BELANGRIJKE BOODSCHAP! DE VOORBEREIDING VAN DE MENSHEID VOOR HAAR EERSTE STAP IN DE KOSMISCHE GEMEENSCHAP!

BELANGRIJKE BOODSCHAP!

DE VOORBEREIDING VAN DE MENSHEID VOOR HAAR EERSTE STAP IN DE KOSMISCHE GEMEENSCHAP!

Update 5 oktober 2015  – Alfred Steinecker

Dierbare vriend,

Hier is een update voor de laatste informatie:

In de laatste paar dagen begonnen de dingen snel te gebeuren:

Introductie

Aan de ene kant tekenen van groeiende chaos, verlies van controle aan de kant van de regeringsambtenaren en hun machteloosheid tegen de grote uitdagingen in de gemeenschap, in de economie en financiën die zich vermeerderen.

Aan de andere kant schijnen de energieën als elektriciteit door ons lichaam te stromen. De waarnemingen zijn verscherpt, altijd gemakkelijker om telepathisch contact te hebben met planten en dieren. Ja, zelfs telepathische ervaringen tussen mensen zijn nu deel van het dagelijkse leven en laten ons toenemend ons verwonderen, laat ons hoofd in ongeloof schudden.

Schijnbaar een wereld van contrasten en tegenstellingen:

Escalerend geweld, armoede en wanhoop voor sommigen, overstromende liefde, intense bereidheid naar verandering en een zichtbare straal van hoop op vrede en harmonie voor anderen.

Het is juist deze periode die al eeuwen werd voorspeld en die zich nu culmineert in de grote, bewegende finale.

Velen van ons werd herhaaldelijk gevraagd om ons vertrouwen te testen en ons onwrikbare vertrouwen werd herhaaldelijk uitgedaagd.

Maar nu is de tijd gekomen!

Het is de tijd waar we ons op hebben voorbereid. Niet alleen overdag door de vele belevenissen die we gehad hebben, maar ook door ontmoetingen waarbij we zijn gegroeid en waar doorheen we in staat waren om nieuwe inzichten te verkrijgen. Zelfs ’s nachts werden we en worden we nog steeds getraind en werken we met andere sterrenzaad/lichtdragers samen in dit grote project.

Het project “Ascentie” en de leiding en steun van de mensheid op hun pad naar de kosmische gemeenschap.

Ieder van ons zal bijdragen met hun grote talenten en vermogens, en iedereen is zeer belangrijk!

Achtergrond

Enkele dagen geleden ontving ik de eerste aanwijzingen van de spirituele wereld dat er iets betekenisvol aanstaande is. Steeds weer opnieuw werd het woord “voorbereiding” stevig neer gezet in mijn gedachten, maar anders dan in het verleden. Dit scheen in grote letters te worden geprojecteerd en bracht me ten slotte in een intens contact met onze sterren broeders en zusters met eerbied voor deze “verwijzing”.

Gisteren in de vroege middag van zondag 4 oktober werd die betekenis helder voor me en ik heb details over dit gebeuren.

De Boodschap

Tijdens het bezoek aan mijn hartkamer werd ik vergezeld naar een andere plek, naar een groot moederschip van licht, een “bewust hologram”, werd mij verteld.

Daar ook aanwezig waren Jezus, St. Germain, de Arcturiër Ben’Sha, Sigilda en Denki (enkelen kunnen haar zich nog herinneren van toen zij de Star People groep leidde en vergezelde)en nog andere grote, slanke, witte lichtwezens.

In deze vergadering, in een atmosfeer van grote vriendelijkheid en diepe liefde, deelden zij informatie met me mee met twee essentiële punten:

  1.  Voor de huidige en komende periode –  Mensen

Zij wezen op dat er nu uitbraken komen of “emotionele explosies” voor veel mensen, ze zullen zeer worden aangedaan. Ze zullen “diep vallen” maar worden gered. Hier zal vertrouwen een betekenisvolle rol spelen; door de wanhoop waarin zij zich bevinden zal het hun geloof (vertrouwen) zijn dat hen hoop zal geven.

  1. Voor de huidige en komende periode – de Aarde

Mij werd verteld dat de Aarde nu lichter zou zijn. Voor dit doel, zal ze “ballast” afwerpen en dat is om dingen weg te werpen die haar belastten. Ze zal “schudden”.

Er werd benadrukt dat dit (schudden) noodzakelijk is in deze fase e

n dat wij allen in Liefde zullen blijven.

Ik merkte dat de chaos zelfs nog verder zal toenemen, maar ik was gevuld met een diepe, innerlijke vrede. Er is een weten dat het oude voorbij moet gaan voordat het nieuwe zijn plaats kan innemen.

Toen ontving ik een enveloppe met de aanmoediging om die voor iedereen te openen.

De enveloppe bevatte een boodschap, een zeer belangrijke boodschap voor ons allen!

Het is een boodschap die gericht is op de mensen van deze wereld.

Het is een boodschap waarop we al een lange tijd gewacht hebben met groot verlangen:

Dat heeft te maken met het contact van onze Sterren Broeders en Zusters met de Mensheid!

Deze boodschap is ten eerste voor ons allemaal, aan iedereen die het licht al maanden en jaren hebben gebracht en verankerd, de onvermoeide prachtige Aarde, met haar schitterende variëteit aan mineralen, – die het planten en dieren koninkrijk en alle mensen dienen.

Samen beginnen wij nu de volgende fase te lanceren en bereiden ons voor op het aanbreken/komen van de mensheid in de Kosmische Gemeenschap.

De volgende boodschap is de fundering voor onze gezamenlijke activiteiten van deze belangrijke fase, de activiteiten van de Sterrenzaden en alle Lichtdragers voor de Aarde en de mensheid:

Boodschap aan de mensheid

Zondag 4 oktober 2015, 14:00 uur

Geliefde Mensen van de Aarde,

Als jullie naar de hemel kijken zul je vragen hebben.

Jullie zullen verbijsterd zijn en in ongeloof, kijkend naar wat er gebeurt.

Maar wij willen jullie graag her-verzekeren:

Wij zijn hier in vrede!

Geliefde mensen, al een lange tijd geleden waren wij tussen jullie, wij bezochten jullie en zorgden voor jullie.

Wij zijn al een lange tijd weg geweest, eeuwen in jullie tijd.

Jullie zijn een kostbaar juweel in dit Universum, jullie zijn onschatbaar en daarom door velen begeerd.

Deze wens heeft jullie schade gedaan en jullie beïnvloed, en jullie verloren schoonheid.

Nu is de tijd gekomen waarop jullie ontwaken en je schoonheid wordt her-ontdekt.

Jullie werden in deze eind tijd gevangen in duisternis en jullie hebben allen die duisternis gezien en beleefd.

De tijd van het licht, van erkenning, is gekomen.

Wij vergezellen jullie met deze diep gevoelde liefde en vreugde, en we zullen jullie helpen als je onze hand pakt.

Wij zijn met velen en wij zijn trots, want het is een grote eer om jullie te ontmoeten.

Jullie, een prachtig schijnend juweel, zullen leren wie je bent en hoe groots jullie zijn.

Wij zullen jullie ondersteunen en we vergezellen je stappen als een vriend, ieder van jullie.

Begrijp dat het Universum vol met leven is, van schitterende schoonheid, vol met liefdevolle wezens die jullie willen ontmoeten, jullie als vrienden willen winnen.

Jullie ideeën van ander soortige wezens zullen worden vergroot en zullen jullie verrassen.

Jullie zullen verbaasd staan door de diversiteit van kennis en cultuur waar jullie nu toegang zullen hebben.

Jullie zullen gelukkig zijn, als door jullie vriendelijkheid je deze Wezens gaat kennen, die geboren zijn in alle delen van het Universum.

Het zal worden toegestaan om jullie te verwelkomen als eerbare nieuwe vrienden.

Dus de nieuwsgierigheid is groot aan onze kant, de volgende stap is aan jullie.

Weet dat, technologieën beperkingen hebben als het gaat om grote afstanden in het universum welke moeten worden overbrugd.

Jullie zullen nieuwe dingen leren, nieuw want het kan wonderbaarlijk schijnen te zijn voor jullie.

Jullie zullen nieuwe dingen leren, omdat jullie ideeën zich zullen verbreden door de opbouw van de kosmos.

Jullie zullen nieuwe dingen leren, en dat voert jullie naar principes van gedeeld bestaan over lange afstanden en andere culturen.

Jullie zullen nieuws kennen wat betreft de werking van de Geest in samenhang met materie.

Jullie zullen nieuws ervaren dat jullie artsenij kennis zal heel maken, ten gunste van alle mensen.

Het is de mensheid in haar schoonheid die wij met een buiging zullen verwelkomen, in de hoop dat jullie onze handen nemen en we zullen jullie verrijken op dit wondervolle pad van ontwaken.

Het is de wens naar vrede en harmonie die ons allen verenigt, terwijl de afstanden nog zo groot zijn.

Er is een vonk in ons allen dat ons allen verbindt. Wij zijn allen hetzelfde in deze ene vonk.

Als jullie dit willen, zijn wij allen, door deze vonken, broeders en zusters.

Ook al kunnen we er anders uitzien, en hebben we een andere oorsprong – door deze vonk zijn wij allen verenigd.

Wij kijken uit – talloze broeders en zusters uit andere regionen van de kosmos – om jullie als vrienden te verwelkomen.

Als jullie willen krijgen jullie ondersteuning en hulp.

Het is het diepe respect voor de verenigende vonk die ons in vrede vergezelt.

Dus wij bieden jullie contact aan, want er is geen haast.

Elk mens zal door ons ontvangen worden met vreugde, als hij klaar is om de eerste stap te zetten.

De mensheid is klaar om de drempel naar een nieuwe era over te steken.

Een era van vrede en harmonie die wij willen betreden met jullie allen in vreugde, samen.

In diepe dank en met blijdschap,

Jullie broeders en zusters in De Ene.  

Wat gebeurt er vervolgens?

Deze fase heeft een zeer hoge prioriteit en we beginnen nu besluiten te maken voor de volgende stappen, niet alleen in Duitsland maar wereldwijd.

Wij nodigen daarvoor alle Sterrenzaden en Lichtdragers uit voor een gezamenlijke uitwisseling en samenwerking.

Voor degenen die in hun hart voelen dat dit het moment is om actief deel te nemen aan deze nieuwe fase wil ik graag twee contact opties geven:

  1. Mijn e-mail address; alfred@cosmic-society.net
  2. een korte term vestigde de Facebook groep: “Cosmic Society – Preparation” die heden in het Duits is. Maar wij plannen dit ook in andere talen te doen.

Als je een van de groepen/talen wilt ondersteunen laat me dat dan weten. Jullie steun is welkom en wordt zeer gewaardeerd!

Ik ben blij tot jullie dienst voor verdere vragen!

 In deep love
Alfred

vertaald: winnyd@stralendetoekomst.nl