen.”

Opmerking

Deze boodschap van IK BEN is een zeer specifieke, uitgebreide boodschap en voert me er toe om wat er meer woorden bij te voegen.

In enkele dagen kortgeleden, werden de boodschappen intenser en gedetailleerder, ook al zal de informatie hier niet allemaal worden gepost.

Vandaag na de ontvangst van de boodschap, werd ik geraakt en verrast door een deel van de boodschap, “De Terugkeer van je Bruidegom.”

Daar ik niet hoor bij een van de wereld godsdiensten, hinderde die verklaring me eerst.

Alhoewel ik “officieel” Katholiek was tot een jaar of 16 – ben ik niet – ik was confessioneel sedert die tijd – was die uitdrukking me vreemd.

Zoals altijd begon ik op het internet te zoeken en ik realiseerde me snel dat dit onderzoek al was “gedaan”.

De informatie die ik vond bij dat onderzoek, is belangrijk voor deze boodschap.

Wat meer was, voor mij, dit sterk verweven netwerk van informatie werkt als een complexe verwikkeling van draden door de vele verschillende en symbolische boodschappen die heden manifest voor me werken vanmorgen en nu meer en meer zijn volle betekenis onthult.

Welke betekenis heeft dan de “Terugkeer van de Bruidegom”?

Voor de geïnteresseerde lezer bied ik, voor de juiste onderzoekers, het antwoord:

En ook

Steeds weer word ik door lezers gevraagd: “Wat betekenen deze boodschappen?” en “Wanneer gebeurt “het” dan?”

Vandaag, sedert ik deze boodschap ontving, zal ik er op proberen te antwoorden:

  • Hebben  deze boodschappen iets te maken met iets van de bijbelse  ”Openbaring” en de thema’s van de “Apocalyps” ? – Ja!
  • Hebben deze boodschappen te maken met de bijbelse Evangeliën van Mattheus, Lucas en Daniël voor de eind tijden? – Ja!
  • Hebben ze iets te maken met de bijbelse “Verrukking”? – Ja!
  • Hebben ze te maken met de Inheemse Amerikaanse traditie en de “Terugkeer van de Witte Buffel Vrouw” en met de profetieën van de Lakota? – Ja!
  • Hebben de boodschappen te maken met de “Vijfde Eeuw (Periode) en de profetieën van de Hopi? – Ja!
  • Hebben de boodschappen iets te maken met de profetieën van “de Ascentie van de Aarde” van de New Age beweging? – Ja!
  • Hebben deze boodschappen te maken met de profetieën van de “verschuiving in bewustzijn en het begin van de Gouden Periode”- Ja!
  • En ten slotte: “Wanneer zullen deze dingen gebeuren?” Opnieuw, vanmorgen werd ik naar de speech van Jezus gevoerd over de Laatste Dagen – (Marcus hoofdstuk 13.32): “Maar die dag en dat uur kent niemand, noch de engelen in de hemel, noch de Zoon, maar de Vader.”

Enkele dagen geleden ontving ik de nacht erop een korte en heel sterke boodschap: 

IK BEN:

“De beloften worden nu vervuld!”

De laatste belofte opgetekend in   Biblischen Verheißungen wijst op de bijbelse Openbaring 21:4- die een eind aan dood, verdriet en pijn belooft, door God:

“En God zal alle tranen wegvegen uit hun ogen, en dood zal er niet meer zijn, noch verdriet, noch huilen, nooit meer pijn; Want de eerdere zaken zullen voorbij zijn.”

Net zo werd ik geleid naar het boek “Amos” en naar Hoofdstuk 3:

3 Zullen twee mensen samen lopen behalve als ze daar hun instemming voor gaven?  4 Brult een leeuw in het bos als hij geen prooi heeft? Roept een jonge leeuw vanuit zijn hol als het niets heeft gevangen?  5  Zal een vogel in een val vallen op de grond als er geen aas is? Zal een val vanaf de grond omhoog springen als die niets heeft gepakt?  6 Als er een ramshoorn blazing zal zijn in een stad, zullen de mensen dan niet beven? Als een ramp op een stad valt, is het dan de Lord die dit heeft gedaan? 

  1. Zeker doet de Heer niets zonder zijn geheim te onthullen aan zijn dienaren de profeten …

Source: http://www.the-golden-book.net

Vertaling winny