Over Commander Val Thor (Deel 2)

Over Commander Val Thor (Deel 2)

Door: Dr. Frank E. Stranges

ACTUUEEL VERSLAG VAN MISBRUIK BIJ HET PENTAGON

Commander Val Thor werd geschapen (net als de Engelen) eons voordat vorm was gegeven aan tijd. Hij was echt een heel wijs man en daarbij behoorlijk begiftigd met vermogens die de menselijke verbeeldingskracht ver te boven gaan. Hij is ongeveer 2 meter lang en tot op de dag van vandaag weegt hij ongeveer 85 kg. Zijn haar is bruin en golvend. Zijn ogen zijn ook bruin en zijn hele huidkleur is enigszins gebruind.

Tijdens zijn Pentagon jaren probeerden niet alleen de militairen maar ook degenen met politieke macht alles in het werk te stellen om hem af te breken. Ze gebruikten bepaalde manieren van vragen, belediging en dwang om informatie te verkrijgen over militaire vernietigingswapens die in een baan in de ruimte konden worden geplaatst als een potentiële dreiging voor elk land op Aarde. Ze spuugden in zijn gezicht, gooiden heet water over zijn lichaam en gooiden verschillende stoelen naar hem toe terwijl hij zat. Degenen die de leiding hadden van de ondervraging bewerkten hem gewelddadig met hun vuisten, sloegen hem in zijn gezicht met zoveel kracht dat hij op de grond viel bij meer dan één gelegenheid. Alles wat hij deed was naar ze glimlachen terwijl hij weigerde om zulke informatie te geven. Op een bepaald punt probeerden ze zijn huid te perforeren en hem te injecteren met een bepaalde chemische vloeistof waarvan ze dachten dat die hem wel in de stemming zou brengen om samen te werken.

DE ONTZAGWEKKENDE “NAALD”

Toen ze dit voor het eerst probeerden tijdens zijn eerste medische onderzoek, brak de naaldpunt natuurlijk bij hun poging om de naald in zijn huid te brengen. Uiteindelijk ging de Commander staan, verbrak de ketenen waarmee hij aan zijn stoel was vastgebonden, ging vlak voor ze staan en zei: “IK HEB GENOEG VAN DIT ABSURDE GEDOE. ALS EEN VAN JULLIE MIJ NOG EENS AANRAAKT ZAL DAT JE LAATSTE BEWEGING OP DEZE AARDE ZIJN.”

Zonder verder nog iets te zeggen weken de ondervragers terug terwijl hij tot verbazing van iedereen die aanwezig was, voor hun ogen verdween. Onnodig te zeggen dat ze die kamer allemaal al pratend verlieten.

DE HOUDING VAN DE PRESIDENT EN DE VICE-PRESIDENT.

In deze tijd van mishandeling, wisten noch de president van de Verenigde Staten Dwight D. Eisenhower noch de vicepresident Richard M. Nixon iets af van wat er zich achter gesloten deuren voordeed. Toen ze dat ontdekten, geloof me als ik zeg dat je de poppen aan het dansen had.

Natuurlijk deden al deze mishandelingen, die gedurende lange tijd plaatsvonden, de Commander absoluut niets. Hij voelde totaal geen pijn maar was nogal geamuseerd door de idiote pogingen.

DE COMMANDER HEEFT ONZE OVERHEID ECHT GEHOLPEN MET RUIMTE-GENEESKUNDE

Het is een te boek gesteld feit dat de Commander onze overheid informatie heeft verstrekt die ons ruimtevaartprogramma uitstekend heeft geholpen in het veld van ruimte-geneeskunde/medicijnen. Hij verbleef in zijn Pentagon appartement tot aan de ochtend van zijn vertrek, en dat was om 8.00 uur in de ochtend van 16 maart 1960.

Zowel de president als de vicepresident hadden tegen beter weten in gehoopt dat ze de assistentie zowel als de nuttige informatie die de Commander hen drie jaar eerder had aangeboden, hadden aangenomen. Nixon had op dat moment het diepe gevoel dat hij alles moest doen wat binnen zijn macht lag om de kwaadaardige elementen die hoge posities in de V.S.-overheid bekleedden ten val te brengen. Alleen de geschiedenis zal de resultaten van zijn pogingen openbaren.

TEGENWOORDIG, IN DEZE 21STE EEUW, IS DE COMMANDER NOG ALTIJD ACTIEF

De Commander behoudt zijn positie als leider van de Raad van Twaalf op Aarde zowel als zijn positie als lid van de Raad van Twaalf op Venus. Hij gaat door om alles wat in zijn macht ligt die hulp te verlenen, die hij mag verlenen, aan de mensen van deze planeet. Er zijn perioden waarin hij opdracht krijgt hulpvaardige assistentie te verlenen aan wezens die in het rijk binnenin deze planeet leven. Je zult in de komende tijd meer over die specifieke activiteit te horen krijgen. Maar ik vertrouw er oprecht op dat deze paar regels met relevante informatie over de Commander, je een beter, levendiger besef heeft gegeven van deze wonderbaarlijke en geweldige persoon.

Commander Val Thor