Het compleet vertaalde “ GOUDEN BOEK” van Alfred Steinecker

Het compleet vertaalde

“ GOUDEN BOEK” van Alfred Steinecker

4 april 2015

Beste lezers, tijdens de laatste weken en dagen ontving ikzeer ontroerende berichten in de vorm van een

Gouden Boek

van “de buitenaardse wereld” die de hele mensheid aangaan.

De inhoud van deze boodschappen en profetieën noopt me uiteindelijk om het openbaar te maken.

Degenen die graag meer weten over de achtergrond van deze berichten, verwijs ik naar het hoofdstuk “Achtergrond” op deze website.

Hoewel ik mij niet identificeer met enige religie en ik niet behoor tot een geloofsbeweging; er is doorheen geweven dat de ontvangen inhoud een relatie heeft met religieuze tradities zoals de bijbel, profetieën van inheemse volkeren en diverse spirituele bewegingen.

Dit alles lijkt samen te hangen en is onderdeel van een niet te geloven en overweldigend beeld.

Zodra ik nieuwe berichten ontvang ik zal ik ze hier op deze website publiceren.

De eerste boodschap begon met de “presentatie van een leeg boek” voor mij.

Met deze presentatie werd me de titel van het eerste hoofdstuk en het eerste bericht gecommuniceerd.

Ik zal nu de berichten in chronologische volgorde te beschrijven:

2 december 2014
Presentatie van het boek, de naam van de titel voor het eerste hoofdstuk en de eerste inhoud

HOOFDSTUK 1: “Openbaring”

Op 2 december 2014• Ik werd gevraagd na de presentatie het boek te openen
• Ik kreeg de titel “openbaring” van dit hoofdstuk, en toen ik de eerste pagina van het boek had geopend,verscheen op de lege pagina een foto. Ik zag een wit paard dat lijkt te komen uit de hemel, dan verdervrijgelaten.
Hierbij ontving ik het volgende bericht:

Jezus: “Je brengt de winden …”

Op 3 december 2014Op de eerste pagina van het boek in hoofdstuk 1, “Openbaring,” Ik zie een wit paard op zijn achterbenen en lees de volgende regels onder het paard:

Jezus: “De schittering van de sterren verdween, voordat de ochtend komt, en de winden van de waarheid stromen over het hele land.
Voel je hart – het zal je beschermen !”

Op 4 december 2014• Nadat ik de eerste pagina van het boek had geopend, “Note” verschijnt rechts onderaan de pagina dat op de volgende, tweede pagina meer informatie beschikbaar is.

Opmerking: De hoek van deze pagina werd iets opgerold

 • Na het openen van de volgende lege pagina krijg ik:

Jezus: “De Nacht van de Havik breekt aan”

 • Deze zin verscheen als een foto met grote symbolische kracht, omdat ik links boven de zinnen de fonkelende blauwe sterren van de Pleiaden (Zeven Zusters) waarnam  en nadat ik de zin las veranderde de punt aan het eind van de zin in een donkere rode druppel bloed die groter werd tot vingernagelgrote en die druppelde aan de zijkant enkele millimeters naar beneden.

Commentaar:
Zoals ik al zei oefenden het beeld en deze zin door de symboliek een zeer grote kracht op mij uit. Ik begon na te denken over de betekenis van het beeld en kwam al snel tot de symboliek van de ‘haviken’ in verband met de “Ra” (of “Re”), de oude Egyptische god zon. In de oude Egyptische mythologie heeft de “nacht” een speciale betekenis voor “Ra”, die ook wordt voorgesteld als een valk of met het hoofd van een valk.

Op 7 december 2014• Nadat ik de tweede pagina van het boek had geopend, was er op de onderste helft van de pagina onder het beeld “De Nacht van de Havik valt” een ander beeld.
• De foto toonde een “tempel – gelegen op het platteland met waterval” in een soort grote grot
• ik krijg dan de volgende regels:

Jezus: “Het water van kennis stroomt door je lichaam, de aard van de liefde ontvouwt zich in je hart. Verblijden … het wonder “

Op 8 december 2014Op de derde pagina van het boek, het was eerst leeg net als de andere, verscheen een nieuw, groot beeld. Weer met de afbeelding van een verwijzing naar Egypte: Er was een enorme, witte obelisk en ik ontving het volgende bericht:

Ben ‘Sha: “Het is het merkteken van het AMRA en in lijn met de Centrale Zon “

Commentaar:
Op dit punt herinner ik u eraan dat ik deze informatie weergeef zoals ik het krijg.
De term “Centrale Zon” had voor mij tot nu toe geen diepe betekenis, ook al ben ik dit concept op mijn weg tegen gekomen. Ik kan niet in detail verklaren wat ermee bedoeld wordt..

Een ander deel van deze boodschap verwijst naar het bestaan ​​van deze obelisk binnen een piramide in Egypte.
NB: een deel van die boodschap was dat deze obelisk zich in de Cheops Piramide bevindt en inderdaad in de 5e dimensie (!).

Ik kan niet uitleggen waarom dit bericht in het hoofdstuk “openbaring” staat of wat er aan de hand is met deze obelisk. Tot die tijd wist ik niet eens dat obelisken ooit een rol hadden gespeeld in Egypte.

Aanvulling op 9 december 2014:Terugkijkend op de eerste berichten kan ik twee aspecten bedenken:
1. De inhoud van de berichten is in een profetisch evenals een beschrijvend karakter
2. De berichten hebben een verwijzing naar de bijbelse geschriften evenals naar de Egyptische mythologie

Aangevuld 21 december 2014:Vandaag kreeg ik van een lezer een interessant artikel te lezen over de naam AMRA. Volgens hun onderzoek is  AMRA een naam van Arabische oorsprong en betekent “leven” en “eeuwigheid”. Een grote dank u voor deze aanwijzing!

Aanvulling van 30 december 2014: [Geplaatst op 22 januari 2015]Kort voor het eind van het jaar deelde een lezer – veel dank aan Guido daarvoor! – interessante informatie over het gebruik van het woord “AMRA” die ik hier wil graag hier opnemen. Hier is zijn boodschap:
Hi Alfred
Ik lees net een paar passages in dit gouden boek. Heel interessant.
Wat ik zou willen doorgeven is een extra aanwijzing voor het woord Amra, wat komt van een lezeres met Egypte als land van herkomst.

Onze taal is veel ouder en onbegrepen als altijd. ‘Sprachschludereien’ en ‘Verkauderwelschungen’ zijn hier gemeengoed. Dat terzijde.
Waar ik graag op wil wijzen is dat het woord AMRA niet compleet is en het heeft een andere achtergrond dan aangenomen. Bovendien past de volledige naam beter bij de profetie dan voorheen. Iedereen kent het woord door een andere manier van lezen. ARMADA …… definitie het moet duidelijk zijn.

Nu draaien we het woord om…… zoals vaak is gebeurd met voor de hand liggende geheimen die bewaard moesten blijven, hoewel het voor ieders neus ligt.
We krijgen ADAMRA.
Adam de eerste mens ….. Nou, gen-manipuleerd. Toch heeft hij iets bijzonders.
Een goddelijke …. of creatieve vonk binnenin.

Onverklaarbare en alleen geanimeerde wezens als de onze.
RA staat hier voor een straal. Dus aan de ene kant Armada ….. En het andere deel van de creatieve mens ADAMRA oorspronkelijke staat.
Dit is waar ik behoefte aan had om te zeggen toen ik uw pagina vond en las.
Vriendelijke Groeten
Guido

Op 9 december 2014De gebeurtenissen lopen een beetje door elkaar…
Tegen ongeveer 15:00 uur kreeg ik een ander bericht. Ik werd gevraagd om de volgende pagina van het boek te openen. Toen ik het had omgedraaid naar de derde pagina, dat was een rechterzijde, stond er rechtsonder opnieuw een verwijzing naar een volgende pagina. Op het moment dat ik dit zag, voordat ik doordraaide naar de volgende pagina, kreeg ik de informatie “Hoofdstuk 2”. Ik was helemaal in de war, zo snel is al het eerste deel, de complete ‘openbaring’ klaar?

Nieuwsgierig draaide ik de pagina en de verwarring werd groter, omdat deze nieuwe pagina, pagina 4 van dit boek, de titel kreeg:

HOOFDSTUK  2: “Het Einde”

Ik slikte en zag een ander beeld, gevormd op de bovenste helft van de pagina.
Het was een donkere, sombere lucht en een verscheidenheid van zwarte raven die aftekenden tegen de donkere hemel terwijl ze langzaam cirkelen.
Op dat moment kreeg ik het volgende bericht:

Jezus: “De vloed van gedachten bedriegt je. Besteedt aandacht aan wat de hemel je zal laten zien! Let op! “

Terwijl ik nog steeds onder de indruk was van dit sombere beeld en ik probeerde de inhoud van het bericht te verwerken en te begrijpen, gebeurde iets verrassends:
Op de onderste helft van de pagina verscheen in grote, sierlijke gouden, gloeiende letters het woord “liefde“.
Het woord stond in schril contrast met afbeelding daarboven met zijn boodschap!

Op dit punt wil ik benadrukken dat ik niet “alleen” was toen ik al deze berichten kreeg. Er was altijd de respectieve brenger van de boodschap “aanwezig” die ik kon zien en voelen met mijn innerlijk oog.

Zo was het ook een paar minuten eerder, toen ik het nieuwe bericht ontving.
Ik voelde mij door de twee beelden op pagina 4 “een beetje in de war”, in het bijzonder zoals beschreven op deze pagina het onverwacht vroege “het einde”.

Ik wilde dit te begrijpen en vroeg uitleg aan de boodschapper. Nu ontwikkelde zich de volgende dialoog, die ik samenvat.
De verklaring voor dit hoofdstuk en uiteindelijk voor het hele boek is overweldigend voor mij:

Alfred: “Ik ben in de war … Wat is “bedriegen”? Hoe dit te verstaan? “

Jezus: “Het zal een tijd van grote verwarring zijn. Het is tijd om de zegels te verbreken … “

Nu verscheen een afbeelding tussen de bovenkant van het scherm of de boodschap, en het woord “liefde” in de onderste helft van de pagina.

Jezus: “Je merkt dat je in een boot zit in het midden van de maalstroom. (beeld van een boot). Je bepaalt zelf of je de boot wilt verlaten om de veiligheid van de kust te bereiken! “

Op dat moment realiseerde ik me dat er een verband is tussen de “veilige oever” en het woord ” liefde “. Ik begreep!

Ik wilde mezelf geruststellen. Het irriteerde me dat op pagina 4 van het hoofdstuk “het einde” werd geschreven. Waarom is dit boek zo kort …? Terwijl ik deze vraag in mijn achterhoofd formuleerde, veranderde de lege pagina in pagina 5:

Het bovenste derde deel van de pagina, toonde een lelietje van dalen in een kleurrijke bloemenweide in de prachtige zon. Het was een prachtige lentedag.
De foto is een beetje wazig, maar duidelijk zichtbaar.
Nu kreeg ik het volgende bericht:

Jezus: “Het boek van het leven is nieuw geschreven! “

Nu besefte ik waarom in dit boek, het hoofdstuk over “het einde” zo vroeg is geschreven!

De eerste vier pagina’s beschrijven de voltooiing van onze huidige tijd!
Het boek is iets anders, namelijk de beschrijving van de nasleep !!!!
En de mooie, zonovergoten bloemenweide met het lelietje van dalen geeft het volgende hoofdstuk aan!!
Ik ben nog steeds een beetje buiten adem na dit bericht …

Op 10 december 2014Rond 16:30 uur kreeg ik een ander bericht dat ik doorgeef zoals ik het ontving. Enkele van de begrippen en namen zijn ongebruikelijk of mij onbekend. Toch zou ik graag de boodschap doorgeven.

Ik kreeg te horen dat er een nieuw bericht voor mij was en ik moest Pagina 5 van het boek openen. Er is goed nieuws … (Let op: hier was gisteren een wazig beeld met een bloemenweide, maar dat ontbrak vandaag).

Nadat ik had deze pagina geopend, werd het volgende getoond:
Een grote, prachtige, verlichte stad verscheen op de bovenste helft van de pagina. Ze schitterde prachtig. Ik zag in het centrum een groot en krachtig blauw-wit kristal (diamant?) En – verspreid door de stad – een aantal kleinere kristallen. Terwijl dit beeld langzaam vorm kreeg op de pagina, kreeg ik tegelijkertijd de termen “stad van de zon” en “Stad van Licht”:
Ik keek naar de prachtige foto voor een moment, en wilde meer details waarnemen door het verschuiven van mijn focus, toen het volgende bericht doorkwam:

Athena: “De Stad van Licht” Aeptu Su ” zal schitteren in grote pracht, de lucht zal gevuld zijn met liefde.
Let op als de aarde schudt, dan zullen wonderen beginnen! ”
Opmerking:

Deze waarneming was een beetje een uitdaging voor mij, moet ik bekennen.
Terwijl ik de foto met deze “stad van het licht” zeer goed kon zien, “struikelde” ik over de vreemde naam.
Echter, ik heb besloten om de naam precies weer te geven zoals ik het heb ervaren.

Op 11 december 2014
Vanmiddag ontving het volgende bericht:
• Er zijn drie lange, slanke wezens, in het wit gekleed. Ze zijn eerst in mist gehuld die snel oplost
• De mens in het midden had schouderlang wit haar en straalde respectvolle waardigheid uit. Hij heette Adama.

Op pagina 5 van het boek vormde zich een indrukwekkende scène:
Donkerrood heet, gesmolten ijzer (zoals de hete magma van een vulkaan) drupt op puur wit marmer, kan er niet mee knoeien. Het gesmolten ijzer koelt onmiddellijk af en wordt verstoten door het marmer.

Adama zei dat dit beeld de huidige mensheid symboliseert. Zonder deze uitleg van Adama had ik het sterke gevoel dat het moest worden gezien als een pictogram om de impact van het “duister” op het “licht” te tonen.
Toen gaf hij het volgende bericht door voor ons allemaal:

Adama: “Wij staan ​​voor u klaar aan de andere kant van de rivier.
Wij mensen zwaaien naar je en reiken je de handen. Wij zijn mensen als jullie, wij zijn mensen in vrede “

Opmerking:Het deel van de boodschap, “Wij zijn mensen als jullie” heb ik feitelijk ontvangen als, met een lichte nadruk: “. Wij zijn mensen als JULLIE “

Supplement op 12 december 2014Het valt mij op dat ik in de afgelopen dagen drie keer uit verschillende bronnen (of boodschappen) tijdens de verbinding een verwijzing naar een “bel” kreeg die ik binnenkort (intern ??) zou horen.

Het lijkt rechtstreeks verbonden te zijn met een gebeurtenis.
Misschien heb je soortgelijke informatie verkregen of weet wat dit zou kunnen betekenen?
Ik hou je verder op de hoogte!
Er lijkt zich iets te ontwikkelen!

Op 15 december 2014Gisteren (vandaag is dinsdag 16 december) ontving ik een van de meest ontroerende en blijvende berichten van mijn leven, die ik eerst ’s nachts heb verwerkt.
De bron van het bericht is IK BEN de schepper zelf, en de energie van dit bericht kan ik nauwelijks in woorden vatten, zo intens, significant, zo groot was dit moment.
Een nieuwe pagina van het Gouden Boek is geopend!
Hier is de inhoud die ik schrijf voluit:

IK BEN: “Het is de tijd van opening van de 2e zegel “

Daarna werd mijn aandacht gevestigd op het Gouden Boek, op pagina. 6
Op de eerste lege pagina verscheen in grote gouden cijfers, het getal “24”. Daarbij kwam het volgende bericht met ontzagwekkende stem:

IK BEN: “de 24 tronen zullen stralen in een nieuwe glans! Ik verhef mij nu … “

… Een belangrijke en krachtige energie droeg dit moment!

IK BEN: “De mensheid treedt toe in de Periode van vrede, voortaan gaat het vergezeld van geluk!
Wees niet bang als de wolken van de duisternis toenemen, wees niet bang wanneer de regen van rouw valt.
Ik hou van jou, Ik hou van je, mijn kinderen.
Ga en verkondig: Wees niet bang!
WEES NIET BANG!
Zo zal het zijn. “

Opmerking:• Het moment dat IK BEN zei: “Ik verhef mij nu” werd ondersteund door een zo ongelooflijke, enorme energie die ik voelde op dat moment, dat geen kracht van wat er nu komt dit kan weerstaan. Beter kan ik het niet omschrijven dit moment.
• Ik herinner me het beeld van de kermis (zie sectie in de “achtergrond”) en we kunnen zelf de keuze maken van wat we willen zien op deze kermis …

Op 17 december 2014Een paar minuten geleden (ongeveer 18.00 uur), kreeg ik een ander bericht voor het gouden boek. Het bericht is afgeleverd door Ashtar en Athena.
Ze vroegen me om pagina 7 van het boek te openen.
Ik bladerde naar het begin van de eerder lege pagina 7.
Aan de kant verscheen een glorieuze, stralende stad met slanke, hoge torens – ze straalde een gouden glans. Ze leek te zweven in de lucht.
Daarbij ontving ik het volgende bericht:

Ashtar: “Het is tijd, de Steden van Licht!
Open je hart voor de kracht van de liefde,
draag het in je voor de volgende stap … “

Ik was zeer geraakt door het beeld van de prachtige stad, deze mooie boodschap en bedankte. Voordat ik vertrok, ontwikkelde zich nog een korte dialoog die ik ook wil doorgeven:

Alfred: “Ashtar volgend weekend, 21 december, hebben we een ander telepathie evenement gepland om contact met de ster broers en zussen te maken.
Wilt u ons helpen? ”
Hij glimlachte …

Ashtar: “Legers van Licht verwachten u! “

Alfred: “Voor het contact”

Ashtar: “Ja!”

We namen afscheid …

Op 19 december 2014Om 15.00 uur kreeg ik een ander bericht voor het gouden boek.
Het werd gebracht door St. Germain en opnieuw had het bericht een diepe symboliek, iets dat als een rode draad door alle berichten van het Gouden Boek loopt.

Hij opende pagina 8 van het boek en vroeg me om een blik op de eerste blanco pagina te werpen:
Het beeld van een groot gouden kalf werd afgebeeld op de bovenste helft van de pagina, begeleid door het volgende bericht:

St. Germain: “tranen van geluk zullen stromen wanneer het gouden kalf is geslacht!
Tranen van geluk zullen je wegspoelen!

Laat je voortbewegen, laat je gaan met deze magie …
Wij staan voor je klaar! “

Ik bedankte hem en we namen afscheid …

Op 20 december 2014
In het midden van de nacht, rond 4.00 uur werd ik wakker en voelde dat er een nieuw bericht op me te wachten.

Jezus en Maria brachten dit bericht over, dat weer wordt gekenmerkt door diepe symboliek.
Ze vroegen me pagina 9 van het boek open te draaien.
Ik opende het boek en bladerde naar deze nieuwe pagina. Een grootse, glorieuze, gouden koetsverscheen.

Hierbij ontving ik het volgende bericht:

Jezus: “De gouden koets brengt je naar het licht!
Laat je leiden door de adem van de liefde.
Haal diep adem!
Het is de tijd van de rozen,
laat je betoveren door haar geur.
Ga naar het licht …
Nu! “

Ik was lang diep beroerd door deze diepgaande boodschap …

Opmerking:

Ik voelde dat het een belangrijke boodschap was, maar kon aanvankelijk de symboliek niet ontcijferen.
Eerste zoekopdrachten op internet waren niet succesvol, geen van de gevonden informatie maakte me blij. Iets ontbrak nog!
Plotseling, door middel van een “toeval”, stuitte ik op het cruciale detail en ik was mij ineens bewust van het belang van dit bericht!

De volgende site op het internet was de sleutel:
De Israëli’s
https://books.google.de/books?isbn=3406573843
Donna Rosenthal – 2008
Het Hebreeuws was op dat moment geen levende taal meer, maar als … de heilige teksten – de Bijbel, de Midrasj, de Talmoed – dit vertaald … had het bijbelse Hebreeuwse woord voor vervoer, Merkava, als geheugensteuntje voor. ..
alsmede de volgende passage in de Encyclopaedia Britannica …

Merkava
Joodse mystiek
Geschreven door: De redactie van Encyclopædia Britannica
Alternatieve titel: Merkabah

Merkava (Hebreeuws: “Chariot”) zo gespeld Merkabah, de troon, of “strijdwagen” van God, zoals beschreven door de profeet Ezechiël (Ezechiël 1); het is het object geworden van contemplatie voor visionaire vroege Joodse mystici. Merkava mystiek begon te bloeien in Palestina In de 1e eeuw na Christus, maar van de 7e naar de 11e eeuw in het centrum van Babylonië.

Toen ik de term “Merkaba”zag , deed het mij meteen denken aan de “Merkabah ademen!” Nu is alles logisch !!

Op 22 december 2014Om 15.45 uur ontving ik twee berichten, de eerste direct en de tweede als pagina 10 in het Gouden Boek.
De eerste boodschap die ik kreeg van IK BEN, de Schepper, en de woorden waren:

IK BEN: “De wolken zullen verduisteren, het geloof opstijgen …
De tijd van de duisternis is aangekomen.
De rijke zal arm zijn, en de arme zal rijk worden. “

Diep van binnen, voelde ik dat de mensheid met ernstige problemen zal worden geconfronteerd; met betrekking tot hun geloof zal het wankelen op zijn grondvesten.
Jezus en Maria vroegen me nu, opent een nieuwe pagina in het Gouden Boek. Het is de pagina 10.
Op de eerste lege pagina verscheen een beeld dat ongeveer de helft van de pagina bedekte, een gouden beker.
Hierbij ontving ik het volgende bericht:

Jezus: “De Gouden Kelk van Liefde zal uitgestort worden over u.
Wees voorbereid! “

Tranen van vreugde liepen over mijn wangen. Ik bedankte hem en liet deze boodschap diep bewogen nog hangen voor een paar seconden …

Op 23 december 2014Terwijl ik deze boodschap schrijf, ben ik nog steeds onder de indruk ervan.
Een niet aflatende stroom van diepe vrede stroomde door mij heen, begeleidde me tijdens de hele boodschap bericht en zit nog steeds diep in mij.

De presentatie van de boodschap van vandaag had iets belangrijks en diepe ernst.
Aanwezig waren Ben ‘Sha, een Arcturiër, en Adama van Telos.
Deze ongelooflijke energie van vrede kwam over mij, elke cel in mijn lichaam gaf zich eraan over.

In het begin kon ik dit niet loslaten, maar wilde deze energie vasthouden.
Ben ‘Sha gaf me een rol perkament, verzegeld met een rode zegel van de Flower of Life.
Ik voelde dat het nu iets bijzonders was:

Ben ‘Sha: “Dit is pagina 11 van het Gouden Boek.
Open het verstandig! “

Eerbiedig nam ik de rol en liet hem door mijn handen glijden, ik wilde het voelen.
Mijn ademhaling werd sneller.

Diep in mijn hart wist ik dat het iets belangrijks, iets groots was …
Ik opende het zegel en ontvouwde de pagina, die nu wordt samengevoegd met het Gouden Boek.
Een mooie, briljante diamant verscheen, en ik ontving het volgende bericht:

Ben ‘Sha: “Je oorsprong roept je,
Het is de kern van je ziel! “

Bewogen door dit bericht zonk mijn blik in het prachtige licht van de diamant, het gevoel dat al mijn incarnaties daarin samen gevoegd waren, voelde de prachtige schittering van elk individueel bestaan.
Een moment dat ik nooit zal vergeten!
Het is mijn ziel die mij nu naar huis roept!
Stil en diep ontroerd bekeek ik de fonkelende diamant, mijn zielskern …
Alfred: “Deze boodschap is ook voor de anderen, nietwaar?

Ben ‘Sha: “De oproep is voor iedereen die liefde in zich draagt. “

Adama richtte nu het woord tot mij en zei:

Adama: “De Tijd van de Waarheid is de tijd van de liefde.
Het seizoen van de liefde is de periode van verandering.
Dit is wat je kunt verwachten! “

Nog steeds diep ontroerd terwijl ik dit schrijf, kijk ik uit het raam en zie een prachtige zonsondergang, met tinten, als uit een andere wereld …

Op 30 december 2014Om 06.00 uur werd ik wakker en voelde dat ik een andere boodschap voor het Gouden Boek zou krijgen.

Ik bereidde mij voor op de voor mij liggende ontmoeting en werd verrast.

Nog voordat het bericht verscheen doemde voor mijn innerlijk oog  een “gouden kalf” op. Het stond op een voetstuk, maar hij miste het hoofd!

Voor mij stonden St. Germain en Maria en ik voelde dat ik nu twee berichten zou ontvangen.
St. Germain stuurde het eerste bericht. Hij vroeg me om pagina 12 van het boek open te slaan.

De bovenste helft van de pagina liet een gier zien en ik kreeg het volgende bericht:

St. Germain: “De gier heft haar vleugels ’s nachts, wanneer de vorst het grootst is.
Bescherm je ogen, zodat je niet wordt verblind. “

Diep van binnen, voelde ik dat we allemaal op weg zijn naar een belangrijk moment.

Mary zond het tweede deel van het bericht:

Mary: “De Bloem van het Leven bloeit, wanneer de nacht het donkerst is. “

We namen afscheid en ik bleef attent …

Notitie• Ik heb het gevoel dat de “gouden kalf” is gerelateerd aan het gebrek aan zijn kop in nauwe samenhang met de twee berichten.
• Daarnaast voel ik in mijn hart dat het bericht “Bescherm je ogen, zodat u niet wordt verblind” iets te maken heeft met misleiding.

Op 4 januari 2015Kort na het wakker worden om 6:00 uur vanochtend kreeg ik een sterk, bijna dringend, nieuw bericht.

Er was iets anders dan gebruikelijk:
Het hele gebied was gehuld in een rijke, gouden gloed, alsof fijn goudstof het landschap bedekte.

Tranen van vreugde stroomden over mijn wangen toen ik Jezus, St. Germain en Maria zag.
Ze vroegen me om twee grote brandende kaarsen te zetten links en rechts van de kolom waarop het gouden boek lag en openden pagina 13.

Op de bovenste helft van de pagina was er een massale, indrukwekkende storm die prachtig goud glinsterde, alsof hij fijn goudstof met zich droeg.
Met dit beeld ontving ik het volgende bericht:

Jezus, Maria en St. Germain: “Zie, de razende orkaan van liefde, Hij vult nu de lucht.
Bewaak je ziel en vouw je hart.
Oogsttijd is gekomen! “

Ik heb het gevoel dat er iets opbouwt.
Er is iets heel groots!

NotitieTerwijl ik de laatste regel van het bericht schrijf, herinner ik me een eerdere rapportage die ik heb ontvangen.
Er werd gesproken over de komende scheiding van kaf van het koren …

Op 8 januari 2015Voorwoord
In tegenstelling tot andere berichten, informatie of boodschappen die ik ontvang, bijvoorbeeld als onderdeel van Beyond contacten met overledenen, communicatie met onze ster broers en zussen, of soortgelijke contacten, worden de berichten voor het Gouden Boek alle gekenmerkt door een grote symboliek. Dit lijkt de bedoeling van de dragers.

Vooral in het doorgeven van berichten hier in het Gouden Boek heb ik de drang om sommige woorden te corrigeren, dat wil zeggen, ze te vervangen door synoniemen die beter “klinken” of een beter “gevoel” geven. Maar, net als bij alle andere boodschappen aan mij blijf ik trouw om de inhoud precies te publiceren zoals ik ze ontvang. Ongewijzigd. Zoals u in het commentaar kunt zien op het volgende bericht, is deze trouw aan het ontvangen woord van bijzonder belang!

De berichten
De hele dag voelde ik dat er een nieuw bericht voor het gouden boek op mij lag te wachten. Om 14:00 uur was het dan zover. Ik trok mij terug en plaatste me in mijn hartruimte, mijn innerlijke tempel.

Er is altijd hetzelfde ritueel aan verbonden, met een uniforme chakra ademhaling en tenslotte het glijden in een ontspannen alfastaat.
Ik zal beschrijven hoe dit proces van voorbereiding vandaag onverwacht veranderde voor de daadwerkelijke ontvangst van het bericht, een soort proloog voor de binnenkomst van vandaag.

Net voordat ik in mijn hartruimte stapte (ik stond voor de brede trap die leidt naar de ingang van de tempel van mijn hart), werd ik gecontacteerd door Sant ‘Ra, van Sirius, die mij op 10 december een boodschap bracht over de stad van het licht.
Na een kort welkomstwoord deelde zij me de volgende ontroerende woorden mee:

Sant’Ra: “Onze natie is met de mensheid:
Het zal tranen vloeien van verlies,
Het zal tranen vloeien van verdriet,
Het zal tranen van vreugde stromen op de weg naar het licht “

Uit deze woorden sprak een diepe compassie met de mens, en ik voelde diep in mijn hart dat deze woorden verwijzen naar iets dat voor ons ligt.

Hoewel in de eerste twee zinnen haar mededeling op verdrietige momenten voor de mensen duidt, is de laatste zin van grote vreugde die de mensheid te wachten staat.
Ik keek omhoog naar de ingang van mijn harttempel en zag Maria.
Aan de rechterkant had zij een mandje met mooie rode rozen en ze vroeg me met een glimlach of we naar de tempel wilden gaan.

Ze vergezelde mij in de tempel tot aan de kolom van het Gouden Boek.
Glimlachend wachtte ons daar al Jezus en zei:

Jezus: “We hebben iets voor je …”

Hij opende het gouden boek en bladerde naar een nieuwe pagina, pagina 14.
Er waren op de bovenste helft twee delen van een beeld die langzaam samensmolten. Het eerste deel bestond uit een plant, een bloeiende boom.

Het tweede deel was de achtergrond van het algemene beeld, een kale, steenachtige woestijn.
Op het moment van samensmelten van de twee delen tot het algemene beeld kreeg ik de naam van deze boom: acacia. Dus het volledige beeld toont een “Acacia in de Woestijn“!
Op dit punt wil ik bekennen dat mijn kennis in de plantkunde beter kan worden beschreven als rudimentair. Ik wist hiervoor niet hoe een acacia eruit ziet, noch dat hij bloeit, of zelfs zou kunnen leven ​​in een woestijn.

Hoewel een beetje in de war, verminderde mijn aandacht niet.
Nu kreeg ik de volgende twee delen:

Jezus: “De kracht van het hart verlicht het pad, het licht van het hart verlicht de nacht.
Uitzicht op de fonkelende sterren, wanneer de nacht het langst is en je ziet de toekomst die je bezocht. “

We namen afscheid en ik verliet nadenkend de tempel…

Commentaar• Onder de indruk van roerende boodschap van Sant ‘Ra, de afbeelding van de vreemde woestijn en de boodschap van Jezus en Maria, heb ik besloten om eerst wat tijd te laten passeren.
• Dit alles had niet veel zin op het eerste gezicht. Maar ik voelde dat dit nieuws waar is. Daarna heb ik het volgende gevonden.

Over “Acacia in de Woestijn”
In feite is er een verwijzing in de Bijbel naar “Acacia in de woestijn”. Voor de geïnteresseerde lezer, ik citeer:
Jesaja 41
• 17: De ellendigen en noodruftigen zoeken water, maar er is geen; hun tong versmacht van dorst. Maar ik, de HEER, zal hen verhoren; Ik, de God van Israël, zal hen niet verlaten.
• 18: Maar ik zal rivieren op de hoge plaatsen openen, en fonteinen maken te midden van de valleien en wil de woestijn tot watermeren maken, en het dorre land tot waterbronnen;
• 19 Ik zal in de woestijn ceder, acacia, mirte, en de olijfboom planten; Ik zal dennenbomen, en …boom bij elkaar zetten, …
De planken van de tabernakel
… “Afgezien van de tabernakel, is er maar een plek die rechtstreeks betrekking heeft op dit hout, maar waar we een aanwijzing voor haar geestelijke betekenis kunnen vinden.” Ik zal ceders in de woestijn zetten, acacia’s en mirte en olijfbomen, in de steppe planten cipressen, platanen en beuken op alle, dat zij zien, en bekennen, en overleggen, en wisten dat de hand van de HEER dit heeft gedaan, en de Heilige van Israël heeft het gemaakt “(Jes 41,19-20).

Ergens in de toekomst, zal een dag gezegend zijn als Israël, zal God de woestijn en de eenzame plek een ​​plaats van vreugde maken. De mensen konden worden vergeleken met een morele woestijn waar niets groeide voor God en dat zal het geval zijn tot de tijd van zegen komt dat door Gods genade, de woestijn is omgetoverd tot een bron van vreugde zelf. Dan zullen de hoge en geurige ceder, de prachtige acacia, de mirte evergreen, de vruchtbare olijf gedijen en bloeien de woestijn, zoals de roos. De boom herinnert ons aan de levenskracht, wat momenteel dood en dor is. “…
Bron: www.bibelstudium.de

Bij de “boodschap van Jesus & Maria”
Het laatste deel van dit bericht, liet me eerst een beetje perplex. Wat betekent “de toekomst die je bezocht te zien?”

Ik besprak dit punt gisteren samen met Steffi en Gerti, toen Steffi opeens zei: “De toekomst die ons bezocht dat zijn wij!” Plotseling was ik me ervan bewust dat ze iets heel cruciaals had gezegd!
Vanavond, vrijdag 9 januari tegen 3.00 uur werd ik wakker, weer draaiden de gedachten over dit onderwerp en uiteindelijk besloot ik om het aan mijn Hogere Zelf te vragen.
Met een verrassend resultaat, de samenvatting:

Alfred: “Hogere Zelf …”

HS: “Ja”

Alfred: “Je moet de boodschap van Jezus zijn opgevallen … “

HS: “Ja”

Alfred: “Ik vraag me af of ” de toekomst bezoekt ons ​​” betekent dat ontbinding van de tijd voor ons is, of dat we het zelf zijn die vanuit de toekomst naar ons reizen.
Wat is het toch? “

HS: “Beide zijn correct.
De toekomst wordt nu
Verleden wordt nu,
Nu is NU. “

Het antwoord van mijn hogere zelf werkt nog na, en ik vroeg me af hoe lang ik nodig heb om echt de implicaties van dit antwoord te begrijpen…

Op 11 januari 2015In de vroege namiddag voelde ik dat een andere boodschap voor het gouden boek op me lag te wachten.
Kort na 17:00 uur was het tijd. Ik bereidde mij voor en stemde mij af op de contactpersoon.
Vervolgens genoot ik van deze prachtige en intense trillingen in mijn lichaam die mij al weken hebben begeleid. Elke cel van mijn lichaam voelt aan als een kleine, levendige dynamo terwijl ik mezelf toesta te drijven door deze prachtige energie …
Bij de pijler die het Gouden Boek ondersteunt, verwacht me glimlachend Ben ‘Sha, een Arktuarianer.

Ben ‘Sha: “Het is tijd voor een nieuwe Les … “

Hij wees naar pagina 15 van het Gouden Boek …
Op het bovenste deel van de pagina, nam ik een enorm verlicht ruimteschip van ongelooflijke proporties waar, vergelijkbaar met een stad van licht.
Hierbij ontving ik het volgende bericht:

Ben ‘Sha: “Voor iedereen die het pad liefde volgt, open de kamers van het licht.
Klaar zijn.
Vanaf nu! “

De oproep voor “bereidheid” liet me niet los. Ik wilde meer weten …

Alfred: “Ben ‘Sha, veel mensen zullen nieuwsgierig zijn. Wat is uw boodschap? “

Ben ‘Sha: “Het hart zal schijnen als een fonkelende diamant in het zonlicht.
Wees Voorbereid!
Tot gauw, mijn vriend. “

Terwijl Ben ‘Sha’s woorden blijven hangen, herinner ik me de vele mensen die het gevoel hebben dat er iets “groots” voor de deur staat…

Op 13 januari 2015Kort nadat ik wakker werd voelde ik de drang om mijn innerlijke tempel te bezoeken en wist dat ik nog een boodschap voor het Gouden Boek zou ontvangen.

Bij de ingang van de tempel keek ik omhoog naar de blauwe lucht en zag een grote, glinsterende zilveren UFO die in een grote lus van rechts naar links over mijn tempel vloog: en dan zachtjes landde op het voorplein.

Drie lange, slanke, stralende wezens met menselijke contouren stapten uit en benaderden mij. Ik herkende hen als de Andromedanen, met wie ik al eerder contact had. Het wezen in het midden met de naam S’ek H’ol presenteerde me met een glimlach een rol papier:

S’ek H’ol: “Een teken van vrede.
Het is de ontbrekende pagina 16 van uw boek.
Onze mensen begroeten u mensen! “

Ik bedankte hem en we namen afscheid.
Benieuwd naar de inhoud van de boodschap liep ik mijn innerlijke tempel in ontrolde de rol met de boodschap om deze op te nemen in het Gouden Boek.

Aan de kant verscheen een grote witte zwaan, vergezeld van de volgende boodschap van de Andromedanen:

S’ek H’ol: “De Zwaan van de vrede omarmt nu met zijn vleugels deze wereld. “

En extra:

“Heb vertrouwen in jezelf, dan verwerf je de kracht van deze zwaan. “

Reactie # 1 Nadat ik dit bericht had geschreven zocht ik op het internet naar de symbolische betekenis van de “Witte Zwaan”. En ik kwam naast de symboliek van de ‘zuiverheid’ twee interessante aantekeningen tegen, die mij letterlijk electrificeerden:
“…
Zwanen worden door de Indianen gezien als ambassadeur van de heilige machten. “Whope” de heilige “White Buffalo Calf Woman”, bracht de Lakota de grote geneeskunde in de vorm van een witte zwaan. ”
De beroemde medicijnman Archie Fire Lame Deer kijkt naar de zwanen als een symbool van vrede en rust (Palmer, 2001). …
Bron: De zwanen en de Indianen – De schepping van de wereld
“…
The White Buffalo Woman profeteerde hun terugkeer naar het tijdperk net voor de zogenaamde “grote zuivering van de aarde” om eenheid en vrede op aarde te brengen. … ”
Bron: Aura sinds Ben en de terugkeer van de White Buffalo Woman

Reactie # 2 Voordat ik vandaag mijn ochtendbezoek aan de tempel van mijn hart breng, heb ik besloten om me af te stemmen voor enkele belangrijke punten met mijn hogere zelf.
Één antwoord lijkt mij heel belangrijk en zou deze dan ook graag publiceren. Hier is de korte dialoog op dit punt:Alfred: “Gelieve iets te doen voor mij, zeggen wat ons mensen dreigend is. “

HS: “Het is tumult. Tumult, zoek naar de betekenis van dit woord. …

Blijf in vrede. Blijft in rust! “

Ik wist dat mijn Hogere Zelf verwijst naar iets dat voor ons mensen voor ons ligt, niet naar wat we op dit moment in de media kunnen volgen.

Reactie # 3 Vanmorgen hebben we weerspiegeld (Steffi, Gerti en ik); de vandaag ontvangen berichten van de Andromedanen en mijn van hogere zelf.
Wij zijn ons ervan bewust dat de mensheid zich in een zeer turbulente tijd bevindt, als een houten boot die met toenemende snelheid stroomversnellingen en steeds wilder slingerend de grote waterval nadert. Mensen klampen zich wanhopig aan de reling vast, op zoek naar steun, proberen om de balans te houden.

Ik heb het gevoel dat mijn hogere zelf het moment van het bereiken van de waterval bedoelde toen hij “tumult” zei. En ik voel dat daarna een geweldige tijd voor de mensheid zal aanbreken.
Het is het moment waarop de witte zwaan deze wereld met zijn vleugels omvat!

Op 14 januari 2015Laat in de middag van die dag werd mij de volgende pagina van het Gouden Boek gepresenteerd.

Adama bracht de boodschap over, maar ik worstelde om het bericht “helder” te ontvangen. Afzonderlijke woorden van de boodschap leek te vervagen, waren niet duidelijk merkbaar voor mij. Mijn geest nam het commando en probeerde door het invoegen van de juiste synoniemen deze lacunes op te vullen.

Tot slot verbrak ik de communicatie, en heb Adama gevraagd voor begrip.
Ik wilde later opnieuw contact met hem en dan ontvang ik het bericht.
Voordat ik klaar was met de communicatie en afscheid nemen, kreeg ik een foto, een symbool van pagina 17van het boek: “De Obelisk van de waarheid“.

Op 19 januari 2015Vandaag was het tijd, het contact met Adama.
Belangrijk: “superpositie van realiteit”
Op dit punt wil ik kort ingaan op de veranderingen in mijn perceptie en contacten die zeer belangrijk zijn voor mij. Misschien heb je soortgelijke ervaringen gehad in de afgelopen weken?

Sinds ongeveer half november vorig jaar, realiseer ik me dat andere “realiteiten” met mijn dagelijks leven “overlappen”. Wat betekent dat?
Ik bedoel uit te drukken dat in bepaalde omstandigheden – waarnaar ik zal verwijzen – dezelfde beelden of beter “realiteiten” in mijn dagelijkse waarneming komen.

Het is ongeveer hetzelfde als wanneer ik tegelijkertijd twee video’s zie, die boven elkaar worden geprojecteerd. En ik kies gewoon met de oriëntatie van mijn aandacht de film die ik wil zien. Deze beschrijving is vrij goed denk ik.
Onder welke omstandigheden komt nu of deze waarneming juist is? Misschien dat een of de andere lezer zijn eigen ervaringen hierin herkent. Misschien is het ook een stimulans voor u om een ​​beetje te experimenteren …

Dit “overlay” effect lijkt me precies als de volgende twee stappen:
1. Het loslaten, dat wil zeggen, Aandeel van Geest
en dan
2. Afstemming en Focus van het bewustzijn

De eerste stap ontneemt de geest “controle”, kunnen we ons vrijmaken om in een emotionele beleving te gaan.
De tweede stap wordt gekenmerkt door een stromend gemak. In mijn ervaring is het een zachte puls van het type: “Ik kijk ernaar …”

Hoewel het een eenvoudige, korte zin is, is het aanvankelijk niet duidelijk wat het betekent.
Met deze vriendelijke uitnodiging laat ik mijn bewustzijn, onafhankelijk van tijd en ruimte, filteren op bepaalde realiteiten.
Het is ongeveer hetzelfde als wanneer ik ben gekomen en gegaan in een kamer waarin ik ooit al tientallen keren ben geweest, en dat ik eindelijk besef dat ik een beeld zie dat ik daarvoor niet heb gezien of genegeerd.

Als ik deze impuls een “startpunt” geef (bijvoorbeeld, een gevoel, een beeld, een contactverzoek, enz.), dan duikt mijn bewustzijn in een ‘realiteit’ die overeenkomt met deze eerste impuls.

Als ik me nu voorzichtig laat drijven en telkens nieuwe “startpunten” geef, beweegt mijn bewustzijn zich dienovereenkomstig door deze ‘realiteit’, en geeft mij informatie, afbeeldingen of sequenties, informatie en gevoelens.
Het verbazingwekkende daarbij: ik zie deze realiteiten met open ogen, duidelijk met ruimtelijke diepte in kleur, helder en duidelijk.

Een voorbeeld van de “kwaliteit” van een dergelijke perceptie ervoer ik ongeveer twee weken geleden, toen een vriend op bezoek was bij ons.
Tijdens een gesprek met hem in een ontspannen sfeer, ben ik verhuisd naar deze “nieuwe manier van waarnemen” en was verbaasd. Niet alleen dat, ik heb meteen zijn geest/gids – een wijze Aziatische man op oudere leeftijd – levensgroot waargenomen.
Het verblijf van de Gids, een soort bibliotheek met planken, tafel, stoelen en kruiden en thee in porselein. Met open ogen kon ik precies zien wat de geest/gids aan het doen was in deze kamer, waar hij huisde.

Maar niet genoeg met de uitzonderlijke helderheid en de plasticiteit van de waarneming:
De geest gids nam een ​​soort perkament, ongeveer A3-formaat, en tekende een Chinees karakter als een boodschap voor zijn beschermeling. Gefascineerd onderbrak ik het gesprek, nam een ​​pen en trok dit karakter na op een stuk papier.
En ik bleef kijken op het perkament van de Gids, om het karakter zo nauwkeurig mogelijk na te tekenen. Voor de deelnemers aan gesprek moet het verwarrend zijn geweest mij – starend in de ruimte voor hen – zo te observeren.

Niemand van ons is de Chinese taal krachtig, natuurlijk waren we nieuwsgierig om te zien welke betekenis dit had.

Met de instelling ‘men kan zo veel vertellen en fantasie kent geen grenzen’ heeft deze vriend nog dezelfde avond het Chinese karakter aan een bevriende professor gestuurd en gevraagd naar de betekenis. Diezelfde nacht kreeg hij een antwoord.
Toen hij ons dit de volgende ochtend vertelde waren er tranen in zijn ogen. Niet alleen omdat deze Chinese karakters werkelijk bestaan.

Daarnaast was het een zeer persoonlijke boodschap van de geest/gids aan zijn beschermeling, die hem diep heeft geraakt en hem tranen van vreugde gaf …
Met dit kleine voorbeeld, wil ik laten zien hoe sterk en groot de veranderingen zijn van de afgelopen weken en maanden. Ik weet zeker dat veel lezers soortgelijke ervaringen hebben gehad en beleven.
Dus ik wil u aanmoedigen om te experimenteren met uw eigen bewustzijn te spelen.
Ik ben ervan overtuigd dat ons ​​vele prachtige verrassingen te wachten staan!

“De Obelisk van de waarheid”Hier is de boodschap van Adama, die weer van grote symbolische kracht is:

Adama: “We houden van jullie, mensen. Let op het licht in je hart.

Wij begeleiden je tijdens de dag en ’s nachts. Heb vertrouwen in jezelf en je Goddelijkheid. Wij staan ​​voor jullie klaar aan de andere kant van de rivier.

Luister nu:
De waarheid overstroomt het land. De tijd van de waarheid is aangebroken.
Kijk naar de veer, hij ligt in uw handen.
Besteed aandacht aan de schittering van de sterren en luister naar het gezoem van het licht!
Tot gauw, in een diepe buiging voor de mensheid “

Bij de laatste zin stokte mijn adem en ik vocht tegen de tranen, omdat een prachtige golf van liefde over mij stroomde …

Reactie # 1 Achteraf merk ik dat bij de vorige berichten onder meer de volgende inhoud dient te worden benadrukt:
• De “tijd van de waarheid” is gekomen
• “turbulentie” komt naar ons
• Daarna wacht ons een “tijd van vrede”
• Het “licht in het hart” is zeer belangrijk
• Het zicht op de hemel is belangrijk (”schittering van de sterren “, …)
• “We worden verwacht”

Reactie # 2 Toen Adama sprak van de veer in onze handen, zag ik een foto van een pluizige, witte veer in een open hand.
Na ontvangst van het bericht, heb ik onderzoek gedaan naar de betekenis van een witte veer en kwam op deze interessante site:
Symbool “White Feather”

http://www.globe-spirit.net/Ger_Lemuria_HS_Kapitel_V.html

Op 19 januari 2015In de ochtend, voelde ik dat een andere boodschap voor het gouden boek op me lag te wachten. Alleen al bij de gedachte de boodschap te krijgen, voelde ik me diep geroerd.
In mijn innerlijke tempel wachten glimlachend Jezus, Maria en St. Germain. Deze laatste vroeg me pagina 18 van het boek te openen.

Bij het openen verscheen in de bovenste helft een ongewoon beeld, vergezeld van het bericht “De Nacht van de Regenboog“.
De foto toonde een wonderschone, in alle kleuren schitterende regenboog. Het ongewone: De regenboog verscheen in de nacht!
Hierbij ontving ik de volgende booschap:

Jezus, Maria en St. Germain: “Let op de dag waarop de liefde valt. Besteed aandacht aan het hart als het licht van de liefde straalt. “

en na een moment van stilte:

“Het licht van de genade zal u binnenkort bereiken, zeer binnenkort!”

Ook deze boodschap straalde van een grote symbolische kracht. Om de diepere betekenis van dit bericht te doorgronden, heb ik besloten om mijn Hoger Zelf (HS) te vragen om dat te doen. Hier is de korte dialoog:

Alfred: “Voor het net ontvangen bericht “De nacht van de Regenboog “…”

HS: “Weet je het zeker?”

Mijn hogere zelf voelde mijn lichte irritatie ten aanzien van een regenboog in de nacht. Het testte me om te zien of ik zeker ben van de boodschap, of ik mijn waarneming vertrouw.

Alfred: “Ja!”

HS: “Ga dan verder …”

Alfred: “Ik heb het gevoel dat het in het bericht gaat om twee punten.
… “Als de liefde valt” …
Ik voel agressie, die verbonden is met de val van de liefde. Is mijn waarneming juist?”

HS: “Het is als een epidemie. Het zal niet controleerbaar zijn … “

Alfred: “En het tweede deel duidt op een positieve ontwikkeling.
Is dat juist? “

HS: “Voorwaar, er zal vreugde zijn. 
Vreugde waarop jullie lang hebben gewacht. 

Op 21 januari 2015In het midden van de nacht, net na 2.00 uur in de ochtend, word ik wakker. Ik ben klaarwakker en voel een sterke vibratie in mijn cellen, die me al een aantal maanden vergezeld, en elke dag intenser wordt.
Ik voelde de drang om mijn innerlijke tempel te bezoeken. Het interieur gloeide in een zacht, wit licht toen ik naar de voorkant ging, naar de kolom van het Gouden Boek.

Op dit moment verheft zich de stem van IK BEN:

IK BEN: “Sla pagina 19 van het Boek open en kijk … “

Ik opende het gouden boek precies op deze pagina.
Op dat moment verscheen een grote witte duif, die bijna de hele ruimte van de bovenste helft van de pagina bezette.

Het verschijnen van de witte duif werd vergezeld door de krachtige stem van IK BEN:

IK BEN, “Dit is wat de de mensheid te wachten staat!
Verkondig: Vrede wacht de mensheid!
Als de lange schaduw valt, dan schijnt de zon van liefde, vrede en geluk voor de mensheid!
In de eeuwigheid
Amen. “

Terwijl ik dit schrijf, ben ik nog steeds geraakt door de macht en de majesteit van dit bericht …
Reacties• Het uiterlijk van de grote witte duif en de krachtige stem van IK BEN; Ik kan het nauwelijks in woorden uitdrukken, zo krachtig en diepgaand klinkt de boodschap na.
• Een in mijn ogen zeer belangrijk detail zou ik willen toevoegen:
Terwijl ik de boodschap van IK BEN ontving, vervaagde de naam van het hoofdstuk  “Het einde”, alsof hij langzaam oploste om ruimte te maken voor een nieuwe naam. Dat zou de naam van het volgende hoofdstuk zijn!

Op 23 januari 2015Gistermiddag voelde ik een innerlijke onrust, en ik wist dat het tijd was om mijn hartruimte te zoeken.

Voor het slapen gaan vroeg ik daarom mijn hogere zelf om me ’s nachts wakker te maken, als er een nieuw bericht voor het gouden boek aanwezig zou zijn.
Vroeg in de ochtend was het tijd. Ik werd wakker, ging in mezelf en ging naar het voorplein van mijn innerlijke tempel.

Ik keek naar de brede, witte goud-glinsterende treden en zag een sierlijk, menselijk wezen.
Na een korte oriëntatie van mijn aandacht, realiseerde ik mij wie op mij wachtte, lachend aan de voorkant bij de ingang van mijn tempel: The White Buffalo Woman!
Ze is overweldigend mooi. De sneeuwwitte, zeer zacht ogende buffelshuid benadrukte haar slanke, jonge uitziende lichaam en haar trotse Indische uiterlijk.

Ik ging snel omhoog en nam haar hand, die ze vasthield, mij verwelkomde.
Ze wees van de trap met haar rechterhand in de verte en zei:

“Ziet, het land …”
Eerst verscheen voor mijn ogen een lang, mooi en weelderig landschap, dat na een paar seconden veranderde in een hemels meer met kristalhelder, blauw-groen water
aan de voet van een berg. Ze liet me de prachtige, ongerepte natuur zien en herinnerde mij eraan hoe prachtig en mooi onze planeet is.
Ze vervolgde:

“Zie de sterren …”

Ik hield mijn ogen hoog naar de nachtelijke hemel, die bezaaid was met fonkelende sterren en merkte hoe de sterren langzaam leken te zinken naar de grond, zoals stof …
Alfred: “Ik zie de sterren, ze druppelen als goudstof naar beneden … ”
Fascinerend, ik zag dit machtige schouwspel, dat straalde zo’n diepe vrede …
Ze antwoordde betekenisvol:

The White Buffalo Woman: “Het is de heilige nacht die vrede brengt!”

Met een zacht gebaar wees ze naar de ingang van mijn tempel, het teken dat nu de boodschap van het “Gouden Boek” op me wachtte…
Bij de ingang van mijn innerlijke tempel, realiseerde ik me dat Ben ‘Sha glimlachend op mij wachtte bij de kolom van het Gouden Boek. Ik was erg blij om hem weer te zien. Vervolgens kwam de volgende dialoog:

Alfred: “Ik groet u, Ben ‘Sha!”

Ben ‘Sha: “Ik groet u, mijn broeder.

Het is een tijd van grote onrust en vreugde … “

Alfred: “Ja, dat is het …”

Ben ‘Sha: “Er is een nieuwe pagina, het nummer 20 … “

Ik nam het boek en opende de juiste pagina.
Duidelijk verscheen het beeld van grote, zilverachtige UFO’s, begeleid door de titel “Tijd van de Waarheid“.

Hierbij ontving ik het volgende bericht:

Ben ‘Sha: “Besteed aandacht aan je hart.
Voel je hart bij nacht en bij dag, want wat zal worden geopenbaard, is van groot belang!
We houden van je! “

We namen afscheid …

Op 25 januari 2015Ik word wakker, het is 05:30. Ik voel duidelijk de warmte in mijn borst en ik voel dat er een extra boodschap voor het Gouden Boek beschikbaar is.

Ik adem gelijkmatig en rustig, om me voor te bereiden om mijn Innerlijke Tempel binnen te gaan. Nadat ik ben binnengegaan; het Gouden Boek ligt op haar podium en Maria en Jezus wachten op mij. Vandaag voel ik me zeer intens en stralend licht.
Ik groet en verwelkom hen.

Er is iets anders vandaag, niet zoals de gebruikelijke gevoelens, het is zeer plechtig.
Maria, vriendelijk en glimlachend, houdt haar open hand op. Op haar palm zie ik een kleine doos, die ze aan mij geeft. Binnen, ingebed op rood fluweel, is een prachtig stralend gouden zaad.

Mary: “Draag het zaad van de liefde in je hart …. “

Met grote vreugde en dankbaarheid ontvang ik dit prachtige geschenk.
Ik wend mij tot Jezus, die mijn aandacht vestigt op het Gouden Boek.

Jezus: “We hebben iets nieuws voor u, iets zinvols …
Het is “21”, een heilig getal. “

Hij wijst op pagina 21 van het open boek.
Diep in mijn hart voel ik dat de boodschap van nu heel bijzonder wordt.
Ik kijk naar de pagina en zie een groot gouden kruis dat schijnt in een prachtig, helder, maar niet verblindend, licht.
Ik krijg het volgende, ontroerende, bericht:

Jezus: “De tijd is gekomen voor de Mensheid om nu te worden verenigd.
Neem elkaar bij de hand, want jullie zijn allen één.
Het zaad van de liefde ontvouwt zich, voor nu en in alle eeuwigheid
Amen. “

Terwijl ik deze regels opschrijf kamp ik met een overweldigend gevoel van diepe liefde en mijn tranen ….

Op 25 januari 2015In de loop van de nacht, werd ik ongeveer drie tot vier keer gewekt, met een duidelijke aanwijzing dat er opnieuw een boodschap voor het Gouden Boek was.
Maar mijn behoefte aan rust was sterker en ik viel weer in een diepe slaap.
Vroeg in de ochtend, voelde ik dat het tijd was. Ik was nu versoepeld, mijn slaap had mij nu genoeg kracht en energie gegeven.

Ik was nu op mijn gemak en kort daarna klaar om mijn innerlijke tempel binnen te gaan.
Het licht straalde met een prachtige, zachte, gouden gloed en nodigde me uit om dichterbij, in de richting van het podium van het Gouden Boek komen.
Ik wist dat ik nu een ​​nieuw bericht zou ontvangen.

IK BEN: “Sla pagina 22 open”

Ik sloeg de betreffende pagina van het Gouden Boek open en keek naar de lege pagina.
Er verscheen als uit een dichte mist, het beeld van een gigantische oceaan met diepblauwe water. Onder de oppervlakte leek een beetje donkerrood, als gloeiend vloeibaar magma.

Het beeld verscheen wazig, dus concentreerde ik mijn aandacht en nu zag ik duidelijk een grote vulkaandie ver weg uit de oceaan oprees.
Daarnaast hoorde ik een kalme stem die het volgende bericht benadrukt:

IK BEN: “De mensheid wordt geconfronteerd met turbulentie,
Zij moeten rustig blijven.
Mijn woorden zullen weerklinken, zoals rommelende donder in de lucht.
Mogen zij hun hart openen, voor de waarheid die in ze stroomt.
Zo zal het zijn.
Amen. “

Ik voelde dat een belangrijk en krachtig concept werd opgenomen in dit bericht.
Alfred: “gelieve mij te helpen, heb ik dit correct begrepen? ”
Ik beschreef het beeld van de vulkaan in de oceaan, herhaalde de boodschap, zoals ik het had ontvangen en vroeg tenslotte:

Alfred: “De mensheid zal turbulentie ervaren? “

Een groot verticaal wiel, met sterke spaken, verscheen voor mijn ogen en draaide zich langzaam …

IK BEN: “Het is het wiel van de Tijd.

Het onder wordt boven

en het boven wordt onder.”

Ik begreep.

IK BEN: “Het zij zo. Ga heen om hen te informeren.”

Nog steeds werkt deze boodschap in mij na …

Op 27 januari 2015Ik ontvang nu de berichten met nog kortere tussenpozen.
Kort na het ontwaken deze morgen, vroeg mijn Hogere Zelf mij of ik “iets nieuws” wilde ervaren. Ik stemde nieuwsgierig toe, en na een korte afstemming begaf ik mij in mijn innerlijke tempel.

Binnen in de tempel, aan de voorkant van het podium van het Gouden Boek, werd ik begroet door het licht.

IK BEN: “Zie de nieuwe pagina, het nummer 23 … “

Ik hield mijn ogen op de juiste pagina in het Gouden Boek.
Op de bovenste helft van deze pagina verscheen een grote zwarte raaf. Daarbij kreeg ik de volgende boodschap die gericht is aan iedereen:

IK BEN: “Zie, de vleugels van de nacht, wees dapper en vol vertrouwen.
Onder de vleugels van de nacht schijnt de zon. Dus wacht tot ze zich verheffen.
De schittering van de sterren zal u begeleiden. Vertrouw ze je leven toe.
Amen. “

Met diepe dankbaarheid boog ik en verliet de tempel in diepe gedachten …

NotitieAangezien de boodschap van de IK BEN is gericht aan ieder mens, zou ik willen ingaan op wat ik van enkele lezers hoor in e-mails en persoonlijke gesprekken.

Deze mededelingen van mijn lezers zijn voor mij zeer verrijkend, want ik kan kennis opdoen van hun interpretaties en inspiraties met betrekking tot de berichten.

Maar soms krijg ik vragen als: “Wanneer zal ‘The Event’ gebeuren?” en ze geven angsten weer die ze hebben over wat er komen gaat.

Op deze twee zaken wil ik nu ingaan:

# 1: Wanneer zal “The Event” plaatsvinden?Meer dan al het andere begrijp ik deze vraag want hoe vaak hebben wij met betrekking tot deze vraag het woord “binnenkort” gezien in een verscheidenheid van berichten.
Veel lezers kunnen het niet meer horen en richten vertwijfeld de blik naar de hemel en bidden: “Nee, niet opnieuw”.
Ook aan de berichten die ik heb ontvangen, kan ik geen data ontlenen. Echter, iets is heel anders dan voorheen!

De aard van de boodschappen varieert in inhoud, volgorde en urgentie.
Daarmee bedoel ik niet alleen de boodschappen voor het Gouden Boek, maar ook berichten die zeer persoonlijk zijn en over de nabije toekomst gaan.

Wat is dan mijn inschatting waar het de boodschappen in het Gouden Boek betreft? Ik kan dit het beste formuleren als “eerder maanden dan jaren” en het zijn eerder
“weken dan maanden”.

Het is nog steeds een onbepaald tijdsbestek, maar het illustreert dat de termijnen waarop de berichten betrekking hebben niet in de verre toekomst liggen, maar snel, misschien zelfs versneld, aankomen.

# 2: Angsten – De groeiende chaosIk herinner me een commentaar dat ik onlangs heb gelezen.

“Wat? Licht en Liefde??? Alles komt goed??? Kijk naar de chaos in de wereld, DAT zou goed zijn?”

Daaruit spreekt verbittering, ja bijna onmacht en hopeloosheid. Daarom zal ik op deze “chaos” ingaan.

Misschien zullen één of meer lezers zich herinneren wat mijn Hogere Zelf zei in relatie tot de “kermis”. (Zie ook paragraaf “Achtergrond” op de website).

Een van de grote uitdagingen van ons leven – dat is, voor ons bewustzijn – is om de illusie achter alles te herkennen.
In de metafoor van mijn Hogere Zelf zijn we als ziel in een “kermis”. We zijn verbaasd en kunnen spelen, betoverd worden en we zijn blij en bang; we kunnen lachen en huilen en we kunnen alle facetten van onze emoties ervaren.
Onze zielservaringen!

Vasthoudend aan het beeld van een kermis, bevinden we ons in een ongelooflijk spannende rit in de achtbaan. We zijn stevig vastgebonden in de kar, en racen met grote snelheid, in de laatste bocht van de achtbaan.

Het is een zeer krappe bocht. We voelen nu het begin van deze scherpe bocht, te kunnen al voelen hoe de centrifugale krachten beginnen.

De een slaakt een kreet van verrukking in afwachting van het schudden, een ander kan gillen van angst, en een enkeling kan misschien zelfs relaxed zitten met een glimlach op het gezicht en gewoon genieten van de sensatie van de rit.

Maar een ding zal hetzelfde zijn voor iedereen – in een paar seconden zal de rit over zijn, de kar zal vertragen, en dan, langzaam tot stilstand komen.
We zullen allemaal eruit komen, nog steeds ademloos, overweldigd, lachen en zeggen: “Wat een spannend, onvergetelijk avontuur”.

Terwijl we opgewonden en in een goed humeur van de achtbaan vertrekken, valt ons oog op de lange rij wachtenden bij de ingang. Wetend en begrijpend lachend knikken wij degenen die staan te wachten toe …

Alfred

Op 28 januari 2015De hele middag voelde ik een sterk verlangen om mijn innerlijke tempel te bezoeken om een nieuwe boodschap in ontvangst te nemen. Aan het begin van de avond was het tijd. Met een ontspannen gevoel kwam ik de kamer binnen

Bij de kolom met het Gouden Boek stond een vriendelijk lachende Jezus te wachten.
Hij gebaarde me pagina 24 van het boek open te slaan. Daar zag ik een mooie gouden lauwerkrans.

Jezus: “De trillingen zullen nu intensiveren!
Voel je hart, de kracht die het bevat; het is nu het moment waarop je je realiseert wie je werkelijk bent.
Zie het rood van de hemel als de zon verdwijnt.
Adem het Vuur van Liefde, het draagt ​​u in de nieuwe wereld. “

Reacties• Ik kon voelen hoe Zijn woorden klonken en ik herinnerde me dat het aura rond mijn hartchakra groter was geworden in de afgelopen weken, en mijn borst voelde alsof het warm gloeide.
• De aanwijzing om te kijken naar de hemel is vernieuwd in deze boodschap.

Een ander bericht om middernachtNa een korte, droomloze, maar toch rustgevende slaap, werd ik wakker, en opeens was ik nu alert. Ik hoorde, luid en duidelijk: “Bericht voor de mensheid!”
“Een droom!”, dacht ik, en draaide mij om, om terug te glijden in een diepe slaap.
Maar toen kwam een grote kracht door en een communicatie begon.
Ik sprong op, liep naar het bureau en kreeg een bewogen bericht:

“Beste broeders en zusters, Wij zijn jullie familieleden van Binnen-Aarde.
Diep in ons hart zijn we verbonden met jullie, kun je voelen hoeveel we je missen?

Je ziet ons versierd in feestelijke kleding, schitterend voor de grote viering van onze reünie.

Laat je drijven door je emoties, de kracht van de waarheid die je leidt, en wees diep met ons verbonden door de band van liefde.
Als het portal is geopend voor alle eeuwigheid, staan wij voor jullie klaar met tranen van vreugde.

Het begroet jullie, het volk dat jullie zijn. Het zaad dat je hebt gekoesterd is nu gerijpt en tot bloei gekomen.”

Terwijl ik dit schrijf, richt ik mijn ogen blik op de klok. Het is 00:02! Ik zie dit bericht als het begin van een nieuwe dag, het begin van een nieuw tijdperk …

Reacties• Dit bericht was zeer krachtig, alsof een grote groep mensen de boodschap gelijktijdig had gesproken.
Toch was het vol van helderheid en zuiverheid, gekenmerkt door diepe emotie.
• Later in de nacht had ik een heerlijke lucide droom. Daarin zong ik samen met vele andere mensen een prachtig, en zelden gebruikt lied, een lied dat ik nog nooit had gehoord, en ik werd overmand door een groot gevoel van liefde.

De titel van het liedje was “Samen”.

Op Januari 31, 2015Kort na drie uur in de ochtend werd ik wakker. Al dagenlang heb ik een enorme energie die door me heen stroomt bij elke ademhaling die ik neem. Op dit moment voelde ik het nog krachtiger en intenser. Elke cel in mijn lichaam was gevuld met een sterke kracht, het leek me letterlijk weg te nemen.

Mijn Innerlijke Tempel wacht op mij!
Ik sta op het plein aan de voorkant van de tempel, die schitterde in een helder, gouden licht.
“Tempel van de Zon” komt in mij op, terwijl ik de trap opging naar het portaal en de symbolen – zoals oude Egyptische hiërogliefen – bekeek die elke trede van de trap sierde. Een gedachte kwam plotseling op met het woord “Sirius!” als om hun (hiërogliefen) afkomst verklaren.

Ik betreed mijn innerlijke ruimte en ik ben in de ban van een onaardse, gouden gloed, zoals ik nog nooit eerder heb gezien. Vooruit, bij het altaar, was het immense, prachtige witte licht van IK BEN.

IK BEN: “Mijn zoon, ben je klaar?”

Alfred: “Ja, ik ben er klaar voor.”

IK BEN: “Nu, luister”
Gegrepen en geraakt door het sublieme licht van IK BEN, krijg ik het volgende bericht, een boodschap voor de mensheid:

IK BEN: “Mijn kinderen, de wereld wordt nu losgeslagen!
Het is niet mijn toorn die ik je stuur.

Het is mijn liefde, mijn kinderen, die ik je stuur.
Vertrouw op de tekenen in je, in je hart, als de orkaan van liefde over je heen stroomt.

Houd vast aan je geloof in mij, je vader, je moeder.
Niets zal ooit nog hetzelfde zijn.
Het licht van de liefde zal alles overtreffen – voor nu, voor eeuwig en altijd.
Voed je hart, je heiligdom.

Het draagt ​​u weg naar een nieuw tijdperk van eeuwige vrede.
Ik zeg u, de tijd is nabij!
In de eeuwigheid
Amen. “

Diep geraakt door dit bericht vraag ik:

Alfred: “Vader-Moeder is deze boodschap voor het Gouden Boek?”

IK BEN: “De pagina zal worden” De Nacht van de Verandering “

Dus Pagina 25. Diep geraakt, glijdt mijn blik naar buiten in de avondhemel, tot oneindig, het vult mij met een groot verlangen …

Op 1 februari 2015Het was een onrustige nacht. Ik werd meerdere malen wakker en viel weer in een diepe slaap. De laatste paar dagen en nachten kan zijn tol hebben genomen op mij.
Vroeg in de ochtend heb ik eindelijk genoeg energie verzameld en keek nu uit naar het bezoeken van mijn hartsruimte. Ik wist dat er een nieuw bericht voor het Gouden Boek zou wachten!

Als de dag ervoor, werd ik ondergedompeld in de glinsterende gouden binnenkant van mijn tempel, en zag het intense witte licht van IK BEN van waaruit een oneindige diepe vrede straalde.

Ik begroette het licht. Ik was erg blij om het weer zien.

IK BEN: “Dit is een nieuw hoofdstuk, “De overgang”. “

Alfred: “Is het hoofdstuk 3?”

IK BEN: “Ja, dat is het. Schrijf en verkondig: “

HOOFDSTUK 3, “De Overgang”

Pagina 26, “Ochtendschemering”

IK BEN: “Het morgenrood van een nieuwe dag breekt aan in de nacht, de kracht van de liefde straalt met grote pracht.
Blijf alert voor het moment dat alles verandert, je binnendraagt in een nieuw tijdperk.

De klok zal slaan met een krachtige gong, diep in de aarde zal het schudden.
Het is de aankondiging van een nieuw tijdperk!

Hef je ogen op naar de hemel van de almacht; het is je huis, dat je snel weer zult zien.
Zo zal het zijn.

Amen. “

Op 2 februari 2015De intense trillingen in mijn lichaam maakten me vanochtend vroeg wakker, na een droomloze nacht. Met elke dag lijken de trillingen steeds sterker en het activeert elke cel in mijn lichaam.
Na een korte voorbereiding ging ik mijn Innerlijke Tempel binnen, in de wetenschap dat er een nieuw bericht voor het Gouden Boek op mij wachtte. Pagina 27

IK BEN: “Mijn zoon, voel je je hart, voel je hoe het slaat. Hoor je de geluiden die je omgeven?”

Alfred: “Ja, ik hoor …”

I AM: “Het is mijn liefde die je omringt. Luister en schrijf: “

Het woord “Orkaan” komt in mijn gedachten en beschrijft de volgende boodschap van IK BEN:

IK BEN: “Het gebrul van de liefde zal je nu vasthouden.
Blijf in vrede en in diep geloof.


Het is de nacht, die maakt je bang. Maar zie, de dag toont zijn gezicht al.
De periode van duisternis zal niet lang meer duren, mijn kinderen.
Heb vertrouwen en voel de liefde, waarmee ik je omring. Want die geeft je kracht die je nodig hebt voor de volgende stap, de stap waar je zo naar verlangd.

Voel de golven die je omhullen, laat het stromen om je heen, verweer je niet.
Laat het gebeuren, want het is mijn wil.
Mijn wil, die nu geschiedde.
Bescherm je ogen en voel de liefde in je hart.
De tijd is gekomen. Nu.

Ik wacht op je, mijn kinderen.
In de eeuwigheid

Amen. “

Bij het schrijven van de laatste zin stroomt een onbeschrijfelijk golf diepe liefde voor IK BEN door me heen. De letters van de boodschap vervagen en lossen op onder mijn tranen van geluk …

Op 3 februari 2015Ik word fris wakker, de zware vermoeidheid van gisteren is opgelost.
Een innerlijke stem vertelt me dat er een nieuw bericht voor het Gouden Boek op me wacht. Pagina 28

Ik kijk naar de grote afbeelding van de Flower of Life, die de ingang siert van mijn Innerlijke Tempel en kijk rond; het is zo rustig, zo stil.
Het heldere, niet verblindende, zachte licht van IK BEN verwelkomt me. Ik voel een glimlach.

IK BEN: “Ik ben blij dat je mijn woorden opvolgt. Een nieuwe pagina wordt toegevoegd,pagina 28 – “Het Geluid”. Schrijf het op: “

IK BEN: “Hoor in de nacht het gefluit van de wind en het geluid dat je omringt. Het is je hartdat je naar huis roept.

Voel de golf die je draagt als de roep van de uil klinkt.

Niets zal je belemmeren en niets zal je bang maken, want Ik ben met je, ik, je vader, je moeder.

Ik zal je dragen in mijn armen, door alle verdeeldheid heen.
Luister nu naar wat je binnenin hoort. Het is de roep van de liefde die je naar huis brengt.
in de eeuwigheid

Amen. “

Op 4 februari 2015Ik voel me nog steeds overweldigd door de lucide droom die me een andere dimensie, vol kleuren, prachtige ontmoetingen en ongelooflijke schoonheid toonde.
Het is midden in de nacht, maar ik ben nog steeds energiek, als nooit tevoren.
Geïrriteerd probeer ik mijn lichaam te voelen, mijn armen, mijn benen, maar ze voelen ongewoon anders.

Mijn lichaam lijkt te gloeien van binnenuit, alsof gesmolten metaal door elke ader stroomt.
Ik geniet van het in deze staat zijn, want ik ging door zo’n grote, gezellige en zachte energie, dat heb ik nooit eerder ervaren.

Terwijl ik mij aan dit heerlijke gevoel overgeef, me mee laat drijven, krijg ik een bericht van IK BEN.

Het is een nieuw bericht voor het Gouden Boek en het is gericht aan alle mensen. Het is getiteld, “DE NACHT“. Pagina 29

IK BEN: “De nacht die je beangstigt zal verdwijnen, omdat er een nieuwe dag aanbreekt. Het is een tijd van verandering waar je zo naar verlangde.

Begeleidt en behoedt door de vleugels die ik je geef, bereiken jullie een nieuwe oever, de liefde gelijk.

Wees niet bang mijn kinderen, dit is belangrijk, want angst is de steen die je weg blokkeert. Wees niet bang, want niets kan je pijn doen, jullie zijn mijn kinderen.

Aanschouw de horizon lijn. Het is uw gouden toekomst, en laat u zien waar uw pad zal leiden.

Heb elkaar lief, en houd elkaar bij de hand, want je zult al snel zijn waar vrede voor altijd heerst.

Amen. ”

Opmerking:De titel van dit bericht werd benadrukt door IK BEN, en om die reden is de titel in hoofdletters geschreven.
Ik heb het gevoel dat dit een speciale avond is.

Op 5 februari 2015Telkens weer word ik wakker, om een paar seconden later terug in een diepe slaap te zinken. In die korte momenten van wakker zijn, wordt het beeld van een gouden anker voortdurend herhaald.
Diep van binnen weet ik dat het de titel is van het volgende bericht.
Om 2:00 uur in de ochtend is het tijd. Van IK BEN, ontvang ik een nieuw bericht voor het Gouden Boek,Pagina 30. Het heet “Het Gouden Anker” en is gericht aan alle mensen:

IK BEN: “Voel het kleine licht in je, dat groter wordt. Laat je niet in met dingen die je kwellen, want ze zullen oplossen in de winden van verandering
Ik zal je nooit verlaten, want ik ben in je, diep van binnen, waar je hart is, is het centrum van je kracht.

Schroom niet als ik je bel, want het is de roep van thuis.
Mijn kinderen, luister naar de roep van de liefde die IK BEN.
Het is dichtbij!
De terugkeer

In Eeuwigheid

Amen. “

NotitieDe titel van dit bericht was ongewoon voor mij. Ten eerste, ik zie geen enkele verwijzing in de boodschap van IK BEN, noch heb ik de context begrepen.
Ik deed onderzoek op het internet en al snel vind ik de volgende verklaring over de symboliek van het anker. Het is een christelijk symbool:
Anker

“Het anker is een symbool van hoop, optimisme en redding. In de haven legt het anker het schip vast, op volle zee biedt het veiligheid tijdens stormen. Net als een anker geeft Gods liefde ons steun. Zelfs als we sterven blijven wij met God verbonden. Hij heeft een plaats in de hemel voor ons bereid. (zie Hebreeën 6,18ff.)

Op 6 februari 2015Gedurende de nacht drong de titel van de volgende pagina van het Gouden Boek door in mijn dromen en gedachten. In de vroege ochtend kreeg ik een nieuw bericht, Pagina 31, “De Oproep“, van IK BEN.

Het is zeer symbolisch en ik voel dat het heeft een grote urgentie heeft:

IK BEN: Als de oproep klinkt, zoek het licht in je. Hoor mijn woorden, want zij zijn de wegdie u meeneemt naar het licht.

Luister naar de wind die woedt in de nacht want hij kondigt de nieuwe dag aan.

Wacht niet tot het donker wordt, zoek NU naar het licht dat in je schijnt.

Mijn wil geschiede,
voor het Lam de dag ziet.

Ik ben met u, en zal u leiden naar de weg die iets nieuws brengt. Luister naar je hart, want het is de waarheid, de waarheid die in het donker lag.

Zo zal het zijn.

Amen. “

Op 7 februari 2015Bij het ontwaken hoor ik duidelijk een woord, een zin, die ik interpreteer te betekenen, “Het Klokgelui”.

Ik vermoed dat er een nieuw bericht voor het Gouden Boek me staat te wachten onderzoek het.

Alfred: “Vader – Moeder, is dit de nieuwe boodschap, ” Het Klokgelui “? ” Pagina 32

IK BEN: “Ja. Schrijf nu op: “

Ik kreeg van IK BEN een van de meest diepgaande berichten:

IK BEN: “Als de bel klinkt en de aarde beeft, dan is de tijd gekomen.
Beschut je ogen op dat moment, zodat ze je niet zullen verblinden. In diepe nederigheid blijft het tot deze tijd.

Respecteer je naaste omdat hij van je houdt, zoals ik hou van jou. Er is geen haat, geenafgunst, wees helder in je gedachten.
Mijn liefde voor jullie zal jullie begeleiden, tot het moment waar je naar verlangt.

Het is het moment van de verheffing, die nu nadert.
Wees wakker en bid.
Het kan je hart verlichten.
Wij zullen u snel zien
in de eeuwigheid

Amen. “

Op 8 februari 2015Vanmorgen kreeg ik de volgende boodschap van IK BEN voor het Gouden Boek. Pagina 33

IK BEN:
“We luisteren naar elkaar en we lachen; is dat niet wat ons hartje begeert?

Dit is het wat je je nu bewust bent. Geniet van elkaar in de laatste dagen voor de wereld verandert.

Wees vol vertrouwen, als ik je roep, mee in de nieuwe gouden tijd.

Heb geen angst als de donder rolt en de aarde beeft. Ik ben bij jullie, hou jullie handen vast en begeleid je in deze nieuwe wereld.

De klok tikt weg, onverbiddelijk.

Wees voorbereid voor het moment.

Je hart zal je leiden

in de eeuwigheid

Amen. “

Alfred: “Is de titel van de nieuwe pagina die ik heb gehoord, “De duisternis“? “

IK BEN bevestigde en antwoordde:

IK BEN: “De duisternis zal u omarmen, spoedig … “

Op 9 februari 2015Alsof iemand me aanraakte zachtjes in mijn diepe slaap, werd ik wakker.
Ik glimlach omdat ik weet dat een bericht op me wacht. Ik ben klaar!
De titel van de nieuwe pagina 34 “De Grote Stilte” vulde mijn gedachten en IK BEN begint te spreken:

IK BEN: Als de grote stilte is aangebroken, dan is het moment gekomen waarin je in de nieuwe wereld treedt.

Laat je op dat moment vallen in mijn armen, ik zal je steunen. Ik zal je begeleiden en je dewonderen tonen die je te wachten staan.
Wees standvastig en hef je ogen, totdat het licht schijnt in je gezicht.

Het gevoel …
Je zult vol vreugde, liefde en dankbaarheid zijn.

Nooit eindigend zal de stroom van de liefde zijn, die zich over je giet.

Dus, vasthouden dit moment van stilte, het omringt je.

Niets zal zijn zoals het eens was, als ik jullie ontvang in je nieuwe paradijs.

Voor altijd en eeuwig

Amen. “

Op 10 februari 2015In een onrustige nacht waarin ik – gepaard gaan met sterke trillingen van mijn lichaam – steeds wakker werd, kreeg ik vroeg in de ochtend een nieuw bericht voor het Gouden Boek. Pagina 35, “De Grote Wissel

De boodschap van IK BEN is weer aan alle mensen gericht:

IK BEN: Het licht neemt toe, de onrust groeit.

Mijn kinderen,
heb de moed om de veranderingen in het gezicht te bekijken.

Het lijkt alsof de dingen uit de hand lopen, is het niet?

Luister naar je hart, wanneer de waarheid zich laat zien en wees vol van hoop.

“Geen steen blijft op de andere” zou je zeggen, als de razende storm van waarheid haar macht ontvouwt. Luister naar je hart!

Ziet, het zal niet veel langer duren voordat ik je in mijn armen sluit.

Mijn armen van de liefde die je beschermen en kracht geven.

De kracht voor de grote verandering, de verandering in het licht.

in eeuwigheid

Amen. “

Op 11 febr. 2015

In al die voorbije weken was dit een van de meest intense nachten voor me. Telkens weer werd ik wakker en voelde mijn lichaam sterk resoneren. Ik beleefde korte, uit mijn lichaam belevenissen, terwijl ik intens de binnenkomende energie door het lichaam heen bracht.

De volgende boodschap voor het Gouden Boek werd ten slotte geïntroduceerd door een vervolg van korte, lucide dromen, in de vroege morgen:

Ik stond in een kleine, gezellige woonkamer en greep een boek dat op de tafel lag. Ik opende het op de eerste pagina en las hardop: Hoofdstuk 1, De Vijfde Ring”.

Terwijl ik langzaam heen en weer liep dacht ik hier over na, over die nieuwe zin. Het leek me vreemd dat de titel “De Vijfde Ring” verbonden was aan een “Hoofdstuk 1”. In de droom vroeg ik me dat af omdat we feitelijk aan Hoofdstuk 3 toe waren in het Gouden Boek.

Op een of andere manier had dit geen zin voor me.

Plotseling ging de deur naar de woonkamer open. Een oudere man kwam binnen en ging op de sofa zitten, om duidelijk naar me te luisteren, terwijl ik constant mompelde in mezelf over die zin.

HOOFDSTUK 3, De Overgang

Op dat moment werd ik plotseling wakker en wist ik dat IK BEN me nu de volgende boodschap zou vertellen voor het Gouden Boek.

Alfred: “De Vijfde Ring” is de titel van de nieuwe passage?”

IK BEN: “Ja, dat moet pagina 36 zijn. Schrijf dit op:”

IK BEN: “Bid dat ik je in je open hart kan raken.

Mijn kracht wordt je getoond om het pad te plaveien voor de deur naar het licht.

Het is een lange tijd dat jullie in de duistere diepten gewoond hebben van de wereld, vol lijden en gevaren. Maar, zie, je hebt het licht gezien, dat jullie nu naar huis leidt.

Bewaak je hart vanaf nu, het wordt geëerd en versterkt. Een stroom liefde laat je naar de grote ingang toe glijden die nu open is.

Jullie zullen spoedig andere werelden zien, vol schoonheid en schitterendheid; dat is wat op jullie wacht.

Deze ring van liefde, die eeuwig is, heeft nu het eind van een era bereikt.

Voor eeuwig en altijd.

Amen.”

Opmerking

Vandaag werd een zeer symbolische boodschap gegeven.

Nadat ik de boodschap had opgeschreven, probeerde ik de diepere betekenis te begrijpen.

Plotseling kreeg ik een idee. Ik volgde die impuls en zocht naar synoniemen van “ring”. En inderdaad, ik vond de oplossing! Een synoniem voor “ring” is het woord “cyclus”!

Je kunt nu in de boodschap het woord “ring” vervangen door het woord “cyclus” en je zult het eind van een rode draad zien die je alleen maar hoeft op te pikken om naar de eerste verborgen betekenis van de boodschap te gaan!

In de passages van het Gouden Boek, ontvouwt zich stap voor stap een groot en inderdaad verbijsterend plaatje!

Op 12 februari 2015Na het wakker worden vanochtend, ontving ik een ander bericht van IK BEN. Het is pagina 37 van het Gouden Boek en het is getiteld “Het Wonder “.
Nogmaals, is de boodschap gericht aan alle mensen:

IK BEN: Kijk naar de hemel, ik zal u daar ontmoeten.
Besteed aandacht aan de komende tekenen. Zij kunnen u overweldigen, maar wees niet bang.
Mijn kracht is mijn liefde; vertrouw het, wanneer het u bereikt.
De nacht zal donker zijn, maar het zal overgaan. Adem in deze tijd diep in, zodat je in rust blijft.
Neem je naasten aan de hand, alsof ze je kinderen zijn. Geef ze troost en vertrouwen op dit moment, dat heel anders is dan wat ze hebben gekend.
Houd vast aan je geloof in mij, wanneer de wind van verandering je vindt.
Het wonder staat voor de deur. Laat het gebeuren aan u allen.
Het is zo dichtbij
in de eeuwigheid
Amen. “

Opmerking:

De zinsnede “Neem je naasten aan je hand alsof ze je kinderen zijn” heb ik zoals alle andere zinnenneergeschreven zoals ik ze heb ontvangen.
“De naaste” verwijst naar veel mensen, niet alleen één persoon.

Op 13 februari 2015Wanneer is het moment bereikt als een droom overeenkomt met de kwaliteit van onze dagelijkse realiteit?
Ik word wakker uit een droom zo levendig en realistisch, dat het moeilijk is voor mij om de herinnering aan deze lucide ervaring af te schudden. In een prachtige finale, zingt de hoofdpersoon van de musical “Shirley Bassey”, die een paar meter ​​voor mij staat, met luide stem het laatste vers, vergezeld van een dynamisch crescendo van het orkest. Met de laatste noot, de hoogte van het bewegende stuk, word ik plotseling wakker en ben volledig op de hoogte. Het volgende bericht van het Gouden Boek wacht op mij! Ik vind de titel van het nieuwe hoofdstuk, Pagina 38 – Het is “De Regenboog” en IK BEN begint:

IK BEN: “Regen besproeit de aarde, het licht doorstraalt je lichaam.
Zo toont zich de verandering voor alle mensen van de wereld.

Is dat niet wonderbaarlijk? Je zal schitteren als een diamant tegen het zwart fluweel van de hemel.
Niets kan je grootheid verhinderen, want jullie zijn allemaal mijn kinderen.

Heb moed voor de volgende stap als de deur zich voor je opent. Hou van jezelf op dit moment, want jullie hebben iets geweldigs volbracht, iets dat eeuwig voortduurt.

Ik draag jullie met mijn liefde eruit, een nieuwe wereld binnen die vol is van wonderen.
Verheug je, want de tijd is gekomen.

In waarheid
Zo zal het zijn

Amen. “

Aanvulling:

De hele dag dacht ik na over de samenhang van mijn droom over “Shirley Bassey” met de boodschap “De Regenboog” die ik heb ontvangen van IK BEN.
Tijdens de lunch, terwijl ik op het internet zoek, voelde ik plotseling de drang om te zoeken naar de woorden “Shirley Bassey” en “Rainbow” en zocht daarnaar.
Hoewel ik al een goed idee had, was ik nog steeds overweldigd door het resultaat van de zoektocht.

In de late jaren ’70 had Shirley Bassey een hit met een lied met de titel van “Over the Rainbow”!
Als je geïnteresseerd bent, zou ik je willen aanraden de tekst van het lied te lezen.
Misschien zult je begrijpen waarom ik, achteraf gezien, overweldigd ben door dit bericht …

Op 15 februari 2015

vannacht kreeg ik een nieuwe boodschap van IK BEN voor het Gouden Boek, Pagina 39. De titel is: “De Storm”.

IK BEN: We gaan naar een nieuwe era, mijn kinderen.

Jullie hebben nu het toppunt bereikt, als in een roetsjbaan, die je een fantastische uitkijk geeft.

Om je bestemming te bereiken, zul je opnieuw snelheid krijgen, gil van genot, van plezier, houd je aan je buur vast en houd je adem in.

Ziedaar, met grote snelheid, die aan zijn eind komt, is dit een opwindende tijd.

Je bent aan je doel… bijna

Geniet van de laatste meters, laat je voorgevoel vrij lopen.

Het is allemaal al geregeld.

Heb vertrouwen in mij, die zoveel van jullie houd

In eeuwigheid

Amen.”

Op 16 februari 2015

Terwijl ik vanmorgen ontwaakte om 01:00 uur, drong er een nieuw concept in mijn gedachten: “De Donder”, Pagina 40. Ik voel dat een nieuwe boodschap van IK BEN op me wachtte en dus stelde ik die zeker:

Alfred: “Vader-Moeder, is “De Donder” de titel van de nieuwe boodschap?”

IK BEN: „Ja dat is zo. Voel je de opkomende energie?”

Alfred: “Ja, ik voel dit duidelijk.”

IK BEN: „Dit is de voorbereiding voor het grote moment. Mijn kinderen, heb geen angst.”

IK BEN gaat met een diep bewogen boodschap verder:

IK BEN:

“Wat voorspeld werd in veel oude geschriften, is gekomen.

Er was voorspeld dat mensen een nieuw pad zouden nemen, het pad van liefde, vreugde en harmonie.

Dat werd steeds gezegd, om de mensheid te wekken, om hen een kans te geven om het licht te voelen dat in hun hart gloeit.

En zie, er zijn prachtige ervaringen die je als ziel kreeg, als deel van mij.

Jullie licht schijnt als diamanten rond de hals van een prachtige vrouw.

Jullie zijn nu een bruid die langs het gangpad loopt, klaar voor het huwelijk.

Het is een groot feest, een huwelijk dat zijn gelijke niet heeft.

Versier je voor dit moment, met de liefde die je in je hart draagt.

De bruidegom wacht op je.

In eeuwigheid

Amen.”

Op 17 februari 2015

Na een rustige nacht met diepe slaap kreeg ik weer een boodschap van IK BEN, nadat ik in de ochtend ontwaakte. Deze is getiteld: “Het Maanlicht”, Pagina 41:

IK BEN: “Ik houd van jullie, mijn kinderen.

Kijk naar me op. Zoals een licht in het duistere firmament, wordt jullie weg, terug naar mij, verlicht.

Het is lang geleden sedert ik jullie gezonden heb om licht in de wereld te brengen, die jullie Aarde noemen.

Er is veel lijden geweest. Er zijn veel tranen vergoten van verdriet, omdat jullie je oorsprong niet wisten.

Het eind van die era is nu gekomen.

Kijk naar voren naar de volgende grote stap voor de mensheid, die ik intens liefheb.

Jullie zijn ALLEN mijn kinderen, jullie staan voor je vader, je moeder.

Daarom houden jullie elkaars handen vast, kijk je in elkanders ogen en herkennen de liefde die diep in je zit.

Het is MIJN Liefde die jullie zien.

In eeuwigheid

Amen.”

Op 18 februari 2015

Ik kreeg in de nacht een nieuwe boodschap van IK BEN, en die heet: “Ruwe Diamant”, Pagina 42

IK BEN: “Er is een lange tijd voorbij gegaan en nu komt het gloren van de morgen; de dagenraad van een nieuwe era van vrede en blijdschap.

Jullie zijn degenen die deze tijd, waarin je nu binnen gaat, mogelijk hebben gemaakt.

De stralen van de zon zullen verdwijnen om plaats te maken voor de stralen van deze nieuwe ruimte en tijd. Scherm je ogen even af, als die schittering van de Gouden Periode je denken bereikt.

Aarzel niet om een kleine stap te maken die je een nieuwe wereld laat zien.

Ik zal voor altijd met jullie zijn; deel de kracht van de liefde die je altijd in je hebt gevoeld.

Jullie fonkelen als een regen van gouden stof, in de straalbreking van het licht van de eeuwige zon.

Het is een ruwe diamant die nu wordt gepolijst en al zijn pracht zal in dit Universum schijnen.

Een Universum dat voor jullie schoonheid zal buigen.

Dus wacht niet met het delen van jullie licht, want het moment van de onthulling van jullie schoonheid zal spoedig daar zijn.

Zo zij het.

In vrede,

voor altijd.

Amen ”

Op 19 februari 2015

Kort na middernacht werd ik wakker en verzamelde mijn gedachten. Ik hoorde de stem van IK BEN.

Pagina 43

“IK BEN: Het is tijd voor een nieuwe boodschap.

Alfred: Vader-Moeder, wat is de titel van deze boodschap?

IK BEN: ‘De klok slaat 12’. Adem diep en kalm en schrijf de volgende woorden op:

IK BEN: Mijn kinderen, de tijd komt waarop de handen/wijzers van de klok hun bestemming krijgen.

Er is een gebulder, een storm die jullie uit je slaap rukt. Die is bedoeld om je aandacht te trekken naar wat er komt; de scheur in de tijd maakt dat de tijd stilstaat.

Wees niet bang het zal spoedig over zijn en zal dan achter je staan, om je te sterken. Heb vertrouwen in mij, in mijn almacht, die jullie naar de drempel optilt van een nieuwe era.

Wees moedig in wat je doet.

Vertrouw op je innerlijke leiding op dit grote moment dat nooit eerder heeft plaats gehad.

Ik kijk uit naar jullie en alle gastheren van het engelenrijk, zich verblijdend.

De tijd is dichtbij als het wonder voor jullie waar gaat worden.

In vrede, en voor altijd

IK ben het

Amen”

Peinzend kijk ik naar buiten in het duister en tuur naar boven in de hemel.

Een diepe innerlijke vrede omvat mij…

Op 20 februari 2015

Ik ben nog gebiologeerd door de boodschap van de IK BEN die ik net heb ontvangen. De boodschap voor depagina 44 van Het Gouden Boek heet “De Maan Valt om”.

Ik BEN: “Mijn kinderen, “De Maan Valt om” betekent dat de dag van waarheid eraan komt.

In vele eonen van tijd werden jullie ervan overtuigd dat de wieg van jullie oorsprong hier op Aarde was.

Wees niet verrast en luister als de winden van waarheid jullie oren bereiken.

Diep in jullie hart weten en begrijpen jullie dat jullie, die mijn kinderen zijn, kinderen van het Universum zijn.

Laat de waarheid in jullie stromen en geniet van het weten van wie jullie echt zijn.

Er zal veel vreugde en wonder zijn, als de deken van duisternis en onwetendheid wordt verwijderd.

Dus dit is wat verwacht wordt op het volgende moment, en dat zal Waarheid voortbrengen.

In eeuwigheid

Amen.”

Op 21 februari 2015

kreeg ik in de middag de volgende, zeer intense boodschap van IK BEN. Deze heet “De Laatste Keer”,Pagina 45

IK BEN: “Het is nu de laatste keer dat ik jullie voorbereid voor de nieuwe epoch/tijd die je aan de horizon ziet.

Heb vertrouwen als de storm over je losbarst. Het is een reinigende (storm), die belangrijk is.

Deze periode zal jullie dag niet veel langer ontwrichten. Heb vertrouwen in mij, ik zal jullie beschermen.

Het lot zal nu jullie overgang verzorgen en nieuw leven bloesemt/ontpopt zich/ in de

eeuwigheid van liefde die IK BEN.

Zo zij het, mijn kinderen

Voor altijd, voor altijd

Amen.”

Deze boodschap resoneerde diep in me en raakte me in mijn hart …

Alfred: “Vader-Moeder, zegt u nu dat ik niet langer meer boodschappen krijg?”

IK BEN: “Je zult nieuwe boodschappen krijgen die naar een wereld voeren die zo anders is dan wat iedereen heeft ervaren. Een nieuw hoofdstuk is geschreven, dat ik spoedig aan je zal onthullen. Geef aandacht aan de wonderen die jullie opwachten.”

Op 21 februari 2015Proloog

Toen ik de laatste boodschap publiceerde van Hoofdstuk 3 was ik overtuigd dat er geen verdere geschenken waren van IK BEN voor het Gouden Boek.

Hoe meer was ik verrast door een e-mail die tegelijkertijd aankwam toen ik “De Laatste Tijd” publiceerde op de website van het Gouden Boek.

De e-mail werd door ‘Marah’ aan me gezonden. In de e-mail had Marah – die nog steeds overweldigd was door haar contact dat enige tijd ervoor was gebeurd – een boodschap had gekregen van IK BEN.

Haar was verteld : “Jou is nu de taak gegeven om een nieuw hoofdstuk te vullen van het Gouden Boek met boodschappen van IK BEN, maar ook van andere lichtwezens.

Diep in mijn hart voelde ik direct meer, ik wist dat haar verklaring juist was.

We kwamen overeen dat we de volgende dag ons telefoongesprek zouden coördineren voor deze verrassende verandering voor ons beiden.

Natuurlijk was ik heel nieuwsgierig om meer te ontdekken en ik vroeg IK BEN om me meer informatie te geven over dit prachtige nieuws.

IK BEN bevestigde dat ‘Marah’ nu zou zorgen voor het volgende hoofdstuk van het Gouden Boek en zei me de titel van dit nieuwe Hoofdstuk 4. Het is “Het Doel”

Marah en ik belden elkaar op zoals gezegd, de volgende dag en spraken over wat haar eerste hoofdstuk bevatte.

We voelden allebei een speciale energie in wat IK BEN begon door te zenden.

De stijl van de boodschap was veranderd. Het is nu duidelijk, direct en geeft ons groeiende dringendheid.

Als ik kijk naar de vorige boodschap “De Laatste Keer” na het telefoongesprek, stopten mijn ogen bij de eerste zin van de boodschap die door IK BEN werd gegeven: Dit is nu de laatste keer dat ik jullie zal voorbereiden voor de nieuwe epoch die jullie aan de horizon zien.”

Alleen is de betekenis van die zin nu echt duidelijk!

IK BEN heeft onze voorbereidingen voltooid!

Een nieuwe fase is begonnen!

Hier is de eerste boodschap van IK BEN van het nieuwe hoofdstuk, door ‘Marah’

ontvangen. De boodschap is gericht aan alle mensen

Pagina 46, “Vreugde”

HOOFDSTUK 4, “Het Doel”

IK BEN: “Wie in mij gelooft, in het licht van de universele Eenheid en aan degenen die nog leiding nodig hebben, daar wordt voor gezorgd.

IK BEN, heden en voor altijd de schepper van Alle-Wezens die jullie heden vertelt dat de duistere tijd werd bedwongen.

Vreugde zal de Aarde bereiken.

Het licht van de wereld bloeit meer en meer.

Er zal een tijd komen van materiële ontbering, maar alleen een korte tijd.

Wees in blijdschap en dien.”

Toevoeging

In de laatste paar weken realiseerde ik me dat de individuele boodschappen van het

Gouden Boek dieper gaan dan het bij het eerste zicht erop kan lijken.

Niet voor de tweede of derde lezing is het dat je verborgen details zult ontdekken en

richtingen naar vele bestemmingen.

Toen ik er naar vroeg werd me verteld dat het symbolisme van de boodschappen

daarvoor zijn ontworpen. (= by design)

Alhoewel de betekenis van de individuele boodschappen eerst niet kunnen worden

gerealiseerd, laten ze diepere betekenissen zien als ze gezien worden in de context van andere religieuze teksten en profetieën.

Ik begrijp nu waarom ik enkele jaren geleden, een van mijn eerste boodschappen kreeg en waarom ik die sedertdien nooit ben vergeten:

“De profetieën worden nu waar!”

De afzender was John …

Op 23 februari 2015

‘Marah’ ontving hedenmorgen weer een boodschap van IK BEN, Pagina 47, “Vergeving” die zeer dringend is.

IK Ben: “Ik, de schepper van Alle Wezens, wil alle zielen vergeven die mij hebben ontkend en genegeerd (of niet hebben willen kennen).

Ik ben het begin en het eind, er is geen andere weg (past me)

De Prins van Licht, mijn zoon Jezus, is al voor jullie door het vuur gegaan. Hij heeft jullie bevrijd van de Duistere Krachten, jullie hoeven dit alleen te erkennen. Dat is de manier waarop.

Ik, de schepper van Alle Wezens, zeg tegen jullie:

Ga in vrede in deze nieuwe era. Wees niet bang. Vergeef jezelf en iedereen die vermoedelijk lijden heeft toegebracht. De tijd is gekomen, de tijd van vergeving is nu.

Ik respecteer jullie en je vrije wil. Maar nu is de era voorbij, toen je in staat was om te doen wat je wilde doen zonder de gevolgen te voelen.

Dit betekent dat de tijd van “Laten we zien of…” “Ik denk…” voorbij is.

Van nu af aan zal je beseffen dat Liefde de enige manier is.

Maak gebruik van het komende tussenspel.

Ik houd van jullie.

IK BEN”

De toenemende duidelijkheid van de woorden die IK BEN naar “Marah” en mij stuurt is dat de “tijd” snel naderbij komt.

Op 24 februari 2015Vandaag, vroeg in de morgen ontving Marah een boodschap, Pagina 48, “Bevrijding” van Moeder Aarde voor het Gouden Boek.

Moeder Aarde: “Lieve mensen, Ik ben Moeder Aarde die van jullie houdt en jullie voedt.

Vrees de tijd niet terwijl ik mijzelf bevrijd van de stress van de voorbije millennia, dat is dichtbij, zeer dichtbij.

Die zal niet zo slecht zijn als werd beschreven in veel van jullie schrifturen en

boodschappen.

Deze boodschappen hebben heel veel gedaan om te verzekeren dat het Licht werd veilig gesteld. Maar er zijn nog steeds veel lasten/druk op en in mij.

Daarom vraag ik jullie allen om diep te graven in vergeving. Vraag ook vergeving voor jullie voorbije leven op deze aarde. Dat reinigt mijn spirit lichaam en ook het lichaam dat jullie de grond geeft onder je voeten.

Wees in vreugde, zelfs als het soms zeer moeilijk is.

Ga je hart in en vraag om de energie van Vreugde. Dat kan de eerste tijd misschien niet werken maar als de Engelen zich je bedoelingen realiseren, zullen ze jullie helpen.

Ik ben jullie moeder en ik houd van jullie.”

Aanvulling van Marah Het is nu even stil en uit de aarde komt een enorme bos bloemen naast twee lieve kleine wezens. Ik glimlach en tranen komen bij mij omhoog. Elke lezer kan een bloem uitzoeken en deze vol dankbaarheid aan hun hart drukken.

Dank u Moeder Aarde, dank u, dank u, dank u. Ik ben vol van vreugde en dankbaarheid.

Opmerking:

als je de bloemen niet kunt visualiseren; het maakt niet uit. Denk aan een bloem die je leuk vindt, pluk hem uit de bos en breng ze liefdevol voor u, in uw hart.

Op 25 februari 2015

Vanmorgen werd Marah een nieuwe boodschap gegeven voor het Gouden Boek, Pagina 49, “Tijd van de Uitdagingen“:

Faith:

“Ik ben Faith, ik ben verbonden aan Aartsengel Michaël en ik wil dit liefdevol tegen jullie vandaag zeggen:

De wereld om jullie heen zal worden ge- hervormd. Jullie zullen dit spoedig voelen. De tijd van uitdagingen zal ook niet voorbij zijn, die zal problemen van een ander soort krijgen.

Jullie kunnen leren dat Liefde en Blijdschap jullie pad zal verlichten en verhelderen.

Accepteer de problemen, doe dat liever dan er tegen te vechten.

Laten we allen in liefde gaan naar wat jullie last brengt.

Wij, de licht-aard van God, zijn aan deze kant, verbonden met Vreugde.

Maar jullie moeten ons roepen.

Zo zij het. Zo zij het. Zo zij het.

Amen.

In diepe liefde voor jullie

Faith.”

Op 25 februari 2015De boodschappen komen nu met kortere tussenpozen. Laat in de avond, kreeg Marah een volgende boodschap voor het ‘Gouden Boek’, Pagina 50

Sanat Kumara stuurde de laatste boodschap: “Verenigde Ascentie Met de Aarde” aan alle mensen:

Sanat Kumara: “Geliefde Wezens van Licht

Ja, ieder die dit leest, jullie zijn Wezens van Licht.

Ik ben Sanat Kumara en ik ben jullie vader.

Het licht breidt zich meer en meer uit op jullie planeet, tot groot genoegen van alle universums. Jullie zullen niet in staat zijn om dat nu te herkennen; alles is kolossaal veranderd.

Moeder Aarde zal nu meer zijn door de ongelooflijke hoeveelheid licht die van jullie uitstraalt. Grote hoeveelheden Licht Energie werden gemanifesteerd door jullie gebeden voor vergeving.

De Aarde kan nu verder worden gereinigd en opstijgen op de juiste tijd, wat betekent dat ze zal omhoog gaan met jullie naar een hogere vibratie.

Sommigen van jullie zijn hier zich al bewust van. Ik beheer de zaken van de Aarde.

Nu dat de sluier meer en meer omhoog gaat, zullen jullie beter in staat zijn om te erkennen wie jullie zijn.

We kijken er allen naar uit om jullie te zien.

In diepe verbinding

Sanat Kumara”

Op 26 februari 2015

In de avond, kreeg Marah een zeer krachtige boodschap van Kuthumi. Pagina 51

Het is getiteld “De komende dagen“:

Kuthumi: “Ik ben Kuthumi, en ik ben gekomen om u groeten van de lichtwezens van de kosmos te brengen.

De Heer onze God, vroeg me om aan Mara een boodschap door te geven die u allen aan gaat.


Heb in de komende tijd, de komende dagen, verhoogde opmerkzaamheid voor lage energieën zoals angst, twijfel, haat, vrees voor verandering.
Wanneer je in liefde bent, zal er altijd voor je worden gezorgd. Vraag de lichtkrachten om hulp. Op deze manier kunnen zij je leiden in de goede richting.

De tijd voor verandering is dichtbij, heel dichtbij. Het is ook afhankelijk van je gedachten, je emoties, en je woorden. In het begin was het er Woord, dat omvat ook gedachten en gevoelens.

Wees waakzaam in deze tijd, nu.

De spirituele wereld waakt over je, maar je moet een groot deel van de verantwoordelijkheid voor jezelf dragen. Ieder voor zich.

De Heer onze God is een grote God, die de poorten van de hemel wijd heeft geopend voor het licht van genade, vergeving en liefde voor alles wat is.

De liefde zij met u allen.

Kuthumi ”

Op 27 februari 2015De berichten komen met steeds kortere tussenpozen. In de vroege ochtend ontving Marah een nieuw berichtvoor het Gouden boek , Pagina 52, met de titel “God is met u.”.
Maria Magdalena richt zich in de boodschap aan alle mensen:

Maria Magdalena: “Ik ben Maria Magdalena en ik hou van jullie allemaal.

Ook al heb je nu het gevoel van angst of vrees voor de Verandering, je bent in het Licht.

Een geloof in een leven van vreugde en liefde is belangrijk. Focus je gedachten op een leven van gemak, en je zult zien hoe je leven er een van genot zal zijn.

God en de Engelenschare zijn altijd bij je.

Wees niet bang!

Groeten in het licht van de ALL-ONE.

In diepe liefde

Maria Magdalena ”

Op 28 februari 2015Marah had gisteren de laatste boodschap ontvangen en ze nam afscheid met diepe dankbaarheid dat zij berichten voor het Gouden Boek ontving en een hoofdstuk in het boek kon schrijven.
Het afscheid was een emotioneel moment voor mij.

Afgelopen nacht werd ik wakker en voelde de prachtige aanwezigheid van de IK BEN.

IK BEN: “Ben je er klaar voor?”
Ik voelde dat nu het moment van een nieuw hoofdstuk was aangebroken, dat een paar dagen geleden was aangekondigd.

Alfred: “Vader-Moeder, een nieuw hoofdstuk?”

Pagina 53, “Terugkeer in het Licht”

HOOFDSTUK 5, “DE TERUGKEER”

IK BEN: “schrijf: de TERUGKEER”.

De titel van het nieuwe hoofdstuk verscheen in indrukwekkende hoofdletters. Ik voelde het belang van dit nieuwe hoofdstuk …
Alfred: “In hoofdletters”

IK BEN: “Ja schrijf nu:.”

IK BEN: “De eindtijden zijn nu en een nieuw begin zal komen!

Mijn kinderen, het is tijd om te zitten en lachend terug te kijken.
Is het niet wonderbaarlijk, en geweldig, wat jullie hebben bereikt, beleefd, in de vele eeuwen van jullie leven hier op Moeder Aarde?
Een zachte rilling loopt door je heen, is het niet?
Het is gebeurd, de oogst is aanstaande!
Mijn kinderen, Ik, het Universum, en al het leven dat ik heb gemaakt, buigt nu voor je, voor wat je bent!
In een prachtig licht, gelijk aan de reflectie van een afgewerkte diamant, vul je de ruimte en tijd; alles wat ooit is gemaakt en zal worden gemaakt.
Het is je stralende gezicht dat pauzeert een moment.
Mijn kinderen, hoeveel ik van je hou, hoeveel ik van je hou, jij die uit mij voortgekomen bent.
De terugkeer is begonnen, het is de terugkeer naar mij, naar het Licht.
Zo zal het zijn; al mijn kinderen buigen voor jullie mensen, jullie die binnenkort in het Licht zijn.
Voor altijd en eeuwig

Amen. ”

Terwijl ik deze regels schrijf, stromen er tranen van geluk over mijn wangen …

Op 1 maart 2015 
Gisteravond kreeg ik een nieuw bericht voor het Gouden Boek, van IK BEN. Opnieuw draagt een boodschap voor het Gouden Boek, Pagina 54, de titel “De Nacht“. Dat benadrukt dat deze belangrijk zijn voor de tijd die direct voor ons ligt:

IK BEN: Mijn kinderen, de dag is nu ten einde, de nacht breekt aan.
Wees niet bang voor het moment van de duisternis die je omhult als een zware jas.
Het is een tijd waarvan de zwaarte je de adem beneemt; maar zie, de lijn aan de horizon kondigt de tijd aan van een prachtige ochtend.
Er is hoop en vertrouwen die jullie door de koude van deze nacht voert, die je vreugde brengt wanneer je denkt aan het aanbreken van de nieuwe dag.
Ik ben met jullie in deze tijd, draag jullie op het zaad van de Liefde in een nieuwe wereld, die jullie het geluk brengt waar jullie zo naar verlangen.
Vertrouw me, je vader, je moeder.
Nu, voor eeuwig en voor altijd
Ik hou van jullie

Amen. ”

Op 2 maart 2015

Ik open mijn ogen en voel de liefdevolle aanwezigheid van de IK BEN in het duister.

Ook al droomde ik niet, hoorde ik in mijn denken dit ene me rakende deel van het lied “To Believe” (“Om te geloven”) van Jackie Evancho;

“… en wij zien in elkaar, het Liefdevolle Beeld van Jou …”

Ik geef me zelf geheel aan dit prachtige moment van stilte en voel Vrede…

IK Ben: “Ben je klaar?”

De stem van IK BEN schijnt vriendelijk en liefdevol maar ook ernstig van toon.

Ik krijg een speciale en intense roerende boodschap die getiteld is: “Het Huwelijk”, Pagina 55

IK BEN: “Mijn Kinderen, de tijd is gekomen, je kleding past!

We kijken uit naar je grote stap, de stap naar het altaar van liefde, waar je nu naartoe loopt, als een versierde bruid!

Is het niet prachtig? Jullie hebben zo lang gewacht op de bruidegom, jullie hebben er naar verlangd om je Geliefde te ontmoeten.

Ga daarom met een moedige stap, vergezeld door de zoete liederen van de engelen legers die jullie naar je eeuwige leven voeren.

Jullie zijn majesteitelijk inderdaad, een edele bruidegom die het waard is vanwege Hem die die Zijn liefdevolle armen uitstrekt om te ontvangen.

Kijk in zijn ogen, merk zijn glimlach op, waaruit diepe liefde komt die vertelt van de uniciteit van het eeuwige leven.

Wees klaar als de huwelijksklokken klinken.

De tijd is gekomen!

In eeuwigheid

Amen.”

Ik leun achterover en zink in de diepe liefde die geboren wordt door de toon van: “To

Believe” Terwijl de kleine engel aan het eind van het koor omhoog komt om te zingen:

“En wij zien in elkaar het Liefdevolle Beeld van U, “ lopen er tranen van oneindig geluk over mijn wangen…

Jackie Evancho – “To Believe”: https://www.youtube.com/watch?v=foUrBztgzZA

Op 3 maart 2015

Om 3:00 uur in de morgen werd ik zachtjes gewekt door IK BEN met weer een boodschap voor het Gouden Boek. Dit is pagina 56 en is getiteld “De Roos”:

IK BEN: “Mijn Kinderen, is zij niet prachtig, deze Roos van Liefde die jullie zijn?

Mijn wens is dat jullie geluk vinden in een wereld die zich, van nu af aan met jullie verbindt.

Het is de geurigheid van liefde die deze wereld doordringt, diep in ieder mens, ieder Wezen dat ik schiep.

Mijn wil zal nu worden gedaan, door deze geur te dragen in deze periode die jullie ‘van Goud’ noemen.

Dit is het eind en het begin op hetzelfde moment, wat jullie nu plaatst in deze nieuwe wereld, als een zwaan in balans; die zijn vleugels uitstrekt omdat hij een nieuwe kust bereikt.

We zullen spoedig worden verenigd waar het Licht zijn begin heeft,

In eeuwigheid,

Amen.”

Op 4 maart 2015

Voordat ik ging slapen ontving ik onverwachts de term “Eekhoorn” (Squirrel) van mijn

Hoger Zelf en werd me de essentie gevraagd van dit prachtige dier.

Toen viel ik in slaap en had ik een heel levendige droom die ging over juist die vraag.

Door deze droom, werd ik nu wakker, en probeerde mijn gedachten te organiseren.

Ik voelde de liefdevolle IK BEN Aanwezigheid en ik wist dat er weer een boodschap voor Het Gouden Boek op me wachtte, Pagina 57, “Het Tijdstip“:

IK Ben: “Mijn kinderen, wanneer gebeurt het moment waarop je wacht?

Dat gebeurt als je er klaar voor bent!

Als je je hart hebt geopend, kan de kracht van Liefde je in al haar glorie vangen.

“Ben ik klaar?” Dit is nu de vraag die iedere entiteit, ieder kind dat behagen heeft in zijn vader, zijn moeder, kan beantwoorden.

Hij die van zijn buurman houdt, houdt van Mij.

Hij die van zichzelf houdt, houdt van Mij.

Hij die van de plant houdt die hij aanraakt, houdt van Mij.

Hij die een dier benadert met vreugde en respect en liefheeft vanuit zijn hart, houdt van Mij.

Het is de Liefde die je in je hebt, die nu het moment bepaalt.

De tijd is gekomen.

In eeuwigheid

Amen.”

Op 5 maart 2015

Na een rustige en droomloze slaapfase, werd ik wakker. Het is zo rustig en vredig.

Ik voel de aanwezigheid van IK BEN, die toegenegen, glimlachend scheen te zijn …

IK BEN: “Nu schrijf …”

Pagina 58, “De Spiegel”

Op dat moment gebeurde er iets ongewoons.

Terwijl IK BEN me instrueert om de boodschap op te schrijven, klinkt er een deel van het roerende lied “Geloven” door Jackie Evancho, dat ik enkele dagen geleden hoorde (Zie pagina 55, “Het Huwelijk).

IK BEN laat het prachtige versje zachtjes in me resoneren: “Geloven op een dag, Toen honger en oorlog zal verdwijnen gaan…” en dat raakte me zodat innige tranen, liefde en geluk kwamen…

IK BEN: “Mijn Kinderen, kijk naar jezelf in de spiegel.

Wat zien jullie?

“Dat is gemakkelijk,” zal je zeggen, “Ik ben het”

Zo is het, mijn kinderen. Als ik jullie zie, zie ik Mijzelf!

Een zee van lichten in het fluweel van de schepping, flonkerend als diamanten, zuiver als een diamant die geen gelijke heeft.

Wees trots, met een gevoel zoals van een liefdevolle vader, een liefdevolle moeder, terwijl haar groeiend kind bewonderd wordt.

Het is iets prachtigs dat je ziet, als je in de spiegel kijkt.

Jullie zijn Mij!

Jullie harten lichten op als je je dat realiseert.

Het is de gloed van liefde in de eeuwigheid

Amen.”

Op 6 maart 2015Na het wakker worden, zie ik dat het is 01:30 en ik ontvang een ontroerend bericht van IK BEN, Pagina 59, “Het moment van de Liefde“:

IK BEN: “Het is tijd.

Mijn kinderen, lachen en plezier hebben, want de tijd is nabij, die u zal doen opstaan.

“Hoe lang?”, Vraag je.

Het is je hart dat je leidt naar dit moment, een moment dat alles verandert.

Een wereld gaat te stijgen op de vleugels van de liefde in het eeuwige rijk van Geluk.

Wees klaar, het moment is zo dichtbij.

Een ieder van jullie zal het voelen, de onvergelijkbare Moment of Love.

Niets zoals het is nooit eerder gezien als je getooid als een bruid en staan voor mij.

in de eeuwigheid
Amen. ”
Er zijn tranen in mijn ogen terwijl ik dit bericht schrijf …

Op 7 maart 2015Gisteravond kreeg ik een nieuw bericht van IK BEN, die is gericht aan alle mensen. Het is Pagina 60, getiteld “Ontvangst in de Eeuwigheid“:

IK BEN: Mijn kinderen, de tijd is nu aangebroken waarin ik mijn armen open om jullile te ontvangen in de eeuwigheid.

Voor jullie is het slechts een moment in de tijd waarin je wacht om het eeuwige licht te zien;voor mij is het NU.

Het is de tijd waarin de Vader, de moeder en de kinderen worden herenigd in groot geluk,voor eeuwig en altijd.

In waarheid, het zal zo zijn.

Amen. ”

Op 8 maart 2015Tijdens de nacht kreeg ik een nieuw bericht van IK BEN voor het Gouden Boek. Het is gericht aan allemensen, Pagina 61 en is getiteld “De Verwachting“:

IK BEN: “We zijn er bijna, het doel waarnaar jullie zo verlangen.
Mijn kinderen, een aspect van jullie mensen, ongeduld, maakt het wachten ondraaglijk.
Dus laat me dit zeggen: Geloof me, ik, die je vader, je moeder ben.
Is het niet zo dat je vertrouwen hebt in je vader en je moeder, als je je geliefd voelt?
Mijn liefde voor jullie is grenzeloos; het kent geen mitsen en maren, scheidt jullie niet van mij, van de oneindige kracht van de liefde.
Dus kijk vooruit en zie de deur die zich voor u opent, voor de ontvangst van de bruid die vol verwachting voor de ceremonie van het huwelijk naar het altaar van de Liefde schrijdt.
Het is de verwachting van het grote moment dat jullie begeleidt, tijdens jullie laatste stappen, en ja, het is de verwachting van de Wereld van Liefde in jullie verschijning.
in de eeuwigheid
Amen. “

Op 9 maart 2015

Wat een nacht! Het scheen me dat een enorme toevloed aan energie constant stroomde, en die elke cel van mijn lichaam bereikte.

Pagina 62, “De Golven van de Liefde”

IK BEN: “Mijn kinderen, we hebben een punt bereikt: dat wordt genoemd: “Het Punt van Geen Terugkeer.”

Het is de golf van liefde waarop je nu reageert, met een kracht als nooit tevoren.

Blijf zitten in de zetel van jullie leven, vertrouw elk moment dat je nu kunt genieten.

Volg je hart, luister naar je innerlijke stem als je nu het tempo oppikt.

Houd elkaars handen vast, houdt de liefde hoog naar Alles Dat Is.

Deze rit is buitengewoon, ik beloof je dat.

Wees moedig, stoutmoedig en vol blijdschap, want je ziet voor je het lang verwachte doel.

Zo zij het.

Amen.” 

Op 10 maart 2015In de nacht van 10 maart, geeft IK BEN een boodschap vrij, Pagina 63, die heet: “Aankomst Van De Toekomst”, voor alle mensen:

IK BEN: “Mijn Kinderen, we bereikten een hoog/groot moment in de geschiedenis van de mensheid.

Nooit eerder heeft een mens beleefd waar allen nu getuige van zullen zijn: De ascentie van een gehele wereld!

Iets prachtigs, iets unieks, iets heiligs gebeurt nu, vergelijkbaar met niets in zijn uniekheid.

Kijk, er zijn schitterende momenten van geluk die nu over jullie heen stromen, om jullie weg te spoelen naar een andere dimensie die vreemd zal lijken maar toch fascinerend.

Wacht op dat moment, kom omhoog en kijk naar de hemel, deze zal jullie de aankomst laten zien.

De aankomst van jullie toekomst.

Zo zij het.

Amen.”

Op 11 maart 2015De hele nacht gaat de machtige stroom van energie verder omhoog. Telkens weer word ik gewekt door de sterke vibraties die iedere cel van mijn lichaam schijnt te vangen.

Om 4:00 uur in de ochtend krijg ik een nieuwe boodschap van IK BEN voor het Gouden Boek.

Deze is Pagina 64, getiteld: “De Drempel”:

IK Ben: “Mijn Kinderen, laten we op een nieuw avontuur gaan!

Iemand die zo denkt, krijgt grote vreugde.

Iemand die hier van houdt, zal het licht ontvangen.

Iemand die naar voren gaat, onverschrokken, zal victorie bereiken.

Wie geen geloof hecht, zal struikelen.

Wie angstig is, zal het duister zien.

Begrijp je dat?

Het is nu jullie keuze om deze stap te zetten, over de drempel heen, waarachter een Nieuwe Era ligt.

Jij bent het die de lucht in klimt, als de deur voor je open gaat.

Zo zij het

In alle eeuwigheid

Amen.”

Opmerking:

Nadruk op of betekenis van de boodschap van vandaag. Omdat de boodschap van vandaag door het IK BEN anders is dan alle vorige boodschappen, wil ik daarover uitweiden en een tijdje terug gaan.

Er zijn mensen die geen relatie met het “Gouden Boek” hebben, die geen interesse hebben voor de individuele boodschappen. Die passen niet, ongeveer niet, in hun persoonlijke kijk op de wereld.

Terwijl anderen de boodschappen wel lezen, maar niet zo bezorgd zijn, daar de informatie die erin staat voor hen irrelevant is of gewoon niet zo gezien wordt.

Aan de andere kant zijn er lezers die voor zichzelf een diepere betekenis herkennen van de boodschappen. Wier betekenis na het tweede of derde lezen wel zal plaats vinden.

Die mensen beginnen uit te zoeken, proberen correlaties met andere boodschappen en profetieën uit andere culturen en geloven te vinden maar ook voorspellingen uit antieke godsdienstige beschrijvingen om hun onderzoek in te doen.

Enige van die lezers identificeren tekenen die voor hen, stap voor stap – of voor hen op het eerste gezicht, verborgen lagen onthullen.

Het omgaan met het “Gouden Boek” om de boodschappen “te consumeren” die snel

binnenkomen, om te onderscheiden in de achtergrond, in de context, betekenis en door persoonlijk nadenken, wat kan hen overweldigen. En alles is goed, de manier waarop.

De boodschap van vandaag is anders!

Voor de eerste keer heeft IK BEN in een boodschap duidelijk en in geen onzekere termen, jullie aandacht getrokken naar een specifiek deel van de missIve! (Missive is een schrijven)

Waarom benadrukte God – als we de Christelijke naam willen gebruiken van IK BEN – deze passage?

Eerder gebruikte IK BEN het middel van de herhaling om bepaalde aspecten te ‘highlighten’ en om hun belang te benadrukken.

Vandaag wijst het direct naar het eerste deel van de boodschap!

Iedere lezer zal voelen of deze boodschap belangrijk voor hem/haar is …

Op 14 maart 2015

Na de laatste twee nachten van IK BEN die bij ons aandrong om intens de laatste

boodschappen van het Gouden Boek te zien, schiep IK BEN toen een nieuw, zeer sterke boodschap voor alle mensen.

Deze is Pagina 65, getiteld: “De Grote Sprong”.

IK BEN: “Mijn Kinderen, heb moed en neem nu een grote Sprong!

Kijk naar de hemel, die voor jullie misschien ongewoon schijnt.

Het is tijd.

Zorg voor je buur.

Houd zijn hand vast in medeleven als hij jouw ruimte zoekt.

Ondersteun hem als hij je sterkte zoekt.

Geef hem liefde als hij niet weet hoe verder te gaan.

Geef hem je licht als hij leiding nodig heeft.

Jullie tijd breekt nu aan, het is gedaan!

Let op de bel die de wereld zal schudden.

Blijf gefocust en wacht op het moment om te komen.

Zo zij het

Amen.”

Op 15 maart 2015..

In de nacht werd ik zachtjes gewekt. Ik voelde onmiddellijk de aanwezigheid van IK BEN en ik richt mijn hele aandacht om een nieuwe boodschap te ontvangen voor het Gouden Boek.

Ik voel iets van een “slot”, het is moeilijk te beschrijven.

De boodschap is Pagina 66, getiteld “De Top” (De Top)

IK BEN: “Mijn Kinderen, vat moed!

Wij hebben de top bereikt!

Kijk in de verte, omdat het licht nu schijnt!

Heb plezier op dit moment!

We houden van jullie en verwelkomen jullie nu.

Een geweldige tijd eindigt en een nieuwe era begint!

Het is de tijd die jullie je Gouden Periode noemen en waarin je nu

in de eeuwigheid zult zijn

Amen”.

Op 16 maart 2015

Vroeg in de morgen ontwaakte ik uit een diepe slaap en voelde onmiddellijk de krachtige en tegelijkertijd zachte aanwezigheid van IK BEN.

Gisteren vermoedde ik dat het hoofdstuk “DE TERUGKEER” zou eindigen.

IK BEN erkende met deze nieuwe boodschap, het openen van een nieuw hoofdstuk en gaf me te kennen dat dit maar een heel kort hoofdstuk zou worden.

HOOFDSTUK 6, “Het Huwelijk”

Het nieuwe hoofdstuk heet “Het Huwelijk” en de eerste boodschap van de IK BEN daarin heeft te maken met de “Terugkeer van de Bruidegom”, Pagina 67:

IK BEN: “Het doel is bereikt!

Mijn Kinderen, Eonen leefden jullie, duldden jullie, hadden jullie lief en verwachtten jullie dit moment: De Terugkeer van jullie Bruidegom.

Hij staat nu voor jullie!

Kijk in zijn ogen als hij naar je kijkt met een diep liefhebbende aard, zoals je dat nog nooit gekend hebt.

Jullie zijn klaar, je hart begint sneller te kloppen.

Is dit geen inspirerend moment dat de laatste stappen nu kan doen?

Gelukkig voor jullie, aarzel niet om je grote liefde onder ogen te komen.

Werkelijk, ik zeg tegen jullie: Het moment van het huwelijk is gekomen

Amen.”

Opmerking

Deze boodschap van IK BEN is een zeer specifieke, uitgebreide boodschap en voert me er toe om wat er meer woorden bij te voegen. In enkele dagen kortgeleden, werden de boodschappen intenser en gedetailleerder, ook al zal de informatie hier niet allemaal worden gepost. Vandaag na de ontvangst van de boodschap, werd ik geraakt en verrast door een deel van de boodschap, “De Terugkeer van je Bruidegom.” Daar ik niet hoor bij een van de wereld godsdiensten, hinderde die verklaring me eerst. Alhoewel ik “officieel” Katholiek was tot een jaar of 16 – ben ik niet – ik was confessioneel sedert die tijd – was die uitdrukking me vreemd.

Zoals altijd begon ik op het internet te zoeken en ik realiseerde me snel dat dit onderzoek al was “gedaan”.

De informatie die ik vond bij dat onderzoek, is belangrijk voor deze boodschap.

Wat meer was, voor mij, dit sterk verweven netwerk van informatie werkt als een complexe verwikkeling van draden door de vele verschillende en symbolische boodschappen die heden manifest voor me werken vanmorgen en nu meer en meer zijn volle betekenis onthult.

Welke betekenis heeft dan de “Terugkeer van de Bruidegom”?

Voor de geïnteresseerde lezer bied ik, voor de juiste onderzoekers, het antwoord:

 • The bride of Jesus

En ook

 • The parable of the 10 virgins
 • 10 virgins – Second Coming and the end of the world

Steeds weer word ik door lezers gevraagd: “Wat betekenen deze boodschappen?” en “Wanneer gebeurt “het” dan?”

Vandaag, sedert ik deze boodschap ontving, zal ik er op proberen te antwoorden:

 • Hebben deze boodschappen iets te maken met iets van de bijbelse ”Openbaring” en de thema’s van de “Apocalyps” ? – Ja!
 • Hebben deze boodschappen te maken met de bijbelse Evangeliën van Mattheus, Lucas en Daniël voor de eind tijden? – Ja!
 • Hebben ze iets te maken met de bijbelse “Verrukking”? – Ja!
 • Hebben ze te maken met de Inheemse Amerikaanse traditie en de “Terugkeer van de Witte Buffel Vrouw” en met de profetieën van de Lakota? – Ja!
 • Hebben de boodschappen te maken met de “Vijfde Eeuw (Periode) en de profetieën van de Hopi? – Ja!
 • Hebben de boodschappen iets te maken met de profetieën van “de Ascentie van de

Aarde” van de New Age beweging? – Ja!

 • Hebben deze boodschappen te maken met de profetieën van de “verschuiving in

bewustzijn en het begin van de Gouden Periode”- Ja!

 • En ten slotte: “Wanneer zullen deze dingen gebeuren?” Opnieuw, vanmorgen werd ik naar de speech van Jezus gevoerd over de Laatste Dagen – (Marcus hoofdstuk 13.32):

“Maar die dag en dat uur kent niemand, noch de engelen in de hemel, noch de Zoon,

maar de Vader.”

Enkele dagen geleden ontving ik de nacht erop een korte en heel sterke boodschap:

IK BEN: “De beloften worden nu vervuld!”

De laatste belofte opgetekend in Biblischen Verheißungen wijst op de bijbelse Openbaring 21:4- die een eind aan dood, verdriet en pijn belooft, door God:

“En God zal alle tranen wegvegen uit hun ogen, en dood zal er niet meer zijn, noch

verdriet, noch huilen, nooit meer pijn; Want de eerdere zaken zullen voorbij zijn.”

Net zo werd ik geleid naar het boek “Amos” en naar Hoofdstuk 3:

3 Zullen twee mensen samen lopen behalve als ze daar hun instemming voor gaven?

4 Brult een leeuw in het bos als hij geen prooi heeft? Roept een jonge leeuw vanuit zijn hol als het niets heeft gevangen?

5 Zal een vogel in een val vallen op de grond als er geen aas is? Zal een val vanaf de grond omhoog springen als die niets heeft gepakt?

6 Als er een ramshoorn blazing zal zijn in een stad, zullen de mensen dan niet beven? Als een ramp op een stad valt, is het dan de Lord die dit heeft gedaan?

 1. Zeker doet de Heer niets zonder zijn geheim te onthullen aan zijn dienaren de profeten …

Op 17 maart 2015

‘s Nachts werd ik wakker en ontving ik weer een boodschap van IK BEN voor het Gouden Boek, Pagina 68. Dat heet “Het Schilderij

IK BEN: “Mijn Kinderen, leun achteruit en kijk naar jezelf en aan het werk dat jullie schiepen.

Is het niet prachtig?

Houd een moment de gevoelde vreugde vast, als je het kunstwerk ziet dat jullie geschapen hebben.

Bezie jullie kunstwerk als een complete schildering, rijk van kleuren, tonen en licht.

Dat schijnt en schittert, en jullie tot tranen brengt om zijn schoonheid.

Het is gedaan!

Geniet er nu van in al zijn glorie.

Het is jullie zelf die je nu ziet; met je pracht, die er voor altijd zal zijn.

Ik verheug me jullie te zien, welke mijn prachtige bruid is!

Amen.”

Op 18 maart 2015

De boodschap van de IK BEN geeft aan dat dit hoofdstuk aan zijn einde komt. Vroeg in demorgen ontving ik de volgende boodschap, Pagina 69, getiteld: “Stap het Altaar Op”.

IK BEN: “Mijn Kinderen, het is tijd om de stap te zetten en om niet te aarzelen.

 Daarom, houd je kleding bij de hand en ga verder naar het altaar van Liefde.

Hoe lang hebben we gewacht op dit moment, om je lichtende gezicht te zien.

De gemeenschap is bijeengekomen om jullie te ontvangen.

Adem diep in, omdat je je nu toewijdt om deze stap naar voren te zetten naar je toekomst, die vol van geluk zal zijn.

Dit is het!

De viering kan beginnen…

in eeuwigheid

Zo zij het

Amen.”

Op 19 maart 2015

Vroeg in de ochtend ontving ik een nieuwe boodschap van IK BEN, Pagina 70.

Het hoofdstuk eindigt en de boodschap heet: “Het Portaal Gaat Open”:

IK BEN: “Mijn geliefde Kinderen, zo zij het; dat wat de dag donker maakt is het begin van de nacht die aan je getoond wordt.

Als het koud is zal je in mijn armen worden gehouden.

Als je alleen bent zal je Liefde gegeven worden.

Heb vertrouwen in de tijd die nu voor je ligt.

Als de storm woedt, sta dan stevig in je vertrouwen en in mij, je vader, je moeder.

Wat ik je eerder vertelde komt er nu aan:

Het Portaal opent zich.

Dit moment afwachtend,

zo zij het

Amen.”

Alfred: “Vader-Moeder is dit de laatste boodschap van het hoofdstuk? “

IK BEN: “Ja, zo is het.”

Op 21 maart 2015

In de nacht werd ik gewekt en een korte maar krachtige boodschap gegeven van IK BEN die hoort bij het gouden Boek. De boodschap is:

IK BEN: “Wees klaar!

De minuut is dichtbij, bij het geluid van de klok!

(Op het ogenblik dat de klok slaat)

Wees klaar!”

Direct hierna ging ik weer slapen en beleefde ik een heel realistische droom waarin deze boodschap aan het licht werd gebracht door een reactie van een lezer die ik niet kende.

Hij reageerde vol angst op deze boodschap en vroeg me hoe ik zo’n boodschap kon

publiceren. “Die is beangstigend en er zit geen liefde in.”

In deze droom was ik me bewust wat hier speelde. Dit houdt niet-opgeloste angsten in van individuele lezers. Zo vriendelijk als mogelijk was probeerde ik hem erop te wijzen dat hij opnieuw het Gouden Boek moest lezen.

Boodschap voor boodschap en om hierover na te denken en het zich eigen maken.

Commentaar op de boodschap van vandaag”

Het Gouden Boek houdt een directe verwijzing vast op pagina 32 en pagina 43

Op 24 maart 2015De laatste dagen werden gekenmerkt door realistische dromen en steeds stijgende energieën die mijn lichaam regelrecht lijken te overstromen.
Ook die nacht word ik wakker onmiddellijk en voel weer de aanwezigheid van IK BEN.

Alfred: “Vader-Moeder?”

IK BEN, “Ja, mijn kind-Zoon” (*)

Alfred: “Wat veel energie …”

Ik ben nog steeds overweldigd door de sterke energie die door me heen stroomt …

I AM: “Het begint …”
IK BEN: “Ben je er klaar voor?”

Alfred: “Ja, Vader-Moeder”

IK BEN: “Om te schrijven …”

IK BEN: “Mijn kinderen, je hart klopt sneller van verwachting is het niet?

Dus luister: De tijd is gekomen!

“Hou je vast” zouden jullie mensen zeggen als de dingen zich nu ontvouwen.

Houd moed, wees standvastig in je geloof.

Ik ben met jullie

voor altijd

Amen. ”

Noot voor (*) “kind-zoon”Het gebeurt regelmatig dat ik in mijn communicatie “intenties” en “concepten” ontvang, die mijn “doorgeefstation” moeilijk kan beschrijven. Daarmee bedoel ik dat mijn vocabulaire geen direct equivalent heeft voor een deel van de ontvangen artikelen. Dus probeerde mijn “doorgeefstation” – zoals in dit geval – een nauwkeurige omschrijving te bieden van de ontvangen informatie.

IK BEN drukt in deze term aan de ene kant uit dat ik “zijn kind” ben, maar op hetzelfde moment, “zijn zoon”. Een Duitse term die dit in een woord combineert, weet ik niet. Zo produceerde mijn “doorgeefstation” een nieuw woord dat de beste match voor het idee van de IK BEN bepaalt: “kind-zoon”.

Kanttekening: Zelfs “mannelijk kind” Dus was mijn “doorgeefstation” uiteraard niet tevreden.

Vertaald door Veronica Weerdesteijn en  winnyd@stralendetoekomst.nl